http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_siopau_025_0071c.htm

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


.. 

 

 

 

 

 

 

 

1852c llibre dels visitants

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
 

Geirfa Ddosbarthedig
Vocabulari temàtic


25. SIOPAU
25. BOTIGUES

adolygiad diweddaraf - darrera actualització 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

  

 

 

 24 11 97 FERSIWN ANGHYFLAWN / VERSIÓ PARCIAL

 

siop adrannol [shop a-dra-nol] (f) siopau adrannol [sho-pe a-dra-nol] = grans magatzems ('botiga departamental'); (forma definida: y siop adrannol)

siop alldrw˙dded [shop alh-drui-dhed] (f) siopau alldrw˙dded [sho-pe alh-drui-dhed] = bodega (de fet, una botiga on es venen begudes alcohòliques però no s'hi permet la consumació) ('botiga + fora (de recinte) + permis'); (forma definida: y siop alldrw˙dded ); nom col.loquial (anglicisme) óff-leisens [of-lei-sens] (f) óff-léisensus [of-lei-sen-sis] 

siop amlgangen [shop a-mĝl-gang-en] (f) siopau amlgangen [sho-pe a-mĝl-gang-en] = botiga que forma part d'una cadena - per exempl, Caprabo, Bonpreu, etc ('botiga multi-sucursal'); (forma definida: y siop amlgangen)

siop bapurau new˙dd [shop ba-pi-re neu-idh] (f) siopau bapurau new˙dd [sho-pe pa-pi-re neu-idh] = botiga on es venen diaris ('botiga (de) diaris'); (forma definida: y siop bapurau newĦdd). També siop bapur new˙dd [shop ba-pir neu-idh]

siop bethau da [shop be-the da] (f) siopau pethau da [sho-pe pe-the da] = botiga de confiteria, bomboneria Traducció literal: "botiga (de) coses bones"; (forma definida: y siop bethau da )

siop bupur [shop bi-pir] (f) siopau pupur [sho-pe pi-pir] = botiga de preus molt cars Traducció literal: "botiga (de) pebre"; (forma definida: y siop bupur)

siop bysgod [shop -skod] (f) siopau pysgod [sho-pe -skod] = botiga de peixos Traducció literal: "botiga (de) peixos"; (forma definida: y siop bysgod) 

siop cemist [shop ke-mist] (f) siopau cemist [sho-pe ke-mist] = farmàcia Traducció literal: "botiga (de) farmacèutic" (forma definida: siop y cemist [shop ĝ ke-mist] = botiga del farmacèutic); forma estàndard: fferyllfa

fferyllfa [fe-rĝlh-va] (f) fferyllfé˙dd [fe-rĝlh-véidh] = farmàcia Traducció literal: "lloc del virgili / apotecària" (es pensava a l'edat mitjana que el poeta Virgili era apotecari)

siop chwaraeon [shop khwa-rei-on] (f) siopau chwaraeon [sho-pe khwa-rei-on] = botiga d'articles d'esport Traducció literal: "botiga (de) jocs"; (forma definida: y siop chwaraeon)

siop cig˙dd [shop ki-gidh] (f) siopau cig˙ddion [sho-pe ki-gĝdh-yon] = carnisseria. Traducció literal: "botiga (de) carnisser" (forma definida: siop y cig˙dd [shop ĝ ki-gidh] = botiga del carnisser);

siop gig [shop giig] (f) siopau cig [sho-pe giig] = carnisseria. Traducció literal: "botiga (de) carn" (forma definida: y siop gig )

siop fw˙d [shop vuid] (f) siopau bw˙d [sho-pe buid] = botiga de comestibles. Traducció literal: "botiga (de) menjar" (forma definida: y siop fw˙d )

siop bentref [shop ben-tre] (f) siopau bentref [sho-pe pen-tre] = botiga de poble, en un poble petit, tradicionalment l'unica botiga, que ven articles de tota mena (forma definida: siop y pentref [shop ĝ pen-tre] = botiga del poble)

siop groser [shop gro-ser] (f) siopau groseriaid [sho-pe gro-ser-yed] = botiga de comestibles. Traducció literal: "botiga (de) boitguer de comestibles" (forma definida: siop y groser [shop ĝ gro-ser] = botiga del botiguer de comestibles)

siop daclau llong [shop da-kle lhong] (f) siopau daclau llong [sho-pe da-kle lhong] = botiga de provisions de naus, proveïdor de naus. Traducció literal: "botiga (d') articles (de) barca" (forma definida: y siop daclau llong)  

siop deganau [shop de-ga-ne] (f) siopau teganau [sho-pe te-ga-ne] = botiga de joguines. Traducció literal: "botiga (de) joguines" (forma definida: y siop deganau)  

siop ddillad [shop dhi-lhad] (f) siopau dillad [sho-pe di-lhad] = botiga de roba. Traducció literal: "botiga (de) roba" (forma definida: y siop ddillad)  

siop ddillad dynion [shop dhi-lhad dĝn-yon] (f) siopau dillad dynion [sho-pe di-lhad dĝn-yon] = botiga de  roba d' homes . Traducció literal: "botiga (de) roba (d') homes" (forma definida: y siop ddillad dynion)

siop ddillad merched [shop dhi-lhad mer-khed] (f) siopau dillad merched [sho-pe di-lhad mer-khed] = botiga de  roba de senyores. Traducció literal: "botiga (de) roba (de) senyores" (forma definida: y siop ddillad merched) 

siop lieiniau [shop li-ein-ye] (f) siopau llieiniau [sho-pe lhi-ein-ye] = botiga de teixits . Traducció literal: "botiga (de) teixits" (forma definida: y siop lieiniau)  

siop ddillad isaf merched [shop dhi-lhad i-sa mer-khed] (f) siopau dillad merched [sho-pe di-lhad i-sa mer-khed] = botiga de roba interior de senyores. Traducció literal: "botiga (de) roba interior (de) senyores" (forma definida: y siop ddillad isaf merched) 

siop deithiol [shop deith-yol] (f) siopau teithiol [sho-pe teith-yol] = botiga ambulant, furgoneta que recorre pels pobles amb queviures i altres articles d'una botiga de comestibles. Traducció literal: "botiga viatger (forma definida: y siop deithiol)  

siop elusen [shop e-li-sen] (f) siopau elusen [sho-pe e-li-sen] = botiga d'una societat benèfica (d'articles de segona mà donades a la societat, o d'artesania, per recaptar fons). Traducció literal: "botiga (de) societat benèfica (forma definida: y siop elusen)

 siop esgidiau [shop e-SKID-ye] (f) siopau esgidiau [SHO-pe e-SKID-ye] = sabateria. Traducció literal: "botiga (de) sabates"

 

·······

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weĝ(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait

     

CYMRU-CATALONIA