1310k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_s_1310k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN I
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 


s pedwaredd llythren ar hugain ynyr wddor (Enw Basgeg: ese)

sabai nenfwd llofft wair

sabai|leiho XXXXX

sabai|zulo XXXXX

sabel stumog

sabel|aldi XXXXX

sabel|dura XXXXX

sabel|idor XXXXX

sabel|koi XXXXX

sabel|min XXXXX

sabel|pe cedor = blew uwchben y pidn neu'r wain

sabel|txiki XXXXX

sabotaia XXXXX

sabotea|tu XXXXX

sag|ardao

sag|ardao
(talaith Bizkaia) =
sag|ardo / seidr


sag|ardo seidr

sag|ardo
seidr

TARDDIAD: diod afalau, gwin afalau (sag- < sagar = afal) + (ardo = diod, gwin)

sagar tarta tarten afalau

sagar afal

sagar
afal
sagarr|a = yr afal
sagarr|ak = yr afalau

sagar|tza perllan afalau

sagara|tu XXXXX

sagaraketa XXXXX

sagardo|tegi XXXXX

sagarerre|ak afalau pob

sagarr|ondo pren afalau

sagarr|ondo
pren afalau

TARDDIAD: (sagar = afal) + (ondo = pren)


sagu
llygoden

Sagaseta

sagasti XXXXX

sagu llygoden

sagu|hil|kari XXXXX

sagu|txori titw tomos las

sagu|txu

sagu|zar ystlum

sagu|zulo twll llygoden

sagu|zulo
twll llygoden

TARDDIAD: (sagu = llygoden) + (zulo = twll)

sahats salix cineara = helygen

sai fwltur

saia|kera cynnig

saia|tu ceisio, ymdrechu

Saiatz

Saigotz

saiheski XXXXX

saihestu XXXXX

saihets asen

saihets|ezur

sail adran grŵp

sail|buru pennaeth adran

sail|eko (yn perthn i adran)

sail|ka XXXXX

sail|ka|tu XXXXX

sail|ka|tzaile ffeil

sail|ke|ta dosbarthiad

sain saim pysgod

sain|du|keria XXXXX

sain|du|ki XXXXX

sain|du|tasun XXXXX

sain|du|tegi cysegrfan

Sainda Sant (benw)

saindu sanctaidd

Saindu Sant (gwrw)

saio cais perfformiad, sesiwn

saio|di tiwb prawf

saio|lari XXXXX

saka sach

saka|ba|na|keta XXXXX

saka|ba|na|tu taenu

saka|tu gwasgu

sakailatu XXXXX

sakalari XXXXX

sakan XXXXX

sakarr|ontzi XXXXX

sake (pelota)ergd cyntaf

sakel|erloju watsh boced

sakela poced

sakelera|tu XXXXX

saki basged

sako|t|ontzi XXXXX

sakon dwfn

sakon|du XXXXX

sakon|eko o ddyfnder

sakon|era dyfnder

sakon|ki yn ddwfn

sakon|tasun dyfnder

sakote XXXXX

sakra|tu sanctaidd, cysegredig

sakrifikatu XXXXX

sakrilegoki XXXXX

sakristau clochdd

sakrosaindu XXXXX

saku XXXXX

sal|aurre XXXXX

sal|bu|es|pen eithriad

sal|du XXXXX gwerthu; wedi ei werthu bradychu

sal|du|keria brad

sal|du|ta

sal|eros|i masnachu

sal|eros|le masnachwr

sal|ezin XXXXX

sal|gai ar werth

sal|gai nwyddau, rhwbeth ar gyferei werthu

sal|gaiegon bod ar werth

sal|garri XXXXX

sal|keta gwerthiant brad

sal|kizun XXXXX

sal|mahai cownter

sal|neurri pris

sal|toki gwerthle

sal|tzaile gwerthwr

sal|tzaileibil|tari gwerthwr teithiol

Sala|berri enw lle, cyfewn; t newdd

sala|dura XXXXX

sala|garri XXXXX

sala|keria XXXXX

sala|keta cyhuddiad

sala|kuntza XXXXX

sala|tari (llsbarn) cyhudddd

sala|tu cyhuddo

sala|tzaile XXXXX

sala|tze cyhuddiad

salba|bide XXXXX

salba|garri XXXXX

salba|men XXXXX

salba|mendu XXXXX

salba|tzaile achubwr

salbatore

salbatu XXXXX

salbu ond, ar wahn i

salbuetsi XXXXX

salda cawl

Saldias cynghorfan

Saldise

salera XXXXX

salerazi XXXXX

salerosketa XXXXX

salkor

salment gwerthiant

salo XXXXX

saloi XXXXX

salta|gailu trmpolin

salta|tu XXXXX

saltari XXXXX

saltea|tu XXXXX

salto egin XXXXX

saltoka XXXXX

saltokari XXXXX

saltsa saws

saltsari XXXXX

saltsontzi XXXXX

saltxitxa sosej

saltxitxa|denda XXXXX

saltxitxoi XXXXX

sam|alda haid, torf (fawr)

sama gwddf

Samaniego cynghorfan

samar darn bach, tipn bach

samar dipnbach eithaf

Samatze cynghorfan

Samikola

samin sur, chwerw

samin|du XXXXX

samin|dura chwerwder, surni

samin|ki XXXXX

samin|kor XXXXX

samin|tasun XXXXX

samur mwn, addfwn, tyner

samur|ki XXXXX

samur|tasun mwnder, addfwnder, tynerwch

samur|tu XXXXX

San Migel Mihangel

SanAdrian cynghorfan

sandalia sandal

sandia XXXXX

sanitari XXXXX

sano iach (adf) iawn

sano|tu XXXXX

sant|zi|o

Santzio|zko espedientea irekitzea eta Nafarroa|koFiskalgo|aren urte|ko txostena berehala molda|tu|a izandadin exiji|tzen du Leitza|ko Udal|ak
Egin 14 12 95

SantaAgeda Sant Ageda

Santa-Grazi cynghorfan

Santakara cynghorfan

santifika|tu XXXXX

santoi XXXXX

Santurtzi cynghorfan

Santzol (Nafarroa) (e) cynghorfan

sapai

sapalda meseta

sapazto un gwallt annrhefnus

sar|bide XXXXX

sar|gailu XXXXX

sar|keria ymyrraeth

sar|t|ezin XXXXX

sar|t|ezin|tasun XXXXX

sar|tu (da) mnd i mewn (-n sar|tu = mnd i mewn i) (du) cario i mewn (du) (banc) rhoi arian i mewn

Sara cynghorfan ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Lapwrteg (Ahetze, Senpere, Sara, Zugarrmurdi, Urdazubi)

sarail|tzulo XXXXX

Sarasibar

Saratsa

Saratsate

sarberri XXXXX

sarde fforch

sarde|ska fforc

sarde|xka

sardina sardn

sare rhwd

sarezta|tu XXXXX

sargori egin (tywdd) bod yn fll (ll| = gwneud myllni)

sargori (tywdd)myllni, tywdd cls

sari gwobr

sari|keta cystadleuaeth

sari|tu XXXXX

sarjentu XXXXX

sarkari XXXXX

sarketa XXXXX

sarkin XXXXX

sarkor XXXXX

sarr|era mynediad tocn (i gael mnd i mewn)

sarrail|tegi XXXXX

sarraila clo

sarrailari XXXXX

Sarrasketa

sarraski XXXXX

sarrerazi XXXXX

sarri yn aml

sarri|ro XXXXX

sarri|tan yn aml

Sarrikota

Sarrikota-gaia

Sarrikota-pia cynghorfan

sarrio rupicapra rupicapra = gwyllafr, gafr wllt mynyddoedd Ewrop

sart|alde gorllewin (= mendeb|alde)

sarta|tu XXXXX

sartagin

Sartuga (Nafarroa) (e) cynghorfan

sartune XXXXX

Sartze cynghorfan

sas|igel hyla arborea = math ar froga

sas|kel XXXXX

sas|tegi tip ysbwriel

sas|traka prysgwdd

sasi- (planhign) gwllt ffug

sasi mieren

sasi|arte XXXXX

sasi|eskola triwant

sasi|eskolaegin chwarae triwant, mitjo

sasi|ko plentn anghyfreithlon, cf plentn drw'r berth

sasi|maistra athrawes ddrwg

sasi|maisu athro drwg

sasi|okaran plymsen wllt

saski basged

saski|baloi pl fasged

saski|denda siop fasgedi

saski|gile gwneuthurdd basgedi

sasoi amser, prd tymor

sasoi|ko XXXXX

sasoi|z mewn prd

sasta|gai XXXXX

sasta|tu XXXXX

sastada XXXXX

sat|itsu llygoden goch

sataska XXXXX

satelite lloeren

satero math ar lygoden y mesdd

satinatu XXXXX

satirizatu XXXXX

satisfa|mendu XXXXX

sator talpa europaea = gwadd, twrch daear bradwr

sator|keria cynllwn

sator|lan XXXXX

Satrustegi

sats tail

satsu XXXXX

satsu|dura XXXXX

satura|tu XXXXX

Saut|ola enw lle, cyfenw;

gweler Sautu


Sauto enw lle, cyfenw;

gweler Sautu


Sautu enw lle, cyfenw

Sautu|a enw lle, cyfenw;

gweler Sautu


saxofoi scsoffon

sazerdotsia XXXXX

sedimenta|tu XXXXX

sedimentu XXXXX

sedizio XXXXX

seduzi|tu XXXXX

seduzi|tzaile XXXXX

sega poto pwtj ar gyfer maen hogi

sega pladur

sega
pladur


sega|lari
pladurwr

TARDDIAD: (sega = pladur) + (-lari olddodiad = gweithreddd)

sega|gailu XXXXX

sega|lari pladurwr

sega|tu
(sega, sega|tu, sega|tu|ko; sega|tzen)
medi

TARDDIAD: (sega = pladur) + (-tu olddodiad berfol)

sega|tu pladurio medi

segi|tu diln -ten segi|tu gwneud peth

segida parhd

segidan un ar l y lall

segizio XXXXX

segmenta|tu XXXXX

segmentu XXXXX

segundorratz XXXXX

segundu eiliad

segundu
eiliad

segur XXXXX

segur sicr

segur
sicr, diogel


segur|ki XXXXX

segur|tasun

diogelwch

TARDDIAD: (segur = diogel) + (-tasun olddodiad i ffurfio enwau haniaethol)


segur|tasun XXXXX

segur|tasun|gerri|ko

gwregs diogelwch

TARDDIAD: (segur|tasun = diogelwch) + (gerri|ko = gwregs)segur|tasun|gerriko gwregs diogelu

Segura cynghorfan

segura|tzaile XXXXX

segurantza yswiriant

segurantzagerriko

seguraski XXXXX

seguratu XXXXX

sehaska crud

sehaska|tu siglo (mewn crud)

sei chwech

sei|ko yn cynnws chwech unigoln

seikote XXXXX

seilu stamp

sein egin esgor ar, geni

sein baban

sein|dun beichiog

sein|dun gwraig feichiog

sein|gintza XXXXX

sein|orga pram

seina XXXXX

seinal|garri gwerth sylw??

seinala|pen XXXXX

seinala|tu XXXXX

seinale XXXXX

seinale arwdd

seinaliza|tu XXXXX

seir|ak

seir|ehun chwe chant

sekain XXXXX

seko

sekretari ysgrifenndd, ysgrifenyddes

sekretu cyfrinach

sekretu|an yn y dirgel

sekretu|ki XXXXX XXXXX

sektari XXXXX

sektor|ez XXXXX

sektore XXXXX

sektore|arte|ko XXXXX

sekula (brawddegau negyddol) bth

sekula|belar meillionen goch

sekula|ko dychrynlld, , ofnadw campus, , ardderchog

sekulan XXXXX

sekular|tu XXXXX

sekzio XXXXX

selekzio (chwaraeon) tm

semaforo golau traffig

seme mab mab = disgyndd

seme|bitxi XXXXX

seme|orde llsfab

seme|pon|te|ko XXXXX

seme-alab|ak plant

sen synnwr, meddwl

sen|tsu XXXXX

sen|tzain

sena|tu XXXXX

senadore XXXXX

senaia XXXXX

senar gŵr = dn sdd wedi priodi

senar|gai darpar-wr

senar-emazte|ak gŵr a gwraig, pr priod

senatore seneddwr

senda|belar XXXXX

senda|bide XXXXX

senda|ezin XXXXX

senda|gai XXXXX

senda|gaibotila potel foddion

senda|gailu XXXXX

senda|gaitz ni ellir ei iachu anodd ei iachu

senda|garri XXXXX

senda|gile

senda|pen XXXXX

senda|tegi XXXXX

senda|tu (cyf) dod yn well, iachu (anghyf) iachu, gwneud yn well

senda|tzaile XXXXX

sendi XXXXX teulu

sendo crf

sendo|ki XXXXX

sendo|tasun cryfder

sendo|tu XXXXX

sendoko|te XXXXX

senean dago XXXXX

senean XXXXX

senera etorri XXXXX

senetik atera XXXXX

seni|parte XXXXX

senide perthynas

senide|tasun XXXXX

senit- ffurf ar senide

senit|arte XXXXX

senit|arteko perthynas

Senosiain

Senpere cynghorfan

sententzia|tu XXXXX

senti|bera snsitif

senti|bera|tasun XXXXX

senti|bera|tu XXXXX

senti|erazi XXXXX

senti|gab|erazi XXXXX

senti|kor snsitif

senti|kor|tasun XXXXX

senti|kor|tu XXXXX

senti|men|du teimlad

senti|pen XXXXX

senti|tu (da) teimlo (da) etxe|an senti|tu teimlo yn gartrefol

senti|tzeke XXXXX

sentimental|keria XXXXX

sentimental|ki XXXXX

sentsore XXXXX

separa|tu XXXXX

separar|ezin XXXXX

serbi|tzari

seretalgo XXXXX

serio difrifol

serio|tasun XXXXX

serioegon bod o ddifrif

serios

serios|ki XXXXX

sermo|lari XXXXX

sermoi pregeth

serora XXXXX

SESB XXXXX

sesio XXXXX

Sesma cynghorfan

Sestao cynghorfan

sesto XXXXX

sestra gwastad, lefel

sestra|n yn gd-wastad

sestra-bide (rheilffordd) croesfan wastad

seta ystyfnigrwdd

seta|ti ystyfnig

seta|tsu XXXXX

seta|tu XXXXX

setatiro XXXXX

setia|pen XXXXX

setia|tu XXXXX

setia|tzaile XXXXX

setio XXXXX

Setoain

sexu rhw

sexu|jo|keta cypladiad rhywiol

sexual rhywiol

sexual|ki XXXXX

sexual|tasun XXXXX

sezesio XXXXX

sibariti|ko XXXXX

sifilis sffilis, poethglwf

sifoi XXXXX

sifoi XXXXX

signifika|tu XXXXX

sika|te tir sch

sika|tu XXXXX

sikari XXXXX

siku XXXXX

sila cadair draeth

silaba|bakarr|eko XXXXX

silize XXXXX

silo (amaethyddiaeth) seilo

simaur tail

simaur|tegi XXXXX

simaur|tu XXXXX

simetriko|ki XXXXX

sina|tu llofnodi, arwddo

sina|tzaile llofnoddd

sinadura llofnod

sinal|etxe|tola (rheilffordd) caban signalau

sinboliko|ki XXXXX

sinboliza|tu XXXXX

sindikal|gintza XXXXX

sindikalista undebwr llafur

sindikatu undeb llafur

sines|bera XXXXX

sines|bera|tasun XXXXX

sines|gabe XXXXX

sines|gaitz XXXXX

sines|garri XXXXX

sines|garri|tasun XXXXX

sines|gogor XXXXX

sines|kera XXXXX

sines|keria ofergoel

sines|kizun XXXXX

sines|kor XXXXX

sines|men cred, , ffdd

sines|t|ezin|ezko XXXXX

sines|te XXXXX

sines|tu credu

sines|tun XXXXX

sineste|dun XXXXX

sinesterazi XXXXX

sinets|i credu

sinfonia smffoni

single XXXXX

singular XXXXX

singular|ki XXXXX

singular|tasun XXXXX

sinkopa|tu XXXXX

sinkroniza|tu XXXXX

sinple|keria

sinple|ki XXXXX

sinple|tasun XXXXX

sinple|tasun symlder

sinple|tu symhleiddio

sintetiko sunthetig

sintetiza|gailu suntheseisdd

sintetiza|tu XXXXX

sintoniza|tu XXXXX

sinu XXXXX

sistema sustem, modd

sistema|z XXXXX

sistemati|toki XXXXX

sistematiza|tu XXXXX

sits gwfn

sitsa|k jan XXXXX

-ska olddodiad bachigol

ski XXXXX

skia|tu XXXXX

skuter sgwter

so dago XXXXX

so du XXXXX

so egin

so egon

so XXXXX

so|gile XXXXX

sobera XXXXX

sobera|kin XXXXX

Sobie|tar Batasun|a yr Undeb Sofietaidd

Sobie|tar Batasun|eko yr Undeb Sofietaidd

Sobie|tar Errepublika Sozialist|en Batasun|a (SESB) Undeb y Gweriniaethau Sosialaidd Sofietaid (UGSS)

sobie|tar sofietaidd

sobiet sofiet

sofa soffa

sofistikatu XXXXX

Sohta cynghorfan

soil XXXXX

soil|du XXXXX

soil|ik yn unig
dim ond


soil|ki XXXXX

soil|tasun XXXXX

soin rhan uchaf y corff, torso corff

soin|eko gwisg

soin|gain|eko cot fawr

soinean eraman XXXXX

soinu sain cerddoriaeth

soinu|lari cerddor

soka rhaff

soka|dantza sgipio, neidio dros rheffn

soka|gile XXXXX

soka|mutur pen rhaff gm lle ceisia y chwaraewr gael gafael ym mhen rhaff mae tarw ifanc yn ei lusgo

soka|tira cystadleuaeth tynnu rhaff

Sokoa

sokorritu XXXXX XXXXX

Sokueze XXXXX

Sol|txa|ga lle ceirch

Sola XXXXX cae ceirch

sola- ffurf ragddodiadol ar solo, soro = cae

Sola|egi enw lle, cyfenw; yml y cae

Sola|guren enw lle, cyfenw; yml y cae

Sola|zabal enw lle, cyfenw; yml y cae

solairu llawr pren llawr=lefel adeilad

solapa (dilledn) llabed (amlen) fflap

solas sgwrs, ymgom

solas|aldi XXXXX

solas|kide XXXXX

solda|gailu peiriant asio

solda|keta asiad

solda|tzaile XXXXX

soldadu milwr, , sowdiwr

soldadu|tza gwasanaeth milwrol soldadu|tza|n egon gwneud ei wasanaeth milwrol

soldata cyflog

soldatu XXXXX

solemne|ki XXXXX

solfea|tu XXXXX

solida|pen XXXXX

solida|tu XXXXX

solidari XXXXX

solidaritate XXXXX

solidaritate SOLIDRITY

solidariza|tu XXXXX

solomo (cig) lwn mochn

solte rhdd, heb ei glymu

soltu XXXXX

solu|gaitz XXXXX

solu|garri XXXXX

soluzio ateb (i broblem)

soma|garri canfodadw

soma|kari XXXXX

soma|tu XXXXX

Somorrostro-Muskiz cynghorfan

sona XXXXX

sonatu XXXXX

Sondika

sonoritate XXXXX

sonu swn

Sopela cynghorfan

sopindu XXXXX

soporta|ezin XXXXX

soporta|garri XXXXX

soporta|tu XXXXX

Sopuerta cynghorfan

sor XXXXX

sor|buru achos, gwreiddn

sor|gailu generadur

sor|kunde XXXXX

sor|leku XXXXX

sor|men

sor|t|erri XXXXX

sor|t|etxe XXXXX

sor|tu (gyf) geni (anghyf) esgor ar

sor|tu|ta|ko sdd wedi ei eni, a anwd

sor|tzaile creawdur

sor|tze cenhedliad genedigaeth

sora- ffurf gyfunol ar soro / cae

Sora|luze cynghorfan (hefd = Plaentzia ) cyfenw

Sorabilla

Sorakoiz XXXXX

Sorauren

sorbalda ysgwdd

sorgin gwrach dewin

sorgin|belar dant y llew

sorgin|du rheibio, , hudo

sorgin|keria rheibiaeth = gallu i rheibio

sorgin|tzaile XXXXX

Sorhapr

Sorholze

sori XXXXX

sorjes XXXXX

sorka XXXXX

sorkari XXXXX

sorki clwtn

soro cae

soro|belar gwair

soro|pil lawnt

Soro|zabal enw lle, cyfenw

soros|i cynorthwo, , helpu

soros|le gard traeth

sorre|ra XXXXX

sort|alde dwrain

sorta tusw o flodau casgliad

sorterazi XXXXX

sortze|z garbi beichiogi dihalog

sos XXXXX

sosbil|gailu XXXXX

sose|ga|tu XXXXX

sosegu tawelwch

soslai XXXXX

soslaitu XXXXX

sosten|ga|tu (cerddoriaeth) SUSTAINED

sosten|gu XXXXX

sostenga|ezin XXXXX

sotil crf

sotil|du XXXXX

sotil|ki XXXXX

soto islawr, seler

sozial|gintza XXXXX

sozializa|tu sosialeiddio

sozietate XXXXX

stadium stadiwm

standa stondin

standardiza|tu XXXXX

stigmatiza|tu XXXXX

su tn

su|emaile XXXXX

su|gai tanwdd = deunddatgynhyrchu pŵer

su|gar fflam

su|geldo XXXXX

su|har brwd

su|har|tu XXXXX

su|hil|tzaile dn tn

su|itzal|gailu diffodddd tn

su|karri fflint, callestr

Su|karri|eta cynghorfan; lle callestr

su|keta tn

su|mendi llosgfyndd

su|min dicter

su|min|du XXXXX

su|min|dura XXXXX

su|min|garri XXXXX

su|min|kor blin, br ei dymer

su|ontzi XXXXX

su|t|aldi XXXXX

su|t|ondo XXXXX

su|ta|rabota taflu i'r tn

su|tan XXXXX

su|tanipini rhoi ar y tn

su|te tn

su|tegi lle tn ffwrnais gof

su|tzar coelcerth

su|zain dn tn

su|zain-kotxe injen dn

su|zain-toki gorsaf dn

su|zi XXXXX

su|ziri tn gwllt

su|zko XXXXX

Subastu XXXXX

subentzio XXXXX

subentziona|tu XXXXX

subermatu XXXXX

suberrentatu XXXXX

subertsio XXXXX

subirano penadur

subirano|ki XXXXX

subirano|tasun XXXXX

subjektibo XXXXX

subjektibo|tasun XXXXX

subjektu XXXXX

subjekzio XXXXX

subjuntibo goddrychol

subkontsumo XXXXX

subkonziente XXXXX

sublima|tu XXXXX

subofiziale XXXXX

subskriba|tu XXXXX

subskriba|tzaile XXXXX

substantiu (gramadeg) enw

substanzia XXXXX

substanzia|tu XXXXX

substanzial|ki XXXXX

substra|tu XXXXX

substrai|keta XXXXX

substrai|tu XXXXX

substrazio XXXXX

sudur trwn trwnc

sudur|kari XXXXX

sudur|luze XXXXX

sudur|motz XXXXX

sudur|pe|ko XXXXX

sudur|zapi hances, , macn, , neisiad

sudur|zilo ffroen

suerta|tu digwdd

suerte lwc

sufalta|tu XXXXX

sufrantza XXXXX dioddefaint

sufre XXXXX

sufrezta|tu XXXXX

sufri|tu dioddef

sufrierazi XXXXX

sufrikario XXXXX

sufrimendu XXXXX

sugandila madfall

sugarr|aldi XXXXX

suge neidr

suge|gorri gwiber

suge|landara XXXXX

sugin XXXXX

suhi mab-yng-nghyfraith

Suhuskune cynghorfan

suil XXXXX

suin

suitz|ar (ans) Swisaidd (e) Swisiad

Suitza y Swistir

suizida|tu lladd ei hun

sujet XXXXX

sujetu (gramadeg) goddrch

sukald|ari cogindd

sukald|ari|tza coginio

sukalde cegin

sukaltarri sinc

sukar tywymn

sukar|dun XXXXX

sukarti XXXXX

sukartu XXXXX

sukoi XXXXX

sukoi|tasun XXXXX

sukurtsal XXXXX

sulfura|tu XXXXX

sultaisa XXXXX

suma XXXXX

suma|ezin XXXXX

suma|gai XXXXX

suma|garri XXXXX

suma|tu XXXXX

sumario achos = (rhan gyntaf achos mewn lls barn, pan glywir datgan ycyhuddiadau cyntaf yn erbn amddiffyndd, cn clywedcyffes neu honiadau hwnnw)

sumeta XXXXX

sumin|tasun XXXXX

Sunbilla cynghorfan

suntsi|dura XXXXX

suntsi|ezin XXXXX

suntsi|garri dinistriol

suntsi|keta XXXXX

suntsi|kor

suntsi|tu difetha

suntsi|tzaile XXXXX

Suomi y Ffindir

supazier XXXXX

super|balora|tu XXXXX

super|bizi|tu XXXXX

super|buru|tsu XXXXX

super|gizon XXXXX

super|merkatu XXXXX

super|natural XXXXX

super|oparo|tasun XXXXX

super|portu XXXXX

super|produkzio XXXXX

super|tizioso XXXXX

super|ugari XXXXX

supi|tu XXXXX

supi|tu|ki yn sydn

supiz|gailu XXXXX

suplikatu XXXXX

suposa|mendu XXXXX

suposa|tu tybied

surf|zale syrffwr

Suruslada cynghorfan

susma|gaitz XXXXX

susma|tu amau

susmo amheuaeth

suster XXXXX

sustrai gwreiddn

sustrai|tu bwrw gwreiddiau

sut|su (person) tanlld

sutrai|z XXXXX


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA