0936k Gwefan Cymru-Catalonia. Erthglau amrywiol o'r ddeunawfed ganrif er enghraifft, y Punch Cymraeg (1860). Y mae gen i air bach eto i wed wrth Shon y Crier. Oti hi ddim yn gall yndo fe, pan fdd e'n trefni'r cwrdde gweddi cymsg ma, i roi gwrthgiliwrs o fane ereill i weddio. Mi ddiaelodwd dn anstywallt budr oddwrth y Baptis yn Soar; ac y mae Shon y Crier yn gwed fod Shon y Block, alias Shon Pawen y Gath, wedi ei droi oddwrth bobl Soar ar gam.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_020_randibws_cendl_0936k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)Randibws Cendl
Erthgl o'r Punch Cymraeg, Chwefror 4, 1860(delw 7270)

Diweddariad diwethaf
2001-10-10, 2004-05-08

 

 

Randibws Cendl
Y Punch Cymraeg.
Chwefror 4 1860.

 

Mistir Pwnch - Sir, - Yr ych chi, ar a otych chi, wedi gneyd peth anghonom o les drwyr mynydde ma, ac wedi colso shew ag oedd a phwer o silpher yndi nhw; ond mawr mo ddisto yr ych wedi mynd. Ac mai arno ni getyn o eisie clywed eich llais unwaith eto, yn ofnadw heyd; a chan fod eisie, dyma fi yn hala gair bach i chi; ac os i chi yn meddwl fel y fi, chi fyddwch yn siwr o brinto fe fydd mor shwr a hyny o neyd peth anghomon o les.

Wel i chi, os tipyn yn ol yr oedd hi yn ferw ofnadwy yma gydar ddirwest, ac fe nawd peth digynyg o les ma heyd, ond bildo gwal sych on nhw, ac y mae nentydd y tai tafarne ma yn tynur cerig yn rhydd, ac y ma nhw yn twmlo yn benstrellach ou lle. Yr wyf yn ofidus anghomon am hyn, waith ma rhiwbeth yn bert budr mewn taul o bobl sobr, welwch chi. Y mae ei gweld nhw yn dod i lawr, fel Temparance Hole {sic} dynon Pencae, cyn i cwnu nhw yn iawn, yn ddigon o throi calon dyn. Diffyg coed yn lladd llawer dan y ddaear; y mae eisie ir dirwestwyrs yma fod yn fwy call a selog.

Wel, yn nghanol y ticyn diwigiad dirwestol ma, dyma bobl y capeli ma yn dechreu neidid, ac mor wir a bod ych ty mowr chi ar ben Caergybi, mi neidon ar dn dirwest nes odd dim yn y byd i weld ond mwg a gwreichion, ac ma nhw yn neido oddar hyny hyd nawr, a dirwest wedi mynd i golli yn i cylch nhw fel dynon slawer dydd gydar tylwyth teg. Otw i, cofiwch chi, Mr. Punch bach, ddim fel doctorion mowr Lloegr yna yn erbyn i bechadur neido a phrango, hefyd wrth fynd or tywyll ir goleu, ac os yw doctorion y Seison yna fel doctorion y mynydde ma, widdan nhw ddim llawer am effeithie mowrion crefydd, - dram fach iawn ddaler ticyn gwbodaeth nhw. Ond dyna, otw I ddim yr un shwd ar rheina, ond mi odw I yn anghomon yn erbyn gweled hen grefyddwrs yn cadw randibws hyd amser plygein, heb fod i bowyd nhw yn reit dda, os dywed Wil Llanrwst. Oti hi ddim fel hyny yn wir, ac o herwydd hyny mar byd yn gneyd sport o grefydd; a rhoi sprag fach yn hyn ywr pwrpas sy miwn golwg gyda fi, wath mach ofn chi yn fudr erni nhw.

Wel, nawr at y profion, ond enwa i ddim neb, wath mi fydda nhw yn gwibod, ac os na bydd hyn yn ddigon, mi gewch enwe pob copa walltog o honi nhw. Y mae yma flaenor yng nghapel yr un i chi yn alw yn Sion Gorff gymaint o faint a Shon Ben Tarw. Fe fuodd slawer dydd yn dotal budr, ond naqr y mae en stopo Shon y Crier i gyhoeddi cwrdde dirwest yn y Wain-goch! Oti ni ddim yn erbyn ir brawd mowr i find ir Biwfort, ond sano ni yn folon iddo fe fod yn lord shwd hyn chwaith.

Y mae gen i air bach eto i weyd wrth Shon y Crier. Oti hi ddim yn gall yndo fe, pan fydd en trefnir cwrdde gweddi cymysg ma, i roi gwrthgiliwrs o fane ereill i weddio. Mi ddiaelodwyd dyn anstywallt budr oddwrth y Baptis yn Soar; ac y mae Shon y Crier yn gweyd fod Shon y Block, alias Shon Pawen y Gath, wedi ei droi oddwrth bobl Soar ar gam. Nawr otw i ddim llawer dros wyr y dwr ma ond mi ddylen gael barnu pwy sy a phwy na sy yn ffit i fod yn aelode gyda nhw. Oti hyn ddim yn frawdol, ar nad yw e. Mae Mr. Rees y Rhyd yn ffrind iawn ir Baptis, a gofned Shon y Crier iddo fe a oti hyn yn iawn.

Mae eisie galw Shon y Corn o flaen y faingc heyd, waeth y mae en ffond budr o uso rhagor nag un corn, ac ma gormod o ysbryd corn bach Daniel yndo fe. Ond gan fod plant Shon Wesley yn addaw tori ei gyrn ef, a chan fod eisie lle arnoch chithe i ofalu am wyr bonddigions y Parlament, mi dewa I heb son am dano fe na rhagor or gwyr ar gweision yma, ond rhowch genad i fi weyd gair wrth y merched ar gwragedd ma.

Bydd yn dda budr gyda Judi a chithau i glywed fod y mynwod yma wedi dechre cadw cwrdde undeb, wath mai undeb i weddio yn shwto i ferch ne wraig yn well nag undeb y te a llath y fuwch goch a meindio busnes rhai ereill. Mi rodd Brutus slawer dydd yn cablu cwrdde gweddi y gwragedd yn fudr, ond ma hyn yn well nar pethach sydd yn cael eu cario yn mlaen ar hyd y mynydde ma yn fynych. Ond y man rhaid iddi nhw fod yn fwy gofalus, a pheidio cwmpo i mas am bwy fydd yn ben, a phwy sydd yn gweddio ore, fel y ma nhw yn dechre, onte yn wir rhaid iddi nhw ddod yn ol ir parth at i gwaith, - ac os cewn ni farnu mae gan bob mam ddigon o waith y fan hyny i weddio, a phwytho, a golchi, a chysegru yr hen gadair fraich. Rhaid i Emi Goch i aros gartre pan fo Dic Steven a Iantor Clatsher yn mynd i Rumni nesaf i wneuthur ffolied ou giddyl, onte rhaid iddi dewi yn y cwrdd gweddi cymysg.

Ychydig o lwer yw hyn, gweithar modd, ont dyma fi yn tewi fel y gwedes I, ac yn dymuno lwc dda i chi nes y ca I amser i sgrifenu gair bach eto.

Yr eiddoch, Mr. Punch bach, ar drot gwyllt,

CENDL, Ion. 25, 1860.

DAI SHINKIN

 

 

DOLENNAU MEWNOL ERAILL
0934k
tudalen mynegeiol y Wenhwseg

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar ein Hystadegau / Mireu les estadstiques / View Our Stats