http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_swyddi_027_0303c.htm
Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a travs del llibre de visitants: YMWELFA

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants


..................................................0060c Cyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls


......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthiedig
Vocabulari temtic

SWYDDI
OCUPACIONS


adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01En general, les terminacins -dd, -wr que normalment indiquen un mascle, poden referir-se tamb a femelles, sobretot en anuncis per feines per qu segons la llei anglesa no s'han de discriminar contra les persones a base del sexe quan es vol omplir una posici laboral.

actor  [AK-tor] (m) actorion [ak-TOR-yon] = actor  

actores [ak-TO-res] (f) actoresau [ak-to-RE-se] = actriu

arlundd [ar-LI-nidh] (m) arlunwr [ar-LIN-wir] = artista, pintor

athrawes [a-THRAU-es] (f) athrawesau [a-thrau-E-se] = professora

athrawes lanw [a-THRAU-es LA-nu] (f) athrawesau llanw [a-thrau-E-se LHA-nu] = professora suplent

athro [A-thro] (f) (m) athrawon [a-THRAU-on] = professor

bancwr (m) [BANG-kur] bancwr  [BANGK-wir] = banquer

barbwr (m) [BAR-bur] barbwr, barberiaid [BARB-wir, bar-BER-yed] = barber

brocer yswiriant (m) [BRO-ker -SWIR-yant] broceriaid yswiriant [bro-KER-yed -SWIR-yant] = agent d'assegurances 

bugail (m) [BI-gel] bugeiliaid [bi-GEIL-yed] = pastor

cadeirdd (m) [ka-DEI-ridh] cadeiryddion [ka-dei-RDH-yon] = 1 president (d'una reuni) 2 president (d'una empresa)

chwarelwr (m)  [ khwa-RE-lur] chwarelwr [khwa-REL-wir] = pedrer

cigdd (m) [KI-gidh] cigyddion  [ki-GDH-yon] = carnisser

clerc (m) [KLERK]  clercod [KLER-kod] = oficinista  

crefftwr (m) [KREF-tur] crefftwr [KREFT-wir] = artes

cdgysylltdd (m) [kiid-g-SLH-tidh]  cdgysylltwr [kiid-g-SLHT-wir] = oficial d'enlla d'una empresa  

cyfarwddwr (m) [k-va-rui-dhur] cyfarwddwr [k-va-ruidh-wir] = cap (de departament d'una administraci); director d'obres teatrals, programes de la rdio o la televisi, de videos, pellcules  

cyfarwddwr addsg (m) [a-dhisg] cyfarwddwr addsg = cap del departament d'ensenyament (d'una comarca) 

cyfieithdd (m) [kv-YEI-thidh] cyfieithwr [kv-YEITH-wir] = traductor

cn- (prefix; causa la mutaci suau) [kin] = ex-; cn-blismon (m) [kin-bli-smon] = ex-policia   

cynhyrchdd-gyfarwddwr (m) [kn-hr-khidh-g-va-rui-dhur] cynhyrchdd-gyfarwddwr [kn-hr-khidh-g-va-ruidh-wir] = productor d'obres teatrals, programes de la rdio o la televisi, de videos, pellcules  

cynhyrchdd (m) [kn-hr-khidh] cynhyrchwr [kn-hrkh-wir] = productor d'obres teatrals, programes de la rdio o la televisi, de videos, pellcules  

cynorthw-dd llyfrgell (m) [k-nor-thui-idh lhvr-gelh] cynorthw-yddion llyfrgell [k-nor-thui-dh-yon lhvr-gelh] = ajudant de bibliotecari

cynorthwwr (m) [k-nor-thui-ur] cynorthwwr [k-nor-thui-wir] = cynorthw-dd

dadansoddwr (m) [da-dan-SO-dhur] dadansoddwr  [da-dan-SODH-wir] = analista

deintdd (m) [dein-tidh] deintyddion [dein-tdh-yon] = dentista

dymchwelwr (m)  [dm-khwe-lur] dymchwelwr [dm-khwel-wir] = enderrocador

(Galles del Nord) dn cerrig beddau (m) [diin ke-rig be-dhe] dynion cerrig beddau [dn-yon ke-rig be-dhe] = escultor de monuments funeraris  

dn llaeth (m) [diin lhaith] dynion llaeth [dn-yon lhaith] =  repartidor de llet

dn glo (m) [diin GLOO] dynion glo [dn-yon GLOO] = repartidor de carb

dn tn (m) [diin TAAN] dynion tn [dn-yon TAAN] = bomber

ffermwr (m) [FER-mur] ffermwr [FERM-wir] = granjer

ffermwr myndd (m) [FER-mur M-nidh] ffermwr myndd [FERM-wir M-nidh] = granjer (d'ovelles) de les terres altes

fferylldd (m) [fe-r-lhidh] fferyllyddion [fe-r-lhdh-yon] = farmacutic (= botiguer) / farmacutica

ffotograffdd (m) [fo-to-GRA-fidh] ffotograffyddion [fo-to-gra-FDH-yon] = fotgraf / fotgrafa

gard (m) [GARD] gardiaid [GARD-yed] = cap de tren (colloquialment: gard (m) [GARD], gards [GARDZ], Galles del Nord giard [GYARD], giards [GIARDZ]

garddwr (m) [GAR-dhur] garddwr [GARDH-wir] = jardiner / jardinera

glwr (m) [GLO-ur] glowr [GLO-wir] = miner de carb

gof (m) [GOOV] gofaint [GO-vaint] = ferrer  

gofalwr (m) [go-VA-lur] gofalwr [go-VAL-wir] = porter (vigilant)  

glanhwr (m) [glan-HAA-ur] glanhawr [glan-HA-wir] = netejador

gofodwr (m) [go-VO-dur] gofodwr [go-VOD-wir] = astronaut

goruchwliwr (m) [go-rikh-UIL-yur] goruchwylwr [go-rikh-UIL-wir] = director de pedrer

gwehdd (m) [GWE-hidh] gwehyddion [gwe-hdh-yon] = teixidor

gweinidog (m) [gwei-ni-dog] gweinidogion [gwei-ni-dog-yon] = ministre (de govern); capell d'una esglsia no protestant conformista

gweinyddwr (m) [gwei-n-dhur] gweinyddwr [gwei-ndh-wir] = administrador

gweinyddes (f) [gwei-n-dhes] gweinyddesau [gwei-n-dhe-se] = administradora

gweithiwr (m) [gweith-yur] gweithwr = treballador

gweithiwr cymdeithasol (m) [gweith-yur km-dei-tha-sol] = assistent social

gweithiwr dymchwel (m) [gweith-yur dm-khwel] gweithwr dymchwel [gweith-wir dm-khwel] = treballador d'enderrocaments

gweithwraig (f) [gweith-reg] gweithwragedd [gweith-ra-gedh] = treballadora

gwraig t (f) [gwraig-tii] gweithwragedd t [gwra-gedh-tii] = mestressa de casa

gwliwr nos (m) [guil-yur-noos] gwlwr nos [guil-wir noos] = vigilant nocturn

lleidr (m) [lhei-dir] lladron [lla-dron] = lladre 

llyfrgelldd (m) [lhivr-ge-lhidh] llyfrgellyddion [lhivr-ge-lldh-yon] = bibliotecari

(Galles del Sud) masiwn (m) [ma-syun] masiyniaid [ma-sn-yed] = escultor de monuments funeraris  

mecandd (m) [me-ka-nidh] mecanyddion [me-ka-ndh-yon] = mecnic

meddg (m)  [me-dhig] meddygon [me-dh-gon] = metge

morwr (m) [mo-rur] morwr [mor-wir]  = mariner

morwn (f) [mo-ruin] morwynion [mo-ruin-yon] = criada

mwngloddiwr (m) [mun-glodh-yur] mwngloddwr [mun-glodh-wir] = miner

nyrs (f) [nrs] nyrsus [nr-sis] = infermera

nyrs gofrestredig (f) [NRS go-vre-STRE-dig] nyrsus cofrestredig [NR-sis go-vre-STRE-dig] NG [en-eg] = infermera ('infermera registrada') una que ha aprovat tots els exmens d'infermera necessaris i que pot fer totes les funcions d'infermera 

nyrs gyflogedig y wladwriaeth (f) [nrs g-vlo-GE-dig wla-DUR-yeth] nyrsus cyflogedig y wladwriaeth [NR-sis k-vlo-GE-dig wla-DUR-yeth] NGW [en-eg-UU] = infermera ('infermera a sou de l'estat') una que ha rebut una formaci bsica d'infermeria i ha aprovat els exmens correspondents per poder fer algunes funcions d'infermera 

offerwr (m) [o-FE-rur] offerwr [o-FER-wir] = tallador d'eines

peilot (m) [PEI-lot] peilotiaid [pei-LOT-yed] = pilota

peintiwr (m) [PEINT-yur] peintwr [PEINT-wir] = pintor

peintiwr arwddion (m) [PEINT-yur ar-WIDH-yon] peintwr arwddion [PEINT-wir ar-WIDH-yon] = pintor de rtols (de botigues, etc)

peirianndd [pei-ri-A-nidh] (m) peirianwr [pei-ri-AN-wir] = enginyer

pensaer (m) [PEN-sair] penseiri [pen-SEI-ri] = arquitecte

plisman = plismon (m)

plismon (m) [pli-smon] plismn [pli-smin] = policia (individu)

plymwr (m) [pl-mur] plymwr [plm-wir] =

pobdd (m) [po-bidh] pobyddion [po-bdh-yon] = forner

(Galles del Sud) postman = postman

postmon (m) [post-mon] postmn (m) [post-min]

pregethwr (m) [pre-ge-thur] pregethwr [pre-geth-wir] = predicador  

prentis (m) [pren-tis] prentisiaid [pren-tis-yed] = ??

prifathrawes (f) [pri-va-thrau-es] prifathrawesau [prii-va-thrau-e-se] = directora d'escola

prifathro (m) [pri-va-thro] prifathrawon [prii-va-thrau-on] = director d'escola

pysgotwr (m) [p-sko-tur] pysgotwr [p-skot-wir] = pescador

rhaglennwr (m) [rha-GLE-nur] rhaglennwr  [rha-GLEN-wir] = programador

rhaglennwraig (f) [rha-GLEN-reg] rhaglennwragedd  [rha-glen-RA-gedh] = programadora

rheolwr banc (m) [rhe-o-lur bangk]  rheolwr banciau [rhe-ol-wir bangk-ye] = director de banc

rheolwr cyfrifon (m) [rhe-O-lwr k-VRI-von] rheolwr cyfrifon [rhe-OL-wir k-VRI-von] = director de comptabilitat

rheolwr llwfan (m) [rhe-O-lur LHUI-van] rheolwr llwfan [rhe-OL-wir LHUI-van] = director d'escena

rheolwr siop (m) [hre-O-lur SHOP]  rheolwr siopau [hre-OL-wir SHO-pe] = director de (gran) botiga

saer (m) [SAIR] seiri [SEI-ri] = fuster 

saer maen (m) [sair MAIN] seiri maen [sei-ri MAIN] = paleta; escultor de monuments funeraris  

saer meini coffa (m) [SAIR MEI-ni KO-fa] seiri maen [SEI-ri MEI-ni KO-fa] = escultor de monuments funeraris  

seryddwr (m) [se-R-dhur] seryddwr [se-RDH-wir] = astrnom

siopwr (m) [SHO-pur] siopwr = [SHOP-wir] = botiguer (per tamb comprador, persona que fa les compres!) 

swddog (m) [SUI-dhog] swddogion [sui-DHOG-yon] = oficial

swddog datblygu (m) [SUI-dhog dat-BL-gi] swddogion datblygu [sui-DHOG-yon dat-BL-gi] = cap de desenvolupament 

swddog gweinyddol (m) [SUI-dhog gwei-N-dhol] swddogion gweinyddol [sui-DHOG-yon gwei-N-dhol] = administrador

swddog gyrfaoedd (m) [SUI-dhog gr-VA-odh] swddogion gyrfaoedd [sui-DHOG-yon gr-VA-odh] = assessor carrera laboral  

swddog personnl (m) [SUI-dhog per-so-NEL] swddogion personnl [sui-DHOG-yon per-so-NEL] = director de recursos humans

teiliwr (m) [TEIL-yur] teilwriaid [tei-LUR-yed] = sastre

trafeiliwr (m)  [tra-VEIL-yur] trafaelwr [tra-VEIL-wir] = viatjant de comer

ysgrifenndd (m) [-skri-VE-nidh] ysgrifenyddion [-skri-ve-NDH-yon] = secretari  

ysgrifenyddes (f) [-skri-ve-N-dhes] ysgrifenyddesau [-skri-ve-n-DHE-se] = secretria

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait


CYMRU-CATALONIA