1304k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_m_1304k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN M
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

madari peren

madari|katu melltigedig

madari|kazio melltith

madari|ondo pren pr, perwdden

Madotz

madrigale XXXXX

Madril Madrd

Maeztu cynghorfan

magal XXXXX

magiko|ki XXXXX

magina gwain

magisterio XXXXX

magistratu XXXXX

magnetizatu XXXXX

magnetofoi recorddd tp

magnifikatu XXXXX

magnifiko|ki XXXXX

magnitude XXXXX

magurdi afanen

magurio malwen fr

maha|inguru XXXXXmahai
1 bwrdd, bord

 

mahai bord, bwrdd
...
mahai txiki bwrdd coffi

 

mahai|buru XXXXX

mahai|kide un s'n bwta wrth yr un bwrdd

mahai|ohal mat bwrdd

mahai|ra|tu XXXXX

mahai|tresn|ak cwtleri = cyllell, fforc a llw

mahai|tresn|eria XXXXX

mahai|txo bwrdd coffi

mahai|zapi napcn

mahas|pasa resinen

mahas|tegi XXXXX

mahas|ti XXXXX

mahas|ti|zantza XXXXX

mahats garau grawnwin, grp

mahats bagad o rawnwin grawnwin, grp

mahats|i gwinllan

mahats|ondo gwinwdden

mahoi XXXXX

mahuka llawes

mahuka|buru XXXXX

maiatz Mai

maiestate XXXXX

maila cam gris, stepen; gradd

maila|ka|tu

maila|ke|ta graddiad, dosbarthiad

maila|z maila o dipn i beth

mailadi XXXXX

maile|ga|tu XXXXX

mailegu benthyciad

mailu morthwl

mailu|arrain XXXXX

mailu|ka|tu XXXXX

mailu|kada XXXXX

mailu|keta XXXXX

mailu|ki XXXXX

main|dire XXXXX

main|gu XXXXX

main|ontzi XXXXX

maina XXXXX

maina|tsu XXXXX

maina|tu XXXXX

mainati XXXXX

maingu|ka XXXXX

maingu|tasun XXXXX

mainu XXXXX

Mainueta

mainu|etxe XXXXX

maiorista cyfanwerthwr

maipula|tu XXXXX

mairu XXXXX

mairu|tegi XXXXX

mairutar XXXXX

maiseaketa XXXXX

maisealari XXXXX

maiseatu XXXXX

maiseo XXXXX

maistra athrawes, meistres

maisu meistr

maisu|tasun XXXXX

maisu|tu XXXXX

maisu|tza XXXXX

maisukeria XXXXX

maisulan XXXXX

maita-

maita|bera XXXXX

maita|garri hawddgar, serchus

maita|garri un o'r tylwth teg

maita|keria XXXXX

maita|le carwr

maita|sun cariad

maita|tu XXXXX

maita|tu caru

maita|tzaile carwr

maite izan caru

maite (e) cariad (ans) annwl

maite|kiro XXXXX

maite|min|du ymserchu, cwmpo mewn cariad

maiz yn aml

maiz|tasun XXXXX

maiz|te|ko bs y fodrw

maizter tenant

maiztergo XXXXX

maiztertza XXXXX

maiztu XXXXX

maka|tu XXXXX

makadura XXXXX

makailo penwaig

makal gwan

makal|du XXXXX

makal|dura XXXXX

makala populus nigra = aethnen ddu

makarroi XXXXX

makarroi|ak macaroni

makatz XXXXX

make|ta|tu XXXXX

make|tari XXXXX

Makea cynghorfan

maker XXXXX

maketo XXXXX

makila ffon cansen ffon gerdded

makila|tu XXXXX

makila|tze|ko hauts|ak (e) pethau ymbincio

makina

makilada XXXXX

makin|ari gyrrwr trn

makin|eria XXXXX

makina bat llawer o {yn llythrennol, un peiriant o} (adf) llawer

makina peiriant, mashn

makina|gela XXXXX

makina|tu XXXXX

Makirriain (7)Ezkabarte Leotz

mako XXXXX

mako|tu XXXXX

makoiltza XXXXX

makulu bagl, ffon fagl

makur gogwddedig

makur|dura XXXXX

makur|gura XXXXX

makur|keria XXXXX

makur|ki XXXXX

makur|tu gogwddo, plygu i lawr

makurr|aldi XXXXX

malabarismo

malabarista

malaparta|tu XXXXX

malatx chwisg

malbazuri XXXXX

malbizi XXXXX

malda rhiw

malda|tsu XXXXX

Malda-Erreka-Urrotz cynghorfan

male|tegi (car) bwt

malenkonia XXXXX

malenkonia|tsu XXXXX

malenkonia|tu XXXXX

malerus XXXXX

maleruski XXXXX

maleta cs

maleta|leku

maletari XXXXX

maleta-apal rac lygej

maletegi XXXXX

malgor XXXXX

malgor|tu XXXXX

malgu XXXXX

malgu meddal

malgu|ki XXXXX

malgu|tasun XXXXX

malgu|tu XXXXX

maliobra XXXXX

maliobra|ri XXXXX

maliobra|tu XXXXX

malizia|ti XXXXX

malizio|ski XXXXX

malkar XXXXX

malkar|tsu XXXXX

malko XXXXX

malko deigrn

malkor|tegi XXXXX

malkor|tu XXXXX

malmutz XXXXX

malmuzki XXXXX

maltzur cyfrws

maltzur|tu XXXXX

maltzurkeria XXXXX

maltzurki XXXXX

malura XXXXX

malus|katu XXXXX

maluta XXXXX

malzur|tasun XXXXX

Mallabi|a cynghorfan

Mallabia

malats chwisg

Mallorka Mallorca = yns yng Nghatalonia

mamarra XXXXX

mamarro bwci-bo

mami caul bywn bara

mami|tsu XXXXX

mami|tu XXXXX

mamin XXXXX

mamu ysbrd, anghenfil

mamur|tu XXXXX

mamutzar XXXXX

Man Manaw

man|ar Manawaidd

man|era Manaweg

mana XXXXX

mana|mendu XXXXX

mana|tu XXXXX

mana|tzaile XXXXX

manaerraz XXXXX

managaitz XXXXX

managaiz|tasun XXXXX

mand|eme XXXXX

manda|talgo XXXXX

manda|tari XXXXX

manda|tu XXXXX

manda|zain XXXXX

mandat|ari negeseudd

mandeuli pryfn chwthu

mando miwl

mandran XXXXX

mandrina|gailu XXXXX

mandrina|tu XXXXX

mandrina|tzaile XXXXX

mandu XXXXX

mandu|mahi (car) dasfwrdd

manea|tu XXXXX

maneia|garri XXXXX

maneia|kor XXXXX

maneia|tu XXXXX

maneiu XXXXX

manera dull

mangera hos = pibell ddŵr ystwth

manifest|aldi gwrthdystiad

manifest|ari gwrthdystiwr

manifesta|tu XXXXX

manifestu XXXXX

maniki mnicn

maniobra|tu XXXXX

manka|tu XXXXX

mankomuna|tu XXXXX

mankomunean XXXXX

mankomunitate XXXXX

mantal ffedog

mantar clwtn

manten|du XXXXX

mantena|tzaile XXXXX

mantenu XXXXX

mantenu|sari XXXXX

mantso XXXXX

mantso|ko XXXXX

mantso|tu XXXXX

mantu XXXXX

Mantxa|ko Kanal|a (e) Mr Udd (Castileg: la Mancha)

manu XXXXX

manufaktura|tu XXXXX

manuko XXXXX

Maari|a cynghorfan

Maeru cynghorfan

mapa map

mara-mara XXXXX

Maraon cynghorfan

maratila XXXXX

maratz diwd, gweithgar

maraz XXXXX

mardul crf

mardul|du XXXXX

mardul|tasun XXXXX

marea|tu XXXXX

margarita llygad y ddd

margo creion

margo|lari XXXXX

margo|tu lliwo chreions

margo|z|tu XXXXX

margul XXXXX

Mari Errauskin Sinderela

Mari un o dduwiesau'r Hen Fasgiaid

mari|gizon XXXXX

mari|gorringo coccinella septempunctata = buwch fach gota

mari|maisu XXXXX

mari|purtezil XXXXX

mari|sorgin mantis gweddol

mariapain XXXXX

maribainu XXXXX

maribandera XXXXX

Marieta-Larrintzar

Mari|gaizto gwraig mewn chwedloniaeth Fasgeg sdd yn peri anghydfod ac yn gwneud i bopeth fethu gwraig s'n peri anghydfod

marihuana marihwana

marikoi

marikoi|keria XXXXX

marimatraka XXXXX

marimotrailu XXXXX

marimutil XXXXX

marimuxal arth tedi

Marin

marinel morwr

marineleria XXXXX

mariskale XXXXX

maritxu XXXXX

marka marc gororau = tiriogaeth wrth y ffin

marka|gailu bwrdd sgorio

marka|tu XXXXX

marka|tzaile (ffn) deial

Markelain

markeserri XXXXX

Markina ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Lekeitio, Etxebarri, ELorrio)

Markina-Xemein cynghorfan

Markin-Etxebarri cynghorfan

marko (ffenestr) ffrm

marmalaka XXXXX

marmaleda jam

marmar murmur

marmara XXXXX

marmarati XXXXX

marmaratu XXXXX

marmario XXXXX

marmarka XXXXX

marmarti XXXXX

marmelada XXXXX

marmok sglefren fr

marmol marmor

marmolari XXXXX

marmoldegi XXXXX

marra llinell

marra|gailu marcer = math ar ysgrifbin

marra|tzaile XXXXX

marra|xko plaen (offern gwaith coed)

marra|zain (chwaraeon) llumanwr, llinellwr

marra|zki bizi|dun|ak lluniau bw

marra|zki llun

marramarra XXXXX

marraskari XXXXX

marraskatu XXXXX

marraskilo malwen, malwoden

marratu XXXXX

marraz|tu tynnu llun

marrazo siarc

marro XXXXX

marroi brown

marrubi syfen, mefusen

marrubi-landare planhign syfi

marruma XXXXX

marruska|tu XXXXX

marsupi marswpial

marti|oilar upupa epops = hwpw

Martin txiki cymeriad yn y chwedloniaeth Fasgeg

martiri XXXXX

martiriza|tu XXXXX

Martitz Mawrth = enw Duw Mawrth = enw planed

martitzar Mawrthiad = creadur o'r blaned Mawrth

martitzen ddd Mawrth (= aste|arte)

martxa

martxa|tu

martxo Mawrth

martxuka

Martxuta cynghorfan

Martzilla cynghorfan

Maruri

marxismo Marcsyddiaeth

marxista Marcsdd

marzuza mwaren, mwaren ddu

marzuzera llwn mwar

masa

masaia

masaia|ri tyliniad

masaia|tu tylino

masail|ako ergd, pelten (ar yr n)

masail|eko ergd, pelten (ar yr n)

masail|ezur gn, cern

masail|gorritu

masaila boch, grudd

masakra|tu gwneud lladdfa ar

masal|du

masia|tu

masibo|ki

maskal gwan

maskal|du gwanychu

maskar|tu gwanychu

maskara|tu masgio; bod wedi ei fasgio

maskor cragen

maskuilu pothell

maskulino gwrwaidd

maskur caleden

maskur|lari

maskur|tu

maskuri pledren

masoi masiwn

maspildu tolcio

masta mast, hwlbren

masteka|tu cnoi = torri bwd yn y geg

masturba|tu mastwrbio

masust|ondo llwn mwar

masusta gorri afanen

masusta mwaren

mataza pellen (o wln) cengl

mataza|tu dirwn, cenglu

matematik mathemateg

matematik|ari mathemategdd

matematika mathemateg

matematika|ko mathemateg

matematiko|ki yn fathemategol

materia|gabe anfaterol, ansylweddol

material defndd

material|du materoli = gwneud yn fater

material|ki yn faterol

material|kuntza materoli, materoliad; ( / Diwynyddiaeth / ) ymfateroliad

matoi bwli??

matrail boch gn

matraka cwerl, ffrae

matraze ( / Cemeg / ) fflasg

matrikula plaka plt rhif cofrestru

matrikula (car) rhif cofrestru cofrestriad

matrikula|tu cofrestru

matrize

matutia

matxarde gefeilan = offern bach i dynnudraenen ac yn y blaen o'r cnawd

matxin|ada gwrthryfel

matxin|salto (e) ceiliog y rhedn, jac y jwmper

matxina|tu gwrthryfelu

matxino gwrthryfelwr, rebel

matxinsalto

matxura aflwdd

matxura|tu cael aflwdd

mau cnoad a mau egin cnoi

mauka bargen

Maule-Lextarre cynghorfan

Maurga

mazkilda

Mazmela XXXXX

mazoi masiwn

mazoneria saernaeth

mazoniko saernol

maztail|du ??

mazu gordd

mazust|ondo mieren

mazusta mwaren

mea mwn cloddfa

mea|tegi cloddfa

mea|tze pwllfa (glo, etc)

mea|zulo lefel, ponc

Meanuri cynghorfan

meatz|ari mwnwr

meatzaritza *mwngloddiaeth IOH

medaloi medaliwn

medera|tu

medi|kuntza meddyginiaeth

mediatrize

medika|tu meddyginiaethu, trin

medikamen|du meddyginiaeth

mediku meddg

medio -la medio trw gyfrwng oherwdd

medita|tu myfyrio

meditazio myfyrdod

mediterrane|ar Canoldirol

Mediterraneo itsaso|a (e) y Mr Canoldir

mediterranear

medra|tu

meha- ffurf ar mehe = tenau

mehagarri

meha|garri teneuol IOH

meha|tu teneuo

Mehaine cynghorfan

mehar cul

mehar|dura estrechamiento

mehar|gune lle cul

mehar|tu teneuo culhu

mehatxa|garri bygythiol

mehatxa|tu bygwth

mehatxu egin bygwth

mehatxu bygythiad

mehatxuzko bygythiol

mehe (gwrthrch) tenau, main (tir) llwm

mehe|tu teneuo

mekanik|ari mecanig

mekanik|ari mecanwaith

mekaniza|tu mecaneiddio

mekanografia|tu

Melida cynghorfan

melodia|tsu XXXXX

melodio|ski XXXXX

meloi melon

memel XXXXX

memela XXXXX

memelo|keria XXXXX

mementu XXXXX

memoriale XXXXX

men da bod eisiau ar

men izan

Menorka Menorca = yns yng Nghatalonia

men XXXXX

men|pe dibyniaeth

men|pe|ra|tu gormesu (iaith) gwbod (yn dda)

men|pe|tasun XXXXX

men|pe|tu XXXXX

men|peko XXXXX

menda mints, mintysen

menda rhwmn, bandej

mendabal XXXXX

Mendabia cynghorfan

mendaro marjoram, mints y graig

Mendaro

Mendata cynghorfan

Mendatza cynghorfan

mende canrif

mende|ka|tu XXXXX

mende|ka|tzaile XXXXX

mende|kari XXXXX

mende|kati XXXXX

mende|koste XXXXX

mende|urren XXXXX

mendebal

mendebaldar gorllewinol

mendebalde gorllewin

Mendebaleuropa Gorllewin Ewrop

mendeku dial

mendema XXXXX

mendera|tu XXXXX

Mendexa cynghorfan

mendi myndd mendi|z go|ra joan qv

Mendi

mendi|alde XXXXX

Mendi|be cynghorfan

Mendi|bel enw lle, cyfenw; myndd du

Mendi|bile

mendi|gain XXXXX

mendi|goi|zale XXXXX

Mendi|gorri|a cynghorfan

mendi|gune XXXXX

Mendi|guren enw lle, cyfenw = yml y myndd

mendi|kari XXXXX

mendi|kate cadwn o fynyddoedd

mendi|lepo XXXXX

mendi|lerro cadwn o fynyddoedd

Mendi|ola

mendi|ra|tu XXXXX

mendi|ska brn

mendi|tar XXXXX

mendi|tsu XXXXX

mendi|z go|ra joan mnd i lan ir mynyddoedd

mendi|zain XXXXX

mendi|zale mynyddwr

Mendikote cynghorfan

Mendikute cynghorfan

mendoitz XXXXX

mendratu XXXXX

mendre XXXXX

mendre|tasun XXXXX

mendu XXXXX

meneko XXXXX

meneko|tasun XXXXX

menera|tu XXXXX

menera|tzaile XXXXX

mengel XXXXX

mengoa|tu XXXXX

menpeko|tasun XXXXX

menpera|tzaile gormeswr

menperaezin XXXXX

mentalitate XXXXX

mentaliza|tu XXXXX

mentasun

ments XXXXX

mentura XXXXX

menu rhestr bwd

Meaka cynghorfan

meretrize XXXXX

merezi izan haeddu bod yn chwerthweil

merezi XXXXX

merezi|garri XXXXX

merezi|tu XXXXX

mereziki XXXXX

merezimendu XXXXX

merienda te = prd o fwd tua phump y prynhwn

merin|alde XXXXX

merita|garri XXXXX

meritu gwerth

merka|tu XXXXX

merkantzi bagoi wagon nwddau

merkat|ari masnachwr

merkat|ari|tza XXXXX

merkatal XXXXX

merkatal|du XXXXX

merkatal|go XXXXX

merkatal|untzi llong nwddau

merkatu marchnad

merkatze XXXXX

merke rhad, tjp

merke|keriak XXXXX

merken|ari XXXXX

merken|ari milwr cyflog

merkurio arian bw, mercwri

Merkurio Mercher = duw Rhufeinig Mercher = planed

mertxik (e) bricyllen, apricot

mertxik|ondo pren bricll

mertzenari XXXXX

mertzeria XXXXX

meru (pysgodn) epinephelus gigas

mes|fida|tu XXXXX

mesede ffafr

mesede|garri XXXXX

mesede|z os gwelwch yn dda

meskabu XXXXX

meskita XXXXX

mesoi XXXXX

mespreza|tu bychanu

mesprezia|garri XXXXX

mesprezia|tu XXXXX

mesprezu XXXXX

mestizaia XXXXX

mestizu XXXXX

mesura|tu XXXXX

meta pentwr, crugn

meta|dura XXXXX

meta|tu XXXXX

meta|tzaile XXXXX

metal|du XXXXX

metal|kuntza XXXXX

metal|ur XXXXX

metale XXXXX

metale metal

metaliko metalaidd

Metauten cynghorfan

meteoriko|ki XXXXX

metodiko|ki XXXXX

metodologiko|ki XXXXX

metraila XXXXX

metraila|keta XXXXX

metraila|tu XXXXX

metrailadore gwn peiriant

metraileta XXXXX

metro koadro metr sgwr

metro metr (= 100 cm)

metxero taniwr sigarennau

Mexiko Mcsico

meza eman XXXXX

meza offeren meza|tara = i'r offeren (yn llythrennol, i'r offerennau)

meza-emaile XXXXX

Mezkiritz

mezu neges

mezu|lari negeseudd

mia|tu archwilio

miao XXXXX

miao|ka XXXXX

Miarritze cynghorfan

miazka|tu llyfu

migra|garri XXXXX

migra|kuntza XXXXX

migrari XXXXX

mihauri|tu XXXXX

mihi tafod

mihi|arrain XXXXX

mihi|gaizto XXXXX

mihi|hari XXXXX

mihi|luze XXXXX

mihi|men (coeden) salix viminalis = helygen

mihisa|denda XXXXX

mihise lingerie

mihise|denda siop lingerie

mihizta|dura XXXXX

mihizta|gailu XXXXX

mihizta|pen XXXXX

mihizta|tu XXXXX

mika pioden

Mikel Mihangrl

mikro|uhin XXXXX

mikrofono microffon

mikroskopio mcrosgop

mila mil = 1000

mila|ka XXXXX

mila|tan mil o weithiau

Milafranga cynghorfan

Milagro cynghorfan

mili|ka XXXXX

mili|ka|ri XXXXX

mili|ka|tu XXXXX

mili|keria XXXXX

mili|ki XXXXX

milia milltir

Miliarri cynghorfan

milioi miliwn

milioi|dun XXXXX

milioi|ka XXXXX

milita|tu XXXXX

militar|ki XXXXX

militar|tu milwreiddo

militariza|tu XXXXX

mima|tu XXXXX

mimetiko|ki XXXXX

min egin brifo, anafu

min har|tu anafu ei hunan

min poen

min|a eman achosi poen, bod yn boenus

min|bizi XXXXX

min|degi XXXXX

min|du XXXXX

min|du|lin XXXXX

min|dura XXXXX

min|ez XXXXX

min|gain XXXXX

min|garri poenus

min|gos|tasun chwerwder

min|gos|tu XXXXX

min|gots chwerw

min|kun XXXXX

min|tegi sminari = canolfan astudio

mina|tu XXXXX

minbera XXXXX

minbera|tasun XXXXX

minbera|tu XXXXX

minerale mneral

ministr|ari gweinidog

ministral|go XXXXX

ministrari|tza XXXXX

ministro gweinidog

mintz paper XXXXX

mintz croen s'n cysylltu'r bysedd, fel sdd gan adar dŵr

mintz|aldi XXXXX araith

mintz|arazi

mintza|tu siarad zu|ka mintza|tu galw chi ar

mintza- XXXXX

mintza|bide XXXXX

mintza|lari siaradwr, llefardd

mintzaira XXXXX

mintzo llais

mintzo

mintza|tzaile XXXXX

mintzo|gabe mud

minus minws

minutorratz XXXXX

minutu munud

mioi XXXXX

miozenaldi XXXXX

mira|garri XXXXX

mira|garri|ki XXXXX

mira|garri|ro XXXXX

mira|garri|tsu XXXXX

Miraballes

mirabe XXXXX

Mirafuentes cynghorfan

mirail drch
XXXXX


mirakuloski XXXXX

mirakulu gwrth

mirakulu|tsu XXXXX

Miranda cynghorfan

mirari gwrth

mires|garri ardderchog

mires|garri|tasun ardderchogrwdd

mires|le edmygwr

mires|pen XXXXX

mirets|i edmygu

mirotz (adern) circus pygargus = bod Mntagu

mirri XXXXX

mirriz|tu XXXXX

miru (adern) milvus milvus = barcud

miserable|ki XXXXX

misio XXXXX

misio|lari XXXXX

misterio|tsu dirgel

misterios|ki XXXXX

mistifika|tu XXXXX

misto XXXXX

Mithikile-Larrori-Mendibile cynghorfan

Mithiria cynghorfan

mitin cyfarfod (gwleidyddol)

mitxeleta pili-pala

mitxoleta (planhign) papaver rhoeas = pabi coch

mizke XXXXX

mizpir|ondo (coeden) mespilus germanica = pren medler

mizpira (ffrwthn) = medler

mobiliza|tu XXXXX

mobla|tu XXXXX

moble celficn, dodrefnn

mobleria XXXXX

mod|an egon XXXXX

moda ffasiwn

modalitate XXXXX

modela|tu XXXXX

modera|tu XXXXX

modera|tzaile XXXXX

moderni|za|tu XXXXX

moderno modern

moderno|ki XXXXX

modestki XXXXX

modestu XXXXX

modu XXXXX

modu|an yn union fel??

modu|tsu XXXXX

modu|z XXXXX

modu|zko XXXXX

modula|tu XXXXX

modula|tu XXXXX

modulu XXXXX

moeta XXXXX

moja lleian

moja|buru prif leian

moja|tegi lleiand

mokadu cegaid

mokau XXXXX

moketa|tu XXXXX

moko (adern) pig

moko|ka XXXXX

moko|kada XXXXX

moko|ti XXXXX

moko|zabal ??

Aipamen berezia merezi dute galzori|an diren mokozabalek edo espatulek
Egin 11 10 95

mokor XXXXX

mokor|do XXXXX

mokor|kada XXXXX

molda- ffurf gyfunol ar molde ffurf

molda|era XXXXX

molda|gaitz trwsgl

molda|garri XXXXX

molda|keta ymaddasiad, ymgynefiniad

molda|kor XXXXX

molda|tu parati ymaddasu, ymgynefino

molda|tzaile XXXXX

molde XXXXX

molde|z XXXXX

moldiz|tegi argraffd, gwasg

molesta|tu XXXXX

molokot egin torri = mnd yn fethdalus

molokot methdaliad

moltsa bag

moltso tyrfa

moltso|tu ymgynnull

momentu har|tan XXXXX ar yr adeg hynn

momentu moment, eiliad

momia mymi

momifika|tu

momolo

momorro trychfiln du, ffiaidd

monarka brenin, brenhines

monarkia brenhiniaeth

monas|tegi mynacd

monasterio mynacd

Mondragoe cynghorfan

moneta arian

monetal ariannol

monetar ariannol

monitore

monja lleian

monje mynach

Monjolose

monolito mnolith, maen hir

monopoliza|tu monopoliteiddio; wedi ei fonopoliteiddio

Monteagudo cynghorfan

montor brn

Montori cynghorfan

montzoi

monumentu cofgolofn

mooa cariad

mooo cariad

moral|ki yn foesol

moral|tasun moesoldeb

moralitate moesoldeb

moraliza|tu moesolu

moraliza|tzaile moesolwr

morbos|tasun

mordo bagad (o rawnwin), bwnshn bagad (o bobl), grŵp

mordoilo cyffredin cawl, annibendod

mordoilokeria gwall (ieithyddol)

mordoska grŵp bach

more porffor

morena (math o bysgodn)

Morentiain cynghorfan

Moreta cynghorfan

morfinazale

Morga cynghorfan

morkots

mormoi Mormon

morokil uwd blawd maiz

morroi gwas

morroilo bollten ddrws

morroin gwas

morron|keria gwaseidd-dra

morron|tza

morrosko

mortailu

mortairu

mortifika|garri

mortifika|tu

mortsa walrws

mortu paith

mosketari

mosketoi

Mosku Mosgfa, Mosco

mosu cusan

mota math

motel! dn bw!

motel araf

motel|du XXXXX gwanychu

motel|dura gwendid

motel|garri (car) gwrthsioc

motel|ki

motel|tasun nychdod?

motiba|tu

moto beic modur, moto-beic

motor modur beic modur, moto-beic

motore modur

motore-txalupa

motore untzi|ska bad modur

motorista motorbeiciwr, gyrrwr beic modur

motots (gwallt) bynen

motozikleta beic modur, moto-beic

motrailu

motroilo

motxaile shipsi

motxila rycsac

motz br di-Fasgeg

moxal ebol

moxolo

moz|keta torri ardi moz|keta cneifio defaid, cneifiad defaid

moz|kin elw, enillion

moz|kor (ans) meddw (e) meddwn

moz|kor boncff??

moz|kor|keria (e) meddwdod; cyfnod meddwdod

moz|tasun byrder hyllter

moz|tu torri ( chyllell, etc) / wedi ei dorri trychu

mozio cynnig (mewn cyfarfod)

mozkor|ti meddw

mozkor|tu meddwi

mozkorr|aldi meddwdod; cyfnod meddwdod

mozo|gailu

mozolo (adern) athene noctua = tylluan fach

mozorro masg

mozorro|tu masgio, mygydu

mozte torri, toriad

mu egin (buwch) brefu

mu mw, bref buwch (ymy''sg plant bach, ac wrth siarad phlant bach) buwch

muda|kor newidiol

muda|tu symud newid

mudantza newid

Mues cynghorfan

mug|alde cyffindir, gororau, ardal gyffiniol

mug|arri maen terfn

mug|arri|tu

mug|arri|z|ta|tu

muga ffin ffin = cyfyngder

muga|ezin ??ni ellir ei gyfyngu

muga|gabe (gramadeg) amhenodol diderfn

muga|gabe|ki yn ddiderfn

muga|keta cyfyngu, ffinio

muga|kide ffiniol

muga|pe

muga|pen

muga|sari

muga|tasun cyfyngiad

muga|tu cyfyngu (ans) cyfyngedig

muga|tzaile

muga|zain gwarchodwr ffin

Mugerre cynghorfan

mugi|ezin disymud

mugi|garri symudadw

mugi|kari

mugi|kor

mugi|kor|tasun

mugi|mendu mudiad

mugi|tu symud

mugida mudiad

Mugiro

mugita

mugonez

muguruza cae rhedn Muguruza = enw lle, cyfenw

muin muin egin cusanu ar law

muino brn

muker anghymdeithasol, anghymdeithasgar,
pell, oeraidd, anghyfeillgar


muker|tu

muki mwcws

muki|tasun

muki|tsu XXXXX

muki|zapi hances, macn, neisiad

mukizu XXXXX

mukur bn = rhan isaf boncff coeden

mukur|ur|aino bete XXXXX

mukur|ur|aino egon XXXXX

mukuru XXXXX

multi|milioi|dun XXXXX

multikopia|tu XXXXX

multiplika|tu XXXXX

multiplika|tzaile XXXXX

multzo llwth, swm grŵp

multzo|ka

multzo|tu

mun XXXXX

Munarritz

munda XXXXX

munda|tu XXXXX

Mundaka cynghorfan

mundu bd

mundu|keria XXXXX

mundu|koi XXXXX

Mungia cynghorfan

Muniain (Artzi) (Gesalatz) (Iguzkitza)

munstro

munstro (e) anghenfil

munstro|keria XXXXX

munta XXXXX

munta|dura XXXXX

munta|tu XXXXX

munta|tzaile un s'n rhoi i mewn, gosodwr

muntaia gosod, rhoi i mewn

Muntibar cynghorfan

Murelaga Murelaga (Aulesti)

Murelu (Murelu-Hautsi) cynghorfan (Murelu-Konde) cynghorfan

murgil|du plymio

murgil|garri XXXXX

Murgindueta

Murieta cynghorfan

murko fz

murmurika|tu XXXXX

murmurio XXXXX

murraila|tu XXXXX

murraile XXXXX

murri|kari XXXXX

murritz XXXXX

murriz|tasun XXXXX

murriz|tu XXXXX

murru XXXXX

Murtxante cynghorfan

murtxika|tu cnoi

Muru|a enw lle, cyfenw; y brn pentref ; tafodiaith Bizkai|a (yn l map Bonaparte)

Muru|eta Muru|eta (Orozko)

Mururate

Muru|zabal cynghorfan

mus gm gardiau Fasgaidd

musde XXXXX

musean XXXXX

museo amgueddfa

musik|aldi cyngerdd

musik|ari cerddor

musika cerddoriaeth (fel ansoddair) - musika kritik|ari|a, , adolygdd cerddoriaeth

musika|gile, musika|gile|a cerddor

musika|trena offern cerdd

musika|tresna-denda (e) siop offer cerdd

musika|tu XXXXX

musika|zale XXXXX

musikal cerdd, cerddorol

musikal|ki XXXXX

musikal|tasun XXXXX

Muskaria cynghorfan

musker madfall

muskil XXXXX

muskil|du XXXXX

Muskildi cynghorfan

muskin (afal, gellygen) calon

Muskitz

Muskiz (Somorrostro-Muskiz)

muskuilu mytilus = cragen las

muskulu XXXXX

mustatx XXXXX

mustuka dwster plu clwtn llestri

mustur trwn anifail

mustur|beltz XXXXX

mustur|ka XXXXX

musturreko XXXXX

musu eman cusanu, rhoi sws

musu cusan, sws

musu|ka XXXXX

musu|ka|tu XXXXX

musu|ko XXXXX

muta|gaitz XXXXX

muta|kor XXXXX

muta|kuntza XXXXX

muta|tu XXXXX

mutiko XXXXX

mutil lagun (i ferch) ffrind, sboner

mutil bachgen

mutil|zahar hen lanc

Mutiloa cynghorfan

mutin XXXXX

mutina|tu XXXXX

mutiri XXXXX

Mutriku cynghorfan

mutu mud di-ddweud, tawel

mutu|keria XXXXX

mutu|tasun XXXXX

mutu|tu XXXXX

mutur trwn anifail cornel

mutur|jo|ka ag ergydion

mutur|ka XXXXX

mutur|txo (offern chwth) cetn ceg

muturr|ean yn y pen (ee rhaff)

mutxurdin hen ferch

muxal ebol

muxar mojarra = math ar bysgod

muxik|ondo pren eirin gwlanog

Muxika cynghorfan

muxika eirinen wlanog, ptjen

muxin egin XXXXX XXXXX

muxin XXXXX

muxin|keria XXXXX

muxu

muzin XXXXX

 

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA