1302k  Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|lès : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh díkshĝnĝri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_k_1302k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron
 

GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN K
 Adolygiad diweddaraf  05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topònims del País Basc (llista de les formes dels topònims en llengüa estrangera - francès i castellà - i les formes autòctones)

 

 

Cafodd ffeiliau’r geiriadur hwn, a wnaed gennyf  rhwng 1985 a 1995, eu difw˙no r˙wsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser i’w diwygio r˙wbr˙d


K
di|da|k,
di|zki|da|kdi|gu|k,
di|zki|gu|kdi|o|k,
di|zki|o|kdi|e|k,

di|zki|e|kdi|da|k : | di = ef (gwrthr˙ch) | da = imi | k = yr w˙t-ti

di|zki|da|k : | di|zki = nhw (gwrthr˙ch) | da = imi | k = yr w˙t-ti

etc


-k   ôl-osodiad mewn berfau cynorthw˙ol = ti (goddr˙ch , yr w˙t-ti


-k (olddodiad - gweithredus 2   dynoda gweithredwr unigol  

-ka-
mewnosodiad mewn berfau cynorthw˙ol
= i ti (gwrddr˙ch anuniongyrchol

di|ka|t,
di
|zki|ka|tdi|ka|gu,
di
|zki|ka|gudi|ka|*,
di
|zki|ka|*
di
|ka|te,
di|zki|ka|te
di
|ka|*

di = ef (gwrthr˙ch)
| ka = iti | * = mae-ef

-ka  olddodiad adferfol - dan wneud (peth)   
i ffurfio’r terfyniad
DOSRANNOL -na-ka

bi|na|ka
o ddau i ddau

Kabanillas (Nafarroa)   cynghorfan  

kabi|tu  ffitio  

kabia   XXXXX

kabinet   XXXXX

kable  cêbl  

kabotaia   XXXXX

kabrarroka  gafrb˙sg  

Kabredo

kabroi   XXXXX

kabroikeria   XXXXX

kabu   XXXXX

Kadereita  cynghorfan  

kaf|esne  coffi wedi ei wenued â llaeth  

kafe  coffi  

kafe|gailu  percoladur coffi  

kafe|ontzi  jwg coffi  

kafe|tegi  caffi  

kai  cei  

kaiku  caicw = math ar siaced Fasgaidd  

kaiku|keria   XXXXX

kainoi  baril gwn  

kainoi|kada   XXXXX

kainu   XXXXX

kaio  gw˙lan  

kaiola  caetj  

kaiolaratu   XXXXX

kaixo  hylo  

kaiza  trwnc, cist  

kaizu   XXXXX

kaka egin   XXXXX

kaka   XXXXX

kaka|gura izan  eisiau cachu, mo˙n cachu  

kaka|gura  aw˙dd cachu  

kaka|larri

kakahuete  arachis hypogaea = pysen ddaear  

kakanarru   XXXXX

kakapirri   XXXXX

kakara   XXXXX

kakarraldo  chwilen = chwilen fawr ddu  

kakati   XXXXX

kakazto   XXXXX

kakaztu   XXXXX

kako   XXXXX

kakontzi   XXXXX

kakotx

kaktus  cactws  

kala  lili-ddwr  

kalabaz|ak  (marciau ysgol)<)(50) methiant  

kalabaza  pwmpen  

kalamu  cywarch  

kalapita   XXXXX

kalatu   XXXXX

kale  str˙d, heol     yn y pentrefi, ceir fel enwau ar y tair prif heol -
Barren|kale = Heol Isaf,
Arte|kale = Heol Ganol,
Go|en|kale = Heol Uchaf  


kale|argi  lamp heol  

kale|garbi|tzaile  ysgubwr heol  

kale|gurutze  croesffordd  

kale|jira  gorymdaith = gorymdaith trw˙'r heol˙dd
i gyfeilaint cerddoriaeth  


kale|kantoi  cornel heol  

kale|ra|tu  dod màs, cael ei gyhoeddi  

kale|tar   XXXXX

kale|tar|tu

kalibra|gailu   XXXXX

kalibra|tu   XXXXX

kalifika|ezin   XXXXX

kalifika|tu   XXXXX

kalifika|tzaile   XXXXX

kalifikazio-liburu  ll˙fr adroddiad (yn dangos marciau'r ysgol)<)(50)  

kalipiu   XXXXX

kalitate  ansawdd  

kaliza   XXXXX

kalka|tu   XXXXX

kalke|tu  (b) niweidio, anafu     (ans) wedi ei niweidio  

kalkula|ezin   XXXXX

kalkula|gailu  cyfrifiannell
 kalkula / cyfrifo + gailu / dyfais  hd 396

kalkula|garri   XXXXX

kalkula|tu  cyfrifo  

kalkula|tzaile   XXXXX

kalkulu   XXXXX

kalkulu-erregela (e)   llithriwl = dyfais cyfrifo  

kalkulu / cyfrifiad + erregela / rhiwl


kalonje   XXXXX

kalpar   XXXXX

kalte egin   XXXXX

kalte  drwg, niwed, cam  

kalte|garri  niweidiol  

kaltetan   XXXXX

kalumniatu   XXXXX

kalumniatzaile   XXXXX

kamaina  bwnc mewn trên  

kamaina-bagoi  (trên) cerb˙d gwel˙au  

kamaleoi  camiliwn  

kamamila  cámomeil  

kamelia  (blod˙n) camelia  

kamera, kamera  cámera  

kamin|gain  jeti  

kamino  heol, ffordd  

kamioi artikulatu  lori gymalog  

kamioi tanga

kamioi zisterna  lori danc  

kamioi, kamioi|a  lori  

kamioi|ari, kamioi|ari|a  gyrrwr lori  

kamioi|kada   XXXXX

kamioi|lari   XXXXX

kamioneta  fan  

kamiseta  fest, crysbais  

kamisoi  gwn nos  

kamuflaia   XXXXX

kamuflatu   XXXXX

kamus|tasun   XXXXX

kamus|tu   XXXXX

kamuts   XXXXX

kana   XXXXX

kanabera  arundo donax = cansen     gwialen bysgota  

Kanada  Cánada  

Kanala   XXXXX

kanale   XXXXX

kanalizatu   XXXXX

kanari  canari  

Kanbo  cynghorfan  

kandalu  cloch iâ  

kandela  cannw˙ll  

kandidatu   XXXXX

kanguru  cangarŵ  

kanila  tap  

kankailu   XXXXX

kankarre|ko   XXXXX

kano  canw  

kanoi   XXXXX

kanoi|kada   XXXXX

kanoi|lari   XXXXX

kanoni|koki   XXXXX

kanoni|za|tu   XXXXX

kanpa|denda   XXXXX

kanpa|keta   XXXXX

kanpa|leku   XXXXX

kanpa|mendu   XXXXX

kanpa|tu   XXXXX

kanpai  cloch  

kanpai|a jo  canu'r gloch     mastwrbio, onanu
 kanpain|a / y gloch + jo / bwrw kanpaina

kanpaina (e)   ymg˙rch     ymg˙rch etholiadol  

kanpaina|denda zelai  maes gwersyllu, maes peb˙ll  

kanpaina|denda  pabell  

kanpan-  ffurf gyfunol ar kanpai / cloch  

kanpan|dorre   XXXXX

kanpan|dorre  cloc d˙  

kanpan|en|tze|ko   XXXXX

kanpan|jole   XXXXX

kanpan|mihi  tafod cloch  

Kanpezu  cynghorfan  

kanping denda  pabell  

kanping su  tân gwersyllu  

kanping  gwersyllfan  

kanpix   XXXXX

Kanpo Arazo|eta|ra|ko Ministerio  Gweinidogaeth Dramor  

kanpo  tu allan  

kanpo|alde|ko bide  (heol, traffordd) lôn allanol  

kanpo|an  y tu allan, y tu fâs  

kanpo|ra hemen|dik!

kanpo|ra  allan, mâs = i gyfeiriad y tu allan  

kanpo|ra|tu  m˙nd allan     taflu allan  

kanpo|tar  dieithr˙n     tramorwr  

Kanputxea   XXXXX

kant|aldi  perfformiad cerddorol  

kant|arazi   XXXXX

kant|ari  canwr, cantor  

kanta  cân  

kanta|tegi   XXXXX

kanta|tu  canu  

kanta|tzaile   XXXXX

Kantabri|ar itsaso|a  Môr Cantabria  

Kantabria  Cantabria  

kantitate  cyfanswm  

kantoi  cornel     kale|kantoi cornel heol  

kantona|mendu   XXXXX

kantu   XXXXX

kantzelari   XXXXX

kantzer   XXXXX

kantziler   XXXXX

Kanzer-tropiko  Trofan Cancr  

kapable   XXXXX

kapar  trogen = trogen fach  

kapare   XXXXX

kapasai   XXXXX

kapazitate   XXXXX

kapela  het  

kapelau   XXXXX

kapera   XXXXX

kaperau   XXXXX

kapitain  capten  

kapital  cyfalaf  

kapital|ismo  cyfalafiaeth  

kapital|ista  cyfalafwr  

kapital|iza|tu   XXXXX

kapitulu   XXXXX

kapoi   XXXXX

kaporale   XXXXX

kapot  (car) cwfl  

Kaprikorn-tropikoe   Trofan Cápricorn   

kapsula  (cerb˙d gofod) capsiwl  

kapta|tu   XXXXX

kapulu  blagur˙n  

kapustu   XXXXX

karabana  carafán (= cerb˙d llusg)  

karabilkatu   XXXXX

karabinari   XXXXX

karaka   XXXXX

Karakarre

karakoil|du   XXXXX

karakteriza|tu   XXXXX

karamela|tu   XXXXX

karamelu  taffi  

karbura|gai   XXXXX

karbura|gai|lu   XXXXX

karburatu   XXXXX

kardamu   XXXXX

kardantxilo   XXXXX

kardinale   XXXXX

kardinalgo   XXXXX

kare  calch  

kare|dun   XXXXX

kare|harri   XXXXX

karel  (llong) gynwalc = ym˙l uchaf ochr llong  

karelkanpoko

kareltik kanpoko motordun  bad modur allanol  

karga|mendu   XXXXX

karga|tu  llw˙tho  

kargu   XXXXX

kargu|dun   XXXXX

kari   XXXXX

Karibe itsaso|a  y Môr Caribî  

karikaturiza|tu   XXXXX

karilloi   XXXXX

kario   XXXXX

kario|tasun  prinder  

kario|tu   XXXXX

karitate   XXXXX

karitate|z   XXXXX

karkail   XXXXX

karkail|du   XXXXX

karkaisa   XXXXX

Karkar

karkara   XXXXX

karmeldar   XXXXX

karobi   XXXXX

karpeta  ffeil = clawr ar gyfer tudalennau  

karrakada   XXXXX

karramarro  cranc     llong dreillio  

Karramarro-tropiko

Karrantza  cynghorfan  

karras|ka|tu   XXXXX

karras|kari   XXXXX

karratu   XXXXX

karrika  heol     Karrika (Gipuzkoa) tafodiaith Nafarroa (yn ôl map Bonaparte karrileratu

karrileratu   XXXXX

kart|azal  amlen  

kart|eta|n  yn chwarae cardiau  

karta  cerd˙n
   XXXXX


karta|boi   XXXXX

karta|saski  trei llythyrau
 [karta / llyth˙r + saski / basged]

karta|zaku (e)   sach lythyrau  

kartel  arw˙dd  

kartel|degi   XXXXX

kartilago|tsu   XXXXX

kartoi  cardbord     bocs cardbord  

kartoi|z  wedi ei gwneud o gardbord  

kartoi|zk|ontzi  cynhw˙s˙dd cardford at ddiod  

kartoi|zko  wedi ei gwneud o gardbord  

karton|du   XXXXX

karton|gintza   XXXXX

karu  drud  

karu|tu  codi pris     codi (pris)  

kas|kail|du   XXXXX

kasa  barn  

kasago

Kaseda  cynghorfan  

kasik   XXXXX

kask|arin  penchwiban  

kask|ezur  creuan, penglog  

kaska   XXXXX

kaska  creuan, penglog  

kaska|beltz  parus major = titw penddu  

kaska|motz   XXXXX

Kaskante  cynghorfan  

kaskar   XXXXX

kaskarin   XXXXX

kaskarreko   XXXXX

kaskasoil   XXXXX

kasketaldi   XXXXX

kasko  het ddiogelu     pen  

Kaspio itsaso|a  Môr Caspia  

Kastejon  cynghorfan  

kastitate   XXXXX

kastu   XXXXX

kasu  achos     (gramadeg) cyflwr  

kasu  gofal     (gramadeg) cyflwr  

kasu|ko  un s˙dd yn destun achos ll˙s  

kasual|ki   XXXXX

kasualitate   XXXXX

kat|eme   XXXXX

kata|gorri  gwiwer  

kata|kume   XXXXX

kata|marka ibili (b)   m˙nd ar ei bedwar  / ei phedwar   

kata|marka  ar ei bedwar  / ei phedwar  

kata|motz  lynx lynx = lincs  

kata|zuri   XXXXX

katalin|gorri   XXXXX

katalina  cadw˙n beic  

kataliza|tu   XXXXX

kataliza|tzaile   XXXXX

kataloga|tu   XXXXX

kataluni|ar  (e) Catalonwr, Catalones     (ans) Catalonaidd  

kataluni|era  Cataloneg  

Katalunia  Catalonia  

katarra|tu   XXXXX

katarro  annw˙d  

kate  cadw˙n (ee cadw˙n diogelwch)     (teledu) sianel  

katea|mendu   XXXXX

katea|tu   XXXXX

katedra|dun   XXXXX

katedrale   XXXXX

kategori|ko|ki   XXXXX

katekesi   XXXXX

katekiza|tu   XXXXX

katigu  caethwas  

katilu  powlen  

katilu|kada   XXXXX

katioi   XXXXX

katiuska  bwt  

katoliko|tasun   XXXXX

katramila   XXXXX

katu  cath  

katu|ka   XXXXX

katu|keria   XXXXX

katxutx  cap  

kaudi|men   XXXXX

kausa|tu   XXXXX

kausal|tasun   XXXXX

kautelos|ki   XXXXX

kauteriza|tu   XXXXX

kautxo  rwber (= deun˙dd)  

kax|ari  merch dìl, bachgen tìl  

kaxa  bocs  

kaxete  casét

kaxkar   XXXXX

kaxkarkeria   XXXXX

kaxoi   XXXXX

kazet|ari  newyddiadurwr  

kazet|ari|tza  newyddiaduraeth  

kazeta  newyddiadur     cylchgrawn  

kazetal-   XXXXX   ffurf oleddfol ar kazeta|ri = newyddiadurwr  

kazkabar egin  bwrw cesair  

kazkabar  cesair, cenll˙sg  

kazo  sosban  

kazola  pan coginio  

ke  mwg  

ke|aldi   XXXXX

ke|bide  shimnai  

ke|tan  dan fygu  

ke|zulo (e)   shimnai  

ke-at|era|gailu  ec 

kedar   XXXXX

keinu egin  wincio  

keinu  winc  

keinu|ka   XXXXX

keinu|ti   XXXXX

keixu   XXXXX

kelt|ar  Celt  

kelt|era  Celteg  

kelt|iberi|ar  Celtiberiad  

Keltiko batasun|a  yr Undeb Celtaidd = undeb er hyrw˙ddohawliau'r chwech gwlad Celtaidd  

keltiko  Celtaidd  

kemen  nerth  

kemen|tsu   XXXXX

ken  (mathemateg) minws  

ken|du  *di|o   cymr˙d oddi ar     (mathemateg) tynnu  

kenketa   XXXXX

kenkizun   XXXXX

kentzaile   XXXXX

kera   XXXXX

keramika   XXXXX

kereila   XXXXX

kereila|tu   XXXXX

kerexa   XXXXX

keria   XXXXX

kermeza   XXXXX

kerru   XXXXX

ket|an egon  bod yn w˙llt, bod allan o'i gof  / o'i chof  

kexa  cw˙n     protest  

kexa|liburu   XXXXX

kexa|ti   XXXXX

kexa|tu  cw˙no, cintach  

kexu  (e) pryder     (e) (cyfraith) ??  

kezka  gofid  

kezka|garri  gofidus  

kezka|tu  hd 399

badator uda - badatoz jaiak. Txapela metalikoak, itxurak duen garrantziaz guztiz kezkaturik, uda honetarako moda metalikoa aurkezten dizue
Egin 02 06 95kezkati   XXXXX

kezkatsu   XXXXX

-ki

kide  cydymaith, cydweithwr     (ans)   

-kide  un s˙'n perth˙n i, un s˙'n ymwneud â  

kide|ko  cyfoes  

kide|tasun  tebygrw˙dd  

kide|tu   XXXXX

kide|tza   XXXXX

kikara  cwpan bach  

kikil  swil  

kikil|du   XXXXX

kikirrio   XXXXX

kili kili   XXXXX

kili kolo   XXXXX

kili|ka|tu   XXXXX

kilika|garri   XXXXX

kili-kili egin  gogleisio  

kili-kili  goglais  

kili-kolo egin  bod yn ansad, gogw˙ddo  

kili-kolo  ansad  

kilkir  crics˙n  

kilo erdi  hanner kílogram  

kilo  kílogram  

kilogramo  kílogram  

kilometro  kílometr  

kilometro-konta|gailu  (car) cyfrif˙dd pellter  

kima  egin  

kima|tu   XXXXX

kimika|ri   XXXXX

kimiko|ki   XXXXX

kimu  egin  

-kin  gyda  

kinatu   XXXXX

kiniela  pŵl pel-droed  

kinka  sefyllfa tyngedfennol  

kinkila|denda   XXXXX

kinpula   XXXXX

kintale   XXXXX

kiosko  stondin papurau newyddion  

kipula  winwns˙n  

kira|tsu   XXXXX

kiras|tasun   XXXXX

kirats  drewdod  

kiribil  (sgriw) troell  

kiribil|du   XXXXX

kirikiño  draenog  

kiriliko   XXXXX

kirio   XXXXX

kirkileria   XXXXX

kirofano  (ysbyt˙) theatr llawfeddygol  

kirol portu  marina  

kirol turismo  twristiaeth chwaraeon  

kirol  chwaraeon  

kirol|ari
1 chwareuwr, mabolgampwr
  
TARDDIAD: (kirol- < kirola = chwaraeon) + (-ari = olddodiad i ddynodi gweithred˙dd)

 

kirol|ari  chwareuwr, mabolgampwr  

kirol|degi  canolfan chwareuon  

kirol|tzale

kirola
1 chwaraeon

 

kirola|degi
1 canolfan chwaraeon
TARDDIAD: (
kirola = chwaraeon) + (-degi olddodiad =  t˙)
 

kirol-auto  car sbort  

kirol-zapata  esgid chwareuon  

kirri   XXXXX

kirrinka   XXXXX

kirrosis   XXXXX

kirten   XXXXX

kirtenkeria   XXXXX

kirurgi|lari   XXXXX

kirurgia   XXXXX

kiskal  llosg = wedi llosgi     wedi deifio  

kiskal|du  deifio  

kiskal|garri   XXXXX

kiskal|i  cael ei losgu     cael ei ddeifio   hd 399

kisket   XXXXX

kisketots   XXXXX

kiskil   XXXXX

kisu   XXXXX

kita|garri   XXXXX

kita|pen   XXXXX

kita|tu   XXXXX

kito   XXXXX

kitzi|garri   XXXXX

kiwi  kiwi (ffrw˙th˙n o Zeland New˙dd)  

kiwi-arbol  pren kiwi  

kixmi   XXXXX

kizkor|tu   XXXXX

kizkur   XXXXX

kizkur|tu   XXXXX

-kizun  cyfeiria at weithrediad posibl yn y dyfodol; ar gyfer     i ffurfio enw  

egin|kizun tasg

etor|kizun dyfodol

ikus|kizun golygfa

-kizun (olddodiad)
1 (i ffurfio ansoddeiriau) “ar gyfer, i”; cyfeiria at weithrediad posibl yn y dyfodol
Hori ikus|kizun dago (Hori ikuskizun dago) Mae hynn˙ i'w weld 
2 (i ffurfio enwau)
egin gwneud, egin|kizun (eginkizun) tasg
etorr|i (etorri) gwneud, etor|kizun (etorkizun) dyfodol
ikus|i (ikusi) gweld, ikus|kizun (ikuskizun) golygfa

klabikula
1 carnasiwn
TARDDIAD: Castileg “clavícula” = carnasiwn

klabikula (e)   carnasiwn   

klakada   XXXXX

klandestinitate   XXXXX

klandestino|ki   XXXXX

klar   XXXXX

klar|ki   XXXXX

klar|tasun   XXXXX

klar|tu   XXXXX

klarinete  clarinét  

klarinete
1 clarinét
TARDDIAD: Castileg “
clarinete” = clarinét

klarion  sialc  

klaru   XXXXX

klase  dosbarth  

klase|arte|ko   XXXXX

klasifika|gailu   XXXXX

klasifika|garri   XXXXX

klasifikari   XXXXX

klasifikatu   XXXXX

klaskada   XXXXX

klera  sialc  

klimarapen   XXXXX

klimaratu   XXXXX

klip  clip  

kliska   XXXXX

-ko naiz  byddaf (+ berf ddi-wrthr˙ch)  

-ko

-ko  enwau lleoedd   -ko ar ôl llafariad, -eko ar ôl cytsain; -go ar ôl l, n

-ko  i ffurfio ansoddair i ddynodi lle

Gasteiz|eko udal|a
Cyngor Dinas Gasteiz

Gipuzkoa|ko kutxa
Banc Cynilon Gipuzkoa

Gipuzkoa|ko kutxa|ko bulego|etan
yn sw˙ddfé˙dd Banc Cynilon Gipuzkoa

Donostia|ko udal|a
Cyngor Dinas Donostia
yn perth˙n i

"Big Trouble" izeneko bela|untzi|a Britainia Haundi|ko Southampton portukoda
i ffurfio ansoddair i ddynodi faint o amser

Bost urte|ko intransigentzia|ri ate|ak ix|ten di|zki|o akordio|ak

Egin 30 06 94
 ar gyfer

gaur|ko
ar gyfer heddiw

ikas|te|ko
(ikas|ten / dysgu + -ko  ar gyfer dysgu
  olddodiad dyfodol

etorr|i da, etorr|i|ko da
mae-hi wedi dod, b˙dd-hi'n dod
_-ko naiz  olddodiad bachigynnol

muti|ko
(= mutil + -ko  bachgen bach

otso|ko
bleidd˙n
 sw˙dd

art|zain|go
(Iparr|alde)  sw˙dd bugail
 
ar gyfer pob un
etorri|aldi|ko
ar gyfer pob dyfodiad
perchennog eiddoetxe|ko zelai|akcaeau'r teulu peth yn perth˙n i...

esku|ko
ffon
i ffurfio ansoddeiriau yn gyffredinoli ddynodi cysylltiada) ar ôl adferfiau amser   gaur|koar ôl rhif) yn cynnw˙s nifer o rannaulau|koerg˙dmuturr|ekoerg˙d yn y geg

koaderna|tu   XXXXX

koaderna|tzaile   XXXXX

koadernazio   XXXXX

koaderno  ll˙fr nodiadau, nodl˙fr  

koadratu  sgwâr  

koadro  llun  

koaliga|tu

Koartango  cynghorfan  

koartel   XXXXX

koartel|ari   XXXXX

koartela|ra|tu   XXXXX

koartza  crë˙r  

koba   XXXXX

koba|zulo   XXXXX

kobla   XXXXX

koblakari   XXXXX

kobra  cobra  

kobra|gaitz   XXXXX

kobra|garri   XXXXX

kobra|tu  derb˙n arian     casglu arian  

kobra|tzaile   XXXXX

kobru   XXXXX

kodaina  pladur  

kodifika|tu   XXXXX

koerlatibo   XXXXX

koerlatibo|ki   XXXXX

koerlatibo|ki   XXXXX

koerlazio  c˙d-berthynas  

kofradia
arran|tzale|en kofradi_a (arrantzaleen kofradia) cymdeithas y pysgotw˙r (i ammddiff˙n achos y pysgotw˙r)
1 cymdeithas
TARDDIAD: Castileg “cofradia” = cymdeithas, c˙lch

 
 

kofradia  cymdeithas  

koherente  COHERENT  

kohesio  c˙dlyniad  

kohete  roced  

kohete
1 roced
TARDDIAD: Castileg “cohete” = roced

 

koilare   XXXXX

koinata  chwaer-yng-nghyfraith  

koinata
1 chwaer-yng-nghyfraith  
TARDDIAD: Cf. Castileg “cuñada” = chwaer-yng-nghyfraith
  

koinatu
1 brawd-yng-nghyfraith  
TARDDIAD: Cf. Castileg “cuñado” = brawd-yng-nghyfraith
  


koinatu  brawd-yng-nghyfraith  

koinatu|kide   XXXXX

koinatu-koinat|ak  brod˙r- a chwior˙dd-yng-nghyfraith  

koinatu-koinat|ak
1 brod˙r a chwior˙dd-yng-nghyfraith  

 
 

koipa|keta   XXXXX

koipa|tu  iro     gwenieithu  

koipatsu   XXXXX

koipe  saim, bloneg  

koipe|keria   XXXXX

koipe|tsu  seimll˙d, blonegog  

koipeztapen   XXXXX

koipeztatu   XXXXX

koipeztatzaile   XXXXX

koipezto   XXXXX

koitadu   XXXXX

koiu   XXXXX

koka|tu  rhoi, lleoli  

koko   XXXXX

kokolo   XXXXX

kokomarro   XXXXX

kokondo   XXXXX

kokorico   XXXXX

kokorikatu   XXXXX

kokospe  gên ddwbl  

kokospeko   XXXXX

kokot  gwar, gwegil  

kokots  gên  

kola  glud  

kolaborazio  erth˙gl = (erth˙gl gan arbenigwr wedi ei chyhoeddi gan newyddiadur)  

kolatu   XXXXX

koldar  llwfr  

koldar|keria   XXXXX

koldar|ki   XXXXX

koldar|tu   XXXXX

kolegiatu   XXXXX

kolektibitate   XXXXX

kolektibo|ki   XXXXX

kolektore   XXXXX

koleratsu   XXXXX

koleratu   XXXXX

kolko   XXXXX

kolofoi   XXXXX

koloka   XXXXX

koloka|n dago   XXXXX

koloka|tu   XXXXX

koloni|ar  trefedigaethol  

koloni|tar  trefedigaethwr  

koloni|zatzaile   XXXXX

kolonia  dŵr Cwlwn, eau de Cologne  

kolonia
1 ô-di-colôn, eau de Cologne, dw^r persawrus  
TARDDIAD: Cf. Castileg “colonia” = ô-di-colôn

 

kolonia|ko  trefedigaethol  

kolonialismo  trefedigyddiaeth??  

kolonializatu   XXXXX

koloniza|keta  trefedigaethu, coloneiddiad  

koloniza|tu  coloneiddio??  

kolor|ge  di-liw  

kolora|gailu  lliw (at wlân, etc)  

kolora|tu   XXXXX

kolore  lliw  

kolore
1 lliw

kolore|gai   XXXXX

kolore|ta|ko     
zer kolore|ta|ko|a da beth ˙w ei liw? pa liw ˙w e?  
zer kolore|ta|ko|ak dira beth ˙w eu lliw? pa liw yd˙n nhw?

ŞŞkoloretasun

kolore|tasun   XXXXX

kolore|tsu  lliwgar  

kolore|tsu (ansoddair)
1 lliwiog 
TARDDIAD: (
kolore = lliw) + (-tsu olddodiad ansoddeiriol)


kolore|zko  lliw  

kolorez|ta|tu   XXXXX

kolpa|tu  curo  

kolpaketa   XXXXX

kolpaldi   XXXXX

kolpe  erg˙d  

kolpe|a har|tu   XXXXX

kolpe|ka   XXXXX

kolpe|leun|gailu (e)   (car) bwmper   

koltxoi  matres  

koltxon|degi   XXXXX

komatxo   XXXXX

komedia  cómedi  

komeni|garri  cyfléus     defnyddiol  

komenientzia   XXXXX

komenio  cytundeb (ar gyflogau ac amodau mewn sw˙dd)  

komentu   XXXXX

komeria   XXXXX

kometa  seren gynffonnog  

komiki  comic = cylchgrawn dif˙r  

komiko|ki   XXXXX

komisal|degi  gorsaf heddlu  

komisari  comisár  

komisio   XXXXX

komisio|lari   XXXXX

komoda  cistyndrôrs  

komprimi|tu   XXXXX

komun paper

komun  toiled  

komun|ari   XXXXX

komun|eko kazola  powlen doiled  

komun|eko paper  papur tŷbach  

komun|eko  toiled  

komunika|bide  cyfrwng cyfathrebu  

komunika|ezin   XXXXX

komunika|garri   XXXXX

komunika|kor   XXXXX

komunika|tu  cyfathrebu  

komunikatzaile   XXXXX

komunio  cymun   

komunismo  comiwnyddiaeth  

komunista  comiwn˙dd  

komunitare   XXXXX

komunitate   XXXXX

komunitate  cymuned  

komunzki   XXXXX

konbatigarri   XXXXX

konbatitu   XXXXX

konbentzimendu   XXXXX

konbentzitu   XXXXX

konbertimendu   XXXXX

konbertitu   XXXXX

konbertsatu   XXXXX

konbertsio   XXXXX

konbexu  amgrwm  

konbiktu   XXXXX

konbikzio   XXXXX

konbinatu   XXXXX

konboi   XXXXX

konda|keta   XXXXX

konda|tu   XXXXX

konda|tzaile   XXXXX

kondaezinezko   XXXXX

kondagintza   XXXXX

kondaira  hanes  

kondakatilu   XXXXX

konde  iarll  

kondekoratu   XXXXX

konden|garri  condemnadw˙  

kondena  condemniad  

kondena|tu  condemnio     dedfrydu  

kondenagarri   XXXXX

kondenamendu   XXXXX

kondenatu   XXXXX

kondentsa|gailu   XXXXX

kondentsa|tu   XXXXX

kondizio   XXXXX

kondizio|gabe   XXXXX

kondizio|gabe|ki   XXXXX

kondiziona|men|du   XXXXX

kondiziona|tu   XXXXX

kondoi   XXXXX

kondore   XXXXX

kondu   XXXXX

konekta|tu   XXXXX

konekta|tzaile   XXXXX

konfabula|tu   XXXXX

konfedera|kuntza   XXXXX

konfedera|tu   XXXXX

konfederazio  c˙d-ffederasiwn  

konferentzia|tu   XXXXX

konferi|tu   XXXXX

konfesa|leku   XXXXX

konfesa|tu   XXXXX

konfesore   XXXXX

konfidantza  hyder  

konfidentzial|ki   XXXXX

konfirma|tu   XXXXX

konfiska|tu   XXXXX

konforma|gaitz   XXXXX

konforma|tu   XXXXX

konformitate   XXXXX

konforta|garri   XXXXX

konforta|tu   XXXXX

kongestiona|tu   XXXXX

kongrega|tu   XXXXX

kongres|kide   XXXXX

kongresu   XXXXX

kongruenteki   XXXXX

koniko  conigol  

konjunkzio  cysylltair  

konjura|tu   XXXXX

konka|dura   XXXXX

konka|tu   XXXXX

konketa  basn ymolchi  

konkista|tu   XXXXX

konkista|tzaile   XXXXX

konkludi|tu   XXXXX

konkor  chw˙dd  

konkor|dun  crwca  

konkreta|tu

konkretu   XXXXX

konkretu|ki   XXXXX

konkurri|tu   XXXXX

kono  côn  

konorte  ymwybyddiaeth   
konortea gal|du colli ymw˙byddiaeth   
konortea gal|du gabe heb golli ymw˙byddiaeth 


konotazio   XXXXX

konpai   XXXXX

konpaina   XXXXX

konpara|tu   XXXXX

konparatibo|ki   XXXXX

konparti|tu   XXXXX

konpas  cwmpas  

konpasa|tu   XXXXX

konpasatu|ki   XXXXX

konpentsa|tu   XXXXX

konpetidore   XXXXX

konpetitu   XXXXX

konplazi|mendu   XXXXX

konplazi|tu   XXXXX

konplexa|tu   XXXXX

konplexu   XXXXX

konplexu|tasun   XXXXX

konpli|mendu   XXXXX

konpli|tu   XXXXX

konpli|tzaile   XXXXX

konplika|tu  cymhlethu     cymhleth  

konplimenta|tu   XXXXX

konplitu|ki   XXXXX

konpon|bide  ateb, datrysiad  

konpon|du  trefnu, tacluso  

konpon|ezin  ni ellir ei drwsio     ni ellir ei ddatr˙s  

konpon|garri   XXXXX

konpon|keta  trwsiad     trefniad  

konposa|keta   XXXXX

konposa|tu   XXXXX    XXXXX

konpreni|gaitz   XXXXX

konpreni|garri  dealladw˙  

konpreni|tu  deall  

konpresa  tywel misglw˙f  

konprima|gailu   XXXXX

konprome|ta|tu  trefnu i gwrdd, trefnu i wneud rh˙wbeth  

konprometa|garri  COMPROMISIMNG  

konpromezu   XXXXX

konpromisari   XXXXX

konpromisu  rh˙wbeth wedi ei drefnu (cyfarfod , rh˙wbeth wedi ei addo  

konputa|gailu   XXXXX

konputatu   XXXXX

konputu   XXXXX

 

konsejuetxe  maerd˙

herriko Udaletxea edo Konsejuetxea neuadd neu faerd˙ y pentref

(konseju = cyngor) + (etxe = tŷ)   

konsentitu   XXXXX

konserba|tzaile   XXXXX

konspiratu   XXXXX

konspiratzaile   XXXXX

konstata|tu   XXXXX

konstitutzio  cyfansoddiad  

konstituzional|ki   XXXXX

konsulta|tegi   XXXXX

konsulta|tu   XXXXX

konsultori  ymgynghorwr  

konsumi|tzaile


kont|erri   XXXXX

konta|ezin  dirifedi, ni ellir ei gyfrif  

konta|ezin|ezko   XXXXX

konta|gailu  cyfrifiannell  

konta|gaitz   XXXXX

konta|keta   XXXXX

konta|lari   XXXXX

konta|tu  cyfrif  

kontabilitate   XXXXX

kontabiliza|tu   XXXXX

kontakta|tu   XXXXX

kontenplari   XXXXX

kontenplatu   XXXXX

kontentagaitz   XXXXX

kontentatu   XXXXX

kontentu   XXXXX

kontinente  cyfandir  

kontra jo   XXXXX

kontra-  gwrth-  

kontra  yn erb˙n     wrth ochr  

kontra|balio   XXXXX

kontra|baxu  bas dwbl  

kontra|eraso   XXXXX

kontra|esa|le   XXXXX

kontra|esan  gwrthddywediad  

kontra|esan|kor   XXXXX

kontra|espionaia  gwrth-ysbïaeth  

kontra|gin|du   XXXXX

kontra|idaz|pen   XXXXX

kontra|iraul|tzaile   XXXXX

kontra|iraultza   XXXXX

kontra|ispali|tu   XXXXX

kontra|jarri   XXXXX

kontra|kai   XXXXX

kontra|kar   XXXXX

kontra|ko  gwrthw˙nebol  

kontra|leiho  clawr ffenestr  

kontra|maisu   XXXXX

kontra|pisu   XXXXX

kontra|pozoi   XXXXX

kontra|ra   XXXXX

kontra|su   XXXXX

kontrakzio   XXXXX

kontrargi   XXXXX

kontrariatu   XXXXX

kontrastatu   XXXXX

kontratakatu   XXXXX

kontratari   XXXXX

kontratatu   XXXXX

kontratu   XXXXX

kontrazal   XXXXX

kontrazeinu   XXXXX

kontrol dorre  twr rheoli  

kontrol  rheolaeth  

kontrola|ezin   XXXXX

kontrola|gaitz   XXXXX

kontrola|tu   XXXXX

kontrola|tzaile  rheolwr  

kontsagra|tu   XXXXX

kontsaila|garri   XXXXX

kontseil|ari  cynghor˙dd  

kontseila|tu   XXXXX

kontseilu  cyngor = bwrdd  

kontsekuente|ki   XXXXX

kontsentimentu   XXXXX

kontserba  bw˙d tùn  

kontserba|gile   XXXXX

kontserba|pote   XXXXX

kontserba|tu   XXXXX

kontserbatorio  consérfatori  

kontsidera|tu   XXXXX

kontsigna|tu   XXXXX

kontsola  cysur  

kontsola|ezin   XXXXX

kontsola|gailu   XXXXX

kontsola|garri  cysurol  

kontsola|mendu   XXXXX

kontsola|tu  cysuro  

kontsola|tzaile   XXXXX

kontsonante  cytsain  

kontsul  conswl  

kontsul|ego   XXXXX

kontsul|etxe  conyld˙  

kontsul|orde   XXXXX

kontsulta  meddygfa  

kontsumi|tu   XXXXX

kontu ireki  cyfrif cyfredol  

kontu  cyfrif  

kontu|lari   XXXXX

kontu|laritza   XXXXX

kontura  (+ da) sylweddoli  

kontura|gabe   XXXXX

kontura|tu = kontura

kontzen|tzu   XXXXX

kontzentra|tu   XXXXX

kontzeptu   XXXXX

kontzepzio   XXXXX

kontzertu  cyngerdd  

kontzertza|tu   XXXXX

kontzesio   XXXXX

kontzesionari   XXXXX

kontzien|teki   XXXXX

kontzientzia  c˙dw˙bod  

kontzientzia|tu   XXXXX

kontzientziatsu   XXXXX

kontzilia|ezin   XXXXX

kontzilia|garri   XXXXX

kontzilia|tu   XXXXX

koopera|tu   XXXXX
koordina|tzaile  c˙dlyn˙dd  

koordinatu   XXXXX

koordinazio  c˙dlyniad, c˙dweithrediad  

kopa  cwpan  

kopa|kada   XXXXX

kopari   XXXXX

kopatu   XXXXX

kopau   XXXXX

kopeta  talcen  

kopetile

kopetilun   XXXXX

kopia  copi  

kopia|gailu   XXXXX

kopia|tu   XXXXX

kopia|tzaile   XXXXX

kopla|keria   XXXXX

koplari   XXXXX

kopoi   XXXXX

kopuru   XXXXX

kora|pila|tsu   XXXXX

kora|pila|tu   XXXXX

Koral itsaso|a  y Môr Cwrel  

koral|dun   XXXXX

korapilo  noeth, porc˙n  

koratilo  gwasgod  

koraza|tu   XXXXX

korda   XXXXX

korde   XXXXX

korde|gabe   XXXXX

kordel  (esgid) lasen, carrai  

kordel|degi   XXXXX

kordo|kadura   XXXXX

kordo|katu   XXXXX

kordoi   XXXXX

kordoka   XXXXX

kordokari   XXXXX

kordonatu   XXXXX

Korella  cynghorfan  

Kornuales  Cern˙w  

koroa  coron  

koroa|pen   XXXXX

koroa|tu   XXXXX

koron|ari   XXXXX

korre|jidore   XXXXX

korre|jitu   XXXXX

korrekzio   XXXXX

korrespontsari   XXXXX

korri|tu   XXXXX

korridore   XXXXX

korrika egin  rasio, rhedeg  

korrika etorri  dod dan redeg  

korrika ibili  m˙nd dan redeg  

korrika joan  m˙nd dan redeg  

korrika  ras     (adf) dan redeg  

korrika|lari  rhedwr  

korro|ka   XXXXX

korron|ka   XXXXX

korronte  cerr˙nt (trydan, dŵr)  

korru   XXXXX

Korsika  Córsica  

korta  stabl  

Korte|zubi

Kortes  cynghorfan  

kortes|tar  (ans) yn perth˙n i Kortes     (e) un o Kortes  

korteski   XXXXX

kortsari   XXXXX

kortse   XXXXX

kortse|tegi   XXXXX

kortxerdi   XXXXX

kortxo  corc  

kortxoztatu   XXXXX

koru  côr  

kosinu   XXXXX

koska  (daeareg) ffowt     anhawster  

koskabilo  cloch fach (i anifail)  

koskada   XXXXX

koskol   XXXXX

koskor  bach  

koskorr|eko  erg˙d i'r pen  

kosmos  cosmos  

kost|alde   XXXXX

kosta  arfordir  

kosta|ko  arfordirol, yn perth˙n i'r arfordir  

kosta|tu  costio  

Kostapola   XXXXX

kostu   XXXXX

kotiza|garri   XXXXX

kotiza|tu  talu (cyfraniad)  

kotoi  cotwm  

kotor   XXXXX

kotxe  car  

koxkor   XXXXX

koxu   XXXXX

krabelin  carnasiwn  

krak egin   XXXXX

krakada   XXXXX

kraska|gailu  gefail gnau  

kraska|tu   XXXXX

krea|tu   XXXXX

kreatura   XXXXX

kreatzaile   XXXXX

kreditatu   XXXXX

kreditu   XXXXX

krema  hufen  

kremailera  zip  

kresal  dŵr y môr  

kridantza   XXXXX

kriminal|ki   XXXXX

kriminal|tasun   XXXXX

Kripan  cynghorfan  

kriseilu   XXXXX

krisi

krisi|aldi  cyfnod o argyfwng  

krisis  argyfwng, creisis  

krisket  (drws) clicied   

kriskitin  castanét  

kriskitin|suge  neidr gynffondrwst  

kristal  cristal  

kristal|aldi   XXXXX

kristal|degi   XXXXX

kristaldu    

kristau  Cristion  

kristau|ki   XXXXX

kristau|tasun   XXXXX

kristau|tu   XXXXX

Kristo  Crist  

kristoren   XXXXX

kritik|ari, kritik|ari|a  critic  

kritika|garri   XXXXX

kritika|lari  critic  

kritika|tu   XXXXX

kroka|tu   XXXXX

krokodilo  crócodeil  

kroma|tu   XXXXX

kromo  lluniau neu stampiau bach at gasglu i wneud set  

kronika  adroddiad  

kronologia  cronoleg  

kronologiko|ki   XXXXX

kronometra|tu   XXXXX

kronometra|tzaile   XXXXX

krudel   XXXXX

krudel|keria   XXXXX

krudel|ki   XXXXX

krutzifika|tu   XXXXX

kuadrikula|tu   XXXXX

kualitate  ansawdd  

Kuba  Ciwba  

kubi   XXXXX

kubika|tu   XXXXX

kubiko  ciwbig  

kubitu  wlna, elin = asgwrn mewnol y blaenfraich  

kubo  ciwb  

kudea|tu   XXXXX   rheoli  

kudea|tzaile  rheolwr  

kui  cwningen  

kukaina  pol˙n seimll˙d     cystadleuaeth - mae'r cystadleuw˙r yn symud ar h˙d pol˙n seimll˙d s˙dd yn gorest˙n dros afon er mw˙n cael gafael mewn banerar y pen pellaf  

kuku  (ader˙n) cuculus canoris = cog, cwcw  

kuku|bil|ka|tu   XXXXX

kuku|ka   XXXXX

kukurruku   XXXXX

kuliska   XXXXX

kultu   XXXXX

kultur  diwylliannol  

kultura  diwylliant  

kultura|dun  diwylliedig  

kulun|ka  siglen  

kulun|ka|tu  siglo  

kulun|kada   XXXXX

kulun|katu   XXXXX

kuluska   XXXXX

kume  c˙w anifail  

kupida   XXXXX

kupoi  cwpon  

kuraia   XXXXX

kurbadura   XXXXX

kurbatu   XXXXX

kuriositate   XXXXX

kurioski   XXXXX

kurkuildu   XXXXX

kurlinka  (ader˙n) pluvialis squatarola = cwtiad llw˙d  

kurloi  (ader˙n) llw˙d y to  

kurrilo  (ader˙n) crë˙r  

kurrinka   XXXXX

kurrinkari   XXXXX

kurritu   XXXXX

kurrusku   XXXXX

kurtsatu   XXXXX

kurtsi   XXXXX

kurtsiba  italig  

kurtsiba|zko  italig  

kurtsikeria   XXXXX

kurtsu   XXXXX

kurubilka|tu   XXXXX

kusku  plisgen w˙  

kuskuila   XXXXX

kutsa|dura  llygriad  

kutsa|dura  llygriad  

kutsa|garri   XXXXX

kutsa|tu  llygru  

kutsu   XXXXX

kuttun   XXXXX

kutun   XXXXX

kutun|keria   XXXXX

kutxa  bocs     (archfarchnad) desg talu  

kutxa|tila   XXXXX

kutxa|zain automatiko  arianle awtomatig  

kutxa|zain  ariannwr  

kuxin  clustog  

kuzina|tu   XXXXX

kuzkur   XXXXX

kuzkur|tu   XXXXX

kuzkuz|ean   XXXXX

kuzkuz|ka   XXXXX

 


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weĝ(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA