http://www.kimkat-org/amryw/1_geirfa/geirgrawn_YSGYFARNOG_cym_eng_ty_031_0381e.htm

0001z Tudalen Blaen / Pgina principal

..........1861c Y Porth Catalaneg / La porta en catal

....................0008c Y Barthlen / Mapa de la web

..............................1006c Geiriaduron / Diccionaris

........................................1809c Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Catalaneg / Diccionaris per als catalanoparlants

..................................................0060c Cyfeirdalen i'r Geirgrawn Cymraeg / Guia del vocabulari galls

............................................................0308c Mynegai i'r Geirgrawn Cymraeg / ndex del vocabulari galls

......................................................................y tudalen hwn / aquesta pgina

 


..

 

 

 

 

 

 

 

1852c llyfr ymwelwyr / visitors book

Gwefan Cymru-Catalonia
The Wales-Catalonia Website

Geirfa Ddosbarthedig
Subject Vocabulary


67. Y TY^
67. HOUSE AND HOME

adolygiad diweddaraf - latest update 1997-10-09, 2000-11-28, 2005-09-01

 

 

14 07 1999 adolygiad diweddaraf - darrera actualitzaci

 

  1. t [TII] (m) tai [TAI] = casa (a Galles del Sud-oest, tamb la forma plural teiau [TEI-e])
  2. teios [TEI-os] (mpl) = cases (pejoratiu - ms aviat 'cases petites')
  3. tomen goed [to-men goid] (f) tomenni coed [to-me-ni koid] = pilot de llenya

YSTAFELL YMOLCHI - CAMBRA DE BANY

basn ymolchi [ba-san -mol-khi] (m) basnau ymolchi [ba-sne -mol-khi] = rentamans, pica de porcellana

tap [tap] (m) tapiau [tap-ye] = aixeta

plwg [plug, plg] (m) plygiau [plg-ye] = tap (de rentamans)

twll plwg [tulh plug, plg] (m) tyllau plygiau [t-lhe plg-ye] = sortida, forat (del desgus del rentamans)

pibell wastraff [pi-belh wa-straf] (m) pibellau gwastraff [pi-be-lhe gwa-straf] = tub del desgus

twll gorlanw [tulh gor-la-nu] (m) tyllau gorlanw [t-lhe gor-la-nu] = sobreeixidor, forat per on es fa sortir l'excs d'aigua del rentamans

porslen [por-slen] (m) = porcellana

cawod [ka-wod] (f) cawoddd [ka-wo-didh] = dutxa

cwpwrdd moddion [ku-purdh modh-yon] (m) cwpyrddau moddion [ku-pr-dhe modh-yon] = farmaciola

baddon [ba-dhon] (m) baddonau [ba-dho-ne] = bany

(Colloquial) bth [bath] (m) bths [baths] = bany 

mat baddon [mat ba-dhon] (m) matiau baddon [mat-ye ba-dhon] = catifa del costat del bany

tywel baddon [t-wel ba-dhon] (m) tyweli / tywelau baddon [t-we-li ba-dhon, t-we-le ba-dhon] = tovallola de bany

rheilen dyweli [rhei-len d-we-li] (f) rheiliau tyweli [rheil-ye t-we-li] = tovalloler

tywel rhl [t-wel rool] (m) tyweli rhl [t-we-li rool] = tovallola a rotlle

seston [se-ston] (mf) sestonau [se-sto-ne] = dipsit (del wter)

papur t bach [pa-pir tii baakh] (m) = paper higinic

papur toiled [pa-pir toi-led] (m) = paper higinic

rholn papur t bach [rho-lin pa-pir tii baakh] (m) rholiau papur t bach [rhol-ye pa-pir tii baakh] = rotlle de paper higinic   

daliwr papur t bach [dal-yur pa-pir tii baakh] (m) dalwr papur t bach [dal-wir pa-pir tii baakh] = suport?? de paper higinic

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA