1303k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_l_1303k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN L
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

laba XXXXX

Labaien cynghorfan

labain llithrig, slic (e) llithriad

labain|du XXXXX

labain|kor XXXXX

labaina llafn

labainada XXXXX

laban

laban|du llithro

laban|erazi XXXXX

labanerazle XXXXX

labar clogwn

labe garai ffwrnais chwth

labe ffwrn

Labe|aga

labe|aldi XXXXX

laberinto drysfa

labeska XXXXX

Labetze-Bizkai cynghorfan

Laboa

labor|antza XXXXX

labor|ari tyddynwr, ffermwr

labora|garri XXXXX

labora|tegi labord

labora|tu gweithio ar y tir

labore llafur (= grawn)

labur br

labur|dura XXXXX

labur|keta XXXXX

labur|ki XXXXX

labur|pen crynodeb

labur|tasun XXXXX

labur|tu XXXXX

lagatu XXXXX

Lagran cynghorfan

lagun (enw)
1 cyfaill, ffrind
zure langun|a naiz (zure languna naiz) dy gyfaill wf

-lagun cdymaith

lagun ffrind, , cyfaill

lagun|arte bagad o ffrindiau

lagun|du helpu

lagun|eko ??ffrindiau = yn perthn o, wedi eu wneud o

lagun|garri cymorth, help

lagun|talde grwp o ffrindiau

lagun|tasun cymorth cyfeillgarwch

lagun|tsa XXXXX

lagun|tza XXXXX

lagun|tzaile cynorthw-dd

Lahntze

laia fforch ddwbig at droi'r pridd

laiatu XXXXX

laida|garri XXXXX

laida|tu XXXXX

laido XXXXX

laido|tsu XXXXX

laidoz|ki XXXXX

laidoztatu XXXXX

laino egon bod yn niwlog

laino niwl

laino|a egin bod yn niwlog

laino|tsu egon bod yn niwlog

laino|tsu niwlog

lainotu XXXXX

lainoztagailu XXXXX

laister XXXXX

Lakabe

Lakarre cynghorfan

Lakarri-Arhane-Sarrikota-gaia cynghorfan

lake|tu XXXXX

laket (e) pleser (ans) pleserus

laket|garri

laket|untzi bad pleser

-lako oherwdd

lakoniko|ki XXXXX

lakra|tu XXXXX

lakre cwr slio

laku lln

Lakuntza cynghorfan

lakutar XXXXX

lami|zulo ogof lle mae'r lamia|k yn bw

lamia bod mutholegol yn chwedloniaeth y Basg

lamina|tu XXXXX

lamina|tzaile XXXXX

lan egin gweithio

lan tailer XXXXX gweit d

lan gwaith peth a greuwd - llfr, ffilm, etc
...
teatro|lan (teatro = theatr) + (lan = gwaith); cyfieithiad or Gastileg obra de teatro (= drama)


lan|aldi XXXXX

lan|arte XXXXX

lan|bide hezi|keta hyfforddiant ar gyfer swdd

lan|bide swdd

lan|du trin y caeau

lan|egun XXXXX

lan|gabe di-waith

lan|gabe|zia diweithdra

lan|gai XXXXX

lan|gela XXXXX

lan|gile gweithgar

lan|gile gweithiwr

lan|gile|go XXXXX

lan|gile|ria dosbarth gweithiol

lan|gintza XXXXX

lan|go yn union fel

lan|kide cdweithiwr

lan|kide|go XXXXX

lan|kide|tza cdweithrediad

lan|ordu XXXXX

lan|para|buru XXXXX

lan|tegi gweit d

Lana cynghorfan

lanabes offern, twlsn

lanbro niwl dws

lanbro|tsu XXXXX

land|etxe tŷ cefn gwlad

Land|etxo enw lle, , cyfenw; cae bach

landa maes, cae Landa _, enw lle, cyfenw

Landa|buru XXXXX enw lle, cyfenw; pen y cae

landa|keta plahigfa

Landa|luzu XXXXX enw lle, cyfenw; cae hir

landa|ra|ja|le bwdlysieuwr

landa|tu plannu

Landa|zabal enw lle, cyfenw; maes llydan, cae llydan

Landaben XXXXX

landare planhign

landare
1 planhign

lander XXXXX

Landibarre cynghorfan

lane|ra|tu XXXXX

Lanestosa cynghorfan

langa barier (ar gyfer croesfan wastad, etc)

langeta (beic) bar traws (gl) bar traws

lankor XXXXX

lankor|tasun XXXXX

lanpa

lanpara lamp

lanpas mat drws

lanperna cragen llongau

lanpetu XXXXX

lanpeturik egon XXXXX

lanpostu XXXXX

lansari XXXXX

Lantaron cynghorfan

Lantz cynghorfan

lantz|tu XXXXX

lantza XXXXX

lantzapen XXXXX

lantzari XXXXX

lantze XXXXX

lantzean behin XXXXX

Lantziego cynghorfan

lanuzte XXXXX

lapa llygad hwrdd

Laphizketa

lapiko padell; sosban, pot

lapiko|ko stiw

lapitz pensil

Lapoblacin cynghorfan

laprast egin XXXXX

laprastada XXXXX

 

La Puebla de Labarka cynghorfan


lapur XXXXX

lapur lleidr

lapur|keta XXXXX

lapur|tu XXXXX

Lapurdi-Getaria

Lapurdi-Jatsu

lapurr|eta lladrad

lar gormod

lar|satura|tu XXXXX

laranja oren

laranja|tu lliw oren

laranja-ur sudd oren

laranjondo XXXXX

larda|tu XXXXX

lardaska XXXXX

lardaska|tu XXXXX

lardaskeria gwaith ffwrdd--hi

larderia XXXXX

larderiatsu XXXXX

largatu XXXXX

-lari XXXXX

-la|rik olddodiad i ddynodi presennol parhaol

 

laringe beudag, larincs

laritz (coeden) larix japonoca (?), llarwdden

larkargatu XXXXX

larmintz XXXXX

larpopulatu XXXXX

larprodukzio XXXXX

larra

larra

larra|ga porfa, doldir Larraga cyfenw

larra|tu XXXXX

larra|txori eheddd

Larrabetzu

Larrabile

Larraga cynghorfan

Larrageta

Larraingoa

Larraintzar

Larrainziz XXXXX

Larraiotz

Larrae cynghorfan

Larraona cynghorfan

Larrasoana

Larraul

Larraun cynghorfan

Larrauri-Markaida

larre porfa, gweirglodd braenar

larre|a Larrea = cyfenw (y borfa)

larre|ra|tu XXXXX

Larre|soro cynghorfan

Larrebetzu cynghorfan

Larrebile XXXXX

larregi XXXXX

larri egon bod yn bryderus, bod yn ypst

larri irte|era (e) allanfa frs

larri pryderus difrifol

larri|aldi pryder penchwibanedd, y dot; cyfog

larri|dura XXXXX

larri|tasun XXXXX

larri|tu bod yn gyfogld

Larribarre-Sorhapr cynghorfan

Larrori

larrosa XXXXX

larru lledr

larru|a jo cnychu

larru|denda siop nwddau lledr

larru|gorri north, noethlymun

larru|ki XXXXX

larru|tegi XXXXX

larru|tu XXXXX

larruapaindegi XXXXX

larruapaintzaile XXXXX

laru meln gwelw

larun|bat ddd Sadwrn

Larunbe

Larzabale-Arroze-Zibitze cynghorfan

Las>aga|bazter XXXXX

Lasa cynghorfan

lasa lle mierog nant

lasai egon bod yn ddigyffro

lasai (person) tawel, digyffro (bywd) tawel

lasai|dura XXXXX

lasai|era XXXXX

lasai|garri sdd yn tawelu

lasai|tasun XXXXX

lasai|tu ymlacio

Lasarte

lasta-

lasta|tegi lloft wair

laster yn fuan = cyn bo hir; yn y man yn fuan = yn gyflm

laster
1 yn fuan, yn y man, cn bo hir

laster|ka XXXXX

laster|ka|tu XXXXX

laster|kari XXXXX

laster|keta rs

laster|keta
1 rs
zaldi laster|keta (zaldi lasterketa) = rs geffylau


lastima|garri XXXXX

lastimatu XXXXX

lastimoski XXXXX

lasto gwellt

lasto|txo gwelltn (at yfed)

lastra|tu XXXXX

lata tn

lata|gailu tecln agor tuniau

Latasu XXXXX

latin Lladin

latin|ez yn Lladin

latin|ez|ko Lladin

Latinamerika Amrica Ladin

latitude lledred

latitudinal lledredol

latoi XXXXX

latorri XXXXX

latsa nant

latz garw annymunol, anhyfrd

lau (e) gwastadedd (ans) gwastad, fflat

lau pedwar

lau|bide croesheol

lau|buru sumbol Basgaidd yn debg i groes

lau|dorio XXXXX

lau|garren pedwerdd

lau|ko yn cynnws pedwar unigoln
lau|eko talde bat (e) y pedwar mewn gm o gardiau


lau|tu gwastatu

lauda|garri XXXXX

lauda|kizun XXXXX

lauda|tu XXXXX

lauda|tzaile XXXXX

Laudio

lauhazka ibili mnd ar garlam

lauhazka ar garlam

Laukariz

lauki zuzen petral

lauki ffrm

lauki sgwr

Laukiz cynghorfan

laukote XXXXX

lauoineko XXXXX

laur|ak XXXXX

laur|den chwarter

laur|ehun pedwar cant

laur|en

laur|ogei pedwar ugain, wth-deg
lauro|gei|ta bat = 81
lauro|gei|ta bederetzi = 89
lauro|gei|ta hamaika = 91
lauro|gei|ta hamar = 90
lauro|gei|ta hemeretzi = 99

Laurraul (Gipuzkoa) (e) cynghorfan

lausen|gari gwenieithus

lausengatu XXXXX

lausengu XXXXX

lauski|gailu gwasgdd sudd

lauskitu XXXXX

lauso XXXXX

lauso|gailu stamp = tecln stampio ag inc

lauso|tu XXXXX

lautada XXXXX

lautada gwastadedd

laute XXXXX

lauxa XXXXX

lauza XXXXX

laxo XXXXX

laz|garri XXXXX

laz|ki XXXXX

laz|tasun XXXXX

laz|tu XXXXX

lazdura XXXXX

Lazkao cynghorfan

laztan mwth, anwesiad cusan

laztan|du anwesu cusanu

laztan|keria XXXXX

laztan|ki XXXXX

Leaburu-Gaztelu cynghorfan

Learda XXXXX

Leatxe cynghorfan

Leazkue

lebatz

Ledia cynghorfan

lega|tu XXXXX

legal|ki XXXXX

legal|tasun XXXXX

legamia XXXXX

legamia|tu XXXXX

legamin XXXXX

Legarda cynghorfan

Legaria cynghorfan

Legasa

legatz (pysgodn) cegddu

Legazpi cynghorfan

lege hauste XXXXX

lege deddf, rheol

lege|biltzar cynulliad deddfu

lege|gabe XXXXX

lege|gai XXXXX

lege|gile XXXXX

lege|gintza XXXXX

lege|gizon cyfreithiwr

lege|lari XXXXX

lege|tasun XXXXX

lege|ti XXXXX

lege|z yn gyfreithlon

legendari XXXXX

legendun XXXXX

legepean XXXXX

legez|ko XXXXX

legeztapen XXXXX

legeztatu XXXXX

legima|tu XXXXX

legio XXXXX

legionari XXXXX

legisla|tu XXXXX

legitimo|ki XXXXX

Legorreta

Legutio cynghorfan

lehen- cyntaf

lehen prif, cyntaf (e) lehen|a yr un cyntaf, y cyntaf

lehen y y gorffennol

lehen
1 (ansoddair) cyntaf
2 (enw) un cyntaf
lehen zati|a (lehen zatia) = rhan un, y rhan gyntaf
lehen|ago gnt

lehen|ago|ko XXXXX

lehen|aldi (gramadeg) gorffenol

lehen|arri maen sylfaen

lehen|bai|lehen cyn gynted phosibl

lehen|bizi tro cyntaf

lehen|bizi|ko cyntaf

lehen|bizi|ko|rik yn y lle cyntaf, yn gyntaf oll

lehen|da|bizi yn gyntaf oll

lehen|da|bizi|ko cyntefig

lehen|dakari arlywdd

lehen|dakari|orde dirprw-arlywdd

lehen|dakari|sa arlywddes

lehen|dakari|tza arlywyddiaeth

lehen|danik yn wreiddiol

lehen|dik yn barod

lehen|en|go cyntaf cynradd

lehen|en|go|tan ar y dechrau

lehen|gai defndd crai elfen

lehen|go aste|an yr wthnos diwethaf

lehen|go egun|ean y ddd o'r blaen, pw dddd

lehen|go eta behin yn y lle cyntaf

lehen|go cyntaf (adf) yn gyntaf = (wrth restru)

lehen|go|ra|tu adfer

lehen|go|z yn y lle cyntaf (adf) yn gyntaf

lehen|gusina cyfnither

lehen|gusu cefnder lehengusu propio

lehen|gusu-lehengusina|k cefnderwr a chyfnitheroedd

lehen|ik yn gyntaf oll

lehen|seme mab cyntaf-enedig

lehen|tasun blaenoriaeth

lehen|txe|ago gynnau fach

leher egin ffrwdro

leher egin ffrwdro leher egin|da wedi ymldd

leher egon bod llawer o

leher toreithiol

leher|dura ffrwdrad, taniad

leher|gai ffrwdrn

leher|gailu bom

leher|keta ffrwdrad

leher|tu (cyf / anghyf) ffrwydro (cyf) blino'n ln

leher|tza|pen ffrwdrad

lehi|ati diwd

lehia dymuniad

lehia|garri taer

lehia|keta cystadleuaeth

lehia|kide cystadleudd

lehia|z yn daer

lehiatsu diwd

lehiatsuki yn daer

lehiatu bod yn ddiwd cystadlu

lehoi llew

lehoi|eme llewes

lehoi|nabar llewpart

lehon|degi ffau llewod

lehor sch (e) tir sch (o'i gymharu 'r mr)

lehor|gailu peiriant sychu dillad

lehor|ki yn sch

lehor|tar (ans) tir = yn perthn i'r tir

lehor|tasun sychder

lehor|te tymor sch

lehor|tegi secadero

lehor|tu sychu

lehorpe

lehorr|era|tu disgn oddi ar long

lehorr|ez eta itsaso|z dros dir mr

lehorre|ra|tu

lehorre|ria

lehun XXXXX ??meddal

lehuntz bwtsiasen y gog

Lehuntze cynghorfan

lei egin rhewi

lei rhew, i llwdrew

lei|tu darllen

lei|tu rhewi

leial ffyddlon

leial|ki yn ffyddlon

leial|tasun ffyddlondeb

leiar gwdr

leih|ohal cyrten

leiha|tila ffenestr fach (ar gyfer gwerthu tocynnau mewn gorsaf, etc)

leiho ffenestr

leiho|tapa clawr ffenestr

Leintza XXXXX

Leintz-Gaztaga cynghorfan

leinu ach

leinuru pelydren golau

Leioa cynghorfan

Leire XXXXX

Leitza cynghorfan

Leiun

leize hafn, agendor Leize cyfenw

lek|eda lleithder, tamprwdd

lek|eda|tu

leka llaith, tamp

leka plisgen ffa

leka|dun llysieun codennog

leka|ri cibls

leka|tsu codennog

leka|tu disbeinio, diblisgo, plisgo

lekaide mynach

lekaio

lekaio

lekale cibls = llysieuen godennog

Lekaroz

lekat ar wahn i

Lekeitio cynghorfan

lekoa

Lekorne cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Hazparne, Makea)

leku asko|tan mewn llawer o lefdd

leku lle

leku|an yn lle

leku|ko lleol

leku|ko tst

leku|ko|tasun tystiolaeth

leku|ko|tu cynefino

Leku|n|berri (Nafarroa) cynghorfan (NB) cynghorfan = Garazi-Lekunberri

leku|ta|ko pell

leku|tu lleoli absenoli

leku|z alda|tu newid lle

Lekuine cynghorfan

lela twp

lelo twp

lelo|keria ffolineb

lelo|tu mnd yn dwp

lema llw

lema|zain llywdd = un s'n llwo llong

Lemoa cynghorfan

Lemoiz cynghorfan

lengoaia iaith hefd lenguaje

lenguadu lleden

lente lens

leoi

leotardo leotard

Leotz cynghorfan

leotz daeargell, dwnsiwn

lep|aurre|ko bib

lep|oihal sil

lepa- ffurf gyfunol ar lepo = gwddf

lepa|gain gwegil

lepa|gogor

tortcolisEEEE lur


lepa|hori (anifail) martes martes = bele'r graig

lepa|luze hir ei wddwg, gwddwg-hir

lepa|moz|tu torri pen

lepa|mozte pendoriad, pendrychiad

lepa|uztai pont yr ysgwdd

lepo gwddf brn

lepo|ko cadach gwddwg

lepo|ra|tu rhoi ar gefn un rhoi y ddyletswdd ar

ler gorri pinwdden goch

ler

lera car llusg, sled

Leranotz

lerden gosgeiddig

lerden|tasun harddwch

lerdo twp

Lerga cynghorfan

Lergin cynghorfan

lerma ??gostyngiad

lerra|tu llithro

lerro llinell rhes

lerro|gailu cwmpas (i dynnu cylchoedd)

lerro|ka|tu rhesu, llinellu

lerro|kada rhestr

lerro|tu rhesu, llinellu

lertxoin XXXXX

lertxun aethnen

Lertxun|di enw lle, cyfenw; llwn aethnen

Lesaka cynghorfan

lesaka|tar (e) un o Lesaka (ans) o Lesaka

Leta|mendi enw lle, cyfenw; myndd phorfa / phorfdd

letagin XXXXX

Lete (Nafarroa) cyfenw

letoi XXXXX

letoni|era Latfeg

Letonia Latfia

letra llythyren

letra|ka|tu sillafu

letra|tu XXXXX

letra-salda pyzl llythrennau

letreia|tu XXXXX

letrieu XXXXX

leun llfn meddal

leun|du XXXXX

leun|gailu (offern) ffeil

leun|garri XXXXX

leun|ki XXXXX

leun|ki|ro XXXXX

leun|tasun XXXXX

Lexantz-Znharre cynghorfan

lexikoi XXXXX

lez fel

Lezaeta

Lezama cynghorfan (hefd Txoriherri-Lezama)

Lezaun cynghorfan

lezio XXXXX

Lezo cynghorfan

li|a|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ti (gwrw) + byddai hi / ef


li|a|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ti (gwrw) + byddent hw


li|da|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddnt hw + byddai hi / ef


li|da|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddnt hw + byddent hw


li|e|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddnt + byddai hi / ef


li|e|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddnt + byddent hw


li|eza|a|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ti (gwrw) + gallai hi / ef


li|eza|a|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ti (gwrw) + gallent hw


li|eza|da|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i mi + gallai hi / ef


li|eza|da|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i mi + gallent hw


li|eza|gu|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ni + gallai hi / ef


li|eza|gu|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ni + gallent hw


li|eza|ie|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + iddnt hw + gallai hi / ef


li|eza|ie|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + iddnt hw + gallent hw


li|eza|io|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + iddi / iddo + gallai hi / ef


li|eza|io|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + iddi / iddo + gallent hw


li|eza|ka|ke

li|eza|ka|ke|te

li|eza|na|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i ti (benw) + gallai hi / ef


li|eza|na|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hw + i ti (benw) + gallent hw


li|eza|zki|a|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i ti (gwrw) + gallai hi / ef


li|eza|zki|a|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i ti (gwrw) + gallent hw


li|eza|zki|da|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i mi + gallai hi / ef


li|eza|zki|da|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i mi + gallent hw


li|eza|zki|e|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddnt hw + gallai hi / ef


li|eza|zki|e|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddnt hw + gallent hw


li|eza|zki|gu|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i ni + gallai hi / ef


li|eza|zki|gu|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i ni + gallent hw


li|eza|zki|ka|ke

li|eza|zki|ka|ke|te

li|eza|zki|na|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i ti (benw) + gallai hi / ef


li|eza|zki|na|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i ti (benw) + gallent hw


li|eza|zki|o|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddi / iddo + gallai hi / ef


li|eza|zki|o|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddi / iddo + gallent hw


li|eza|zki|zu|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallai hi / ef


li|eza|zki|zu|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallent hw


li|eza|zki|zue|ke ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (lluosog) + gallai hi / ef


li|eza|zki|zue|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (lluosog) + gallent hw


li|eza|zu|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallai hi / ef


li|eza|zu|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallent hw


li|eza|zue|ke ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (lluosog) + gallai hi / ef


li|eza|zue|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (lluosog) + gallent hw


li|gu|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ni + byddai hi / ef


li|gu|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ni + byddent hw


li|ka|ke

li|ka|ke|te

li|na|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ti (benw) + byddai hi / ef


li|na|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i ti (benw) + byddent hw


li|o|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddi / iddo + byddai hi / ef


li|o|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + iddi / iddo + byddent hw


li|zki|a|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + i ti (gwrw) + byddai hi / ef


li|zki|a|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + i ti (gwrw) + byddent hw


li|zki|da|ke ukan 20a - presennol amodol
hw + iddnt hw + byddai hi / ef


li|zki|da|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + iddnt hw + byddent hw


li|zki|e|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + iddnt + byddai hi / ef

li|zki|e|ke|te haiek haiei haiek) ukan 20b - presennol amodol
hw + iddnt + byddent hw


li|zki|gu|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + i ni + byddai hi / ef


li|zki|gu|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + i ni + byddent hw


li|zki|ka|ke

li|zki|ka|ke|te

li|zki|na|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + i ti (benw) + byddai hi / ef


li|zki|na|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + i ti (benw) + byddent hw


li|zki|o|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + iddi / iddo + byddai hi / ef


li|zki|o|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + iddi / iddo + byddent hw


li|zki|zu|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + i chi (unigol
+ byddai hi / ef


li|zki|zu|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + i chi (unigol
+ byddent hw


li|zki|zue|ke ukan 20b - presennol amodol
hw + i chi (lluosog) + byddai hi / ef


li|zki|zue|ke|te ukan 20b - presennol amodol
hw + i chi (lluosog) + byddent hw


li|zu|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i chi (unigol
+ byddai hi / ef


li|zu|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i chi (unigol
+ byddent hw


li|zue|ke ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i chi (lluosog) + byddai hi / ef


li|zue|ke|te ukan 20a - presennol amodol
hi / ef + i chi (lluosog) + byddent hw


Libano Libanus

libelu XXXXX

libera punt = arian Lloegr ffranc Ffrainc

libera|tu XXXXX

libera|tzaile rhyddhwr

liberal|ki XXXXX

liberta|ri XXXXX

libertinala XXXXX

libertu XXXXX

libra|tu XXXXX

libre rhdd

libre|ki XXXXX

libre|pentsa|lari XXXXX

libreganbio XXXXX

liburu llfr

liburu|apal shilff lyfrau

liburu|denda siop lyfrau

liburu|gile XXXXX

liburu|gintza XXXXX

liburu|tegi llyfrgell

liburu|xka llfr nodiadau, nodlfr llyfrn

liburu|zain XXXXX

liburu|zorro bag llyfrau

Libya Libia

liga|tu XXXXX

Ligi-Atherei cynghorfan

Liginaga-Astue cynghorfan

liho llin

liken cen cerrig, planhign o'r genws Lichenes

likida|garri XXXXX

likida|tu hylifo

likida|tzaile XXXXX

likin XXXXX

likis|keria XXXXX

likis|tu XXXXX

likits XXXXX

lila

lili lili

lili|tegi XXXXX

lilu|ra XXXXX

lilua|garri FASCINATING

lilura|garri XXXXX

lilura|keria XXXXX

lilura|mendu XXXXX

lilura|tu XXXXX

lima|tu XXXXX

limoi lemwn

limoi-ur sudd lemwn

limosna cardod

limosnari XXXXX

limurtu XXXXX

linazi XXXXX

lineal|ki XXXXX

linterna tortj

lintxa|tu XXXXX

lintza|mendu XXXXX

Lintzoain

lipar XXXXX

lirabarkin (offern) carn tro

lirain lluniaidd

lisa|gailu haearn smwddio

lisa|keta XXXXX

lisa|tu smwddio

lisa|tzaile XXXXX

Lisboa Lisboa (Lisbon)

liskar XXXXX

liskarti XXXXX

liskartu XXXXX

listu poer

liteke mae'n bosibl

literal|ki XXXXX

literatu XXXXX

litografiatu XXXXX

litro litr

lits XXXXX

lituani|ar Lithiwaniad

lituani|era Lithiwaneg

Lituania Lithiwania

litxar XXXXX

litxarreria XXXXX

litxarrero XXXXX

litzateke XXXXX

lixa XXXXX

lixa|paper papur gwdrog

lixiba BLEACH ??gwyneiddiad, caniad

lixiru|tu XXXXX

lixtura XXXXX

lixuba|tu cannu

Lizagorri|a cynghorfan

lizar (coeden) onnen fraxinus excelsior

Lizar|tza cynghorfan

lizar|tza llwn onn

Lizarr|a cynghorfan; yr onnen (brodor) lizarr|a|tar = un o Lizarr|a

Lizarr|aga (Nafarroa) (Itzaga|ondo|a) (ger mndd Itzaga, rhwng Untziti ac Urotz, ar bws Iruea) (Nafarroa) (Er|goi|en|a) (ger Etx|arri-Aranatz, wrth y ffin Gipuzko|a)

Lizarr|aga|ben|go|a

Lizaso ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Beruete, Lantz)

Lizasoain

lizentizia|tu XXXXX

lizentzia gradd brifysgol

lizentzia|tu XXXXX

lizentzio|ski XXXXX

lizitazio cynnig pris (i wneud gwaith)

Lizoain cynghorfan

liztor cacynen vespa vulgaris

liztor|kabia nth cacwn

lizun XXXXX

lizun|keria XXXXX

lizun|ki XXXXX

lizun|koi XXXXX

lo egi|te|ko zaku sach cysgu

lo egin cysgu

lo kuluxka XXXXX

lo cwsg

lo|ak har|tu XXXXX

lo|ak har|tu cysgu = mnd i gysgu

lo|aldi XXXXX

lo|belar XXXXX

lo|eragin|gailu XXXXX

lo|erdi XXXXX

lo|gale XXXXX

lo|gela ystafell gysgu

lo|gur cwsg

lo|gur|a izan bod yn gysgld

lo|ta|ra XXXXX

lo|tan dan gysgu

lo|ti cysgld

loba nith nai

lobulu XXXXX

lodi tew trwchus

lodi|era tewder trwch

lodi|tasun XXXXX

lodi|tu mnd yn dew

Lodosa cynghorfan

logabe|tasun XXXXX

logiko rhesymegol

logiko|ki XXXXX

lohi mwd, llaid, llaca

lohi|babes (beic) mwdgard

lohi|dura XXXXX

lohi|keria XXXXX

lohi|ki XXXXX

lohi|tu staenio

lohi|une XXXXX

Lohitzne-Oihergi cynghorfan

Lohizune

loi|ola cors, mignen Loiola = enw lle, cyfenw

loidi lle lleidiog, cors Loidi enw lle, cyfenw

loitzarri

Loiu

Loiz|aga XXXXX enw lle, cyfenw; cors

Loizu

loja|mendu XXXXX

loja|tu XXXXX

loka XXXXX

loka|gune XXXXX

loka|muts XXXXX

lokarri (esgid) las

lokatz cors, mignen

lokaz|tu XXXXX

loki (pen) arlais

lokomotora (rheilffordd) injen

Londres Llundain

Longida cynghorfan

lor|ontzi pot blodau

lor|pen XXXXX

lor|tu cael gafael yn cael

lora- ffurf gyfunol ar lore = blodn

lora|baratze gardd flodau

lora|denda siop flodau

lora|keria XXXXX

lora|kuntza XXXXX

lora|pote pot blodau

lora|tegi gardd flodau blodeugerdd = casgliad o gerddi

lora|tsu XXXXX

lora|tu XXXXX

lora|zain garddwr

lorail XXXXX

lore blodn

lore-sort tusw o flodau

lorezta|tu XXXXX

loria XXXXX

loria|tu XXXXX

lorio iard fferm

lorketa XXXXX

loro parot

lorrib|du XXXXX

Losarkos cynghorfan

losin XXXXX

losin|du XXXXX

losin|txa XXXXX

losin|txa|ri XXXXX

losin|txa|tu XXXXX

lot|u clymu

loterazi XXXXX

loteri|denda ciosg lle gellir prynu tocynnau lteri

loteria lteri

lots|aldi XXXXX

lots|arazi XXXXX

lots|arren XXXXX

lots|az chywildd

lotsa da cywildd ar

lotsa izan

lotsa cywildd

lotsa|bako XXXXX

lotsa|gabe digywildd

lotsa|gabe|tasun XXXXX

lotsa|gal|du|ko XXXXX

lotsa|garri XXXXX

lotsa|kizun XXXXX

lotsa|kor XXXXX

lotsa|ti cywilyddus swil

lotsa|tu XXXXX

lotsagabe|ki XXXXX

lotsor XXXXX

lotune (trydan) plwg

lotura cyswllt

Lotza

lotze XXXXX

Lozen XXXXX

lozio XXXXX

lozorro XXXXX

lu- ffurf gyfunol ar lur = daear

lu|bizi tirlithriad

lu|ebaki ffos hir, transh

lu|hartz sgorpiwn

lu|pe|ko tanddaearol

luberri|tu XXXXX

lubrifika|tu XXXXX

lubrifikari XXXXX

ludi XXXXX

luerauzketa XXXXX

lugin XXXXX

lugintza XXXXX

lugorri XXXXX

Luhuso

lukainka XXXXX

luki cadno, llwnog

luki|kume, azeri (wrth sn am debygrwdd rhwng cymeriad plentn rhiant) mae natur y cw yn y cawl ('cw llwnog, cadno')

Lukiain cynghorfan

lukurari XXXXX

lukurreria XXXXX

Lukuze-Altzumarta cynghorfan

luma plufn / pluen

luma|tu XXXXX

luma|txa manblu

lumaia XXXXX

lumaz|ta|tu XXXXX

Lumo cynghorfan; hefd Gernika-Lumo

lupa chwddwdr

lupar XXXXX

lupe|tsu XXXXX

lupe|tza XXXXX

lupia (pysgodn) (o'r genws Centropistes)

lupu lindysn

lupulu XXXXX

lur jo XXXXX

lur


lur tir daear = llawr

Lurr|a bigun|ago, harr|a barru|r|ago
(dywediad) Basque-English Dic mae'n hawdd cymrd mantais ar bobl dda
(y ddaear / meddalach / y mwdn / dyfnach)


lur|bira

lur|buru pegwn

lur|gerri cyhydedd

lur|pe lle dan y ddaer

lur|pe|an dan y ddaer

lur|pe|ko tanddaearol, dan y ddaear

lur|pe|ra|tu XXXXX

lur|tsu XXXXX

lurgintza XXXXX

lurjausi XXXXX

lurlan XXXXX

lurlan|gile XXXXX

lurmutur XXXXX

lurr|a ema|te calledigaeth, angladd

lurr|a eman claddu (ll| rhoi pridd)

lurr|alde rhanbarth

lurr|azal XXXXX

lurr|era|tu (awyren) glanio

lurr|era|tze pista(e) (maes awr) rhedffordd

lurr|era|tze XXXXX

lurr|ikara daeargrn

lurrin ager, stm perarogl

lurrin|degi siop beraroglau

lurrin|ez|ta|tu XXXXX

lurrin|tsu XXXXX

lurrun

lurrun|du XXXXX

lurrun|ez|ta|tu XXXXX

lurrun|keta XXXXX

lurrun|kor XXXXX

lurrun|kor|tasun XXXXX

lurrun|makina XXXXX

lurs|agar XXXXX

lurtar XXXXX

lutu XXXXX

luxu moeth

luxuzko XXXXX

luz|era hd

luz|era-jauzi (mabolgampau) llam hir

luz|era-lerro llinell hydred

luza- ffurf gyfunol ar luze hir

luza|bide XXXXX

luza|era XXXXX

luza|ezin|ezko XXXXX

luza|garri XXXXX

luza|kor XXXXX

luza|men|de XXXXX gohiriad

luza|pen XXXXX

luza|ro XXXXX

luza|tu hwhu = gwneud yn hirach hwhu = mnd yn hirach

Luzaide cynghorfan

Luzarreta

luze llydan ffurf gyfunol: luza-

luze|ta|ra XXXXX

luze|tasun hd

luze-luze hir hir, hir iawn

luzezabal XXXXX

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA