1299k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_h_1299k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun

.............................
1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN H
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 h

h wthfed llythyren yr wddor| Enw: hatxe

h.d.

h|at|zai|e (izan 12 - presennol mynegol
wt + iddnt

h|at|zai|gu (hi guri (izan 12 - presennol mynegol
wt + i ni

h|at|zai|o (hi hari (izan 12 - presennol mynegol
wt + iddi / iddo

h|at|zai|t (hi niri (izan 12 - presennol mynegol
wt + i mi

ha|l|egi|a hynn w

ha|l|ere serch hynn

ha|la biz XXXXX

ha|la ere XXXXX

ha|la no|la XXXXX

ha|la myn

ha|la yn y modd yna

ha|la|behar tynged, ffawd

ha|la|beharr|ez trw ffawd

ha|la|beharr|ez|ko

ha|la|ber fell

ha|la|fede XXXXX

ha|la|jain|ko|a XXXXX

ha|la|jaina XXXXX

ha|la|ko bat|ean yn sydn

ha|la|ko bat|ez yn sydn

ha|la|ko y fath beth

ha|la|rik ere XXXXX

ha|la|tsu mw neu lai yr un modd

ha|la|xe yn yr un modd

ha|la-ho|la|ko

ha|ra gora lan acw

ha|ra hemen dyma fe!

ha|ra tuag acw ebychiad i dynnu sylw

ha|ren rhagenw 4 - genidol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) yn perthn i hon acw / hwn acw (personol) (difywion a bywion) yn perthn iddi / iddo


ha|ren|ga|ino hd at y (enw) acw

ha|ren|ga|ino (rhagenw) hd at hwn / hon acw

ha|ren|ga|na|ko at hwn / hon acw

ha|ren|ga|na|ko at y (enw) acw

ha|ren|ga|na|ntz tua hwn / hon acw

ha|ren|ga|na|ntz tua'r (enw) acw

ha|ren|gan yn hwn / hon acw

ha|ren|gan yn y (enw) hwn / hon

ha|ren|gan|a tua hwn / hon acw

ha|ren|gan|a tua'r (enw) acw

ha|ren|gan|dik o hwn / hon acw

ha|ren|gan|dik o'r (enw) acw

ha|ren|tzat ar gyfer (enw) acw

ha|ren|tzat ar gyfer hwn / hon acw

ha|rez trw gyfrwng, am, + hwn / hon acw

ha|rez trw gyfrwng, am, + y (enw) acw

ha|ri 1 i hwn / hon acw iddo, iddi

ha|ri i'r (enw) acw

ha|tu

haatik ||h||aatik XXXXX

haatik

haatik serch hynnXXXXX

habaila ||h||abaila XXXXX

habaila XXXXX

habarrots sŵn, twrw

habe ||h||abe = animalia XXXXX

habe ||h||abe = pilerea XXXXX

habe trawst

habe|arte corff (eglws) (trawst + rhwng, = rhwng y trawstiau)

habia ||h||abia

habia nth

habiada abiada cyflymder

habita|garri XXXXX

habita|garri|tasun XXXXX

habita|tu

habitat cynefin XXXXX

haboro rhagor

haboro||h||aboro XXXXX

haboro|kin

habuin ||h||abuin XXXXX

habuin

habuin ewn (y geg), poer s'n disgn o'r geg

haga ||h||aga XXXXX

haga 1 poln 2 * 3 erial

hagin ||h||agin = ahokoa XXXXX

hagin ||h||agin = arbola XXXXX

hagin 1 tejo 2 dant 3 cilddant
hagin
dannedd;
hagin|ak
dannedd cilddant dant


hagin|eta|ko min dannodd

hagin|k|ari

hagin|ka

hagin|ka dan gnoi;
elkarr|i hagin|ka hasi (da)
(cwn, etc) dechrau cnoi ei gildd (iw gildd / dan gnoi / dechrau)XXXXX


hagin|ka|da cnoad

hagin|lari deintdd

hagitz ||h||agitz XXXXX

hagitz

hagoadura (L) blinder XXXXX

hagoan ||h||agoan = orekan XXXXX

hagun ||h||agun, habuin XXXXX

hai|ei (dadiol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) i'r + acw

hai|ei (dangosol) (difywion a bywion) i'r rhai acw (personol)

hai|ei (rhagenw 3 - dadiol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) i'r rhai acwbegira hai|ei = edrch ar y rhai acw! (personol)

hai|ei (dadiol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) i'r + acw (personol)


hai|ek (dangosol) (difywion a bywion) y rhai acw (personol)(difywion a bywion) hw

nortzu dira hai|ek?
pw w'r rhai acw?
X)(hd)X) 379

hai|ek (ans) (gweithredus) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) y + acw

hai|ek (ans) (gweithredus) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) y + acw

hai|ek (ans) (sylfaenol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) y + acw

hai|ek (ans) (sylfaenol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) y + acw

hai|ek (rhagenw 1 - sylfaenol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) y rhai acw (personol)(difywion a bywion) hw nortzu dira hai|ek? = pw w'r rhai acw?

hai|ek (rhagenw 2 - gweithredus) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) y rhai acw (personol) (difywion a bywion) hw

hai|ek (rhagenw 2 - gweithredus) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) y rhai acw (personol) (difywion a bywion) hw

hai|ekin (dangosol) (difywion a bywion) 'r rhai acw (personol) (difywion a bywion) hw

hai|ekin (ans) (cdfynedol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) 'r + acw

hai|ekin (ans) (cydfynedol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) 'r + acw cat-he<<<<<<<<<XXXX

hai|en (ans) (genidol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion)) |||y rhai acw

hai|en (rhagenw 4 - genidol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) yn perthn i'r rhai acw (personol) (difywion a bywion) yn perthn iddnt

hai|en|ga|tik (ans) (achosol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) oherwdd y + acw

hai|en|ga|tik (ans) (achosol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) oherwdd y + acw (personol)(bywion yn unig) o'i herwdd

hai|en|ga|tik (rhagenw 13 - llesiannol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) oherwdd y rhai acw (personol) (bywion yn unig) o'u herwdd

hai|en|ga|tik (rhagenw 13 - llesiannol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) oherwdd y rhai acw (personol) (bywion yn unig) o'u herwdd

hai|en|gan (dangosol) (bywion yn unig) yn y rhai acw (personol) (bywion yn unig) ynddnt

hai|en|gan (dangosol) (bywion yn unig) yn y rhai acw (personol) (bywion yn unig) ynddnt

hai|en|gan (lleol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) yn y + acw

hai|en|gan (ans) (lleol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) yn y + acw (personol)


hai|en|gan|a (cyrchfannol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) i'r + acw

hai|en|gan|a (dangosol) (bywion yn unig) i'r rhai acw (personol) (bywion yn unig)) iddnt

hai|en|gan|a (dangosol) (bywion yn unig) i'r rhai acw (personol) (bywion yn unig)) iddnt

hai|en|gan|a (ans) (cyrchfannol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) i'r + acw (personol)


hai|en|gan|a|ino (dangosol) (bywion yn unig) hd at y rhai acw (personol) (bywion yn unig) hd atnt

hai|en|gan|a|ino (dangosol) (bywion yn unig)hd at y rhai acw (personol) (bywion yn unig)hd atnt

hai|en|gan|a|ino (dynesol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) hd at y + acw

hai|en|gan|a|ino (ans) (dynesol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig)hd at y + acw (personol)


hai|en|gan|a|ko (cyrchfannol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) i'r + acw

hai|en|gan|a|ko (cyrchfannol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) i'r + acw (personol)


hai|en|gan|antz (cyfeiriadol) (lluosog) (dangosol) (bywion yn unig) tua'r + acw

hai|en|gan|antz (dangosol) (bywion yn unig) tua'r rhai acw (personol) (bywion yn unig) tuag atnt

hai|en|gan|antz (ans) (cyfeiriadol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) tua'r + acw (personol)


hai|en|gan|antz (rhagenw 11 - cyfeiriadol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) tua'r rhai acw (personol) (bywion yn unig) tuag atnt

hai|en|gan|dik (dangosol) (bywion yn unig) o'r rhai acw (personol) (bywion yn unig) ohonnt

hai|en|gan|dik (ans) (cychwynfannol) (lluosog)(dangosol) (bywion yn unig) o'r + acw

hai|en|gan|dik (ans) (cychwynfannol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) o'r + acw (personol)(bywion yn unig) o'i

hai|en|gan|dik (rhagenw 12 - cychwynfannol) (unigol
(dangosol) (bywion yn unig) o'r rhai acw (personol) (bywion yn unig) ohonnt

hai|en|tzat (ans) (erbynnol) (lluosog) (dangosol)(difywion a bywion) ar gyfer y + acw

hai|en|tzat (ans) (erbynnol) (unigol
(dangosol)(difywion a bywion) ar gyfer y + acw

hai|en|tzat (rhagenw 6 - anelog) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) ar gyfer y rhai acw (personol)(difywion a bywion) ar eu cyfer

hai|en|tzat (rhagenw 6 - anelog) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) ar gyfer y rhai acw (personol)(difywion a bywion) ar eu cyfer

hai|eta|ko (ans) (genidol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) o'r + acw

hai|eta|ko (ans) (genidol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) o'r + acw

hai|eta|ko (rhagenw 14 - genidol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) o'r rhai acw

hai|eta|ko (rhagenw 14 - genidol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) o'r rhai acw

hai|eta|n (ans) (lleol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) yn y + acw

hai|eta|n (rhagenw 8 - lleol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) yn y rhai acw (personol)(difywion yn unig) ynddnt

hai|eta|ra (ans) (cyrchfannol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) i'r + acw

hai|eta|ra (ans) (cyrchfannol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) i'r + acw

hai|eta|ra (rhagenw 9 - cyrchfannol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) i'r rhai acw (personol)(difywion yn unig) iddnt

hai|eta|ra (rhagenw 9 - cyrchfannol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) i'r rhai acw (personol)(difywion yn unig) iddnt

hai|eta|ra|ino (ans) (dynesol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) hd at y + acw

hai|eta|ra|ino (ans) (dynesol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) hd at y + acw

hai|eta|ra|ino (rhagenw 10 - dynesol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) hd at y rhai acw (personol) (difywion yn unig) hd atnt

hai|eta|ra|ino (rhagenw 10 - dynesol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) hd at y rhai acw (personol) (difywion yn unig) hd atnt

hai|eta|ra|ko (ans) (cyrchfannol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) ar gyfer y + acw

hai|eta|ra|ko (ans) (cyrchfannol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) ar gyfer y + acw

hai|eta|rantz (ans) (cyfeiriadol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) tua'r + acw

hai|eta|rantz (ans) (cyfeiriadol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) tua'r + acw

hai|eta|rantz (rhagenw 11 - cyfeiriadol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) tua'r rhai acw (personol) (difywion yn unig) tuag atnt

hai|eta|rantz (rhagenw 11 - cyfeiriadol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) tua'r rhai acw (personol) (difywion yn unig) tuag atnt

hai|eta|rik (ans) (rhaniadol) (lluosog) (dangosol) (difywion yn unig) y + acw

hai|eta|rik (ans) (rhaniadol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) y + acw

hai|eta|rik (rhagenw 16 - rhaniadol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) y rhai acw (personol) (difywion yn unig) hw

hai|eta|rik (rhagenw 16 - rhaniadol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) y rhai acw (personol) (difywion yn unig) hw

hai|eta|tik (ans)(deilliol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) o'r + acw

hai|eta|tik (ans) (deilliol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) o'r + acw

hai|eta|tik (rhagenw 12 - deilliol) (lluosog) (dangosol)(difywion yn unig) o'r rhai acw (personol)(difywion yn unig) ohonnt

hai|eta|tik (rhagenw 12 - deilliol) (unigol
(dangosol)(difywion yn unig) o'r rhai acw (personol)(difywion yn unig) ohonnt

hai|eta|z (ans) (offerynnol) (lluosog) (dangosol)(difywion a bywion) am y + acw

hai|eta|z (ans) (offerynnol) (unigol
(dangosol)(difywion a bywion) am y + acw

hai|eta|z (rhagenw 7 - offerynnol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) am y rhai acw (personol)(difywion a bywion) amdannt

hai|eta|z (rhagenw 7 - offerynnol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) am y rhai acw (personol)(difywion a bywion) amdannt

hai|etan (ans) (lleol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) yn y + acw

hai|etan (rhagenw 8 - lleol) (unigol
(dangosol) (difywion yn unig) yn y rhai acw (personol)(difywion yn unig) ynddnt

hai|ez (ans) (offerynnol) (lluosog) (dangosol) 'r + acw, trw gyfrwng y + acw

hai|ez (ans) (offerynnol) (lluosog) (dangosol) 'r + acw, trw gyfrwng y + acw

hai|ez (rhagenw 7 - offerynnol) (lluosog) (dangosol) (difywion a bywion) 'r rhai acw, trw gyfrwng y rhai acw (personol) (difywion a bywion) hw

hai|ez (rhagenw 7 - offerynnol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion) 'r rhai acw, trw gyfrwng y rhai acw (personol) (difywion a bywion) hw

haiek beste

cymaint nhw, yr un faint o... nhw


haiek beza|la|ko XXXXX

haiena (e) udfil, huaina = ci gwllt yr Affrig

haik

= haiek (rhagenw 1 - sylfaenol)

haikatu ||h||aikatu / zutierazi / XXXXX

hain ||h||ain XXXXX

hain zuzen ere fel maen digwdd (mor gymws hefd)

hain tan;
hain justu
ir dim;
hain zuzen
ir dim;
hain zuzen ere
ir dim


hain|ba|na wedi ei rannu yn gyfartal, mewn rhannau cyfartal XXXXX

hain|ba|na|keta rhannu XXXXX

hain|ba|na|pen 1 rhannun gyfatal 2 gm gyfartal XXXXX

hain|ba|na|tu rhannu XXXXX

hain|bat berandu|an mor ddiweddar phosibl

hain|bat hobe gorau oll

hain|bat (+ cyflwr amhenodol) nifer mawr o cymaint;
hain|bat hobe / hone|ki / hobe|to
gorau yn y bd, gorau oll, gorau i gd;
hainbat okerr|ago
gwaethaf oll;
hainbat txarr|ago
gwaethaf oll


hain|bat cymaint

hain|bat|eko XXXXX

hain|beste cymaint; cymaint hwn acw / hon acw IIadjIII cymaint o, llawer o

hain|tza|ko|tzat XXXXX

haina||h||aina (delako hura) XXXXX

hainbat ||h||ain|bat berandu|an

hainbat ||h||ainbat XXXXX

hainbesta||h||ainbeste XXXXX

hait|zulo ogof ogof

hait|zurdin XXXXX

haitada ||h||aitada (txanda, aldia) XXXXX

haitz ||h||aitz XXXXX

haitz craig, clogwn

haitz|arte bwlch

haiz- ffurf gyfunol ar haize = gwnt, o flaen y llafariai e, o ffurf gyfunol ar haitz = craig

haiz|alde XXXXX

haiz|aldi XXXXX

haiz|erauntsi corwnt

haiz|errota melin wnt

haiz|eta|ko (car) ffenestr flaen

haiz|eta|ko|a|ren garbi|gailu (car) sychyddion ffenestr

haiz|kora bwell

haiz|orratz ceiliog gwnt

haiz|orratze crib cribwr

haiz|pe ogof Aiz|pe cyfenw

haiz|pi|t|arte ogof Aiz|pi|t|arte cyfenw

haiza|bide gwyntylldd

haiza|gailu XXXXX

haiza|tu gwyntyllu 1 (gwnt) chwythu 2 chwythu = chwythu gwnt i (falwn, ayyb) 3 gyrru ofn ar 4 nithio (r us)

haize ||h||aize XXXXX

haize
1 gwnt
haizea (haize|a) y gwnt

 

haize babes atalfa wnt (sgrn ar draeth)

haize zirimola XXXXX

haize gwnt gwnt = rhech

haize|a egin bod yn wyntog

haize|a egon bod yn wyntog

haize|be

haize|berri|tu

haize|gailu XXXXX

haize|maile ffan

haize|man

haize|putz

haize|tsu egon bod yn wyntog

haize|tsu gwyntog

haize|txo

haize-iragaz|ki (car) ffilter aer

haize-ito|gailu (car) tjc

haizto

haizturr|ak

haizu ||h||aizu XXXXX

haizu XXXXX

hala ||h||ala / horrela / XXXXX

halabehar ||h||alabehar XXXXX

halaber ||h||alaber XXXXX

halan ekarri! ateb i egun on / ddd da, etc

halan

haltsar ||h||altsar / errai XXXXX

Haltsu cynghorfan

haltz ||h||altz / zuhaitza / XXXXXhaltz alnus glutinosa = math o wernen

haltzari dodrefnn

haltzari|denda XXXXX

hama|bi deuddeg

hama|bi|garren deuddegfed

hama|bost pymtheg

hama|bost|aldi XXXXX

hama|bost|ero|ko

hama|bost|garren pymthegfed

hama|hiru

hama|iru tri ar ddeg / tair ar ddeg

hama|iru|garren tryddd ar ddeg / trydedd ar ddeg

hama|lau pedwar ar ddeg / pedair ar ddeg

urri|a|ren hama|lau|an
ar 14 Ionawr


hama|lau|dun

hama|lau|garren pedwerdd ar ddeg / pedwaredd ar ddeg

hama|sei un ar bymtheg

hama|sei|garren unfed ar bymtheg

hama|zazpi dau ar bymtheg / dw ar bymtheg

hama|zazpi|garren ail ar bymtheg

hama|zortzi deunaw

hama|zortzi|garren deunawfed

hamai|ka un ar ddeg

hamai|ka|garren unfed ar ddeg

hamai|ka|ta|ko XXXXX

hamaka

hamar deg

hamar|tar

hamarna XXXXX

hamarr|ak dira XXXXX

hamarr|eko XXXXX

hamarr|en XXXXX

hamarr|eta|n

hamarr|eta|n XXXXX

hamarr|urte XXXXX

hammarr|eta|ko XXXXX

han bertan yn union acw

han edo hemen rwle

han eta hemen ym mhobman

han zehar acw, ffordd acw

han acw

han|dik oddi acw, o'r fan acw, oddi yno, o'r fanno

han|go acw = yn perthn i'r fan acw brodorol = o'r fan acw

han|txe acw'n union

handi mandi XXXXX

handi mawr

handi|ago|tu XXXXX

handi|en|ak

handi|en|ak

handi|ka

handi|keria XXXXX

handi|ki

handi|ki XXXXX

handi|ki|ro XXXXX

handi|nahi XXXXX

handi|ro

handi|ro XXXXX

handi|tasun XXXXX

handi|tsu XXXXX

handi|tu chwdd

handi|tu chwddo mwhu

handi|tzaile

handi|uste

handi|zale

handi|zka

handizki XXXXX

hangare hangar

hank|ezur XXXXX

hank|arte

hanka egin ei gwadnu-hi

hanka coes person neu anifail coes celficn (bord, cadair, etc)

hanka|bi|t|arte

hanka|biko XXXXX

hanka|gain clun

hanka|leku (beic modur) troedle

hanka|luze

hanka|motz person ungoes

hanka|z gora jausi cwympo ar ei gefn / ei chefn

hanka|z gora ar ei gefn / ei chefn ('coesau i fyn')

hanpa|dura XXXXX

hanpa|tu XXXXX

hanpu|ruski XXXXX

hantu XXXXX

hantura chwdd

hantuste XXXXX

har- ffurf gyfunol ar harri = carreg

har mwdn edifarhd

har|ekin (dangosol) (difywion a bywion) hon acw, hwn acw (personol) (difywion a bywion) hi, ag ef

har|en beldur naiz = mae arnaf fi ei hofn ('ei + hofn + yr wf')

har|en (genidol) (unigol
(dangosol) (difywion a bywion))

hon acw / hwn acw (personol) (difywion a bywion) ei

har|ga|tik oherwdd hwn / hon acw am y rheswm hynn

har|ga|tik oherwdd y (enw) acw

har|gailu XXXXX

har|garri XXXXX

har|ik eta... arte

har|k rhagenw) (gweithredol) hwn / hon acw (rhagenw) ef / hi

har|ka|di XXXXX

har|kaitz carreg, craig

har|kaiz|tsu

har|pide|tu

har|pide|tza

har|ta|ko ar gyfer y (peth) hwn / hon acw

har|ta|ko|a ar gyfer hwn / hon acw

har|ta|ra i hwn / hon acw

har|ta|ra i'r (peth) hwn / hon acw

har|ta|ra|ino hd at hwn / hon acw

har|ta|ra|ino hd at y (peth) acw

har|ta|ra|ko ar gyfer hwn / hon acw

har|ta|ra|ko ar gyfer y (peth) acw

har|ta|ra|ntz tua hwn / hon acw

har|ta|ra|ntz tua'r (peth) hwn / hon acw

har|ta|ra|tu XXXXX

har|ta|rik hwn / hon acw

har|ta|rik hwn / hon acw (rhaniadol)

har|ta|tik o hwn / hon acw

har|ta|tik o'r (peth) acw

har|ta|z 1 am hwn / hon acw an hynn

har|ta|z am y (peth) acw

har|tan (rhagenw) yn hwn / hon acw (penodair) yn y (peth) hwn / hon acw aldi har|ta|n y prd hynn, yn y cyfnod hynn egun har|tan y diwrnod hwnnw

har|tu cymrd derbn mnd i rw gyfeiriad

har|tu|ren XXXXX

har|tu|ta wedi ei gymrd, etc

har|tze cymrd, derbn (= y weithred)

har|tze|dun

har|tze|ko

har|tze|ko|dun ( / Arian / )

har|tzi

har|untz eta hon|untz yma ac acw

har|untz tuag acw

hara- ffurf gyfunol ar haragi = cig

hara|kin cigdd

hara|tegi siop cigdd

hara|tuzte

haragi cnawd = cig bw cig = cig anifail marw

haragi|ja|le

haragi|keria XXXXX

haragi|koi|tasun

haragi|tsu

haraindi

haran cwm, dyffrn

Haran|a cynghorfan; = y cwm

harbel llechen

hare tywod, swnd

hare|a|zko tywod

hare|arri XXXXX

hare|harri

harea|tza

harem

harez gero wedi hynn, wedn

hargin saer maen

hari edefn

hari|ra etorr|i XXXXX

harika|tu

haril XXXXX

haril|du XXXXX

haril|ka|tu XXXXX

haril|ko rilen

haritz erori|ari oro|k egur

haritz derwen, dr (hynafol) (Gipuzkoa) aritz = coeden

haritz|ezko derw = wedi ei gwneud o bren derw

hariz|pi

hariz|ta|tu

hariz|ti llwn derw

harjo

hark beste cymaint ag e / hi, yr un faint o... ag e / hi

harkor XXXXX

harlan XXXXX

harlan|du XXXXX

harm|aila sedd mewn amffitheatr, maes pel-droed

harma arf

harma|tu arfu

harmada

harmarri arfbaisharmen XXXXX

harmoniatsu XXXXX

harmonika harmonica

harmoniko|ki XXXXX

harmoniza|tu XXXXX

harmonizazio XXXXX

harotz mahai mainc saer coed

harotz saer coed saer maen

harotz|tegi siop saer coed

harpa teln

harpajole XXXXX

harpe XXXXX

harpide XXXXX

harpidedun XXXXX

harpoi (h)arpoi (e) harpŵn

harr|a

harr|obi cwar, chwarel

harra|pari XXXXX

harramaska

harramaska|tu

harrap|aldi XXXXX

harrapa|ezin XXXXX

harrapa|gailu trap llygod

harrapa|keria XXXXX

harrapa|keta dal = y gweithred o ddal

harrapa|kin XXXXX

harrapa|lada carlam

harrapa|tu cipio, dal

harrapa|tzaile

harrapaketa|n (chwarae) cipio = rhedeg ar l er mwn cipio

harrapalada|n ar garlam

harrapatu|ta|ko

harraska sinc, bosh

harraska|tu

harreman cysylltiad

harreman|etan jarri cysylltu

harrera derbyniad

harrera|mahai cownter croeso

harrerazi XXXXX

harresi wal = wal o gwmpas cae, etc

harresi|tu

harrespil

harrez|kero

harrezin XXXXX

Harri Aro Oes Garreg

harri carreg

harri|aga lle caregog Harriaga, Arriaga = cyfenw

harri|bitxi gem

harri|dura syndod

harri|garri rhyfeddol

harri|garri|ro XXXXX

harri|jaso|keta codi carreg (ornest boblogaidd draddodiadolymsg y Basgiaid)

harri|jaso|tzaile codwr cerrig

harri|ka egin XXXXX

harri|ka XXXXX

harri|ka|da

harri|ka|da XXXXX

harri|ka|tu XXXXX

harri|katz glo

harri|keta llabyddio

harri|ko llestri i'w golchi (ll = o'r maen)

harri|ko|a egin golchi'r llestri

harri|men syndod

harri|muga XXXXX

harri|tasun XXXXX

harri|tu ymgaregu, troi'n garreg, mnd yn garreg synnu

harri|tu|ta egon bod wedi ei synnu

harri|tu|ta sn

harri|z|ta|tu XXXXX

harri|zko

harribizi XXXXX

harritsu XXXXX

harro wedi ei chwthu ofer, coeg, coegfalch

harro|keria balc X)(hd)X)er, ymffrost

harro|putz XXXXX

harro|puz|keria XXXXX

harro|puz|tu

harro|tasun XXXXX

harro|tu chwthu = gyrru gwnt i mewn megin, etc

harro|xko

harroin

harrolio

Harrzabaleta
Araba = Harr-zabal-eta Mitxelena 185
hartu|tik egon bod wedi ei meddiannu

hartu|tik wedi ei gymrd / ei chymrd

hartxori XXXXX

hartz arre ursus arctos = arth llwd

hartz beltz ursus americanus = arth Americanaidd

hartz inurrijale orycteropus afer = aardvark

Hartz Nagus|a Arth Mawr, Ursa Major

Hartz Txiki|a Arth Bach, Ursa Minor

hartz zuri thalarctos maritimus = arth gwn

hartz arth

hartz|atxo arth tedi

hartzaile XXXXX

hartzi|dura XXXXX eplesu, eplesiad

has|berri dechreuwr

has|go|ra|tu

has|i dechrau, cychwn

has|i|berri

hasera dechrau

haserr|ara|zi

haserre egon bod yn ddig (mr) bod yn arw

haserre izan bod yn ddig (wrth)

haserre (e) dicter (ans) dig

haserre|kor

haserre|ra|z|i digio

haserre|tu digio

haserre|tu digio, mnd yn ddig digio

hasi|era cychwn, dechreuad

hasi|era|ko

hasi|era|n

hasi|kin

hasi|masi|ak

hasperen ochenaid

hasta|pen cychwn hasta|pen|ak elfennau

hastandu XXXXX

hastiatu XXXXX

hats anadl drewdod

hats|aldi

hats|ankari

hats|ankatu

hatsan|tu

hatsartu XXXXX

hatxe enw'r llythyren H, h

hatxur

hatz era|kus|le bs blaen

hatz marka l bs

hatz bs (B = / h / atz|amar) (Iparr|alde, U: behatz) l, marc

hatz|amar egin (b) bodio, lwcdeithio

hatz|amar

= (h)atz (1) X)(hd)X) 381

hatz|andi bs bawd

hatz|apar crafanc

hatz|azal eskubila brwsh ewinedd

hatz|azal lima ffeil ewinedd

hatz|azal pintura farnais ewinedd

hatz|azal zepilu

hatz|azal ewin

hatz|eman cyrraedd ffeindio

hatz|ezur cymal bs

hau hwn / hon

hau hwn / hon / hn ef, hi

hau (cysylltair mewn ebychiadau) y fath|||!(fe'i defnyddir ag enw penodol)

hau poza!
y fath hapusrwdd!(dyna hapus yr oeddwn-i, etc)

hau zorri|txarri|a!
y fath gywildd!

hau lan|a!
y fath waith!

hau beldurr|a!
y fath ofn!

hau hotz|a!
y fath oerfel!

hau|ei i'r (pethau) hn

hau|ei (rhagenw) i'r rhai hn, i'r rhain

hau|ek 1 (= hauk) y rhai hyn, y rhain (gweithredol) y rhai hn, y rhain

hau|ek y (pethau) hn (ar l enw unigol


hau|ekin 'r (pethau) hn

hau|ekin 'r rhai hn, 'r rhain

hau|en (genidol) y (pethau) hn

hau|en (genidol) y rhai hn, y rhain

hau|en|ga|tik oherwdd y (pethau) hn

hau|en|ga|tik oherwdd y rhai hn, oherwdd y rhain

hau|en|gan yn y (pethau) hn

hau|en|gan yn y rhai hn, yn y rhain

hau|en|gan|a tua'r (pethau) hn

hau|en|gan|a tua'r rhai hn, tua'r rhain

hau|en|gan|a|ino hd at y (pethau) hn

hau|en|gan|a|ino hd at y rhain, hd at y rhain

hau|en|gan|a|ko at y (pethau) hn

hau|en|gan|a|ko at y rhai hn, at y rhain

hau|en|gan|a|ntz tua'r (pethau) hn

hau|en|gan|a|ntz tua'r rhai hn, tua'r rhain

hau|en|gan|dik o'r (pethau) hn

hau|en|gan|dik o'r rhai hn, o'r rhain

hau|en|tzat ar gyfer y (pethau) hn

hau|en|tzat ar gyfer y rhai hn, ar gyfer y rhain

hau|eta|ko ar gyfer y (pethau) hn

hau|eta|ko ar gyfer y rhai hn, ar gyfer y rhain

hau|eta|n yn y (pethau) hn

hau|eta|n yn y rhai hn, yn y rhain

hau|eta|ra i'r (pethau) hn

hau|eta|ra i'r rhai hn, i'r rhain

hau|eta|ra|ino hd at y (pethau) hn

hau|eta|ra|ino hd at y rhai hn, hd at y rhain

hau|eta|ra|ko ar gyfer y (pethau) hn

hau|eta|ra|ko ar gyfer y rhai hn, ar gyfer y rhain

hau|eta|ra|ntz tua'r (pethau) hn

hau|eta|ra|ntz tua'r rhai hn, tua'r rhain

hau|eta|ri|ko XXXXX

hau|eta|rik (rhaniadol) y (pethau) hn

hau|eta|rik (rhaniadol) y rhai hn, y rhain

hau|eta|tik o'r (pethau) hn

hau|eta|tik o'r rhai hn, o'r rhain

hau|eta|z am y (pethau) hn

hau|eta|z am y rhai hn, am y rhain

hau|ez trw gyfrwng, , am + y pethau + hn

hau|ez trw gyfrwng, , am + y rhai hn, y rhain

hau|tu

hau|xe (rhagenw) hwn / hon yn union (ans) y (peth) hwn / hon yn union

hauk y (pethau) hn

hauk y rhai hn, y rhain

haundi ffurf bwsleisiol ar handi = mawr ffurf ar handi mewn enwau priod

haur plentn

haur|bide

haur|dun egon bod yn feichiog

haur|dun beichiog

haur|dun|tza

haur|gintza geni plentn

haur|keria gweithred blentynaidd

haur|min XXXXX

haur|tasun XXXXX

haur|txo babi

haur|tz>aro plentyndod

haur|tza|ntza XXXXX

haur|tza|ro

haur|tzain gofalwr plant

haur|tzain|degi meithrinfa

haurr|aldi

haurr|en|tza|ko ar gyfer plant

haurr|eskola XXXXX

haurr|oihal cewn

haus|kailu sugndd llwch

haus|kaitz XXXXX

haus|kor brau

haus|kor|tasun XXXXX

haus|nar|kari

haus|nar|keta

haus|nar|tu

haus|ten

hausi|ki

hausiabartza

hausnartu XXXXX

hauspo megin

hauste

hausterr|egun ddd Mercher y Lludw

hausterre lludw

haustura XXXXX

hauta

hauta|bide XXXXX

hauta|gai ymgeisdd

hauta|keta XXXXX

hauta|kizun XXXXX

hauta|tu dewis

haute|man XXXXX

hautes|kunde etholiad

hautes|le pleidleisiwr

hautes|leri etholyddiaeth, yr etholwr

hautest|ontzi bocs pleidleisio

hautets ethol

hautets|i > hautets

hauts lluwch powdr

hauts torri

hauts|aldi

hauts|i > hauts

hauts|i|ta egon bod wedi ei dorri / ei thorri

hauts|i|ta wedi ei dorri / ei thorri

hauts|ontzi soser lwch

hauza- ffurf gyfunol ar hauzo _ / cymydog

hauza|lan gwaith cymunedol

hauza|tegi ardal tref

hauza|teria cymdogaeth

Hauze cynghorfan

hauzi achos lls

hauzi|gela ystafell ls barn

hauzi|tegi lls barn

hauzo (h)auzo cymydog

haz tyfu

haz|aldi XXXXX

haz|bete XXXXX

haz|gale

haz|gura XXXXX

haz|i > haz

haz|jura XXXXX

haz|ka egin

haz|ka|tu

haz|kor XXXXX

haz|ku|ra

haz|ku|ra|tu

haz|kunde datblygiad

haz|kuntza XXXXX

haz|kurri

haz|nahi

haz|tegi XXXXX

hazi hedn, had

hazi|era XXXXX

hazi|min

hazi|tegi

hazil

Hazparne cynghorfan

hazpegi

hazta|tu

haztamu

haztarna (h)aztarna l troed

haztarren (h)aztarren adfail

HB XXXXX

hebain XXXXX

heda|dura hd ehangder

heda|keta XXXXX

heda|tu ehangu

heda|tze XXXXX

hedakor XXXXX

hedakuntza XXXXX

hedapen XXXXX

hede strapn, gwregs

hedoi

hega XXXXX

hega|bera cornicll

hega|da ehediad

hega|dun XXXXX

hega|kari XXXXX

hega|kintza XXXXX

hega|labur (pysgodn) math ar diwna

hega|luze (pysgodn) bonito (math ar diwna)

hegal (adern) (awyren) adain, asgell (pysgodn) adain (plaid wleidyddol) asgell

hegal|ada XXXXX

hegal|aldi XXXXX

hegal|ari XXXXX

hegalda|tu hedfan

hegats plufn, pluen adain pysgodn

hegax|kin (e) awyren fach

hegaz egin hedfan

hegaz etorri hedfan

hegaz ibili hedfan

hegaz joan hedfan

hegaz dan hedfan

hegaz|kada ehediad adern

hegaz|ki|lari peilot

hegaz|kin garrai|ari

hegaz|kin awyren

hegaz|ti adern

hegaz|ti|denda siop ffowls

hegazkin|untzi cludlong awyrennau

hegi cilfach yml

Hego Atlantiko De Iwerdd

Hego Pazifiko Mr Tawel Deheuol

hego-

hego de, deheubarth adain

Hego|afrika De Affrig

hego|alde deheubarth

Hego|alde|a y Deheubarth = Euskalherria islaw Mynyddoedd y Pireneau(h|| y pedair talaith ddeheuol:Araba, Biskaia, Gipuzkoa, Nafarroa)

hego|alde|an yn y De

hego|alde|ko (ans) deheuol (e) ardal ddeheuol

hegoaldetik

hego|alde|tik o'r De

hegoamerika*

Hego|amerika (e) De Amerig

hego|buru pegwn y De

hego|eki|alde de-ddwrain

Hego|europa De Ewrop

hego|haize gwnt y De

hego|haize|a da

hego|mendeb|alde de-orllewin

hego|mendeb|alde|ko *(ans)*de-orllewin

hego|sart|alde de-orllewin

hego|sort|alde de-ddwrain

hego|tar XXXXX

hein XXXXX

hein|ean XXXXX

hel|berri XXXXX

hel|bide cyfeiriad (= cyfeiriad post)

hel|buru diben

hel|du den

hel|du cyrraedd cynorthwo
hel ni|ri!
= help! ('cynorthwa i mi')

hel|du (ans) aeddfed

hel|du|gabe gwrdd, heb fod yn aeddfed

hel|du|ta wedi cyrraedd

hel|du|tasun aeddfedrwdd

hel|muga diben

helerazi XXXXX

Heleta cynghorfan

helikoptero hofrenndd

helize helics

hemen yma

hemen|dik aurre|ra (adf) o hn ymlen

hemen|dik zehar yma, y ffordd yma

hemen|dik oddi yma o hn ymlen

hemen|txe yma'n union

hemeretzi pedwar / pedair ar bymtheg

hemeroteka (adran mewn newyddiadur lle yr ail-gyhoeddirdarnau o erthyglau a ymddangosodd y diwrnod o'r blaen mewn newyddiaduron eraill )

Hendaia cynghorfan

her- XXXXX

her|behe|ra XXXXX

her|kide cd-wladwr

herabe XXXXX

herbal XXXXX

herdoil XXXXX

herdoil|du XXXXX

herdoil|tsu XXXXX

here|datu XXXXX

herebeste (h)ere|beste gwlad estron

herebestia (h)ere|besti|a joan mnd i wlad estron

heredentzia XXXXX

heredentzia treftadaeth

heren (e) traean

heren tryddd / trydedd

heren|aitona XXXXX

heren|amona XXXXX

heren|egun gau|ean ??echnos

heren|egun ec hdoe

heren|egun|aitz|etik dri diwrnod yn l

heren|su|ge draig

herexe XXXXX

herio marwolaeth

heriotza marwolaeth

hermitiko|i XXXXX

Hernani cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Gipwsgoeg (Orio, Usurbil, Hernani, Errenteria, Donostia, Pasaia)

Hernialde cynghorfan

heroi awr

heroi|tasun XXXXX

heroisa XXXXX

herr|tsu XXXXX

herra XXXXX

herren cloff

herren|ka XXXXX

herren|ka|da XXXXX

herren|tasun XXXXX

herres|ta|tu XXXXX

herresa s'n llusgo

herresta|n ibili ymlusgo

herresta|n dan lusgo

Herri Ba|tasun|a plaid wleidyddol s'n ymgyrchu am annibyniaeth ar gyfer Wlad y Basg benbwgildd

herri gwerin gwlad, mamwlad

herri y werin cyhoeddus

herri lora|tegi|a
gardd gyhoeddus

herri bibliotek|a
llyfrgell gyhoeddusherri > her-

Er|goen (= Her|goen), rhan o Ataun (Gipuzkoa)

 

her > hel-

Hel|barrena (herri + barrena) rhan o Ataun (Gipuzkoa)herri|alde (e) (Iparralde, U) bro talaith

herri|gizon XXXXX

 

++herriko%%%

...herriko taberna tafarn y bobol , tafarn y chwith cenedlaethol

(herri = pobl, -ko olddodiad sdd yn creu ansoddair)

herri|koi XXXXX

herri|min hiraeth

herri|ra|tu XXXXX

herri|ska pentref bach

herri|tar pentrefwr preswldd tiriogaeth

herri|xka pentre

herste XXXXX

herstura XXXXX

hert|zan|tza heddlu ymreolus Euskadi

herts|i cau

herts|i tnn (esgid
dillad) llm


herts|i|rik ar gau

hertsi|keria XXXXX

hertsi|ki XXXXX

hertsi|ro XXXXX

hertsi|tasun XXXXX

hertzain gard = aelod o'r ertzantza

hesi ffens perth

hesi|ate clwd, git, iet

hesi|tu XXXXX

hesohol XXXXX

heste itsu coluddn crog

heste lodi coluddn mawr

heste mehar coluddn bach

heste perfeddn

heste|bete XXXXX

heste|gorri XXXXX

heste|gorri sefnig, oesoffagws

heste|ki XXXXX

heu ti, tithau

heuk hori esan haiz = TI ddywedodd hynn

heuk ti, tithau

heure dy||| dithau


hez|gaitz XXXXX

hez|kuntza addsg

hez|lari XXXXX

hez|le XXXXX

heze (ans) llaith gwrdd

heze|tasun lleithder, tamprwdd

heze|tu XXXXX

hezi addysgu dofi

hezi|era XXXXX

hezi|keta addsg

hezi|tzaile XXXXX

hezi|tzaile addysgwr

hezur asgwrn asgwrn pysgodn

hezur|dun XXXXX

hezur|dura XXXXX

hezur|tsu XXXXX

hi beza|la|ko XXXXX

hi ti

hi|da|ke ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i mi + ti (benw neu wrw)


hi|da|n ukan 13a - gorffennol mynegol
hi / ef + i mi + bu gennt (benw neu wrw)


hi|e|ke ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + iddnt hw + ti (benw neu wrw)


hi|e|n ukan 13a - gorffennol mynegol
hi / ef + iddnt + bu gennt (benw neu wrw)


hi|eza|da|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i mi + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|da|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
hi / ef + i mi + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|gu|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ni + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|gu|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
hi / ef + i ni + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|ie|ke ukan 18a - dichionol galluogol
hi / ef + iddnt + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|ie|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
hi / ef + iddnt + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|io|ke ukan 18a - dichonol galluogol

hi / ef + iddi / iddo + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|io|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
hw + iddi / iddo + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|da|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i mi + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|da|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + i mi + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|gu|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i ni + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|gu|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + i ni + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|ie|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddnt + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|ie|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + iddnt + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|io|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + iddi / iddo + gallet ti (benw neu wrw)


hi|eza|zki|io|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + iddi / iddo + gallet ti (benw neu wrw)


hi|gu|ke ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i ni + ti (benw neu wrw)


hi|gu|n ukan 13a - gorffennol mynegol
hi / ef + i ni + bu gennt (benw neu wrw)


hi|k ti (ffurf weithredus)

hi|ka ari da galw ti ar

hi|ka egin galw ti ar

hi|ka hitz|egin galw ti ar

hi|ka mintza|tu galw ti ar

hi|ka|tu galw ti ar

hi|o|ke ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + iddi / iddo + ti (benw neu wrw)


hi|o|n ukan 13a - gorffennol mynegol
hi / ef + iddi / iddo + bu gennt (benw neu wrw)


hi|re dy

hi|ri i ti

hi|za|da|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)hi / ef + i mi + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|gu|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)hi / ef + i ni + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|ie|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)hi / ef + iddnt + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|io|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)hi / ef + iddi / iddo + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|zki|da|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)hw + i mi + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|zki|e|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)hw + iddnt + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|zki|gu|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)hw + i ni + bu gennt (benw neu wrw)

hi|za|zki|o|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)hw + iddi / iddo + bu gennt (benw neu wrw)

hi|zki|da|ke ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i mi + ti (benw neu wrw)


hi|zki|da|n ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i mi + bu gennt (benw neu wrw)


hi|zki|e|ke ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + iddnt + ti (benw neu wrw)


hi|zki|e|n ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + iddnt + bu gennt (benw neu wrw)


hi|zki|gu|ke ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i ni + ti (benw neu wrw)


hi|zki|gu|n ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i ni + bu gennt (benw neu wrw)


hi|zki|o|ke ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + iddi / iddo + ti (benw neu wrw)


hi|zki|o|n ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + iddi / iddo + bu gennt (benw neu wrw)


hiazinto (planhign) hyacinthus orientalis

hibai(h)ibai afon

hidoi (h)idoi lln bach, pwll llaca, mwd

hidrata|tu XXXXX

higi|dura symudiad

higi|garri XXXXX

higi|kor XXXXX

higi|kor|tasun XXXXX

higi|tu symud

higuin izan ffieiddio

higuin ffieidd-dra

higuin|du XXXXX

higuin|garri gwrthun

higuin|garri|ro yn ffiaidd

hik beste cymaint thi, yr un faint o... thi

hika galw "ti" ar

hil izan [[da]] marw [[du]] lladd, llofruddio

hil ukan

hil marw lladd hil|ik (qv) wedi marw, yn gorff

hil mis

hil|arazi gorfof lladd, gorfod llofruddio

hil|argi lleuad, lloer

hil|arri carreg fedd

hil|artitz@@@ beddargraff

epitafioEEE lur

hilbeila

hil|behe|ra lleuad yn ei gwendid

hil|beila gwlnos (ar gyfer y meirw)

hil|berri lleuad newdd

hil|berri un a fu farw yn ddiweddar

hil|bete lleuad llawn

hil|da|ko (ans) marw (e) un marw

hil|do rhch llwbr (ffigyrol)

hil|du darfod yn marw, yn diffodd

hil|dura

hil|dura|tu

hil|eko misglwf

hil|er|eko misglwf

hil|erazi XXXXX gorchymn i un ladd, anfon un i ladd

hil|ero bob mis

hil|ero|ko misol

hil|erri mynwent

hil|eta claddedigaeth, angladd hil|eta jantzi

hil|ez|kor anfarwol

hil|ez|kor|tasun anfarwoldeb

hil|ezin anfarwol

hil|ezin|tasun anfarwoldeb

hil|garri marwol

hil|gogor celain

hil|ik wedi marw, yn gorff

hil|jantzi

hil|keta lladd llofruddiaeth

hil|kor marwol angheuol, marwol

hil|kuntza lladd

hil|kutxa arch

hil|obi bedd

hil|obi|ra|tu claddu

hil|obi|ra|tze claddedigaeth

hil|oihal amwisg

hil|otz celain

hil|tegi lladd-d

hil|tzaile llofrudd

hil|tze marw = y weithred

hil|tze|ar ar fin marw

hil|tze|ke heb farw

hil|tzori gloes angau, ing angau

hil|urren ar fin marw (e) gloes angau, ing angau

hil|zori|an egon

hila|bete bat|ez am un mis

hila|bete mis

hila|bete|eta|n

hila|bete|kari misoln

hilargi|a egon (lleuad) bod

hilbetz

hile|an behin unwaith y mis

hilgora XXXXX

hip hic!

hipa beichiad

hipnotiza|tu hupnoteiddio

hipnotiza|tzaile hupnoteiddiwr

hipodromo hpodrm, lle rasiau ceffylau

hipopotamo afonfarch

hipoteka morgais

hipoteka|garri morgeisiadw

hipoteka|tu morgeisio

hipotesi hupthesis

hipotetiko hupthetig

hir|egan ynot-ti

hir|egan|a atat-ti

hir|egan|a|ino hd atat-ti

hir|egan|dik oddi wrtht-ti

hir|ekin gyda thi

hir|etzat ar dy gyfer

hir|inguru maestref

hira dicter

hiri tref

hiri|an yn y dref

hiri|barne tu fewn y pentref Hiribarne = cyfenw

Hiri|berri Aezkoa (Villanueva Aezkoa)

Hiri|berri Arakil (Villanueva Arakil)

Hiri|berri Artzi (Nafarroa) (Villanueva Arce)*

hiriberrilongida

Hiri|berri Deierri (Villanueva Yerri)*

hiriberriartzi


Hiri|berri Longida (Nafarroa) (Villanueva Longida)*

hiribide

hiri|bide coedlan

Hiri|buru cynghorfan

hiri|buru prifddinas

hiri|gintza cynllunio trefol (ans) hiri|gintz

hiri|goi|en pen y dre Hirigoien = cyfenw

hiri|ko trefol; y dref

hiri|tar dinesdd dinesdd = un s'n perthn i wladwriaeth

hiri|zain heddgeidwad

hirita|tu dunasyddio
dinasfreinio


hiro|dura

hiro|tu pydru

hirrikadura hollt

hirriki|tu hollti

hiru mila tair mil

hiru tri

hiru|adarr|eko

hiru|fas|eko

hiru|garren tryddd, trydedd

hiru|hil|eko tymor (un o dri?)

hiru|ki

hiru|ko yn cynnws tri unigoln
hiru|eko talde|txo bat


hiru|ko|te triawd

hiru|koitz

hiru|koiz|tu

hiru|na|n fesul tri / fesul tair, bob yn dri / bob yn dair, bob yn drioedd

hiru|oin|eko tribed

hiru|sta meillionen

hiru|ta|ri|ko

hiru|tasun trindod

hiru|zpa|lau tri neu bedwar

hirur y ffurf wreiddiol ar HIRU| Erbn heddiw, mae'r -r derfynnol yn fud yn B, G, NG, ond fe'i lleisir mewn geiriau cyfansawdd o hd

hirur|ak tri o'r gloch

hirur|ehun trichant, tri chant

hirur|etan am dri o'r gloch

hirur|ogei trigain, chwe deg

hirur|ogei|ta hamar saith deg, trigain a deg

hirur|te|ko

hirurren

hisi ystyfnigrwdd

histori|aurre cn-hanes

histori|ko|ki yn hanesyddol

histori|ko|tasun hanesyddoldeb

historia hanes