http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_hiwmor_045_0155c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


45. HIWMOR
45. L
HUMOR

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

Hiwmor [hiu-mor] - l'humor    

 

TRADUCCIONS LITERALS:

01

'no hi ha espai aqu per fuetejar una pua'

02

'pensa que el sol sort del seu cul'

03

'anar a visitar la tieta'

04

'anar a deixar caure una llgrima per Galles'

05

'anar a donar-li la m a un vell amic'

06

'anar a donar-li la m al pare dels nens'

07

'anar amb el seu cap al vent'

08

'dues bruixes sn ms fortes que no pas una'

09

'no s una iarda plena'

10

'tenia el cor a les sabates / botes'

11

'est sota el seu polze'

12

'donar un pat de llengua a alg'

 

 

01

does dim lle i chwipio chwannen yma [doi stim LHEE i KHWIP-yo KHWA-nen -ma]

= (dit d'un espai restringit) ('no hi ha espai aqu per fuetejar una pua')

02

mae e'n credu bod yr haul yn codi yn ei ben-l [mai en KRE-di bood r HAIL n KO-di n i be-NOOL]

= s un cregut ('pensa que el sol sort de ('en') el seu cul')

03

mnd i edrch am 'modrb [mind i E-drikh am MO-drib]

= (d'una persona que va a pixar) ('anar a visitar la tieta')

04

mnd i ollwng deigrn dros Gymru [mind i O-lhung DEI-grin dros GM-ri]

= (d'un home que va a pixar) ('anar a deixar caure una llgrima per Galles',  = anar a vessar llgrimes per Galles, anar a  plorar la situaci de Galles)

05

(Galles del Sud-oest) mnd i siglo ("shiglo") llaw hen gyfaill [mind i SHI-glo LHAU a hen G-velh]

= (d'un home que va a pixar) ('anar a donar-li la m a un vell amic')

06

(Galles del Sud-oest) mnd i siglo ("shiglo") llaw thad y plant [mind i SHI-glo LHAU a THAAD PLANT]

= (d'un home que va a pixar) ('anar a donar-li la m al pare dels nens')

07

mnd 'i ben yn y gwnt [MIND ai BEN n GWINT]

= anar molt distret ('anar amb el seu cap al vent')

08

(Galles del Nord-oest) trech dw wrach nag un [treekh DUI wraakh nag IIN]

= ms val quatre ulls que dos ('dues bruixes sn ms fortes que no pas una')

09

dw e ddim yn llawn llathen [diu e DHIM n lhaun LHA-then]

= no hi s tot ('no s una iarda plena')

10

roedd ei galon yn ei 'sgidiau [roidh i GA-lon n i SGID-ye]

= tenia molta por ('tenia el cor a les sabates / botes')

11

mae e dan ei fs bawd e [mai e DAN i viis BAUD e]

= est sota el seu domini ('est sota el seu polze')

12

rhoi prd o dafod i (rwun) [hroi PRIID o DA-vod i RIU-in]

= cantar-li a alg les quaranta ('donar un pat de llengua a alg')

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA