1235e Geirfa Gymreg (Nadolig) / Vocabulari galls (Nadal) / Welsh vocabulary (Christmas) / Welsh voukbyulri (Krsms)

http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_YSGYFARNOG_cym_eng_nadolig_060_1235e.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina

baneri
..

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya
Wales-Catalonia Website


Geirfa Ddosbarthedig - Nadolig
Subject Vocabulary Christmas

 

map o Gymru a'r Gwledydd Catalaneg

adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 GEIRFA NADOLIG / CHRISTMAS PHRASES
(Note the is used here to indicate the [i / ii] sound, but it is not used in normal Welsh spelling
Blwddn > Blwyddyn)

Cyfarchion / Greetings
Nadolig Llawen - Merry Christmas
[na-d-lig lhau-en]

Blwddn Newdd Dda -
Happy New Year
[blui-dhin neu-idh dhaa]

Nadolig Llawen a Blwddn Newdd Dda A Merry Christmas and a Happy New Year
[na-d-lig lhau-en a blui-dhin neu-idh dhaa]

Dymunaf i chwi
Nadolig Llawen a Blwddn Newdd Dda
(formal) I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
[d-mii-nav i khwii...]

Cyfarchion y Tymor - Complements of the Season
[k-varrkh-yon t-mor]

Dyddiau / Days
Ddd Nadolig Christmas Day, December 25
[diidh na-d-lig]

Y Gwyliau
the Christmas period, the Twelve Days of Christmas (the twelve days after Christmas Day, December 26-January 6)
[ guil-ye]
(south-east Wales: Y Gwila)
[ gw-la]
((the) holy days / (the) holidays)

Gwl Steffan (Englandic: Boxing Day; December 26)
[guil st-fan]
((the) festivity / holy day (of) Steven)

Bwd / Food
pwdin Nadolig, plural: pwdinau Nadolig Christmas pudding
[pu-din na-d-lig, pu-di-ne na-d-lig]

coeden Nadolig
, plural: coed Nadolig Christmas tree
[koi-den na-d-lig, kid na-d-lig]

mins-pei,
plural: mins-peis mince pie
[mins-pei, mins-
peis]

ALSO: mins-peien, plural: mins-peis mince pie
[mins-pei-en, mins-
peis]

Moliannu / songs of praise
carol, plural: carolau carol
[ka-rol, ka-
r-le]


Traddodiadau/ Traditions
(1) canu plygain carol singing in the parish church at six in the morning
[k-ni
pl-gain]

Wel Dyma'r Borau Gorau i Gyd
a well-known carol sung in the Plygain service
[wel d-mar b-rai go-rai i giid]
Behold the Finest Morn of All, literally well here is the best morning of all.

See Amgueddfa Werin Cymru Traddodiadau Nadolig Canu Plygain
(Museum of Welsh Life Christmas Traditions Plygain Singing)

http://www.aocc.ac.uk/awc/faq/nadolig/plygain.cy.shtml

_______________________________
(2) Mari Lwd (tradition of going from house to house with a horses head...)
[ma-ri
luid]

See Amgueddfa Werin Cymru Traddodiadau Nadolig Mari Lwd
(Museum of Welsh Life Christmas Traditions Mari Lwd)
http://www.aocc.ac.uk/awc/faq/nadolig/marilwyd.cy.shtml

Mari Lwd (1896?)
http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/marilw_b.htm

Mari Lwd (Y Bont-faen / Cwbridge)
http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/marilwyd.htm


_______________________________
(3) Calennig (childrens tradition of going from house to house for New Year gifts)
[ka-le-nig]
See Amgueddfa Werin Cymru Traddodiadau Nadolig Hel Calennig
(Museum of Welsh Life Christmas Traditions New Years Gifts)
http://www.aocc.ac.uk/awc/faq/nadolig/calennig.cy.shtmlGweler hefd / See also
Catchphrase Traddodiadau Nadolig / Christmas customs
http://www.bbc.co.uk/wales/catchphrase/nadolig/audio.shtml

  

Adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci 09 04 1999, 10 12 2001

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA