1729k Gwefan Cymru-Catalonia. Chwedlau Aesop. Fel yr oedd Blaidd yn rheibus ymborthi ar ei ysglyfaeth, digwyddodd yn ei wangc, i asgwrn lynu yn ei wddf.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_063_chwedlau_aesop_glan_alun_cyfeirddalen_1729k.htm

 


0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Barthlen

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

...............................................y tudalen hwn

 


..

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya


Cywaith Siôn Prys Aberhonddu (Casgliad Arlein o destunau Cymraeg)
“Llond y We o Lên y Brython”


CHWEDLAU NEU DDAMMEGION AESOP. 1888.
Glan Alun (= Thomas Jones 1811-1866).
Gweinidog Méthodist Calfinaidd a Llenor
 
Y GYFEIRDDALEN

 


(delwedd 0365)

 

 

Mae’r ddau lyfr i’w gweld yn y wefan hon ar ffurf delwau jpeg, ac hefyd fel testun teipiedig.

 

 

(delw 1010)

 

2392k Llyfr 1 - Tudalennau 1-120

 

(delw 1126)

 

2393k Llyfr 2 - Tudalennau 1-146

 

 

Sumbolau arbennig: ŷŵ

 

Adolygiadau diweddaraf: 18 01 2003, 2006-11-04

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats