http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_gramadeg_043_0165c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


43. GRAMADEG
43. GRAMTICA

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

10.2 GRAMADEG [gra-ma-deg] -  la gramtica    

seineg

(m)

[sei-neg]

fontica

seinegwr seinegwr

(m)

[sei-ne-gur]
[sei-neg-wr]

fonetista

seinegol

(adj)

[sei-ne-gol]

fontic

seinyddiaeth

(f)

[sei-ndh-yeth]

fonologia

ffonoleg

(f)

[fo-no-leg]

fonologia

seinyddwr seinyddwr

(m)

[sein-n-dhur]
[sei-ndh-wir]

fonleg, fonologista

ffonolegwr ffonolegwr

(m)

[fo-no-le-gur]
[fo-no-leg-wir]

fonleg, fonologista

seinyddol

(adj)

[sein-n-dhol]

fonolgic

ffonolegol

(adj)

[fo-no-le-gol]

fonolgic

llafariad llafariaid

(f)

[lha-var-yad]
[lha-var-yed]

vocal

cytsain cytseiniaid

(f)

[kt-sain]
[kt-sein-yed]

consonant

 

 

deusain deuseiniad

(m)

[dei-sain]
[dei-sein-yed]

xxxxx

sillaf sillafau

(m)

[si-lhav]
[si-lha-ve]

xxxxx

unsill

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

deusill

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

trisill

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

rhann ymadrodd rhannau ymadrodd

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

brawddeg brawddegau

(f)

[brau-dheg]
[brau-dhe-ge]

frase

brawddeg seml brawddegau seml

(m)

[brau-dhegxx-xxx]
[brau-dhe-gexx-xx-xx]

xxxxx

brawddeg gyfansawdd brawddegau cyfansawdd

(m)

[brau-dhegxx-xxx]
[brau-dhe-gexx-xx-xx]

xxxxx

brawddeg gymsg brawddegau cymsg

(m)

[brau-dhegxx-xxx]
[brau-dhe-gexx-xx-xx]

xxxxx

brawddeg normal brawddegau normal

(m)

[brau-dhegxx-xxx]
[brau-dhe-gexx-xx-xx]

xxxxx

brawddeg annormal brawddegau annormal

(m)

[brau-dhegxx-xxx]
[brau-dhe-gexx-xx-xx]

xxxxx

cymal cymalau

(m)

[k-mal]
[k-ma-le]

xxxxx

cymal cydradd cymalau cydradd

(m)

[k-malxx-xxx]
[k-ma-lexx-xx-xx]

xxxxx

cymal isradd cymalau isradd

(m)

[k-malxx-xxx]
[k-ma-lexx-xx-xx]

xxxxx

enw enwau

(m)

[e-nu]
[en-we]

xxxxx

enw cyffredin enwau cyffredin

(m)

[e-nuxx-xxx]
[en-wexx-xx-xx]

xxxxx

enw priod enwau priod

(m)

[e-nuxx-xxx]
[en-wexx-xx-xx]

xxxxx

enw haniaethol enwau

(m)

[e-nuxx-xxx]
[en-wexx-xx-xx]

xxxxx

enw torfol enwau

(m)

[e-nuxx-xxx]
[en-wexx-xx-xx]

xxxxx

enw cyfansawdd enwau

(m)

[e-nuxx-xxx]
[en-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhif rhifau

(m)

[rhiiv]
[rhi-ve]

xxxxx

rhif unigol rhifau

(m)

[rhiivxx-xxx]
[rhi-vexx-xx-xx]

xxxxx

rhif deuol rhifau

(m)

[rhiivxx-xxx]
[rhi-vexx-xx-xx]

xxxxx

rhif lluosog rhifau

(m)

[rhiivxx-xxx]
[rhi-vexx-xx-xx]

xxxxx

rhifol rhifolion

(m)

[rhi-vol]
[rhi-vol-yon]

xxxxx

terfyniad terfyniadau

(m)

[ter-vn-yad]
[ter-vn-ya-de]

xxxxx

bachign

(m)

[ba-khi-gin]
[xx-xx-xx]

xxxxx

bachynigol

(adj)

[ba-kh-ni-gol]

xxxxx

cenedl

(m)

[ke-nedl]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cenedl gwrwaidd

(m)

[ke-nedlxx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cenedl benwaidd

(m)

[ke-nedlxx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cenedl dirw

(m)

[ke-nedlxx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cenedl cyffredin

(m)

[ke-nedlxx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cyflwr

(m)

[kv-lur]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cyflwr enwol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr gwrthrychol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr genidol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr derbyniol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr ethig

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr abladol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr lleol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr offerynnol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr cyfarchol

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyflwr cytras

(m)

[kv-lurxx-xxx]

xxxxx

cyfosodiad

(m)

[k-vo-sod-yad]
[xx-xx-xx]

xxxxx

ansoddair ansoddeiriau

(m)

[an-so-dhair]
[an-so-dheir-ye]

adjectiu

gradd graddau

(m)

[graadh]
[gra-dhe]

xxxxx

y radd gyfartal graddau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

y radd gymharol graddau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

y radd eithaf graddau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cymhariaeth cymariaethau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[k-mar-yeith-ya]

xxxxx

cymhariaeth afreolaidd cymariaethau afreolaidd

(m)

[xx-xxx]
[k-mar-yeith-yaxx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw rhagenwau

(m)

[rha-ge-nu]
[rha-gen-we]

xxxxx

rhagenw personol rhagenwau personol

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw sml rhagenwau sml

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw blaen rhagenwau blaen

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw mewnol rhagenwau mewnol

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw l rhagenwau l

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw dyblg rhagenwau dyblg

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw cysylltiol rhagenwau cysylltiol

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw perthynol rhagenwau perthynol

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw dangosol rhagenwau dangosol

(m)

[rha-ge-nuxx-xxx]
[rha-gen-wexx-xx-xx]

xxxxx

rhagenw gofynnol rhagenwau gofynnol

(m)

[rha-ge-nugo-v-nol]
[rha-gen-wego-v-nol]

xxxxx

rhagenw atblygol rhagenwau atblygol

(m)

[rha-ge-nuat-bl-gol]
[rha-gen-weat-bl-gol]

xxxxx

rhagenw cilyddol rhagenwau cilyddol

(m)

[rha-ge-nuki-l-dhol]
[rha-gen-weki-l-dhol]

xxxxx

rhagenw amhendant rhagenwau amhendant

(m)

[rha-ge-nua-mhen-dent]
[rha-gen-wea-mhen-dent]

xxxxx

berf berfau

(f)

[berv]
[ber-ve]

xxxxx

berf gyflawn berfau cyflawn

(f)

[bervxx-xxx]
[ber-vexx-xx-xx]

xxxxx

berf anghyflawn berfau anghyflawn

(f)

[bervxx-xxx]
[ber-vexx-xx-xx]

xxxxx

berf bersonol berfau personol

(f)

[bervxx-xxx]
[ber-vexx-xx-xx]

xxxxx

berf amhersonol berfau amhersonol

(f)

[bervxx-xxx]
[ber-vexx-xx-xx]

xxxxx

berfenw berfenwau

(m)

[ber-ve-nu]
[ber-ven-we]

xxxxx

ansoddair berfol ansoddeiriau berfol

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

rhangymeriad rhangymeriadau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

modd

(m)

[moodh]
[xx-xx-xx]

xxxxx

modd mynegol

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

modd gorchmynnol

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

modd dibynnol

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

nodd dymuniadol

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

modd terfynedig

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

modd anherfynedig

(m)

[xx-xxx]

xxxxx

ystad oddefol

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

ystad weithredol

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser amserau

(m)

[am-ser]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser presennol

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser presennol arferiadol

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser dyfodol

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser amherffaith

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser gorffennol

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser perffaith

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

amser gorberffaith

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

rhediad rhediadau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

adferf adferfau

(f)

[ad-verv]
[ad-ver-ve]

xxxxx

adferf gadarnhol adferfau cadarnhol

(f)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

adferf negyddol adferfau negyddol

(f)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

negdd

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

enclitig

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

proclitig

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

geirn geirynnau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

arddodiad arddodiaid

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

arddodiad rhedadw

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cysylltiad cysylltiadau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

ebychiad ebychiadau

(m)

[e-bkh-yad]
[e-bkh-ya-de]

exclamaci

rhagddodiad rhagddodiaid

(m)

[rhag-dhod-yad]
[rhag-dhod-ya-de]

xxxxx

olddodiad olddodiaid

(m)

[ol-dhod-yad]
[ol-dhod-ya-de]

xxxxx

ffurfiant

(m)

[firv-yant]
[xx-xx-xx]

xxxxx

ffurfdro ffurfdroadau

(m)

[firv-dro]
[xx-xx-xx]

xxxxx

ffurfdroi

(v)

[firv-droi]

xxxxx

cystrawen cystrawennau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cytundeb cytundebau

(m)

[xxx-xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

rheolaeth rheolaethau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

goleddfu

(v)

[xx-xxx]

xxxxx

goddrch goddrychau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

gwrthrch gwrthrychau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

traethiad traethiadau

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

dosbarthu

(v)

[xx-xxx]

xxxxx

dadansoddi

(v)

[xx-xxx]

treiglad treigladau

(m)

[trei-glad]
[trei-gla-de]

xxxxx

treiglad meddal

(m)

[trei-gla-xxx]
[trei-gla-dexx-xx-xx]

xxxxx

treiglad trwnol

(m)

[trei-gla-xxx]
[trei-gla-dexx-xx-xx]

xxxxx

treiglad llaes

(m)

[trei-gla-xxx]
[trei-gla-dexx-xx-xx]

xxxxx

y gysefin

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cytsain dreigladw cytseiniau treigladw

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

cytsain anhreigladw cytseiniau annhreigladw

(m)

[xx-xxx]
[xx-xx-xx]

xxxxx

gwriad gwriadau

(m)

[guir-yad]
[guir-ya-de]

xxxxx

affeithiad affeithiadau

(m)

[a-feith-yad]
[a-feith-ya-de]

xxxxx

dychweliad dychweliadau

(m)

[d-khwel-yad]
[xx-xx-xx]

xxxxx

tarddiad tarddiadau

(m)

[tardh-yad]
[tardh-ya-de]

origen

aralleiriad aralleiriadau

(m)

[a-ra-lheir-yad]
[a-ra-lheir-ya-de]

xxxxx

cyfansoddi

(v)

[k-van-so-dhi]

xxxxx

 

 

atalnodi

(v)

[a-tal-no-di]

puntuar

atalnod atalnodau

(m)

[a-tal-nod]
[a-tal-no-de]

signe de puntuaci

atalnodiad

(m)

[a-tal-nod-yad]

puntuaci

arddywedd

(v)

[ar-dh-we-did]

dictar

arddywediad arddywediadau

(m)

[ar-dh-wed-yad]
[ar-dh-wed-ya-de]

dictaci

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA