2387k Gwefan Cymru-Catalonia. Y Siswrn. Blwyddyn 1888. Daniel Owen (1836-1895)

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_080_y_siswrn_daniel_owen_1888_cyfeirddalen_2387k.htm

 


0001z Yr Hafan

..........
1864k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Gyfeirddalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

...............................................y tudalen hwn

 

baneri
..

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya


Cywaith Siôn Prys Aberhonddu (Casgliad Arlein o destunau Cymraeg)
“Llond y We o Lên y Brython”


Y Siswrn
Daniel Owen (1836-1895)
1888
 
MYNEGAI

 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

 

 

 

2406k Y llyfr ar ffurf ffeil PDF (134 o dudalennau)

 

(os na weithia’r ddolen gyswllt hon, dyma gyfeiriad llawn y ffeil PDF:

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_080_y_siswrn_daniel_owen_1888_2406k.pdf )

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

0043c
Yr iaith Gymraeg
“““““
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan;

o’r tudalen hwn gellir hefyd chwilio’r gwefan hwn â’r archwiliwr mewnol
“““““

0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal”lès amb traducció catalana en aquesta web)
“““““
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 


Sumbolau arbennig: ŷ ŵ
Adolygiadau diweddaraf / Latest updates:
Dÿdd Mawrth 2005-11-20
Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal”les-Catalunya)
Weø
r àm ai? Yùu àar vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats