2316e A Welsh grammar first published in 1853 by Thomas Rowland and revised in 1857

http://www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_1_1857_thomas_rowland_mynegai_2316e.htm

 

Yr Hafan / Home Page

..........
0010e Y Barthlen / Siteplan

 

..........................1247e Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg / Contents Page for the Welsh Grammar Section

 

....................................................... y tudalen hwn / this page..

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website


Gramadegau Cymraeg
Welsh Grammars

Welsh Grammar
Rowland

Y Dudalen Fynedfa / Entry Page

 


(delw 0518)

 

 

  

Rowland’s Welsh Grammar

 

This book in jpg format

2317e Pages 0-09

 

 

I’w hychwanegu:

Pages 10-39

Pages 40-69

Pages 70-99

Pages 100-129

Pages 130-159

Pages 160-189

Pages 190-219

Pages 220-227
 


EDRYCHWCH - VIEW
Edrychwch ar ein Ll˙fr Ymwelw˙r!
View our Visitors' Book!

LLOFNODWCH - SIGN
Hoffech chi lofnodi ein Ll˙fr Ymwelw˙r?
Would you like to sign our Visitors' Book?


Cliciwch ar y botwm i gael gw˙bodaeth am l˙fr ymwelw˙r rhad ac am ddim
Click on the button for information about a free visitors' book

·····
gwesteion

 

Adolygiad diweddaraf / Latest update:  2006-06-12

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pŕgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weř(r) ŕm ai? Yůu ŕa(r) vízďting ř peij frňm dhř “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katřlóuniř) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar fy Ystadegau / View My Stats