http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_cyfryngau_torfol_032_0109c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


32. Y CYFRYNGAU TORFOL
32. THE MASS MEDIA

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

[ k-VRNG-e TOR-vol]

.....

papur newdd (m) [pa-pir NEU-idh]
papurau newdd [pa-PI-re NEU-idh]

diari

newyddiadur (m) [neu-idh-YA-dir]
newyddiaduron [neu-idh-ya-DI-ron]
 

diari (paraula literria)

newyddiadurwr (m) [neu-idh-ya-DI-rur]
newyddiadurwr [neu-idh-ya-DIR-wir]
 

periodista

mn hysbyseb (f) [maan h-SP-seb]
mn hysbysebion [maan h-sp-SEB-yon]
 

petit anunci

pennawd (m) [PE-naud]
penawdau [pe-NAU-de]
 

capalera

pennawd bras (m) [PE-naud BRAAS]
penawdau breision [pe-NAU-de BREI-shon]
 

gran titular

papur papur newdd (m) [PA-pir PA-pir NEU-idh]
 

paper de premsa

gwerthwr papurau newdd  (m) [GWER-thur pa-PI-re NEU-idh]
gwerthwr papurau newdd [GWERTH-wir pa-PI-re NEU-idh]
 

venedor de diaris

siop bapurau newdd  (f) [shop ba-PI-re NEU-idh]
siopau papurau newdd [SHO-pe pa-PI-re NEU-idh]
 

botiga de diaris

stondin bapurau newdd  (f) [STON-din ba-PI-re NEU-idh]
stondinau papurau newdd [ston-DI-ne pa-PI-re NEU-idh]
 

quiosc de diaris

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA