1298k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_g_1289k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun

.............................
1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN G
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 "-go" (lddodiad berfol) amrywiad ar -ko ar l -n
swdd
ikas|go = swdd myfyriwr;
artzain|go = swdd bugail

enw haniaethol
ikas|go = dysgu

[ychwanegir -ko at y ffurf annherfynnol i ddynodi'r amser dyfodol]
izan = bod
izan naiz = yr wf wedi bod
izan|go naiz = byddaf

 

"-go" gwreiddn egon = aros
goi|an be|go! byddo yn y nefoedd

 

"-gu-" i ni (gwrthrch anuniongyrchol)
berf
DI|ZU|Tdi|gu|k
di|zki|gu|kdi|gu|n
di|zki|gu|ndi|gu|zu
di|zki|gu|zudi|gu|zue
di|zki|gu|zuedi|gu|*
di|zki|gu|*di|gu|te
di|zki|gu|tedi|gu|* : | di = ef (gwrthrch) | gu = i ni | * = mae-ef
di|zki|gu|* : | di|zki = nhw (gwrthrch) | gu = i ni | * = mae-ef

 

"-gu" l-osodiad mewn berfau cynorthwol = ni (gwrddrch), yr ydm ni
DI|O|T GUdi|ka|gu
di|zki|ka|gudi|na|gu
di|zki|na|gudi|zu|gu
di|zki|zu|gudi|zue|gu
di|zki|zue|gudi|o|gu
di|zki|o|gudi|e|gu

di|zki|e|gudi|zu|gu : | di = ef (gwrthrch) | zu = i chi | gu = yr ydm
di|zki|zu|gu : | di|zki = nhw (gwrthrch) | zu = i chi | gu = yr ydm etc

 

"-gune" lle ur|gune lle dyfrlld

 

G, g seithfed llythyren yr wddor| Enw: ge

 

ga|be heb

 

Ga|bon zaharr|a Nos Calan

 

Gab|on gau nos Noswl Nadolig (24 Rhagfr)

 

Gab|on Noswl Nadolig (24 Rhagfr)

 

Gab|on|ak y Gwliau (= deuddeg diwrnod Nadolig)

 

Gab|on|eta|ko (ans) Nadolig

 

Gab|on|etan ar y Nadolig

 

gaba

 

Gabadi cynghorfan

 

gabai

 

gabardina cot law

 

gabarra ysgraff, barj

 

-gabe

 

gabe cn

 

gabe|ko anghennus

 

gabe|rik heb

 

gabe|tasun diffg

 

gabe|tu clirio ymgadw

 

gabe|z o ddiffg

 

gaben|du rhwstro, atal

 

gaberdi

 

gabez|ia prinder

 

gabi gordd

 

Gabika

 

gabirai (adern) accipiter nisus gwalch glas

 

Gabiria cynghorfan

 

gabon

 

gabon
1
noswaith dda
TARDDIAD: gabon < gau on (gau = nos) + (on = da)


 

gabon|sari XXXXX

 

gabontz

 

gagoz

 

gai egon bod yn ddibriod

 

-gai

 

gai deundd (astudiaeth) pwnc

 

gai gweddus abl

 

gai|tasun gallu

 

gailen gorysgwddol, yn ymestn allan buddugoliaethus

 

gailen|du gorysgwddo, ymestn allan bod yn fuddugoliaethus, gorchfygu

 

gaileta bisgen

 

gailu offern, peiriant, deunddbizi|gailu = bwd ('bw + deundd')ibil|gailu = cerbd ('mnd + peiriant')
ondar|gain = ar y tywod


 

gailur copa, top cribn tŷ

 

-gain
(enwau lleoedd) ar;

bide|gain = ar yr heol

 

gain copa arwneb uchaf

 

gain- gor-, dros-; gain|balio = gor-werth

 

gain|aga trawst

 

gain|alde clawr (llong) hatj

 

gain|azal clawr llfr

 

gain|azpi egin rhoi wneb i waered diorseddu

 

gain|balio elw

 

gain|begira|da XXXXX

 

gain|begira|tu XXXXX

 

gain|behe|ra o'i gorun i'w sawdl i lawr

 

gain|behe|ra tobogan gostyngiad

 

gain|bide heol uchel (heol ar golofnau)

 

gain|di gweddillion

 

gain|di|ezin|ezko XXXXX

 

gain|di|garri XXXXX

 

gain|di|tu trechu

 

gain|ean ar, ar ben hefd: -en gain|ean = ar

 

gain|ean i fyn, i lan (lleoliad)

 

gain|egi|tura XXXXX

 

gain|eko cot fawr

 

gain|eko sdd ar y top

 

gain|era i ben, ar ben (cyfeiriad) at hynn, hefd

 

-gain|era|ko

 

gain|era|ko gweddill

 

gain|era|ti|ko XXXXX

 

gain|era|tu ychwanegu

 

gain|estruktura aradeiledd ( / Gwleidyddiaeth / )

 

gain|etik (ardd) oddi ar (ardd) at, ar ben = yn ychwanegol at (adf) yn ysgafn, heb fod yn fanwl

 

gain|ez egin gorlifo

 

gain|ez egon bod yn gorlifo o..., bod dan ei sang, bod llond y lle o...

 

gain|ez eragin peri i orlifo

 

gain|ezarr|i XXXXX

 

gain|ezin|ez|ko na ellir ei drechu

 

gain|giro XXXXX

 

gain|giro|ki yn arwnebol

 

gain|karga|tu gorlwtho

 

gain|kargu gorlwthiad

 

gain|populazio XXXXX

 

gain|prezio XXXXX

 

gain|soldada XXXXX

 

gain|tasa XXXXX

 

gain|zama XXXXX

 

gaine|zka XXXXX

 

gainezkatu XXXXX

 

gaineztadura XXXXX

 

gaineztatu XXXXX

 

Gaintza (Gipuzkoa) cynghorfan tafodiaith Nafarroa (yn l map Bonaparte)

 

gaiso = gaixo

 

gaiso|tu = gaixo|tu

 

gaiso|zain = gaixo|zain

gaitu

 

gaitu- mae (rhwun) yn ein dal

 

gaitu|* (i ffurfio amser uned berfol) mae ef / hi yn ein dal

 

gaitu|k (i ffurfio amser uned berfol) yr wt ti (gwrw) yn ein dal

 

gaitu|n (i ffurfio amser uned berfol) yr wt ti (benw) yn ein dal

 

gaitu|z|te (i ffurfio amser uned berfol) maent hw yn ein dal

 

gaitu|zu (i ffurfio amser uned berfol) yr ch chi (unigol
yn ein dal


 

gaitu|zue (i ffurfio amser uned berfol) yr ch chi (lluosog) yn ein dal

 

-gaitz anodd

 

gaitz anodd drwg

 

gaitz drwg salwch

 

gaitz
1
drwg
2 bwriad drwg

bat|ere gaitz|ik gabe (batere gaitzik gabe) yn ddifeddwl-drwg, heb yr un bwriad drwg
(bat|ere = o gwbl) + (gaitz = bwriad drwg) + (-ik gabe = heb)


 

gaitz|erdi XXXXX

 

gaitz|esan lladd ar, enllibio

 

gaitz|eski XXXXX

 

gaitz|espen XXXXX

 

gaitz|ez yn ddrwg ei hewlls, yn ddrwg ei bwriad

 

gaitz|izen ??llysenw

 

gaixo claf

 

gaixo|rik egon bod yn sl

 

gaixo|rik egon
1
bod yn sl
Noiz|dan|ik dago gaixo|rik?
(Noizdanik dago gaixorik?) Ers faint mae e wedi bod yn sl? 

gaixo|rik claf, sl

 

gaixo|tasun XXXXX

 

gaixo|tegi XXXXX

 

gaixo|tu mnd yn sl

 

gaixo|zain nyrs

 

gaiz|bid|ezko gwarthus, gwaradwddus

 

gaiz|bide XXXXX

 

gaiz|bide gwarth, sgandal

 

gaiz|ki egon bod yn wael ei iechd / ei hiechd

 

gaiz|ki egon
1
bod yn wael eich iechd, heb fod yn dda
Zer modu|z? Gaiz|ki (Zer moduz? Gaizki) Shw mi? Lled wael, wir.


 

gaiz|ki yn ddrwg

 

gaiz|ki|le drwgweithredwr

 

gaiz|kile XXXXX

 

gaiz|kin XXXXX

 

gaiz|to drwg, llygredig

 

gaiz|toki XXXXX

 

gaizki|esan XXXXX

 

gaizko|a|tu XXXXX

 

gaizo|ti XXXXX

 

gaizta-

 

gaizta|keria drwg, drygioni

 

gaizto|tasun XXXXX

 

gaizto|tu llygru, gwrdri

 

gako bachn (cotiau)

 

gako|sail rac

 

gal|bahe gwagr, rhidll

 

gal|bide XXXXX

 

gal|buru tywsen

 

gal|du colli, wedi ei golli

 

gal|gaitz XXXXX

 

gal|garri XXXXX

 

gal|kor XXXXX

 

gal|men XXXXX

 

gal|tzaile collwr

 

galai ??bachgen golygus

 

Galain

 

galant|ki XXXXX

 

Galar cynghorfan

 

galardoa|tu XXXXX

 

galaxia glacsi

 

galbaha|tu XXXXX

 

galbanitza|tu XXXXX

 

galda XXXXX

 

Galdakao cynghorfan

 

Galdames cynghorfan

 

galdara bwler

 

galde cwestiwn

 

galde|gai cwestiwn

 

galde|ka|tu XXXXX

 

galde|ke|ta XXXXX

 

galde|kizun XXXXX

 

galde|ra cwestiwn

 

galde|tu gofn, wedi ei ofn

 

galde|tzaile XXXXX

 

galde|zka gofn = y weithred o holi am beth (am = olddodiad -z)

 

galdu egin mnd ar goll

 

galdu|rik izan bod ar goll

 

Galdurotz

 

gale gofidus

 

galeban XXXXX

 

galeoi XXXXX

 

galeper XXXXX

 

galera colled

 

galeraz|i peri i golli cadw rhag...

 

galerazpen XXXXX

 

Gales Cymru

 

gales|era Cymreg

 

gales|era|ko

 

gales|eraz|tu Cymreigeiddio cyfieithu i'r Gymreg

 

gales|tar Cymreg, Cymreig

 

galga brc lefel (offern adeiladwr)

 

galga-hari cbl brc

 

Galia Gl

 

Galipentzu cynghorfan

 

Galizia Galisia

 

galoi galwn

 

galondo XXXXX

 

galtz|ak trwsers

 

galtz|erdi luze|ak (e) sanau hirion

 

galtz|erdi hosan

 

galtz|erdi|ak sanau

 

galtz|orratz gwaell = nodwdd wau

 

galtza motz|ak trwsers bach

 

galtza trwsers hosanau

 

Galtza|gorri|ak ellll

 

galtzada strd

 

galtzar braich bron

 

galtzar|be cesail

 

galtze XXXXX

 

galtzeta XXXXX

 

galtzontzilo|ak drafers, trns

 

galtzu XXXXX

 

galzori pergl, risg

 

Galloxe cynghorfan

 

Gamarte cynghorfan

 

gamelu camel

 

gamelu
1
camel


 

gamelu|zain XXXXX

 

Gamere-Zihiga cynghorfan

 

Gaminiz cynghorfan

 

Gamiz-Fika cynghorfan

 

Gamue-Zohatzi cynghorfan

 

-gan

 

-gan|a (olddodiad)
(enwau personau) = -ren|gan|a

 

-gan|a|ino

 

-gan|a|ko (olddodiad)

 

-gan|a|tik (olddodiad)
(enwau personau) = -ren|gan|a|tik
(enwau personau) = -en|gan|a|tik
(enwau cyffredin) = -en|gan|a|tik

 

-gan|antz (olddodiad)
(enwau personau) = -ren|gan|antz
(enwau personau) = -en|gan|antz
(enwau cyffredin) = -en|gan|antz

 

-gan|dik
(enwau personau) = -ren|gan|dik
(enwau personau) = -en|gan|dik
(enwau cyffredin) = -en|gan|dik

 

gana|dutza XXXXX

 

ganadu + (B, G, U) buwch buches o wartheg

 

ganbara (e) atig, llofft

 

ganbarote XXXXX

 

ganbelu camel

 

ganbia|tzaile XXXXX

 

ganbiatu XXXXX

 

ganbio XXXXX

 

gandu XXXXX

 

gangar XXXXX

 

gangrena|tu XXXXX

 

ganibet cyllell

 

ganor|az XXXXX

 

ganora

 

ganora XXXXX

 

ganora|ba|ko lletchwith, trwsgl heb fod yn bwsig

 

ganore gallu pwsigrwdd

 

gantz bloneg

 

gantza|tu XXXXX

 

gantzu blonegog

 

gantzu|tsu ??seimllld

 

gantzu|tu iro

 

gapirio XXXXX

 

gapoi XXXXX

 

gar fflam

 

gara gu gara ez gara ezkara

 

gara|pen datblygiad

 

gara|tu datblygu

 

garabi (peiriant) crn

 

garag|ardo cwrw

 

garag|ardo|tegi bract

 

garagar haidd, barls

 

garagarril

 

garai on|ez ar adeg cyflus

 

Garai ?? tafodiaith Bizkai|a (yn l map Bonaparte) garaigo

 

garai pen, copa adeg, cyfnod
gweler eliza|garai, etxe|garai

 

garai tal, uchel

 

garai|a orain izan bod yn brd i

 

garai|ago (ans) uwch

 

garai|era XXXXX

 

garai|ko etxe|a = tŷuchaf t

'r gopa

 

garai|ko uchaf ; yn pethyn i adeg benodedig

barroko garai|ko musika
cerddoriaeth o'r cyfnod Barc


 

garai|le enilldd

 

garai|pen buddugoliaeth

 

garai|pen|tsu XXXXX

 

garai|t|ezin XXXXX

 

garai|tia XXXXX

 

garai|tiar XXXXX

 

garai|tu curo, trechu

 

garai|z mewn da brd, mewn amser

 

garaje garej

 

garan|du XXXXX

 

garantiza|tu gwarantu

 

Garaoia cynghorfan

 

Garape cynghorfan

 

garas|tailu XXXXX

 

garasta|tu XXXXX

 

garatxa dafaden

 

garau gronn

 

garau|tegi XXXXX

 

garau|tu XXXXX

 

garaun ymenndd

 

Garazi ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Suhuskune, Donibane-Garazi)

 

Garazi-Jatzu cynghorfan

 

Garazi-Lekunberri

 

garbai XXXXX

 

garbantzu pysen lygod, gwycbysen

 

garbi (ansoddair)
1
gln
2 pur
3 clir, digwmwl
Zeru|a garbi dago ta ez da hodei|rik ikus|ten
(Zerua garbi dago ta ez da hodeirik ikusten) Mar wbren yn glir ac nid oes gwmwl iw weld
4 clir, amlwg
hori garbi dago = mae hynn'n amlwg


 

garbi gln pur

 

garbi|aldi

 

garbi|gailu XXXXX

 

garbi|kari glaneddd

 

garbi|keria XXXXX

 

garbi|keta saski basged olch, basged at ddillad i'w golchi

 

garbi|keta glanheuad, glanhd

 

garbi|ki XXXXX

 

garbi|kin hylif golchi llestri

 

garbi|ontzi powlen blastic (ar gyfer golchi dillad etc)

 

garbi|ro XXXXX

 

garbi|tasun glanweithdra

 

garbi|tasun
1
glanweithdra
TARDDIAD: (garbi = gln) + (-tasun olddodiad i ffurfio enwau haniaethol) 

garbi|toki XXXXX

 

garbi|tu glanhu talu dyledion

 

garbi|tu
(garbi, garbi|tu, garbi|tu|ko; garbi|tzen)
1 glanhu

TARDDIAD: (garbi = gln) + (-tu olddodiad i ffurfio berfau)


 

garbi|tzaile XXXXX

 

garbi|zale XXXXX

 

garbi|zale|keria XXXXX

 

garda-

 

garda|bera (planhign) ysgallen

 

gardan|txilo (adern) carduelis carduelis = nico hd 372

 

Garde (Nafarroa) cynghorfan

 

garden trylow clir

 

garden|ki yn glir

 

garden|tasun XXXXX

 

gardu

 

Gares cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf

 

garesti eros|i talu'n ddrud am

 

garesti drud, prud, uchel ei bris / ei phris

 

garesti
1
drud, prud


 

garesti|tu XXXXX

 

gareta poln ffens

 

gari gwenith

 

gari
1
gwenith

 

gari|jo|tzeko makina dyrnwr = cerbd medi gwenith

 

Garidae cynghorfan

 

garil

 

Garinoan cynghorfan

 

garizuma Graws

 

garizuma
1 Graws

TARDDIAD: Lladin quadragsma (dies) = y deugeinfed ddd


 

garo rhedynen
Gipuzkoa)

gweler ira


 

garondo XXXXX

 

garraia|gailu lori gludo cerbydau (mathemateg) ongldd

 

garraia|tu cludo

 

garraia|tzaile XXXXX

 

garraio kamioi

 

garraio cludiad

 

garraio-zinta gwregs cludo (mewn ffatri, etc)

 

Garralda cynghorfan

 

garrantzi pwsigrwdd

 

garrantzi
1 pwsigrwdd

 

garrantzi|tsu
1
pwsig
TARDDIAD: (garrantzi = pwsig) + (-tsu olddodiad ansoddeiriol)

 

garrantzi|tsu pwsig

 

garrantzi|zko pwsig

 

garrasi egin sgrechan

 

garrasi sgrech

 

garrasi|ka XXXXX

 

garratz chwerw llm

 

garratz|keria XXXXX

 

garraz|ki XXXXX

 

garraz|tasun XXXXX

 

garraz|tu XXXXX

 

-garren -fed (h, wrth ffurfio'r rhifau trefnol)

 

garren|eko -fed (wrth ddweud y dyddiad)

 

garro teimldd ctopws neu forgyllell ('sgwid')

 

Garrues

 

Garruze cynghorfan

 

gartsu brwd

 

Gartzain

 

Gartzarun

 

gartzel|an har|tu rhoi yn y carchar, carcharu

 

gartzel|ari carcharor

 

gartzela carchar ??carchar = carchariad

 

gartzela|mendu carchariad

 

gartzela|ra|tu rhoi yn y carchar, carcharu

 

Gartzirian

 

garun ymenndd

 

gas nw

 

gas|olio XXXXX

 

gaska XXXXX

 

gaskoi un o Asgwn, Gwasgyniad

 

Gaskonia Gasgwn (talaith orllewinol Ocsitania)

 

Gaskue

 

gasolin|degi

 

gasolin|ontzi (car) tanc petrol

 

gasolin|ontzi|aren tapotza cap tanc petrol

 

gasolin|untzi XXXXX

 

gasolina estazio gorsaf betrol

 

gasolina neurri

 

gasolina ponpa pwmp petrol

 

gasolina serbitzu-leku

 

gasolina petrol

 

gasolina|tegi

 

gasolina-adieraz|gailu;;e) medrdd petrol

 

gasta|tu XXXXX

 

gasta|tu gwario

 

gasta|tzaile XXXXX

 

gasta|tzaile gwariwr

 

Gasteiz cynghorfan

 

Gasteiz|ko (e) un o Gazteiz

 

gastu XXXXX

 

gatari bagbibdd

 

gatazka brwdr

 

gatazka|tu brwdro

 

gatazka-abioi awyren frwdrau

 

gatiba|tu

 

gatibaldi XXXXX

 

gatibu carcharor = un a gedwir mewn carchar

 

-gatik

 

Gatika cynghorfan

 

gatilu cwpan

 

gatu (gwn) triger

 

gatz halen hwl

 

gatz|emaile un s'n coginio'n dda

 

gatz|ontzi pot halen

 

gatza|tu ceulad

 

gatza|tu ceulo

 

Gatzaga ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Aramaio, Artetxabaleta, Gatzaga)

 

gatzi|tu XXXXX

 

gau

1
nos
gau on = noswaith dda!
(wrth gyfarch rhwun), nos da! (wrth ffarwelio rhwun). Hefd: gabon


 

gau on!

 

gau oso|a gydol y nos, trwr nos (nos + oll + y)

 

gau (e) nos (ans) nosol

 

gau|alde XXXXX

 

gau|aro tymheredd y nos

 

gau|az yn ystod y nos

 

gau|beila XXXXX

 

gau|ean yn y nos

 

gau|eko (amser cloc) yn y nos

 

gau|erdi hanner nos

 

gau|ero bob nos

 

gau|ero
1
bob nos
TARDDIAD: (gau = nos), (-ero olddodiad = bob)

 

gau|ez XXXXX

 

gau|giro XXXXX

 

gau|mahai bwrdd erchwn gwel

 

gau|pasa

 

gau|tu XXXXX

 

gau|tu XXXXX

 

gau|txori XXXXX

 

gau|txori XXXXX

 

gau|zain gwliwr nos

 

Gaubea cynghorfan

 

gaur bertan ??yn union heddiw

 

gaur egun|ean ar hn o brd

 

gaur gau|ean heno

 

gaur goiz|ean heddiw y bore

 

gaur heddiw

 

gaur|daino hd heddiw

 

gaur|danik o heddiw ymlen, o heddiw allan

 

gaur|gero o hn ymlen

 

gaur|ko heddiw

 

gaur|ko|tasun presennol perthynasedd

 

gaur|ko|tu diweddaru

 

gaur|ko|tze XXXXX

 

gaur|koz XXXXX

 

gaurr|egun XXXXX

 

Gautegiz-Arteaga cynghorfan

 

gauza izan bod yn ddefnyddiol

 

gauza achos peth

 

gauza|ez annefnyddiol
diddefndd


 

gauza|ki gwrthrch

 

gauza|tu XXXXX

 

gaz|teria ieuenctid = nifer o bobl ifainc

 

gaza

 

gazela gazl

 

gazi hallt

 

gazi|geza XXXXX

 

gazi|tu XXXXX

 

gazt|aro

 

gazta caws

 

Gaztaga (= Leintz-Gaztaga) cynghorfan

 

gaztai

 

gaztain|adi XXXXX

 

gaztain|erre-sal|tzaile gwerthwr castan pob

 

gaztain|erre-sal|tzaile
1
gwerthwr castan pob
TARDDIAD: (gaztain- < gaztaina = castanen br), (erre = wedi ei phobi), (sal|tzaile = gwerthwr)


 

gaztain|ondo castanwdden

 

gaztain|ondo
1 (Castanea sativa)
castanwydden
TARDDIAD: (gaztain- < gaztaina = castanen br), (ondo = coeden)


 

gaztaina castanen

 

gaztaina
1
castanen br
TARDDIAD: Cf. Castileg castaa


 

gaztan- ffurf gyfunol ar gaztai / caws

 

gaztan|bera XXXXX

 

gaztan|degi siop gaws

 

gazte ifanc (ansoddair o flaen enw) ieuenctid

 

gazte
1 ifanc


 

gazte|danik oddi ar ei phlentyndod

 

gazte|di XXXXX

 

gazte|tasun ieuenctid = blynyddoedd cynnar un

 

gazte|tu XXXXX

 

gazte|txo crwtn

 

gazte|txo
1 llanc
hama|bost urte|ko gazte|txo bat (hamabost urteko gaztetxo bat) = llanc pymtheg oed
TARDDIAD: (gazte = ifanc; un ifanc) + (-txo olddodiad bachigol) 

gaztel|era

 

gaztel|era|z yn Gastileg, yn Sbaeneg

 

gaztel|era|zko Gastileg, Sbaeneg; wedi ei ysgrifennu yn yr iaith Gastileg

 

Gaztela Castila

 

gaztelania Castileg, iaith Castila, Sbaeneg

 

gaztelaniaz yn Gastileg, yn Sbaeneg

 

Gaztelu

 

gaztelu castell

 

gaztelu
1 castell


 

Gaztelu|berri cynghorfan

 

gazterik XXXXX

 

gaztiga|tu XXXXX

 

gaztigu neges rhybudd

+ 

ge CYM-Y enw'r llythyren G,g CYM-Z

 

gehi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gehi|ago CYM-Y mw o, rhagor o CYM-Z

 

gehi|ago CYM-Y mw, rhagor CYM-Z

 

gehi|ago|tan CYM-Y ar ragor o achlysuron CYM-Z

 

gehi|ago|tu CYM-Y cynyddu CYM-Z

 

gehi|egi CYM-Y rh CYM-Z

 

gehi|egi|keria CYM-Y gormodedd CYM-Z

 

gehi|en bat CYM-Y y rhan fwaf o'r amser CYM-Z

 

gehi|en CYM-Y y rhan fwaf (o beth) CYM-Z

 

gehi|en|ak CYM-Y y rhan fwaf (o bethau) CYM-Z

 

gehi|en|ean CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gehi|en|eta|n CYM-Y fel arfer CYM-Z

 

gehi|en|ez CYM-Y (swm, nifer) fan bellaf CYM-Z

 

gehi|en|ez|ko CYM-Y mwaf CYM-Z

 

gehi|en|go CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gehi|en|ik CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gehi|gailu CYM-Y mwhadur CYM-Z

 

gehi|garri CYM-Y ychwanegiad CYM-Z

 

gehi|kuntza CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gehi|tu CYM-Y ychwanegu CYM-Z CYM-Y cynyddu CYM-Z

 

gehi|tu CYM-Y ychwanegu ["wedi-ei-ychwanengu"] CYM-Z

 

geiser CYM-Y geiser CYM-Z

 

geixo

 

geko CYM-Y geco CYM-Z

 

gel|aurre CYM-Y rhagystafell CYM-Z

 

gel|toki CYM-Y gorsaf = gorsaf drenau CYM-Z CYM-Y gorsaf = gorsaf fetro CYM-Z

 

gela komun

 

gela CYM-Y ystafell CYM-Z

 

gela|txo CYM-Y ystafell fach CYM-Z

 

gela|une CYM-Y (trn) adran CYM-Z

 

gela|z gela CYM-Y o ystafell i ystafell CYM-Z

 

gelatina CYM-Y glatin CYM-Z

 

Gelbentzu

 

geldi CYM-Y tawel CYM-Z CYM-Y araf CYM-Z

 

geldi|aldi CYM-Y egwl CYM-Z

 

geldi|erazi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geldi|ezin CYM-Y nad oes stop arno CYM-Z

 

geldi|ka CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geldi|ro CYM-Y yn araf CYM-Z

 

geldi|tasun CYM-Y arafwch CYM-Z

 

geldi|tu CYM-Y aros CYM-Z

 

geldi|une CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geldo CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geldo|tasun CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gen|u|e|la CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gen|u|en CYM-Y bu gennm-ni CYM-Z

 

Genbe

 

Gendulain CYM-Y (Esteribar) (Odieta) CYM-Z

 

generali|tzu CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

generatrize CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

generiko|ki CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

genero CYM-Y cenedl (gair) CYM-Z

 

geografia CYM-Y daearyddiaeth CYM-Z

 

geografiko|ki CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geometria CYM-Y geometreg CYM-Z

 

geometriko|ki CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

ger|lari CYM-Y rhyfelwr CYM-Z

 

ger|tu CYM-Y parati CYM-Z

 

gera|leku CYM-Y arhosfan bysiau CYM-Z

 

gera|tu CYM-Y aros CYM-Z

 

geraldi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geranio CYM-Y geraniwm CYM-Z

 

gerarazi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

Gerendain (Elortz) (Ultzama)

 

Geretz

 

gerezi CYM-Y ceiriosen CYM-Z

 

Gerezi|eta CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerezi|ondo CYM-Y pren ceirios CYM-Z

 

geriz|pe CYM-Y cysgod CYM-Z CYM-Y carchar, jl CYM-Z

 

geriza CYM-Y cysgod CYM-Z CYM-Y cuddfan CYM-Z

 

geriza|tu CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerla CYM-Y rhyfel CYM-Z

 

gerla|tu CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

Gernik|ar brodor o Gernika

 

Gernika rhan o gynghordre Gernika-Lumo ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Meaka, Durango)

 

Gernika|ko arbol|a CYM-Y Pren Gernika CYM-Z

 

Gernika-Lumo CYM-Y cynghorfan CYM-Z

 

gero arte CYM-Y hwl am y tro! CYM-Z

 

gero eta... gehi|ago CYM-Y mw a mw o CYM-Z

 

gero eta... CYM-Y (i ddyblu ffurf gymharol;;)(4:) CYM-Z

 

gero wedn, wedi hynn; (enw) dyfodol
eta gero ar l


 

gero|ago CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gero|ago|ko CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gero|aldi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gero|ko CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gero|z CYM-Y wedn CYM-Z

 

gero|z|tik
1 oddi ar, ers
Joan den igande|az gero|z|tik (Joan den igandeaz geroztik) = oddi ar dddd Sul diwethaf
TARDDIAD: (gero = wedi), (-z olddodiad = yn ystod), (-tik olddodiad = oddi ar) 

geroz|tik CYM-Y ers hynn, oddi ar hynn, yn sgil hynn CYM-Z CYM-Y -z geroztik = oddi ar CYM-Z

 

gerr|ila CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerr|ontze CYM-Y gwasgod CYM-Z

 

gerra CYM-Y rhyfel CYM-Z

 

gerra|te CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerra|untzi CYM-Y llong ryfel CYM-Z

 

gerri CYM-Y canol (= canol person) CYM-Z

 

gerri|ko CYM-Y gwregs CYM-Z

 

gerri|lari CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

Gerrika CYM-Y enw lle, cyfenw; lle drysog CYM-Z

 

Gerrikaitz

 

gerta|era CYM-Y digwddiad CYM-Z

 

gerta|kari CYM-Y digwddiad CYM-Z

 

gerta|kizun CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerta|lari CYM-Y (chwaraeon) hyfforddwr CYM-Z

 

gerta|razi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gerta|tu CYM-Y digwdd CYM-Z

 

gerta|tu|ko CYM-Y sdd wedi digwdd CYM-Z CYM-Y gerta|tu|ko|a
rhwbeth a ddigwddodd
CYM-Z

 

gertu egon CYM-Y bod yn barod ar CYM-Z

 

gertu CYM-Y agos CYM-Z CYM-Y parod CYM-Z

 

gertu|an izan CYM-Y bod yn agos CYM-Z

 

gertu|gabe CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gertu|rik CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gertu|tasun CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gertu|tu CYM-Y parati CYM-Z

 

gesal CYM-Y slwtj = eira hanner toddi CYM-Z

 

gesal|du CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

Gesalaz CYM-Y cynghorfan CYM-Z

 

Gesaltza CYM-Y cynghorfan CYM-Z

 

gesta|tu CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gestio CYM-Y rheolaeth CYM-Z

 

gestiona|tu CYM-Y rheoli CYM-Z

 

gestore CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

Getaria CYM-Y cynghorfan; hefd Gipuzkoa-Getaria cynghorfan; hefd Lapurdi-Getaria CYM-Z

 

Getxo CYM-Y cynghorfan CYM-Z

 

geu CYM-Y ni, ninnau (ffurf bwsleisiol ar GU) CYM-Z

 

geu|k CYM-Y ni, ninnau (ffurf bwsleisol ar GUK) CYM-Z

 

geur|ez CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

geure CYM-Y ein CYM-Z

 

geure|a CYM-Y ein hun ni, ein hun ninnau CYM-Z

 

geurtz CYM-Y y flwddn nesaf CYM-Z

 

geza CYM-Y di-flas, heb flas arni CYM-Z

 

geza|tasun CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezal CYM-Y dwr hallt CYM-Z CYM-Y SALPETRE CYM-Z

 

gezar|ta|tu CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezi CYM-Y saeth CYM-Z

 

gezikada CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezur egin CYM-Y dweud celwdd/celwddau CYM-Z

 

gezur CYM-Y celwdd (B: guzur) CYM-Z

 

gezur|ta|pen CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezur|ti CYM-Y celwddog CYM-Z 

gezurr|a dirudi CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezurr|a esan CYM-Y dweud celwdd/celwddau CYM-Z

 

gezurr|etan CYM-Y XXXXX CYM-Z

 

gezurr|ontzi CYM-Y celwddog CYM-Z

 

gibel afu, iau

 

gibel|alde XXXXX

 

gibel|ean XXXXX

 

gid|ari tywysdd

 

gida|baimen trwdded yrru

 

gida|karnet

 

gida|liburu arweinlfr

 

gida|tu gyrru

 

gidoi sgript

 

gidoi|le sgriptiwr

 

gidonista XXXXX

 

gihar|tsu cyhyrog

 

giharr|arte|ko XXXXX

 

giharre cyhr

 

giharre XXXXX

 

giharrera XXXXX

 

gila cilbren (ar waelod llong)

 

gilbor XXXXX

 

gilotina|tu XXXXX

 

giltz ingeles tyndro cymhwsol, 'mwnci rensh'

 

giltz|ari ceidwad carchar

 

giltz|ari
1 gwarcheidwad, ceidwad carchar

TARDDIAD: allweddwr; (giltz- < giltza = allwedd), (-ari = olddodiad gweithreddd)


 

giltza allwedd, agoriad

 

giltza|dura XXXXX

 

giltza|pe carchar ('dan glo')

 

giltza|pe
1
carchar
TARDDIAD: dan allwedd, lle dan glo;
(giltza = allwedd, agoriad), (-pe olddodiad = dan)


 

giltza|pe|ra|tu
(giltza|pe|ra, giltza|pe|ra|tu, giltza|pe|ra|tu|ko; giltza|pe|ra|tzen)
1 carcharu, rhoi yn y carchar

TARDDIAD: (gilktza|pe = carchar), (-ra olddodiad = tua), (-tu olddodiad i ffurfio berfau)

 

giltza|pe|ra|tu rhoi yn y carchar

 

giltza|tu XXXXX

 

giltzazain XXXXX

 

giltzurrun aren

 

gimnasi|leku campfa

 

gimnasia gimnasteg

 

ginbail het

 

ginbaleta tecln tynnu corciau

 

ginbelet XXXXX

 

ginen oeddem

 

gioi XXXXX

 

gioilari XXXXX

 

giputz

 

gipuzk|era tafodiaith Gipuzkoa

 

gipuzk|era
1 tafodiaith Gipuzkoa
TARDDIAD: (gipuzk- < Gipuzkoa = enw rhanbarth), (-era = olddodiad i ddynodi iaith, fel -eg yn Gymraeg)


 

gipuzko_ar
1 un o Gipuzkoa
Polizia|k gipuzko|ar bat atxilo|tu du (Poliziak gipuzkoar bat atxilotu du)
Maer heddlu wedi arestio rhwun o Gipuzkoa
TARDDIAD: gipuzko|ar < gipuzkoa|ar
(Gipuzkoa = enw rhanbarth), (-ar = olddodiad i ddynodi unigoln or fan ar fan, fel ad, -iad yn Gymraeg) 

Gipuzko|ar un o Gipw'sgoa

 

Gipuzkoa un o daleithiau Gwlad y Basg

 

Gipuzkoa
1 un o saith dalaith Gwlad y Basg

 

gipuzkoa|ko
1 (ansoddair) yn perthyn i Gipuzkoa
TARDDIAD: (Gipuzkoa = enw rhanbarth), (-ko = olddodiad i ffurfio ansoddeiriau ac enwau)

 

Gipuzkoa|ko Gipuzkoa

 

girgil XXXXX

 

girgileria XXXXX

 

girgilu XXXXX

 

Girgillano cynghorfan

 

giristino XXXXX

 

giro awyrglch

 

giro|gailu XXXXX

 

giro|tu cynefino

 

girten bonn (ysgrifbin)

 

gisa XXXXX

 

gisa|tu XXXXX

 

gisako XXXXX

 

gitarra elektriko gitr trydanol

 

gitarra gitr

 

gitxi

 

gitxi|ago

 

gixontxo XXXXX

 

Gixune cynghorfan

 

giz|aldi canrif cenhedlaeth

 

giz|arte cymdeithas = cdymwneud pobl 'i gildd

 

giz|arte cymdeithas = cymdeithas ddynol

 

giz|urde dolffin

 

giza esku|bide|ak hawliau dynol

 

giza- ffurf gyfunol ar gizon = dn; = dynol

 

giza XXXXX

 

giza|ba|na|ko bod dynol, unigoln

 

giza|bide moesgarwch, boneddigeiddrwdd

 

giza|gaixo truenus

 

giza|ki person, unigoln, bod dynol

 

giza|kume gwrw

 

giza|kume XXXXX

 

giza|kunde XXXXX

 

giza|lege ymddygiad, cwrteisi

 

giza|seme XXXXX

 

giza|t|arte XXXXX

 

giza|talde XXXXX

 

giza|tasun XXXXX

 

giza|teri dynoliaeth

 

giza|txar XXXXX

 

gizabidetsu XXXXX

 

Gizaburuaga cynghorfan tafodiaith Bizkai|a (yn l map Bonaparte)

 

gizadi XXXXX

 

gizaixo XXXXX

 

gizajale XXXXX

 

gizakote XXXXX

 

gizalaba XXXXX

 

gizalan XXXXX

 

gizen tew

 

gizen|du mnd yn dew

 

gizen|tasun XXXXX

 

gizon egin artiffisial, wedi ei wneud / ei gwneud gan ddn

 

gizon dn

 

gizon|ezko gwrw

 

gizon|ezko|ak dynion, meibion

 

gizon|ki fel dn

 

gizon|kila doli (ffigwr bachgen)

 

gizon|tasun XXXXX

 

gizon|txo XXXXX

 

gizon|tzar XXXXX

 

Gizotso|a enw lle

 

glaziare XXXXX

 

globo bal#n

 

globulu XXXXX

 

gloriatu XXXXX

 

glorifika|tu XXXXX

 

glorifikazio XXXXX

 

glorioski XXXXX

 

glosa|tu XXXXX

 

go|en|alde rhan uchaf

 

Go|en|kale Heol Uchaf
yn y pentrefi, ceir fel enwau ar y tair prif heol
Barren|kale = Heol Isaf,
Arte|kale = Heol Ganol,
Go|en|kale = Heol Uchaf

 

go|ra i fyn mendi|z go|ra joan
gora! = am bth!
gora Gales!
Cymru am byth!

mw na
Boyer eta Rubio|k mila milioi|tik go|ra zituztela sala|tze|afaltsu|a de|la uste du
Egin 27 07 94

goi/copa + -ra/i gyfeiriad

 

go|ra|behe|ra XXXXX codi a gostwng

 

goarda XXXXX

 

goarda|sola XXXXX

 

goardia egin /zai|o/ gofalu am

 

goardia eman gofalu rhag
goardia emaiozu zezen|ari gofala rhag y tarw

 

goardia zibil gard sifil (plisman gwladwriaeth Castila)

 

goardia gard

 

goardiola porfa enw lle, cyfenw

 

goarnizio XXXXX

 

goarnizionari XXXXX

 

goazen awn ni
goazen zer|bait har|tze|ra awn ni i gael rhwbeth i yfed

 

gobern|ari llywodraethwr

 

goberna|ezin XXXXX

 

goberna|gailu XXXXX

 

goberna|mendu XXXXX

 

goberna|tu llywodraethu

 

gobernadore llywodraethwr
probintzia|ko gobernadore llywodaethwr talaith yng ngwladwriaeth Castila

pennaeth
Mariano Rubio Banco de Espaa|ko gobernadore Egin 27 07 94

 

gobernu sail|buru pennaeth adran y llywodraeth

 

gobernu llywodraeth

 

godalet XXXXX

 

gogai|karri diflas blinderus

 

gogai|karri XXXXX

 

gogaide XXXXX

 

gogait egin diflasu = cael ei diflasu
gogait egin dut yr wf wedi diflasu

 

gogait eragin diflasu = peri diflastod i eraill

 

gogait diflastod

 

gogait XXXXX

 

gogait|garri XXXXX

 

gogaiterazi XXXXX l

 

gogaitu XXXXX

 

gogamen XXXXX

 

gogara XXXXX

 

gogatsu XXXXX

 

gogo onez XXXXX

 

gogo ukan
ja|te|ko gogo ukan = eisiau bwd
ez dut ja|teko gogo|rik
nid oes arnaf eisiau bwd

bod bwriad gan
ez du esa|teko gogo|rik
nid w'n fwriad ganddi ddweud

ez dut gogo|an
nid wf-fi yn cofio

bod awdd ar [gomuta ukan B]
ez dut gogo|rik
nid oes arnaf-fi awdd

ikusi gogo dut
mae arnaf awdd ei gweld

hiri|ra joa|teko gogo dut
mae arnaf awdd mnd i'r dre

 

gogo meddwl awdd (Bizkaia = gomuta) cof

 

gogo|an ukan cofio
ez dut gogo|an nid wf-fi yn cofio

 

gogo|an|garri cofadw

 

gogo|eta meddyliad myfyrdod

 

gogo|eta|gai XXXXX
Azken bolada honetan jazo diren bi gertakari ditut gogoetagai hemen
Egin 27 07 94

 

gogo|gabe XXXXX

 

gogo|ko hoff [3] hoff un
Nesk>a|k ez da ikus|ten sakristau|a.Eta Ama Birjin|a|ren aurr|ean hau esa|ten ari da:"Ama, ama|txo maite|a!
Senar on bat nahi du|t, zure gogo|ko|a.Nor har|tu|Ko dut?" Sakristau|ak bazter bat|eta|tik ho|ri entzu|ten du

 

gogo|ra ekarr|i cofio


 

gogo|ra ekarr|i ondo + gogor = iawn iawn
ondo txiki gogorr|a da
mae-hi'n fach iawn iawn

 

gogo|ra erazi atgoffa 

gogo|ra|pen meddwl


 

gogo|ra|tu dod i'r meddwl cofio
ez du|t gogo|ra|tzen non bizi d|en
rw i wedi anghofio ble mae e'n bw

 

gogo|tik XXXXX 

gogo|z kontra yn erbn ei hewlls

 

gogo|z o'r cof yn l ei ewlls / ei hewlls

 

gogo|z|kontra o'i anfodd

 

gogo|z|kontra|ko yn erbn ei ewylls

 

gogo|zko gwirfoddol ysbrydol

 

gogor egin gwrthsefll

 

gogor

 

gogor

 

gogor caled, llm creulon cyson
intziri = oihi gogor bizi ezatsegina, garrasia; kanpai hotsa entzutean txakurra intzirika hasten zen
udiad = gwaedd caled/cyson bw/crf anhyfrd, sgrech;pan glywiff y ci s#n y gloch mae'n dechrau udo

 

gogor|keria creulondeb

 

gogor|keta

 

gogor|ki yn galed

 

gogor|tasun anhyblygrwdd, diysgogrwdd dureza


 

gogor|tu

 

gogozkoen -rik gogo|z|ko|en|a hoff
zein da zure joko|rik gogozkoena?
beth w dy hoff gm?

 

goi pasa|bide heol uchel (heol ar golofnau)

 

goi (ans) uchel

 

goi- (e) pen, rhan uchaf, top (e) nenfwd wbren
goi garbi
wbren glir

nefoedd
goi|an be|go
bydded yn y nefoedd

brn Goi|atz = lle y tu draw i'r brn

 

goi- mawr
goi|aginte
dylanwad mawr

 

goi|alde rhan uchaf ardal y gogledd

 

goi|an bego heddwch i'w lwch
yn llythrennol, aros i fyn

 

goi|an i fyn, i lan (lleoliad) yn y nefoedd

 

goi|argi XXXXX

 

goi|behe|ra llechwedd

 

goi|bel cysgodol cymylog
Arratsalde bat zen eta zerua goibel zegoen
Roedd yn brnhwn a roedd y wbren yn gymylog

goi = wbren, bel = du, tywll

 

goi|bel|du cymylu tristhu = gwneud yn drist tristhu = mnd yn drist

 

goi|buru rhan uchaf Goi|buru enw lle, cyfenw

 

goi|en pen uchaf
zeru goi|en|eta|n
yn y Nefoedd goruchaf

 

goi|en uchaf, goruchaf (fel rhagddodiad mewn enwau lleoedd) Goi|en|kale, Goi|en|etxe

 

Goi|en|etxe enw lle, cyfenw; (y) tŷuchaf

 

Goi|en|kale (hefd Go|en|kale) enw heol; yr heol uchaf
yn y pentrefi, ceir fel enwau ar y tair prif heol -Barren|kale = Heol Isaf, Arte|kale = Heol Ganol, Go|en|kale = Heol Uchaf

goi|en = uchaf, kale = heol

 

goi|era ucer

 

Goi|erri (ucheldir De Gipuzkoa)

 

Goi|erri
1 ucheldir De Gipuzkoa
TARDDIAD: (goi = rhan uchaf) + (erri / herri = pobl, tir, rhanbarth)


 

goi|erri|tar brodor o Goi|erri

 

goi|erri|tar
1 un o Goierri, ucheldir De Gipuzkoa
TARDDIAD: (Goi|erri = ucheldir De Gipuzkoa) + (-tar olddodiad i ddynodi un or fan ar fan) 

goi|ko uchaf

 

Goi|ko|etxe|a enw lle, cyfenw; y tŷuchaf

goi|ko = uchaf, etxe|a = y tŷ

 

Goi|ko|etxe|andi|a enw lle, cyfenw; y tŷmawr uchaf
[goi|ko = uchaf, etxe = t, andi (handi) = mawr, -a = y fannod]

 

Goi|ri
enw lle, cyfenw; ger y pen
[Goi|ri < Goi|iri; goi = pen, iri = ar bws]

 

goi|tik behe|ra (croesair) i lawr (o'r top i'r gwaelod)

 

goi|tik o'r top

 

Goiatz

 

goibel egon bod yn drist

 

goibel trist

 

goibel|dura XXXXX

 

goibel|tasun XXXXX

 

goibel|tsu XXXXX

 

Goik|ole|a enw lle, cyfenw; y ffowndri uchaf
Goik olea < Goiko olea [goi|ko = uchaf, ole = ffowndri,-a = y fannod]

 

Goik|ole|aga enw lle, cyfenw; y lle ffowndri uchaf
Goik oleaga < Goiko oleaga [goi|ko = uchaf, ole = ffowndri,-aga = lle]

 

goilar|atxo llw fach

 

goilarakada XXXXX

 

goilare llw
Basgeg goilare < Lladin cocleaare < cocleaaris, colear = llw

 

goimaile XXXXX

 

goiti|behera XXXXX
goit|beher::: 24 gramtica didctica
del euskera bogi, cart plant

 

goiti|nahi pws = chwant chwdu

 

goitika cyfogln

 

goitika|tu cyfogi, taflu i fyn
goitika|tu naiz
yr wf wedi cyfogi

 

goiz goiz XXXXX
bihar|amun|ean goiz goiz eliz>a|ra joa|ten da

 

goiz gorri, arrats euri (bore coch, glaw yn y pnawn)

 

goiz (ans) cynnar
Oso goiz da eta ilun dago oraindik
Garagarilleko egun beroa zan. Oso goiz jaiki zan egun artanLasa andrea

(adf) yn fore, yn gynnar
goiz goiz


 

goiz bore
GOIZ < GOI-TZ (GOI = wbren)

 

goiz|alde toriad y ddd, gwawr, dechrau ddd
Laino... Hego-mendebaldeko haize pixkorrak goizaldean onalditxoa emango du
Egin 13 02 96
niwl... rhoddiff y gwnt egnol o'r de-orllewin wellhd ar ddechrau ddd


 

goiz|aro tywdd/tymheredd boreuol

 

goiz|danik XXXXX

 

goiz|ean goiz ben bore
goiz|ean goiz nahi|ko zer|egin izaten det. Lehen|da|bizi, seme-alabak esnatzen ditut. Berehalaxe etxeko danon|tzatgosaria ger|tuzten det

 

goiz|ean yn y bore
atzo goiz|ean
bore ddoe

gaur goiz|ean
bore heddiw

bihar goiz|ean
bore yfor

ostegun goiz|ean etorr|i|ko naiz
fe ddof bore Iau

 

goiz|eko boreuol
goiz|eko izarr|a = seren y bore
(amser cloc) yn y bore goiz|eko laur|ak dira mae-hi'n bedwar o'r gloch yn y bore
Goiz|eko hamai|k|eta|rik hama|bi|eta|ra o un ar ddeg yn y bore i ddeuddeg

 

goiz|erdi XXXXX

 

goiz|ero bob bore

 

goiz|etik gau|era o fore gwn tan nos

 

goiz|etik goiz|era