1224 Hanes Tonyrefail. Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl, gan y Diweddar Thomas Morgan (Ystus Heddwch), Y Fron, Pontypridd. Yn Nghyda Rhagarweiniad, Ystoriau, ac Enwau Lleol. Gan Morien. Caerdydd. Argraffwyd gan y Western Mail, Limited (1899).

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_013_hanes_tonyrefail_mynegai_01_1224k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

 


..0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
 
Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Hanes Tonyrefail
Thomas Morgan (Caer-dydd 1899)
gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)


 

MYNEGAI


(delwedd 6575)

Adolygiadau diweddaraf:
05 01 20021223k neu Google1223k; testun Hanes TonyrefailY MYNEGAI HEB EI ORFFEN ETO - GWYBODAETH O’R TUDALENNAU Â’U RHIFAU’N GOCH ISOD WEDI EI GYNNWYS

*0001 *0002 *0003 *0004 *0005 *0006 *0007 *0008 *0009 *0010 *0011 *0012 *0013 *0014 *0015 *0016 *0017 *0018 *0019 *0020 *0021 *0022 *0023 *0024 *0025 *0026 *0027 *0028 *0029 *0030 *0031 *0032 *0033 *0034 *0035 *0036 *0037 *0038 *0039 *0040 *0041 *0042 *0043 *0044 *0045 *0046 *0047 *0048 *0049 *0050 *0051 *0052 *0053 *0054 *0055 *0056 *0057 *0058 *0059 *0060 *0061 *0062 *0063 *0064 *0065 *0066 *0067 *0068 *0069 *0070 *0071 *0072 *0073 *0074 *0075 *0076 *0077 *0078 *0079 *0080 *0081 *0082 *0083 *0084 *0085 *0086 *0087 *0088 *0089 *0090 *0091 *0092 *0093 *0094 *0095 *0096 *0097 *0098 *0099 *0100 *0101 *0102 *0103 *0104 *0105 *0106 *0107 *0108 (tudalen ar goll / page missing) *0109 (tudalen ar goll / page missing) *0110

 

·····

 

 

1648: Brwydr St. Ffagan, Mai 8, 1648 6

1790 – “1790 Sept. 25th. BAPTISM. Cecily, daughter of Edward Francis, farmer, and Anne his wife. Llantrisant Register” 6

1795 – Evan Prichard - bu farw yn 1795 8

1795 , Evan Prichard, perchenog hen etifeddiaeth y Collena, a fu farw Mawrth 19, 1795 8

1810 - Bu farw yr enwog “Jones Llangan” Awst 12, 1810, yn 75 oed 9

1813: Dafydd Morgan: ganwyd 1812 / 1813 / 1814  - brawd Thomas Morgan 5

1815: Thomas Morgan: ganwyd ar Donyrefail yn 1815 5 .

1820 - aeth Gruffudd Llywelyn yn berchenog trwy gyfrwysdra o’r Parc Isa a Bwlch-y-clawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopcyn, tad mam tad Thomas Morgan, ysgrifennydd yr hanes hwn 8

1834. Susanna. Bu farw Ionawr 1, 1834, yn 86 oed. Merch hynaf Mr. Robert Thomas, o hil Llanfihangel (Llanfihangel y Bont-faen). Gwr Evan Prichard, Collena. 8

1840 - gweddw Gruffydd Llywelin farw Tachwedd 9, 1840

1888 Gruffudd Llywelyn (wyr Gruffudd Llywelyn) -  bu farw Rhagfyr 6, 1888 8

1890: Thomas Morgan: bu farw yn y Fron, Pontypridd Chwefror 7, 1890 5

1899 3.

Abererchwy = Abergorci 6

Abergorci 6

Alban Eilir 3 

Ann (enw bedÿdd): Ann Morgan, chwaer Thomas Morgan 5

Ann (enw bedydd): merch John mab James Thomas ac Ann Deere; priododd â Edward Ffrancis, Mwyndy Bach 6

Bont-faen, Y 6

Brombil, Margam – cartref newydd Mr. Hopkin Llywelin, y Pentre, Ystrad-dyfodwg 8

Brwydr Sain Ffagan, Mai 8, 1648 6

Bwlch-y-clawdd - aeth Gruffudd Llywelyn yn berchenog trwy gyfrwysdra o’r Parc Isa a Bwlch-y-clawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopcyn 8

Cadwgan: Morgan Cadwgan, o Abererchwy (Abergorci). 6

Cecily > Cesil 6

Cefncoedycymer 5

Cefncoedycymer: Margaret Llywelyn, 5

Cerdd – cerdd ddirmyg am Richard Prichard, Llan-gan 9

Cesil – “1790 Sept. 25th. BAPTISM. Cecily, daughter of Edward Francis, farmer, and Anne his wife. Llantrisant Register” 6

Cesil (enw bedÿdd): Cesil Francis,: mam Thomas Morgan 5

Cesil (enw bedÿdd): Cesil Morgan – gweler Francis, Cesil 5

Clark, Geoffrey T (Talygarn) - Llyfr Achau 5

clecs: Yn siop y crydd y ceid y glec diweddaf 7

Crispin : Thomas Morgan, crydd, (“un o wyr Sant Crispyn”) 7

Cromwell, Oliver 6

crwyn ysgrifenedig, neu y “title deeds,”  9 .

crydd - siop y cryddion – yma y ceid yr hanesion diweddaf am bob peth mewn byd ac eglwys 7

cyfrwystra - aeth Gruffudd Llywelyn yn berchenog trwy gyfrwysdra o’r Parc Isa a Bwlch-y-clawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopcyn, tad mam tad Thomas Morgan, ysgrifennydd yr hanes hwn 8

Dafydd (enw bedydd): Dafydd Morgan  (Glyn-nedd) 5

Dafydd (enw bedÿdd): Dafydd Morgan: ganwyd 1812 / 1813 / 1814  - brawd Thomas Morgan 5

Dafydd ap Llywelin (Dafydd Gam) - efe yw “Fluellen” Shakespeare. 6

Deere, Ann: (Trallwng, Llanilid) – gwraig John mab James Thomas 6

Deereiaid Gwenfô 6

Deereiaid Llwyn-onn, Ystradowen 6

Deereiaid Penllyn 6

dyddiau gÿnt, y; “Ystyriais y dyddiau gynt, blynyddoedd yr hen oesoedd.” - Salm lxxvii., 5. 5

Dyfroedd Bethesda – llyfr o gerddi gan Thomas Williams, Bro Morganwg 9

dyledion – “rhoddi yn rhydd” 9

dyletswydd: y ddyletswydd foreuol 7

Edwin, Mr., gynt Arglwydd Faer Llundain, a brynodd Plas Llanfihangel (yn Llanfihangel y Bont-faen) 6

Eleanor, merch Mr. Hopkin Llywelin, y Pentre, Ystrad-dyfodwg; a gwraig y Parchedig Richard Prichard B.D., y Collena  8

Ffransis, Edward (Mwyndy Bach) 6

Fluellen - Dafydd ap Llywelin (Dafydd Gam) - efe yw “Fluellen” Shakespeare. 6

Francis, Cesil: mam Thomas Morgan 5

FRON, Y; PONTYPRIDD trigfan THOMAS MORGAN, Y.H 4

Gam, Elizabeth (Drenewydd, Aberhonddu) 6

Gam, Syr Dafydd (a laddwyd yn mrwydr Agincourt) 6

Glantaf 3

Glyn-nedd - Dafydd Morgan  5

Glynogwr 7

Glynogwy = Glynogwr

Gwaith rhaffau rhawn yn Nhonyrefail 8

Gweithdy gwlan a nyddu yn Nhonyrefail 8

Gwenfô – teulu Deere 6

Herbert – cyfenw gan y Tomosiaid o Gastell Raglan 6

Howel, Davvid: y Deon David Tyddewi, o Salem, Pen-coed 10 

Hywel Tomos Dafydd Hopcyn (Hywel Thomas Dafydd Hopkin, tad mam tad yr ysgrifenydd Thomas Morgan) 8

Ieirll Penfro 6

Iestyn ap Gwrgan, brenin Morgannwg 6.

James – un o dri feibion James Thomas ac Elizabeth Gam (y ddau frawd arall: William a John) 6

James, mab Thomas Matthew a Jane Prichard

James, mab Thomas Matthew, (Maes-mawr).

John – un o dri feibion James Thomas ac Elizabeth Gam (y ddau frawd arall: James a William) 6

Jones Llan-gan - Bu farw yr enwog “Jones Llangan” Awst 12, 1810, yn 75 oed 9

Jones, Llan-gan : Jones fel angel o Llanganna 10

Llan, Y – eglwys Llan-gan 9

Llanbedr ar Fynydd 7

Llanfihangel y Bont-faen  - Richard Thomas, mab perchennog y plas5

Llanganna = Llan-gan 10

Llantrisant: Yr oedd y rhan luosocaf o’r cryddion o dref hynafol Llantrisant 7

Llwyd Llan-gan 10

Llwyn On 3,

Llwyn-onn, Ystradowen - teulu Deere 6

Llywelyn (enw bedÿdd): Llywelin Morgan, tad Thomas Morgan 5

Llywelyn, Gruffudd - Gruffydd Llywelin, Baglan, a fu farw Tachwedd 6, 1822, yn 55 oed. Mab Hopcyn Llywelyn (Hopkin Llywelin). Yn 1820 aeth yn berchenog trwy gyfrwysdra o’r Parc Isa a Bwlch-y-clawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopcyn, tad mam tad Thomas Morgan, ysgrifennydd yr hanes hwn. 8

Llywelyn, Gruffudd: Gruffudd Llywelyn (wyr Gruffudd Llywelyn) -  bu farw Rhagfyr 6, 1888 8

Llywelyn, Hopcyn – Llywelyn Hopcyn (Pentre) yn bentyhca arian i Evan Prichard, y Collena i gario allan y gwelliantau ynglyn â’i weithfaoedd ar Donyrefail, a bu y ddyled fel hunllef ar deulu y Collena hyd ychydig cyn marwolaeth Evan Prichard yn 1795 9

Llywelyn, Margaret  (Cefncoedycymer), merch Siôn Llywelyn, a mam-gu Thomas Morgan 5

Llywelyn, Siôn: (Cefncoedycymer) Awdur caniadau, emynau; hen dad-cu Thomas Morgan 5

Madam Prichard – Susanna Prichard 8 .

Margaret  (enw bedydd): Margaret Llywelyn, (Cefncoedycymer) 5

Margaret Cesil (enw bedÿdd): Margaret

Mari (enw bedÿdd): Mari Morgan, chwaer Thomas Morgan 5

Mari merch Thomas Matthew, (Maes-mawr) 6

Matthew, Thomas, (Maes-mawr) 6

Morgan (enw bedÿdd): Morgan Morgan, brawd Thomas Morgan 5

Morgan,  chwaer Thomas Morgan a mam Morien, awdur y gwaith 5

Morgan, Ann - etifeddes y Garth Fawr, Llanilltyd Faerdre; gwraig Richard Thomas, Plas Llanfihangel, Llanfihangel y Bont-faen 5

Morgan, Ann: chwaer Thomas Morgan 5

Morgan, Cesil – gweler Francis, Cesil 5

Morgan, Dafydd  (Glyn-nedd) – tad-cu Thomas Morgan 5

Morgan, Dafÿdd: ganwyd 1812 / 1813 / 1814  - brawd Thomas Morgan 5

Morgan, Llywelin: tad Thomas Morgan 5

Morgan, Llywelyn: aaer coed,  tadcu Thomas Morgan 7

Morgan, Margaret – gweler Llywelyn, Margaret

Morgan, Margaret: chwaer Thomas Morgan a mam Morien, awdur y gwaith 5

Morgan, Mari: chwaer Thomas Morgan 5

Morgan, Morgan: brawd Thomas Morgan 5

Morgan, Thomas - crydd, (“un o wyr Sant Crispyn”) 7

Morgan, Thomas: bu farw yn y Fron, Pontypridd Chwefror 7, 1890 5

Morgan, Thomas: Ganwyd ar Donyrefail yn 1815 5 .

Morien – rhagymadrodd 3

Morys Llan-gan 10

mwstwr: “Gofala di am danaf dy hunan; mae rhyw fwstwr mawr yn dy ben di.” 7

Mwyndy Bach (cartref Edward Ffrancis, gwr Ann (merch John mab James Thomas ac Ann Deere) 6

Nest, merch Morgan Cadwgan, o Abererchwy (Abergorci). 6

Parc Isa - aeth Gruffudd Llywelyn yn berchenog trwy gyfrwysdra o’r Parc Isa a Bwlch-y-clawdd, oddiar Hywel Thomas Dafydd Hopcyn 8

Penfro: Ieirll Penfro 6

Penllyn - teulu Deere 6

Peter – Peter ffyddlon, Llan-gan 10

planhigfa o goed tu ol i waliau Blas Llanfihangel (yn Llanfihangel y Bont-faen) 6

Plas Llanfihangel, Llanfihangel y Bont-faen 5

Pont-y-fon (= Y Bont-faen) 6

Prichard - Madam Prichard – Susanna Prichard 8 .

Prichard, Evan – bu farw yn 1795 8

Prichard, Evan - perchenog hen etifeddiaeth y Collena, a fu farw Mawrth 19, 1795 8

Prichard, Jane: Collena, Tonyrefail. Gwraig Thomas Matthew.

Prichard, Richard - Richard Prichard, B.D., ficer Llan-gan, 1810. “Mae yn debyg ei fod yn un o’r offieiriaid hynod hyny yn Nghymru a wyddent fwy am yr ieithoedd Saesonaeg, y Groeg, a’r Lladin, nag am iaith frodorol Cymru, a’r canlyniad oedd ei fod bron yn hollol ddifudd i’r Cymry” 9

Prichard, Richard: , y Parchedig Richard Prichard B.D., mab Evan a Susanna Prichard ac etifedd y Collena, ficer Llandaf. 8

Rope-yard, Y – Tonyrefail 8

Rowland, Llan-gan 10

Saer coed  - Llywelyn Morgan, tadcu Thomas Morgan

Sain Ffagan: Brwydr St. Ffagan, Mai 8, 1648 6

Salem, Pen-coed: Jones Llan-gan a adeiladodd yr hen gapel yn Mhen-coed. Dyma lle y meithrinwyd yr hwyadl Deon David Howel, Tyddewi” 10.

Siân: Jane Prichard 6

Siarl 1 6

Siôn (enw bedydd): Siôn Llywelyn (Cefncoedycymer) 5

Susanna. Bu farw Ionawr 1, 1834, yn 86 oed. Merch hynaf Mr. Robert Thomas, o hil Llanfihangel (Llanfihangel y Bont-faen). Gwr Evan Prichard, Collena. 8

Tad y Trugareddau 7

Tal-y-garn ? SH 0380 plas i’r de o bentre Pont-y-clun – “Wrth hen gapel Tal-y-garn” 10

Thomas (enw bedÿdd): Thomas Morgan: bu farw yn y Fron, Pontypridd Chwefror 7, 1890 5

Thomas (enw bedÿdd): Thomas Morgan: ganwyd ar Donyrefail yn 1815 5 .

Thomas, Edward: Llanfihangel y Bont-faen 

Thomas, Richard (Llanfihangel y Bont-faen) mab Richard ac Ann  6

Thomas, Richard: perchennog Plas Llanfihangel, Llanfihangel y Bont-faen 5

Thomas, Richard: Plas Llanfihangel, Llanfihangel y Bont-faen 5

Tomosiaid, Castell Raglan 6

Tonyrefail - gwaith rhaffau rhawn 8

Tonyrefail - gweithdy gwlan a nyddu 8

Tonyrefail - nodedig am bedwar peth – ei felin lafur,

ei efail gof, ei gryddion, a’i wehyddion 8

Tonyrefail – tai - yr oedd tai y pentref wedi eu toi a gwellt, a’r muriau wedi eu gwyngalchu 8.

Trebanog (“Trebanawg”) 7.

Twynyrefail (hen new honedig am Donyrefail) 5

Wiliams, Tomos - Am anallu Richard Prichard  yn mhwlpud enwog Llangan y canodd Thomas Williams, Bro Morganwg, yn ei “Ddyfroedd Bethesda” 9

William – un o dri feibion James Thomas ac Elizabeth Gam (y ddau frawd arall: James a John) 6

William Williams, Llan-gan 10

Williams, Hywel (“Hywel y Crydd”) 7

Y Ddafad Las a’i Ho’n (= hoen) Sy’n Blino Shon Llywelin (teil cân) 5

Ystrad Dawen - yn awr a elwir “Ystradowen.” 6

 

 

“Hanes Tonyrefail” - llyfr wedi ei achub o ebargofiant a’i roi ar y rhywd i bawb o bobol y byd gan Iain Ó hAnnaidh, Hydref 2001


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIAEdrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats