http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_hylifau_2200_2422c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Y Gyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


37. Hylifau
37. Líquids

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 2006-01-06

 

 

hylifol (adj) líquid

troi’n hylif (vi) liquidar

hylifo (vt) liquidar

hylifoli (vt) liquidar

aer hylifol (adj) aire líquida

nitrogen hylifol (m) nitrògen líquid

ocsigen hylifol (m) oxígen líquid

argon hylifol (m) argó líquid

nwy hylifol (m) gas líquid

sebon hylif (m) sabó líquid

arddangosia grisial hylifol (LCD = el-ec-di) pantalla de cristal líquid (LCD)

ased hylifol (m) actiu líquid

hylifydd, hylifwyr (m) liquadora

gwlybwr (gwlybyrau, gwlybyroedd) (m) líquid

hylif (-au) (m) (Cemeg, Ffiseg) líquid

gwlych (m) mullena

dodi (rhywbeth) yng ngwlych (vt) posar en remull

rhoi (rhywbeth) yng ngwlÿch (vt) posar en remull

gwlychu (vt) rabejar, deixar xop algú

diferu (v) gotejar

diferyn, diferion (m) gota

dim diferyn o law ni una gota de pluja

dafn, defni (m) gota

defnyn, defnau (m) gota

deigryn, dagrau (m) llàgrima

tropyn (m) gota

 

tropos / tropas (singular: troposyn) (m) gotes de pluja que cauen per la ximeneia; sutge moll; sutge

cyddwyso (v) condensar

diferion o stêm wedi cyddwyso (mpl) gotes de vapor condensat

cyddwysiad (m) condensació

cyddwysydd (-ion) (m) condensador de gas

 

anwedd (m) vapor d’aigua; condensació

anwedd dŵr (m) vapor d’aigua

dŵr anwedd (m) (Sud) condensació, vapor d’aigua convertit en gotes

 

Mae'r anwedd dŵr yn codi i'r átmosffer el vapor d’aigua puja a l’atmòsfera

 

Mae plu’r anwedd dŵr sy’n cyddwyso uwchben y burfa olew yn lleihau gwerth esthetig y dirwedd. les columnes de vapor d’aigua que es condensen damunt la refineria de petroli reduix el valor estètic del paisatge

 

 

peiriant tynnu anwedd (m) deshumidificador (“màquina de treure vapor d’aigua”)

 

Mae gwydr dwbl yn atal gwres rhag dianc ac mae’n medru lleihau’r anwedd ar eich ffenestri. Els vidres dobles eviten que la calor s’escapi i pot reduir la condensació sobre les vostres finestres

 

dŵr angar (= ng-g) (m) (Nord) condensació, vapor d’aigua convertit en gotes

angar dŵr (m) vapor d’aigua

lleithder (-au) (m) humitat

goleithder (-au) (m) humitat

gwlybaniaeth (f) humitat

gwlybanwch (m) (Sud) humitat

gwlybyrog (adj) humit

gwlybyrwch (m) humitat

gwlychwr, gwlychwyr (m) humitejador

gwlybyru (v) humitejar

lleithydd (-ion) (m) humitejador

hufen (-nau) lleithio (m) crema hidratant

gwlychydd, gwlychwyr (m) humitejador

diddos (adj) a prova d'humitat

cynnwys lleithedd (m) contingut d'humitat

diogel rhag lleithder (adj) a prova d'humitat

anhydraidd (adj) a prova d'humitat

gwrth-damp (adj) a prova d'humitat

mwll (adj) (temps) xafogós

myllni (m) xafogor

tampio (v) humitejar

dampo (v) humitejar

llaith (adj) humit

tamprwydd (m) humitat

lleithder / tamprwydd treiddiol (m) (humitat deguda a la penetració de pluja per les parets i la teulada)

lleithder / tamprwydd codi (humitat que puja dels fonament per les parets)

cynffon (-nau) anwedd (f) cua de vapor

troi’n ddŵr (v) transformar-se en aigua

 

anweddu (vt) evaporar (vi) evaporar-se

ageru (vt) evaporar (alguna cosa)

tarthu (vi) evaporar

troi’n anwedd (vi) evaporar

ymanweddu (vi) evaporar

llaeth anwedd (m) llet evaporada

anweddiad, (-au) (m) evaporació

anweddol (adj) evaporatiu

Mae'r dŵr hwn yn anweddu o arwyneb unrhyw gorff o ddŵr, ar ffurf anwedd anweledig Aquesta aigua s’evapora de qualsevol massa d’aigua amb forma de vapor invisible

 

dal dŵr (v) ser impermeable (“retenir aigua”)

sy’n dal dŵr impermeable (“que retén aigua”)

gwneud i rywbeth ddal dŵr (v) impermeabilitzar (alguna cosa)

dyfrglosio (deunydd) (v) impermeabilitzar (un teixit)

dwrglos (adj) impermeable

dyfrglos (adj) (paraula literària) impermeable

diddos (adj) impermeable

diddosi (to) (vt) impermeabilitzar una teulada

 

Roedd llechi Gogledd-orllewin Cymru yn diddosi toeau tai a ffatrïoedd ledled Prydain a dros y môr.

Les lloses del nord-oest de Gal·les protegien les teulades de cases i fàbriques arreu de la Gran Bretanya i més enllà del mar

 

cronni estancar-se

mae dŵr bargod yr eglwys wedi cronni ar wyneb y fynwent.

l’aigua que ha caigut del ràfec s’ha estancat a la superfície del cementiri

 

diddosi pren rhag lleithder protegir la fusta contra la humitat

 

llif (-au) (m) flux

dylifiad (-au) (m) flux

llifeiriad (-a) (m) flux

rhediad (-au) (m) flux

llifo (v) fluir

ffrydio (v) fluir

llifeirio (v) fluir

 

llifo i’r môr (afon) (riu) desembocar al mar

aberu yn y môr (riu) desembocar al mar

ymarllwys yn y môr (afon) (riu) desembocar al mar

 

y llanw (m) la marea

y trai (m) la marea baixa

llanw a thrai la marea alta i la marea baixa

treio (v) (marea) baixar

mynd ar drai (v) (marea) baixar

mynd yn ddistyll (v) (marea) baixar

adlifo (v) (marea) baixar

mynd maas (v) (Sud) (marea) baixar

treio a llenwi (v) (marea) baixar i pujar

codi a gostwng (v) (marea) baixar i pujar

mynd ar drai ac ar lanw (v) (marea) baixar i pujar

mae’r llanw ar drai la marea està baixant,

mae’r môr ar drai la marea està baixant,

mae’r llanw ar ddistyll la marea està baixant,

mae’r môr ar ddistyll la marea està baixant,

 

dip (-iau) defaid (m) desinfectant per a ovelles

tip (-iau) defaid (m) desinfectant per a ovelles

golch (-iau) defaid (m) desinfectant per a ovelles

diheintydd (-ion) desinfectant

sugno (vt) absorbir (mocador de paper i aigua, per exemple)

socian (vt) absorbir (mocador de paper i aigua, per exemple)

gwlychfa (f) remull, remullada

cael gwlychfa rabejar-se, quedar xop, quedar amarat

cael gwlychfa at eich croen quedar ben xop (“rebre una remullada fins a la pell”)

bod yn wlychfa o chwÿs estar tot suat, estar amarat de suor

gwlyb (adj) humit

gwlychu (vt) mullar

 

·····

Ffeil: DRAIG_cat_eng_hylifau_2200.doc ŵŷ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

 

CYMRU-CATALONIA