1306k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_o_1306k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN O
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd


-o- i ni (gwrthrch anuniongyrchol)

O, o pymthegfed llythyren yr wddor FasgegEnw'r llythyren: o

O|H|O|a (tystysgrif) addsg sylfaenol (14 oed)

oasi gwerddon

obalentzeko XXXXX

Obanos cynghorfan

obedi|tu ufuddhu

obedient|ki XXXXX

objektibo|tasun XXXXX

objektore XXXXX

objektu

objekzio XXXXX

objetibo|ki yn wrthrychol

obliga|garri XXXXX

obliga|garri|tasun XXXXX

obliga|tu XXXXX

obligazio gorfodaeth

obligazio|zko XXXXX

obr|ak (arwdd) 'gwaith adeiladu', 'gwaith trwsio'

obra (cerddoriaeth) cyfansoddiad, gwaith adeilad

obra|tu gwneud gweithio

obstina|tu XXXXX

obul|aldi XXXXX

obulu XXXXX

Oderritz

Odieta cynghorfan

odol gwaed

odol
1 gwaed

 

odol|antz|eko XXXXX

odol|batu gwaed wedi ceulo

odol|bero XXXXX

odol|bizi nerfus

odol|di XXXXX

odol|du XXXXX

odol|etan XXXXX

odol|ez|ta|tu XXXXX

odol|gabe XXXXX

odol|hus|tu gwaedu

odol|jario gwaedlif

odol|ki

odol|kide XXXXX

odol|koi XXXXX

odol|oste pwdin du, sosej gwaed

odol|tsu gwaedld

odol|tzale XXXXX

odol|uzki XXXXX

odol-hodi XXXXX

odolisuri XXXXX

ofenda|tu XXXXX

ofentsa XXXXX

oferenda|tu XXXXX

ofizia|tu XXXXX

ofizial XXXXX

ofizial|ki yn swddogol

ofizial|kide XXXXX

ofizial|kide|tasun XXXXX

ofizial|orde XXXXX

ofizial|tasun swddogolrwdd

ofiziale XXXXX

ofizialeria XXXXX

ofizio|ski XXXXX

ofrenda|tu XXXXX

ogi beltz bara du

ogi bara

ogi|bi|t|arte|ko XXXXX

ogi|bide gwaith, swdd

ogi|gazta

ogi-kaxa bocs bara

ogi|kozkor XXXXX

ogi|peko XXXXX

ogi|saski basged fara

ogi-aizto cylell fara

ogi-birrin|ak briwsion bara

ogin|degi siop fara

ogi-ohol styllen fara

ogisaltzaile XXXXX

ogi-xigor|gailu tecln tostio

oha-

oha|gain cwrlid

oha|pe|an XXXXX

oha|puru XXXXX

oha|tu XXXXX

ohaide XXXXX

ohantze XXXXX

ohar nodn rhybudd

ohar|gabe XXXXX

ohar|garri XXXXX

ohar|kabe XXXXX

ohar|kor XXXXX

ohar|men XXXXX

ohar|pen XXXXX

ohar|t|ezin XXXXX

ohar|te|ra|z|i rhybuddio

ohar|tu sylweddoli

ohartzeke XXXXX

ohatila cluddd, cludwel

ohazal XXXXX

ohazal

oha|tile XXXXX

ohe gwel ohe|tik jaihi codi o'r gwel

ohe|bagoi (trn) cerbd gwelau

ohe|buru pen gwel

ohe|buru|ko gobenndd

ohe|buru|ko-azal cas gobenndd

ohe|gain|eko

ohe|ra|tu mnd i'r gwel

ohe|txo XXXXX

oheska XXXXX

oheti XXXXX

ohi izan bod yn arferol gerta|tu ohi izan digwdd fel arfer

ohi (e) arferiad berf + -ten ohi = fel arfer (ans) cn-

ohi|keria XXXXX

ohi|ko arferol

ohi|tu XXXXX

ohi|tura arferiad

ohi|z mae'n ymddangos

ohi|zko traddodiadol arferol

ohitur|az|ko arferol

ohizko|tasun XXXXX

ohoin XXXXX

ohointza XXXXX

ohol plencn

ohol|degi XXXXX

ohol|eria XXXXX

ohol|ez|ta|tu XXXXX

ohol|ke|tari XXXXX

ohol|tza uchlawr = platfform pren mewn ystafell

ohol|tzar XXXXX

ohor|ezko XXXXX

ohora|garri XXXXX

ohora|tu XXXXX

ohore anrhydedd

ohore|dun XXXXX

ohore|tsu XXXXX

ohos|tu lladrata, dwn

oi! XXXXX

-oi enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -oi ar l llafariad ac ar l cytsain

a + -oi = -oi

gizon = dn, gizon|oi = i'r dynion

Oiartzun (Gipuzkoa) cynghorfan

Oibarre cynghorfan

Oier enw dn

Oier|egi

oihal brethn

oihal|denda XXXXX

oihal|du gweu

oihal|gintza XXXXX

oihal|untzi

oihal|untzi estali

oihal|yate iot

oihan fforest

oihan|era|tu XXXXX

oihanez|ta|pen XXXXX

oihanez|ta|tu XXXXX

oihantsu XXXXX

oihar-

ohar|tzain XXXXX

oihar|tzun adlais, eco

oihar|tzun|du adleisio

oiher XXXXX

Oihergi

oihes XXXXX

oihu egin bloeddio, gwaeddu

oihu bloedd, gwaedd

oihu|ka XXXXX

oihu|ka|tu XXXXX

oihu|kari XXXXX

oihu|lari XXXXX

oila-

oila|gor cyffylog

oila|keria XXXXX

oila|loka XXXXX

oila|tegi iard, tŷieir = caban ar gyfer ieir

oila|toki cwt ieir = lle wedi ei gau ar gyfer ieir

oilanda ir = ir ifanc

oilar ceiliog

oilar|buztan gladiolws

oilar|keria

oilar|tu XXXXX

oilasko cw

oilasko|denda XXXXX

oilo ir llwfrgi

oin troed

oin|arri sylfaen, sail, bn

oin|arri|gabe di-sail

oin|arri|z|ko Euskara Basgeg sylfaenol

oin|arri|z|ko hezi|keta addsg gynradd

oin|arri|z|ko sylfaenol

oin|atz l troed

oin|aze dioddefaint

oin|aztarna

oinaztarri pelydrn

oin|bular mwnwgl troed
XXXXX


oin|egi|tura

oin|eta|ko| esgid

oin|ez etorri dod ar droed, cerdded

oin|ez ibili mnd ar droed, cerdded

oin|ez joan mnd ar droed, cerdded

oin|ez ar droed

oin|ez|ko cerddwr

oin|harri

oin|hatz

oin|haztarna

oin|huts

oin|kada cam

oin|leku (beic modur) troedle

oin|lepo

oin|ohal carped rwg

oin|pasa|bide = oin|ez|ko|en|tza|ko pasa|bide

oin|pe|ko (beic) pedal

oin|toki gwarthol, gwarthafl

oin|tzola

oin|uts troednoeth, heb esgidiau

oin|uts|ik egon bod yn droednoeth

oin|uts|ik yn droednoeth

oin|zola

oin|zoru

Oion cynghorfan

oinar gwadn

oinarri|tu XXXXX seilo

oinarri|z yn y bn

Oinate cynghorfan

oinaz|pi XXXXX

oinazetu XXXXX

oinka|tu XXXXX

oinorde|ko etifeddiaeth

oinpera|tu XXXXX

Oitz cynghorfan

-ok y, yr enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -ok ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ok = -ok etxe = t, etxe|ok = taigizon = dn, gizon|ok = dynion

-ok (olddodiad) y, yr enwau cyffredinpenodol / lluosog agos

difywion a bywion -ok ar l llafariad ac ar l cytsain

a + -ok = -ok

txakur = ci, txakurr|ok = cw^n

mutil = bachgen, mutil|ok = bechgn

ok|ada pws, cyfog

oka egin chwdu

oka (e) diffg traul, chwant i ymgyfogi

oka|tu chwydu

okaran

okaran|ondo

okarazle XXXXX

okasio XXXXX

okaztadura XXXXX

okaztagarri XXXXX

okaztatu XXXXX

okela cig = cig bwtadw

Okelu|a enw lle (A, N), cyfenw; lle

oker dago bod ar gyfeiliorn, bod ar gam

oker du gwneud camgymeriad

oker wedi ei droi / ei throi drwg, direidus

oker|ka XXXXX

oker|keria XXXXX

oker|ki XXXXX

oker|t|ezin XXXXX

oker|tu troi

okerr|era ezkero ??os trw rm

okerr|ez ar ogwdd yn gam

oki|tu diflasu = gwneud yn ddiflas diflasu = bod heb ddiddordeb

okil taradr coed

-okin gyda, enwau cyffredin penodol / lluosog agos

difywion a bywion -okin ar l llafariad ac ar l cytsain

a + -okin = -okin

liburu = llfr, liburu|okin = 'r llyfrau


okin pobdd

okin|degi (e) siop fara

okintsa XXXXX

Oko (e) cynghorfan

Okondo cynghorfan

okotz gn

oktogenari XXXXX

okulare XXXXX

okupatu XXXXX

okupazio meddiannaeth = rheolaeth a meddiant corfforolar dir neu ar d

Okzitania Ocsitania = gwlad rhwng Catalonia a gwleddd yr Eidal

Ol|arte XXXXX

ola ffowndri mewn enwau lleoedd Olaberria

Ola|be

Ola|be|aga

Ola|berria cynghorfan

ola|gintza XXXXX

ola|gizon XXXXX

olabe XXXXX

olagarro ctopws

Olague

Olaibar cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf

Olaitz

olano XXXXX

Olano XXXXX

olatu (mr) ton

Olatz enw merch

Olazti cynghorfan

oldar moment, amrantiad

oldar|gune XXXXX

oldar|koi XXXXX

oldar|kor|tasun XXXXX

oldar|pen XXXXX

oldar|tu XXXXX

olde XXXXX

Ole|a enw lle, cyfenw; y ffowndri

Ole|aga enw lle, cyfenw; lle ffowndri

oleazio XXXXX

Olentzaro cymeriad Basgaidd y Nadolig - golosgwr chwant mawr bwd arno

oler|kari bardd

oler|ki cerdd

oler|ti XXXXX

oles XXXXX

Oleta

Olexoa cynghorfan

olga|tu XXXXX

olgeta XXXXX

Olhaibi

oliba olifen

oli|ontzi pot olew jwg bach olew

olib|ondo pren olifau, olewdden

olibolio XXXXX

olio olew

olio|bide lein bibau olew

olio|dura XXXXX

olio|tsu XXXXX

oliozta|tu XXXXX

Olite

Olkotz

Ollakaritza

Ollaran cynghorfan

Olo|z|aga enw lle, cyfenw; cae ceirch

Oloritz cynghorfan

Olozi XXXXX

Oltza cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Oltza, Goibar)203 Euskal Dialektologi|aren Hasta|pen|ak 1983

oltza (oholtza) = cludair, pentwr o goed (41)()(41)


Ollo

olo ceirchen

omen meddan nhw

omen|aldi gwrogaeth, ternged

Omia Saindu Holl Seintiau

Omizegaia

omoplato asgwrn yr ysgwdd

on egin XXXXX

on uste|z bwriad da

on da

-on genidol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -on ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on = -on

euskal|dun = Basg

euskal|dun|on hiz|kuntz|a = iaith y Basgiaid

onago

on|ar|tu derbn

on|dasun nwddau, eiddo

on|en|a yr un gorau

on|en|ean XXXXX

on|era XXXXX

on|eski XXXXX

-on|gan enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan = -on|gan

-on|gan|a (olddodiad)1 cyrchfannol
enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan|a ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|a = -on|gan|a

-on|gan|a|ino (olddodiad)1 dynesol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan|a |ino ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|a|ino = -on|gan|a|ino

-on|gan|a|ko (olddodiad)1 goleddfol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan|a|ko ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|a|ko = -on|gan|a|ko

-on|gan|antz (olddodiad)1 cyfeiriadol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan|antz ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|antz = -on|gan|antz

-on|gan|dik (olddodiad)1 cychwynfannol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos bywion -on|gan|dik ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|dik = -on|gan|dik

on|garri (ans) gwrtaith

on|garri|tu XXXXX

on|garri|z|ta|tu XXXXX

on|gile XXXXX

on|tasun XXXXX

-on|tzat enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -on|gan|tzat ar l llafariad ac ar l cytsain a + -on|gan|tzat = -on|gan|tzat

on|ura elw, gwobr

onago XXXXX ffyniant, llewrch sdferiad, gwellhd, iachd

onar|garri XXXXX

onar|t|ezin XXXXX

onbera XXXXX

onbidera|tu XXXXX

ondar olaf

ondare etifeddiaeth

Ondarroa cynghorfan

Ondategi

onddo madarch, masharwm

ondi|koz XXXXX

ondo egon bod yn dda bod yn gywir

ondo izan XXXXX

ondo ochr

ondo yn dda yn gywir

ondo|an wrth yr ochr

ondo|enik XXXXX

ondo|ez XXXXX

ondo|ko (mewn testun) isod

ondo|ra|tu XXXXX

ondo|re canlyniad etifeddiaeth

ondo|ren canlyniad

ondo|ren wedn (olosodiad) ( berf) ar l

ondo|ren|go disgyndd

ondo|ren|go nesaf, canlynol

ondorio canlyniad

ondorioz o ganlyniad

ondra|tu XXXXX

ondu XXXXX

ondula|tu tonogi = symud fel ton

onean

oneritzi XXXXX

onerizgarri XXXXX

onerizpen XXXXX

onerizte XXXXX

onesle XXXXX

onespen XXXXX

onestki XXXXX

onestu XXXXX

onetsi XXXXX

onez XXXXX

ongailu XXXXX

ongi egon bod yn dda bod yn gywir

ongi etorr|i croeso

ongi yn dda yn gywir

ongi|nahi XXXXX

onik ate|ra dianc yn ddianaf

onik egon bod yn ddianaf

onik dianaf

onila twndish

Onizepia

onkote XXXXX

ontsa XXXXX

ontzi (e) cynhwsdd bwced

ontzi|gile XXXXX

ontzi|gintza XXXXX

ontzi|teria XXXXX

ontzi|xuka|tegi (cegin) bwrdd traenio

ontzi-auto lori danc

ontzi-ikuz|tailu peiriant golchi llestri

onura|garri XXXXX

Oati cynghorfan

opa XXXXX

opa|tu XXXXX

opaku XXXXX

Opaku enwau lleoedd = cil haul, porfa menw cil haul

opaku|tasun XXXXX

opari anrheg

opari|tzaile

oparo XXXXX

oparo|tasun XXXXX

oper|ari XXXXX

opera pera

opera|dore XXXXX

opera|garri XXXXX

opera|tu rhoi triniaeth lawfeddygol

opera|tzaile XXXXX

opil teisen

opinio XXXXX

opor

oporr|ak gwliau

oporr|aldi XXXXX

oporr|etan XXXXX

oportunitate XXXXX

oposa|tu gwrthwnebu

opots bocs pren ar cyfer maen hogi i blaadurwr

opti|kari XXXXX

or|buru (planhign) Cynara scolymus = marchysgallen ddof, marchysgallen y gerddi

ora|gailu rholbren (at wneud pastai)

ora|kada XXXXX

ora|kulu XXXXX

ora|tu XXXXX

Oragarre cynghorfan

Oraien XXXXX

orain arte hd yn hn

orain nawr yn l

orain|alde XXXXX

orain|daino hd yn hn

orain|dik o hd

orain|dino XXXXX

orain|dio

orainen (croen) marc brch

orain|go nawr =

orain|go|an y tro yma

orain|go|tu XXXXX

orain|go|z XXXXX

orain|o o hd

orain|tsu XXXXX

orain|txe XXXXX

oratz|ak (rheilffordd) points

orbain XXXXX

orbain|gabe XXXXX

Orbaizeta cynghorfan

orban|du XXXXX

Orbara cynghorfan

orbel dail sychion, dail marw

orbita cylc hdaith = cwrs planed yn y ffurfafen clch = ardal dylanwad

ordain dial tl

ordain|agiri derbynneb

ordain|bide XXXXX

ordain|du talu

ordain|ez XXXXX

ordain|garri XXXXX

ordain|keta XXXXX

ordain|kizun XXXXX

ordain|mahai cownter = bwrdd hir mewn siop

ordain|t|ezin XXXXX

ordain|t|ezin|tasun XXXXX

ordain|tasun XXXXX

ordain|toki XXXXX

ordain|txartel XXXXX

ordain|tzaile XXXXX

orde|garri XXXXX

orde|ko XXXXX

ordea XXXXX

ordean XXXXX

ordeina|tu XXXXX

ordeina|tzaile XXXXX

ordeinu XXXXX

ordeka gwastadedd

orden|du XXXXX ordeinio

ordena XXXXX

ordena|gailu cyfrifiadur

ordena|mendu XXXXX

ordena|tu XXXXX

ordenu trefn

Orderitz

ordez yn lle

ordez|garri XXXXX

ordez|ka|gari XXXXX

ordez|ka|tu XXXXX

ordez|kari dirprw cynrychioldd

ordez|kari|tza dirprwaeth

ordez|ko txirringa (car) olwn sbr

ordez|ko XXXXX

ordez|t|ezin XXXXX

ordez|tu XXXXX

ordinari|zki XXXXX

Ordizia cynghorfan

Ordoki

ordu awr

ordu bere|an ar yr un amser

ordu bete un awr

ordu|an yna

ordu|ka XXXXX

ordu|ko XXXXX

ordu|lari XXXXX

ordu|orratz (cloc) bs awr

ordu|ra|ko XXXXX

ordu|taula

ordu|tegi amserlen

ordu|tik XXXXX

ordu|tsu XXXXX

ordu|z XXXXX

ore toes

ore|ka|ri XXXXX

orein cervus elaphus = carw coch

oreka cdbwsedd

oreki pasta

oren (Iparr|alde, U) awr

Orendain

ore|tsu XXXXX

Orexa cynghorfan

orezta brycheun haul

orfeoi XXXXX

orga cert

orga|ri XXXXX

orga|tila cert bach

orien|ta|tu XXXXX

original (copo) gwreiddiol

orijinalki XXXXX

orijinaltasun XXXXX

Orikain

orka|tila XXXXX

Orio (Gipuzkoa) cynghorfan

Orisoan cynghorfan

orkatila swrn, migwrn, ffr

orkatz capreolus capreolus = iwrch

orkes|ta|tu XXXXX

orkestra cerddorfa

orkestra cerddorfa

orkestrazio

Orkoien

orla|tu XXXXX

orlegi XXXXX

orma wal = wal allanol

orma|txori XXXXX

orma|tzar XXXXX

Ormaiztegi cynghorfan

ormartekatu XXXXX

ormi|rudi XXXXX

ormigoi concrid

ormigon|ontzi cymysgdd concrit

ormoin XXXXX

orno fertebra

oro gal XXXXX

oro har pawb fel arfer

oro XXXXX

-oro bob (mewn adferfau) rhagenw = pawb (gw. oro|k) XXXXX

oro|k pawb

oro|kor|tu

Orobia

oro|egile XXXXX

oroi|lore (planhign) myosotis scorpioides glas y gors, n'ad-fi'n-angof

oroi|lore cofeb, cofadail, cofgolofn, carreg goffa

oroi|men cof

oroi|pen XXXXX

oroit|arri cofgolofn plac er cof

oroit|ezin XXXXX

oroit|gailu XXXXX

oroit|garri cofiadw (e) cof, atgof

oroit|u cofio

oroit|za|pen cof = yr hn a gofir

oroiterazi XXXXX

Orokieta

orokor cyffredin = ar gyfer pawb

Orondritz pentref

Oronoz

Orontze cynghorfan

Oroz-Betelu cynghorfan

Orozko ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Orozko)

orpo sawdl

orra|tzain (rheilffordd) ceidwad points

orrantz|ontzi XXXXX

orratz pin nodwdd

orraz|kera XXXXX

orraz|keta XXXXX

orraz|tu cribo

orrazi crib

Orreaga cynghorfan enw merch

orri (coedwn) deilen (papur) dalen

orri|alde (llfr) tudalen

orrikak gefail

Orrio

orroe (llew, etc) rhu, rhuad

orroa|ka XXXXX

orroe XXXXX

ortografi sillafu

ortografia sillafiad

ortoz|ik egon bod yn droednoeth

ortoz|ik yn droednoeth

ortoz|tu tynnu esgidiau

ortu gardd lysiau perllan

ortu|ari llysieun

ortu|zain XXXXX

ortz|adar enfs

ortze wbren, nef, nefoedd, ffurfafen

Ortzi duw'r ffurfafen a tharannau

ortzi|kara XXXXX

orube darn o dir Oru|be enw lle, cyfenw

Orzaize cynghorfan

os- ffurf gyfunol = ortze / wbren

os|asun iechd

os|asun|belar mints sawrlysieun

os|asun|bide

os|asun|dun iach

os|asun|garri

os|asun|tsu iach

os|korri gwawr

osa- ffurf gyfunol = iechd, o osa|tu = gwella, cwblhu, < oso = cyfan_os|asun

osa|bide triniaeth

osa|ezin XXXXX

osa|gabe XXXXX

osa|gai XXXXX

osa|gaitz XXXXX

osa|garri XXXXX

osa|garri cyfan

osa|gile XXXXX

osa|kera

osa|keta XXXXX

osa|kizun

osa|tu gorffen, rhoi pen ar cyflawni

osaba (e) ewthr, wncwl

osaba-izeb|ak ewythredd a modrybedd

Osabide XXXXX

osin pwll = ffynnon pwll = twll

Osinaga

os|karbi gwawr

oski esgid

oskila|gailu

oskila|tu

oskila|zio

oskol cregn

oskol|dun

Oskotz

oso (ans;) cyfan (adf;) iawn (hefd: biziki, txit) gau oso|a (qv) gydol y nos, trwr nos

oso gutxi fawr iawn, ychydig iawn

oso ondo da iawn

oso ongi da iawn

oso|ki yn llwr

oso|rik cyfan = heb ei dorri iawn

oso|ro XXXXX

oso|tasun XXXXX

ospa egin mnd ymaith (hefd: alde egin)

ospa XXXXX

ospa|tu dathlu

ospa|tu dathlu

ospe bri, enwogrwdd

ospe|tsu enwog (hefd: famatu)

ospitale ysbyt (hefd: eri|t|etxe)

Ospitale-pia cynghorfan

ost-

ost|adar enfs

ost|arte ysbaid heulog

ost|egun dydd Iau (hefd: eguen) ost|egun|ean dddd Iau

(ortze / nefoedd neu Ortzi / duw'r nefoedd + egun / ddd)

ost|iral ddd Gwener (hefd: bariku)

ostalari gwestwr

Ostankoa cynghorfan

ostatu llet, gwest

-oste ar l

oste rhan l pen tost ar l yfed

oste|an y tu l i (hefd: atze|an, ??gibel|an)

oste|ra ar y llaw arall (hefd: berri|z) unwaith eto

osten|du XXXXX

osterantz|ean (hefd: bestela)

osterantzeko XXXXX

ostere ere XXXXX

Osteritz

oste|tik (gwrthrch) o'r tu l i (bwoln) a|ren oste|tik o'r tu l i

osti|ka|tu XXXXX

osti|kada cic

osti|ko cic

ostiko|ka XXXXX

ostikope|tu XXXXX

Ostitz

ostots XXXXX

ostra wstren

ostruka estrs

-ot

ota esgynbren, clwd = darn o bren y maeieir yn sefll arno i gysgu

ot|apur (e) briwsionn bara

ot|arrain (e) cimwch

ot|arrain|ska corgimwch

ot|arteko cegaid brec hdan

ot|sein gwas

ota- ffurf gyfunol ar ote = eithin

 

-ota|ko enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -ota|ko ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ota|ko = -ota|ko

ota|lore (e) blodn eithinen

-ota|ra enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion
-ota|ra ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ota|ra = -ota|ra

otaraino

-ota|ra|ino (olddodiad)1 dynesol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -ota|ra|ino ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ota|ra|ino = -ota|ra|ino

otarantz

-ota|rantz (olddodiad)1 cyfeiriadol enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -ota|rantz ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ota|rantz = -ota|rantz

otarrain

-ota|tik enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion
-ota|tik ar l llafariad ac ar l cytsain a + -ota|tik = -ota|tik


Ota|zu enw lle, cyfenw; = cae eithin

Ota|zu|a enw lle, cyfenw; = y cae eithin

otaka XXXXX

otamen XXXXX

-otan enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -otan ar l llafariad ac ar l cytsain a + -otan = -otan

azken bost urte|otan
yn y pum mlynedd diwethaf yma

otar XXXXX

otarre basged

ote efallai, hwrach

ote eithin ffurf gyfunol = ota

Oteitza (Antsoain) (Iguzkitza)

oti (e) ceiliog y gwair

otoi XXXXX

otoitz egin XXXXX

otoitz araith

otoizka XXXXX

otoiztu XXXXX

otordu amser ??cinio ??bwta

ots|ar blaidd

ots|eme bleiddes

Otsagi

otsail Chwefror

Otsakain

Otsakar

otsanda XXXXX

otso Canis lupus = blaidd

otu XXXXX

oturuntza prd o fwd

Otxandio cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Otxandio, Legutio)

Otxobi

otzan mwn, dof

otzan|tasun XXXXX

otzandu XXXXX

otzara basged

oxida|gaitz XXXXX

oxida|kuntza XXXXX

oxida|tu XXXXX

oxigena|tu XXXXX

-oz enwau cyffredinpenodol / lluosog agos difywion a bywion -oz ar l llafariad ac ar l cytsain a + -oz = -oz

oz- B G) = hoz- (hotz = oer)

ozale (e) golchion = gweddillion at fwdo moch

Ozaze-Zhare cynghorfan

ozeano mr, cefnfor, eigion

ozen treiddiol

ozen|ki XXXXX

ozen|tasun XXXXX

Ozeraie-Erribareita cynghorfan

ozpin finegr

ozpin|du XXXXX

ozpin|etan XXXXX

ozpin|ontzi pot finegr

ozta XXXXX

ozta-ozta XXXXX

ozte XXXXX

oztopaldi XXXXX

oztopatu XXXXX

oztopo cam gwag


 


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA