http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_DRYW_cym_cat_trychfilod_058_0206c.htm


Cysylltwch ni trwyr llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a travs del llibre de visitants: YMWELFA

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirddalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Geirfa Ddosbarthiedig
Vocabulari temtic


TRYCHFILOD
ELS INSECTESadolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01Trychfilod [trkh-vIi-lod] - els insectes
trychfiln, trychfilod (m)

insecte (nom scientfic)

[trkh-vIi-lin, trkh-vIi-lod]

 

 

 

prf / pryfn, pryfed (m)

insecte (nom colloquial)

[priiiv, priI-vin, pr-ved]

 

 

 

pr' (m)

insecte (colloquialment, al nord)

Al nord, la [v] final en paraules monosillbiques generalment es perd [prii]

 

 

 

pryfetach (mpl)

insectes (paraula amb un mats de rebutg)

[pr-ve-takh]

 

 

 

pryfleiddiad, pryfleiddiadau (m)

insecticida

[prv-leidh-yad, prv-leidh-yAa-de]

 

 

 

peth lladd pryfed (m)

insecticida (expressi colloquial)
(cosa [de] matar insectes)

[peeth LHAADH pr-ved]

 

 

powdwr lladd pryfed (m)

pols insecticida (pols [de] matar insectes)

[pou-dur lhaAdh pr-ved]

 

 

pryfysor, pryfysorion (m)

insecticvor

[pr-v-sor, pr-v-sor-yon]

 

 

 

pryfysol (adj)

insecticvor

[pr-v-sol]

 

 

 

prf clustiog (m) pryfed clustiog

papaorelles, tisoreta (animal orellut)

[priiiv-klist-yog]

 

 

 

morgrugn (m) morgrug

formiga

[mor-grIi-gin, mor-grig]

 

 

 

myrionen (m) myrion

(Galles del Sud) formiga

[mr-yoO-nen, mr-yon]

 

 

 

mosgito (m) mosgitos

mosquit

[mo-skIi-to, mo-skIi-tos]

 

 

 

rhwd fosgitos (f) rhwdau mosgitos

mosquitera

[HRuid vo-skIi-tos, HRui-de mo-skIi-tos]

 

 

 

gwbedn (m) gwbed

cuc, moscard

[gwi-bEe-din, gwIi-bed]

 

 

 

piwiedn / piwiad (m) piwiaid

(Galles del Nord) cuc, moscard

[piw-yEe-din, piw-yad, piw-yed]

 

 

 

chwiw (m) chwiws

(Galles del Nord) cuc, moscard

[khwiw, khwiws]

 

 

 

pigo (v)

picar, fiblar

[pIi-go]

 

 

 

pigiad (m) pigiadau

picada, fiblada

[pig-yad, pig-yaA-de]

 

 

 

colio (v)

(Galles del Nord-est) (abella) fiblar

[kol-yo]

 

 

 

rhwgo (v)

(Galles del Sud-est) (abella) fiblar

[HRui-go]

 

 

 

sbarcho (v)

(Galles del Sud-est) (abella) fiblar

[sbar-kho]

 

 

 

coln (m) colynnau

fible, fibl

[kOo-lin, ko-l-ne]

 

 

 

cantroed (m) cantroediaid

centpeus

[kan-troid, kan-troid-yed]

 

 

 

neidr gantroed (m) nadroedd cantroed

(colloquial) centpeus (literalment 'serp [amb] cent peus)

[nei-dir gan-troid, na-droidh kan-troid]

 

 

 

Siani-wrachen (f) Siani-wrachod

(Galles del Nord) centpeus (literalment 'Joaneta bruixa')

[shAa-ni wraA-khen, shAa-ni wrAa-khod]

 

 

 

cleren (f) (Galles del Sud) clr

mosca

[klEe-ren, KLEEER]

 

 

 

cacynen (f) cacwn

(Vespula vulgaris) vespa, sobretot la vespa comuna 

[ka-k-nen, ka-kun]

 

 

 

cacynen fach (f) cacwn bach

(Vespula vulgaris) vespa comuna 

[ka-k-nen vAakh, ka-kun baAkh]

 

 

 

cacynen feirch (f) cacwn meirch

(Vespa crabro) vespa (literalment 'vespa (de) caballs')

[ka-k-nen veirkh, ka-kun meirkh]

 

 

 

cacynen frith (f) (Galles del Central) cacwn brith

(Vespula vulgaris) vespa comuna (literalment 'vespa pigallada')

[ka-k-nen vriith, ka-kun briIth]

 

 

 

pr' lwd (f) pryfed llwd

(Galles del Nord) tvec, tava, moscall

[prii luid, pr-ved lhuid]

 

 

 

cleren lwd (f) clr llwd

(Galles del Sud) tvec, tava, moscall

[klEe-ren luid, kleeer lhuid]

 

 

 

gwiddonn (m) gwiddon

corc, corc, jaumet

[gwi-dhoO-nin, gwII-dhon]

 

 

 

prf arian (m) pryfed arian

lepisma

[priiiv ar-yan, pr-ved ar-yan]

 

 

 

dim (m) (colloquial) dimiaid

lepisma

[dim, dim-yed]

 

 

 

cynrhonn (m) cynrhon

vir, cuc

[kn-HRoO-nin, kn-HRon]

 

 

 

cynrhonlld (adj)

ple de cucs

[kn-HRon-lhid]

 

 

 

malwen (f) malwod

(galls estndard) cargol
(nordenc) cargol, llimac

(NOTA: Al nivell colloquial no es fa la distinci entre cargol i llimac) [mal-wen, mal-wod]

 

 

 

malwoden (f) malwod

(sudenc) cargol, llimac.

[mal-wOo-den]

 

 

 

gwlithen (f) gwlithod

(nom estndard) llimac

[gwlIi-thin, gwlIi-thod]

 

 

 

gwlithen ddulwd (f) gwlithod dulwd

(Limax cinereoniger) llimac de color cendra

[gwlIi-thin dhIi-luid, gwlIi-thod dIi-luid]

 

 

 

gwlithen ddu (f) gwlithod duon

(Arion ater) llimac de color negra

[gwlIi-thin dhiI, gwlIi-thod dii-on]

 

 

 

gwlithen y bresch (f) gwlithod y bresch

(Agriolimax agrestis) (literalment 'llimac de cols')

[gwlIi-thin bre-sikh, gwlIi-thod bre-sikh]

 

 

 

gwlithen yr ardd (f) gwlithod yr ardd

(Arion hortensis) (literalment 'llimac de l'hort')

[gwlIi-thin r ardh, gwlIi-thod r ardh]

 

 

 

chwilen (f) chwilod

escarabat

[khwIi-len, khwIi-lod]

 

 

 

cricsn (m) crics

grill

[krik-sin, kriks]

 

 

 

prf tn (m) pryfed tn
Colloquialment al Nord pr' tn

grill

[priiiv tAan, pr-ved taAn]

 

 

 

(1) prf cop (colloquialment pr' cop), pryfed cop (m)
(2) prf copn
(colloquialment pr' copn), pryfed copn (m)
(3) copn, copynnod
(m)

(Galles del Nord) aranya

[priiv / prii kop, pr-ved kop]
[priiv / prii ko-pin, pr-ved ko-pin]
[ko-pin, ko-p-nod]

 

 

 

gwe pr(f) cop / gwe pr(f) copn (m) gweoedd pryfed cop / copn .

(Galles del Nord) teranyina, tela d'aranya

[gwEee priiv kop, gwee priiv ko-pin, gweE-odh pr-ved kop / ko-pin]

 

 

 

gwe corrn (m) gweoedd corynnod

(Galles del Sud) teranyina, tela d'aranya

[gwee ko-rin, gwEe-odh ko-r-nod]

 

 

 

pycsen (f) pcs

xinxa

[pk-sen, piks]

 

 

 

gwrachen y lludw (m) gwrachod y lludw

cotxinilla, pastereta

[gwraa-khen LHII-du, gwraA-khod LHII-du]

 

 

 

prf pren (m) pryfed pren

corc, corc

[priiv pren, pr-ved pren]

 

 

 

lyndysn dolennog (f) lynds dolennog

(colloquial) (larva d'una papallona de la famlia Geometridae; noms t potes al segment de davant i el segment de darrere, i per tant es mou fent ?bagues ?corbes);

[ln-d-sin do-leE-nog, ln-dis do-leE-nog]

 

 

 

Siani ddolennog (f) Sianis dolennog

(com lanterior)

[shaA-ni dho-leE-nog, shAa-nis / shaA-niz do-lEe-nog]

 

 

 

chwannen (f) chwain

pua

[khwa-nen, khwain]

 

 

 

chwannen draeth (f) chwain traeth

('pua de la platja')

[khwa-nen draIth, khwain traIth]

 

 

 

prf tywod (m) pryfed tywod

('mosquit de la sorra')

[priiiv t-wod, pr-ved t-wod]

 Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
CYMRU-CATALONIA