http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_cymariaethau_034_0107c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


34. CYMARIAETHAU
34. COMPARACIONS

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

18.1 Cymariaethau [k-mar-yei-the] Comparacions

 

04 10 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSI PARCIAL

01

ALEGRE - bod mor llawen 'r gog [bood mor lhau-en ar goog], bod cn llawened 'r gog [bood kin lhau-we-ned ar goog] ("estar tan alegre com el cucut")

02

AMARG - bod mor chwerw 'r wermod [bood mor khwe-ru ar wer-mod], bod cn chwerwed 'r wermod [bood kin khwer-wed ar wer-mod] ("ser tan amarg com l'amargura")

03

B DE SALUT - bod mor iach 'r gneuen [bood mor yaakh ar gnei-en], bod cn iached 'r gneuen [bood kin ya-khed ar gnei-en] ("ser tan b com l'avetllana")

04

BLAU - bod mor las 'r mor [bood mor laas ar moor], bod cn lased 'r mr [bood kin la-sed  ar moor] ("ser tan blau com el mar")

05

BONIC - bod mor ln 'r aur [bood mor laan ar air], bod cn laned 'r aur [bood kin la-ned ar air] ("ser tan bonic com l'or")

06

CLAR - bod mor olau 'r haul [bood mor o-le ar hail], bod cn oleued 'r haul [bood kin o-lei-ed ar hail] ("ser tan clar com el sol")

07

COFOI - bod mor falch 'r paun [bood mor valkh ar pain], bod cn falched 'r paun [bood kin val-khed ar pain] ("ser tan cofoi com el pa") = ser ms tibat que un rave, ser tan cofoi com un gall d'indi

08

DBIL - bod mor wan blewn [bood mor wan a bleu-in], bod cn wanned blewn [bood kin wa-ned a bleu-in] ("ser tan dbil com un pl")

09

DOL - bod mor fels siwgwr [bood mor ve-lis a shu-gur], bod cn felysed siwgwr [bood kin ve-li-sed a shu-gur] ("ser tan dol com el sucre")

10

ESTPID - bod mor dwp llo [bood mor dup a lhoo], bod cn dyped llo [bood kin d-ped  a lhoo] ("ser tan estpid com un vedell") = ser ms de pressa que un llamp

11

FORT - bod mor grf cheffl [bood mor griiv a khe-fil], bod cn gryfed 'r fagddu [bood kin gr-ved a khe-fil] ("ser tan fort com un caball")  

12

FOSC - bod mor dywll 'r fagddu [bood mor d-wilh ar vag-dhi], bod cn dywylled 'r fagddu [bood kin d-w-lhed ar vag-dhi] ("ser tan fosc com l'infern")  

13

GRAS - bod mor dew mochn [bood mor deu a mo-khin], bod cn dewed mochn [bood kin de-wed a mo-khin] ("ser tan gras com un porc")

14

INNOCENT - bod mor dddiniwed 'r oen [bood mor ddhi-ni-wed ar oin] ("ser tan innocent com el xai")

15

LENT - bod mor araf malwoden [bood mor a-rav a mal-wo-den], bod cn arafed malwoden [bood kin a-ra-ved  a mal-wo-den] ("ser tan lent com un cargol")

16

LLARG - bod mor hir 'r flwddn [bood mor hiir ar vlui-dhin], bod cn drymed phlwm [bood kin hi-red ar vlui-dhin] ("ser tan llarg com l'any")

17

MALALT - bod mor sl chi [bood mor saal a khii], bod cn saled chi [bood kin sa-led a khii] ("ser tan malalt com un gos")

18

NEGRE - bod mor ddu bol buwch [bood mor dhii a bol bi-ukh], bod cn ddued bol buwch [bood kin dhi-ed bol bi-ukh] ("ser tan negre com la panxa d'una vaca")

19

NEGRE - bod mor ddu 'r frn [bood mor dhii ar vraan], bod cn ddued 'r frn [bood kin dhi-ed ar vraan] ("ser tan negre com el corb")

20

NEGRE - bod mor ddu 'r glo [bood mor dhii ar gloo], bod cn ddued 'r glo [bood kin dhi-ed ar gloo] ("ser tan negre com el carb")

21

PESAT - bod mor drwm phlwm [bood mor drum a flum], bod cn drymed phlwm [bood kin dr-med a flum] ("ser tan pesat com plom")

22

POBRE - bod mor dlawd llygoden eglws [bood mor dlaud a lh-go-den e-gluis], bod cn cynted llygoden eglws [bood kin dlo-ted a lh-go-den e-gluis] ("ser tan pobre com una rata d'esglsia") = ser ms pobre que una rata

23

RPID - bod mor gyflm mellten [bood mor gv-lim a melh-ten], bod cn gynted mellten [bood kin gn-ted  a melh-ten] ("ser tan rpid com un llamp") = ser ms de pressa que un llamp

24

RECTE - bod mor sth ffon [bood mor siith a fon], bod cn sythed ffon [bood kin s-thed  a fon] ("ser tan recte com un bast")

25

RELLISCS - bod mor llithrig 'r rhew [bood mor lhith-rig ar rheu] ("ser tan relliscs com el gel")

26

SER - bod mor sobr sant [bood mor so-bor a sant], bod cn sobred sant [bood kin so-bred a sant] ("ser tan ser com un sant")

27

SILENCIS - bod mor ddistaw 'r bedd [bood mor dhi-stau ar beedh], bod cn ddistawed 'r bedd [bood kin dhi-stau-ed ar beedh] ("ser tan silencis com la tomba") =  ser tan silencis com una tomba

28

TOSSUT - bod mor ystyfnig mul [bood mor -stv-nig a miil] ("ser tan tossut com un mul")

29

VER - bod mor wir 'r pader [bood mor wiir ar pa-der], bod cn wired 'r pader [bood kin wii-red ar pa-der] ("ser tan ver com el paternster")

 

LLISTA - substantiu i la caractristica a la qual es fa referncia a la comparaci gallesa

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA