1311k Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal|ls : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dkshnri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_t_1311k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron


GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN T
Adolygiad diweddaraf 05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topnims del Pas Basc (llista de les formes dels topnims en llenga estrangera - francs i castell - i les formes autctones)

 

 

Cafodd ffeiliaur geiriadur hwn, a wnaed gennyf rhwng 1985 a 1995, eu difwno rwsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser iw diwygio rwbrd

 

 

 

t l-osodiad mewn berfau cynorthwol = fi (goddrch), yr wf-fi (mewnosodiad) imi (gwrthrch anuniongyrchol)

T, t ugeinfed llythyren yr wddor Rufeinigenw Basgeg: te

ta bi|ok

-ta fe'i rhoir ar l ffurf anherfynnol y ferfar l -n, ceir -da yn lle -ta yn gyfwerth rhangymeriad gorffenol yn y Gymreg-edig, wedi ei

busti = gwlychu
busti|ta = wedi eich gwlychu

itxi|tata ffurf ar "eta" (cysylltair, 'a') ar l llafariad

-ta|ko enwau cyffredinamhenodoldifywion3 -ta|ko ar l llafariad, -eta|ko ar l cytsain

Iru|bide institutu|ko hiru neska gara eta salutu nahi genukeguri osteguna 18an Nafarroako Museoan gerta|tu|tako|a
Egin 02 06 96
-ta|ra i gyfeiriad enwau cyffredinamhenodoldifywion3 -ta|ra ar l llafariad, -eta|ra ar l cytsain i ymofn, i nl

-ta|ra|ino dynesol enwau cyffredin amhenodol difywion -ta|ra|ino ar l llafariad, -eta|ra|ino ar l cytsain
-ta|rantz (olddodiad) enwau cyffredinamhenodoldifywion3 -ta|rantz ar l llafariad, -eta|rantz ar l cytsain
-ta|tik enwau cyffredinamhenodoldifywion3 -ta|tik ar l llafariad, -eta|tik ar l cytsain
tabak|ontzi XXXXX

tabakari XXXXX

tabako baco

tabako
1 baco


tabako|denda siop faco

tabako|denda
1 siop faco
TARDDIAD: (tabako = baco), (denda = siop)

tabako|tegi XXXXX

taberna
1 tafarn

...taberna + -a > taberna y tafarn

...tabako gabeko taberna tafarn dim ysmygu tafarn heb faco

...herriko taberna tafarn y bobol , tafarn y chwith cenedlaetholtabernari
1 tafarnwr
TARDDIAD: tabern|ari (tabern- < taberna = tafarn) + (-ari = olddodiad sdd yn dynodi gweithreddd)

Tafalla cynghorfan

taikoi
1 sawdltaila
1 mainttaiu gwedd

taiu|ako cyflus

taiu|tu XXXXX

taiu|zko XXXXX

taka|tu XXXXX

takada XXXXX

taketa cn (ee i gadw drws ar agor)

takoi (e) sawdl

takoi|kada XXXXX

taktiko|ki XXXXX

talai|ari XXXXX

talaia gwlfa

talde grwp

talde
1 grw^p, bagad


talde|ka XXXXX

talde|ka|tu XXXXX

talde|kide XXXXX

talde|lan XXXXX

talentu XXXXX

talka egin gwrthdaro

talka gwrthdrawiad

talka|gailu (car) bwmper

talo har|tu

talo ergd

taloi siec

taloi|tegi llfr sieciau

tamainia XXXXX

tamainu maint

tamal lwc ddrwg

tamal|a har|tu XXXXX

tamal|ez XXXXX

tamal|garri XXXXX XXXXX

-tan

-tan enwau cyffredinamhenodoldifywion3 -tan ar l llafariad, -etan ar l cytsain

tanpoi


tanke (byddin) tanc

tankera ffurf

tanpoi (e) tampon (at fisglwf)

tanta difern

tanta|konta|gailu XXXXX

tantaka XXXXX

tantea|tu XXXXX

tanttaka XXXXX

tantu XXXXX

tapa clawr (car) clawr bwt

tapauka sgarff

tapiz carped

tapiz|denda XXXXX

tapiza|tu XXXXX

tapiza|tzaile XXXXX

tapizari XXXXX

tapoi plwg (sinc, baddon)

tapoiz|ta|tu XXXXX

tapona|mendu XXXXX

tarda|tu XXXXX

tarifa|tu XXXXX

tarra|pa|ta XXXXX

tarra|pa|ta|ka XXXXX

tarra|ta|da XXXXX

tarta izoz|tu tarten hufen i ar ei phen

tarta tarta

tartail XXXXX

Tartalo cymeriad o chwedloniaeth y Basgiaid, math ar Guclops (anghenfil unllygeidiog)

Tartalo
1 cymeriad o chwedloniaeth y Basgiaid, math ar Guclops (anghenfil unllygeidiog)tarte egwl lle, pellter

tarte|ka o brd i'w gildd

tarte|ka-marteka yn ei hamser rhdd

tartekatu XXXXX

tarteko XXXXX

tasatu XXXXX

tasatzaile XXXXX

-tasun olddodiad i ffurfio enwau haniaethol

tatuaia XXXXX

tatuatu XXXXX

tatxet XXXXX

taula tabl

taula|tu XXXXX

taupada curiad y galon

taupada|tsu XXXXX

taupatu XXXXX

taxi
1 tacsi

taxi tacsi

taxilari
1 gyrrwr tacsi
TARDDIAD: taxi|lari (taxi = taxi) + (-lari = olddodiad i ddynodi gweithreddd)


taxu XXXXX

taxukari XXXXX

taxutu XXXXX

tazituki XXXXX

-te = adeg, amser, tymor (olddodiad a roir ar l berf i ffurfio enw i ddynodi gweithrediad)

jakin
gwbod

jaki|te
(y cyflwr o) wbod

te enw'r llythyren T, t

-te l-osodiad mewn berfau cynorthwol = nhw (goddrch), y maen-nhw

te te

-te|a : tze|a _
-te|a|ga|tik (olddodiad - achos) yn sgl, o ganlyniad i am (cosb)

-te|an ??wrth

-te|ko

te|ontzi tebot

-te|ra er mwn tze|ra ar l ....

teatro theatr

teatrolan drama

teatro|lan (teatro = theatr) + (lan = gwaith); cyfieithiad or Gastileg obra de teatro (= drama)

-tegi

tegi storfa beud

teila teilsen

teila|pe XXXXX

teilatu to

teilatu|hegal XXXXX

teilatu|pe atig

teilazta|tu XXXXX

teileria

teilu|berri|tu re-tile

teinka|tu tynnu tynhu

teinkada XXXXX

teinko XXXXX

teiu XXXXX

tekla

tekla|tu XXXXX

teklatu XXXXX

teklea|tu XXXXX

teklea|tu XXXXX

teknifika|tu XXXXX

teknifika|tu XXXXX

teknik|ari

teknika

tekniko

tekniko|ki XXXXX

teknologia

tel|egun|kari XXXXX

tele|aparatu set teledu

tele|aulki XXXXX

tele|bist|ailu XXXXX

tele|bista teledu

tele|bista|tu XXXXX

tele|film ffilm teledu

tele|gida|tu XXXXX

tele|ikus|le gwliwr teledu

tele|komunika|bide XXXXX

tele|sail cyfres deledu

tele|saio rhaglen deledu

tele|skopio XXXXX

telebistako (ans) teledu

telefon|ari teleffondd

telefon|etxe bocs ffn

telefon|gela bocs ffn

telefon|gidoi llfr ffn

telefon|toki

telefona|tu ffonio

telefono aurki|tegi llfr ffn

telefono kabina bocs ffn

telefono zentral|txo cyfnewidfa ffn

telefono ffn

telefono ffn

telefono|an XXXXX

telefono|z hiz|ket|an ari da mae e'n siarad ar y ffn

telefono|z dros y ffn

telegrafia|tu XXXXX

telegrama tligram

telex telecs

telu XXXXX

tema ystyfnigrwdd

tema|ti ystyfnig

tema|tsu XXXXX

tema|tsu|ki XXXXX

tema|tu XXXXX

tendentzio|ski XXXXX

tenient|orde XXXXX

teniente XXXXX

tenis tennis

tenis|lari chwareuwr tennis

tenk XXXXX

tenka XXXXX

tenka|dura XXXXX

tenka|tu XXXXX

tenkor XXXXX

tennis

tenor XXXXX

tenore amser, adeg

tenore|z mewn prd

tenperamentu XXXXX

tenperatura XXXXX

tenplari XXXXX

tenplu XXXXX

tent|aldi XXXXX

tenta|bide temtasiwn

tenta|garri XXXXX

tenta|tu temptio

tenta|tzaile XXXXX

tentazio XXXXX

tente egon bod ar ei sefll

tente ipini sefll yn sth

tente jarr|i codi ar ei sefll

tente dan sefll

tentel twp

tentel|keria ffolineb

tentsio XXXXX

tentsore XXXXX

tentu XXXXX

teordu XXXXX

teori|lari XXXXX

teoriko|ki XXXXX

teoriza|tu XXXXX

terminale XXXXX

termo thermos

termo|elektrizitate XXXXX

termometro thermomedr

termosifoi XXXXX

terrible|ki XXXXX

terrore XXXXX

terrore|zko XXXXX

tertzio XXXXX

tesi traethawd

testamanetu XXXXX

testamentari XXXXX

testi|gantza tystiolaeth

testifikatu XXXXX

testigu tst

testimoniatu XXXXX

textu testun

textu|alki XXXXX

textu|gintza XXXXX

textu|in|guru cd-destun

textu|liburu XXXXX

-ti XXXXX

-ti|ko olddodiad = o, s'n dod o, wedi dod o

tiburoi

Tiebas-Muruarte-derreta cynghorfan

tifoi XXXXX

tigre teigr

tigre|me XXXXX

tik XXXXX

-tik enwau cyffredin penodol / unigol
difywion
-tik ar l llafariad, -etik ar l cytsain

1 cychwynfannol = o enwau lleoedd

-tik ar l llafariad, -etik ar l cytsaino
Donostia|tik etorri da
ar hd

bide|tik etorri da
ar draws

soro|tik etoori da

tiki XXXXX

tiki (ans) bach;

gweler txiki_tikilitikala


tikili-takala (adf) gydag anhawster

tiki-taki o gam i gam, o dipn i beth, gan bwll(yn enwedig wrth siarad phlant)

tina XXXXX

tinbalari XXXXX

tinbale XXXXX

tinbra|tu XXXXX

tinbre stamp

tinda|gai XXXXX

tinda|lari XXXXX

tinda|tegi XXXXX

tinda|tu lliwio

tindu XXXXX

tink cadarn, crf

tinka|gailu XXXXX

tinka|tu XXXXX

tinketz ar un tro

tinki XXXXX

tinko caled

tinko|tu XXXXX

tint XXXXX

tint|ontzi potn inc

tinta inc

tinta|zorri XXXXX

tintaz|ta|tu XXXXX

tinu XXXXX

tipex tipex

tipi bach

tipil|du XXXXX

tipirri-tiparra gydag anhawster

tipi-tapa gan bwll (yn enwedig wrth siarad phlant)

tipula winwnsn

tipula|txo XXXXX

tira XXXXX

tira|bira|ka XXXXX

tira|garri XXXXX

tira|ka XXXXX

tira|kada tyniad

tira|men XXXXX

tira|tu tynnu

tira|tzaile XXXXX

tirabira (cwch) ymchweliad = troi drosodd ymrafael, cwerl

tiradore drr

tiran|du|ra tyndra

tiraniza|tu XXXXX

Tirapu cynghorfan

tiro|ka dan saethu

tiro|keta XXXXX

tiroka|tu XXXXX

tirri XXXXX

tirria awdd = awdd mawr

tirria|tu XXXXX

tirrini XXXXX

titi bron teth

titulare XXXXX

titulatu XXXXX

titulu tystysgrif brifysgol

titulu|dun XXXXX

tkar|ki yn ddrwg

tobera XXXXX

toga toga

toka hitz egin galw ti ar ei gildd

toka (gwrywod) dan alw ti ar ei gildd

toka|tu XXXXX

toki lle

tokor XXXXX

tolda XXXXX

tolera|tu XXXXX

toles plygiad

toles|dura XXXXX

toles|gabe XXXXX

toles|gabe|ki XXXXX

toles|gabe|tasun XXXXX

toles|garri XXXXX

toles|keria XXXXX

toles|kuntza XXXXX

toles|tasun XXXXX

toles|tu plygu

Tolosa cynghorfan

Tolosa|ko ans Tolosa

tomate tomato

tona XXXXX

tonelaia XXXXX

tonta|keria peth dwl

tonta|tu XXXXX

tonto|ki XXXXX

tonto|tasun XXXXX

tontor (myndd) copa, pen

tontor llawn, cyfor (nes bod yn bentwr uwchben yr yml)

tontor|ka yn llawn

tonu tn (cerddoriaeth)

tonu|era goleddfiad

topa

topa|kada XXXXX

topa|kor XXXXX

topa|tu cwrdd

topa|tzaile XXXXX

tope gwrthdrawiad

tope|ka XXXXX

topo egin dod o hd i

topo XXXXX

toponimia CC1 toponomiaCCC

Irieko hizkuntz|en historia. Toponimia / Historia de les lenguas de Pamplona. Toponimia
Egin 14 12 95torea|tu XXXXX

torea|tzaile ymladdwr teirw

toreadore XXXXX

tori XXXXX

torloja|tu XXXXX

torloju sgriw, hoelen dro bollten

torloju|tegi XXXXX

tormen|tu XXXXX

tormenta|tu XXXXX

tornea|tu XXXXX

tornea|tzaile XXXXX

tornu (gwaith coed) turn

tornu|lari XXXXX

torped|untzi XXXXX

torpeda|tu XXXXX

torpedo torpedo

Torralba cynghorfan

Torres cynghorfan

tortila XXXXX

tortsia XXXXX

tortura artaith

tortura|tu arteithio

tortura|tzaile arteithiwr

toska XXXXX

total|du XXXXX

total|ean XXXXX

total|ki XXXXX

total|tasun XXXXX

total|tzaile XXXXX

totel ag atal dweud arni

totel un ag atal dweud arni

totel|du XXXXX

totel|dura XXXXX

totel|tasun XXXXX

totolo XXXXX

toxa XXXXX

toxika|tu XXXXX

traba rhwstr

traba|garri XXXXX

traba|kor XXXXX

traba|lairi XXXXX

traba|tu XXXXX

trabaila|tu XXXXX

trabailu XXXXX

trabesa bet

tradi|tu XXXXX

tradizio traddodiad

tradizion|alki XXXXX

trafik|ari masnachwr (nwddau anghyfreithlon)

trafika|tu XXXXX

trafiko traffig

trafiko|zain XXXXX

trafiko-seinale arwdd draffig

traga|tu XXXXX

tragiko|ki XXXXX

tragu llwnc

traidor|eki XXXXX

traidore XXXXX

traineru bad rhwfau ( chriw o bedwar ar ddeg)

traizio XXXXX

traje siwt

trajektu ffordd

trakes|keria XXXXX

trakes|tasun XXXXX

trakes|tu XXXXX

trakets trwsgl

trakil|tasun XXXXX

traktore tractor

trakzio XXXXX

tramankulu offern cyntefig

tramita|tu XXXXX

tramoia XXXXX

tramoilari XXXXX

tramu XXXXX

tran|pari XXXXX

tranbia tram

trankil XXXXX

trankil|du tawelu

trankil|garri XXXXX

trankil|tasun tawelwch

trankil|tzaile XXXXX

tranpal (rheilffordd) byffers

trans|aldu XXXXX

transferi|ezin XXXXX

transferi|garri XXXXX

transferi|tu XXXXX

transforma|gailu XXXXX

transforma|tu XXXXX

transforma|tzaile XXXXX

transistore XXXXX

transizio XXXXX

transkriba|tu XXXXX

transmisio darllediad TRANSMISSION (acr)

transmisore XXXXX

transtsizio XXXXX

Trapaga cynghorfan

trapu rhecsn, clwtn

trapusal|tzaile XXXXX

tras|tegi XXXXX

traste XXXXX

trasteria XXXXX

trastu XXXXX

trata|era XXXXX

trata|gaitz XXXXX

trata|garri XXXXX

trata|lari XXXXX

trata|mendu XXXXX

trata|tu XXXXX

tratu egin gwneud cytundeb

tratu cytundeb (masnachol), dl

tratu|lari masnachwr

trauskil garw = heb fod yn gywrain

traza|tu XXXXX

treba|tu XXXXX

trebe abl, profiadol

trebe deheuig, deche

trebe|ki XXXXX

trebe|tasun deheurwdd

Trebio cynghorfan

tregoa

tren buru gard trn

tren tren

tren|alda|keta XXXXX

tren|bide orratz points

tren|bide rheilffordd

tren|bide|zain cerddwr traciau

tren|buru
1 gard trn
TARDDIAD: pen trn; (tren = trn), (buru = pen)

tren|gizon XXXXX

tren|zain gard

trenka|tu XXXXX

treska XXXXX

tresna offern offern = cyrwng at ddiben penodol

tresneria XXXXX

tretxu XXXXX

triangelu triongl

tribu llwth

tribula|tu XXXXX

triki|mailu tric

triki|maina XXXXX

trikiti (cerddoriaeth) acordion Basgaidd

trikiti|lari chwaraewr acordion

trikitixa acordion

trikokatu XXXXX

triku draenog

triku|harri dolmen

trilioi XXXXX

trinitari XXXXX

trinitate trindod

trinka|tu XXXXX

trinki-tranka (gwaith) mewn modd ffwrdd--hi

trinki-tranka|la helnt a hanner

trinko cadarn, crf, solet (gramadeg) sunthetig

trinko|tasun XXXXX

trintxa cn, gaing

trintxet XXXXX

trip|ontzi XXXXX

tripa bol

tripa|kada XXXXX

tripa|kailu|ak XXXXX

tripaki|ak treip

tripaldi XXXXX

tripaundi XXXXX

tripotx treip

tripulatu XXXXX

triska|tu XXXXX

triskantza dinistr

trist|ura tristwch

trista|garri XXXXX

trista|tu XXXXX

triste egon bod yn drist

triste trist

tristezia XXXXX

tritoi XXXXX

triunfa|tu XXXXX

triunfal|ki XXXXX

trobalari XXXXX

trofeo cwpan

troka hafn

troka|tu XXXXX

trolebus bws troli

tronboia trombn

tronoratu XXXXX

tronpa sturmant

tronpa|gaitz XXXXX

tronpa|garri XXXXX

tronpa|tu XXXXX

tronpe|taldi XXXXX

tronpe|tari XXXXX

tronpeta trwmped

trontze llif = llif mawr at gwmpo prennau

tropel (seiclo) grwp o seiclwr mewn ras

troska XXXXX

trosta XXXXX

trosta XXXXX

troxa XXXXX

troxa|tu XXXXX

trrepana|tu XXXXX

trufa sbort, hwl (am ben un)

trufa|garri XXXXX

trufa|garri XXXXX

trufa|ri XXXXX

trufa|tu XXXXX

truk cyfnewid (l-osodiad) yn gyfnewid am

truk|ez-truk yn gyfnewid am

truka|gaitz XXXXX

truka|garri XXXXX

truka|tu cyfnewid

truka|tzaile XXXXX

truke cyfnewid (l-osodiad) yn gyfnewid am

truke|modu XXXXX

trukes|ak gefel

trumoi taranau, tyrfau

trumoi|hots swn taran

trumonada XXXXX

tsar XXXXX

tsarina XXXXX

tt sain sy'n cymerd lle t wrthffurfio bachigynnau yn y Fasgeg Unedigac yn nhafodieithoedd y Gogledd

ttantta difern bach

ttiki

ttipi bach bach

ttipitto bach bach

tu egin poeri

tu poer

tuba tiwba

tuberkulu XXXXX

tubo tiwb

Tulebras cynghorfan

tulipan tiwlip

tumore XXXXX

tunel twnel

tuntun drwm Basgaidd

tupust egin taro, gwrthdaro

tupust gwrthdrawiad sŵn gwrthdrawiad

tupust|eko sydn

tupustean XXXXX

turbi|propultsio XXXXX

turbulentu XXXXX

turismo twristiaeth (car) salwn

turista ymweldd, twrist

turroi XXXXX

turrusta XXXXX

turrustan XXXXX

turrustatu XXXXX

turrut egin XXXXX

Turtzioz cynghorfan

turut|aldi XXXXX

turut|ari XXXXX

turut|eria XXXXX

turuta trwmped

turutu XXXXX

tut XXXXX

Tutera

tutik era ez XXXXX

tutore XXXXX

tutorego XXXXX

tutu tiwb, pibell cont, fwlfa

tutueria

tutuitxurako XXXXX

tutulu XXXXX

txabola sied (ci) cenel

txabusina gwn llawfeddg

txahal llo

txairo ysgafn ysgafndroed

txakolin tjacoln, gwin chwerw Gwlad y Basg

txakolin|degi XXXXX

txakun XXXXX

txakur ci

txakur|kume ci bach

txakur-katu egon bod ben-ben 'i gildd

txakur-katu|tan egon ffraeo

txakurr|aren|ak esan dweud geiriau mawr

txakurr|aren|ak geiriau mawr

txakurr|eme gast

txakurr|etxe

txal sil

txal|buru penbwl

txalaparta drwm Basgaidd

txalapartari

txaldan ffl llwfrgi

txaldan|keria twpdra

txaleko gwasgod

txalet shalei (chalet)

txalma cyfrw

txalo curo dwlo, cymeradwaeth

txalo|ak jo cymeradwo, curo dwlo

txalo|aldi

txalo|garri canmoladw

txalo|ka dan guro dwlo

txalo|tu curo dwlo, cymeradwo

txalupa cwch

txalupa|ri cychwr

txamarra siaced ledr zip

txanbelin hyfrd

txanbigur|tu

txanda tro (mewn ciw) apwntment

txanda|ka pob un yn ei dro, ar dro, bob yn ail, y naill ar l y llall

txanda|ka|tu

txanda|ka|tu

txanda|tu gwneud rhwbeth yn ei dro

txandal siaced dracswt

txanel cwch gwaelod-fflat

txango taith

txango|lari

txangurro cranc = cranc-copn draenog

txanka coes

txanket cloff

txano cap nos (car) cwfl

txanotzar

txanpinoin madarch

txanpon darn arian, tocn (= darn arian)

txanpon|du bathu

txanpon|gile bathwr

txanpon|gintza bathiad

txanpon|jale

txantai

txantx|etan XXXXX o ran hwl

txantxa txanta egin jocan

txantxa jc

txantxan|gorri (adern) erithacus rubecula = robin goch

txantxar pydredd (= pydredd dannedd)

txantxo masg

txantxo|tu masgio

txapa bathodn

txaparrada

txapel berei (beret)

txapel|dun pencampwr (ll = un s'n gwisgo berei)

txapel|keta campwriaeth

txapel|oker

txapelket|a|ren sail|ka|pen dosbarthiad yr enillwr ar l pencampwriaeth

txapin math ar esgid (un agored gwadnau tenau)

txaplata XXXXX patshn

txapligu tn gwllt

txar drwg txar-txarra drwg iawn

txar|keria anfadwaith

txar|tegi iard sgrap

txar|to yn ddrwg

txar|tu mnd yn sl?

txara

txara|di

txaranga band pres

txaratila

txarlatan clebrwr

txarr|ago gwaeth

txarr|ean o'i hanfodd, trw orfodaeth

txarrantxa

txarrantxa|tu

txarri

txarri|boda prd o fwd ar l lladd mochn

txarro mwg cwrw drwg

txartel bil|tzaile (e) (gorsaf drenau) goruchwliwr tocynnau

txartel leiha|tila ffenestr docynnau

txartel zabal|tzaile gwerthwr tocynnau

txartel cerdn tocn

txartel|ari XXXXX


txartel|degi tocynfa

txartel|tzar

txartel|zorro

txartelbiltzaile


txarto egon bod ar gam

txarto har|tu blino, aflonyddu ar

txarto yn ddrwg, yn gam

txasi (car) shasi

txatal patshn

txatarr|ari marsiandwr sgrap

txatarra darn o fetel sgrap

txatxala

txatxala-patxala dan falu awr hitz egin txatala-patxala malu awr

txatxamur pisiad

txatxamurka egin pinsho

txatxamurka dan binsho

txatxar dibws

txatxarmur|kada XXXXX

txatxu

txatxu|keria

txaurina XXXXX

txegos|keta treuliad

txegosi treulio

txeke siec

txekor XXXXX

txepel llwfrgi

txepel|du

txepel|keria llwfrdra

txepetx (adern) troglodytes troglodytes = drw fach

txer|katu archwilio

txer|taka

txera XXXXX deallusrwdd

txera|tsu annwl, caredig

txera|z yn annwl

txermen peren = peren fach

txerpolari pedler

txerren diafol

txerri mochn

txerri|aska cafn moch

txerri|keria budreddi tro gwael

txerri|ki cig moch

txerri|korta cwt moch lle brwnt

txerri|kume

txerta|keta asiad

txerta|tu asio (coeden)

txerto blagurn

txet|ola shed

txetxe

txibia morgyllell, sgwid

txibirita math ar lygad ddd

txigor|tu

txika|tu

txikarr|etan

txiker

txiki bach (taldra) br

txiki|garri

txiki|ka

txiki|tan

txiki|tan|dik

txiki|tasun

txiki|tu torri'n ddarnau tynnu ati, lleihu

txiki|txo bach bach

txikizio XXXXX

txikle gwm cnoi

txiko ebol

txikoria XXXXX

txikot rhaff = rhaff drwchus

txilar grug

txilbor bogail

Txile Tjile

txili|purdi XXXXX

txilibist|ari XXXXX

txilibista ffliwt

txilibitu chwisl trn chwibanogl

txilin|lore (planhign) campanula rotundifolia cloch yr eos, clychls

txilina cloch fach

txilio XXXXX

txilio|ka XXXXX

tximeleta ir fach yr haf

tximini shimnai

tximino mwnci

tximist mellten, llucheden

tximist|argi XXXXX

tximist|orratz tywysdd mellt

tximitxa XXXXX

tximu

tximur|tu crychu

tximurdura XXXXX

txin (iaith plant) arian

txin|era Tjeineg

txin|txarri XXXXX

Txina Tjeina

txina|tar Tjeinaidd

txina|tar Tjeiniad

txinbo (adern) sylvia communis = llwdfron (llysenw) un o Bilbo

txindor XXXXX

txinel XXXXX

txinela (esgid) sandal traeth, fflipfflop

txinga eroate|a cystadleuaeth codi pwsau metel

txingar marworn

txinget modrw fetel ar wal clicied drws

txingoka (gm) llam untroed

txingor egin XXXXX

txingor cesair, cenllsg

txingorr|a egin bwrw cesair, bwrw cenllsg

txingorr|aldi XXXXX

txingote XXXXX

txinpantze XXXXX

txinpart gwreichionen

txinpart|akurti|ka joan mnd fel y fellten

txinpart|akurti|ka dan gynhyrchu gwreichion

txint dim bd

txinta (offern cerdd) sumbal

txintxeta pin bs bawd

txintxila XXXXX

txintxirrin ratl baban

txintxo cywir, gonest

txinurri

txio egin cloc hdar, trydaru

txio cloc hdar, trydar

txio|ka XXXXX

txipiroi morgyllell, sgwid

txipristin XXXXX

txipristin|du XXXXX

txirene XXXXX

txiri|kord plethen wallt

txirimola XXXXX

txirio XXXXX

txiripa siawns

txirkanda bs bach

txirla glutbsg, cragenbsg dwgragennog o'r genws Pectinidae

txirlora shafinsen bren

txiro XXXXX

txirola XXXXX

txirri (adern) pluvialis apricaria = cornicll y myndd

txirri|ka sbwl = peth y dirwir rhaff / cotwm / gwifren

txirri-mirri mn jobsus

txirrin cloch (= cloch ddrws) cloch (= cloch feic)

txirrin|dola (llong) modrw angori

txirrindu beic

txirrindu|lari beiciwr

txirringa olwn

txirrio XXXXX

txirrist|a|leku (chwaraefa blant) llithren

txirrist|ada llithriad

txirrista sled

txirrista|tu XXXXX

txirrita XXXXX

txirtxilu XXXXX

txirula ffliwt o Zuberoa

txispildu XXXXX

txistagarri XXXXX

txiste jc

txistoki XXXXX

txistor selsig denau o borc

txistu egin XXXXX

txistu jo chwibannu, canu'r txistu

txistu math ar chwiban

txistu|kada XXXXX

txistu|lari canwr txistu

txit iawn

txit|aldi XXXXX

txita cw

txita|tu XXXXX

txitean-pitean yn aml, yn gyson

txitxar XXXXX

txitxardin XXXXX

txitxare llyngyren abwdn

txitxarro pysen lygod

txitxi|burduntzi (trychfil) gwas y neidr

txitxi|parra XXXXX

txitxil cala, pidn

txitxil|du XXXXX

txitxilin

txitxilin|punta blaen pidn, blaen cala

txitxirio pysen lygod

txiz|ontzi pot piso

txiza egin piso

txiza troeth, wrin, lleisw, piso

txiza|gale izan bod ag awdd piso ar

txiza|gale awdd piso

txiza|larri izan

txiza|larri

txiza|toki XXXXX

txizati

txo XXXXX

-txo XXXXX

-txo|ago tipn bach mw... (ar l ansoddair)

txofer gyrrwr

txokar|tu XXXXX

txoko cornel, cilfach bwt cymdeithas ciniawa

txoko|keria XXXXX

txokola|tegi XXXXX

txokolat|ari XXXXX

txokolat|ontzi XXXXX

txokolate siocled

txokor cobn maiz ar l tynnu'r hadau

txol|arte amser rhdd egwl

txol|arte|etan ar ambell i foment sbr

txola XXXXX

txolarre (adern) llwd to

txolet (Cristnogaeth) pot at ddwr swn mewn gwasanaeth crefyddol

txolin XXXXX

Txomin

txominbelar XXXXX

txonbo XXXXX

txondar

txondor pentwr o coed at wneud siercol

txongil XXXXX

txonta (adern) fringilla coelebs = ji-binc

txopa (llong) llw, pen l

txorakilo XXXXX

txoraxka XXXXX

txori adern

txori|arrain XXXXX

txori|buru un penchwiban

txori|denda XXXXX

txori|galdu XXXXX

Txori|herri-Lezama

txori|kume XXXXX

txori|malo bwgan brain

txori|tegi diop gwerthu adar

txoripito XXXXX

txorizain XXXXX

txorizo tjoriso = selsigen borc sbeisld o Wlad y Basg

txorkatila XXXXX

txoro XXXXX

txorro-morroka (gm) llam llyffant

txorrota tap = lle i gael dwr

txorrotxio XXXXX

txorta XXXXX

txosna cwt stondin gwerthu dioddd mewn gwl

txosten adroddiad = adroddiad ysgrifenedig

txostenemaile XXXXX

txotio XXXXX

txoto XXXXX

txotxakeria XXXXX

txotxatu XXXXX

txotxolo XXXXX

txotxolo|keria XXXXX

txotxongilo pwped chordynnau

txu egin XXXXX

txu XXXXX

txukrut sauerkraut

txuku|txuku dymi babi

txukun taclus

txukun|du tacluso

txukun|tasun XXXXX

txukunki XXXXX

txuleta (cig) golwth

txulia|tu XXXXX

txundi|dura XXXXX

txundi|garri XXXXX

txundi|tu synnu

txupete dymi babi

txuri XXXXX

txurr|ontzi XXXXX

txurro|denda XXXXX

txurro|gile XXXXX

txurru XXXXX

txurrut XXXXX

txurten (planhign) coes deilen, blodyn neu ffrwthn

txutxizotz 'pincho' (bwd a weinir mewn bar fel rhagbrd)

txutxu XXXXX

txutxu-mutxu egin sibrwd, sisial

txutxu-mutxu sibrwd, sisial

txutxu-mutxu|ak egon sibrwd

txutxu-mutxu|ak dan sibrwd

-tza- XXXXX

-tzat enwau cyffredinamhenodoldifywion a bywion3 -tzat ar l llafariad ac ar l cytsain1 erbynnol enwau personau3 -tzat ar l llafariad ac ar l cytsain1 erbynnol enwau lleoedd3 -tzat ar l llafariad ac ar l cytsain


-tze (olddodiad) = gweithred

tze|a XXXXX

-tze|a|ga|tik

-tze|ko er mwn
(-tzeko) zori|an egon bod ar fin (gwneud peth)


-tze|ko|tan

-tze|ra (mnd, etc) i (wneud rhwbeth) - ffurf ar -te|ra qv

-tze|ra|ko (goddrch etc) at / er mwn (wneud rhwbeth) - ffurf ar -te|ra|ko qv

-tze|ra|ko|an (dynoda'r union brd y gwneir peth)

-tzen gweithred arferol

-tzu llawer

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA