1301k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_j_1301k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN J
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

 

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd


ja|kera XXXXX

ja|ten bwd

ja|tun bwtwr mawr

jabal|du XXXXX

jabe
1 perchennog
Nor da jabe|a? Pw wr perchennog?


jabe- = jabe|tu

jabe perchennog

jabe|dun ag eiddo, sdd yn perchen ar o eiddo rhwun;
jabe|dun|a da hori
eiddo preifat w hwnna


jabe|go perthnogaeth

jabe|kide cd-berchennog

jabe|tasun XXXXX

 

jabe|tu

-ez jabetu

dod yn berchen ar
(iaith) meistrioli, dod yn rhugl yn
cipio, meddiannu

 

jabe|tza XXXXX

jaboi XXXXX

jadanik XXXXX

jadetsi XXXXX

jagi XXXXX

jagole gwyliwr

jagolego XXXXX

jagoleria XXXXX

jagon gofalu am

jaguar panthera onca = jagwar

jai alai pelota Basgaidd = gm a chwareuir gan ddau neu pedwar o bobl s'n defnyddio basged wedi ei strapio wrth yr arddwrn er mwn taflu pl yn erbn wal

jai gwl diwrnod rhdd

jai|aldi gwl XXXXX

jai|egun dygwl, ddd gwl

jai|otza genedigaeth

jai|zubi XXXXX

jaierdi XXXXX

jaiki codi, cwnnu = codi ar ei sefll codi = codi o'r gwel

jaiki|garri XXXXX

Jainko|a Duw

jainko|arren XXXXX

Jainko|arren Duw annwl dad!

jainko|gabe XXXXX

jainko|jale XXXXX

jainko|sa XXXXX

jainko|tasun XXXXX

jainko|tiar XXXXX

jainko|tu XXXXX

jainkozko XXXXX

jaio cael ei eni / ei geni

jaio|aurre|ko XXXXX

jaio|berri un newdd-anedig (jaio / geni + berri / newdd)

jaio|kuntza XXXXX

jaio|t|egun pen blwdd

jaio|t|erri man geni

jaio|t|etxe tŷgenidol

jaioera XXXXX

jais|t|aldi XXXXX

jaiskor XXXXX

jaits|i disgn, mnd i lawr

jaitsi|era XXXXX

Jaitz cynghorfan

jaka siaced

jaki rhwbeth i'w fwta

jaki|te XXXXX

jaki|tegi pantri

jaki|tun egon bod gan un wbodaeth, gwbod

jaki|tun gwbodus

jaki|turia

jaki|txartel bwdlen

jakin bat rhw

jakin gwbod

jakin|duria gwbodaeth, dsg

jakin|ez anwbodaeth

jakin|ez|tasun

jakin|gura XXXXX

jakin|nahi XXXXX

jakin|tasun gwbodaeth

jakin|tsu doeth

jakin|tza XXXXX

jal|gi XXXXX

jale XXXXX

Jamaika Jamaica

jan bwta

jan prd o fwd

jan|aldi XXXXX

jan|ari bwd

jan|ari|denda siop fwd

jan|edan XXXXX

jan|garri XXXXX

jan|gela ystafall fwta

jan|toki ystafell fwta

jan|toki-bagoi (trn) cerbd bwt

jantz|i gwisgo, rhoi dillad

jantzi dilledn

jantzi|denda siop ddillad

jantzi|rik egon bod wedi gwisgo amdani

jantzi|rik wedi gwisgo amdani

jantzi|ta egon bod wedi gwisgo amdani

jantzi|ta wedi gwisgo amdani

janz|kera XXXXX

janzki siwt

japoni|ar Japanaidd

japoni|era Japaneg

Japonia Japn

jar|egin XXXXX

jar|ki XXXXX

jar|leku sedd

jar|leku|txo cyfrw beisicl

jar|pen XXXXX

jar|tzen

jaramon egin rhoi sylw

jaramon sylw

jardun

jardun|aldi XXXXX

jaria|tu XXXXX

jaria|tze XXXXX

jario colli, llifo

jario|tasun XXXXX

jarr|era agwedd

jarr|erazi XXXXX

jarr|i lleoli lleoli ei hun (du) codi (carreg fedd)

jarrai parhu;

jarrai|an XXXXX

jarrai|ki diln dal, parhu

jarrai|kor XXXXX

jarrai|pen parhd

jarrai|tu parhu (wrth sn am yr hn a ddywedir) mnd yn ei flaen
eta honela jarraitzen du:


jarrai|tzaile XXXXX

jarri|ta wedi ei leoli

jartza|pen

jas XXXXX

jas|ordain|duz XXXXX

jasa glaw mawr

jasan goddef

jasan|bare goddefgar

jasan|bera XXXXX

jasan|ezin XXXXX

jasan|gaitz XXXXX

jasan|garri XXXXX

jasan|kor XXXXX

jasan|kor|tasun XXXXX

jaso codi, cwnnu = codi oddi ar lawr derbn

jaso|gailu cerbd codi = cerbd ag iddo fforch ddwbig yn ei flaen er mwn codi llwthi

jaso|kunde XXXXX

jaso|tzaile XXXXX

jaspezta|tu XXXXX

jat|etxe bwt, t bwta

jat|ordu amser bwd

Jataba

jate|ko U) (C) bwd

jator (iaith) cwrain gwir, go iawn

jator|ri tarddiad

jator|ri|z yn wreiddiol yn enedigol

jator|tasun XXXXX

Jatsu cynghorfan

Jatsu cynghorfan; hefd Garazi-Jatsu

jaube XXXXX

jauki XXXXX

jaulki XXXXX

jaun bonheddwr arglwdd jaun|a = teitl

jaun
1 meistr
2 mister, bonwr
3
Jaun|a Yr Arglwdd, Duw


jaun|artu XXXXX

jaun|artze XXXXX

jaun|goi|ko XXXXX

jaun|tasun XXXXX

jaun|txo tern bach

jaun|txo|keria XXXXX

jaun-andre|ak
1 (wrth gyfarch) Foneddigion a boneddigesau
2 (teitl) Y Bonheddwr ar Foneddiges, Mister a Misus
Jaun-andre|ak Huws Mr. a Mrs. Huws
TARDDIAD: (
jaun = meistr); (andre = gwraig); (-ak = y fannod ar gyfer enw lluosog)


jaunskila XXXXX

jaur|egi plas, palas

jaur|erri arglwddiaeth = tiriogaeth arglwdd

jaur|etsi XXXXX

jaurti

jaurti|gailu

jaurti|garri XXXXX

jaurti|keta (mabolgampau) taflu'r gaflach

jaurtiki leku (roced) platfform lawnsio

jaurtiki taflu

jaurtiki|gai taflegrn

jaurtiki|tzaile XXXXX

jaus|aldi XXXXX

jaus|gailu prashwt

jaus|i cwmpo, syrthio jausi *|zai|o gadawodd iddo gwmpo

jaus|kari XXXXX

jaus|kera XXXXX

jaus|leku XXXXX

jauzi egin llamu, neidio

jauzi llam, naid

jauzi|ka XXXXX

jaz XXXXX

jaz|kera XXXXX

jaz|ten

jazar|go XXXXX

jazar|kunde XXXXX

jazar|le XXXXX

jazar|pen XXXXX

jazarri erlid

jazki espaziala siwt gofodwr

jazki zepilu brwsh dillad

jazki dilledn

jazo digwdd

jazo|era XXXXX

jeep jp

jeinu XXXXX

jeite XXXXX

jel|kide aelod o Blaid Genedlaethol Gwlad y Basg

jela i, rhew

jela|tu XXXXX

jelos|kor XXXXX

jelos|tu XXXXX

jelosia XXXXX

jend|aile gwehilon cymdeithas

jend|alde torf

jend|arte XXXXX

jend|aurre|ko XXXXX

jenda|tsu XXXXX

jende pobl

jende|teria XXXXX

jendetz tyrfa

jeneral|ean XXXXX

jeneral|ki fel arfer

jenerazio XXXXX

jenial|ki XXXXX

jenial|tasun XXXXX

jentil Basg cn-Gristnogaeth, un a oedd yn anfodlon i dderbn y crefdd newdd

jentil|ki XXXXX

jentil|tasun XXXXX

jertse jersi

Jerusalem Caersalem, Jerwŵsalem

jesta XXXXX

jesu|lagun XXXXX

Jesus ume|a y Baban Iesu

jezar|leku sedd, mainc

jezarr|aldi XXXXX

jezarr|i (jezar, jezarr|i, jezar|tzen, jezarri|ko eistedd

jezarri XXXXX

Jeztaze cynghorfan

jin XXXXX

jipoi cweir, crasfa

jipoi|tu XXXXX

jira XXXXX

jira|bira (heol) trofa

jira|tu troi

jirafa giraffa camelopardalis = jirf

jite cymeriad, anian

jo eta ke yn ddiorffws

jo ta ke (wrthi) fel ladd nadroedd, yn ddyfal

jo curo, bwrw taro = (cloc yn taro'r awr) canu / chwarae offern cerddorol

jo|aldi XXXXX

jo|ale XXXXX

jo|era tueddiad

jo|ka XXXXX

jo|ko gm

jo|muga gl, diben

jo|tzaile XXXXX

joaldun

joan dn XXXXX

joan den
1 diwethaf
joan den ostegun|ean (joan den ostegunean) = dddd Iau diwethaf
TARDDIAD: sdd wedi mnd (joan da = mae wedi mnd); (den = sdd)


joan zn XXXXX

joan mnd

joan|etorri XXXXX

jogurt iogwrt

joka|aldi XXXXX

joka|bide ymddygiad

joka|era XXXXX

joka|lari chwaraewr

joka|tu chwarae ymddwn

Jokin Joachim

joko|zain (chwaraeon) canolwr

jolas gm

jolas|aldi XXXXX

jolas|leku XXXXX

jolas|toki XXXXX

jolas|tordu

jolas|tu chwarae

jopu XXXXX

jopu|tasun XXXXX

jopukeria XXXXX

joran gofid

jori helaeth

jori|tasun helaethrwdd

jorra XXXXX

jorra|tu chwynnu

jorrail XXXXX

jorran XXXXX

jos|i gwno

jos|keta XXXXX

jos|kile XXXXX

jos|t|orratz nodwdd

jos|tailu tegan

jos|tal|du

jos|te|ko makina (e) peiriant gwno

jos|tun gwniadwraig; teiliwr, teilwres

jos|tura sm

joskin XXXXX

josta|garri XXXXX

josta|keta XXXXX

josta|lari XXXXX

josta|tu chwarae cael hwl, ymddifyrru

jostailu|denda siop deganau

jostarratz nodwdd

jostun|degi XXXXX

jota wedi ymldd

jotze gwrthdrawiad

Joxe
1 Joseff
Joxe Mari = Joseff Mair enw beddd cyfansawdd, fel Josep Maria yn Gatalaneg a Jos Mara yn Gastilegjubilatu un wedi ymddeol, pensiynwr, pensiynwraig

judika|tu XXXXX

judizialki XXXXX

judizio XXXXX

judo jiwdo

judu Iddewig

judu|teria XXXXX

juja|mendu XXXXX

juja|tu XXXXX

juje XXXXX

jukutria cyfrwster

jungu jwnc = bad Shineiaidd

junpa XXXXX

junt|etxe XXXXX

junta|kide XXXXX

junta|tu XXXXX

juramentu XXXXX

jurnal

justifika|bide XXXXX

justifika|garri cyfiawnadw

justifika|tu cyfiawnhu

justiziati XXXXX

justiziatu XXXXX

justu cywir (Gogledd: cysct)

justu|ki XXXXX

jute XXXXX

Jutsi

juzkapen XXXXX

juzkatu

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA