http: / / www.kimkat.org / amryw / 1_geirfa / geirgrawn_DRYW_cym_cat_teulu_026_0149c.htm
Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a través del llibre de visitants: YMWELFA

0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en català

....................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants


..................................................0060c Cyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari gal·lès

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / Índex del vocabulari gal·lès


......................................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Geirfa Ddosbarthiedig
Vocabulari temàtic


Y TEULU
LA FAMÍLIA


 0617e Click here to see Welsh vocabulary in English ·····


Per aprendre aquestes paraules, imprimeu la pàgina, i tapa la primera columna

 

GAL·LÈS

PISTA

CATALÀ

 

rhiant (m)
rhieni

 

pare o mare

 

rhieni

 

pares

 

mam (f)
mamau
mame

 

mare

 

tad (m)
tadau
tade

 

pare

 

gw^r (m)
gwy^r

 

home (marit) home (mascle)

 

teulu (m)
teuluoedd
teuluo’dd / teuluodd

 

família

 

gwraig (f)
gwragedd

 

dona (esposa, dona (femella)

 

merch (f)
merched

 

filla, noia

 

mab (m)
meibion

 

fill

 

brawd (m)
brodÿr

 

germà

 

chwaer (f)
chwiorÿdd

 

germana

 

wa’r (f)
wiorÿdd

 

(Gal·les del Sud) germana

 

gefell (m)
gefeilliaid
gefeillied

 

bessò

 

gefeilles (f)
gefeillesau
gefeillese

 

bessona

 

nai (m)
neiaint
neient

 

nebot

 

nith (f)
nithoedd
nitho’dd / nithodd

 

neboda

 

cefnder (m)
cefnderwÿr , cefnderoedd

 

cosí

 

ce'nder, cender
ce'nderwÿr
, cenderwÿr,
ce’ndero’dd
, cenderodd

pèrdua de [v]

cosí (pronunciació col·loquial)

 

cyfnither (f)
cyfnitheroedd

 

cosina

 

c'nither, cnither (f),
c'nithero’dd, cnitherodd

reducció de la primera síl·laba

cosí (pronunciació col·loquial)

 

tad-cu (m)
tad-cuod

“pare estimat”

(Gal·les del Sud) avi

 

taid (m)
teidiau
teidie

 

(Gal·les del Nord) avi

 

teida (m)

 

(Gal·les del Nord) avi (forma diminutiva)

 

mam-gu (f)
mam-guod

“mare estimada”

(Gal·les del Sud) àvia

 

myn-gu (f)

 

(Gal·les del Sud) (forma col·loquial) àvia

 

gu (m)

 

(Gal·les del Sud) àvia (forma diminutiva)

 

nain (f)
neiniau
neinie

 

(Gal·les del Nord) àvia

 

wÿr (m)
wÿrion

 

nét

 

wÿres (f)
wÿresau
wÿrese

 

néta

 

-yng-ºnghyfraith
-yng-nghyfreth

(calc de l’anglès –in-law = dins [la] llei)

polític (mare política, etc)

 

tad-yng-ºnghyfraith (m)
tadau-yng-ºnghyfraith
tade...

 

sogre

 

mam-yng-ºnghyfraith (f)
mamau-yng-ºnghyfraith
mame...

 

sogra

 

mab-yng-ºnghyfraith (m)
meibion-yng-ºnghyfraith

 

gendre

 

merch-yng-ºnghyfraith (f)
merched-yng-ºnghyfraith

 

nora, jove

 


FILLS IL·LEGÍTIMS - vàries expressions

 

 

 

bastard (m)
bastardiaid
bastardied

 

bastard

 

plentÿn anghyfreithlon (m)
plant...

 

bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn siawns (m)
plant...

('fill / filla de casualitat')

bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn llwÿn a ºpherth (m)
plant...

('fill / filla del bosc i arbust / tanca / clos')

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a  

 

plentÿn risg (m)
plant...

('fill / filla de risc')

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a  

 

plentÿn y cloddiau (m)
plant...
cloddie

('fill / filla de les tanques’)

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn perth (m)
plant...

('fill / filla d'arbust')

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn gordderch (m)
plant...

('fill / filla (d’) amant')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

mab gordderch (m)
meibion...

('fill (d’) amant')

(Gal·les del Sud) fill il·legítim / a

 

merch ºordderch (f)
merched gordderch

('filla (d’) amant')

(Gal·les del Sud) filla il·legítima

 

cÿw orddach (m) < cÿw gordderch
cywion...

('animal jove d'amant’)

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

tin (m)
tinau
tine

 

cul, part baixa

 

clawdd (m)
cloddiau
cloddie

 

fossa, tanca

 

cÿw tin clawdd (m)
cywion...

(‘animal pètita (del) peu (de la) tanca’)

(Gal·les del Nord) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn trwÿ'r llwÿn (m)
plant...
...trw'r llwÿn

('fill / filla a través de l'arbust')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a  

 

plentÿn trwÿ'r clawdd (m)
plant...
...trw'r clawdd

('fill / filla a través de l'(arbust de la) tanca')

bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn cariad (m)
plant...

('fill / filla d'amor')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn serch (m)
plant...

('fill / filla d'amor')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn anllad (m)
plant...

('fill / filla de la lascívia')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn golau ºleuad (m)
plant...
...gole ºleuad

('fill / filla de la llum de la lluna')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn y gwair (m)
plant...

('fill / filla de l’herba, o de l’herba seca / del fenc')

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a  

 

bôn (m)
bonau, bonion
bone

 

base

 

plentÿn bôn y clawdd (m)
plant...

(‘fill / filla (de la) base (de la) tanca’)

(Gal·les del Sud) bastard, fill / filla il·legítim / a

 

plentÿn trwÿ'r ºberth (m)
plant...
trw’r ºberth

('fill / filla a través de la  tanca (d’arbustos)')

(Gal·les del Sud-est) bastard, fill / filla il·legítim / a  

 

iâr dodwÿ allan (f)
ieir...

('gallina (de) pondre (ous) fora (del galliner)')

(Gal·les del Nord) mare de fills il·legítims (de diferents pares)

 

cath mis Mai (f)
cathod...

('gat (del) més (de) maig')

(Gal·les del Sud) mare de fills il·legítims (de diferents pares)

 

 

 

 PRONUNCIACIÓ

bastard [BA-stard]
bastardiaid [ba-STARD-yaid, -yed]
brawd [BRAUD]
brodÿr [BROO-dir]
c’nither / cnither [KNII-ther]
c’nithero’dd / cnitherodd [kni-THEE-rodh]
cath mis Mai [KAATH miis mai]
cathod mis Mai [KAA-thod miis mai]
ce’nder / cender [KEN-der]
ce’nderoedd / cenderoedd [ken-DEE-roidh, -rodh]
ce’nderwÿr / cenderwÿr [ken-DER-wir]
cefnder [KEVN-der]
cefnderoedd [kevn-DEE-roidh, -rodh]
cefnderwÿr [kevn-DER-wir]
chwaer [KHWAIR]
chwiorÿdd [khwi-OO-ridh]
cyfnither [kəv-NII-ther]
cyfnitheroedd [kəv-ni-THEE-roidh, -rodh]
cÿw orddach [kiu or-dhakh]
cÿw tin clawdd [kiu tiin klaudH]
cywion orddach [kəu-yon or-dhakh]
cywion tin clawdd [kəu-yon tiin klaudH]
gefeilles [ge-VEI-lhes]
gefeillesau [ge-vei-LHE-sai, -se]
gefeilliaid [ge-VEILH-yaid, -yed]
gefell [GEE-velh]
gu [GII]
gw^r [GUUR]
gwragedd [GWRAA-gedh]
gwraig [GWRAIG]
gwy^r [GWIIR]
iâr dodwÿ allan [yaar doO-dui a-lhan]
ieir dodwÿ allan [yeir doO-dui a-lhan]
mab [MAAB]
mab-yng-nghyfraith [maAb ə nghəv-raith, -reth]
mam [MAM]
mamau [MA-me]
mamau-yng-nghyfraith [ma-mai, -me ə nghəv-raith, -reth]
mam-gu [mam-GII]
mam-guod [mam-GII-od]
mam-yng-nghyfraith [mam ə nghəv-raith, -reth]
meibion [MEIB-yon]
meibion-yng-nghyfraith [meib-yon ə nghəv-raith, -reth]
merch [MERKH]
merched [MER-khed]
merched-yng-nghyfraith [mer-khed ə nghəv-raith, -reth]
merch-yng-nghyfraith [merkh ə nghəv-raith, -reth]
myn-gu [mən-GII]
nai [NAI]
nain [NAIN]
neiaint [NEI-aint, -ent]
neiniau [NEIN-yai, -ye]
nith [NIITH]
nithoedd [NII-thoidh, -thodh]
plant anghyfreithlon [plant ang-nghə-vreith-lon]
plant siawns [plant shauns]
plentÿn anghyfreithlon [plen-tin ang-nghə-vreith-lon]
plentÿn anllad [plen-tin an-lhad]
plentÿn bôn y clawdd [plen-tin boOon ə klaudh]
plentÿn cariad [plen-tin kar-yad]
plentÿn golau ºleuad [plen-tin goO-lai, -le lei-ad]
plentÿn llwÿn a pherth [plen-tin LHUIN a ferth]
plentÿn perth [plen-tin perth]
plentÿn risg [plen-tin risk]
plentÿn serch [plen-tin serkh]
plentÿn siawns [plen-tin shauns]
plentÿn trwÿ'r (trw'r) clawdd [plen-tin truir / trur klaudh]
plentÿn trwÿ'r (trw'r) llwÿn [plen-tin truir / trur lhuin]
plentÿn trwÿ'r (trw'r) ºberth [plen-tin truir / trur berth]
plentÿn y cloddiau [plen-tin ə klodh-yai, -ye]
plentÿn y gordderch [plen-tin ə gor-dherkh]
plentÿn y gwair [plen-tin ə gwair]
rhiant [HRII-ant]
rhieni [hri-EE-ni]
tad [TAAD]
tadau [TAA-dai, -de]
tadau-yng-nghyfraith [tAa-dai, -de ə nghəv-raith, -reth]
tad-cu [taad-KII]
tad-cuod [taad-KII-od]
tad-yng-nghyfraith [taad ə nghəv-raith, -reth]
taid [TAID]
teida [TEI-da]
teidiau [TEID-yai, -ye]
teulu [TEI-li]
teuluoedd [tei-LII-oidh, -odh]
wa’r [WAAR]
wiorÿdd [wi-OO-ridh]
wÿr [UIR]
wÿres [ui-res]
wÿresau [ui-re-sai, -se]
wÿrion [uir-yon]
yng-nghyfraithnghəv-raith, -reth]

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 2009-08-10, 2006-04-19

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Wefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weə(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ə peij fròm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait

 
CYMRU-CATALONIA