http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_priod_ddulliau_041_0155c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Y Gyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic

PRIOD-DDULLIAU
MODISMES

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

19.1 Priod-ddulliau [pri-od-dhulh-ye] Frases fetes

04 10 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSI PARCIAL

 

achub y cyfle [A-khib KV-le] (frase)  = agafar el moment oport ("agafar / estalviar l'oportunitat")

bod 'i gwynt yn ei dwrn (f) [bood ai gwint n i durn] / bod 'i wynt yn ei ddwrn (m) [bood ai wint n i dhurn] (frase) = estar desalenada / desalenat ('amb el seu al/vent dins el seu puny')

bod 'i phen yn ei phlu (f) [bood ai fen n i flii] / bod 'i ben yn ei blu (m) [bood ai ben n i blii] (frase) = estar deprimida, deprimit ('amb el seu cap en les seves plumes')

bod ar agor (adv) [bood ar a-gor] = ser obert ('sobre obert')

bod ar bigau'r drain (adv) [bood ar bi-ger drain] = estar frisosa / friss ('sobre (les) espines (de) l'ar')

ar bob cyfri' [ar boob kv-ri] (adv) = amb tota llibertat, ni hi ha cap inconvenient?? ('sobre cada compte') (resposta a una persona que demana perms per fer alguna cosa)

ar doriad gwawr [ar dor-yad gwaur] (adv) = a trenc d'alba ('sobre trenc (de) alba')

ar ei phen ei hun [ar i fen i hiin] / ar ei ben ei hun [ar i ben i hiin] (adv) = sola, sol ('sobre el seu cap de si mateix')

tamb (al Sud): ar ei phen ei hunan [ar i fen i hi-nan], ar ei ben ei hunan [ar i ben i hi-nan]  

ar hyn o bryd [ar hin o briid] (adv) = en aquest moment, ara ('sobre aix de perode')

arian drwg [ar-yan druug] (m) = diner falsificat ('diner dolent')

ar y dechrau [ar dekh-re] (adv) = al principi ('sobre el comenament')

beth am... [beth am] (adv) = i si (fssim alguna cosa), que't sembla si (fssim alguna cosa) ('qu sobre...) cf angls <wot -but> what about...?). Beth am fynd i'r snema? I si anssim al cine?

beth bynnag [beeth b-nag] (adv) = passi que passi, no obstant aix  

bob cam [boob kam] (adv) = tot el recorregut ('cada pas') Daeth bob cam o Lundain Va fer tota la distncia de Londres

bob amser [boob am-ser] (adv) = sempre ('cada temps')

bob yn ail [boob n ail] (adv) = alternativament ('cada + partcula d'enlla + segon, segona cosa')

bob yn un [boob n iin] (adv) = d'un a un ('cada + partcula d'enlla + un')

bod bron llwgu [bood bron a lhu-gi] (frase) = tenir una gana que no s'hi veu ('a punt + am + morir de gana'); tamb bron llwgu (sense

bwrw'r Sul [bu-rur siil] (frase) = passar el cap de setmana ('passar/llenar + el + diumenge')

byth a beunydd [bith a bei-nidh] (frase) = repeditament ('sempre/mai + i + cada dia')

byth eto [bith e-to] (frase) = mai ms ('sempre/mai + un altra vegada')

cael dau ben llinyn ynghyd [kail dai ben lhi-nin ng-hiid] (frase) = (no tenir prou peles per) sortir-se'n  ('aconseguir + els dos caps de la corda + junts')

canu'r delyn [ka-nir de-lin] (frase) = tocar l'arpa ('(fer) cantar l'arpa')

canu'n iach [ka-nin yaakh] (frase) = acomiadar-se ('cantar (que estigui) de bona salut')

drwy gydol y nos [drui g-dol noos] (frase) = tota la nit ('a travs de tota la nit'); tamb trwy... en comptes de drwy... 

edrych fel ir dan y glaw [e-drikh vel yaar ar glau] (frase) = semblar estar deprimida / deprimit ('semblar com gallina sota la pluja')

gadael y gath o'r cwd [ga-del gaath or kuud] (frase) = ser un bocafluix, revelar un secret ('deixar (anar) el gat del sac'). (cf angls <let dh kat aut v dh bag> let the cat out of the bag)

hwnt ac yma [hunt ag -ma] (frase) = aqu i all, per aqu i per all ('all i aqu')

mynd i fford yr holl ddaear [mind i fordh r holh dhei-ar] (frase) = fer la fi de totes les coses ('anar cap al cam de tota la terra')

mynd igam ogam [mind i-gam o-gam] (frase) = fer ziga-zaga ('anar + a pas + de pas')

newydd sbon [neu-idh spon] (frase) = nou flamant ('nou + (manlleu angls) + estella')

ysgwyd llaw [-skuid lhau a] (frase) = donar-li la m a ('agitar m amb')

ynt? [n-te] (adv) = eh que s?


Adolygiad ddiweddaraf [a-do-lg-yad di-we-dha-ra] - ltima revisi 30 09 1997

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA