http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_YSGYFARNOG_cym_eng_pobl_069_0472e.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina

 


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llyfr ymwelwyr / visitors book

Gwefan Cymru-Catalonia
The Wales-Catalonia Website

Geirfa Ddosbarthedig
Subject Vocabulary


69. POBL
69. PEOPLE

adolygiad diweddaraf - latest update 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 


POBL / PEOPLE

 

*

dn

 

man

benw

 

(South) woman

dynes

 

(North) woman

gw^r

 

man / husband

gwy^r

 

1 men 2 (South) inhabitants of a specified place

gwy^r Llantrisant

 

(South) the inhabitants of Llantrisant

gwraig

 

woman / wife

baban

 

baby

plentn

 

child

bachgen

 

boy

merch

 

girl / daughter

geneth

 

(North) girl

crwt / crwtn

 

(South) boy

croten

 

(South) girl

hogn

 

(North) boy

hogen

 

(North) girl

gennod

 

(North) girls (clipped form of hogennod)

llanc

 

lad

hen lanc

 

bachelor, unmarried (older) man

llances

 

lass

ffrind

 

friend

cyfaill

 

friend

cymydog

 

neighbour (male)

cymydoges

 

neighbour (female)

person

 

person

dn dieithr

 

stranger (man) (standard form)

dn dierth / dn diarth

 

stranger (man) (colloquial form)

 

 

 

TEULU / FAMILY

 

 

teulu

 

family

rhiant

 

parent

tad

 

father

mam

 

mother

gwr

 

husband

gwraig

 

wife

mab

 

son

merch

 

daughter; girl

brawd

 

brother

chwaer

 

sister

gefell

 

twin (male)

gefeilles

 

twin (female)

ewthr

 

uncle (standard form)

ewrth

 

uncle (colloquial form)

yncl

 

uncle (colloquial form)

owa

 

(South-east) uncle- in addressing ones uncle

modrb

 

aunt

anti

 

aunt, aunti

bopa

 

(South-east) aunt - in addressing ones aunt

nai

 

nephew

nith

 

niece

cefnder (colloquially cender)

 

cousin (male)

cyfnither (colloquially cnither)

 

cousin (female)

tad-cu

 

(South) grandfather

mam-gu

 

(South) grandmother

taid

 

(North) grandfather

nain

 

(North) grandmother

wr

 

grandson

wres

 

granddaughter

priodfab

 

bridegroom

priodferch

 

bride

gwas priodas

 

best man

morwn briodas

 

bridesmaid

cyfraith

 

law

-yng-nghyfraith

 

(tag) in-law

tad-yng-nghyfraith

 

father-in-law

mam-yng-nghyfraith

 

mother-in-law

mab-yng-nghyfraith

 

son-in-law

merch-yng-nghyfraith

 

daughter-in-law

perthynas

 

relation, relative

mam sengl

 

single mother

gwraig sdd wedi ymwahanau i gw^r

(a woman who has separated from her husband)

 

separated woman

gw^r sdd wedi ymwahanau i wraig

(a man who has separated from his wife)

 

separated man

gwraig ysgaredig

 

divorced woman

gw^r ysgaredig

 

divorced man


PEOPLE SOCIAL POSITION

gwerin

 

commonfolk

y werin

 

the commonfolk, the peasantry; ordinary Welsh people

dosbarth gweithiol

 

working class

gweithiwr

 

worker

pendefig

 

(literary) chieftain, nobleman

y boneddigion

 

the nobility

y byddigions

 

(colloquial) the gentry

y bobl fawr

 

(colloquial) the gentry

bonheddwr

 

gentleman

boneddiges

 

gentlewoman

brenin

 

king

brenhines

 

queen

tywysog

 

prince

tywsoges

 

princess

arglwdd

 

lord

arlwdd

 

lord (South Wales, in place names - Waunarlwdd)

arglwddes

 

lady

meistr

 

master

meistres

 

mistress

gwas

 

farmhand, servant

gwas bach

 

youngest farmhand, person at the bottom of a pecking order

morwn

 

maid, maidservant

perchennog

 

owner

landlord

 

landlord

plas

 

mansion

ystd

 

estate (lands around a mansion)
CYFRIFIADURON / COMPUTERS

 http://eps0191.lshtm.ac.uk/~ldavies/geirfa3.html#rhwyd
Tafod Tafwys, rhifyn 3 - Geirfa
Geirfa ar gyfer cyfrifiaduron a'r Rhwyd

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA