1309k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-galls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_r_1309k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN R
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

 

-ra i etxe = t, etxe|ra = i'r tŷ mendi = myndd, mendi|ra = i'r myndd haitz = coed, haitz|era = i'r coed Iruea, Iruea|ra = i Iruea Gasteiz, Gasteiz|era = i Gasteiz (hefd -a ar l cytsain mewn enwau lleoedd: Gasteiz|a = i Gasteiz) 1 i + berf o un ar ddeg yn y bore i ddeuddeg

gaur|tik biharr|era
Estudios de Sintaxi Vasca
o dddd i dddd
??i ffwrdd

"Mikel, " esan
zion senarri esna-araziaz, gaur egun bikaina dugu. Begoa ikustera joan bear nukela uste dut eta landan eguna ematera". Lasa andrearen aizpa da Begoa;nekazari batekin ezkonduta bizi da, Gernika'tik ogei ta bost kilometrora
143 Euskara, Ire Laguna

-RA arte arddodiad) (ar l enwau cyffredin) tan, hd

rabbi rabbi

radar radar

radio

radio Ra = radiwm

-RA|INO hd at

-RA|KO ar l enwau cyffredin (penodol / unigol
difywion); ar gyfer, er mwn, er ar l enwau cyffredin (penodol / unigol
difywion); i gyfeiriad


-RA|KO|AN ar l enwau cyffredin (penodol / unigol
difywion); wrth fnd i / at ar l enwau cyffredin

mendi|ra|ko|an
wrth fnd i'r myndd

ohe|ra|ko|an
wrth fnd at y ffenestr

(olddodiad cyrchfannol + lleol)

 

rally (e) rali (geir)

Ramadan Rmadan

-RANTZ ar l enwau cyffredin (penodol / unigol
difywion);

-ranz|ko ansoddair cyfeiriadol) ar l enwau cyffredin penodol / unigoldifywion -ranz|ko ar l llafariad, -eranz|ko ar l cytsain

batasun|eranz|ko bide|a
y ffordd tuag at undod


-RA|TU XXXXX

referendum
1 refferendwm

referenduma = y refferendum

 

-rEKIN

-REN

-rEN|A

-rEN|GAN

-rEN|GAN|A

-ren|gan|a|ino (olddodiad)
(enwau cyffredin) (penodol)

gweler = -a|ren|gan|a|ino -a|rEN|gan|a|ino (olddodiad)

dynesol enwau cyffredin penodol / unigol bywion

-a|REN|gan|a|ino ar l llafariad ac ar l cytsain
OND: -a + -a|REN|gan|a|ino = -a|REN|gan|a|ino

gizon = dn, gizon|a|REN|gan|a|ino = hd at y dn
seme = mabseme|a|REN|gan|a|ino = hd at y mab
antzara = gwdd, antzar|a|REN|gan|a|ino = hd at y gwdd

-rEN|GAN|A|INO

-ren|gan|antz (olddodiad cyfeiriadol)
-rEN|GAN|ANTZ ar l llafariad, -EN|GAN|ANTZ ar l cytsain
ar l enwau cyffredin (amhenodol, bywion)
ar l enwau pobl enwau cyffredin penodol / unigol bywion
-a|REN|gan|a|ntz

ar l llafariad ac ar l cytsain
OND: -a + -a|REN|gan|a|ntz = -a|REN|gan|a|ntz
gizon = dn, gizon|a|REN|gan|a|ntz = tua'r dn
seme = mabseme|a|REN|gan|a|ntz = tua'r mab
antzara = gwdd, antzar|a|REN|gan|a|ntz = tua'r gwdd


-ren|gan|antz (olddodiad)
(enwau cyffredin) (penodol)

gweler = -a|ren|gan|antz

-rEN|GAN|ANTZ

-rEN|GAN|DIK

-rEN|TZAT

-ri anelog ar l enwau cyffredinamhenodoldifywion a bywion -ri ar l llafariad, -i ar l cytsain

r

-ri (olddodiad) anelog ar l enwau lleoedd -ri ar l llafariad, -i ar l cytsain Ribaforada (Nafarroa) = Erripazuloaga (Nafarroa)

rik-ri (olddodiad) anelog ar l enwau personau -ri ar l llafariad, -i ar l cytsain Josu = Joseff, Josu|ri = i Joseff-RI|KO XXXXX

-rIK = -IK
-RO

robot robot

rocka roc

rock-and-roll roc a rol

rockero canwr roc

rugby rugby

rugby|lari chwaraewr rugby

rum rwm 


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA