1307k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_p_1307k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN P
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

 

 

pabiloi canolfan chwaraeon pafiliwn

padura gwern morfa

pafa XXXXX

paga|di llwn ffawdd

paga|tu XXXXX

pagamendu XXXXX

paganu XXXXX

pagatzaile XXXXX

pagazi cneuen y ffawdd

pago
1 (Fagus sylvatica) ffawdden
TARDDIAD: Yn y pen draw or Lladin fagus = ffawdden (fel y gair Cymraeg yntau). Mewn cyfnod cynnar yn yr iaith Fasgeg nid oedd ir iaith y ffonem [f], a rhoddwd [p] yn ei lle.

pago fagus sylvatica = ffawdden

pagu XXXXX

pailarda XXXXX

pailarda|tu XXXXX

pailazada XXXXX

pailazo clown

pailazokeria XXXXX

painelu XXXXX

paira|dura XXXXX

paira|garri XXXXX

paira|kor XXXXX

paira|mendu XXXXX

paira|tu XXXXX

pairaezin XXXXX

paisaia tirwedd

paita XXXXX

paitar XXXXX

pake

pake
1 heddwch
TARDDIAD: yn y pen draw or Lladin pax, pacem = heddwch

paketa|tu XXXXX

pakete egiazta|tu paced cofrestredig

pakete paced

pakta|tu XXXXX

paktu XXXXX

pala rhaw (pelota) clwb

palari XXXXX

palasa bag ysgol

palku XXXXX

palm|ondo palmwdden

palm|ondo
1 palwydden
TARDDIAD: (palm = palm) + (ondo = pren)

palu XXXXX

pamela het haul

pandero tambwrn

pankarta baner = brethn slogan / hysbyseb arno

pankarta
1 baner = brethn slogan / hysbyseb arno
p
ankart_a = y faner
TARDDIAD: Castileg pancarta = baner

panpa|tu XXXXX

panpari XXXXX

panpina dol

panpina
1 dol
p
anpin_a = y ddol


panpoxa XXXXX

pantaila sgrn

pantaila
1 sgrn
p
antail_a = y sgrn

pantaloi|ak nicers

panteoi XXXXX

pantera beltz panther du

papagai|txo paract

papaita XXXXX

papar (buwch) tagell (siaced) llabed

papelerdo XXXXX

paper latz papur gwydrog

paper zapi

paper papur (7)paper|a y papur (ni ddyblir yr -r)

paper
1 papur
p
aper|a = y papur (ni ddyblir yr r olaf, fel yi gwneir mewn geiriau eraill ag r derfynnol)

paper|boltsa bag papur

paper|boltsa
1 bag papur
TARDDIAD: (paper = papur) + (boltsa = bag)

paper|denda XXXXX

paper|denda
1 siop nwddau papur
TARDDIAD: (paper = papur) + (denda = siop)

paper|diru arian papur

paper|ez|ko zapi hances bapur, neisiad papur

paper|ez|ko
1 (ansoddair) wedi ei wneud o bapur
paper|ez|ko zati = hances bapur, neised bapur
TARDDIAD: (paper|ez = o bapur) + (-ko = olddodiad i ffurfio ansoddair neu enw)

paper|fabrika ffatri bapur

paper|gain|eko
1 pws papur
TARDDIAD: (
paper = papur) + (gain|eko = yr hn sdd ar ben (rhwbeth), yr hn sdd uwchbn (rhwbeth))

paper|gintza XXXXX

paper|ontzi basged bapur gwastraff

paper|orri dalen o bapur

paperezta|tu XXXXX

paperezta|tzaile XXXXX

papergaineko XXXXX

papilote locsn, cernflew

para pl

para|tu XXXXX

parada cyfle

paradisu paradws

paradisu
1 Paradws
2 Y Nefoedd
TARDDIAD: Cf Castileg paradiso

paradoxa pradocs

paradoxa
1 pradocs

parafrasea|tu XXXXX

paralelo cyfochrog, pralel

paralelo|ki XXXXX

parapeta|tu XXXXX

paratxo padell lwch

pare pr

pare|gabe XXXXX

pare|gabe
1 heb ei ail, eithriadol
TARDDIAD: (pare = pr) + (gabe olddodiad = heb)

pare|gabe|ki XXXXX

pare|ka|ezin XXXXX

pare|ka|garri XXXXX

pare|ka|tu cymharu

pare|kide tebg

pare|kide|tasun XXXXX

pare|ko XXXXX

pare|ko
1 tebg, cyfartal
TARDDIAD: (pare = pr) + (-ko = olddodiad i ffurfio ansoddair neu enw)

pare|tsu XXXXX

pareta pared wal, mur

pareta
1 wal

Paris Paris

paris
1
Paris

paritate XXXXX

parka|tu XXXXX

parke eolik fferm wnt

parke parc

parke
1 parc (= lle tebg i ardd mewn tref neu ddinas)
2 parc (= gwarchodfa, ardal o gefn gwlad wedi ei gwarchod)
parke natural = parc natur
TARDDIAD: Castileg parque = parc

i

parkimetro metr parcio

parlament|ari
1 aelod seneddol
TARDDIAD: (
parlament- < parlamentu = senedd) + (-ari = olddodiad i ddynodi gweithreddd)

parlamentari aeolod seneddol

parlamentu senedd

parleria XXXXX

parodiatu XXXXX

parra|txori XXXXX

parra-parra XXXXX

parrasta|tu XXXXX

parrastada XXXXX

parrastaka XXXXX

parrastan XXXXX

parratu XXXXX

parre chwerthiniad

parrezka dantza egin eta parrezka ari da Egin 02 06 95

parro|ko|tza
1 offeiriadaeth = swdd offieriad
TARDDIAD: (
parro|ko = offeiriad) + (-tza = olddodiad i ffurfio enw haniaethol)

parroki|ar
1 plwfoln
TARDDIAD: (
parroki- < parrokia = plwf) + (-ar = olddodiad i ddynodi person)

parroki|ko
1 (ansoddair) plwf
TARDDIAD: (
parroki- < parrokia = plwf) + (-ko = olddodiad i ffurfio ansoddair neu enw)

parrokia
1 plwf
TARDDIAD: Castileg parroquia = plwf

parroko
1 offeiriad
TARDDIAD: Castileg prroco = offeiriad

partaide aelod un s'n cymrd rhan

partaide|tasun XXXXX

partalier XXXXX

parte har|tu XXXXX

parte
1 rhan
TARDDIAD: Castileg parte = rhan

parte|har|men XXXXX

parte|har|tzaile un s'n cymrd rhan

parti|keta XXXXX

parti|tu XXXXX

parti|tzailu XXXXX

partidu (pl-droed) gm (pelota) gm

partidu
1 gm (pl-droed)
2 gm (pelota)
TARDDIAD: Castileg partido = gm

partikular|zki XXXXX

partisau XXXXX

partitura (cerddoriaeth) sgr

partitura
1 (cerddoriaeth) sgr
TARDDIAD: Castileg partitura = sgr

partxis partjs = gm fwrdd

partze|la|tu

partzial|keria XXXXX

partzial|ki XXXXX

partzuer XXXXX

partzuer|go XXXXX

pasa (amser) mnd heibio denbora bat pasa zen|ean (qv) ar l peth amser (amser + un + wedi mnd heibio + pan w)

pasa|bide pompren

pasa|gune XXXXX

pasa|kor XXXXX

pasa|tu treulio (amser) croesi

pasadizo XXXXX

pasai|ari teithiwr

pasaia
1 tirwedd
TARDDIAD: Castileg pasaje = tirwedd

Pasaia cynghorfan

pasaia pasej

pasaporte pasbort

pasaporte
1 pasbort
TARDDIAD: Castileg pasaporte = pasbort

pasarte rhan o destun

pasea|lari XXXXX

pasea|leku rhodfa

pasea|tu mnd am dro

pasibo|ki XXXXX

pasibo|tasun XXXXX

pasientzia
1 amynedd

TARDDIAD: Cf. Castileg paciencia = amynedd

pasio XXXXX

pasio|lore (blodn) passiflora caerulea = goddefls, blodn y goddefaint

pasiona|tu XXXXX

pasiotar XXXXX

pasmatu XXXXX

pasmo madredd

pasmo|belar planhign o'r genws verbena= ferfaen, briw'r march, cas gan gythraul

pastel cacen, teisen

pastel
1 teisen, cacen
TARDDIAD: Castileg pastel = teisen, cacen

pasteurizatu XXXXX

pastila tabled

pastila
1 pilsen
TARDDIAD: Castileg pastilla = pilsen

pastila-kaxa bocs pils

pastoral|gintza XXXXX

pasu XXXXX

patar XXXXX

pataska XXXXX

patata taten

patata
1 iard ysgol
ikas|t|etxe|ko patio|an (ikastetxeko patioan) ar iard yr ysgol
TARDDIAD: Castileg patio = iard ysgol

patata
1 taten

patatadi XXXXX

patatari XXXXX

patenta|garri XXXXX

patenta|tu XXXXX

paternal|keria XXXXX

paternal|ki XXXXX

paternal|tasun XXXXX

patin ffynnon

patin|txo (e) esgid sglefrio

patio iard (ysgol


patrika XXXXX

patrikera poced fewnol siaced

patroi XXXXX

patrona|tu XXXXX

patruilari XXXXX

patruilatu XXXXX

pattar XXXXX

patu ffawd

patu
1 ffawd, tynged
TARDDIAD: Yn y pen draw or Lladin fatum (fel y Gymraeg ffawd) = yr hn a ddywedwd

patxada XXXXX

patxadatsu XXXXX

patxaran patjarn = math ar wirod Basgaidd

patxaran
1 patsharn = math ar wirod Basgaidd, wedi ei wneud o eirin bach tagu

pauma XXXXX

pausa|gune XXXXX

pausa|tu
(pausa, pausa|tu, pausa|tu|ko; pausa|tzen)
1 gorffws

TARDDIAD: (pausa = gorffws (enw)) + (-tu = olddodiad i ffurfio berfau)

pausa|tu gorffws

pausaldi XXXXX

pausatuki XXXXX

pauso XXXXX

pauso|ka XXXXX

pausokada XXXXX

pausu XXXXX

pazient|zki XXXXX

pazientiatsu XXXXX

pazko
1 Pasg

pazkoz
p
azko|z (adferf)
1 yn ystod y Pasg

pean XXXXX

pedal pedal

pedant|ki XXXXX

pegar XXXXX

peitu XXXXX

pekatsu XXXXX

pekatu

pekazto XXXXX

peko XXXXX

pelargoi XXXXX

pelatu XXXXX

pelbis pelfis

peleatu XXXXX

pelikula ffilm (snema, teledu)

pelikula
1 (snema, teledu) ffilm

pelota
1 pl (Bizkaia, Gipuzkoa). Ffurf safonol: pilota.

pello XXXXX

pello
1 Pedr (hefd Peru, Kepa)

pello|keria XXXXX

-pen (gweithred)

pena poen

pena|garri poenus

pena|tu XXXXX

pendiz XXXXX

pendulu XXXXX

penintsula goryns

penintsula
1 goryns

pentsa|bide XXXXX

pentsa|era meddyliad

pentsa|ezin|ezko XXXXX

pentsa|gai XXXXX

pentsa|kor XXXXX

pentsa|lari meddyliwr

pentsa|mendu pansi

pentsa|molde meddylfrd

pentsa|razi XXXXX

pentsa|tu meddwl

pentsa|tzaile XXXXX

pentsio XXXXX

pentsu XXXXX

pentsu|tu XXXXX

peoi labrwr gwddbwll - ....

peoneria XXXXX

peontza XXXXX

pepino cucumer, ciwcwmbr

per wedi'i luosi

peretxu XXXXX

perfektu perffaith

perfektu|ki XXXXX

pergamu XXXXX

peri|tu|tza XXXXX

peril XXXXX

perilos|ki XXXXX

periodiko|ki XXXXX

periodiko|tasun XXXXX

periplu XXXXX

periskopio prisgop

peritaia XXXXX

peritu XXXXX

perla perl

perla
1 perl

perloi XXXXX

perma|tu XXXXX

permiti|garri XXXXX

permiti|tu XXXXX

permuta|tu XXXXX

perone ffibwla, rhaclun

peroz|tu XXXXX

perpausa XXXXX

perpendikular|ki XXXXX

perpetual|ki XXXXX

perpetuitate XXXXX

perra|tu pedoli cf ferra|tu antzer>ak perra|tu pedoli gwddau - y yr y, adrodd zoan antzar>ak perra|tze|ra cer i grafu

perretxiko madarch, caws llyffant

perretxiko|tan XXXXX

perrexila persli

persebera|tu XXXXX

persisti|tu XXXXX

pertika poln

pertika
1 poln

pertsian llen fenisaidd

pertsiana XXXXX

pertsiana
1 llen stribedi

TARDDIAD: Cf. Castileg persiana = llen stribedi

pertsona person

pertsona
1 person, unigoln

TARDDIAD: Cf. Castileg persona = person, unigoln

pertsonaia XXXXX

pertsonaia cymeriad

pertsonalki XXXXX

pertsonifikatu XXXXX

pertubatu XXXXX

pertxa cambren dillad

pertxa
1 pren ysgwdd

TARDDIAD: Cf. Castileg pertxa = pren ysgwdd

pertxeroi XXXXX

pertz

Peru Periw

peru
1 Pedr (hefd Kepa, Pello)


peru
1 Periw

peru|tar XXXXX

peru|tar
1 (enw) Periwiad

2 (ansoddair) Periwaidd

perxenta XXXXX

petalo petal

Petilla cynghorfan

peto XXXXX

petral cengl yml dilledn

petral|du cenglu, tynnu'n dnn

petral|keria XXXXX

petrikilo XXXXX

petroli|untzi llong olew

petrolio erauz|keta dorre tŵr olew

petrolio erauz|keta plataforma platfform olew

petrolio hodi lein bibau

petrolio tanga tanc olew

petrolio petrol

petrolio|tsu XXXXX

petx>ari XXXXX

petxa XXXXX

pezeta peseta pris mewn pesetas

peziolu XXXXX

Phagola (NB) cynghorfan tafodiaith Zuberoa (yn l map Bonaparte)

piano piano

piano|lari XXXXX

Piedramillera (e) cynghorfan

pietate XXXXX

pigmenta|tu XXXXX

piho XXXXX

pijama pyjamas

pik|ondo
1 ffigysbren
, pren ffigs
TARDDIAD: (pik- < piko = ffigysen) + (ondo = pren)

pika XXXXX

pika|roki XXXXX

pika|tu XXXXX

pikatxoi caib = offern tebg i bicasac iddo un pen llydan

piko ffigysen

pikondo pren ffigs, ffigysbren

pikotx picas

piku XXXXX

piku
1 ffigysen
Zoaz piku|ta|ra! Cer i grafu! (cer tua ffigs, cer i nl ffigs)

pikuta XXXXX

pikuta|ra bota XXXXX

pila bat pentwr

pila pentwr

pila
1 pentwr
diru pila bat pentwr o arian

pila|keta XXXXX

pila|tu
(pila, pila|tu, pila|tu|ko; pila|tzen)

1 pentyrru

TARDDIAD: (pila = pentwr) + (-tu = olddodiad i ffurfio berfau)

pila|tu XXXXX

pila|tzaile XXXXX

pila|tze XXXXX

pilare XXXXX

pildora pilsen

pilo pentwr

pilot|an XXXXX

pilot|ari chwareuwr pelota

pilota pl

pilota|ka XXXXX

pilota|keta XXXXX

pilota|leku cwrt pelota

pilota|tzaile XXXXX

pilotada XXXXX

pilotu kabina cabin peilot

pilotu peilot (llong)

pilotuzta

pilpil egin XXXXX

pilpilka XXXXX

pilpiratu XXXXX

piltxikatu XXXXX

piltzar XXXXX

piltzar|kari XXXXX

piltzar|kari XXXXX

pilula

pina|buru cn = ffrwth pinwdden

pinaburu XXXXX

pinadi XXXXX

pinakulu XXXXX

pindartu XXXXX

pinguino pengwn

pinpilinpausa ir fach yr haf

pinpirin

pinpirrin|du XXXXX

pinta|tu
(pinta, pinta|tu, pinta|tu|ko; pinta|tzen)

1 paentio

TARDDIAD: pinta- < Castileg pintar = paentio

pinta|tu paentio

pinta|tzaile paentiwr

pintada graffiti

pintura paent

pintura
1 paent

2 paentiad, llun
TARDDIAD: Castileg pintura = paent, paentiad

pintza peg (at hongian dillad)

pintzel brwsh paent (ar gyfer lluniau)

pinu pinwdden

pinudi XXXXX

pioka XXXXX

pipa pib, cetn

pipa
1 pibell, cetn

p
ipa|ri su|a eman zi|on (Pipari sua eman zion)
Cyneuodd ei getn (ir cetn / y tn / wedi ei roi / mae ef + iddo)
TARDDIAD: Castileg pipa =
pibell, cetn

pipa|belar XXXXX

pipaldi XXXXX

piper pupur

pipermin mints poethion

piperpoto XXXXX

pipeta pibed = offern gwddonol

pipita XXXXX

piragua canŵ

piramide pramid

piramide
1 pramid

TARDDIAD: Castileg pirmide = pramid

pirata mr-leidr

pirata
1 mr-leidr

TARDDIAD: Castileg pirata = mr-leidr

pirita|keria XXXXX

piro hwaid bach

pirri XXXXX

pirtzil XXXXX

pis|aldi XXXXX

pisa|tu XXXXX

pistoi

pistol|ari XXXXX

pistola pistol

pistola
1 drll, pistol

TARDDIAD: Castileg pistola = drll, pistol

pistola|kada XXXXX

pisu XXXXX

pisu pws offern pwso person

pisu
1 pws

pisu|gabe XXXXX

pisu|tasun XXXXX

pisu|tu XXXXX

pita lein bysgota

pita
1 lein bysgota

pitar XXXXX

pitean pitean XXXXX

Pitillas cynghorfan

pitin XXXXX

pitin|ka XXXXX

pitoi XXXXX

pits XXXXX

pitxar

pitxer jwg

pitxer|kada XXXXX

pitxi XXXXX

pitxi|keria XXXXX

pitza|tu
(pitza, pitza|tu, pitza|tu|ko; pitza|tzen)

1 cracio

pitza|tu (cyf) cracio

pix egin piso

pix piso, trwth, wrin

pix
1 piso

pix egin = (berf) piso (gwneud piso)

pix|aldi XXXXX

pix|ati XXXXX

pix|ontzi pot piso

pix|toki XXXXX

pixa|gale XXXXX

pixama pijama

pixka bat tipn bach

pixka bat
1 tipn bach
Gazta ardo pixka bat|ekin caws thipn bach o win
Lo pixka bat
tipn bach o gwsg

pixka tipn bach

piz|gailu taniwr sigarennau

piz|garri XXXXX

piz|ka XXXXX

piz|keta (car) cychwynndd

piz|kor egnol, diwd

piz|taile XXXXX

piz|tia anifail gwllt

piz|tu cynnau (tn); wedi ei gynnau

piz|tura XXXXX

pizte XXXXX

pizu XXXXX

Plaentzia cynghorfan

plafoi XXXXX

plagia|tu XXXXX

plaiera esgid tennis

plaka
1 plac, arwdd
kale plaka arwdd enw heol


plaka plac

plama XXXXX

plan cynllun

plan|gintza cynllunio

planea|gailu (awyren) gleider

planea|tu XXXXX

planet|arte|ko XXXXX

planeta planed

planeta
1 planed

TARDDIAD: Castileg planeta = planed

planetari XXXXX

planifika|tu XXXXX

plano map o ddinas / tre / pentref

planta|tu plannu; wedi ei blannu

plantak egin

plantea|mendu


plantea|tu amlinellu (problem); wedi ei amlinelli

plantxa haearn smwddio

plantxa
1 haearn smwddio

TARDDIAD: Castileg plancha = haearn smwddio
pa cusan

plantxa|tu smwddio

plantxa-mahai bwrdd smwddio

planu plan??

plapu

plastifika|tu gorchuddio phlastig; wedi ei orchuddio phlastig

plastiko|lari

plastiko|tasun

plastilina plstasin

plataforma (rheilffordd) platfform

platano banana

plater plt

plater|kada plataid

plater|txo soser

plaunkai trywel masiwn

plaza sgwr = sgwr ganolog mewn pentref (cf enparantza); herri|ko plaza = sgwr y pentref sgwr, plaza; = sgwr mewn tre (10BaEUC)%%kapitanak herriko plazan bildu ditu zaharrak
Bakarka 2
%(10BaEUC)(10BaCYM)
(10BaCYM)(10C-CYM) (mewn enwau heoldd) (10C-CYM)(10C-CAS) (10C-CAS)(10C-CAT) ---(10C-CAT)(10C-ENG) (10C-ENG)(10CaEUC)%%Nafarroa Behera (sic) Plaza
(10CaEUC)(10CaCYM) (enw heol yn Donostia)
(10CaCYM)(10CaEUC)%%Trinitate Plaza
(10CbEUC)(10CbCYM) (enw heol yn Donostia)
(10CbCYM)(10D-CYM) marchnad (10D-CYM)(10D-CAS)3 (10D-CAS)(10D-CAT)--3 ---(10D-CAT)(10D-ENG) / / 3 (10D-ENG)


plaza|gizon (e) dn enwog, dn mae pawb yn ei adnabod

plaza|ra|tu mnd i'r farchnad ??cyhoeddi

plaza|txo XXXXX

plazent

plazer

plebeiu

plebizitu

plega|tu XXXXX

plegu

pleita|tu

Plentzia cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Bisgaieg (Getxo, Barrika, Bakio)

pleta

plomu

plural XXXXX

plural|tasun

pluraliza|tu

plus plws

plusbalio

pneumatiko (car) teier

pneumatiko niwmatig

pobre tlawd

pobre|tasun tlodi

pobre|tu tlodi

pobre|zia tlodi

poder|io nerth

poetiza|tu

polariza|tu

polariza|tzaile

polen paill

poli|balio|dun

poli|ki etorri dod yn araf

poli|ki ibili mnd yn araf

poli|ki joan mnd yn araf

poli|ki yn araf (7)poliki-poliki yn araf

jarri|ko zara poliki-poliki
??dewch i'w siarad (Basgeg) o dipn i beth


poli|kirol|degi canolfan chwaraeon

polimeriza|tu

poliniza|tu

polit hardd (tywdd) teg

polit|asun

politik

politik|ari gwleiddd

politika|gintza

politiko XXXXX

politiza|tu

polito

polit-polit XXXXX

poliza plisi yswiriant

polizi heddlu

polizia heddwas heddlu

polizi-auto car heddlu

polizi-zakur ci heddlu

Polonia Gwlad Pwl

poloniar Pwlaidd

poloniar Pwliad

poltsa bag

poltsiko poced

poluzio

ponentzia XXXXX

ponpa pwmp

ponpa|tu pwmpio

ponpezia

ponpox

ponte ffont, bedyddfaen

pontoi

pop|andi pen l mawr

popa (llong) pen l (person) (sathredig) pen l

popina dol, doli

popula|keta

popula|tu poblogi

popula|tzaile

populazio

populu pobl

porlan sment

poro|dun

poro|tasun

poro|tsu

porra gordd

porro|ka|tu

porroi

porrot egin torri = methd 435alu

porrot|keta dymchweliad, cwmp

porru cenhinen joint = sigart mari-iwana

porta|era ymddygiad

porta|tu ymddygio

portale

portu porthladd

portu|ra|tu mnd i mewn i harbwr

portu|ra|tze

Portugal Prtiwgal

portugal|dar Portiwgaliad

Portugal|eko XXXXX

Portugalete cynghorfan

portzentaia canran

posedi|tu meddu ar

posesio

posible|ki

positibo|ki

pospolin grugiar

pospolu matshen

posporo

post|ari postman, llythyrgluddd

post|etxe swddfa bost

post|ontzi

post|ordain taliad ar drosglud

posta kode cod post

posta post

posta|gandu marc post

posta|lauso = posta|gandu

postal carden bost

postal|go sw'ddfa'r post

posta-pakete paced, parsel

poster poster

postu XXXXX

postu|latu XXXXX

postula|tzaile XXXXX

postura bet

pot XXXXX

pote botasen

pote-ireki|gailu tecln agor tuniau

potentzia|tu XXXXX

potentzial|ki XXXXX

potentzial|tasun XXXXX

potestate XXXXX

potin cwch bach rhwfau

poto pot (gwdr at fwd, etc)

potolo XXXXX

potro caill

potro|dun XXXXX

potro|handi XXXXX

pottoka ebol

potxi XXXXX

poxi XXXXX

poxpolu matshen

poz hapusrwdd, llawendd

poz|aldi XXXXX

poz|arren XXXXX

poz|garri hapus, llawen

poz|ik egon bod yn hapus

poz|ik hapus

poz|tasun XXXXX

poz|tu llawenhu

pozo|adura XXXXX

pozoa|tu XXXXX

pozoi gwenwn

pozoi|tsu XXXXX

pozontzaile XXXXX

praga|gin XXXXX

praile XXXXX

praka trowsus

praka|barren (trowsus) cyffen

praka|man XXXXX

praka|motz XXXXX

praktikari XXXXX

praktikatu XXXXX

praktikoki XXXXX

praktikotasun XXXXX

prebisio XXXXX

predestinatu XXXXX

predik|ari pregethwr

predika|tu pregethu

prediku pregeth

prefektu XXXXX

preferente|ki XXXXX

pregoi datganiad cyhoeddus

pregonari XXXXX

prelatu XXXXX

preludiatu XXXXX

premia angen

premia|tsu XXXXX

premiazko XXXXX

prentsa XXXXX

prentsaurreko XXXXX

preposizio arddodiad

presa brs

presa cronfa ddŵr

presa|tu hasto, brysio

presaka XXXXX

present|eko XXXXX

presenta|tu cyflwno dod ... o flaen lls??

presenta|tzaile XXXXX

presentzia|tu XXXXX

preserbagailu XXXXX

preserbatu XXXXX

presidentohi XXXXX

presidentorde XXXXX

presidentu XXXXX

presidiari XXXXX

presio pwsau

presionatu XXXXX

preso carcharwr

preso|zain gard carchar

preson|degi carchar

prest egon bod yn barod

prest parod

presta|era XXXXX

presta|keta XXXXX

presta|kuntza XXXXX

presta|men XXXXX

presta|tu parati

presta|tzaile XXXXX

prestasun XXXXX

prestidigitadore XXXXX

prestu cywir, nobl

prestuki XXXXX

prestutasun XXXXX

presupostu XXXXX

preteritu XXXXX

prezeptu

prezeski XXXXX

prezia|garri XXXXX

prezia|tu XXXXX

prezinta|tu XXXXX

prezintu XXXXX

prezio pris

prezios|ki XXXXX

prezios|tasun XXXXX

priba|tu XXXXX

priba|tu|ki XXXXX

pribilegia|tu XXXXX

prifair

prima|tu XXXXX

primera|ko

primu XXXXX

primu|tasun XXXXX

printz XXXXX

printza|tu XXXXX

printze tywysog

printzel XXXXX

printzerri XXXXX

printzesa tywysoges

printzipalki XXXXX

priore XXXXX

proba XXXXX

proba|lari XXXXX

proba|leku XXXXX

proba|tu XXXXX

probabilitate XXXXX

probetxa|garri XXXXX

probetxa|mendu XXXXX

probetxa|tu XXXXX

probetxu budd

probidentzialki XXXXX

probintzi XXXXX

probintziar XXXXX

probintzikeria XXXXX

probisio XXXXX

problema problem

problemati|ko|ki XXXXX

probo|ka|tu XXXXX

probo|ka|tzaile XXXXX

probo|ko|garri XXXXX

prodigalitate XXXXX

produktibitate XXXXX

produktu XXXXX

produkzio XXXXX

profana|tzaile XXXXX

profanatu XXXXX

profesa|tu XXXXX

profesion|ari XXXXX

profesional|arte|ko XXXXX

profesional|ki XXXXX

profesionaliza|tu XXXXX

profetesa XXXXX

profetiza|tu XXXXX

prognostiko rhagolwg

programa rhaglen rhaglen (theatr)

programa|keta XXXXX

programa|tu XXXXX

programazio trefnlen amserlen

progresibo|ki XXXXX

proiekt|ailu projector

proiekta|gailu XXXXX

proiekta|tu XXXXX

proiekta|tzaile (e) (snema) projectordd hd 437

proiektil (e) taflegrn

proiektu, proiektu|a prosiect, cywaith

proiekzio XXXXX

proklama|tu XXXXX

prokuradore XXXXX

proletal XXXXX

proletal|ari proletariwr

proletal|go proletaraidd

proletari XXXXX

prome|ta|tu addo

prometagarri XXXXX

promulga|tu XXXXX

pronuntzia|mendu XXXXX

propaganda hysbysebu propoganda

Castileg propaganda

propioki XXXXX

propiziatu XXXXX

proportzio XXXXX

proportziona|tu XXXXX

proportzional|tasun XXXXX

proposa|men cynnig

proposa|men|du cynnig

proposa|mendu XXXXX

proposa|tu XXXXX

proposa|tu cynnig

proprietate XXXXX

propultsa|tu XXXXX

propultsio XXXXX

prosaiko|ko XXXXX

proskriba|tu XXXXX

prospektu XXXXX

prospera|tu XXXXX

prospero|ki XXXXX

prostituitu XXXXX

protagonista prif beth

protagoniza|tu XXXXX

protektora|tu XXXXX

protest|ari XXXXX

protesta|tu XXXXX

protoi proton

protuktugile XXXXX

Proventsa Profensa (talaith Ocsitania)

prozedura XXXXX

prozesa|garri XXXXX

prozesa|mendu XXXXX

prozesa|tu XXXXX

prozesio XXXXX

prozesu XXXXX

psikiatra seiciatrdd

psikiatria seicriatryddiaeth

pubertaro XXXXX

publika|tu XXXXX

publika|tzaile XXXXX

publikarazi XXXXX

publiko cyhoeddus

publiko|ki XXXXX

publizitate XXXXX

pugilatu XXXXX

Puio cynghorfan

pulpitu XXXXX

pultsatu XXXXX

pultsazio XXXXX

pultsu curiad = curiad y galon

pulun|pa|tu plymio

pulun|pe plymiad

pulunpada XXXXX

punitu XXXXX

punizio XXXXX

punta blaen (cyllell etc)

Castileg punta

punta|ra|ko xistera;;e) math ar raced pelota = baged grom hir

puntako XXXXX

punte|aketa XXXXX

punte|atu XXXXX

punttu XXXXX

puntu egin gwau

puntu XXXXX

puntu|alki XXXXX

puntu|atu XXXXX

puntual|tasun XXXXX

puntxoi XXXXX

puntzela XXXXX

puntzet XXXXX

pure|gailu tecln tatws piwrei = tecln s'n gwneus piwrei o datws wedi'u berwi

purga|garri XXXXX

purga|tu XXXXX

purifika|gailu XXXXX

purifika|tu XXXXX

puritau XXXXX

puritaukeria XXXXX

purrustada XXXXX

purrustari XXXXX

purtzil ffŵl

puru XXXXX

puska darn, rhan

puska|tu torri gwasgu

puska|tzaile XXXXX

puske|ta darn

put|etxe XXXXX

puta putain

puta|keria puteindra tro gwael

puta|kume hwrswn = mab putain, bastard

puta|zain XXXXX

putre (adern) fwltur

putz egin chwythu

putz chwythiad

putz|aldi XXXXX

putz|ontzi XXXXX

putzu pydew

puxika pledren pledren anifail wedi ei chwythuac wedi ei chlymu wrth ben ffoner mwn curo pobl mewngloddestfa neu wlmabsant

puxtarri marblen = pelen fach wdr

puz|tu chwddo bod yn ffroenuchel

puzela|tu XXXXX

puzelu XXXXX

puzk|ailu pwmp aer

puzker XXXXX

puzzle jigso
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA