http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_iechyd_030_0495c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


30. IECHYD AC AFIECHYD
30. SALUT I MALALTIA

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

iechd ac afiechd [YE-khid ag av-YE-khid]

salut i malaltia

ysbyt [-SP-ti] (m) ysbytai [-SP-tai] = hospital

ward [WARD] (f) wardiau [WARD-ye] = sala

ward achosion brs [ward a-KHOS-yon BRIIS] (f) = sala d'urgncies

 

iechyd

salut

bod yn ddach iechyd

tenir bona salut

cael eich cefn atoch (aconseguir-vos lesquena)

recobrar la salut

pall ar y galon (defalliment sobre el cor)

defalliment cardac

iach

sa, bo

iachu

curar

afiach

malalt (adj)

afiechd

malaltia

sl

malalt (adj)

salwch

malaltia

gwael

malalt (adj)

gwaeledd

malaltia

gwell

millor

gwella

millorar, millorar-se

gwaeth

pitjor

gwaethygu

agreujar-se , agreujar

poen

dolor

poenus

dolors

dolur

dolor

dolurus

dolors

niwed

ferida

niweidio

ferir

niweidiol

perjudicial

dioddef

patir

damwain

accident

difrifol

greu

annwd

refredat

mae annwd arna i (hi ha refredat sobre meu)

estic refredat

peswch

tos

mae peswch arna i (hi ha tos sobre meu)

tinc tos

pen tost

mal de cap (Sud de Galles)

mae pen tost gyda fi (hi ha mal de cap amb mi)

tinc mal de cap

cur pen

mal de cap (Nord de Galles)

mae gen i gur yn y mhen (hi ha colpejar dins el meu cap)

tinc mal de cap

dannoedd

mal de queixal

maer ddannoedd arna i

tinc mal de queixal

meddg

metge

meddygol

medical

meddyginiaeth

medecina

ffisig (m)

medecina (Nord de Galles)

moddion (m)

medecina (Sud de Galles)

nyrs, nyrsus

infermera

nyrsio

tenir cura de (un pacient)

claf (adj)

malalt

claf, cleifion

pacient

ysbyty, ysbytai

hospital

llawdriniaeth

intervenci cirrgica

triniaeth feddygol

tractament mdic

ymwld (rhywun)

visitar (alg)

ymweldd, ymwelwr

visitant

oriau ymwld

hores de visita

 

 

http://www.official-documents.co.uk/document/welshoff/nhswales/gloss-w.htm

Rhoi Cleifion yn Gyntaf: Geirfa (Cymreg-Cymreg)

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA