2336k Gwefan Cymru-Catalonia. Gwilym a a Benni Bach. Ffug-Chwedl gan William Llewelyn Williams (1867-1922) 1894

 

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_testunau/sion_prys_079_gwilym_a_benni_bach_01_2336k.htm0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864k Y Fynedfa yn Gymraeg

.....................
0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

.............................................2335k Cyfeirddalen "Gwilym a Benni Bach"

.............................................................y tudalen hwn

 

baneri
..

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia

Cywaith Sin Prys Aberhonddu
(Casgliad Arlein o Destunau Cymraeg)
Llond y We o Ln y Brython

Gwilym a Benni Bach
Ffug-Chwedl gan William Llewelyn Williams (1867-1922)
1894


Tudalennau 0-24

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

Adolygiadau diweddaraf:
Ddd Mawrth 2005-11-20


Maer sylwadau sydd wedi eu hychwanegu gennym mewn llythrennau oren.

 

__________________________________________________________________________

 

AR Y GWEILL GENNYM:

Ceir delw o dudalen ac oddi tani yr un testun mewn teip electronig.

Maer llyfr i gyd ar gael yma mewn delwau. Iw teipio: tudalennau 6-104

 

:.....

(x1) GWILYM A BENNI BACH.

Ffug-Chwedl

GAN W. LLEWELYN WILLIAMS.

Gwrecsam: ARGRAFFWYD GAN HUGHES AND SON, HOPE STREET:

 

 

(x2) Tudalen wag

 

(x3)

GWILYM A BENNI BACH.

 

PENOD I.

GWILYM A BENNI BACH.

 

Yr wyf yn cofio fel ddoe y tro cyntaf y gwelais Gwilym a Benni Bach, er fod blynyddau oddi ar hyny, erbyn heddyw. Teir-blwydd oed oedd Gwilym ar y pryd, ac yr oedd Benni Bacli flwydd yn iau. Cerdded yr oeddwn, ar ddiwrnod teg yn yr haf, o stesion Llanelwid i Blas Newydd, ller oedd fy chwaer yn byw. Gwyddwn fod Henri fy mrawd-yng-nghyfraith ynghanol y cynauaf gwair, ac nid oeddwn am iddo ddanfon ceffyl i gyfarfod r trn ar amser mor stresol. Ac felly, nid oeddwn wedi ynganu gair wrtho pwy awr or dydd y cyrhaeddwn Llanelwid; ond yn unig y buaswn ym Mhlas Newydd rywbryd dydd Sadwrn. Hawdd ddigon oedd cael gafael yn y ffordd ir Plas. Yr oedd yr heol fawr yn rhedeg heibio ir ty, ac nid oedd dim i wneyd ond ei dilyn, ac er nad oeddwn yn gyfarwydd iawn r ardal, deuais i odraur heol fach sydd yn arwain i gls Plas Newydd, heb un anhap na chamsynied.

 

Ar waelod yr heol safai dau blentyn. Nis gwyddwn yn siwr pun ai merched bach neu fechgyn oeddynt; oblegid yr oedd gwallt y ddau yn hir ac yn gyrliog; ac yr oeddynt wedi eu gwisgo mewn ffroc a phais fach. Yr oedd yr henaf or ddau yn cydio yn llaw y llall, ac yn dangos yn eglur ei fod yn barod iw amddiffyn rhag bob cam. Er na welais hwynt erioed or blaen, gwyddwn ar unwaith mai plant fy chwaer oeddynt, sef Gwilym a Benni Bach. Yr oedd gwallt cydynog modrwyog y ddau mor euraidd ar fanadl; ond tra (x4) yr oedd llygaid du chwimwth ei dad gan Gwilym, yr oedd dan lygad ei fam gan Benni Bach, mor lased ar cenin eu lliw, a dyfnder ynddynt fel pe taech yn edrych ir nefoedd fry.

 

Arosais am fynud heb ddweyd gair, yn edrych. ar y ddau fychan yn sefyll law yn llaw ar ganol yr heol. Yr oeddynt hwythau yn syllu arnaf finau, y gwr dieithr, ac yn amlwg ddigon yn. petruso beth i wneyd. Ond ym mhen eiliad dyma Gwilym yn rhoddi plwc i Benni Bach ac yn gofyn, gan edrych yn syth yn fy ngwyneb,

 

**Nwncwl Abartawe **ych chi, ie fe?

 

Wel, meddwn inau, gan chwerthin, maen rhaid i fi gael gwbod yn gynta pwy **ych chich dou?

 

Plant Plas Newydd yn ni, meddai Gwilym, a mae mami wedi gweyd wrtho ni am sefyll man hyn i **weyd wrth **nwncwl am fynd lan ir ty drwyr hewl fach.

 

O dir, meddwn inau, a shwd **ych chin meddwl mai fi ywch **nwncwl?

 

Rodd mamin gweyd y byse **nwncwl yn siwr o aros i **ddryched arno ni, wath **rodd en wastod yn ffond o blant, meddai Gwilym.

 

Brysiais i newid yr ymadrodd. A pheth ywch enw chi, **nte? meddwn.

 

Gwilym ywn enw reit i, ond mae tytan ngalw i yn Wil, weithe, meddair gwr bach.

 

Yr oedd yr un bach lleiaf wedi bod yn aros yn fud hyd yn hyn, heb dynu ei lygaid oddiarnaf fi, ond wrth glywed ei frawd yn siarad mor rhugl, dyma yntau yn dechreu cymeryd calon.

 

Aaa a meddai, gan fethu, yn ei awydd i siarad, a dyfod ar geiriau allan, aaaaBenni Bach ywn enw ine.

 

Wel, wel, os cusan i **nwncwl? meddwn, gan blygu a gostwng fy mhen.

 

 

(x5) Yr oedd y ddau yn disgwyl y gofyniad. Gydar gair dyma Gwilym yn tynu cadach oi boced ac yn sychu gwefusau Benni Bach, ac yn dweyd wrtho, fel, maen sicr, y clywodd ei fam yn dweyd lawer gwaith or blaen,

 

Nawr, Benni bach, cusan neis i **nwncwl.

 

Cusan neis i **nwncwl, adleisiai Benni Bach, gan droi ei wyneb i fyny.

 

Ac yna codais y ddau yn fy mreichiau. ac wrth en cario tuar ty, cefais wybod holl hanes y ffarm i gyd, ffordd yr oedd y lloi i gyd yn y Cae Bach, ar ebolion yn Rhandir Cae Mawr, ar gwartheg yn y Ddl-dan-ty, a bod tyta gydar gwasanaeth-ddynion yn cywain gwair o Gors Ganol, a bod y ddau dy gwair wedi eu llanw, ac y byddair cynhauaf ar ben gydar nos. Cefais wybod, hefyd, enwaur ceffylau i gyd, set Duchess a Lester, a Jolly, a Yentin, a Black, ar ddwy boni, Bess a Silver; ac enwaur gwasanaeth-ddyniou. Ond treuliwyd y rhan fwyaf or amser yn siarad am Tom y Waginer, oblegid ni fu erioed y fath wron ag ef, gallwn feddwl. Yr oedd yn gallu gyru wagen ir calch a phedwar o geffylau ynddi.

 

A mae en mynd lawr y Mynydd Ddu fel y tn, meddai Gwilym.

 

Odi, meddai Benni Bach, mae en mynd fel y tan pth.

 

A mae en ffysto waginer Cwmbrn o hewl, meddai Gwilym.

 

Odi, o hewl, meddai Benni Bach.

 

A fe gas y preis yn y preimin, meddai Gwilym, a mae gyda fe slash yn **i whip gyment a hyna, gan estyn ei fraich led y pen.

 

A mae en yn gneyd ir slash fynd gric-grac, meddai Benni Bach.

 

 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

0043c
Yr iaith Gymraeg

0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan; or tudalen hwn gellir hefyd
chwilior gwefan hwn r archwiliwr mewnol

0052c
Testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en galls amb traducci catalana en aquesta web)

1051e
Testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)


Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats