http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_rhyfel_044_0167c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temtic


44. RHYFEL
44. LA GUERRA

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

14.1 Rhyfel [rh-vel] -  la guerra    

rhyfel [rh-vel] (m) rhyfeloedd [rh-ve-lodh] = guerra  

cyhoeddi rhyfel [k hoi-dhi rh-vel] = declarar la guerra

rhyfel cartre' (cartref)  [rh-vel kar-tre] (m) rhyfeloedd cartre' = guerra civil (lit: 'guerra de casa')

rhyfel diarbed [rh-vel di-ar-bed] = guerra total (lit: 'guerra sense estalviar')

yr Ail Ryfel Bd [r ail r-vel biid] = la Segona Guerra Mundial

mynwent ryfel [mn-went r-vel] (f) mynwentdd rhyfel [mn-wen-tidh rh-vel] = cementiri de guerra guerra

milwrol [mi-lu-rol] (adj) = militar

maes tanio [mais tan-yo] (m) mesdd tanio [mei-sidh tan-yo]= camp de tir

maes cad [mais kaad] (m) mesdd cad [mei-sidh kaad]= camp de batalla

maes y gad [mais gaad] (m) el camp de batalla

ar faes y gad [ar vais gaad] (m) al camp de batalla

milwr [mi-lur] (m) milwr [mil-wir] = soldat  

cn-filwr [kin-vi-lur] (m) cn-filwr [kin-vil-wir] = ex-soldat, veter  

sowjwr [sou-jur] (m) sowjwrs [sou-jurz] = soldat (colloquial)

preifat [prei-vat] (m) preifatiaid [prei-vat-yed] = soldat ras  

swddog [sui-dhog] (m) swddogion [sui-dhog-yon] = oficial

heddlu milwrol [hedh-li mi-lu-rol] (m) = policia militar (= el cos)

heddwas milwrol [hedh-was] (m) heddweision milwrol [hedh-wei-shon mi-lu-rol] = policia militar (= persona)

cadfridog [kad-vri-dog] (m) cadfridogion [kad-vri-dog-yon] = general

y Cadfridog Morgan [ kad-vri-dog mor-gan] = el General Morgan

is-gadfridog [iis-gad-vri-dog] (m) is-gadfridogion [iis-gad-vri-dog-yon] = tinent general

brigaddd [bri-ga-didh] (m) brigadwr [bri-gad-wir] = general de brigada

cadlwddiaeth [kad-luidh-yeth] (f) comandament superior de les forces armades

magnelwr [mag-ne-lur] (m) magnelwr [mag-nel-wir] = bombarder (grau sota la de sergent d'artilleria); artiller

cloddiwr [klodh-yur] (m) cloddwr [klodh-wir] = sapador

garsiwn [gar-syun] (m) tamb (f) garsiynau [gar-syu-ne] = guarnici (soldats que guarden; soldats aquartats en una poblaci) 

gwarchodlu [gwar-khod-li] (m) gwarchodluoedd [gwar-khad-li-odh] = (paraula literria) guarnici (soldats que guarden; soldats aquartats en una poblaci) 

y Gwarchodlu Cymrig [ gwar-khod-li km-rig] (m) =  Els Guardes gallesos,  regiment galls de l'exrcit d'Anglaterra

gosod garsiwn (mewn tref) [go-sod gar-syun meun treev] (v) = posar guarnici (a una poblaci) 

dihangiad [di-hang-yad] (m) dihangiadau [di-hang-ya-de] = deserci

dihangwr [di-hang-ur] (m) dihangwr [di-hang-wir] = desertor

mnd drosodd at y geln [mind dro-sodh at ge-lin] (v) = ??passar a l'enemic

 

y fyddin - l'exrcit

byddin [b-dhin] (f) byddinoedd [b-dhi-nodh] = regiment

byddin barhaol [b-dhin bar-haa-ol] (f) byddinoedd parhaol [b-dhi-nodh par-haa-ol] = exrcit permanent

byddin broffesiynol [b-dhin bro-fe-sh-nol] (f) byddinoedd proffesiynol [b-dhi-nodh pro-fe-sh-nol] = exrcit professional

byddin wirfoddol [b-dhin wir-vo-dhol] (f) byddinoedd gwirfoddol [b-dhi-nodh gwir-vo-dhol] = exrcit de voluntaris

byddin o gonsgriptiaid [b-dhin o gon-skript-yed] (f) byddinoedd... [b-dhi-nodh] = exrcit de soldats reclutats per obligaci

gorfodaeth filwrol [gor-vo-deth vi-lu-rol] (f) = servei militar obligatori 

consgripsiwn [kon-skrip-shun] (m) = crida a files (fer allistar per obligaci)

consgript [kon-sgript] (m) consgriptiaid [kon-skript-yed] = recluta (persona allistada per obligaci)

consgriptio [kon-skript-yo] (v) = cridar a files

uned o'r fyddin  [i-ned or v-dhin] (f) uned... [i-ne-de] = unitat de l'exrcit

brigd [bri-gaad] (f) brigadau [bri-ga-de] = brigada

brigd fagnelaeth [bri-gaad vag-ne-leth] (f) brigadau magnelaeth [bri-ga-de mag-ne-leth] = brigada d'artilleria

catrawd [ka-traud] (f) catrodau [ka-tro-de] = regiment

ffalancs [fa-lanks] (f) ffalancsau [fa-lank-se] = falange ( cos d'infanteria)

llu [lhii] (m) lluoedd [lhi-odh] = fora ( gent armada)


ymosod ar [-mo-sod ar] (v) = atacar

ymosodiad [-mo-sod-yad] (m) ymosodiadau [-mo-so-di-a-de] = atac  

cudd-ymosod ar [kiidh--mo-sod ar] (v) = emboscar  

cudd-ymosodiad [kiidh--mo-sod-yad] (m) cudd-mosodiadau [kiidh--mo-so-di-a-de] = emboscada  

crch [kirkh] (m) cyrchau, cyrchoedd [kir-khe, kir-khodh] = incursi

dwn cyrchau (ar) [duin KR-khe] = fer incursions (a)

brwdro [BRUI-dro] (v) = lluitar  

brwdr [brui-dir] (f) brwdrau [brui-dre] = lluita, batalla

cad [kaad] (f) cadau [ka-de] = batalla (paraula ms aviat literria, metafrica)

i'r gad! [ir gaad] = a la batalla!

crch awr [kirkh a-uir] (m) cyrchoedd awr [kir-khodd a-uir] = atac aeri

lloches crch awr [lho-khes kirch a-uir] (f) llochesau... [lho-khe-se] = refugi antiaeri

rhybudd rhg crch awr [rh-bidh rhag kirkh a-uir] (m) rhybuddion... [rh-bidh-yon] = alarma antiaria

twll ymochel [tulh -mo-khel] (m) tyllau ymochel [t-lhe -mo-khel] = cau, trinxera petita excavada durant una batalla per protegir un soldat contra el foc de l'enemic  


lladd - matar


 

lladd [lhaadh] (v) = matar

marw [ma-ru] (v) = morir-se

lladdfa [lhadh-va] (f) lladdfu / lladdfdd [lhadh-vai, lhadh-veidh] = massacre

clwfedig [klui-ve-dig] (adj) = ferit (de guerra)

clwfedig [klui-ve-dig] (mf) clwfedigion [klui-ve-dig-yon] = ferit (de guerra)

anafus [a-na-vis] (adj) = ferit (de guerra)

anafus [a-na-vis] (mf) anafusion [a-na-vis-yon] = ferit (de guerra)

lladdedig [lha-dhe-dig] (mf) lladdedigion [lha-dhe-dig-yon] = mort (de guerra)

colledion [ko-lhe-dig-yon] (plural) = baixes, prdues (soldats morts)

rhestr golledion (f) [rhe-ster go-lhe-dig-yon] rhestrau colledion [rhe-stre ko-lhe-dig-yon] = lista de baixes, llista de morts

sach corff [saakh korf] (m) tamb (f) sachau crff [sa-khe kirf] = sac per un cadver

cripil rhyfel [kri-pil rh-vel] (m) cripiliaid rhyfel [kri-pil-yed rh-vel] = mutilat de guerra


ennill [e-nilh] (v) = guanyar  

colli [ko-lhi] (v) = perdre

cilio [kil-yo] (v) = retirar-se

ildio [ild-yo] (v) = rendir-se

ymostwng [-mo-stung] (v) = rendir-se

saethu [sei-thi] (v) = disparar

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA