http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_cyfraith_037_0133c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Y Gyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


37. Y GYFRAITH
37. LA LLEI

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

08 10 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSIÓ PARCIAL

 

trosedd (f) [tro-sedh] troseddau [tro-se-dhe] = crim, delicte, infracció

troseddu [tro-se-dhi] = delinquir  

troseddol [tro-se-dhol] = criminal

troseddoldeb [tro-se-dhol-deb] = criminalitat

 

 

troseddau - els delictes

 

lladrad (m) [lha-drad] lladradau [lha-dra-de] = robatori

ymgais i ladrata (m) [øm-gais i la-dra-ta] = intent de robatori

ymgais i lofruddio (m) [øm-gais i lo-vridh-yo] = intent d'assassinat

llofruddiaeth (f) [lho-vridh-yeth] llofruddiaethau [lho-vridh-yei-the] = assassinat

(col·loquial) mwrdrad (m) [mur-drad] mwrdradau [mur-dra-de] = assassinat

(col·loquial) mwrdwr (m) = assassinat

 

 

yr heddlu - la policia

 

Adran Ymholiadau i Droseddau (AYD) [a-dran øm-ho-li-a-de i dro-se-dhe] = ('departament d'investigació de delictes')  

heddlu (m) [hedh-li] heddluoedd [hedh-li-odh] = policia

 

 

y gyfundrefn gyfreithyddol - el sistema judicial

 

barnweinyddiad [barn-wei-nødh-yad] (m) = judicatura

procurador ffisgal [pro-ku-ra-dir fi-skal] (m) = (només a Escòcia - no a la llei anglesa) procurador fiscal = oficial legal que és fiscal públic i (aproximadament) jutge de primera instància

cyhuddo o [kø-hi-dho o] (v) =  acusar de

cyhuddiad [kø-hidh-yad] (m) cyhuddiadau [kø-hidh-ya-de] = acusació

 

 

·····

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA