1293k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_b_1293k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN B
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

 


B, b%%% ail lythr yr wddor

 

b|e|ki|e (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|gu
hura guri) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|k hura hiri) (izan 22 - gorchmynnol) bydded iddi / iddo + i ti (gwrw)


b|e|ki|n hura hiri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|o
hura hari) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|t hura niri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|zki|e
haiek haiei) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|zki|gu haiek guri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|zki|k
haiek hiri) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|zki|n haiek hiri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|zki|o
haiek hari) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|zki|t haiek niri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|zki|zu
haiek zuri) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|zki|zue haiek zuri) (izan 22 - gorchmynnol)


b|e|ki|zu
hura zuri) (izan 22 - gorchmynnol)

b|e|ki|zue hura zuri) (izan 22 - gorchmynnol)


ba-

ba (mewn cwestiynau) yn barod

ba (mynega amheuaeth)

ba fell

ba nawr, rŵan

ba|

ba|da ez|pa|da|n rhag ofn

ba|da|ez|pa|da|ko XXXXX

ba|daki|te|la XXXXX

ba|daki|zu XXXXX

ba|dator fe ddaw (ef, hi)

ba|di|o|te XXXXX

ba|di|tu|t XXXXX

ba|du XXXXX

ba|du|t XXXXX

ba|du|zue XXXXX

ba|g|ina (izan 8 - gosodiadol amodol
petem

ba|g|int|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + ni

ba|g|int|u|k ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (gwrw) + ni

ba|g|int|u|n ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (benw) + ni

ba|g|int|u|zte ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + ni

ba|g|int|u|zu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (unigol
+ ni

ba|g|int|u|zue ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (lluosog) + ni

ba|g|int|zai|zki|e petai gennm + iddnt

ba|g|int|zai|zki|k petai gennm + i ti (gwrw)

ba|g|int|zai|zki|n petai gennm + i ti (benw)

ba|g|int|zai|zki|o petai gennm + iddi / iddo

ba|g|int|zai|zki|zu petai gennm + i chi (unigol


ba|g|int|zai|zki|zue petai gennm + i chi (lluosog)

ba|gaitu|zu

ba|gen|it|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennm + hw

ba|gen|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennm + hi / ef

ba|geni|e ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + ni

ba|geni|k ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (gwrw) + ni

ba|geni|n ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (benw) + ni

ba|geni|o ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + ni

ba|geni|zki|e(haiek haiei guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + ni

ba|geni|zki|k(haiek hiri guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (gwrw) + ni


ba|geni|zki|n(haiek hiri guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (benw) + ni

ba|geni|zki|o(haiek hari guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + ni


ba|geni|zki|zu(haiek zuri guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (unigol
+ ni

ba|geni|zki|zue(haiek zuei guk) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (lluosog) + ni


ba|geni|zu ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (unigol
+ ni

ba|geni|zue ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (lluosog) + ni

ba|h|i|tu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (benw neu wrw) + hw


ba|h|ind|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + ti (benw neu wrw)

ba|h|ind|u|gu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennm + ti (benw neu wrw)

ba|h|ind|u|t ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennf + ti (benw neu wrw)

ba|h|ind|u|te ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + ti (benw neu wrw)

ba|h|int|zai|e petai gennt (benw neu wrw) + iddnt

ba|h|int|zai|gu petai gennt (benw neu wrw) + i ni

ba|h|int|zai|o petai gennt (benw neu wrw) + iddi / iddo

ba|h|int|zai|t (izan 19 - gosodiadol amodol
petai gennt (benw neu wrw) + i mi

ba|h|intz (izan 8 - gosodiadol amodol
petet (benw a gwrw)

ba|h|u hik hura) ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (benw neu wrw) + hi / ef


ba|hi|e ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + ti (benw neu wrw)

ba|hi|gu ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ni + ti (benw neu wrw)

ba|hi|o ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + ti (benw neu wrw)

ba|hi|t ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i mi + ti (benw neu wrw)

ba|hi|zki|e ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + ti (benw neu wrw)


ba|hi|zki|gu haiek guri hik) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ni + ti (benw neu wrw)


ba|hi|zki|o haiek hari hik) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + ti (benw neu wrw)l


ba|hi|zki|t haiek niri hik) ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i mi + ti (benw neu wrw)


ba|ko (olosodiad)(barik / heb + ko / olddodiad ansoddeiriol)a) ar l bn berfirakurri barik = heb ei ddarllen irakurri ba|ko liburu bat = llfr heb ei ddarllenb) ar l enw = -rik ba|ko

ba|l|intz (izan 8 - gosodiadol amodol
peti

ba|l|ira (izan 8 - gosodiadol amodol
petent


ba|l|it|u hark haiek) ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + hw


ba|l|it|u|zte haiek haiek) ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + hw


ba|l|it|zai|e hura haiei)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + iddnt


ba|l|it|zai|gu hura guri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i ni


ba|l|it|zai|k hura hiri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i ti (gwrw)


ba|l|it|zai|n hura hiri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i ti (benw)


ba|l|it|zai|o hura hari (izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + iddnt


ba|l|it|zai|t hura niri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i mi


ba|l|it|zai|zki|e haiek haiei)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + iddnt


ba|l|it|zai|zki|gu haiek guri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i ni


ba|l|it|zai|zki|k haiek hiri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i ti (gwrw)


ba|l|it|zai|zki|n haiek hiri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i ti (benw)


ba|l|it|zai|zki|o haiek hari)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + iddi / iddo


ba|l|it|zai|zki|t haiek niri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i mi


ba|l|it|zai|zki|zu haiek zuri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i chi (unigolba|l|it|zai|zki|zue haiek zuei)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + i chi (lluosog)


ba|l|it|zai|zu hura zuri)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i chi (unigol
l


ba|l|it|zai|zue hura zuei)(izan 19 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + i chi (lluosog)


ba|l|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + hi / ef

ba|l|u|te ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + hi / ef

ba|li|a|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (gwrw) + hw

ba|li|da|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i mi + hw

ba|li|e ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + hi / ef

ba|li|e|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + hw

ba|li|gu ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ni + hi / ef

ba|li|gu|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ni + hw

ba|li|k ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (gwrw) + hi / ef

ba|li|ka|te

ba|li|n ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (benw) + hi / ef

ba|li|na|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (benw) + hw

ba|li|o ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + hi / ef


ba|li|o|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + hw


ba|li|t hura niri hark) ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i mi + hi / ef


ba|li|zki|a|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (gwrw) + hw

ba|li|zki|da|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i mi + hw

ba|li|zki|e ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + hi / ef

ba|li|zki|e|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + hi / ef

ba|li|zki|gu ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ni + hi / ef

ba|li|zki|gu|te ukan 19b - gosoiadol amodol
pe(taent hw) + i ni + hw

ba|li|zki|k ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (gwrw) + hi / ef

ba|li|zki|ka|te

ba|li|zki|n ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (benw) + hi / ef

ba|li|zki|na|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (benw) + hw

ba|li|zki|o ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + hi / ef

ba|li|zki|o|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + hw

ba|li|zki|t ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i mi + hi / ef

ba|li|zki|zu ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (unigol
+ hi / ef

ba|li|zki|zu|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (unigol
+ hw

ba|li|zki|zue ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (lluosog) + hi / ef

ba|li|zki|zue|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (lluosog) + hw

ba|li|zu ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (unigol
+ hi / ef

ba|li|zu|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (unigol
+ hw

ba|li|zue ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (lluosog) + hi / ef

ba|li|zue|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (lluosog) + hw

ba|liz|ko honedig

ba|n|i|tu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennf + hw

ba|n|ind|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + mi

ba|n|ind|u|k ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (gwrw) + mi

ba|n|ind|u|n ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennt (benw) + mi

ba|n|ind|u|te ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + mi

ba|n|ind|u|zu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (unigol
+ mi

ba|n|ind|u|zue ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (lluosog) + mi

ba|n|int|zai|e petai gennf + iddnt

ba|n|int|zai|k petai gennf + i ti (gwrw)

ba|n|int|zai|n petai gennf + i ti (benw)

ba|n|int|zai|o petai gennf + iddi / iddo

ba|n|int|zai|zu petai gennf + i chi (unigol


ba|n|int|zai|zue petai gennf + i chi (lluosog)

ba|n|intz (izan 8 - gosodiadol amodol
petwn

ba|n|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennf + hi / ef

ba|na|keta dosbarthiad

ba|na|n o un i un, bob yn un, bob yn un ac un

ba|ni|e ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + mi

ba|ni|k ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (gwrw) + mi

ba|ni|n ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ti (benw) + mi

ba|ni|o ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + mi

ba|ni|zki|e ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + mi

ba|ni|zki|k ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (gwrw) + mi

ba|ni|zki|n ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ti (benw) + mi

ba|ni|zki|o ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + mi

ba|ni|zki|zu ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (unigol
+ mi

ba|ni|zki|zue ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i chi (lluosog) + mi

ba|ni|zu ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (unigol
+ mi

ba|ni|zue ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i chi (lluosog) + mi

ba|noa XXXXX

ba|nu|en XXXXX

ba|tasun undeb

ba|tzu ( berf ddiwrthrch) rhai

ba|tzu rhai

ba|tzu|ei (rhoi) i rai (bywion a difywion)

ba|tzu|ek rhai (bywion a difywion) (goddrch gweithredol) rhai (goddrch berfau anghyflawn)

ba|tzu|ekin rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|en (yn perthn) i rai (bywion a difywion)

ba|tzu|en|gan mewn rhai (bywion)

ba|tzu|en|tzat ar gyfer rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|etan XXXXX

ba|tzu|etan mewn rhai (difywion)

beste ba|tzu|etan
ar brydiau eraill

batzu + -etan (olddodiad genidol 8)


ba|tzu|etan (adf) weithiau trw gyfrwng rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|etaz trw gyfrwng rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|ez trw gyfrwng rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|k rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|k rhai (bywion a difywion)

ba|tzu|tan

ba|z|ina (izan 8 - gosodiadol amodol
petech (unigol


ba|z|ina|te (izan 8 - gosodiadol amodol
petech (lluosog)

ba|z|int|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + chi (unigol


ba|z|int|u|gu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennm + chi (unigol


ba|z|int|u|t ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennf + chi (unigol


ba|z|int|u|zte ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddi / ganddo + chi (lluosog)

ba|z|int|u|zte ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + chi (unigol


ba|z|int|u|zte|gu ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennm + chi (lluosog)

ba|z|int|u|zte|t ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennf + chi (lluosog)

ba|z|int|u|zte|te ukan 8 - gosodiadol amodol
petai ganddnt + chi (lluosog)

ba|z|int|zai|e petai gennch (unigol
+ iddnt

ba|z|int|zai|gu petai ganddi / ganddo + i ni

ba|z|int|zai|o petai ganddi / ganddo + iddi / iddo

ba|z|int|zai|t petai ganddi / ganddo + i mi

ba|z|int|zai|zki|e petai ganddnt + iddnt

ba|z|int|zai|zki|gu petai ganddnt + i ni

ba|z|int|zai|zki|o petai ganddnt + iddi / iddo

ba|z|int|zai|zki|t petai ganddnt + i mi

ba|zara wt

ba|zen|it|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (unigol
+ hw

ba|zen|it|u|zte ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (lluosog) + hw

ba|zen|u ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (unigol
+ hi / ef

ba|zen|u|te ukan 8 - gosodiadol amodol
petai gennch (lluosog) + hi / ef

ba|zeni|da|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i mi + chi (lluosog)

ba|zeni|e ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + chi (lluosog)

ba|zeni|e|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddnt + chi (lluosog)*


ba|zeni|gu hura guri zuk) ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ni + chi (unigol


ba|zeni|gu|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i ni + chi (lluosog)

ba|zeni|o ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + chi (unigol


ba|zeni|o|te ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + iddi / iddo + chi (lluosog)

ba|zeni|t ukan 19a - gosodiadol amodol
pe(tai hi / ef) + i mi + chi (unigol


ba|zeni|zki|da|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i mi + chi (lluosog)

ba|zeni|zki|e ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + chi (lluosog)

ba|zeni|zki|e|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddnt + chi (lluosog)

ba|zeni|zki|gu ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ni + chi (unigol


ba|zeni|zki|gu|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i ni + chi (lluosog)

ba|zeni|zki|o ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + chi (unigol


ba|zeni|zki|o|te ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + iddi / iddo + chi (lluosog)

ba|zeni|zki|t ukan 19b - gosodiadol amodol
pe(taent hw) + i mi + chi (unigol


baba

babarrun ffeuen

babes politiko nodded wleidyddol = diogelwch rhag arestiad neu trosroddiad y mae gwleidwriaeth yn rhoi i ffoadur o wladwriaeth arall

babes zibil amddiffn sifil = corff o aelodau o'r boblogaeth sifil i amddiffn poblogaeth gwladwriaeth ar adegtrychineb neu ryfel

babes lloches, noddfa, cysgodle

babes|le XXXXX

babes|leku XXXXX

babes|tu amddiffn

babuibo babwn

bada ezpadako dago XXXXX

bada fell, yntau ('te, 'de)

badia bae

bafatu XXXXX

baga

baga|rik

bagadi XXXXX

bage

bagil

bago (coeden) fagus silvatica = ffawdden

bagoi (trn) carej

bahe XXXXX

bahe|zta|tu XXXXX

bahi|keta herwgipiad

bahi|mendu XXXXX

bahi|tu gwstlo herwgipio

bahi|tura (e) cipiad herwgipiad

bai hori|xe! wrth gwrs

bai ote? ydi hi'n bosibl?

bai-

gweler bait


bai (adf) ie

-Egun on -Bai eta zu|ri ere
Como Aprender el Vasco Facilmente
-Ddd da. -Ddd da ('ie, ac i chi hefd')bai|etza cadarnhd

bai|ez|ta|tu cadarnhu, dweud bod peth yn wir

bai|ez|tu cadarnhu, dweud bod peth yn wir

bai|k-

bai|kor optimistaidd

bai|kor|tasun optimistiaeth

bai|lari XXXXX

bai|men caniatd

bai|mendu XXXXX

bai|n-

bai|t-

bai|ta zu ere a chithau hefd

bai|ta am fod

bai|ta hd yn oed

bai|zik

baiespen XXXXX

baieta clwtn (glanhu, tynnu llwch, etc)

baietsi XXXXX

baietz taw ie

baiezka XXXXX

baiezko XXXXX

Baigorri cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Baigorri, Urepele, Luzaide)

Baigorri
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Saint-Etienne-de-Bagorrybain|ontzi baddon

baina (o flaen berf) ond (ar ddiwedd cymal) er

baina|tu ymdrochi

bainan

baino lehen

baino lehen|ago

baino na

baino ond

bainu baddon trochfa

bainu|gela ystafell ymolchi

bainu|jantzi dillad ymdrochi

bainu|lari XXXXX

bainu|ontzi

Baiona cynghorfan

Baiona
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Bayonnebaioneta baiont

bait da XXXXX

bait oherwdd, am, gan

-bait olddodiad - fe'i hychwanegir at ofyneiriau;"rhw", (peth) amhenodol

bait|z-

baita hefd

baita... ere hd yn oed hefd

baitan XXXXX

baitipat XXXXX

baitu am fod ganddo / ganddi

baizen XXXXX

baizen (cs) mor||| |||, cn||| -ed |||

ez zara lodi|a Jon baizen
nid wt mor dew Jon, cn dewed JonBajauri (A)

AV 68 basa-uri (= huri)


Bakaiku (Nafarroa) (e) cynghorfan

Bakaiku
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Bacaicoabakan anghyffredin prin

bakan yn anaml

bakan|du XXXXX

bakan|ka XXXXX

bakan|ki XXXXX

bakan|tza XXXXX

bakar bat dim ond un

bakar unig = heb un arall unig = ar ei ben ei hun / ei phen ei hun, heb gymar

bakar|dade unigrwdd

bakar|ka yn breifat ar ei ben ei hunan / ar ei phen ei hunan

bakar|tasun unigrwdd

bakar|ti ar ei ben ei hun / ar ei phen ei hun

bakarr|ik ar ei ben ei hunan / ar ei phen ei hunan, wrtho'i hunan dim ond, yn unig = dim rhagor na

bakarriz|keta XXXXX

bakartate XXXXX

bake heddwch

bake|aldi XXXXX

bake|an mewn heddwch

bake|tsu tawel, heddychlon

bake|tu heddychu, tangnefeddu cymodi

bake|z yn heddychlon

bake|zale heddychwr

bake|zale|tasun heddychiaeth

bakerazi XXXXX

bakerazle XXXXX

bakero jns

Bakio cynghorfan

Bakio
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
BaquioBakiola

bakoitz (ans) pob (rhagenw) pob un

bakoitz|a|ren unigol

bakoitz|ak XXXXX

bakoitz|aren|gan|dik oddi wrth bob un

bakoitz|ari i bob un

bakoitz|ean bob tro

bakoitz|eko ar gyfer pob un, i bob un

bakun XXXXX

bala bwled

balakada XXXXX

balantza clorian

balantza|ka

balanceandoseEEE

Bi mozkor elkarri helduta taxi batera hurbiltzen dira balantzaka :'Hip! Etxera eramaten bagaituze, hip! bi mila duro emango dizkizugu, hip!
Barkarka 3 132balantze (e) mantolen

balazta brc

balazta|tu brcio

balazta-argi golau brc

balazta-harizta cbl brc

balbula falf

baldan XXXXX

baldar trwsgl, lletchwith

baldar|keria XXXXX

baldar|ki XXXXX

balde bwced

baldin XXXXX

baldin|tza amod

baldin|tza|pe|ko XXXXX

baldin|tza|pen rhoi amodau

baldintzatu XXXXX

baldosa teilsen lawr

baldres anniben

baldreskeria XXXXX

baldrestu XXXXX

balea morfil

Balear Irl|ak Ynysoedd Baler

balen|untzi llong forfilod

balentria dewrder

balezta (car) sbring swspensiwn

balia|bide adnoddn ffordd o ddefnyddio peth

balia|garri XXXXX

balia|men|du SUBTERFUGE

balia|tu XXXXX

baliarazi XXXXX

balinba XXXXX

balio du bod yn werth (rhwbeth)

balio gwerth pris

balio|dun XXXXX

balio|gabe XXXXX

balio|gabe|tu annilysu

balio|kide XXXXX

balio|kide|tasun XXXXX

balio|ski XXXXX

balio|tsu (ans) gwerthfawr

baliozta|tu XXXXX

balioztapen XXXXX

balitz bezala XXXXX

balixe XXXXX

baliza|tu XXXXX

balkoi blconi

Balmaseda cynghorfan

Balmaseda
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Valmasedabaloi, (7)baloi|a balŵn

balora|ezin XXXXX

balora|tu XXXXX

balorazio XXXXX

balore gwerth

Balterra cynghorfan

Balterra
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
ValtierraBaltiko Itsaso|a Mr Baltig

baltsama|tu XXXXX

baltseo XXXXX

baltz

baltzu XXXXX

Ballariain

balleta bale

bana bobo

bana un ar gyfer pob un (sgr) un bob un, sgr gyfartal

bana|ko XXXXX

bana|tan ar wahn i'w gildd

bana|tu dosbarthu = rhoi allan

bana|tzaile dosbarthwr

banaka XXXXX

banakuntza XXXXX

banan|du gwahanu ysgaru

banana banana

banan-banan o un i un

banbu bambu

banda band, seindorf


bandera (e) baner

bandera|dun XXXXX

bandera|tu XXXXX

bandexa trei, hambwrdd

bandidaia XXXXX

bandolari XXXXX

banitate XXXXX

bank|ari clerc banc

bank|etxe banc

banka XXXXX

Banka cynghorfan

Banka
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Bancabanku banc (= ariand) mainc

Baos
1
(= Mainueta) trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Baos de Ebrobapatean XXXXX

bapateko XXXXX

bapo gwch bapo! gwch! ardderchog! campus!

bapore llong stm, agerlong

bar bar

Barabrin cynghorfan

Baraibar

baraile XXXXX

Barajuen

Barakaldo cynghorfan

Barakaldo
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Baracaldobarakuilu

Baranbio

Barasoain cynghorfan

Barasoain
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Barasoainbarat|zain garddwr llysiau

baratxuri garlleg

baratzantza XXXXX

baratze gardd lysiau, gardd fasnachol

barau egin ymprydio

barau ymprd

barau|rik XXXXX

barau|tu XXXXX

barauts (dril) ebill

baraz|ki sal|tzaile gwerthwr llysiau

baraz|ki saski stondin llysiau

baraz|ki bwdls (moronen, bresychen, etc)

baraz|ki|jale bwdlysiwr

Barbarin
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Barbarinbarbarina (pysgodn) mullus barbatus_, pysgodn-mr coch

barbaro|ki XXXXX

barbaro|tasun XXXXX

barberu XXXXX

barda neithiwr

bardin llfn, fflat

bardin yr un peth, yn gyfartal

bardin|tasun cdraddoldeb, unffurfiaeth

Bardoze cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Bardoze, ?Urketa)

Bardoze
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Bardosbare (rhan o'r corff) dueg, poten ludw gwlithen

bare|aldi cyfnod pan fo'r mr yn dawel cyfnod o dawelwch

bare|tasun tawelwch

bare|tsu XXXXX

bare|tu (izan) tawelu = mnd yn dawel ukan) tawelu = gwneud yn dawel

Bargota cynghorfan

Bargota
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Bargotabaria|tu XXXXX

barie|ta|te XXXXX

barik heb yn lle

bariku guren Gwener y Groglith

bariku ddd Gwener

Barillas cynghorfan

Barillas
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Barillasbarize XXXXX

barka maddeuant

barka mae'n flin gennf!

barka|bera XXXXX

barka|ezin XXXXX

barka|ezin|ezko XXXXX

barka|gaitz XXXXX

barka|garri XXXXX

barka|kizun XXXXX

barka|koi XXXXX

barka|men maddeuant

barka|tu maddau

barka|tzaile XXXXX

barkazio XXXXX

barkilu XXXXX

Barkoxe cynghorfan

Barkoxe
1
trefgordd yn nhalaith Zuberoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Barcusbarku XXXXX

barna|tu XXXXX

barne tu mewn

barne|an

barne|an oddi fewn

barne|bide cridor

barne|gitura ystrwthur mewnol

barne|ko

barne|lilura

barne|lilura|tu

barne|ra XXXXX

barne|ra|koi

barne|ra|tu

baroi

baroisa

baroko barc = yn perthn i arddull yn y celfyddydau nodweddiadol o'r 17 ganrif

barra (siocled) bar (afon) bar = banc tywod neu fanc llaidar draws ceg afon

barra|garri

barra|garri|ro

barra|mutil bachgen y bar

barra|neska merch y bar

barrabarra

barrabaskeria

barrabil caill = un o'r ddw garreg mewn dirgel gwrw

barradera argae

barrakoi

barraskilo malwoden, malwen

barre algara

barre egin chwerthin

barre chwerthiniad

barre|garri digrif, doniol, ysmala

barre|garri|tasun digrifwch, donioldeb

barre|ia|garri

barre|ia|keta

barre|ia|pen

barre|ia|tu

barre|ia|tzaile

barre|ka dan chwerthin

barre|santzo chwerthiniad uchel

barre|z egon chwerthin

barre|z dan chwerthin

barreka egon chwerthin

barren rhan isaf tu mewn

barren|a

barren|a|ri

barren|a|tu

barren|du

barren|eko

barren|galtz|ak drafers, trns

barren|go

barren|go|lastiko fest, crysbais, crs isaf

barren|gorri psalliota campestris = math ar fadarch

barren|kale heol isaf enw heol (ee Bilbo); yn y pentrefi, ceir fel enwau ar y tair prif heol -Barren|kale = Heol Isaf, Arte|kale = Heol Ganol, Go|en|kale = Heol Uchaf

barren|tasun

barrenu

barrer|azain ceidwad croesfan wastad

barrera barier

barri emon hysbysu

barri newdd

barri newdd = hanes diweddar

barri|tu adnewyddu

barri|z (cs) ond

barri|z unwaith eto

barrika baril = baril fawr

Barrika cynghorfan

Barrika
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Barricabarru tu mewn

barru|alde|ko bide (traffordd) ln fewnol

barru|an oddi fewn

barru|an yn

barru|ko

barru|n|be

barru|ra i mewn

barru|ra|tu

barru|rantz tua'r tu mewn

barru|ti cae ardal

Barrundia cynghorfan

Barrundia
1
trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Barrundiabarrunta|tu

bart neithiwr

Bartzelona Barcelona

bas- ffurf gyfunol ar baso gwllt, coed

bas|ahuntz gafr fyndd

Bas|aldu|a enw lle, cyfenw; y coed uchel

bas|aran prunus spinosa = draenen ddu

Bas|arte enw lle, cyfenw; bwlch y coed tamb ?? Basate, Basarate

bas|eliza eglws gefn-gwlad meudwfa

bas|erri, bas|erri|a fferm cefn gwlad

bas|erri|an yn y cefn gwlad

bas|erri|ta|tu

bas|erri|tar, bas|erri|tarr|a ffermwr

Bas|eta enw lle, cyfenw; lle coeddd

bas|etxe tŷgwledig

bas|oilar tetrao urogallos = paun y coed

bas|oilo otis tarda = ceiliog y waun

bas|urd|eme hwch = baedd gwllt benw

bas|urde baedd gwllt

basa- ffurf gyfunol ar baso gwllt, coed

basa llaid, llaca, mwd Basa = cyfenw

Basa|be enw lle, cyfenw; dan y coed

Basa|bil enw lle, cyfenw; ?coed crwn

Basa|buru enw lle, cyfenw = pen y coed

Basa|buru|a cynghorfan

Basa|goiti enw lle, cyfenw; rhan uchaf y coed, pen y coed tamb Basagoitia

Basa|guren enw lle, cyfenw; yml y coed

Basa|gutxi enw lle, cyfenw; coed bach

Basa|jaun|a 'dn y coed' (cymeriad ynchwedleuaeth y Basgiaid)

basa|katu felis silvestris = cath goed

basa|keria bwstilfeiddiwch

basa|mahats grawnwin

basa|mortu diffeithwch

basa|piztia bwstfil

Basa|tegi enw lle, cyfenw; lle'r coed

basa|ti

Basa|txa enw lle, cyfenw; coed bach

basa|tza lleitbwll, lle lleidiog

Basa|uri cynghorfan = tre-goed, pentref yn y coed

Basa|zabal enw lle, cyfenw = coed llydan

basa|zain

Basa|zar enw lle, cyfenw = coed hen, hengoed

Basaburua (Basaburu|a)
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Basaburua Mayorbasaidi ch gwllt

Basauri
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Basauribase-ball

basiko|ki

basko Basg di-Fasgeg

baskoi

baskula|tu XXXXX

baso

baso myndd, tir gwllt = tir heb ei drin tir prsg, coedwig

baso|erdi

baso|kada

Baso|zabal enw lle, cyfenw = coed llydan

Baso|zelai enw lle, cyfenw = cae'r coed

bastart

Bastida (Araba-Bastida) (A), cynghorfan (Nafarroa beherea-Bastida) (NB), cynghorfan

Bastida
1
(= Nafarroa Behere|a Bastida) trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Labastida-Clairence
Nafarroa Behere|a Bastida

(=Bastida) trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Labastida-ClairenceBastida
1
(=Araba-Bastida ) trefgordd yn nhalaith Araba / Araba-Bastida
Enw yn yr estroniaith: ..
Labastidabastidore (llwfan) adain

bastioi

Basusarri cynghorfan

Basusarri
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Bassussarry


bat edo bat rhwun

bat edo beste un neu ddau, rhai

bat egin cyfuno

bat ere ez neb

bat etorri cytuno

bat un rhw = neilltuol

bat un un = un unigoln, un person

bat|a beste|aren ondo|tik XXXXX

bat|a un ohonnt ( beste|a = y llall)

bat|a yr un

bat|a-beste ar gyfartaledd

bat|a-beste|ak y ddau

bat|ak||| beste|ak y naill||| y llall

bat|az-beste

bat|ean arddodiad mewn
bat = un, -ean = (olddodiad) yn
etxe bat|ean = mewn casa
bat|ean mewn (peth), mewn un (peth) bat-bat|ean yn sydn

bat|egi|te cyfuniad

bat|ek ba|daki pw a wr, dn a wr

bat|ek (rhagenw) un person (goddrch berf wrthrychol) (rhagenw) neb (mewn rhai ymadroddion) : bat|ek ba|daki

bat|ekin gydag un

bat|eko (cardiau) as

-bat|eko un

bat|eko... beste|ko ar yr un ochr... ar yr ochr arall

bat|en bat rhwun

bat|en ffurf enidol ar BAT = rhw (adf) unwaith, ar un achlysur

bat|ena XXXXX

bat|era dago (-kin) bod o'r un farn

bat|era etorr|i dod gyda'i gildd

bat|era ezin

bat|era hel|du cyrraedd gyda'i gildd

bat|era ar yr un prd gyda'i gildd

bat|era|gaitz

bat|era|garri

bat|era|tu

bat|era|tzaile

bat|ere (rhagenw) dim bd (adf) o gwbl

bat|ere -rik bat|ere = dim... o gwbl

bat|eta|tik XXXXX

bat|etik beste|ra o un ochr i'r llall

bat|etik o un... alde bat|etik ar yr un ochr ( best|alde = ar yr ochr arall)

bat|ez beste|ko ar gyfartaledd

bat|ez beste ar gyfartaledd

bat|ez ere yn anad dim yn arbennig

bat|ez yn unfrd unfarn gogo bat|ez yn unfrd unfarn

bat|ez-be yn anad dim

bat|ik bat XXXXX

bat|ik ere ez ddim un hd yn oed

bat|u adio cysylltu, uno

bat|u uno; unedig, cyfunol

bat|u|keta

bat|u|ra

bataia|tu bedyddio

bataia|tzaile

bataiala

bataiala|tu

bataialoi

bataio bedyddiad

bataz beste|ko

bat-bat|ean yn sydn

bat-bat|era ar yr un prd

bate (chwaraeon) bat

bate|ari batiwr

batel cwch rhwfau

batel|ari rhwfwr

bateo bedyddiad

bateria batri

batu|ta unedig

batxiler disgybl ysgol uwchradd

batxiler|go cyfnod bod yn ddisgybl ysgol uwchradd

batz|oki lle cwrdd canolfan Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg

batz|orde pwllgor, ??bwrdd comisiwn

batza udal|batza cyngor y dref

batzar bat egin cynnal cyfarfod

batzar cwrdd, cyfarfod

batzar|gela ystafell gyfarfoddd

batzar|kide

batzar|leku

batzar|toki

batzar|tu

batzarre egin cynnal cyfarfod

batzarre cwrdd, cyfarfod

batze casglu

baul (lygej) trwnc

baxera

baxu (cerddoriaeth) bas

baxu isel

baxu|ra XXXXX

baz|kide aelod cymdeithas

bazilu XXXXX

bazka XXXXX

bazka|laurr|eko XXXXX

bazka|tu XXXXX

bazkal- ffurf gyfunol bazkari = cinio

bazkal|du ukan - Basgeg gorllewinol)(izan - Basgeg dwreiniol)cael prd o fwd rhwng un a dau, ciniawa

bazkal|ondo cyfnod ar l cinio

bazkal|ondo|ko siesta, hun fach ar l cinio

bazkal|ordu

bazkal|ti|ar

bazkari cinio, prd o fwd rhwng un a dau

bazkatze pori = y weithred

Bazkazane

bazko Pasg

bazkun cymdeithas, clwb

Baztan cynghorfan

Baztan
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Baztan


bazter cornel, cilfach yml

bazter|garri

bazter|leku (rheilffordd) lein aros

bazter|tu diarffordd

bazter|tu rhoi mewn cornel cau allan

bazterr|eko diarffordd (10A-CAS) marginal (:12:)(:13:)TXT (:A) (:REF) (REF:)(A:) 2 ()dh 334 (())


bazterr|etxe ffermd Bazterretxea (y ffermd) = cyfenw

bazterre|ra|tu

be

be bref (dafad)

be enw'r llythyren B, b

be- ffurf gyfunol ar begi _ / llygad

be- ffurf gyfunol ar behi _ / buwch

-be rhan isaf

be|hatz bs troed

be|hatz|azal ewin bs y troed

be|ko|ki talcen

be|korotz tom, baw

bea|tu

bea|tu|keria

Bearin

Beasain cynghorfan

Beasain
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Beasain


Beasoain

beatifika|tu

beatifikazio

beatifiko|ki

beazun bustl dioddefaint, poen

Bedaio

bedar glaswellt gwair

bedar|tza porfa, cae

Bedaroa

bedein|ka|pen bendith

bedeinka|tu bendithio

bedera pob un

bederatzi naw

bederatzi|etan am naw o'r gloch

bederatzi|garren nawfed

bederatzi|ren nawfed rhan

bederatzi|urren

bederatzina

bederatzir|ehun naw cant

bederen

bedi XXXXX

Bedia cynghorfan

Bedia
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Vedia


begi bistan

begi llygad ffurf gyfunol: be-, begi-, bet-

begi|bakar unllygeidiog, cam

begi|eta|ko lapitza pensil llygad

begi|kari

begi|ko gweledol hyfrd

begi|ko|tasun hyfrydwch

begi|labur br ei olwg

begi|luze chwilfrydig

begi|nini (llygad) iris

begi|ra|ko

begi|ra|tzaile (e) (rheilffordd) casglwr tocynnau, arolygwr tocynnau

begi|ra|zale XXXXX

begi|rune parch

begi|rune|z

begi|ta|ko deulygadur

begi|tan|du

begi|tar|te

begi|txindor llyfrithen = chwdd llidus dan y llygad

begi|z jo

begi|z

begi|z|ta|tu

begi|zorrotz

begiaratu gabe heb edrch

begira egon -ri begira egon = edrch ar

begira joan mnd dan edrch ar

begira dan edrch (10A-CAS) mira (:12:)(:13:)TXT (:A) (:REF) (REF:)(A:) 2 ()dh 334 (())

begiradabegira|da


begira|le gwlieddd

begira|men

begira|men|du

begira|tu gabe egon bod heb edrch

bebegira|tu gabe joan mnd heb edrch

be
begira|tu edrch

begonia begonia

Begoa XXXXX

beha|toki arsyllfan

beha|tu edrch

beha|tzaile gwyliwr

behar du bod eisiau (peth) ar bod rhaid (gwneud peth)

behar egin gweithio

behar ukan

behar eisiau

behar|ba|da ere rhag ofn

behar|ba|da efallai, hwrach

behar|gin

behar|gorri

behar|kizun

behar|ko du bdd ei eisiau / ei heisiau ar

behar|tsu anghennus

behar|tu gorfodi

beharr|ean yn lle

beharr|ez

beharr|ez|ko angenrheidiol

beharr|ik

beharr|izan angen

Behaskane-Lahpizketa cynghorfan

Behaskane-Laphizketa

Behaskane-Laphizketa
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Behasque-Lapiste


behatz|ezur ffalang, asgwrn troed

Behauze cynghorfan

Behauze
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Beguios


behaz|topa|tu baglu (-n = dros), taro ei droed (-n = ar)

behaz|topo bagliad, cam gwag bahaz|topo egin baglu (-n = dros), taro ei droed (-n = ar)

behazun xixku dwthell y bustl

behazun zorro dwthell y bustl

behazun bustl

behe llawr gwaelod

behe|a jo ( / llong / ) taro'r gwaelod ( / cwmni / ) torri

behe|alde rhan isaf

behe|an ar lawr

behe|ko su ffwrnais flast

behe|ko is

behe|lain niwl isel

behe|laino|a egon bod niwl isel

behe|laino|a ekarri bod niwl isel yn disgn

behe|pasa|bide isffordd = twnel o dan heol ar gyfer cerddwr

behe|ra isod, i lawr

behe|ra lawr |||!

behe|re isel

behe|ren lleiaf

behei bei llawr

behei|ti (ans) lleiaf lle isaf, tŷisaf

beheiti|ar XXXXX

behengo XXXXX

beher|aldi gostyngiad

beher|arazi XXXXX

behera|pen gostungiad (pris)

behera|tu XXXXX

behi buwch ffurf gyfunol be-; be|korotz = tom

behi|ala XXXXX

behi|zain XXXXX

behin bat|ean XXXXX

behin bat|ez unwaith

behin bederen unwaith o leiaf

behin behin|ean dros dro

behin behin|eko dros dro

behin behin|go|z XXXXX

behin edo behin o brd i'w gildd

behin edo beste bob hn a hn

behin eta baino XXXXX

behin eta berri|ro XXXXX

behin unwaith

behin|beti|ko unwaith ac am bth

behin|en XXXXX

behin|go behin|go|an ar unwaith

behin|go|an XXXXX

behin|ik behin XXXXX

behin|ola XXXXX

behin|tzat XXXXX

behitegi XXXXX

beho|bide llwbr cesg (behor / caseg + bide / heol) Behobide = cyfenw

Behobia

behor caseg

behor|kume eboles

Behor|legi cynghorfan

Behorlegi
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Behorleguy


bei|ti

beil|ari XXXXX

beila XXXXX

beila|tu XXXXX

beilegi XXXXX

beileska XXXXX

beinere ez XXXXX

beira zontza ffeibr gwdr

beira gwdr cwarel (ffenestr)

beira|zko gwr = wedi ei wneud o wdr

Beire cynghorfan

Beire
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Beire


beis XXXXX

beisbol beisbol

Beizama cynghorfan

Beizama
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Beizama


bejondizula llongyfarchiadau

bekadun XXXXX

bekain ael

bekaitz XXXXX

bekaiz|keria XXXXX

bekaiz|ti XXXXX

bekaiz|tu XXXXX

bekat|ari pechodwr

bekati XXXXX

bekatu pechod

bekatuzko XXXXX

bekoadro
XXXXX

bektore XXXXX

bel- ffurf rdical ar beltz = du, i'w gweld mewn geiriau cyfansawddac enwau lleoedd - ar|bel = llechen, goi|bel = cymylog, ozpel = lle tywll [[ddim yn y geiriaduron]], ubel = porffor, Mendi|bel = myndd du, Ariz|pel|eta = lle derw duon

bela cigfran brn

bela hwl (iot)

bela|beltz (adern) corvus corone = brn dyddn

bela|mendu XXXXX

bela|sko brn fach

bela|txinga (adern) brn

bela|untzi (llong) iot

belaki sbwng

belar glaswellt, (Gogledd Cymru: gwair) (De Cymru: porfa)

belar|denda siop berlysiau

belar|di cae, maes, porfa, lan, ffridd, gwaun, coetgae

belar|ja|le llysysor = anifail a fwta planhigion

belar|meta mwdwl gwair

belar|soro porfa

belar|tegi ysgubor porfa

belar|tsu XXXXX

belar|tu XXXXX

belar|zale llysysol = yn ymborthi ar blanhigion yn unig

belarr|etan yn y glaswellt

belarr|ondo|ko XXXXX

belarri clust

belarri|motz XXXXX

belarri|ta|ko clustlws

belarri|zilo twll clust

belaska XXXXX

belaska|tu XXXXX

belaskeria XXXXX

Belaskoain cynghorfan

Belaskoain
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Belascoain


belatz (adern) accipiter nisus = gwlach glas

belau|etako XXXXX

belaun pen-lin

belaun|aldi XXXXX

belaun|aulki XXXXX

belaun|buru padell ben-lin

belauni|ka|tu penlinio

belauni|ko ar ei benliniau / ei phenliniau

Belauntza cynghorfan

Belauntza
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Belaunza


beldar larfa

beldur du XXXXX

beldur ofn

beldur|gabe XXXXX

beldur|gabe|ki XXXXX

beldur|garri XXXXX

beldur|garri|ro XXXXX

beldur|tasun XXXXX

beldur|ti ofnus

beldur|tu XXXXX

beldurr|arazi XXXXX

beldurr|ez XXXXX

bele brn

belen yr Enedigaeth = model o olygfa genedigaeth Iesu Grist

belgik|ar Belgiad

Belgika Gwlad Belg

beltxarga alarch

beltz du

beltz|aran brown

Beltz|untzi

beltzaran|du XXXXX

beltzur gwg, cuwch

beltzuri|tu gwgu, cuchio

belu XXXXX

belu|tu XXXXX

belz|tasun XXXXX

belz|tu duo

belz|tu|ta wedi ei dduo

belzeke|tari XXXXX

ben|etan yn wir

bena|z XXXXX

benaz|ko XXXXX

benda rhwmn

benda|tu XXXXX

bendizio XXXXX

bene|ta|ko gwir

benediktar XXXXX

benera|garri XXXXX

benera|tu XXXXX

benerazio XXXXX

benga|tu XXXXX

benga|tzaile XXXXX

bengantza XXXXX

Bengo|a cyfenw; yr un isaf = y tŷisaf

Bengo|etxe|a cyfenw; y tŷisaf

bentari XXXXX

bentaxa XXXXX

bentrikulu XXXXX

benturaz XXXXX

benturazale XXXXX

benturismo XXXXX

bentzu|tu XXXXX

Bentzunegi

Beo|bide enw lle, cyfenw; trwdd caseg / cesg

Beor|buru

Beor|legi

ber-

ber|bizi XXXXX

ber|pizte XXXXX

Bera cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Bera, Sunbila, Zubieta, Ezkurra)

bera ef (goddrch), hi (goddrch) ef (gwrthrch), hi (gwrthrch)

bera hil zuten
fe'i lladdodd


bera

bera
?meddal hynn

Bera
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Vera de Bidasoa


bera|iei XXXXX

bera|iek XXXXX

bera|ien XXXXX

Bera|mendi

bera|z o ganlyniad

bera|zko dolur rhdd, rhyddni

Beraitz

berakatz garlleg

beraldi|ko XXXXX

berandu yn hwr, yn ddiweddar = heb fod yn gynnar

berandu|ago yn ddiweddarach

berandu|tu XXXXX

Berango cynghorfan (brodor) berang|ar = un o Berango

Berango
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Berango


berant XXXXX

berant|kor XXXXX

berantetsi XXXXX

berantiar XXXXX

Beranturi cynghorfan (brodor) beranturi|ar = un o Beranturi

Beranturi
1
trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Berantevilla


berari|az XXXXX

Beras|tegi cynghorfan (brodor) beras|tegi|ar = un o Beras|tegi

Berastegi
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Berastegui


Beratsain (brodor) bera|tar un o Bera

beratz XXXXX

berau XXXXX

berba egin siarad

berba XXXXX

berba|kizun XXXXX

berbal|di XXXXX

berbal|dun XXXXX

berbera XXXXX

berbeta XXXXX

Berbintzana cynghorfan

Berbintzana
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Berbinzana

bere+
goleddfdd ei (gwrwaidd)
bere familia|a = ei deuluberbiz|kunde XXXXX

berbiz|tu XXXXX

berde gwrdd

berde|bizi XXXXX

berde|gune cylchfa werdd

berde|tasun XXXXX

berde|tu XXXXX

berdeska XXXXX

berdin cyfartal unfath

berdin|ak rhai unfath

berdin|du XXXXX

berdin|gabe XXXXX

berdin|garri XXXXX

berdin|keta XXXXX

berdin|tasun cydraddoldeb

berdin|tsu XXXXX

berdinzki XXXXX

bere buru XXXXX

bere buru|a|ri iddi ei hun, wrthi ei hun

bere horr|etan|txe XXXXX

bere kabeiz XXXXX

bere kasa XXXXX

bere ei |||ei hun

hi / ef)

bere hefd

bere|an yn yr un... egun bere|an ar yr un ddd

bere|bat XXXXX

bere|bil XXXXX

bere|bizi|ko XXXXX

bere|gain har|tu XXXXX

bere|ha|la ar unwaith

bere|ha|la|xe ar unwaith

bere|hala|ko ar unwaith

bere|ko o'r un

bere|koi XXXXX

bere|koi|keria XXXXX

bere|n eu

bere|tu XXXXX

bere|z XXXXX

bere|z|gabe XXXXX

bere|z|garri XXXXX

bere|z|le XXXXX

beregana|tu XXXXX

bereganatze XXXXX

beregisa XXXXX

beregisa|ko XXXXX

bereiz XXXXX

bereiz|garri XXXXX

bereiz|keta XXXXX

bereiz|kuntza XXXXX

bereiz|le XXXXX

bereiz|tasun XXXXX

bereiz|tu XXXXX

bereizi XXXXX

berekiko XXXXX

berekoi person hunanol (hi / ef yn unig)

berendia XXXXX

berentxena aubergine

berera|tu XXXXX

beresi

berez|keta XXXXX

berez|keta dewisiad

berez|ko XXXXX

berez|ko|tasun XXXXX

berezi arbennig

berezi|keria XXXXX

berezi|ki XXXXX

berezi|tasun XXXXX

berezi|tu XXXXX

bergar|ar, bergar|arr|a un o Bergara

Bergara cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Soraluze, Bergara, Oati)

Bergara
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Vergara


berjabe XXXXX

berjabe|tasun XXXXX

Berlin Berlin

berma|garri gwarant

berma|tu

berme XXXXX

berme|tasun XXXXX

Bermeo cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Elantxobe)

Bermeo
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Bermeo


bermeo|tar, bermeo|tarr|a un o Bermeo

berna (coes) croth

berna|hezur

berna|zaki (coes) crimog

Bernedo cynghorfan

Bernedo
1
trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Bernedo


berniz XXXXX

berniza|tu XXXXX

berniza|tzaile XXXXX

bero egi|ten da XXXXX

bero egin (tywdd) bod yn dwm

bero izan (person) bod yn dwm

bero gwres

bero twm, poeth

bero|a egon (tywdd) bod yn dwm

bero|aldi XXXXX

bero|gailu stf gwresogdd

bero|garri XXXXX

bero|ri XXXXX

bero|tasun gwres

bero|tu gwresogi cael ei wres / ei gwres

beroki cot

Berorize
1
(Muntori ) trefgordd yn nhalaith Zuberoa
Enw yn yr estroniaith: .. Montory


berpiz|tu XXXXX

berr-

berr|abia|tu XXXXX

berr|abildu XXXXX

berr|admiti|tu XXXXX

berr|ager|tu XXXXX

berr|aitita

berr|aitona

berr|aktiba|gailu XXXXX

berr|aktiba|tu XXXXX

berr|aktibazio XXXXX

berr|amama hen fam-gu

berr|amona hen dad-cu

berr|ar|tu XXXXX

berr|argi|ta|ra|pen XXXXX

berr|argi|ta|ra|tu XXXXX

berr|arma|tu XXXXX

berr|asi XXXXX

berr|aurki|tu XXXXX

berr|auta|pen XXXXX

berr|auta|tu XXXXX

berr|egi|tu|ra|tu XXXXX

berr|egin (berr|egin, berr|egin, berr|egi|ten, berr|egin|go ail-wneud hd 337

be
berr|ego|pen adnewyddu, adnewyddiant

berr|egos|i (berr|egos, berr|egos|i, berr|egos|i|tzen, berr|egos|i|ko ailgoginio

beberr|ehun dau gant

berr|eman XXXXX

berr|era|keta XXXXX

berr|era|tu XXXXX

berr|erai|kuntza XXXXX

berr|eraiki XXXXX

berr|erdietsi XXXXX

berr|erori XXXXX

berr|esan XXXXX

berr|eskura|tu XXXXX

berr|eskura|tura|tu XXXXX

berr|etu XXXXX

berr|ezkon|tza ail-briodas

berr|ira|kurri XXXXX

berr|lada|tu XXXXX

berr|ogei 40 deugain, pedwar-deg = 2 / 20

berr|ogei|ta bat 41 un a deugain, pedwar-deg un = 2 / 20 + 1

berr|ogei|ta bederatzi 49 naw a deugain, pedwar-deg naw = 2 / 20 + 9

berr|ogei|ta bi 42 dau a deugain, pedwar-deg dau = 2 / 20 + 2dw a deugain, pedwar-deg dw

berr|ogei|ta bost 45 pump a deugain, pedwar-deg pump = 2 / 20 + 5

berr|ogei|ta hama|bi 52 deuddeg a deugain, pum-deg dau, pum-deg dw = 2 / 20 + 12

berr|ogei|ta hama|bost 55 pymtheg a deugain, pum-deg pump = 2 / 20 + 12

berr|ogei|ta hama|hiru 53 tri-ar-ddeg a deugaintair-ar-ddeg a ddeugainpum-deg tri, pum-deg tair = 2 / 20 + 12

berr|ogei|ta hama|lau 54 pedwar-ar-ddeg a deugainpedair-ar-ddeg a deugainpum-deg pedwar, pum-deg pedair = 2 / 20 + 14

berr|ogei|ta hama|sei 56 un-ar-bymtheg a deugainpum-deg pump = 2 / 20 + 15

beberr|ogei|ta hama|zazpi
(e) 57 dau-ar-bymtheg a deugaindw-ar-bymtheg a deugainpum-deg saith = 2 / 20 + 17

berr|ogei|ta hama|zortzi 58 deunaw a deugainpum-deg wth = 2 / 20 + 18

berr|ogei|ta hamaika 51 un-ar-ddeg a deugainpum-deg un = 2 / 20 + 11

berr|ogei|ta hamar 50 hanner cant, pum-deg = 2 / 20 + 10

berr|ogei|ta hemeretzi 59 pedwar-ar-ddeg a deugainpedair-ar-ddeg a deugainpum-deg naw = 2 / 20 + 19

berr|ogei|ta hiru 43 tri a deugain, tair a deugainpedwar-deg tri, pedwar-deg tair= 2 / 20 + 3

berr|ogei|ta lau 44 pedwar a deugain, pedair a deugainpedwar-deg pedwar, pedwar-deg pedair= 2 / 20 + 4

berr|ogei|ta sei 46 chwech a deugain, pedwar-deg chwech= 2 / 20 + 6

berr|ogei|ta zazpi 47 saith a deugain, pedwar-deg saith= 2 / 20 + 7

berr|ogei|ta zortzi 48 wth a deugain, pedwar-deg wth= 2 / 20 + 8

berr|ogei|ta berr|ogei eta = deugain a|||

berr|ones|pen XXXXX

berre|z|ar|le XXXXX

berre|z|arri XXXXX

berrezi XXXXX

berri newdd

berri|emaile XXXXX

berri|keta sgwrs, clebran

berri|ki XXXXX

berri|kuntza XXXXX

berri|kusi XXXXX

berri|paper XXXXX

berri|ro eto

berri|tasun newydd-deb

berri|tsu siaradus, clebrus, baldorddus

berri|tu XXXXX

berri|txu

berri|z unwaith eto ar y llaw arall

berri|zale XXXXX

Berriatu

berrin|prima|tu XXXXX

Berriogoiti

Berriz cynghorfan

Berriz
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Berriz


berriz|ta|tu adnewyddu

Berro

Berrobi cynghorfan

Berrobi
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Berrobi


Berrogaine-Lahntze cynghorfan

Berrogae-Lahntze
1
trefgordd yn nhalaith Zuberoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Berrogain-Laruns


berru|ki|tu XXXXX

Berrueta

berta|ko brodorol lleol

berta|ra i'r fan yna yn union

berta|tik berta|ra yn yml, yn agos

berta|tik oddi yma yn union

bertan bera XXXXX

bertan yno yn union, yn y lle y siaredir amdano yna yn union, yn union fan draw, yn y lle a welir ??ynddo, yn hwnnw

bertikalki XXXXX

Bertiz-Arana cynghorfan

Bertizarana
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Bertiz-Arna


bertize sgwr (offern mesur)

berto|ko brodorol ('oddi yma', h|y| wrth siaradam y lle y mae'r siaradwr ynddo)

berton yma yn union

bertsio XXXXX

bertso pennill

bertso|gintza XXXXX

bertso|lari canwr penillion

bertso|lari|saio cystadleuaeth canu penillion

bertso|lari|tza XXXXX

bertso|paper XXXXX

bertso|saio

bertso|z XXXXX

bertso|zale XXXXX

bertute rhinwedd

bertz XXXXX

bertze XXXXX

Beruete

berun plwm = metel 'r enw cemegol Pb plwm, plymen = pws ar ben llinell blwma'i defnyddir gan fasiwn

berun|kari XXXXX

bes|arte lle rhwng y breichiau

bes|aulki cadair freichiau

bes|ondo hwmerws, uwchelin

besa-

besa|buru ysgwdd

besa|eusle sling

besa|gain blaenfraich

besa|goi braich uchaf

besa|kada XXXXX

besa|pe cesail

besada XXXXX

besarka|da cofleidiad

besarka|tu cofleidio

Beskoitze cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Beskoitze, Hiriburu)

Beskoitze
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Briscous


beso braich

beso|bakar unfraich

beso|eta|ko plentn beddd

beso|euskarri XXXXX

beso|ko XXXXX

beso|motz rhan o'r braich ar goll

best|alde ar yr ochr arall (ar l alde bat|etik ar un ochr

besta gwl

besta|berri XXXXX

besta|buru XXXXX

beste aldera i'r ochr arall

beste asko llawer eraill

beste bat un arall, rhwun arall

beste bat|ek rhwun arall (+ berf wrthrychol)

beste bat|zuk rhai eraill

beste hain|beste cymaint arall?? (pris) cymaint (o bethau) (yma)

beste hainbat XXXXX

beste hon|en|beste cymaint arall?? (pris) cymaint (o bethau) (acw)

beste horr|en|beste cymaint arall?? (pris) cymaint (o bethau) (yna)

beste zenbait eraill

beste zer|bait rhwbeth arall

beste (penodair) arall (penodair) beste + X + -a y (peth) arall 0 (penodair) beste + X + -tik ar hd y (peth) arall

beste|a y llall

beste|ak beste XXXXX

beste|ak y lleill

beste|eta|z XXXXX

beste|la XXXXX

beste|la|ko cymaint o... ag sdd o...

beste|laka|tu XXXXX

beste|ntza|ko ar gyfer rhai eraill

beste|ra o chwith, vice-versa

beste|ra|tu XXXXX

beste|ren XXXXX

beste|rik ez ba|da os nad oes

beste|rik ez bezala|ko heb ei ail

beste|rik ez|ean os nad oes un arall (ee dewis)

beste|rik gabe heb ddweud mw

beste|rik (cys) ond (rhagenw) dim arall

besteko cymaint o... chi

zu beste|ko lagun|a naiz
rw i cymaint o ffrind thi
besteren|gana|tu XXXXX

besuts XXXXX

bet- ffurf gyfunol ar begi = llygad

bet|agin dant ysgythrog (baedd, etc)

bet|arte ael

bet|aurr|eko|ak sbectol

bet|azal amrant

bet|azpi clch o dan y llygad

bet|erri tir isel Bet|erri tir isel Gipuzkoa (Gipwsgoa)

bet|ezin XXXXX

bet|ile blew llygad

bet|ilun gwgus, cuchiog trist

bet|oker cam = llygatraws

bet|ortz dant llygad

bet|sein cannwll lygad

beta XXXXX

bete llawn un (wrth sn am rai unedau o amser)hila|bete = un misurte|bete = un flwddnaste|bete = un wthnosAr l y rhifau eraill, neu ar l zenbait = faint o (bethau), sawl (peth), ceir y ffurf heb betezenbait hil = sawl mishiru hillau urtev) cyflawniv) (hamar) urte bete ditu dathlu ei ben-blwdd yn (ddeg) oed (amser) mnd heibio

bete|aldi XXXXX

bete|an yn llawn

bete|behar gorfodiaeth

bete|beharra|ko gorfodol

bete|garri XXXXX

bete|kada XXXXX

bete|rik egon bod yn llawn

bete|rik llawn

bete|ta egon

bete|ta

bete|tasun boddhd

Betelu cynghorfan

Betelu
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Betelu


Bethlehem Bthlehem

beti bat fel arfer

beti bob amser

beti|danik erioed

beti|ere XXXXX

beti|ere|ko XXXXX

beti|kara XXXXX

beti|ko bythol, am bth

beti|ko|tasun tragwddoldeb

beti-beti|ko bythol, am bth

betirako XXXXX

betiro XXXXX

betitu XXXXX

betondo XXXXX

betosko XXXXX

betuneztatu XXXXX

betzulo XXXXX

betzuringo XXXXX

Beuntza

Beuntza-Larrea

bezain XXXXX

bezain|bat XXXXX

bezala fel

bezala|ko tebg i, fel

bezala|tsu XXXXX

bezala|xe XXXXX

bezeria XXXXX

bezero cwsmer

bezin

bezpera XXXXX

beztidura XXXXX

bi egun|etik behin XXXXX

bi (o flaen enw) dau (ar l enw yn Bizkaia); ond bi bider = dwwaith, fel yng ngweddill Euskal Herria

bi elfen = bide / heol

bi|ak barne gan gynnws y ddau hn

bi|ak y ddau, y ddw

bi|buru|orratz pin cau, pin dwbl

bi|ek y ddau, y ddw (goddrch berf)

bi|garren ail

bi|motor|eko XXXXX

bi|ok

bi|t|arte lle rhwng dau beth cyfrwng

bi|t|arte|an egon ( / math / ) bod rhwng - na'r un na'r llall

bi|t|arte|an yn y cyfamser

bi|t|arte|ko (ans) rhwng

Oporrak: Gaur bertan amaitzen da Donostiako Udalak12 eta 17 urte bitarteko gazteentzat antolatu dituen bidaietan parte hartzekoepea
Egin 02 06 96


bitartekotasun

bi|t|arte|ko|tasun

bi|t|arte|z

bi|tan dwwaith

bi|tasun

bi|tu dybylygu indar ba|tu|a, indar bi|tu|a mewn undeb mae nerth

bi|tzu

biago XXXXX

Biana cynghorfan

Biana
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Viana


Biarno Bearn, rhanbarth yn Ocsitania

Biastera cynghorfan

Biasteri
1
trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Laguardia


bibatu XXXXX

biberoi potel fabi

Biblia Beibl

Biblia
1
Beibl
Bibli_a Y Beibl

bibliotek_ari
1
llyfrgelldd
bibliotekari|a = y llyfrgelldd
TARDDIAD: (bibloteka = llyfrgell) + (-ari = olddodiad gweithreddd)

bibliotek|ari llyfrgelldd

biblioteka llyfrgell

biblioteka
1
llyfrgell
bibliotek_a = y llyfrgell

bibolin fioln

bibote
1
mwstsh

bibote mwstsh

bibote|dun XXXXX

bibra|dura XXXXX

bibra|tu XXXXX

bibrazio XXXXX

bid|arte croesffordd

Bid|arte cynghorfan

bida- +
1
ffurf gyfunol ar bide (= heol)

bida- ffurf gyfunol ar bide / heol

bida|gin XXXXX

bida|gurutze croesffordd

bida|gurutze+
1
croesffordd
TARDDIAD: (bida- < bide = heol) + (gurutze = croes)

bidai|ante teithiwr

bidai|ari abioi awren deithwr

bidai|ari untzi llong deithwr

bidai|ari teithiwr

bidai|ari teithiwr

bidai|untzi

bidai|zorro XXXXX

bidaia boltsa bag teithio

bidaia taith

bidaia|tu XXXXX

bidaia|tu teithio

bidal|du XXXXX

bidal|i anfon, hala

bidal|tzaile XXXXX

bidalpen XXXXX

Bidania

Bidankoze cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Erroncarieg (Bidankoze, Garde, Burgi)

Bidankoze
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Vidangoz


bidari XXXXX

Bidarrai cynghorfan

Bidarrai
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Bidarray


Bidarte
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Bidart


bidaso nant

Bidaso|a afon a rennir Euskal|herri|ayn ddw - y Gogledd-dir a'r Deheudir

Bidaurre

Bidaurreta cynghorfan

Bidaurreta
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Vidaurreta


Bidaxune cynghorfan

Bidaxune
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa Behere|a
Enw yn yr estroniaith: ..
Bidache


bidaz|ti XXXXX

bide bat|ez XXXXX

bide egin XXXXX

bide heol, ffordd taith

bide|gabe anghyfiawnder, , annhegwch

bide|gabe|keria

bide|gabe|ki yn annhg

bide|goi lle uwchlw'r yr heol

Bide|goi|an cynghorfan

bide|goi+
1
lle uwchbn yr heol
TARDDIAD: (bide = heol) + (goi = rhan uchaf)


bide|lagun cydymaith

bide|ohe bwnc (= gwel ar ben neu o dan un arall)

1bide|sari toll (i fnd ar hd heol)

bide|seinale+
1
arwdd ffordd
TARDDIAD: (bide = heol) + (seinale = arwdd)bide|senaile arwdd ffordd

bide|xka llwbr, heol

bide|zabal ffordd fawr ['ffordd lydan']

bide|z-bide sth ymlen

bide|zidor llwbr cul llwbr tarw = ffordd fyrraf rhwng dau le

bide|zko rhesymol

bide|zulo XXXXX

Bidegoian
1
(= Saiatz) trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Bidegoyan


bideo fideo

bideo|kaxete XXXXX

bideo|zinta +
1
tp fideo
TARDDIAD: (bideo = fideo) + (zinta = tp)

bideo|zinta tp fideo

bider gwaith = achlysur gwaith (wrth amlhu rhif)

bider|tu amlhu

bideratu XXXXX

biderkadura XXXXX

biderkatu XXXXX

biderkatzaile XXXXX

biderketa XXXXX

bideska XXXXX

bidet (ystafell faddon) bidet

bidez XXXXX

bidezain XXXXX

bidoi drwm (olew, etc)

1bidun|du meddalu

biekzio XXXXX

Bielorusia Bielorwsia, Rwsia Wen

bietara XXXXX

big|etan ddwwaith

biga dau = dau berson

bigai llo dyflwdd oed

bigan|txa llo deng-mis oed

bigarrengoz XXXXX

bigizta (cadwn) dolen

bigote

bigun meddal

bigun|du XXXXX

bigun|garri XXXXX

bigun|keria XXXXX

bigun|ki XXXXX

bigun|tasun XXXXX

Biguria

bihar yfor

bihar|amun|ean

bihar|ko at yfor, ar gyfer yfor

bihi grawn

bihi|tegi ysgubor

bihi|tu XXXXX

bihot|zabal XXXXX

bihotz calon

bihotz|aldi XXXXX

bihotz|eko annwl cardiaidd

bihotz|eko clefd y galon

bihotz|eri bs mawr

bihotz|erre XXXXX

bihotzez XXXXX

bihotzikara XXXXX

bihotzonez XXXXX

bihoz|bera tyner, mwn

bihoz|gabe XXXXX

bihoz|gabe|tu XXXXX

bihoz|kada XXXXX

bihur cam creulon

bihur|dura XXXXX

bihur|garri XXXXX

bihur|t|ezin XXXXX

bihur|tu (anfgh) mnd yn (cf) dychweld

bihurgune (heol) trofa

bihurkin sgriwdreifer

bihurri cam, wedi ei droi / wedi ei throi drwg ei ymddygiad / drwg ei hymddygiad

bihurri|keria XXXXX

bijekzio XXXXX

bik|ondo pren ffigs

bikain gwch, ardderchog, rhagorol

bikain|du XXXXX

bikain|tasun XXXXX

bikari XXXXX

bikaritza XXXXX

bike tar

bikeztatu XXXXX

biki gefaill

bikini bikini

biko XXXXX

bikoitz dwbl

bikoitz gefaill

bikoiz|tasun XXXXX

bikoiz|tu XXXXX

bikoloreko XXXXX

bikor XXXXX

bikor|tsu XXXXX

bikote XXXXX

bikotxi XXXXX

biktima dioddefwr

biku ffigysen

bikun XXXXX

bil|du casglu (gwaed) ceulo

bil|duma casgliad

bil|gailu padell lwch

bil|tegi storfa

bil|toki lle cwrdd

bil|tzaile XXXXX

bila yn chwilio am, i ddod chwilio (am rwun sdd ar goll) (gydag enw priod), +-en bila

bila|ka|bide XXXXX

bila|ka|era XXXXX

bila|ka|tu datblygu, mnd yn

bila|keta XXXXX

bila|kuntza XXXXX

bila|tu chwilio

bila|tzaile chwiliwr

bilar XXXXX

Bilar cynghorfan

Bilar
1
trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Elvillar


Bilaro cynghorfan

Bilatorrta cynghorfan

Bilatorta
1
trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Vilatuerta


bilau XXXXX

bilaukeria XXXXX

bilba|tu XXXXX

bilbe XXXXX

Bilbo cynghorfan

Bilbo
1
trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: ..
Bilbao


Bilbo|ko (ans) Bilbo = yn perthn i ddinas Bilbo (e) brodor o Bilbo

bildots oen

Bildoze-Onizepia cynghorfan

Bildoze-Onizepia
1
trefgordd yn nhalaith Zuberoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Viodos-Abense de Bas


bilduma|tu casglu

bilduma|tzaile XXXXX

bildur XXXXX

bilera cyfarfod, cwrdd

bileraz|i galw cyfarfod

Bilerle cynghorfan

Bilerle
1
(= Legutio) trefgordd yn nhalaith Araba
Enw yn yr estroniaith: ..
Villarreal de Alava


bilete XXXXX

bilgor XXXXX

bilgorreri XXXXX

bilgortsu XXXXX

bilioi XXXXX

bilketa XXXXX

bilketari XXXXX

bilkura

bilo gwallt aho|an bilorik gabe mintzo _= siarad heb flewn ar ei thafod(yn llythrennol, siarad heb flewn yn y geg)

biloba (= birloba) gorwr, gorwres (Gipuzkoa) wr, wres

bilotsu XXXXX

biltzar- mewn geiriau cyfansawdd, ffurf ar +biltzarre

biltzar|kide XXXXX

biltzarre cyfarfod, cwrdd

biltze XXXXX

biluz|ik egon bod yn noethlymun

biluz|ik yn noethlymun, yn borcn

biluz|tu XXXXX

biluzi noethlymun

Billaba cynghorfan

Billaba
1
(= Atarrabia) trefgordd yn nhalaith Nafarroa
Enw yn yr estroniaith: ..
Villava


Billaberde (K) (e) cynghorfan

Billaberde

Billabona cynghorfan

Billabona
1
trefgordd yn nhalaith Gipuzkoa
Enw yn yr estroniaith: ..
Villabona


Billaro
1
(= Areatza) trefgordd yn nhalaith Bizkaia
Enw yn yr estroniaith: .. Villaro


bina XXXXX

bina|ka

binbili|keta

bio|de|grada|garri

biola fiola

biolentzelo sielo

Biorreta XXXXX

biper pupur

biper|dun

biper|min tjili

biperr|auts pupur ml

bipi gwfn

bipil dewr

bipil|du tynnu blew allan
diflewo

bir|balida|tu

bir|balio|tu

bir|balora|tu ail-werthuso

bir|bat|u

bir|biz|tu

bir|fin|degi

bir|fin|du

bir|gogo|ra|tu

bir|gune troad

bir|jabe|tu ail-goncro

bir|jaio ail-eni

bir|jaso

bir|konkista|tu

bir|konpon|du

bir|konta|tu

bir|landa|keta

bir|landa|tu

bir|lari

bir|lor|tu

bir|pentsa|tu ailfeddwl

bir|piz|tu ailfeddwl

bir|plantea|mendu

bir|plantea|tu

bir|sal|du ailwerthu

bir|sal|men|ta

bir|sal|tzaile XXXXX

bir|sar|tu

bir|sina|tu

bir|sor|kuntza

bir|sor|tu

bir|teila|tu

bir|topo

bir|xurga|keta

bir|xurga|tu

bira (seiclo) cylc hdaith

bira|gune

bira|keta

bira|koi

bira|kuntza

bira|tu

birabarki mynawd

birao drygair, llw

birao|ka

birao|lari

biri|bil|du

biri|bil|keta

Biriatu cynghorfan

Biriatu
1
trefgordd yn nhalaith Lapurdi
Enw yn yr estroniaith: ..
Biriatou


biribil crwn