http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_crefydd_056_0272c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pągina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catalą

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lčs

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Ķndex del vocabulari gal·lčs

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pągina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temątic


56. CREFYDD
56. LA RELIGIÓ

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

4.1 Cref’dd [kre-vidh] -  la religió    

 

21 07 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSIÓ PARCIAL

 

cref’dd [KRE-vidh] (m) cref’ddau [kre-vi-dhe] = religió  

eglw’s [E-gluis] (f) eglw’si [e-GLUI-si] = església

eglw’s cadeiriol [E-gluis ga-DEIR-yol] (f) eglw’si cadeiriol [e-GLUI-si ka-DEIR-yol] = catedral

cadeirlan [ka-deir-lan] (f) cadeirlannau [ka-deir-la-ne] = catedral

croes [KROIS] (f) croesau [KROI-se] = creu

cloch [KLOOKH] (f) clychau [KLŲ-khe] = campana

allor [A-lhor] (f) allorau [a-LHO-re] = altar 

offeiriad [o-feir-yad] (m) offeiriadau [o-feir-yed] = capellą

esgob [e-skob] (m) esgobion [e-skob-yon] = bisbe

archesgob [ar-khe-skob] (m) archesgobion [ar-khe-skob-yon] = arquebisbe

ficer [vi-ker] (m) ficeriaid [vi-ker-yed] = rector (capellą anglicą); capellą ajudant del rector

person [per-son] (m) personiaid [per-son-yed] = rector (capellą anglicą)

Beibl [bei-bil] (m) Beiblau [bei-ble] = Bķblia

mynwent [mųn-went] (f) mynwent’dd [mųn-wen-tidh] = cementiri  

gwasanaeth [gwa-sa-neth] (m) gwasanaethau [gwa-sa-nei-the] = ofici divķ, servei

offeren [o-fe-ren] (f) offerennau [o-fe-re-ne] = missa

offeren dros y meirw [o-fe-ren dros ų mei-ru] (f) = rčquiem ('missa sobre els morts')

uchel offeren [i-khel o-fe-ren] (f) = missa major

isel offeren [i-sel o-fe-ren] (f) = missa resada

plygain [plų-gen] (m) plygeiniau [plų-gein-ye] = missa del gall

m’nd i'r offeren [mind ir o-fe-ren] (v) = anar a missa

canu offeren [ka-ni o-fe-ren] (v) = dir missa

gwrando ar yr offeren [gwran-do a rų ro-fe-ren] (v) = oir missa

pulpud [pil-pid] (m) pulpudau [pil-pi-de] = pślpit, trona

pregethu [pre-ge-thi] (v) = predicar

pregethwr [pre-ge-thur] (m) pregethw’r [pre-geth-wir] = predicador

yr Hollalluog [ųr ho-lha-lhi-og] (m) = el Totpoderós

Catholig [ka-tho-lig] (m) Catholigion [ka-tho-lig-yon] = catņlic

Prótestant [pro-tes-tant] (m) Protestaniaid [pro-te-stan-yed] = protestant

Cristion [krist-yon] (m) Cristnogion [krist-nog-yon] = cristią

uniongred [in-YON-gred] (adj) = ortodox

·····

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pągina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA