1295k  Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal·lès : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh díkshĝnĝri


http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_d_1295k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron
 

GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN D
 Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topònims del País Basc (llista de les formes dels topònims en llengüa estrangera - francès i castellà - i les formes autòctones)

 


Cafodd ffeiliau’r geiriadur hwn, a wnaed gennyf  rhwng 1985 a 1995, eu difw˙no r˙wsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser i’w diwygio r˙wbr˙d

 

 

 

d*u|en   

d*u|en|a   

D, d

d|a|ki|a|n   

d|a|ki|da|n   

d|a|ki|e|n   

d|a|ki|gu|n   

d|a|ki|ka|n

d|a|ki|na|n   

d|a|ki|o|n   

d|a|ki|zki|a|n   

d|a|ki|zki|da|n   

d|a|ki|zki|e|n   

d|a|ki|zki|gu|n   

d|a|ki|zki|ka|n

d|a|ki|zki|na|n   

d|a|ki|zki|o|n   

d|a|ki|zki|zu|n   

d|a|ki|zki|zue|n   

d|a|ki|zu|n   

d|a|ki|zue|n   

d|e|za|a|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel yr) w˙t (gwr˙w) + hi / ef  

d|e|za|da|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel yr) w˙f fi + hi / ef  

d|e|za|gu|n ukan 3 - presennol dibynnol) [ni - ef + mae] (fel yr) yd˙m + hi / ef    

d|e|za|ka|n

d|e|za|ke ukan 5 - presennol galluogol
gall hi / ef + hi / ef  


d|e|za|ke|gu ukan 5 - presennol galluogol
gallwn ni + hi / ef  


d|e|za|ke|k ukan 5 - presennol galluogol
gelli di (ben˙w) + hi / ef  


d|e|za|ke|n ukan 5 - presennol galluogol
gelli di (gwr˙w) + hi / ef  


d|e|za|ke|t ukan 5 - presennol galluogol
gallaf fi + hi / ef  


d|e|za|ke|te ukan 5 - presennol galluogol
gallant hw˙ + hi / ef  


d|e|za|ke|zu ukan 5 - presennol galluogol
gellwch chi (unigol
+ hi / ef  


d|e|za|ke|zue ukan 5 - presennol galluogol
gellwch chi (lluosog) + hi / ef  


d|e|za|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel y) mae hi / ef + hi / ef  

d|e|za|na|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel yr) w˙t (ben˙w) + hi / ef  

d|e|za|te|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel y) maent hw˙ + hi / ef  

d|e|za|zu|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel yr) yd˙ch (unigol
+ hi / ef  


d|e|za|zue|n ukan 3 - presennol dibynnol)(fel yr) yd˙ch (lluosog) + hi / ef  

d|elako  am ei bod, am ei fod  

d|elako  fel y'i gelwir  

d|en     (cymal ansoddeiriol) s˙dd yn, a + berf   

d|it|u|en|ak   

d|it|za|a|n   

d|it|za|da|n   

d|it|za|gu|n   

d|it|za|ka|n

d|it|za|ke  gall hi / ef + hw˙  

d|it|za|ke|gu  gallwn ni + hw˙  

d|it|za|ke|k  gelli di (ben˙w) + hw˙  

d|it|za|ke|n  gelli di (gwr˙w) + hw˙  

d|it|za|ke|t  gallaf fi + hw˙  

d|it|za|ke|te  gallant hw˙ + hw˙  

d|it|za|ke|zu   gellwch chi (unigol
+ hw˙  


d|it|za|ke|zue   gellwch chi (lluosog) + hw˙  

d|it|za|n

d|it|za|na|n   

d|it|za|te|n   

d|it|za|zu|n    

d|it|za|zue|n    

-da-  i ni (gwrthr˙ch anuniongyrchol)  

da|kar   

da|kar|gu   

da|kar|k   

da|kar|ki|da|k   

da|kar|na   

da|kar|t  yr w˙f fi yn ei ddw˙n   / ei dw˙n     da|kar|tza|t _ yr w˙f fi yn eu dw˙n  

da|kar|te   

da|kar|tza|t

da|kar|zu   

da|kar|zue   

-da|ko  yr h˙n a |||-w˙d  

dadin   

dafail|ontzi   

dafaila  napc˙n  

dago|ela  ei fod (mewn cymal isradd cadarnháol)  

dago|en  s˙dd (mewn lle)     s˙dd  

dago|en|a|ko  am y tro  

dago|enik  ei fod (mewn cymal isradd negyddol)  

dagokion   

dai|gu|n   

dai|te|ke  gall ef, gall hi     gellir  

dai|te|z|ke  gallant (dai = maent hw˙, te = dyfodol, z = lluosog, ke = posibl)

Gab|on|eta|ko opari kantarin koloretsuen iragarkien artean, harribitxi politak topa daitezke aurten ere bi hilabete lehenago
Egin 17 11 95
??gellir  


-daino  tan, h˙d  

daiteke
Fe’i defnyddir â’r ferf gysefin
(1) gellir (berf â gwrthr˙ch)
ikusi du = mae (rh˙wun) wedi gweld (rh˙wbeth)
Baionako Euskal Erakustokian ikus daiteke (Baiona|ko Euskal Erakus|toki|an ikus dai|te|ke )
Gellir ei weld yn yr Arddangosfa Fasgaidd yn Baiona

(2) gellir (berf heb wrthr˙ch)
sar·tu da = mae (rh˙wun) wedi m˙nd i mewn
Ezin sar daiteke  (Ezin sar daiteke) Dim mynediad (“amhosibl / m˙nd i mewn / gellir”)
jolas·tu da = mae (rh˙wun) wedi chwarae
Jolas egin al daiteke hemen? Gellir chwarae yma?
TARDDIAD: dai|te|ke (dai = mae ef, mae hi) + (te = geir˙n dyfodol) + (ke = geir˙n posibilrw˙dd)


dama fitxa   

dama  h˙dd  

dama|jo|ko  tawlbwrdd = gêm â chownters du  a chownters gw˙n  

dama|taula  bwrdd ar gyfer y gêm tawlbwrdd  

damaskina|tu   

damu du  edifarháu  

damu  edifeirwch  

damu|gabe   

damu|tasun  edifarhâd  

damu|tu  edifarháu, bod yn edifar gan  

damu|tu  edifarus  

damu|z  yn anffodus  

danba  sŵn  

danbada  erg˙d  

danbolin  drwm  

danbolindari   

danbor  drwm  

danborr|ari  drymiwr  

dandarr|ez   

dangada   

dani|ar   

dani|era   

-danik  ers, oddi ar, o  

Danimarka   

danon|tzat  ar gyfer pawb  

danta|garri   

dantz|aldi   

dantz|ari  dawnsiwr  

dantz|ari|sa   

dantza  dawns  

dantza|leku   

dantza|n egin  dawnsio  

dantza|n  dan ddawnsio  

dantza|toki   

dantza|tu     (anghyf) ysgw˙d  

dantzea|tu   

dantzeo   

darama   

darama|la   

daramaten   

daratulu elektriko  dril trydan  

daratulu pneumatiko  dril niwmatig (ar gyfer  gwneud twll yn arw˙neb heol, etc)  

daratulu  taradr, dril  

daratulu|tu  drilio  

dardakada   

dardara egin   

dardara   

dardara|ka  dan grynu  

dardara|tsu   

dardara|tu   

dardara|z  dan grynu  

dardarakor   

darmatza   

daroa|*

daroa|gu

daroa|zue

daroat

daroazu

daroe

dasta|leku  lle byrbr˙d  

dasta|tu  profi, blasu  

dasta|tzaile   

data  dyddiad  

data|gailu   

data|tu   

datil  datysen  

datilondo   

dato

dator  daw (etorri = dod)  

datorr|en aste|an  yr w˙thnos nesaf  

datorr|en urte|a  y flw˙dd˙n nesaf  

datorr|en urte|an  y flw˙dd˙n nesaf  

datorr|en  s˙'n dod, a ddaw; nesaf  

datoz  maen-nhw yn dod  

datu  data  

dau|

daude   

daude|n   

daude|nek  y rhai s˙dd... (goddr˙ch berf wrthrychol)  

de bikoitza  enw'r deugraff dd (taflodiad y sain D i ffurfiogair bachigynnol)  

de  enw'r llythyren D, d  

de|la  mae... ers  

de|na de|la  bid hynn˙ fel y bo; boed hynn˙ fel y bo  

de|na  yr un s˙dd..., y person s˙dd...  

de|nean  pan ˙w  

deabru  diafol  

deabru|dun   

deabru|sko  dieflig  

deabru|tu   

deabrukeria   

deabrusa   

Deba   

debalua|tu   

debaluazio   

debati|tu   

debeka|tu  gwahardd (i r˙wun) (rhag gwneud)     (ans) wedi ei wahardd, gwaharddiedig  

debeku  gwaharddiad  

deblau|ki   

deboila|tu   

debot|ki   

debotu   

debozio   

debuta|tu   

debutari   

dedikatu   

dedikazio   

dedukzio   

deduzi|tu   

defalka|tu   

defalku   

defekzio   

defenda|ezin   

defenda|garri   

defenda|tu  amddiff˙n; wedi ei amddiff˙n  

defenda|tzaile  amddiff˙nwr  

defentsa  amddiffyniad  

defini|tu  diffinio  

definitu   

definizio   

deforma|ezin   

deforma|tu   

deformazio   

defrauda|tu   

defrauda|tzaile   

defrauda|zio   

defuntu   

degrada|tu   

degrada|zio   

dei egin (-a|ri)  galw ar  

dei,   galwad  

Dei|a   

dei|adar egin  galw  

dei|adar     bloedd  

dei|adar|ka  dan floeddio  

dei|aldi, dei|aldi|a  gw˙s, galwad     galwad ar gefnogw˙r i ddod i r˙w gwrdd, cyfarfod cyhoeddus  

dei|gailu   

dei|garri   

dei|hadar  bloedd, sgrech  

dei|hadar|ka   

dei|ka   

Dei|kastelu   

dei|tu  galw     bod o'r enw  

dei|tu|ra   

dei|tura|k     izen-deitura|k enw llawn  

Deià   

Deierri   

deitora|garri   

deitora|tu   

dekan|orde   

dekana|tu   

dekanta|tu   

dekantazio   

deklama|tu   

deklamazio   

deklara|tu   

deklara|tzaile   

deklarazio   

deklina|bide  rhediad, ffurfdroad  

deklina|ezin  dirediad
diffurfdroad  


deklina|garri  rhedadw˙, ffurfdroadw˙  

deklina|tu  rhedeg, ffurfdrói; wedi ei redeg, wedi ei ffurfdrói, ffurfdroedig  

deklinazio     rhediad, ffurfdroad  

dekomisa|tu   

dekomisu   

dekora|tu      

dekorazio   

dekre|tu   

dekreta|tu   

dela bide   

dela   

delagazio  llysgenhadaeth, consiwlad  

delakoan ez delakoan   

delata   

delibera|mendu   

delibera|tu   

delibera|tu|ki  o fwriad  

delibero  penderfyniad  

delika|tu   

delikatu|ki   

deliktu  trosedd  

delinea|tu   

delinea|tzaile  dyluniwr (F: drafftsmon)  

delizios|ki   

delko   

delta  delta  

dema egin  betio  

dema  bet 

dema|gun  a bwrw fod...  

dema|leku   

demagogia  demagogiaeth  

demanda|tu   

demas   

demokratiko  democrataidd  

demokratiko|ki  yn ddemocrataidd  

demokratiza|tu  democrateiddio  

demokratizazio  democrateiddiad  

demokrazia  democratiaeth  

demonio  diafol     demonio|a! daro!   

den|o-   

den|o|k  pob un ohon˙m, ni i g˙d  

den|on   

den|on|a   

dena  popeth  

dena|k  pawb (gwrthr˙ch y ferf “du”; = dena / pawb + -k)  

denbor~aldi   

denbora  bat pasa zen|ean

denbora  amser, cyfnod     tyw˙dd     denbora bat pasa zen|ean   (qv) ar ôl peth amser 

denbora|pasa  difyrrwch  

denborale  storm, drycin  

dend|ari  siopwr  

denda  siop  

denda|tu   

dendoste   

denez   

denominadore   

denota|tu   

dentifriko  past dannedd  

dentista  deint˙dd  

dentsimetro   

dentsitate   

dentso  dw˙s  

departamendu  adran  

deposita|tu   

deposita|tzaile   

depositari   

depresio   

deprezia|tu   

depreziazio   

deprimi|erraz   

deprimi|tu   

depura|tu   

depurazio   

deriba|tu   

deribazio   

Derio

deritzo  

GWELER: eritzi


deroga|tu   

derogazio   

derrigor   

derrigor|ez   

derrigor|tu   

derrota|tu  gorchfygu  / wedi ei orchfygu  

des-   

des|abantail  anfantais  

des|ados   

des|afia|tu   

des|afiatu  herio  

des|afina|tu   

des|afio   

des|ager|tu  diflannu  

des|ager|tze  diflaniad  

des|akordio   

des|amortiza|tu   

des|amortizazio   

des|antola|keta  anhrefn  

des|antolatu  anhrefnu  

des|arma|tu  diarfogi  

des|arrazoi   

des|artikula|tu   

des|artikulazio   

des|axola   

des|babes   

des|banka|tu   

des|berdin   

des|berdin|tasun   

des|bide|ra|keta   

des|bide|ra|tu   

des|eduki   

des|egile   

des|egin   

des|egin  datwneud  

des|egoki   

des|egoki|ro   

des|engana|tu   

des|enganio   

des|enkantu   

des|enkusa   

des|enkusa|tu   

des|enplegu   

des|erdi|ra|tu   

des|erri   

des|erri|ra|tu   

des|espera|tu   

des|estali   

des|estima|tu   

des|fabora|tu   

des|fasa|tu   

des|figura|tu   

des|fila|tu   

des|garai   

des|gasta|tu   

des|glosa|tu   

des|gobernu   

des|gogara   

des|graba|tu   

des|grabazio   

des|hidrata|tu   

des|iltza|tu   

des|ilusio   

des|ilusiona|tu   

des|infekta|tu   

des|integra|tu   

des|integrazio   

des|interesa|tu   

des|irain|du   

des|itxur|tu   

des|jabe|tu   

des|jos|i   

des|kalabru   

des|kalifika|tu   

des|kapitalitza|tu   

des|karga|tu   

des|kargu   

des|karrila|tu   

des|komeka|tu   

des|konpi|tu   

des|konplimen|du   

des|konposa|tu   

des|konta|tu   

des|kontseila|tu   

des|kontsola|mendu   

des|kontsola|tu   

des|kontu   

des|kontzer|tu   

des|kontzerta|tu   

des|kredi|tu   

des|kriba|tu  disgrifio 

des|kripzio  disgrifiad 

des|kubri|tu   

des|leial   

des|leial|ki   

des|leial|tasun   

des|lerro|tu   

des|lo|tu   

des|luma|tu   

des|maskara|tu   

des|menbra|tu   

des|militar|tu   

des|moral|du   

des|moraliza|tu   

des|munta|tu   

des|nibela|tu   

des|obedi|tu   

des|ohi|tu   

des|ohora|garri   

des|ohora|tu   

des|ohore   

des|olazio   

des|olesdura   

des|onestu   

des|orbita|tu   

des|ordena|tu   

des|ordenu   

des|ordu   

des|oreka   

des|orekatu   

des|orloja|tu   

des|orlojagailu   

des|orni|tu   

des|orraz|tu   

des|peditu   

des|pentsari   

des|plaza|tu   

des|plazer   

des|politizatu   

des|politizazio   

des|populatu   

des|prestigiatu   

des|probetxatu   

des|proportzio   

des|puztu   

des|taiu   

des|terra|tu   

des|terru   

des|tila|tu   

des|tilazio   

des|tina|tu   

des|tinatari   

des|toles|tu   

des|tripa|tu   

des|tripa|tzaile   

des|trona|tu   

des|usan|gailu   

des|ustraitu   

desea|tu   

deserta|tu

desertore   

desertzio   

desio   

desira   

desira|garri   

desira|tu   

deskontrola|tu   

Desoio   

desordena  annhrefn, annibendod  

desraina   

destaina  dirm˙g  

destaiu  jòb  

det   

detek|tu   

detekta|gailu  datgel˙dd metelau  

determina|tu   

determinazio   

detesta|tu   

detona|gailu   

detona|tu   

detonazio   

deus   

deusezta|tu   

deuseztapen   

Deustu|a

dexente   

dezaket
1 (gallaf fi – cyflawn˙dd gweithred) + (hi / ef - derbynn˙dd gweithred)  
erre al dezaket? = gaf i ysmygu?
non truka dezaket dirua? = ble gallaf newid arian?

TARDDIAD:
O’r ferf ukan (rhediad 5 - presennol galluogol)
nik
(fi – gwthr˙ch) hura (hi / ef - goddr˙ch) deza|ke|t


dezen|tegi   

dezepzio   

dezepziona|garri   

dezepziona|tu   

dezibel  

dezifra|garri   

dezifratu   

dezisiboki

-di   

di-     elfen gyntaf mewn berfau cynorthw˙ol cyfansawdd = ef, hi (gwrthr˙ch)     Tdi|ka|t
di|zki|ka|tdi|na|t
di|zki|na|tdi|zu|t
di|zki|zu|tdi|zue|t
di|zki|zue|tdi|o|t
di|zki|o|t
di|e|t
di|zki|e|tGUdi|ka|gu
di|zki|ka|gudi|na|gu
di|zki|na|gudi|zu|gu
di|zki|zu|gudi|zue|gu
di|zki|zue|gudi|o|gu
di|zki|o|gudi|e|gu
di|zki|e|guKdi|da|k
di|zki|da|kdi|gu|k
di|zki|gu|kdi|o|k
di|zki|o|kdi|e|k
di|zki|e|kNdi|da|n
di|zki|da|ndi|gu|n
di|zki|gu|ndi|o|n
di|zki|o|ndi|e|n
di|zki|e|nZUdi|da|zu
di|zki|da|zudi|gu|zu
di|zki|gu|zudi|o|zu
di|zki|o|zudi|e|zu
di|zki|e|zuZUEdi|da|zue
di|zki|da|zuedi|gu|zue
di|zki|gu|zuedi|o|zue
di|zki|o|zuedi|e|zue
di|zki|e|zue* di|t|*
di|zki|t|*di|gu|*
di|zki|gu|*di|ka|*
di|zki|ka|*di|na|*
di|zki|na|*di|zu|*
di|zki|zu|*di|zue|*
di|zki|zue|*di|o|*
di|zki|o|*di|e|*
di|zki|e|*TE di|da|te
di|zki|da|tedi|gu|te
di|zki|gu|tedi|ka|te
di|zki|ka|tedi|na|te
di|zki|na|te
di|zu|te
di|zki|zu|tedi|zue|te
di|zki|zue|tedi|o|te
di|zki|o|tedi|e|te
di|zki|e|tedi|zu|* : | di = ef (gwrthr˙ch) | zu = i chi | * = mae-efdi|zki|zu|* : | di|zki = nhw (gwrthr˙ch) | zu = i chi | * = mae-efdi|zu|te : | di = ef (gwrthr˙ch) | zu = i chi | te = maen-nhwdi|zki|zu|te : | di|zki = nhw (gwrthr˙ch) | zu = i chi | te = maen-nhw
 ffurf luosog - di|zki- = nhw (gwrthr˙ch)  

di|a|gu ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i ti (gwr˙w) + mae genn˙m

di|a|t ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i ti (gwr˙w) + mae genn˙f

ŞŞdiate

di|a|te hura hiri haiek) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i ti (gwr˙w) + mae gandd˙nt hw˙

di|da|k ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i mi + mae genn˙t ti (gwr˙w)

ŞŞdidan

di|da|n hura niri hik) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i mi + mae genn˙t ti (ben˙w)

ŞŞdidate

di|da|te hura niri haiek) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i mi + mae gandd˙nt hw˙
 galde|tzen  di|da|te    = maent yn ei of˙n i fi bas|erri|a  sal|du  di|da|te   = gwerthont hw˙ y ffermd˙ i mi(y ffermd˙ / gwerthu / mae gandd˙nt i mi)

ŞŞdidazu

di|da|zu hura niri zuk) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i mi + mae genn˙ch chi (unigol
 


di|da|zue ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + i mi + mae genn˙ch chi (lluosog)  


di|e ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae genn˙f

ŞŞdiegu

di|e|gu hura haiei guk) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae genn˙m

ŞŞdiek

di|e|k hura haiei hik) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae genn˙t ti (gwr˙w)

ŞŞdien

di|e|n hura haiei hik) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae genn˙t ti (ben˙w)

ŞŞdiet

di|e|t hura haiei nik) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae genn˙f

ŞŞdiete

di|e|te hura haiei haiek) ukan 12a - presennol mynegol
hi / ef + idd˙nt + mae gandd˙ntAR GOLL -

gweler tâp streamer

ŞŞdiezu

di|e|zu hura haiei zuk)ukan 12a - presennol mynegol

  hi / ef + idd˙nt + mae genn˙ch (unigol
 


di|e|zue  hi / ef + idd˙nt + mae genn˙ch (lluosog)  

di|gu  hi / ef + i ni + (mae ganddi / ganddo)  

di|gu|k  hi / ef + i ni + mae genn˙t ti (gwr˙w)

ŞŞdigun

di|gu|n hura guri hik)ukan 12a - presennol mynegol
 hi / ef + i ni + mae genn˙t ti (ben˙w)

ŞŞdigute

di|gu|te hura guri haiek)ukan 12a - presennol mynegol
 hi / ef + i ni + mae gandd˙nt

ŞŞdiguzu

di|gu|zu hura guri zuk)ukan 12a - presennol mynegol
 hi / ef + i ni + mae genn˙ch (unigol
 


di|gu|zue  hi / ef + i ni + mae genn˙ch (lluosog)  

di|gu|zue  hw˙ + i ni + mae genn˙ch (lluosog)  

di|k  hi / ef + i ti (gwr˙w) + mae ganddi / ganddo  

di|ka|gu

di|ka|t

di|ka|te

di|n  hi / ef + i ti (ben˙w) + mae ganddi / ganddo  

di|na|gu  hi / ef + i ti (ben˙w) + mae genn˙m

ŞŞdinamita

di|na|t  hi / ef + i ti (ben˙w) + mae genn˙f  

di|na|te  hi / ef + i ti (ben˙w) + mae gandd˙nt  

di|o  hi / ef + iddi / iddo + mae genn˙f  

di|o|gu  ni + ef / hi + iddo / iddihi / ef + iddi / iddo + mae genn˙m  

di|o|k  hi / ef + iddi / iddo + mae genn˙t ti (gwr˙w)   

di|o|n  hi / ef + iddi / iddo + mae genn˙t ti (ben˙w)  

di|o|t  fi - ef / hi - iddo / iddieman di|o|t = rw˙ wedi ei roi iddohi / ef + iddi / iddo + mae genn˙f  

di|o|te  hi / ef + iddi / iddo + mae gandd˙nt  

di|o|te|ne|z  yn ôl yr h˙n a ddywedan nhw

di|o|zu   

di|o|zu  hi / ef + iddi / iddo + mae genn˙ch (unigol
 


di|o|zue  hi / ef + iddi / iddo + mae genn˙ch (lluosog)  

di|ote  meddan nhw  

di|t  hi / ef + i mi + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki-  elfen gyntaf mewn berfau cynorthw˙ol cyfansawdd = nhw (gwrthr˙ch)  

di|zki|a|gu  hw˙ + i ti (gwr˙w) + mae genn˙m  

di|zki|a|t  hw˙ + i ti (gwr˙w) + mae genn˙f  

di|zki|a|te  hw˙ + i ti (gwr˙w) + mae gandd˙nt hw˙   

di|zki|da|k  hw˙ + i mi + mae genn˙t ti (gwr˙w)  

di|zki|da|n  hw˙ + i mi + mae genn˙t ti (ben˙w)  

di|zki|da|te  hw˙ + i mi + mae gandd˙nt hw˙   

di|zki|da|zu  hw˙ + i mi + mae genn˙ch chi (unigol
 


di|zki|da|zue  hw˙ + i mi + mae genn˙ch chi (lluosog)  

di|zki|e  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙f   

di|zki|e|gu  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙m  

di|zki|e|k  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙t ti (gwr˙w)  

di|zki|e|n  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙t ti (ben˙w)  

di|zki|e|t  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙f   

di|zki|e|te  hw˙ + idd˙nt + mae gandd˙nt  

di|zki|e|zu  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙ch (unigol
 


di|zki|e|zue  hw˙ + idd˙nt + mae genn˙ch (lluosog)  

di|zki|gu  hw˙ + i ni + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki|gu|k  hw˙ + i ni + mae genn˙t ti (gwr˙w)  

di|zki|gu|n  hw˙ + i ni + mae genn˙t ti (ben˙w)  

di|zki|gu|te  hw˙ + i ni + mae gandd˙nt  

di|zki|gu|zu  hw˙ + i ni + mae genn˙ch (unigol
 


di|zki|k  hw˙ + i ti (gwr˙w) + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki|ka|gu

di|zki|ka|t

di|zki|ka|te

di|zki|n  hw˙ + i ti (ben˙w) + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki|na|gu  hw˙ + i ti (ben˙w) + mae genn˙m  

di|zki|na|t  hw˙ + i ti (ben˙w) + mae genn˙f  

di|zki|na|te  hw˙ + i ti (ben˙w) + mae gandd˙nt  

di|zki|o  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙f   

di|zki|o|gu  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙m  

di|zki|o|k  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙t ti (gwr˙w)  

di|zki|o|n  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙t ti (ben˙w)  

di|zki|o|t  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙f   

di|zki|o|te  hw˙ + iddo  / iddi + mae gandd˙nt  

di|zki|o|zu  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙ch (unigol
 


di|zki|o|zue  hw˙ + iddo  / iddi + mae genn˙ch (lluosog)  

di|zki|t  hw˙ + i mi + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki|zu  hw˙ + i chi (unigol
+ (mae ganddi / ganddo)  


di|zki|zu|gu  hw˙ + i chi (unigol
+ mae genn˙m  


di|zki|zu|t  hw˙ + i chi (unigol
+ mae genn˙f  


di|zki|zu|te  hw˙ + i chi (unigol
+ mae gandd˙nt  


di|zki|zue  hw˙ + i chi (lluosog) + (mae ganddi / ganddo)  

di|zki|zue|gu  hw˙ + i chi (lluosog) + mae genn˙m  

di|zki|zue|t  hw˙ + i chi (lluosog) + mae genn˙f  

di|zki|zue|te  hw˙ + i chi (lluosog) + mae gandd˙nt  

di|zu  hi / ef + i chi (unigol
+ mae ganddi / ganddo  


di|zu|gu  hi / ef + i chi (unigol
+ mae genn˙m  


di|zu|t  hi / ef + i chi (unigol
+ mae genn˙f  


di|zu|te  hi / ef + i chi (unigol
+ mae gandd˙nt  


di|zue  hi / ef + i chi (lluosog) + mae ganddi / ganddo  

di|zue|gu  hi / ef + i chi (lluosog) + mae genn˙m  

di|zue|gu|na  hi / ef + i chi (lluosog) + s˙dd genn˙m  

di|zue|t  hi / ef + i chi (lluosog) + mae genn˙f  

di|zue|te  hi / ef + i chi (lluosog) + mae gandd˙nt  

diagnostikatu   

dialektalki   

dialektiko|ki   

dialektologia  tafodieitheg  

diamantatu   

diamantezko   

diapasoi   

diapositiba  trylo˙w˙n, sleid  

dibaga|tu   

dibagazio   

dibertiarazi   

dibertitu   

dibertsio   

dibidendu   

dibidi|tzaile   

dibidiezin   

dibidigarri   

dibiditu   

dibinalki   

dibinitate   

dibisa  arian tramor  

dibisio   

dibortzia|tu   

dibulga|garri   

dibulga|tu   

dibulgazio   

difama|tu   

difama|tzaile   

difamazio   

diferente  gwahanol, fel arall  

diferentzia|tu   

diferitu   

difusio   

digeri|garri   

digeritu   

digestio   

dignitate   

dihardu  

GWELER: ihardun


dihoa   

-dik   

dikta|tu  arddwéud  

diktadore   

diktaminatu   

dilatatu   

dilatazio   

dilindan   

dilista  lentil  

diluita   

Dima

dimentsio  dimensiwn  

dimisio   

dimisionari   

dimiti|tu  ymddisw˙ddo  

dina   

dina   

dina|tu   

dinamita   

dinamita|tu   

dinamitari   

dinamiza|tu   

dinamiza|tzaile   

dinamizazio   

dindilizka   

dindirri   

diona   

diosala   

diploma  diploma  

diploma|tu   

diplomatiko|ki   

diputatu  aelod seneddol  

diputazio     (gwladwriaeth Sbaen) canolfan gweinyddol ardal  

dira   

dirdira   

dirdira|pen   

dirdira|tu   

dirdiraz   

dire|la   

dire|la|ko   

dire|la|rik   

diren   

dirimi|tu   

dirrinda   

diru  
1 arian
esku·diru (eskudiru)  arian mân, arian parod, arian sychion (esku = llaw)
TARDDIAD: < Lladin dênârius (enw) (= darn arian yn cynnw˙s deg as) < dênârius (ansoddair) (= s˙'n cynnw˙s deg) < dênî  (= deg yr un)  < decem (= deg)

 

diru isurki

diru  arian  

diru|a jaso   

diru|agiri  derbynneb  

diru|egitamu  

diru|kutxa  blwch arian, cadw-mi-gei  

diru|ontzi   

diru|paper  papur˙n arian  = papur punt, etc  

diru|tu   

diru|xehe  arian mân  

diru|zale   

diru|zale|keria   

diru|zorro   

diru|zorro  waled  

diruagiri   

dirubil|tzaile   

dirubilketa   

dirudi  

GWELER: irudi


dirudi|en|ez  yn ôl pob golwg  

dirudin

dirudun   

dirutza   

diruzain

diruzain|degi   

disdira|tu  tywynnu  

disdis   

diseina|tu   

diseinu   

diseka|tu   

disgusta|tu   

disgustu   

disimulatu   

diska  record  

diska|gailu  peiriant recordiau  

diska|tegi

diskategi   

diskete   

disko

disko|gailu   

disko|jo|gailu

diskretu   

diskretu|ki   

diskrezio   

diskrimina|tu   

diskusio   

diskuti|garri   

diskuti|tu   

disloka|tu   

disolba|ezin   

disolba|garri   

disolba|tu   

disolba|tzaile   

disoluzio   

dispertsatu   

dispertsio   

disposa|tu

disput|ari   

disputa|garri   

disputa|tu   

distensio   

distir|ailu  adlewyrch˙dd  

distira  disgleirdeb, glo˙wder  

distira|gailu   

distira|garri   

distira|tsu   

distortsio   

distortsiona|tu   

distrai|tu   

distritu   

disuasio   

ditare  gwniadur  

diti  teth     bron  

diti|buru  diten, teth  

diti|zorro   

ditu-  mae (rh˙wun) yn eu dal  

ditu|*   

ditu|da|la   

ditu|da|n|ekin   

ditu|da|na   

ditu|da|na|ri   

ditu|e|n|ekin   

ditu|e|na   

ditu|e|na|ri   

ditu|en   

ditu|en|a|k   

ditu|gu   

ditu|gu|n   

ditu|gu|n|ekin   

ditu|gu|na   

ditu|gu|na|ri   

ditu|k   

ditu|la  fod gandd˙nt (rhai pethau)  

ditu|n   

ditu|t   

ditu|te|n|ekin   

ditu|te|na  yr rhai + s˙dd gandd˙nt

ditu|te|na|ri  i'r rhai + s˙dd gandd˙nt

ditu|zte  

ditu|zu      

ditu|zu|n  ffurf berthynnol:  (erosi) ditu|zu|n (liburu|ak) (y llyfrau) yr w˙t ti (wedi ei brynu)  

ditu|zu|n|ekin   

ditu|zu|na   

ditu|zu|na|ri   

ditu|zue   

ditu|zue 

ditu|zue|n   

ditu|zue|n|ekin   

ditu|zue|na   

ditu|zue|na|ri   

dituzten   

dizdiz  llachar  

diziplina|tu   

diziplinatuki   

dizipulusa   

-do   

do  do (nod˙n)  

doa|rik

doan   

dobla|tu   

doble   

dobloi   

dogmakeria   

dogmatizatu   

doha|kabe  anffodus, anffortunus  

doha|tsu   

dohain  ffafr     anrheg  

dohain|ik  yn rhad ac am ddim, yn ddi-dâl  

doi   

doi-doi   

doilor   

doilor|keria   

doinu   

doitasun   

doktor|ego   

doktora|tu   

doktore   

doktoresa   

doktrina   

doktrina|tu   

dokumenta|tu   

dokumental   

dokumentalista   

dokumentazio   

dokumentu  dogfen  

dokumentu
1 dogfen


dolare   

dolor|ez   

dolu  galar      

dolu|min   

dolu|min   

dolu|tu   

doma|tu   

domaia   

domeinu   

domeka   

Domeka  enw bedydd gwr  

domina  medal   

domina|tu   

domina|tzaile   

dominazio   

doministikun egin ??

doministikun  tisian  

Dominsaine   

Domintxine-Berrueta   

Domu Santuru
1 Tachwedd y cyntaf (Dydd Calan Gaeaf , Gwyl yr Holl Saint)
TARDDIAD: < Basgeg “domun|santuru” < Lladin “Omnium Sanctorum” = Holl SaintDomu Santuru   

domusaindu   

don|ezteb|ar   

Don|eztebe   

don|tsu   

dona   

dona (enw)
1 santes – fel arfer dim ond gydag enw y Forw˙n Fair
Andre Dona Maria (“gwraig + santes + Mair”) = y Forw˙n Fair


dona|tu   

Donaixte Ibarre   

Donaixti-Ibarre   

Donamaria   

Donamartiri   

Donamartiri-Untz   

Donapaleu   

Donazaharre   

done Eztebe   

done  sant  

done (enw)
1 sant neu santes (fel teitl o flaen enw bed˙dd)
Done Eztebe = Sant Steffan
Done Jurgi = Sant Siôr
Done Marko = Sant Marc
Done Paulo = Sant Pawl
Done Petri = Sant Pedr


done|tu  sancteiddio  

Donejakue (enw)
1 Santiago de Compostela, Galisia
TARDDIAD: Done|jakue (done = sant) + (Jakue = Iago)


Donemiliaga   

Doneztebe

Doneztebe-Deio

donge      

donge|keria   

Doni|bane   

Donibane Garazi   

Donibane Lohizune     ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Lapwrteg (Hendaia, Ziburu, Donibane-Lohizune, Urruña, Biriatu, Azkaine)  

Donibane Ziburu

donibane-zuhaitz   

Donosti|ar   

Donostia   

Donostia|ko     (e) un o Donostia  

Donostiri   

dontzeila   

dorna|tu   

dorpe   

dorpe|keria   

dorpe|ki   

dorpe|tu   

dorpezia   

dorr|etxe

Dorrao

dorre  tŵr  

Dorre|aga   

dorre|zain   

dortoka   

doru   

dosi   

dosifika|tu   

dota|tu   

dote  gwaddol = y nwyddau y daw priodferch    â hwynt ar gyfer y gwr  

dotore  smart  

dotore|keria   

dotore|tasun   

dotore|tu   

dotoreria

dotrina   

dozena  dwsin  

dozena|ka   

draga  llong garthu = llong s˙'n carthu    gwaelod afon  

draga|tu   

dragoi  draig  

dragoi|txo  madfall mawr  

drama   

dramatilo   

dramatiza|tu   

dranbal  gweinell = bloc bychan chweonglog   â thwll yn ei ganol at flaen bollt  

dribla|tu   

droga   

droga (enw)
1 cyffur


droga|tu   

droga|zale   

drogeria   

dromedari  drómedari  

druida (enw)
1 derw˙dd


du-  mae (rh˙wun) yn ei ddal  / yn ei dal  

du|*   

du|da-   

du|da|n|ekin   

du|da|na   

du|da|na|ri   

du|e|n|ekin   

du|e|na   

du|e|na|ri   

du|en|a|k   

du|ena   

du|gu   

du|gu|n      

du|gu|n|ekin   

du|gu|na   

du|gu|na|ri   

du|k   

du|n   

du|n|aren|tzat  y sawl a ddail...  

du|t      

du|te   

du|te|n|ekin   

du|te|n|ez  yn ôl yr h˙n y maent wedi...  

du|te|na   

du|te|na|ri   

du|zu      

du|zu|n   

du|zu|n|ekin   

du|zu|na   

du|zu|na|ri   

du|zue   

du|zue|n   

du|zue|n|ekin   

du|zue|na   

du|zue|na|ri   

duan|azain  tollwr  

duana  tolld˙  

Dublin   

duda  amheuaeth  

duda|kor   

duda|lako

duda|muda   

duda|tu   

duda|tze|ke   

duda|zko   

dudagarri   

duelu   

duharte  amrywiad ar uharte = ynys     Duharte = cyfenw  

duin   

duin|du   

duintasun   

duk|erri   

duke