1305k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-galls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_n_1305k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN N
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

 

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd
-n XXXXX l-osodiad mewn berfau cynorthwol = ti (goddrch), yr wt-ti
di|da|n
di|zki|da|n
di|gu|n
di|zki|gu|n
di|o|n
di|zki|o|n
di|e|n
di|zki|e|n

di|da|n
di = ef (gwrthrch) | da = imi | n = yr wt-ti

di|zki|da|n : | di|zki = nhw (gwrthrch) | da = imi | n = yr wt-ti etc

-n enwau lleoedd 3 -n ar l llafariad, -en ar l cytsain
1 enwau pentrefi, trefi, etc
Baiona|n = yn Baiona
Bilbo|n = yn Bilbo
Gasteiz|en = yn Gasteiz
Gipuzkoa|n = yn Gipuzkoa
Londres|en = yn Llundain
Tolosa|n = yn Tolosa
Urretxu|n = yn Urretxu

enwau gwleddd
Txina|n = yn Tsheina

3 (pris) am
hir|ogei pezeta|n = am chweugain o besetas
lau ogerleko|n = am ugain o besetas (llyth: am bedwar o ddarnau-pum-peseta) -n

-n arte
-n bi|tarte|an
-n modu|an
-n toki|an
-n dago|en
d|en
du|en

fe ddefnyddir -n hefd = i + berf

Irakur|tzen irakatsi zidan
Estudios de Sintaxi Vasca
fe'm dysgodd i ddarllen

4 prd
Gau|ean etorri|ko da
Estudios de Sintaxi Vasca
Fe ddaw gyda'r nos

5 lle
Ate|an harrapa|tu zu|ten
Estudios de Sintaxi Vasca
Fe'i ddaliodd wrth y drws

-n bi|tarte|an
-n guzti|a
-n sar|tu
-n zehar

leiho|an zehar = trw'r ffenestr
mundu|an zehar = dros y bd

 

N, n XXXXX

, ffurf ar n; enw: ee

-na- i ti (gwrthrch uniongyrchol)

-na yr hn

-na- (mewnosodiad i ti (gwrthrch anuniongyrchol)

abar XXXXX

nabar aml-liw llwd

nabar|dura

abar|dura XXXXX

nabar|men amlwg

nabar|men|du

nabar|men|keria

nabar|men|ki

nabari izan bod yn amlwg

nabari amlwg

nabari|ro

nabari|tasun

nabari|tu

Nabaridas cynghorfan

nabaridas|tar brodor o Nabaridas

nabaskoz|tar brodor o Nabaskoze

Nabaskoze cynghorfan

Nabaz

nabi|garri

nabiga|tu XXXXX

nabil rw'n cerdded (ibili = cerdded)

nacionaliza|tu

nadi|la

nadin

nafar (e) Naffariad (ans) Nafarroa

nafar|tar un o Nafarroa

nafarr|era behere|a tafodiaith Nafarroa Isaf

nafarr|era garai|a tafodiaith Nafarroa Uchaf

nafarr|era tafodiaith Nafarroa (Cymraeg: Naffaroa)

Nafarrete Nafarrete Nafarrete (Bernedo)

Nafarroa Behere|a Nafarroa Isaf = talaith yng Nwglad y Basg

Nafarroa beherea-Bastida

Nafarroa Nafarroa, talaith yng Ngwlad y Basg; prif dref - Iruea

nagi bs modrw

nagi diog, pwdr

nagi|keria

nagi|ki

nagi|tasun

nagi|tsu

nagi|tu

Nagiz XXXXX

nago

nago|en byddwf (presennol dibynnol - egon)

Nagore

nagus|iro

nagusi pennaeth, bs, rheolwr jefe perchennog

nagusi prif hynaf

nagusi|go

nagusi|keria

nagusi|orde

nagusi|tasun

nagusi|tu trechu tyfu

naharo

naharo|tasun

nahas cymysgfa gb hd 422

nahas|bide

nahas|gailu

nahas|garri

nahas|i cymysgu (adj) wedi ei gymysgu / ei chymysgu

nahas|keria

nahas|keta XXXXX

nahas|keta|ri

nahas|le

nahas|men

nahas|mendu

nahas|pila cawl potj, cybolfa

nahas|te cymysgiad cymysgfa, caffl

nahas|tu

nahas-mahas

nahaste-borraste cawl potj

nahi ::du:: moin (ymofn), awdd ar

nahi eta nahi|ez|ko angenrheidiol

nahi awdd, dymuniad

nahi|ago ::du:: gwell gan|||

nahi|ago du|n XXXXX

nahi|era

nahi|gabe galar dim awdd 3 hd 422

nahi|gabe|tsu

nahi|gabe|tu

nahi|kari

nahi|keria mympw

nahi|ko du

nahi|ko digonedd

nahi|ko jan du|t
rw i wedi buta digon

nahi|ko da
mae hi'n ddigon


nahi|ko|tan digon o weithiau

nahi|kunde awdd

nahi|men ewylls

nahi|rik

nahi|ta o fwriad

nahi|ta|ez

nahi|ta|ez|ko

nahi|ta|nahi|ez (adf) o anghenrhaid yn anochel

nahi|z eta er

nahi|z er ai... ai..., neu

naiteke gallwn-i


naiz wf (+ berf di-wrthrych) -ten ari naiz wf wrthi (+ berf wrthrychog)


naiz... naiz... XXXXX

nakare

naki...
...
n|a|ki|a bydded i mi + i ti (gwrw)

...
n|a|ki|a|ke gallaf + i ti (gwrw)

...
n|a|ki|a|la

...
n|a|ki|a|n (fel yr) wf + i ti (gwrw)

...
n|a|ki|e bydded i mi + iddnt XXXXX

...
n|a|ki|e|ke gallaf + iddnt

...
n|a|ki|e|la

...
n|a|ki|e|n (fel yr) wf + iddnt

...
n|a|ki|ka

...
n|a|ki|ka|ke

...
n|a|ki|ka|n

...
n|a|ki|na bydded i mi + i ti (benw)

...
n|a|ki|na|ke gallaf + i ti (benw)

...
n|a|ki|na|la

...
n|a|ki|na|n (fel yr) wf + i ti (benw)

...
n|a|ki|o bydded i mi + iddi / iddo

...
n|a|ki|o|ke gallaf + iddi / iddo

...
n|a|ki|o|la

...
n|a|ki|o|n

...
n|a|ki|zu (fel yr) wf + iddi / iddo

...
n|a|ki|zu|ke gallaf + i chi (unigol


...
n|a|ki|zu|la

...
n|a|ki|zu|n (fel yr) wf + i chi (unigol


...
n|a|ki|zue bydded i mi + i chi (lluosog)

...
n|a|ki|zue|ke gallaf + i chi (lluosog)

...
n|a|ki|zue|la

...
n|a|ki|zue|n (fel yr) wf + i chi (lluosog) bydded i mi + i chi (unigol


nan > -na|n adferf ddosbarthol hiru|na|n = fesul tri / fesul tair, bob yn dri / bob yn dair, bob yn drioedd

nana = N|A|N|-a

andu rhea (estrs De Affrig)

nano corrn

napur

narba llwd (cath, etc)

Narbarte

narda

narda|garri XXXXX

narda|tu

nare

nare|tasun

nare|tu

nari > -na|ri (ar l berf gynorthwol) i'r un sdd (wedi)...

narkisismo

narkiso

narkotiza|tu

narra llusgo, llusgiad car llusg

narra|z ibili ymlusgo

narra|z dan lusgo

narrasti ymlusgiad

narrats (e) (person) anniben, annhaclus

narraz|ti ymlusgiad

narraz|tu llusgo

narri|ta|tu

narria|dura

narrio

narru

nartziso (planhign) narcissus poeticus = narsisws

nasa (rheilffordd) platfform pier

nasai

nasai llac wedi ymlacio

nasai|keria

nasai|ki

nasai|tasun

nasai|tasun llacrwdd

nasai|tu

nasai|tu llacio ymlacio

nasa-zenbaki rhif platfform

nat- > n|at|zai|zue (izan 12 - presennol mynegol
wf + i chi (lluosog)


nat...
...
n|at|zai|e (izan 12 - presennol mynegol
wf + iddnt XXXXX


...n|at|zai|k (izan 12 - presennol mynegol

wf + i ti (gwrw)


...
n|at|zai|n (izan 12 - presennol mynegol
wf + i ti (benw)


...
n|at|zai|o (izan 12 - presennol mynegol
wf + iddi / iddo


...
n|at|zai|zu (izan 12 - presennol mynegol
wf + i chi (unigol


nator yr wf yn dod (etorri)

natur|gain|eko uwchnaturiol

natur|kontra|ko

natura (e) natur (ans) naturiol

natural|ki

natural|tasun

naturaliza|tu

Natxitua

nau- mae (rhwun) yn fy nal

nau ukan) fe'm [gwnaeth]

nau|* (i ffurfio amser uned berfol) mae ef / hi yn fy nal

nau|k (i ffurfio amser uned berfol) yr wt ti (gwrw) yn fy nal

nau|k fe'm gwnaethostukan)

nau|n (i ffurfio amser uned berfol) yr wt ti (benw) yn fy nal

nau|n fe'm gwnaethostukan)

nau|te (i ffurfio amser uned berfol) maent hw yn fy nal

nau|te fe'm gwnaethont

nau|zu (i ffurfio amser uned berfol) yr ch chi (unigol
yn fy nal


nau|zu fe'm gwnaethoch (unigol


nau|zue (i ffurfio amser uned berfol) yr ch chi (lluosog) yn fy nal

nau|zue fe'm gwnaethoch (lluosog)

naufraga|tu dryllio

naza -ed iddi / iddo + fy

naza|la

naza|n

naza|te -ed iddnt + fy

naza|te|la

naza|te|n

naza|zu -a fi

naza|zu|la

naza|zu|n

naza|zue|la

naza|zue|n -wch fi

nazaa|la

nazaa|n

nazak -a fi!

nazake

nazake|n

nazake|te

nazake|zu

nazake|zue

nazakek

nazana|la

nazana|n

Nazar cynghorfan

Nazio Batu|en Erakunde|a Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig

nazio cenedl

nazio|arte|ko rhyngwladol

nazio|arte|ko|tasun

nazio|asko|ta|ko

nazional cendlaethol

nazionalismo cenedlaetholdeb

nazionalista cenedlaetholwr

nazionalitate cenedligrwdd

nazismo Natsaeth

nazka atgaseddnazka cas, atgasedd

nazka|garri atgas

nazka|garri gwrthun

nazka|tu

-ne ffurfia enwau beddd merched

-ne|ko (amser) erbn ne|ko egun|a = y diwrnod pan||| ne|ko toki|a = yn y lle |||

ne|ne (iaith plant) llaeth

-ne|ra|ko

nean > -n|ean pan

neb|arreb|ak brodr a chwiordd

neba brawd i fenw

neba enw brawd (i fenw)
nire neb-a duela hogeita bost urte jaio zen
Cafodd fy mrawd ei eni bum mlynedd ar hugain yn l


nebilen cerddwn, yr oeddwn-i'n cerdded (ibili)

Nederlanda yr Iseldiroedd

nefastu

negal

negar egin llefain, wlo

negar llefain, wlo

negar|dura

negar|garri

negar|ti llefog, yn llefain lawer

negarr|aldi

negarr|ari eman dechrau llefain

negarr|ez egon llefain

negarr|ez dan lefain

negarr|ontzi

negatibo|ki

negozia|ezin

negozia|garri

negozia|keta

negozia|tu negodi

negozia|tzaile

negu gaeaf

negu|aren erdi|an
ar ganol y gaeafnegu|pasa

negu|te

negu|tegi

negu|tu

negurri

neguta (adern) fringilla coelebs = ji-binc

nek|aldi

neka- ffurf gyfunol ar neke / poen

neka|ezin

neka|gaitz di-flino

neka|garri

Neka|ne enw merch = dioddefaint

neka|ra|zi

neka|tu (izan) blino = mnd yn flinedig ukan) blino = peri blinder

neka|tu|ezin blinderus, yn peri lludded

neka|tu|ki

nekarren dygwn, yr oeddwn-i'n dwn dygais, yr wf wedi dwn

nekaza|ri tyddynwr, ffermwr

nekaza|ri|tza (e) amaethyddiaeth (ans) amaethyddiaeth

nekazal gwledig

nekazal|eria

neke poen, dioddefaint blinder

neke|tsu

neke|z yn annodd, ag anhawsterau

nekien (jakin = gwbod): gorffennol mynegol gwddwn, yr oeddwn-i'n gwbod

nekosta (e) (coeden) cupressus sempervivens = cypresen

nektare

nekusan gwelwn, yr oeddwn-i'n gweld gwelais, yr wf wedi gweld

nengo|en bm yr oeddwn-i

nengo|ke byddwn-i (pe|

nengo|ke|en

nenki
...
n|en|ki|a|ke... gallwn + i ti (gwrw)

...
n|en|ki|a|ke|en... gallwn + i ti (benw)

...
n|en|ki|a|la = n|en|ki|a|n + la

...n
|en|ki|a|n...
ni hiri)(izan 15 - gorffennol dibynnol) (fel yr) bm + i ti (gwrw)

...
n|en|ki|e|ke... gallwn + iddnt

...
n|en|ki|e|ke|en... gallwn + iddnt

...
n|en|ki|e|la = n|en|ki|e|n + la

...n
|en|ki|e|n...
(fel yr) bm + iddnt

...
n|en|ki|ka|ke = n|en|ki|a|ke

...n
|en|ki|ka|ke|en = n|en|ki|a|ke|en

...n
|en|ki|ka|n = n|en|ki|a|n


...n
|en|ki|na|ke...
gallwn + i ti (benw)

...
n|en|ki|na|ke|en... gallwn + i ti (benw)

...
n|en|ki|na|la = n|en|ki|na|n + la

...n
|en|ki|na|n...
(fel yr) bm + i ti (benw)

...
n|en|ki|o|ke... gallwn + iddi / iddo

...
n|en|ki|o|ke|en... ni hari)(izan 17 - gorffennol galluogol
gallwn + iddi / iddo


...
n|en|ki|o|la = n|en|ki|o|n + la

...n
|en|ki|o|n...
(fel yr) bm + iddi / iddo

...
n|en|ki|zu|ke... gallwn + i chi (unigol


...
n|en|ki|zu|ke|ela = n|en|ki|zu|ke|en + la

...n
|en|ki|zu|ke|en...
gallwn + i chi (unigol


...
n|en|ki|zu|la = n|en|ki|zu|n + la

...n
|en|ki|zu|n...
(fel yr) bm + i chi (unigol


...
n|en|ki|zue|ke... gallwn + i chi (lluosog)

...
n|en|ki|zue|ke|ela = n|en|ki|zue|ke|en + la

...n
|en|ki|zue|ke|en...
gallwn + i chi (lluosog)

...
n|en|ki|zue|la = n|en|ki|zue|n + la

...n
|en|ki|zue|n...
(fel yr) bm + i chi (lluosog)

nentorren

nenufare (blodn) nymphaea alba

neoi

neon neon

nera|be

-neraino hd oni

-nerako ar gyfer pan

nerau minnau

nerbio|tsu

nerbio|tsu|ki

nerbio|tsu|tasun

nere fy, 'yn

Nere|a enw merch (= f'un-i)

neron|ek minnau

neron|i i minnau

neska lagun ffrind, cyfeilles, wejen

neska, (e) merch, geneth, hogen, lodes, croten

neska|me morwn

neska|tila merch fach merch

neska|to merch fach

neska|txa merch

neska|txi merch fach

neska|zahar hen ferch

neska|zale

-netik = -n|etik oddi ar pan

neto|ki

neu ffurf bwsleisiol ar ni = fi

neu|k ffurf bwsleisiol ar +ni|k

neukan

neur|gailu

neur|gaitz

neur|garri

neur|keta XXXXX

neur|t|ezin XXXXX

neur|tu mesur cystadlu

neure

neure|gana|tu

neuri|gabe|ki XXXXX

neurri mesur maint

neurri|gabe XXXXX

neurri|gabe|keria XXXXX

neurtitz XXXXX

neutralizatu XXXXX

neutraltasun XXXXX

neutroi XXXXX

nez gero oddi ar, ers

nez gero|tik oddi ar, ers

-nez yn l

neza|n

nezake

nezake|en

ni bezalako XXXXX

ni (goddrch) mi, fi

ni etorr|i naiz
yr wf wedi dod
(gwrthrch) fi, -i

ahizpa|k ni ikus|i nau
fe'm gwelodd fy chwaer


ni|a|ke hura hiri nik) ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i ti (gwrw) + mi

ni|a|ke|en hura hiri nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + i ti (gwrw) + mi


ni|e|ke (byddai hi / ef) + iddnt + mi

ni|e|ke|en hura haiei nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + iddnt + mi


ni|e|n

ni|eza|a|ke

ni|eza|a|ke|en

ni|eza|a|la = ni|eza|an + la

ni|eza|an

ni|eza|ie|ke

ni|eza|ie|ke|en

ni|eza|ie|la = ni|eza|ie|n

ni|eza|ie|n

ni|eza|io|ke

ni|eza|io|ke|en

ni|eza|io|la

ni|eza|io|n XXXXX

ni|eza|ka|ke

ni|eza|ka|ke|en

ni|eza|na|ke

ni|eza|na|ke|en

ni|eza|na|la = ni|eza|na|n + la


ni|eza|na|n

ni|eza|zki|a|ke hw + i ti (gwrw) + gallwn i

ni|eza|zki|a|ke|en haiek haiei nik) ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + i ti (gwrw) + gallaf fi


ni|eza|zki|e|la = ni|eza|zki|e|n + la

ni|eza|zki|e|n

ni|eza|zki|ka|ke = ni|eza|zki|a|ke

ni|eza|zki|ka|ke|en

ni|eza|zki|na|ke hw + i ti (benw) + gallwn i

ni|eza|zki|na|ke|en hw + i ti (benw) + gallaf fi

ni|eza|zki|na|la = ni|eza|zki|na|n + la


ni|eza|zki|na|n nik hiri)

ni|eza|zki|zu|ke haiek zuri nik) ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i chi (unigol
+ gallwn i


ni|eza|zki|zu|ke|en hw + i chi (unigol
+ gallaf fi

ni|eza|zki|zu|la = ni|eza|zki|zu|n + la

ni|eza|zki|zu|n nik zuri)

ni|eza|zki|zue|ke haiek zuei nik) ukan 18b - dichonol galluogol
hw + i chi (lluosog) + gallwn i

ni|eza|zki|zue|ke|en haiek zuei nik) ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + i chi (lluosog) + gallaf fi

ni|eza|zki|zue|la = ni|eza|zki|zue|n + la

ni|eza|zki|zue|n nik zuei)

ni|eza|zu|ke hura zuri nik) ukan 18a - dichonol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallwn i


ni|eza|zu|ke|en hura zuri nik) ukan 17a - gorffennol galluogol
hi / ef + i chi (unigol
+ gallaf fi

ni|eza|zu|la = ni|eza|zu|n + la

ni|eza|zu|n nik zu|ri)

ni|eza|zue|ke hura zuei nik) ukan 18a - dichonol galluogol
hw + i chi (lluosog) + gallwn i

ni|eza|zue|ke|en hura zuei nik) ukan 17a - gorffennol galluogol
hi / ef + i chi (lluosog) + gallaf fi

ni|eza|zue|la = ni|eza|zue|n + la

ni|eza|zue|n nik zuei)

ni|ka|ke

ni|ka|ke|en

ni|ka|n

ni|na|ke ( hura hiri nik) ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i ti (benw) + mi


ni|na|ke|en hura hiri nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + i ti (gwrw) + mi

ni|na|n hura hiri nik) ukan 13 - gorffennol mynegol
hi + ti (benw) + bu gennf

ni|o|ke (byddai hi / ef) + iddi / iddo + mi

ni|o|ke|en hura hari nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + iddi / iddo + mi

ni|o|n hura hari nik) ukan 13a - gorffennol mynegol
hi / ef + iddi / iddo + bu gennf / gwneuthum
nik esan|da|koan bost axola nion ?= nid w-hi'n hidio ffeuen am y pethau a ddywedais wrthi
zure anai|ari eman nion = fe'i rhoddais i'th frawd

ni|re (ans) fy (+ enw + bannod)
liburu = llfr,
nire liburu|a = fy llyfr-i

ni|re < *ni|ren (ni / fi + -ren / olddodiad meddiannol)

nirekin

ni|rekin gda fi

ni|ri

ni|tan XXXXX ynof fi

ni|taz amdanaf fi, yn fy nghlch

ni|za|a|n

ni|za|ie|n

ni|za|io|n

ni|za|ka|n

ni|za|na|n

ni|za|zki|a|n hw + i ti (gwrw) + bu gennf

ni|za|zki|ie|n haiek haiei nik) ukan 15b - gorffennol dibynnol) hw + iddnt + bu gennf

ni|za|zki|io|n haiek hari nik) ukan 15b - gorffennol dibynnol) hw + iddi / iddo + bu gennf

ni|za|zki|ka|n = ni|za|zki|a|n

ni|za|zki|na|n haiek hiri nik) ukan 15b - gorffennol dibynnol) hw + i ti (benw) + bu gennf

ni|za|zki|zu|n haiek zuri nik) ukan 15b - gorffennol dibynnol) hw + i chi (unigol
+ bu gennf

ni|za|zki|zue|n haiek zuei nik) ukan 15b - gorffennol dibynnol) hw + i chi (lluosog) + bu gennf

ni|za|zu|n hura zuri nik) ukan 15a - gorffennol dibynnol) hi / ef + i chi (unigol
+ bu gennf

ni|za|zue|n hura zuei nik) ukan 15a - gorffennol dibynnol) hi / ef + i chi (lluosog) + bu gennf

ni|zki|a|ke haiek hiri nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i ti (gwrw) + mi

ni|zki|a|n haiek hiri nik) ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i ti (gwrw) + bu gennf

ni|zki|e|ke haiek haiei nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + iddnt + mi

ni|zki|e|n haiek haiei nik) ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + iddnt + bu gennf

ni|zki|ka|ke = ni|zki|a|ke

ni|zki|ka|ke|en = ni|zki|a|ke|en

ni|zki|ka|n = ni|zki|a|n

ni|zki|na|ke haiek hiri nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i chi (unigol
+ mi

ni|zki|na|n haiek hiri nik) ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i ti (benw) + bu gennf

ni|zki|o|ke haiek hari nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + iddi / iddo + mi

ni|zki|o|ke|en hura hari nik) ukan 21b - gorffennol amodol
byddent hw + iddi / iddo + mi

ni|zki|o|n haiek hari nik) ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + iddi / iddo + bu gennf

ni|zki|zu|ke haiek zuri nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i chi (unigol
+ mi

ni|zki|zu|ke|en hura zuri nik) ukan 21b - gorffennol amodol
byddent hw + i chi (unigol
+ mi

ni|zki|zu|n haiek zuri nik) ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i chi (unigol
+ bu gennf

ni|zki|zue|ke haiek zuei nik) ukan 20b - presennol amodol
(byddant hw) + i chi (lluosog) + mi

ni|zki|zue|ke|en hura zuei nik) ukan 21b - gorffennol amodol
byddent hw + i chi (lluosog) + mi

ni|zki|zue|n haiek zuei nik)
ukan 13b - gorffennol mynegol
hw + i chi (lluosog) + bu gennf

ni|zu|ke hura zuri nik) ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i chi (unigol
+ mi

ni|zu|ke|en hura zuri nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + i chi (unigol
+ mi

ni|zu|n hura zuri nik) ukan 13a - gorffennol mynegol
hi + i chi (unigol
+ bu gennf -n modu|an fel agin|du zeni|da|n modu|an egin du|t = fe'i gwneuthum fel y gorchmynnais i fi
ni)

ni|zue|ke hura zuei nik) ukan 20a - presennol amodol
(byddai hi / ef) + i chi (lluosog) + mi

ni|zue|ke|en hura zuei nik) ukan 21a - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + i chi (lluosog) + mi

ni|zue|n hura zuei nik) ukan 13a - gorffennol mynegol
hi + i chi (lluosog) + bu gennf

nibela|tu XXXXX

nieza... ni|eza|zki|ie|ke hw + iddnt + gallwn i

nigar egin (Iparr|alde) = negar egin

nigar (e) (Iparr|alde) = negar

nihardueke

niharduen

niharduke

nik beste cymaint fi, yr un faint o... fi

-nik XXXXX

nik mi (+ berf anghyflawn)hd 424

Nikaragua Nicaragua

nikeleztatu XXXXX

niki crs llews br

Nikodema enw bedydd gwrw

imio XXXXX

nindoake ni) (joan = mnd) awn-i (pe||

nindoakeen ni) (joan = mnd) buaswn-i wedi mnd (pe||

nindoan ni) (joan = mnd)

ninduan hik ni) fe'm gwnaethost (hark ni)

ninduen fe'm gwnaeth

ninduke

nindukek

ninduken

nindukete

nindukezu

nindukezue

ninduten

ninduzuen

ninduzun

nini XXXXX

ninikatu XXXXX

ninikeria XXXXX

nint...
...n|int|zai|a|ke... byddwn + i ti (gwrw)

...
n|int|zai|a|ke|en... byddwn wedi + i ti (gwrw)

...
n|int|zai|a|n...

...
n|int|zai|e|ke... byddwn + iddnt

...
n|int|zai|e|ke|en... ni haiei) (izan 21 - gorffennol amodol
byddwn wedi + iddnt

...
n|int|zai|e|n... ni haiei) (izan 13 - gorffennol mynegol
bm + iddnt

...
n|int|zai|ka|ke... = n|int|zai|a|ke

...
n|int|zai|ka|ke|en... = n|int|zai|a|ke|en

...
n|int|zai|ka|n... = n|int|zai|a|n

...
n|int|zai|na|ke... ni hiri) (izan 20 - presennol amodol
byddwn + i ti (benw)

...
n|int|zai|na|ke|en... ni hiri) (izan 21 - gorffennol amodol
byddwn wedi + i ti (benw)

...
n|int|zai|na|n... ni hiri) (izan 13 - gorffennol mynegol
bm + i ti (benw)


...
n|int|zai|o|ke... byddwn + iddi / iddo

...
n|int|zai|o|ke|en... ni hari)
(izan 21 - gorffennol amodol
byddwn wedi + iddi / iddo

...
n|int|zai|o|n... ni hari) (izan 13 - gorffennol mynegol
bm + iddi / iddo

...
n|int|zai|zu|ke... ni zuri) (izan 20 - presennol amodol
byddwn + i chi (unigol


...
n|int|zai|zu|ke|en... ni zuri) (izan 21 - gorffennol amodol
byddwn wedi + i chi (unigol


...
n|int|zai|zu|n...

...
n|int|zai|zue|ke... ni zuei) (izan 20 - presennol amodol
byddwn + i chi (lluosog)

...
n|int|zai|zue|ke|en... ni zuei) (izan 21 - gorffennol amodol
byddwn wedi + i chi (lluosog)

...
n|int|zai|zue|n... ni zuei) (izan 13 - gorffennol mynegol
bm + i chi (lluosog)

ninteke

nintzaan

nintzake gallai fy

nintzakean gallet (gwrw)

nintzakeen gallai fod wedi fy

nintzakek gallet (gwrw)

nintzaken

nintzakenan gallet (benw) fod wedi fy

nintzakete gallent fy

nintzaketen gallent fod wei fy

nintzakezu gallet fy

nintzakezue gallech fy

nintzakezuen gallech fod wedi fy

nintzakezun gallent fod wedi fy

nintzan

nintzanan

nintzateke byddwn-i

nintzaten

nintzazuen

nintzazun

nintzen yr oeddwn-i

nioen yr oeddwn i'n dweud

ir|irniretzako XXXXX

niretzat ar fy nghyfer, i mi

nirudien nik)

nirudike nik)

nituen

nituzke

nitzake

nitzaleen

nitzan

nitzat amdanaf-i

-no- XXXXX

-o olddodiad bachigol

no|gaz gyda phw?

no|ra i ble?

no|ra|bide cyfeiriad

noa (joan = mnd); amser presennol = yr wf fi yn mnd

noa|n (joan = mnd) dibynnol presennol

ba|daki|t nora noa|n
gwn i ble yr af

nobel|ari XXXXX

nobela (e) nofel

noble|ki XXXXX

noble|tasun XXXXX

nobleteria XXXXX

nobletu XXXXX

noblezia XXXXX

noiz arte tan prd?

noiz edo noiz o brd i'w gildd

noiz prd?

noiz||| noiz||| weithiau||| ar brydiau eraill

noiz|bait rw brd, rw dro

noiz|be|hin|ka XXXXX

noiz|behin|go achlysurol

noiz|behin|ka o brd i'w gildd

noiz|daino tan prd? (= noiz arte)

noiz|danik

noiz|ean behin o brd i'w gildd, bob hn a hn

noiz|era pa mor aml?

noiz|ero pa mor aml?

noiz|ero etor|tzen da autobus|a?
pa mor aml y daw'r bws?

noiz|etik noiz|era (adf) pa mor aml o brd tan brd? aste|lehen|etik ostiral|era = o Lun i Wener 3 o brd i'w gildd

noiz|ko (ans) (o flaen enw) o prd? noiz|ko|a da? pa mor hen w?

noiz|nahi XXXXX

noiz|nahi XXXXX

noiz|pait

noiz|tik ers prd? ers faint o amser?

noiz|tu prd mw neu lai?

nola edo hala XXXXX

nola XXXXX

nola|bait XXXXX

nola|ko pa fath o

nola|ko|a sut un

nola|ko|xe|a sut un yn union

nola|nahi XXXXX

nola|tan XXXXX

nolakotasun XXXXX

nominal|ki XXXXX

non edo non XXXXX

non ble? = ym mha le?

YN Y (creadur) -a|ren|gan (hefd: a|gan) (unigol
-en|gan (lluosog) g
izon|a|ren|gan, gizon|a|gan = yn y dn
andre|a|ren|gan, andre|a|gan = yn y wraig
gizon|en|gan = yn y dynion
andre|en|gan = yn y gwragedd

3 MEWN (peth) -etan
etxe|etan = mewn tŷ
ohain|etan = mewn coed

4 MEWN (creadur) -engan
gizon|etan = mewn dn
andre|etan = mewn gwraig

5 YN (enw person) -ren|gan, en|gan
Andoni|ren|gan = yn Andoni
Miren|en|gan = yn Miren

6 YN (enw lle) -n, -en
Bilbo|n = yn Bilbo
Besain|en = yn Besain
Iparr|alde|an = yn y Gogledd
barru|an oddi fewn
Frankfurt|en yn Frankfurt
Jauna|rengan yn yr Arglwdd


non|bait (adf) rwle

non|dik o ble? pa ffordd?

non|go pa = o ble?

non|go|a? pw (= pa fath o berson)

non|go|ak? XXXXX pw (= pa fath o bobl) a) (ateb = pobl o rw le)non|go|ak? donostia|ko|ak pw? y rhai o Ddonostia beti|ko|ak = yr un rhai fel bob amserb) (ateb = person rhw nodweddion eraill)


non|nahi (adf) lle bynnag ymhobman

non|zer|berri XXXXX

nondik nora XXXXX

nor edo XXXXX

nor pw? (+ berf anghyflawn)

nor|aino (dynesol) hd at ble?

nor|ako ar gyfer ble?

nor|antz tua ble?

nor|bait rhwun

nor|bera XXXXX

nor|bera|ganatu XXXXX

nor|bere|keria XXXXX

nor|ekin phw?

nor|en (genidol) pw?

nor|en|ga|tik gan bw? = o achos pw?

nor|en|gan ym mha le + pw?

nor|en|gan|a i ble + pw?

nor|en|gan|a|ino hd at ble + pw?

nor|en|gan|a|ko hd at un pw?

nor|en|gan|antz tua ble + pw?

nor|en|gan|dik o ble + pw?

nor|en|tzat ar gyfer pw?

nor|gehi|ago|keta XXXXX

nor|gehi|ago|ko XXXXX

nor|i i bw?

nor|nahi pw bynnag

nor|tasun hunaniaeth

nor|tzu XXXXX

nor|tzu|k XXXXX

nora|bide-alda|keta heol i newid cyfeiriad

nora|ezean XXXXX

nora|nahi XXXXX

nork pw

normal|du XXXXX

normal|ean XXXXX

normal|ki fel arfer

normal|tasun XXXXX

normaliza|tu XXXXX

Normandia Nrmandi

nor-nori XXXXX

nor-nori-nork XXXXX

nor-nork XXXXX

Nortasun Agiri Nazional|a (N|A|N|-a) cerdn hunaniaeth gwladwriaeth Sbaen

nortzuren XXXXX

nortzuri XXXXX

nortzuri XXXXX

Norvegia Norw

noski wrth reswm, wrth gwrs, yn ddiamau, heb is nac onibi

nota (ysgol
marc


notari XXXXX

notaritza XXXXX

notatu XXXXX

notifikatu XXXXX

nozi|tu XXXXX

nozio NOTION

hd 424

-ntza|ko XXXXX

-ntza|t XXXXX

nu|ke XXXXX

Nuin

nuke|la XXXXX

nuklear niwclear

nukleolu XXXXX

numeralki XXXXX

nun

ni|eza|zki|ie|ke|en hw + iddnt + gallaf fi

ni|eza|zki|io|ke haiek hari nik) ukan 18b - dichonol galluogol
hw + iddi / iddo + gallwn i ?ni|eza|zki|io|ke|en
haiek hari nik) ukan 17b - gorffennol galluogol
hw + iddi / iddo + gallaf fi ?ni|eza|zki|io|la
= ni|eza|zki|io|n + la

ni|eza|zki|io|n nik hari)

nian *|ni||n eman nin = a roddais iti dadansoddiad: n = elfen berthynnol enghraifft: eman *|ni||n liburu|a y llfr a roddais i ti

nian *|ni|a|n eman nian = fe'i rhoddais iti dadansoddiad: hi / ef [gwrthrch] + i ti (gwrw) + bm-i

 

 


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA