http://www.kimkat.org/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_geiriau_tebyg_cymraeg_catalaneg_057_0257c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


57. GEIRIAU SYDD YN YMDEBYGU YN Y GYMRAEG AC YN GATALANEG
57. xxx

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

 

Geiriau sÿdd yn ymdebygu yn Gymráeg ac yn Gataloneg

Paraules semblants en gal·lès i en català

  

 

1) paraules idèntiques - la mateixa forma (ortogràfica) i (sovint) el mateix sentit  

2) paraules semblants - una forma (ortogràfica) semblant i el mateix sentit  

3) casualitats - paraules amb la mateixa forma però amb un sentit molt diferent

 

(1) Paraules idèntiques en gal·lès i en català. Els significats que no tenen una correspondència exacta són subratllats. Ortograficament són idèntiques, però la pronunciació pot ser tot una altra

 

 

(2) Paraules semblants en gal·lès i en català

 

 

(3) Casualitats. Aquestes paraules no tenen cap parentiu però la forma escrita és (gairebé) la mateixa que en català.

 


Aquestes paraules no tenen cap parentiu però la forma escrita és  GAIREBÉ la mateixa que en català.


(4) Homòfons. Aquestes paraules o frases semblen per casualitat paraules o frases gal·leses, com que la pronunciació és igual 


gal.lès  am [AM] (preposició) al voltant de; sembla català amb [am] 

gal.lès  cap [KAP] (m) gorra; sembla català Cataloneg cap [KAP] = pen) 

gal.lès caws [KAUS] (m) formatge; sembla català caus ("caure")

gal.lès  ga i / gai [GAI] (frase) puc; sembla català gai 

gal.lès  gris [GRIIS] (m) esglaó, escala; sembla català gris

gal.lès pa [PA] (adj) quin, quina; sembla català pa

gal.lès  pren [PREN] (m) arbre; sembla català pren

gal.lès  reis [REIS] (m) arròs; sembla català reis

gal.lès su [SII] = rumor; sembla català sí, si

gal.lès y ci [ø KII] = el gos; sembla català aquí


He sentit dir un gal·lès desculturitzat (només sabia un parell de paraules de la llengua autòctona), de vacances a Catalunya, que el català deu tenir alguna cosa que veure amb el gal·lès - que deu ser una llengua cèltica. Per què? Diu (en anglès) que va entrar en un forn, i la clientela li demanava 'bara' a la dependenta. (Doni'm una barra de quart!, etc)


11 Tachwedd / novembre 1997  (Dyddiad creu'r tudalen hwn  / Data de publicació d'aquesta pàgina )

31 Rhagfÿr / desembre 1998  (Adolygiad diweddaraf / última revisió)

·····

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA