http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_siarad_071_1951c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


71. PARLAR 
71. SIARAD 

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

Hi ha dues seccions d’aquesta página. Primer una lllista senzilla de paraules i expressions; i després la llista repetida amb més informació - la pronunciació, el gènere, etc

 

 

siarad lol

 

[sha-rad lol]

dir bestieses ('parlar + disbarats') (Gal·les del Nord)

paldaruo lol

 

[pal-da-ri-o lol]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

lolian

 

[lol-yan]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

siarad ar draws pen a chlustiau ('parlar a través de cap i orelles')

 

[sha-rad ar draus pen a khlust-ye]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

cabarddulio

 

[ka-bar-dhil-yo]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

cabarlatsio

 

[ka-bar-lat-sho]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

mwÿdro

 

[mui-dro]

dir bestieses (Gal·les del Nord)  

cabarlatsio

 

[ka-bar-lat-sho]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

rwdlian

 

[rud-lyan]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

stwnsio

 

[stun-sho]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

ponsio

 

[pon-sho]

dir bestieses (Gal·les del Nord)

siarad dwli

 

[sha-rad du-li]

(Gal·les del Sud) dir bestieses

hwilia dwli / wilia dwli

 

[hwil-ya / wil-ya du-li]

(Gal·les del Sud) dir bestieses

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA