1300k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_i_1300k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN I
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 


Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

-i

I|bide enw lle, cyfenw; rhd

i|bide rhd

i|nola ere ez (negyddol) o gwbl

i|nola rwsut (negyddol) o gwbl

i|nola|ko o fath yn y bd, o gwbl

i|ra||kur|le darllenwr

i|ra|kas|bide XXXXX

i|ra|kas|kintza XXXXX

i|ra|kas|kuntza addsg

i|ra|kas|le athro

i|ra|kas|le|go XXXXX

i|ra|kas|pen hyfforddiant, dysgu

i|ra|kats|i dysgu = addysgu

i|ra|ki|dura XXXXX

i|ra|kin|aldi XXXXX

i|ra|kur|gai darlleniad deundd darllen

i|ra|kur|gaitz XXXXX

i|ra|kur|garri XXXXX

i|ra|kur|keta darllen

i|ra|kur|kizun XXXXX

i|ra|kur|le|go XXXXX

i|ra|kur|t|erraz XXXXX

i|ra|kurtz|ezin XXXXX

i|ra|kutzi XXXXX

ia beti bron bob amser

ia ymron

iaio un da at (wneud rhwbeth)

Ianzi XXXXX

Iatabe XXXXX

Iatsu cynghorfan

Iaunzaraz

ibai afon

ibai|adar llednant = nant s'n ymuno ag afon, rhagafon, afongainc

Ibai|aga enw lle, cyfenw; lle'r afon

ibai|aho ceg afon

ibai|arte lle rhwng afondd Ibaiarte = cyfenw

ibai|bi|toki cymer

ibai|bide cerrnt afon = cwrs afon, llwbr afon

ibar glan afon, dl dyffrn

Ibar|aundi enw lle, cyfenw; glan fawr

Ibar|azpi enw lle, cyfenw; dan y lan

Ibar|bi|a enw lle, cyfenw; llwbr y lan, llwbr y dyffrn

Ibar|bide enw lle, cyfenw; llwbr y lan, llwbr y dyffrn

Ibar|buru enw lle, cyfenw; pen y lan, pen y dyffrn

Ibar|garai enw lle, cyfenw; rhan uchaf y lan, rhan uchaf y dyffrn

Ibar|goen enw lle, cyfenw; rhan uchaf y lan, rhan uchaf y dyffrn;hefd Ibargen

Ibar|goi|aga enw lle, cyfenw; llet yn rhan uchaf y lan, llet yn rhan uchaf y dyffrn

Ibar|goien enw lle, cyfenw; rhan uchaf y lan, rhan uchaf y dyffrn;

Ibar|goiko|etxe|a enw lle, cyfenw; tŷuchaf y lan, tŷuchaf y dyffrn

Ibar|goiti cynghorfan

Ibar|goiti enw lle, cyfenw; brn y lan, brn y dyffrn;hefd Ibar|goiti|a

Ibar|guren enw lle, cyfenw; yml y lan, ynl y ddl / tir isel / dyffrn

Ibar|guren|goiti|a enw lle, cyfenw; Ibarguren Uchaf

Ibar|gutxi enw lle, cyfenw; glan fach, dol fach

Ibarla cynghorfan

Ibarr|a cynghorfan cyfenw

Ibarr|angelu cynghorfan

ibarr|angelu enw lle, cyfenw; pant y lan, pant y dyffrn

Ibarra (enw)
(Ibarr|a)
1 cynghorfan yn rhanbarth Gipuzkoa
2 cyfenw
TARDDIAD: y lan, y ddl, y dyffryn (ibar, ibarr- = glan, dl, dyffryn) + (-a = y fannod)

Ibarruri

Iberi|ar Penintsula Goryns Iberaidd

Ibero

ibi rhd Ibi enw lle, cyfenw

Ibi|eta enw lle, cyfenw; lle'r rhydiau

ibil mnd

ibil|aldi tro, taith cyflymder

ibil|bide llwbr, trwdd

ibil|era XXXXX

ibil|gailu cerbd

ibil|i

ibil|tari cerddwr

ibil|toki rhodfa

Ibiltzieta

ibin|aga lle'r rhd Ibinaga = cyfenw

ibin|harri|aga lle'r rhd garegog Ibinharriaga, Ibinarriaga = cyfenw

idar pysen

Idarr|aga enw lle, cyfenw; lle ps

Idarra|mendi enw lle, cyfenw; myndd ps

idatz ysgrifennu -k idatz|i du|en sdd wedi ei ysgrifennu gan, ysgrifennwd gan

idatz|i

idatz|i (idaz|ten) berf ysgrifennu
idaz|ten ikasi = dysgu ysgrifennu

-ik

Idauze-Mendi cynghorfan

idaz-

idaz|kailu

idaz|kari nagusi ysgrifenndd cyffredinol

idaz|kari ysgrifenndd / ysgrifenyddes

idaz|kari|tza swddfa'r ysgrifenndd / ysgrifenyddes

idaz|kera XXXXX

idaz|keta XXXXX

idaz|ki traethawd = (gwaith ysgol - stori fer, etc)

idaz|ki (enw)
(idaz|ki)

1 traethawd
Idazki bat idatzi zuen Ysgrifennodd e draethawd
(Idaz|ki bat idatz|i zu|en)


idaz|kola desg

idaz|lan XXXXX

idaz|lari

idaz|le llenor

idaz|luma ysgrifbin

idaz|mahai desg

idaz|makina teipiadur

idaz|pen XXXXX

idaz|te|ko paper papur ysgrifennu

ideia syniad

ideia|tu XXXXX

ideial|ki XXXXX

ideki agor

identifika|garri XXXXX

identifika|tu XXXXX

identitate XXXXX

idi ch

idi|aska XXXXX

idi|bihotz tiwlip

idi|proba cystadleuaeth ychen (tynnu carreg drom am y pellaf)

idi|uztarri iau pr o ychen

Idia|zabal cynghorfan

idisko llo gwrw mawr

Idoi (Nafarroa) tafodiaith Nafarroa (yn l map Bonaparte) cyfenw

idoi lln bach, pwll llaid, llaca, mwd

Idoi|a enw lle, cyfenw; = y pwll, y llaca

Idoi|aga enw lle, cyfenw; lle lleidiog

Idoi|aga|beiti|a enw lle, cyfenw; rhan isaf y lle lleidiog

Idoi|eta enw lle, (tafodiaith Nafarroa yn l map Bonaparte); cyfenw

idoi|tsu lleidiog

idolatra|tu XXXXX

idor sch, cras

idor|tasun XXXXX

idor|tu XXXXX

idoro XXXXX

idun (corff) gwddf (dillad) gwddf

idun|eko (dillad) gwddf a choler

iduri XXXXX

ieza|da|zu

ieza|da|zue

ieza|gu|zu

ieza|gu|zue

ieza|ie|zu

ieza|ie|zue

ieza|io|zu

ieza|io|zue

ifar

ifernu uffern

ifernu|ko uffernol

ifernu|ra|tu anfon i uffern

ifernu|tar XXXXX

ifini XXXXX

igan XXXXX

igand|ero bob Sul

igand|ero (adferf)
1 bob dydd Sul
TARDDIAD: (igand- < igande = dydd Sul) + (-ero olddodiad = bob)

igandeetan

igande goizean (adferf)
(igande|an goiz|ean)
1 bore dydd Sul
TARDDIAD: (igande = dydd Sul) + (-goiz|ean = yn y bore); -ean (ar l cytsain) = yn y

igandeero

igande Sul, ddd Sul

igande (enw)
1 Sul, dydd Sul (a Bizkaia, domeka)
Martxo 6, igandea Dydd Sul, 6 Mawrth
(Martxo 6, igande|a) igande|a = y Sul

datorren igandean (adferf) dydd Sul nesaf
(datorr|en igande|an) -an (ar l llafariad) = yn y, dator = daw

joan den igandean (adferf) ddydd Sul diwethaf
(joan de|n igande|an) -an (ar l llafariad) = yn y, joan da = aeth, joan de|n = a aeth

igande goizean (adferf) fore Sul
(igande goiz|ean) -ean (ar l cytsain) = yn y

igandero (adferf) bob dydd Sul
(igand|ero) -ero = bob


igandean

igande|a|n dddd Sul, ar y Sul

igande|eta|n ar y Sul = bob Sul

igande|etan (adferf)
1 bob dydd Sul, ar y Sul, ar y Suliau, ar Suliau
Txomin nahi|ko berandu jaiki|tzen da igande|etan Bydd Txomin yn codi yn lled ddiweddar ar y Sul
TARDDIAD: (igande = dydd Sul) + (-etan olddodiad lluosogol = yn y)


igande|kari XXXXX

igande|ko (adj) Sul, ddd Sul

igandean (adferf)
(igande|an)
1 ddydd Sul
TARDDIAD: (igande = dydd Sul) + (-an olddodiad ar l llafariad = yn y)

Igantzi


igantzi|ar brodor o Igantzi

igar dyfalu, meddwl am yr ateb iawn

igar|kizun pos

igar|le dyfalwr, un s'n rhoi cynnig ar yr ateb cywir

igar|terra|z XXXXX

Igari

igaro (pont) croesi (amser) mnd heibio

igarr|i

igaz y llynedd

igel broga, llyfant meln

igel|belar lili'r dŵr

Igeldo

igelts|ari waliwr, masiwn

igelts|ero

igeltsu plaster

igeltsuzta|tu XXXXX

igeri egin nofio, moifed [nofio wedi-gwneud]

igeri dan nofio

igeri nofio

igeri|gailu siaced aer

igeri|gile

igeri|keta nofio

igeri|lari nofiwr

igeri|leku pwll nofio

igeri|toki pwll nofio

igitai cryman

igo codi = peri i fn i fyn

igo|era esgniad

igo|kunde XXXXX

Igoa

igon (cyf) dringo (cyf) mnd i fyn

igon|gailu lifft

igor|le XXXXX

igor|pen archeb bost

igorr|i anfon

Igorre cynghorfan

igur|ki XXXXX

iguri|keta XXXXX

Igurin

igurtz|i rhwbio, rhwto

igurtzi|mendu XXXXX

igurz|keta XXXXX

iguzkitz|ar (ans) yn perthn i Iguzkita (e) un o Iguzkita

Iguzkitza enw lle

Ihabar

Ihaben

ihar sch

ihar|du|era gweithgarwch

ihar|dun hala amser

ihar|dun|aldi gweithred, digwddiad cyfarfod diwrnod

ihar|tu sychu

ihardes|pen XXXXX

ihardetsi XXXXX

iharrausi XXXXX

ihauteri XXXXX

Ihauteri|ak Crnifal

ihaz llynedd

ihes egin dianc

ihes hodi

ihes dihangiad

ihes|bide XXXXX

ihes|kor XXXXX

ihes|lari enciliwr = un s'n rhedeg i ffwrdd, un ar ffo

iheste hodi (car) tiwben nwon

ihi cawnen

ihi|tza lle cawnog

ihintz gwlith

Iholdi cynghorfan

ijito shipsi

-ik bako heb

-ik egon huts|ik egon = bod yn wagisil|ik egon = bod yn dawel

-ik gabe hebdiru|rik gabe = heb arian
duda|rik gabe = heb amheuaethbeste|rik gabe = yn unig, heb ddim arall

-ik gabe|ko XXXXX

-ik (:NK)konortea gal|du(NK:) colli ymwbyddiaeth

-ik ffurfia adferfiau

-ik (olddodiad)
(-ik ar l cytsain, -rik ar l llafariad)
1 rhyw; ar l enw mewn cystrawennau amodol
Lagun|tza|rik behar ba|du|zu, dei|tu (Laguntzarik behar baduzu, deitu) Os bydd eisiau help arnat, galw
2 ar ddiwedd enw o flaen ansoddair yn y radd eithaf
ahal gallu; ondo yn dda; ondo|en yn orau; ahal|ik ondo|en (adferf) hyd eithaf ei allu

iletsu

ikara izan ofni, bod yn ofnus

ikara ofn

ikara|dun ofnus

ikara|gaitz XXXXX

ikara|garri ofnadw

ikara|garri|ro XXXXX

ikara|tu cael ofn

ikarati XXXXX

ikas dysgu

ikas|bide XXXXX

ikas|gai gwers

ikas|gela ystafell ddosbarth

ikas|i

ikas|keta astudiaeth

ikas|kide cd-ddisgbl. cd-fyfyriwr, cyfaill ysgol

ikas|kizun XXXXX

ikas|kor XXXXX

ikas|le myfyriwr, myfyrwraig

ikas|le|go myfyrwr

ikas|mahai XXXXX

ikas|t|aldi XXXXX

ikas|t|aro cwrs

ikas|t|etxe pribatu ysgol breifat

ikas|t|etxe publiko ysgol gyhoeddus

ikas|t|etxe XXXXX

ikas|t|ezin XXXXX

ikas|t|ola ysgol gynradd Fasgeg

ikas|t|urte blwddn = blwddn academaidd

ikas|tun diwd

ikaskuntza XXXXX

ikaste XXXXX

ikasterraz XXXXX

ikatz glo

ikatz-paper papur carbon

ikaz- ffurf ar ikatz = glo

ikaz|kin golosgwr, llosgwr golosg

ikaz|tegi XXXXX

Ikaz|tegi|a

ikaz|tu XXXXX

iker iker|tu, iker|tu|ko, iker|tzen (U) (C) ymchwilio archwilio

iker|keta XXXXX

iker|tu

iker|tzaile XXXXX ymchwildd archwildd

-iko XXXXX

iku|tu cyffwrdd

ikuilu beud

ikur arwdd, sumbol

ikurrin baner Gwlad y Basg

ikurrin|dun XXXXX

ikus gweld ["wedi-ei-weld"] gwlio, gweld (ffilm) ["wedi-ei-wlio / wedi-ei-weld"]

ikus|ezin XXXXX

ikus|garri gwerth ei weld / gwerth ei gweld

ikus|gune tremfa = lle golygfa dda iddo golygfa

ikus|kari arolygdd

ikus|kera XXXXX

ikus|keta XXXXX

ikus|kizun peth i'w weld golygfa

ikus|kor XXXXX

ikus|le gwyliwr

ikus|liar ymweldd

ikus|men XXXXX

ikus|t|ezin XXXXX

ikus|te|ko XXXXX

ikusi

ikusi|ezin XXXXX

ikuska|tu XXXXX

ikusmira|tu XXXXX

ikuspegi XXXXX

ikuspuntu XXXXX

ikustaldi XXXXX

ikuz|gailu

ikuz|i golchi

ikuz|tailu peiriant golchi dillad

il|argi

il|beher = (h)il|beher

il|berri = (h)il|berri

il|bete = (h)il|bete

il|gora

ilada edefn

ilaia XXXXX

ilar pysen

ilara

ilargi XXXXX

Ilarratz

Ilarregi

ilbehera XXXXX

ildo cws

ile zepilu brwsh gwallt

ile zepilu (enw)
1 brwsh gwallt
TARDDIAD: (ile = gwallt) + (zepilu = brwsh)

iloba

ile gwallt

ile|apain|tzail gwraig drin gwallt

ile|apain|tzaile XXXXX

ile|gorri XXXXX

ile|guri XXXXX

ile|guri|tsu XXXXX

ile|hori XXXXX

ile|orde wig, gwallt gosod

ile|tsu gwalltog

ile|tsu (ansoddair)
1 gwalltog
TARDDIAD: (ile = gwallt) + (-tsu olddodiad ansoddeiriol)

ile zepilu

ile|tu XXXXX

ile|urdin XXXXX

ile|urkula clip gwallt

ile|z kontra XXXXX

ile|zuri XXXXX

ilegal|tasun

ilegale XXXXX

ilekorda XXXXX

Ilharre cynghorfan

iloba gwr / gwres

iloba (enw)
1 wyr / wyres

ilun

Ilotz

iltze hoelen

iltzez|ta|tu XXXXX

ilun egon bod yn dywll

ilun tywll

ilun (ansoddair)
1 tywyll

ilun|abar cyfnos

ilun|aldi XXXXX

ilun|be XXXXX

ilun|du nosi, mnd yn nos

ilun|pe tywllwch

ilun|tasun tywllwch

ilun|tze min nos

ilun|tze (enw)
1 gydar nos, hwyr
TARDDIAD: (
ilun = tywyll) + (-tze = olddodiad enwol)

ilun|tze|ko (ans) min nos

ilundu (enw)
(ilun, ilundu, ilunduko; iluntzen)
(ilun, ilun|du, ilun|du|ko; ilun|tzen)
1 nosi, mynd yn nos
TARDDIAD: (ilun = tywyll) + (-du = olddodiad berfol)

iluntze

iluntzeko (ansoddair)
1 un perthyn ir hwyr, ir gydar nos

iluntzeko zortzietan / iluntzeko 8etan am wyth or gloch yn yr hwyr
{ilun|tze|ko zortzi|etan / ilun|tze|ko 8|etan}

TARDDIAD: (ilun|tze = hwyr, gydar nos) + (-ko = olddodiad ansoddeiriol)


Ilurdotz

ilusiona|tu XXXXX

ilustra|tu XXXXX

Ilzarbe

imajina XXXXX

imajina|ezin XXXXX

imajina|garri XXXXX

imajina|gintza XXXXX

imajina|tu dychmygu

iman magned

iman|du XXXXX

imentzio XXXXX

imini XXXXX

imita|ezin XXXXX

imita|garri XXXXX

imita|tu XXXXX

imita|tzaile XXXXX

Imizkotz

Imotz cynghorfan

imurtxi XXXXX

Iaki XXXXX

Iarbil

inarrosi XXXXX

inaugura|tu XXXXX

inaus|i tocio

inaus|kailu gwellau

inaus|keta XXXXX

inausi (berfenw)
(inaus, inausi, inausiko; inausten)
(inaus, inaus|i, inaus|i|ko; inaus|ten)
1 tocio
TARDDIAD:

inauteri XXXXX

inbadi|tu XXXXX

inbentaria|tu XXXXX

inberti|tu XXXXX

inberti|tzaile XXXXX

inbertsio XXXXX

inbertsoki XXXXX

inbesti|tu XXXXX

inbestiga|tu XXXXX

inbidia

inbidia|garri XXXXX

inbidia|tu XXXXX

inbita|tu XXXXX

inboka|tu XXXXX

Inbuluzketa

inbutu twndish

ind|aba cidnabensen

indar (enw)
1 grym, nerth
indarra y grym, y nerth
(indarr|a)

indar ba|tu|a, indar bi|tu|a mewn undeb mae nerth

indar grm, nerth pŵer

indar|berri|tu XXXXX

indar|dun XXXXX

indar|ge gwan

indar|keria trais

indar|tsu crf

indar|tu XXXXX

indarr|ez XXXXX

indarr|ezko nerthol, crf

indemniza|tu XXXXX

independiza|tu XXXXX

indi|oilar twrci

India yr India

indiano (un s wedi gwneud ffortiwn yn ne +merica a wedidod nl i fw i Wlad y Basg

indiano (enw)
1
un wnaeth ffortiwn yn Ne merica a daeth yn l i fyw i Wlad y Basg
TARDDIAD: (Castileg
indiano = Indiad)

Indiar ozeano|a Cefnfor India

indiar (ans) Indiaidd (e) Indiad

indibidual|ki XXXXX

indiferente|ki XXXXX

indigesta|tu XXXXX

indikatibo|ko orain|aldi|a XXXXX

indizio chwistrelliad

indiziplina|tu XXXXX

indus|kailu jac codi baw

indus|keta XXXXX

indus|tu cloddio

indusri|ari XXXXX

industri diwydiannol

industri
1 (ansoddair o flaen enw) diwydiannol
industri hiri = tref ddiwydiannol

industria diwydiant

industria (enw)
1
diwylliant
industria = y diwydiant
(industria + -a)

TARDDIAD: (Castileg
industria = diwylliant)


infernu (enw)
1
uffern

induzi|tu XXXXX

infant|zoi XXXXX

inferi|tu XXXXX

infernu uffern

infernu|tar XXXXX

infidel XXXXX

infidel|tasun XXXXX

infinitu|ki XXXXX

informa|bide XXXXX

informa|garri XXXXX

informa|tu XXXXX

informa|tzaile gwbodaethwr = un s'n rhoi gwbodaeth

informazio gwbodaeth

informazio (enw)
1
gwybodaeth

infra|balora|tu XXXXX

infra|gorri XXXXX

Ingalaterra Lloegr

Ingalaterra (enw)
1 Lloegr
TARDDIAD: (Castileg Inglaterra = Lloegr)

Ingalaterrako

Ingalaterra|ko Lloegr = yn perthn i Loegr

Ingalaterrako (ansoddair)
(Ingalaterra|ko)
1 yn perthyn i Lloegr
Ingalaterrako Enrike VIIak bi emazte hilarazi zituen

(Ingalaterra|ko Enrike VII|ak bi emazte hil|arazi z|it|uen)
Lladdod Henri yr Wythfed o Loegr ddwy wraig
TARDDIAD: (Inglaterra = Lloegr) + (-ko = olddodiad ansoddeiriol)

ingeles Saesneg = yr iaith Saesneg Sais, Saesnes

ingeni|ari peiriannwr

ingeni|ari peiriannwr

ingude eingion

inguma ysbrd, bwstfil mutholegol hunllef

ingura|keta XXXXX

ingura|pen XXXXX

ingura|tu amgylchynnu

ingura|tu|ri|ko wedi ei amgylchynu

ingurratzi

inguru hon|eta|n o gwmpas y fan yma

inguru clch, cwmpas

inguru mw neu lai, yn fras

inguru|an o amglch

inguru|giro XXXXX amgylchedd

inguru|mari XXXXX

inguru|otan XXXXX

ingurune XXXXX

inhibi|tu XXXXX

injezkio chwstrelliad

injinadore XXXXX

injuria|tu XXXXX

injustu|ki XXXXX

inkesta arolwg

inkesta|tu XXXXX

inkesta|tzaile XXXXX

inkisidore XXXXX

inkisizio XXXXX

inkisizio XXXXX

inkomunika|tu XXXXX

inkomunika|tu XXXXX

inkontru XXXXX

inkuba|gailu XXXXX

inkuba|tu XXXXX

inmigra|tu XXXXX

ino|ra i rwle (negyddol) i unman

ino|ra|ko i neb

inoiz ez (negyddol) bth

inoiz erioed, bth (negyddol) erioed, bth

inokula|tu XXXXX

inon ere ez (negyddol) yn unman

inon rwle (negyddol) yn unman

inon|go (negyddol) o unman

inor rhwun (negyddol) neb

inork rhwun (negyddol) neb

inozo ffl

inozo|keria XXXXX

inpartzial|ki XXXXX

inperialismo imperialaeth

inperialismo (enw)
1 imperialaeth
TARDDIAD: (Castileg imperialismo = imperialaeth)

inplika|tu XXXXX

inplizitu|ki XXXXX

inporta|tu XXXXX

inporta|tzaile XXXXX

inposa|tu XXXXX

inpresiona|tu XXXXX

inprima|gailu argraffdd = peiriant argraffu

inprima|keta XXXXX

inprima|tegi XXXXX

inprima|tu argraffu

inprima|tzaile argraffwr

inprobisa|tu XXXXX

inprobisa|tzaile XXXXX

inpugna|garri XXXXX

inpugna|tu XXXXX

inpugna|tzaile XXXXX

inputa|tu XXXXX

insektu trychfiln

insektu (enw)
1
trychfilyn
insektua = y trychfilyn
(insektu|a)

TARDDIAD: (Castileg
insecto = trychfilyn)

inskriba|tu XXXXX

inspektore (trn) arolygwr tocynnau

inspira|tu XXXXX

instala|kuntza peirianwaith

instala|tu XXXXX

instala|tzaile XXXXX

institutu ysgol uwchradd

instituzio sefydliad, corff

intelektual|go XXXXX

intelektual|ki XXXXX

intensitate XXXXX

intent|tsu|ki XXXXX

intentzio XXXXX

inter wedi ei rannu

interbeni|tu XXXXX

interes llog

interes (enw)
1 llog
interes-tasa cyfradd log
izen
enw enw
izena + du "yr enw a ddeil (wrth ddweud pa enw sydd ar rywun)
(izen|a du)
Aitor izena dut = Aitor yw 'n enw i ("Aitor [yw] yr enw [a] ddaliaf")
(Aitor izen|a du|t)


interes|garri XXXXX

interes|garri diddorol

interesa|tu XXXXX

interferi|tu XXXXX

intergra|tu XXXXX

interjezkio ebychiad

interkomunika|tu XXXXX

internazional|du XXXXX

interpreta|tu XXXXX

interroga|tu XXXXX

intransigentzia disymudedd = gwrthod newid barn, gwrthod cymodi

intsektu trychfiln

intsen|tsu XXXXX

intui|tu XXXXX

intuizio XXXXX

intxaur cneuen Ffrengig

intxaur|tinta lliw pren collen Ffrengig = lliw brown

intxaurr|ondo coeden cnau Ffrengig, pren cnau Ffrengig

intxisu cymeriad chwedlonol

Intza enw pentref ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Betelu, Leitza)

intzaur

intzaur|tinta XXXXX

intzaurr|ondo

intzestu llosgach

intziri sgrech

intziri|ka dan sgrechan intziri|ka dago mae e'n sgrechan

intziri|ka|tu sgrechan

inude XXXXX

inurri morgrugn

inurri = lur|pe|an gela|txo|ak sor|tu|z multzotan bizi den insektu maratza
morgrugn = trychfiln diwd s'n bw mewn grwpiau ac yn creu ystafelloedd bach dan y ddaear
eh 255
[[txinurri B]] hd 389

inurri|tegi XXXXX

Inuzente|en egun|a ddd Gwl y Gwirioniaid (Rhagfr 28)

-io|zu XXXXX

Ipar Atlantiko Gogledd Iwerdd

Ipar Pazifiko Mr Tawel Gogleddol

ipar gogledd

ipar|buru Pegwn y Gogledd

ipar|eki|alde gogledd-ddwrain

ipar|haize gwnt o'r gogledd

ipar|mendebalde gogledd-orllewin

Iparr|afrika Gogledd Affrica

iparr|aize gwnt y gogledd

iparr|alde gogledd = ardal y gogledd, gogledd-dir Iparr|alde y Gogledd-dir, tiriogaeth Fasgaidd i'r gogledd o'r Pireneau

Iparr|alde|ko (ans) Iparr|alde, Gogledd Gwlad y Basg

Iparr|amerika Gogledd America

iparr|e|tar un o'r gogledd

Iparr|e|tarr|ak Iparretarrak ('y Gogleddwr'), byddin gudd y Basgiaid yn y darn o Euskalherria dan weinyddiaeth y Ffrancwr

Iparr|europa Gogledd Ewrop

iparr|izar seren y gogledd, seren y pegwn

iparr|orratz cwmpas

Ipazter

ipin|i gosod, rhoi

ipingi patjn

ipitz sgwrdd

ipuin stori

ipuin|gintza XXXXX

ipurdi pen-l

ipurdikada

ipurdiko XXXXX

ipurt-

ipurt|argi (trychfiln) lampyris noctiluca magen

ipurt|ats mustela putorius ffwlbart

ipurt|erre XXXXX

ipurt|ikara sigl-i-gwt

ipurt|zulo twll pen-l

ira rhedynen ira|il mis Medi ["mis cywain rhedn"]

ira|baz|le enillwr

ira|baz|pide gwaith, fynhonnell incwm

ira|garri XXXXX

ira|il mis Medi

Irabarne

irabaz|i ennill

irabazi|ak enillion

irabia|gailu (e) (cegin) curdd

irabia|tu curo

iradoki XXXXX

iragaitza XXXXX

iragan (anghyf) (amser) treulio (anghyf) croesi

iragan gorffennol

iragan|aldi XXXXX

iragan|bide XXXXX

iragan|kor XXXXX

iragar|ki hysbyseb

iragar|le proffwd

iragar|pen rhagolwg proffwdoliaeth

iragaz|i ffiltro

iragaz|keta ffiltrad

iragaz|ki ffiltr

iragaz|tegi purfa (olew, etc)

Iragi

irail|gailu XXXXX

irain sarhd

irain|du sarhu, bwrw sen ar

irain|garri XXXXX

Iraizotz

irakin berwi

irakurr|i darllen

Iraeta cynghorfan

irantzi XXXXX

irarkola XXXXX

irasagar (ffrwthn) cydonia oblonga

iratxeki XXXXX

iratxekidura XXXXX

iratxo ellll

iratzar|gailu cloc larwm

iratzarri XXXXX

iratze rhedynen

irau|pen parhd

irau|pen|tsu XXXXX

irau|ti XXXXX

iraul|i dymchwel, troi aredig

iraul|keta XXXXX

iraul|tza chwldro

iraul|tzaile chwldroadwr

iraun parhu

iraun|aldi XXXXX

iraun|gi XXXXX

iraun|kor XXXXX

iraun|kor|tasun XXXXX

iraz|kin sylwebaeth

iraze|ki XXXXX

irazkin XXXXX

Irazu XXXXX

ire|ki|dura XXXXX

ire|ki|tasun agoriad

ireki agor

iren wedi ei ysbaddu

iren|du XXXXX

iren|tzaile XXXXX

irens|gailu sugndd llwch

irens|garri XXXXX

irens|kor|tasun XXXXX

irens|le XXXXX

irents|i llyncu

Iri|berri (N) (Aezko|a Iri|berri) cynghorfan (NB)

gweler Buztintze-Iriberri_ cynghorfan


Iri|ondo enw lle, cyfenw; ar bws y cae rhedn

Iria enw lle, cyfenw; cae rhedn

Iribas

iriki

irin blawd

irin|du XXXXX

irin|ez|ta|tu XXXXX

iris iris, enfs y llygad

iris|pide XXXXX

irisa|pen XXXXX

Irisarri cynghorfan

irits|i cyrraedd

iritxi

iritz|i barnu

iriz|pide barn

irla yns

irland|ar Gwyddel, Gwyddeles

irland|era Gwyddeleg

Irlanda Iwerddon

irme XXXXX

irol toiled tomen dail; hefd sastegi

ironia|tsu XXXXX

Irotz

irradia|gailu XXXXX

irradia|gailu rheiddiadur

irradia|gailu|aren sare (car) gril rheiddiadur

irradia|tu XXXXX

irradiadore

irrat-

irrat|aparatu set radio

irrat|entzu|le XXXXX

irrat|etxe gorsaf radio

irrat|saio XXXXX

irrati radio

irrati|gailu XXXXX

irrati|heda|pen XXXXX

irrati|tele|grafia XXXXX

irrati|tele|grafista XXXXX

irrati|tele|grama XXXXX

irrazional|ki XXXXX

irreflexibo|ki XXXXX

irregular|tasun XXXXX

irri egin chwerthin

irri chwerthiniad

irri|barre gwn

irri|ka awdd, chwant

irri|ki|ta|n egon bod yn awyddus

irri|ki|ta|n yn awyddus

irribarre egin gwenu

irrika|tasun XXXXX

irriki|tu XXXXX

irrikor XXXXX

irrio XXXXX

irrintzi XXXXX

irrintzina

irripar gwn

irris|tada XXXXX

irris|tailu esgid sglefrio

irris|tailu sgt

irris|tari XXXXX

irrist|ari sglefriwr

irrista|da llithriad

irrista|dura XXXXX

irrista|garri XXXXX

irrista|keta sglefrio

irrista|kor XXXXX

irrista|tu llithro

irriz XXXXX

irte|era allanfa

irten ymadael

irten|aldi XXXXX

irten|berri XXXXX

irten|bide allanfa XXXXX

Iru|bide XXXXX

irudi animatu|ak darluniau symudol

irudi pictiwr

irudi|ak egin tynnu lluniau

irudi|dun darluniedig

irudi|era XXXXX

irudi|ezin XXXXX

irudi|gile tynnwr lluniau

irudi|ko XXXXX

irudi|kor XXXXX

irudi|men dychymg

irudi|tu XXXXX

irudi|z darluniadol, trw gyfrwng darluniau

Iruerrieta cynghorfan

irule XXXXX

Irulegi cynghorfan

Irun cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Irun. Hondarribia, Oiartzun, Arano, Goizueta) XXXXX

irun gweu

Irun|berri cynghorfan

irun|du gweu

Irun|go XXXXX

irun|tsi XXXXX

Irue|a cynghorfan

Irue|ko (ans) Irune|a

iruntzi gwrthwneb

iruntzi|ta|ra egon bod o chwith

iruntzi|ta|ra ipini rhoi o chwith

iruntzi|ta|ra o chwith

Irura cynghorfan

Irure

Iruri cynghorfan

Irurita

Irurtzun

iruzur dichell, twll

iruzurti XXXXX

iruzurtu XXXXX

isas|kada XXXXX

Isasti cynghorfan

isats cynffon, cwt

iseka egin gwneud sbort (am ben)

iseka jc

isekari XXXXX

isil! taw sn!

isil tawel

isil|du (cyf) tewi (anghyf) rhoi taw ar

isil|ean XXXXX

isil|eko XXXXX

isil|gailu XXXXX

isil|ik yn ddistaw fach

isil|ka yn dawel

isil|pe XXXXX

isil|tasun tawelwch

isil|tze|ke XXXXX

isil|une ysbaid o dawelwch

iskanbila anhrefn, cawl potj

iskilo XXXXX

islada XXXXX

islada|tu adlewyrchu

isola|garri XXXXX

isola|mendu XXXXX

isola|tu ynysu

isola|tzaile XXXXX

ispilu drch

istilu anghydfod terfsg

istorio XXXXX

istribor XXXXX

istripu damwain

Isturitze cynghorfan

isun dirw

isur|bide ffos pibell ddraen

isur|gai hylif

isur|i tywallt = bwrw tywallt (hylif) tywallt = (colli gwaed, bod ffrwgwd) llifo

isur|kai hylif

isur|ki llechwedd

isur|ki|tasun XXXXX

isur|kide XXXXX

isur|le XXXXX

isur|odi pibell ddraen

isur|pen XXXXX

isur|tegi XXXXX

Italia yr Eidal

itaun XXXXX

itaun|du XXXXX

itaun|keta XXXXX

itaun|kizun XXXXX

Ithorrotze

ito boddi tagu

ito|aldi XXXXX

ito|araz|le tagwr

ito|behar XXXXX

ito|dura XXXXX

ito|garri XXXXX

ito|men XXXXX

itogin difern, tropn

itsa|sapo pysgodn o'r teulu Lophius

itsal|tsu XXXXX

Itsas Beltz|a y Mr Du

Itsas Gorri|a y Mr Coch

Itsas Hil|a y Mr Marw

itsas txango XXXXX

itsas- ffurf gynfunol at itsaso mr

itsas|adar ceg afon

itsas|alde XXXXX

itsas|argi, (7)itsas|argi|a goleud

itsas|barraskilo malwen fr

itsas|bazter arfordir

itsas|behera (mr) trai

itsas|belar gwmon

itsas|ertz arfordir

itsas|gizon XXXXX

itsas|gora (mr) llanw

itsas|izar seren fr

itsas|kabra gafrbsg

itsas|kari XXXXX

itsas|kor XXXXX

itsas|lakatza draenog mr

itsas|lapur XXXXX

Itsas|ondo cynghorfan

itsas|orratz XXXXX

itsas|pe|kari XXXXX

itsas|pe|ko XXXXX

itsas|pen XXXXX

itsas|txakur morlo

itsas|untzi cwch, llong

itsasi|kara XXXXX

itsaski XXXXX

Itsaso (N) (Gipuzkoa)

itsaso mr brwnog (yn enwau lleoedd yn Nafarroa a Gipuzkoa)

itsaso|ra|tu XXXXX

itsaso|z handi|ko llong draws-Iwerdd

Itsasu cynghorfan

itsats|i gludo

itsu itsuan XXXXX

itsu dall

itsu|aldi XXXXX

itsu|erazi XXXXX

itsu|garri XXXXX

itsu|lapiko cadw-mi-gei

itsu|men XXXXX

itsu|tasun XXXXX

itsu|tu XXXXX

itsukeria XXXXX

itsuki XXXXX

itsumustuan XXXXX

itsumustuka XXXXX

itsumutil XXXXX

itsus|ki XXXXX

itsus|tasun XXXXX

itsusi salw, hll

itsuskeria XXXXX

itun cytundeb

itun|du XXXXX

itur- ffurf gyfunol ar iturri = ffynnon

itur|begi ffynnon

Itur|bi enw lle, cyfenw

itur|buru tarddle, llygad afon tarddiad, cychwn, dechrau, fffynhonnell

itur|gin plwmwr

Itur|mendi cynghorfan

Ituren cynghorfan

iturgin|degi siop plwmwr

iturgin|tza plwmwriaeth

Iturr|arze XXXXX

iturri ffynnon

Iturri|aga

Iturri|otz

itx|i cau

itxaro|pen gobaith

itxaron aros

itxaron|gela ystafell aros

itxaso

itxi|aldi XXXXX

itxi|era XXXXX

itxi|ta ar gau

itxur|alde|keta XXXXX

itxur|aldu|tu XXXXX

itxur|az XXXXX

itxur|oski XXXXX

itxura gwedd, ymddangosiad ffurf

itxura|gabe XXXXX

itxura|gabe|keria XXXXX

itxura|gabe|ki XXXXX

itxura|keria XXXXX

itxura|pain|du XXXXX

itxura|pain|keta XXXXX

itxura|pen XXXXX

itxura|ti XXXXX

itxuroso XXXXX

Itza cynghorfan

Itzaga|ondo|a cynghorfan

itzain XXXXX

itzal cysgod

itzal|du cysgodi diffodd

itzal|gailu diffodddd tn

itzal|i diffodd

itzal|pe XXXXX

Itzalle

Itzaltzu cynghorfan

itzar|tu deffro, dihuno

itzarr|ik egon bod ar ddihn

itzarr|ik ar ddihn

itzarri XXXXX

itzazue XXXXX

itzel enfawr, anferth

itzel|ezko XXXXX

Itziar

itzul|era XXXXX

itzul|ezin XXXXX

itzul|i dychweld cyfieithu

itzul|pen trosiad, cyfieithiad

itzul|tzaile cyfieithdd

itzul|tze XXXXX

itzuli cylchdaith

itzuli|ka XXXXX

itzuli|ka|tu XXXXX

itzuli|purdika XXXXX

itzulin|guru XXXXX

itzur|ti XXXXX

Iuarbe XXXXX

Iurre

Iurreta

ixen|du XXXXX

ixil

ixil|du

ixil|ik

ixil|ka

ixil|tasun

ixo XXXXX

ixtorio XXXXX

iz- XXXXX

iza|era cymeriad, personoliaeth

iza|kera XXXXX

iza|ki bod

iza|te XXXXX

iza|ten du XXXXX

Izaba

izadi XXXXX

izain gelen

izan du XXXXX

izan ere mewn gwirionedd

izan ezik XXXXX

izan bod

izan|ez XXXXX

izan|kide|tasun XXXXX

izandu XXXXX

izar iheskor seren wib

izar loka XXXXX

izar seren seren = person enwog

izar|laino nebwla

izar|pe|an XXXXX

izar|tegi XXXXX

izar|ti XXXXX

izar|tsu XXXXX

izar|txo XXXXX

izara shten

izarnia|dura XXXXX

izarnia|tu XXXXX

izeba modrb

izei ffyr

izeko

izen bat du bod enw ar

izen ema|te cofrestru

izen enw enw = enwogrwdd, bri

izen|buru teitl (llfr)

izen|da|pen XXXXX

izen|da|tu enwebu

izen|degi XXXXX

izen|eko o'r enw

izen|goiti XXXXX

izen|kide XXXXX

izen|orde rhagenw

izen|pe llofnod

izen|pe|tu llofnodi

izen-deitur|ak enw a chyfenw

izer|di|dura XXXXX

izer|di|tu XXXXX

izer|garri XXXXX

izer|tsu XXXXX

izerdi patsetan XXXXX

izerdi chws

izerditan XXXXX

izkina XXXXX

izkiria|tu XXXXX

izku|tu XXXXX

Izkue

izokin eog

izor XXXXX

izor|ra|tu XXXXX

izorr|aldi XXXXX

izorr|ante XXXXX

izotz i, rhew

izotz|aldi XXXXX

izoz|kailu rhewgell

izoz|keta XXXXX

izoz|keta|ri XXXXX

izoz|ki hufen i

izoz|ki|denda XXXXX

izoz|tegi XXXXX

izoz|tu rhewi

izozt|untzi llong rewgell

izozte XXXXX

izpar XXXXX

izparringi XXXXX

Izpaster XXXXX

izpi peldr tipn bach

izpi|liku (planhign) lafant

izpiritu drychiolaeth

izpiritual|ki XXXXX

Izpura cynghorfan

iztai XXXXX

izter cyhyrn

iztu|ku XXXXX

iztupa XXXXX

Izu

izu braw

izu|aldi XXXXX

izu|garri brawychus

izu|garri|ro XXXXX

izu|kaitz XXXXX

izu|kor XXXXX

izu|tu brawychu

Izura-Azme cynghorfan

izurde dolffin

Izurdiaga

izurrite XXXXX

Izurtza cynghorfan

Izurtzu

izuti XXXXX

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA