http://www.kimkat.org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_YSGYFARNOG_cym_eng_rhyw_064_0848e.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llyfr ymwelwyr / visitors book

Gwefan Cymru-Catalonia
The Wales-Catalonia Website

Geirfa Ddosbarthedig
Subject Vocabulary


64. RHYW
64. SEX

adolygiad diweddaraf - latest update 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

Aquesta pgina en catal - poseu aquest codi al cercador: CC0287c


WELSH VOCABULARY - SEX
12 03 2000
adolygiad diweddaraf / latest update

Note: the letter doesn't exist in standard Welsh spelling. The letter y represents two sounds - [i], []. We use in our website to indicate the pronunciation with [i]. The y without an umlaut is pronounced as a schwa (obscure vowel, as in the first syllable of English "about") [].

SEXUAL ORIENTATION
rhw
[hriu] (m)
sex


rhwiol [hriu yol] (adj)
1 sexual, 2 sexy


gwahanrwiol [gwa han hriu yol] (adj)
heterosexual
(humans, animals)
(gwahn = different, rhw = sex)

gwahanrwiad [gwa han hriu yad] (m) gwahanrwiaid [gwa han hriu yed]
heterosexual
person

(colloquial) htero [he t ro] (adj)
heterosexual


(colloquial) htero [he t ro] (mf) hteros [he t ros]
heterosexual
person

cyfunrwiol
[k-vin-RIU-yol] (adj)
homosexual
(humans, animals)
(cyfun = same, rhw = sex)

cyfunrwiad [k vin riu yad] (m) cyfunrwiaid [k vin riu yed]
homosexual


gwrwgydiwr [gu riu gd yur] (m) gwrwgydwr [gu riu gd wir]
homosexual (Biblical term; man-copulator')


how
[hoi u] (m) howon [hoi won]
gay
(in fact agile; the adaptation of this word daters from the 1980s)

lesbiad
[lesb yad] (f) lesbiaid [lesb yed]
lesbian
(adaptation of the English word lesbian)


THE GENITALS
formal:
gwain [gwain] (f) gweiniau [gwein ye]
vagina

gweiniol [gwein yol] (adj)
vaginal

formal:
fagina [va gi na] (f) faginu [va gi nai]
vagina

slang:
cont [kont] (mf) contiau [kont ye]
also in the diminutive form conten [kon ten]
cunt, vagina

North Wales:
cojan [ko jan] (f) cojis [ko jis]
cunt, vagina

North Wales:
cotsan [kot san] (f) cotsis [kot sis]
cunt, vagina

North Wales (jocular):
pwdin blew [pu din bleu] (m)
cunt, vagina
(literally: hairy pudding, "pudding {of} hair")

South Wales:
siobet [sho bet] (f) siobet [sho be te]
cunt, vagina

South Wales:
siolen [sho len] (f) siolennau [sho le ne]
cunt, vagina

cedoren [ke do ren] (f) cedor [ke dor]
pubic hair; cedor = pubic hairs

colloquial:
blew cedor [bleu ke dor] (pl)
pubic hair

colloquial:
blew'r arffed [bleur ar fed] (pl)
pubic hair ("{the} pubic hair {of} the lap")

genitalia [ge ni ta li a] (pl)
genitalia

formal:
organau cenhedlu [or ga ne ke nhed li] (pl)
genitalia, genitals

euphemistic:
dirgelion [dir gel yon] (pl)
private parts ("secrets")

euphemistic:
cyfarpar [k var par] (pl)
private parts ("equipment")


gwefl [gwe vel] (f) gweflau [gwev le]
1 lip 2 gweflau - lips of the vulva

formal:
y gweflau mwaf [ gwev le mui a] (pl)
labia majora

formal:
y gweflau lleiaf [ gwev le lhei a] (pl)
labia minora

formal:
fylfa [vl va] (f) fylfu [vl vai]
vulva

slang:
pidn
[pi din] (m) pidynnau [pi d ne]
penis / cock, dick, etc

coc [kok] (mf) cociau [kok ye]
penis / cock, dick, etc
(
English cock = penis; rooster)

literary:
cal
[kal] (f) caliau [kal ye]
penis / cock, dick, etc

literary (South Wales):
cala
[ka la] (f) caliau [kal ye]
penis / cock, dick, etc

literary (South Wales):
cala
[ka la] (f) caliau [kal ye]
penis / cock, dick, etc

North Wales:
gwialen [gwi a len] (f) gwialenni, gwiail [gwi a le ni, gwi el]
penis / cock, dick, etc

(= pal)

South Wales:
piden [pi den] (f)
penis / cock, dick, etc

South Wales:
pisn [pi sin] (m)
penis / cock, dick, etc

South Wales:
wt [ut] (m)
penis / cock, dick, etc

South Wales:
bidi [bi di] (m)
penis / cock, dick, etc

North Wales-est:
conn [ko nin] (m)
penis / cock, dick, etc
(= stalk, cawn = stalks)

North Wales-est:
coes bach [kois baakh] (m)
penis / cock, dick, etc
(= little leg)

South Wales:
gwialen gig [gwi a len giig] (f)
penis / cock, dick, etc
(= stick {of} meat)

South Wales:
twlsn [tul sin] (m) twls [twls]
penis / cock, dick, etc
(= tool; from the English word)

slang:
darn [darn] (m)
penis / cock, dick, etc
(= piece)

slang:
peth [peeth] (m)
penis / cock, dick, etc
(= thing)

slang:
pric [prik] (m)
penis / cock, dick, etc
(from English prick)

formal:
caill [kailh] (m) ceilliau [keilh ye]
testicle

slang:
carreg [ka reg] (f) cerrig [ke rig]
testicle (literally: pedra)

slang:
aren [a ren] (f) arennau [a re ne]
testicle (literally: kidney)

slang:
eirinen [ei ri nen] (f) eirin [ei rin]
testicle (literally: plum)

formal:
ceillgwd [keilh gud] (m) ceillgydau [keilh g de]
scrotum
(caill = testicle; soft mutation; cwd = bag)

formal:
sgrotwm [skro tum] (m) sgrota [skro ta]
scrotum

slang:
cwd [kuud] (m) cydau [k de]
usually in the diminutive form: cwdn [ku din]
scrotum; also (cwdn) as an insult for a man

INSULTING TERMS
cadi-ffan
[ka di fan] (m) cadi-ffaniaid [ka di fan yed]
fairy= homosexual
('Catherine {of the} fan')

North-west Wales
pansan [pan san] (m) panss [pan sis]
fairy= homosexual
(English pansy)

South-west Wales
hwch lodig [huukh lo dig] (f)
easy woman, slut ('sow in heat')


COITUS
formal:
cyplad (m) cypladau [k plad, k pla de]
coitus

formal:
cyfathrach rwiol (f) cypladau [k vath rakh riu yol]
coitus

formal:
cytgnawd (m) [kt gnaud]
coitus ("cd = together, cnawd = flesh")

South Wales:
(vt) cnucho (rhwun) fuck / screw (someone) [kni kho]
(vi) cnucho fuck / screw
(= cnuchio, but usually -o) [knikh yo]

South Wales:
(vt) cnycho (rhwun) fuck / screw (someone) [kn kho]
(vi) cnycho fuck / screw
(= cnychio, but usually -o) [knkh yo]

South Wales:
(vt) cnwcho (rhwun) fuck / screw (someone) [knu kho]
(vi) cnwcho fuck / screw

South Wales:
(vt) geingo (rhwun) fuck / screw (someone) [gei ngo]
(vi) geingo fuck / screw
fuck / screw
(from gaing = wedge; "to wedge someone") [gaing]

South Wales:
(vt) shelffo (rhwun) fuck / screw (someone) [shel fo]
(vi) shelffo fuck / screw

South Wales:
(vi) cael bwch fuck / screw [kail buukh]
("get / have {a} buck, roebuck, billy-goat")

South Wales:
(vi) brychgu fuck / screw [brkh gai]
("ride {a horse}")

South Wales:
(vi) cael ffwrch fuck / screw [kail furkh]
("get / have {a} groin / crotch")

South Wales:
(vi) cael hwthad / *wthad fuck / screw ("get / have {a} blow") [kail hu thad, u thad]
(hwthad = southern form of chwythiad) [khwth yad]

South Wales:
(vi) cael ffwlffachad fuck / screw ("get / have {a} {invented word}") [kail ful fa khad]

South Wales:
(vt) ffwrcho (rhwun) fuck / screw (someone) [fur kho]
(vi) ffwrcho fuck / screw
(ffwrch = crotch) [furkh]

North Wales:
(vt) mnd ar gefn (rhwun) fuck / screw (someone) [mind ar ge vn]
("go on the back of someone" - from the action of a horse / bull / dog, etc)

North Wales:
(vi) hel am ei din fuck / screw [hel am i diin]
("collect around his arse")

North Wales:
(vt) dobio (rhwun) fuck / screw (someone) [dob yo]
(vi) dobio fuck / screw
(dialect English dob = beat)

North Wales:
(vt) ffwcio (rhwun) fuck / screw (someone) [fuk yo]
(vi) ffwcio fuck / screw
(English fuck = fuck / screw)

North Wales:
(vt) dyrnu (rhwun) fuck / screw (someone) ("thresh {someone}") [dr ni]
(vi) dyrnu fuck / screw

North Wales:
(vt) chwarae (rhwun) fuck / screw (someone) ("play someone") [khwa re]
(vi) chwarae fuck / screw

North Wales:
(vt) rhoi clec (i rwun) fuck / screw (someone) ("give someone a bang") [hroi klek]
(vi) rhoi clec fuck / screw

North Wales:
(vt) rhoi pac (ar rwun) fuck / screw ("put a pack onsomeone") [hroi pak]
(vi) rhoi pac fuck / screw

(vt) gwneud fuck / screw ("fer") [gwneid]
the usual colloquial for is neud [neid]

ffwc (m) ffwciau [fuk, fuk ye]
coitus
(from English fuck = coitus)

South Wales:
cnuch (m) cnuchau / cnuchiau [kniikh, kni khe, knikh ye]
coitus

South Wales:
ffwrch (m) ffyrchau [furkh, fur khe]
coitus; crotch

South Wales:
ffwlffachad (m) [ful fa khad]
coitus

South Wales:
bwch (m) [buukh]
coitus; buck, roebuck, billy-goat

North Wales:
tamaid (m) [ta med]
coitus; bit

cael tamaid dros ben [kail ta med dros ben]
get a bit on the side, cheat one's partner ("get a bit in addition")


LA MASTURBACI
masturbio
(vi) [ma strb yo]
masturbe
(adaptation of the English word masturbate)

colloquial:
godro (vi) [go dro]
masturbate (male) ("to milk")

colloquial:
cnuchio dwrn (vi) [knikh yo durn]
masturbate (male) ("fuck {one's} fist")


OTHER SEXUAL PRACTICES

formal:
calsugno [kal sig no] (m)
fellatio
(cal = penis, sugno = suck)

formal:
calsugnwr [kal sig no] (m) calsugnwr [kal sign wir]
one who performs fellatio, 'cocksucker'


formal:
gweinlyfu [gwein l vi]
1 (verbnoun) cunnilingus 2 (vi) perform cunnilingus


formal:
gweinlyfu [gwein lv yad] (m)
cunnilingus

THE LIBIDO


libido [li bi do] (mf)
libido


South-west Wales
llosgfannus [lhosk va nis] (adj)
libidinous;
(llosgfan
[lhosk van] (obsolete) = burn, -us = suffix for forming adjectives)

tinboeth
[tin both] (adj)
libidinous
(tin
[tiin] = arse, + soft mutation + poeth [poith] = hot)

cocwllt
[kok willt] (adj)
libidinous
(coc
[kok] = penis, + soft mutation + gwllt [gwilht] = wild)

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA