1322k  Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal·lčs : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh dķkshųnųri
 

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_u_1322k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron
 

GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN U
 Adolygiad diweddaraf  05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topņnims del Paķs Basc (llista de les formes dels topņnims en llengüa estrangera - francčs i castellą - i les formes autņctones)

 

Cafodd ffeiliau’r geiriadur hwn, a wnaed gennyf  rhwng 1985 a 1995, eu difw’no r’wsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser i’w diwygio r’wbr’d

 

 

 

u  unfed llythyren ar ddeg yn yr w’ddor; enw: u  

U|bide  cynghorfan  

u|bide  ffos (sianel ddŵr)     pibell ddŵr  

ubel  porffor  

ubel|du   XXXXX

ubel|dura   XXXXX

ubel|tasun   XXXXX

ubel|une  clais  

ud|azken  hydref  

uda  haf  

uda|berri  gwanw’n  

uda|berri|lore  briallen  

uda|leku  gwers’ll haf i blant  

uda|ra|ko  (ans) haf = at yr haf  

uda|te   XXXXX

uda|ti|ar  un s’'n treulio ei w’liau haf mewn lle  

Udabe

udal  cyngor tref     (ans) tref, trefol  

udal|barru|ti  ardal yn perth’n i gynghordre  

udal|batza  cyngor y dref  

udal|di   XXXXX

udal|erri  cynghorfan, ardal cynghorfan  

udal|etxe  pencadl’s cynghorfan, neuadd y dre  

udal|tzain  heddwas trefol  

udare  gellygen  

udaro   XXXXX

ufatu   XXXXX

ugaber  dyfrgi  

ugal|kor  ffrw’thlon  

ugaldu  cynyddu  

ugalkortasun   XXXXX

Ugao  (Ugao / Miraballes) cynghorfan  

ugar

ugari  cyforiog, gorlawn, helaeth  

ugari|ki   XXXXX

ugari|tasun  gorlawnder  

ugari|tu   XXXXX

ugatz   XXXXX

ugazab|andre  gwraig y pennaeth / bņs  

ugazaba  pennaeth, bņs  

ugazaita   XXXXX

ugazalaba   XXXXX

ugazama   XXXXX

ugazeme   XXXXX

ugaztun  mamal 

uger   XXXXX

uger|tsu   XXXXX

uger|tu   XXXXX

uhaga  pwmp dŵr  

uhal  gwreg’s  

uhaldi   XXXXX

uhaleria   XXXXX

uhandre  madfall  

uharka  cronfa ddŵr  

uharri   XXXXX

uharte  yn’s     Uharte (Nafarroa) cynghorfan  

Uharte-Arakil  cynghorfan     ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Uchaf (Uharte-Arakil)  

Uharte-Garazi  cynghorfan  

Uharte-hiri  cynghorfan  

uhaska   XXXXX

uhaza  letysen  

uher   XXXXX

uhin  ton  

uhin|du   XXXXX

uhin|dura   XXXXX

uhin|higidura   XXXXX

uhin|tsu  tonnog  

uhin|urra|tegi  morwal, torglawdd  

uhol

uhol|de  gorlif  

uhukati   XXXXX

uhuketa   XXXXX

Uitzi

uka|ezin   XXXXX

uka|kor   XXXXX

uka|londo   XXXXX

uka|pen   XXXXX

uka|tu  gwadu  

uka|tzaile   XXXXX

ukabil  dwrn  

ukabil|kada  dyrnod  

ukal|ondo

ukamen  gwadiad, gwrthodiad, negyddiad  

ukan   XXXXX

Ukar  cynghorfan  

ukazio   XXXXX

ukendu  eli  

uki|aldi   XXXXX

uki|bera   XXXXX

uki|ezin   XXXXX

uki|gabe   XXXXX

uki|garri

uki|men   XXXXX

ukina  cyffyrddiad  

ukitu  cyffwrdd  

ukitze   XXXXX

uko egin  rhoi'r gorau i  

uko  gwadiad  

ukondo  penelin  

ukondo|kada   XXXXX

Ukraina  Wcrain  

ukuilu   XXXXX

ule

ule|tse

ule|zuri

uler|gaitz  anodd deall  

uler|garri  dealladw’  

uler|kor   XXXXX

uler|men   XXXXX

uler|t|erraz  hawdd ei deall, dealladw’  

uler|tu  deall  

uler·tu (berf)
(uler, uler·tu, uler·tu·ko; uler·tzen)
1 deall
TARDDIAD: (
uler = deall) + (-tu = olddodiad berfol) 

 

ulerterazi   XXXXX

ulerterraz   XXXXX

ulertezin   XXXXX

Uli   XXXXX

ultramore   XXXXX

ultrasoinu   XXXXX

Ultzama  cynghorfan     brodor: ultzamar  

ultzera   XXXXX

ultzeratsu   XXXXX

Ultzurren

ulu  nad  

ulu|lari   XXXXX

um|aldi   XXXXX

um|ez|aro  plentyndod  

uma|tu  epilio  

ume (enw)
1 plent’n

 

ume  plent’n  

ume|a egin  (anghyf) geni  

ume|dun   XXXXX

ume|keria  plent’neiddrw’dd  

ume|koi   XXXXX

ume|kondo

ume|moko   XXXXX

ume|ordi  plent’n wedi ei fabw’siadu  

ume|tan  yn blent’n = pan yn blent’n  

ume|tsu   XXXXX

ume|tu   XXXXX

ume|zain  gofalwr plant  

ume|zurtz  plent’n amddifad  

ume|zurtz|tegi   XXXXX

ume·dun (ansoddair)
1 beichiog
TARDDIAD: (
ume = plent’n) + (-dun = “s’dd gan (r’wun)” ) 

 

ume·tan (adferf)
1 pan yn blent’n
TARDDIAD: (
ume = plent’n) + (-tan olddodiad s’dd yn dynodi amser) 

 

umil  gostyngedig  

umil|garri  gostyngeiddiol  

umil|keria   XXXXX

umil|ki   XXXXX

umil|tasun  gostyngeiddrw’dd  

umila|tu   XXXXX

umo  aeddfed  

umo|tasun   XXXXX

umore  humour  

una|tu   XXXXX

unain  bugail gwartheg  

unan praka  jīns  

Unanu

Unaso

Undüreińe

une  eiliad, amrant’n  

unibertsal|ki   XXXXX

unibertsal|tasun   XXXXX

unibertsit|ari  myfyriwr prifysgol  

unibertsital   XXXXX

unibertsitate  prifysgol  

unibertsitate (enw)
1 prifysgol
Euskal·herri·ko Unibertsitate  (Euskalherriko Unibertsitate) Prifysgol Gwlad y Basg
Gales·eko Unibertsitate (Galeseko Unibertsitate) Prifysgol Cymru


 

unibertso   XXXXX

unide   XXXXX

uniformatu   XXXXX

uniformatzaile   XXXXX

uniforme (enw)
1 ķwnifform
TARDDIAD: O’r Gastileg
uniforme = ķwnifform  

 

uniforme  ķwnifform  

uniforme|tasun   XXXXX

unitate   XXXXX

untxe  cwningen  

untxi

untxi|tegi   XXXXX

untze

untzi  cwch  

untzi|dun   XXXXX

untzi|gain  (llong) dec      XXXXX

untzi|gintza   XXXXX

untzi|hatz   XXXXX

untzi|jabe   XXXXX

untzi|lari   XXXXX

untzi|mutil   XXXXX

untzi|oihal  (llong) hw’l  

untzi|ra|tu  m’nd ar fwrdd llong  

untzi|teria  sgwadron o gychod  

untzir|aldi   XXXXX

untzirapen   XXXXX

Untzitzibar  cynghorfan  

Untzu  cynghorfan  

Unzubieta   XXXXX

upa

upa|gin   XXXXX

upa|tegi   XXXXX

upela  baril hd 455

upela|tegi   XXXXX

ur (enw)
1 dw^r
2 sudd
laranja-ur = sudd oren
limoi-ur = sudd lemwn   

Ur ·basa (enw)
1 myn’dd-dir yn Nafarroa    
TARDDIAD: Ur·basa < Lur·basa “tir gw’llt”

ur ·begi (enw)
1 ffynnon
TARDDIAD: “llygad dw^r” (ur = dw^r) + (begi = llygad) 

ur ·bonba (enw)
1 pwmp dw^r
TARDDIAD: (ur = dw^r) + (bonba = pwmp)  


ur ·buru (enw)
1
ffynnon
TARDDIAD: (
ur = dw^r) + (buru = pen) 


ur gazi   XXXXX

ur geza   XXXXX

ur gorri  dŵr durll’d, dŵr haearn, dŵr ffynnon ā blas haearn arno  

ur  cneuen g’ll   

ur  dŵr     sudd  

ur|aga  pwmp  

Ur|basa  myn’dd-dir yn Nafarroa  

ur|bazter  glan afon, glan y mōr  

ur|begi  ffynnon  

ur|behera   XXXXX

ur|bizi   XXXXX

ur|bonba  pwmp dŵr  

ur|buru  ffynnon  

ur|eta|ra joan  m’nd i'r dŵr  

ur|eta|ra|tu   XXXXX

ur|eta|ra|tze   XXXXX

ur|eta|tik etorri  dod o'r dŵr  

ur|ez|t|odi  hos = pibell ddŵr ystw’th  

ur|ez|ta|pen errten  ffos dyfrhįu  

ur|ez|ta|tu  dyfrhįu  

ur|guilu   XXXXX

ur|guilu|tasun   XXXXX

ur|guilu|tsu|ki   XXXXX

ur|gurutze  cymer /  

ur|indar  pŵer heidro-electrig  

ur|jauzi  cw’mp dŵr, sgwd  

ur|laster   XXXXX

ur|mahel  ll’n bach
pysgodl’n, etc)


ur|oiland  gallinula chloropus = iār ddŵr  

ur|oilo  rallus aquaticus = rhegen y dŵr  

ur|ontzi  tanc dŵr  

ur|pe  lle dan y dŵr  

ur|pe|k|untzi  llong danfor  

ur|pe|kari  nofiwr tanfor  

ur|pe|ko arrantza  pysgota tanfor  

ur|pe|ko betaurr|eko  masg tanfor  

ur|pe|ko tresn|ak  offer nofi tanddwr  

ur|pe|ko  tanddwr, tanfor  

ur|pe|r|alde   XXXXX

ur|pe|ra|tu   XXXXX

ur|pe|tu   XXXXX

ur|tegi  tanc dŵr     cronfa ddŵr  

ur|tu  (eira) toddi     (metel) toddi  

ur|txakur  dyfrgi  

ur|txintxa  (anifail) scirius vulgaris = gwiwer  

ur|tza|pen   XXXXX

ur|tzaldi   XXXXX

ur|tzale   XXXXX

Ur|zelai  enw lle, cyfenw; cae'r nant  

ura falta  prinder dŵr  

urakar  ceff’l dŵr  

uranio  uraiwm  

Urano  Wranws (duw)     Wranws (planed)  

Urantzia  cynghorfan  

Urbi

urda|ki  bacwn  

Urda|zubi  cynghorfan  

urdai  bloneg moch     cig moch  

urdai|azpi|ko  ham  

urdai|tegi  siop cig’dd (s’'n arbenigo mewn cynhyrchion cig moch)  

urdail  stumog  

Urdaitz

urdanga  hwch     putain, hwren  

Urdanotz

urde  baedd     moch’n = person  

urde|gantz  bloneg moch  

urde|zain  bugail moch  

Urdiain  cynghorfan  

urdin argi  glas golau  

urdin ilun  glas tyw’ll  

urdin  glas     glas = lliw'r w’bren  

urdin|du   XXXXX

urdin|ska   XXXXX

Urdińarbe  cynghorfan  

Urdirotz

Urduliz  cynghorfan  

urdun   XXXXX

Urduńa  cynghorfan  

urduri egon  bod yn aflon’dd  

urduri  (person) aflon’dd, anesmw’th  

urduri|ki   XXXXX

urduri|tasun   XXXXX

urduri|tu   XXXXX

urepel   XXXXX

Urepele  cynghorfan  

Ureta

urez|t|ontzi  can dyfrhįu  

urez|ta|pen   XXXXX

urgaineztatu   XXXXX

urgainezte   XXXXX

urgazle   XXXXX

urgeldi   XXXXX

urgora   XXXXX

urguilu|tu   XXXXX

uri

Uri|barri

uri|bazter  maestref  

Uri|bazterr|a  enw lle, cyfenw; y faestref  

Uri|be  enw lle, cyfenw; rhan isaf y dre  

Uri|be-Etxe|barri  cynghorfan  

Uri|mazal

Uri|zaharr|a  cynghorfan  

urin  (Iparr|alde) saim moch     ymen’n  

urinda|tu   XXXXX

urindatzaile   XXXXX

Uriona  cynghorfan  

Uritz

urk|abe  crocbren  

urka  fforch wair     crocbren  

Urka|bustaiz  cynghorfan  

urka|mendi   XXXXX

urka|mendu   XXXXX

urka|tu  crogi  

urka|tzaile  crogwr  

Urketa  cynghorfan  

urki  bedwen betula pendula  

Urki|aga  enw lle, cyfenw; lle bedw  

urkila  pin gwallt  

Urkodoi   XXXXX

urkuilu  ffon ddw’big  

urlia   XXXXX

urlo

urmael   XXXXX

Urnieta (Gipuzkoa)  cynghorfan  

Urniza

urputzu   XXXXX

urra

urra|dura   XXXXX

urra|garri   XXXXX

urra|kada  crafiad  

urra|keta   XXXXX

urra|tu  crafu  

Urrail-Ekialdekoa  cynghorfan  

Urrasun

urrats  cam, brasgam     ōl troed  

Urraul-behekoa  cynghorfan  

Urraul-goikoa  cynghorfan  

urre

urre  aur  

urre|botoi  blod’n mel’n, crafanc y frān  

urre|dun   XXXXX

urre|gin   XXXXX

urre|gintza   XXXXX

urre|gorri  aur  

urre|gorri|zko  aur = wedi ei gwneud o aur     euraidd  

urre|ketari   XXXXX

urre|lan  eurwaith, addurnwaith aur  

urre|txori  (ader’n) oriolus oriolus = eur’n  

urre|zko

urrebits   XXXXX

urrelili   XXXXX

Urrestilla

urretx  (coeden) corylus avellana = collen {urritz}  

Urretx|a  enw lle, cyfenw; y gollen  

urretxindor  (ader’n) luscinia megaryncha = eos  

Urretxu  cynghorfan  

Urrexola

urreztatu   XXXXX

urri  mis Hydref  

urri  prin  

urri|tasun  prinder  

urri|tu  lleihįu  

urrikalde   XXXXX

urrikalgarri   XXXXX

urrikari   XXXXX

urriki  c’dymdeimlad  

urritz  (coeden) corylus avellana = collen  

Urritz|a’’’ (Nafarroa)   Nafarroa (yn ōl map Bonaparte)

Urritzelki

Urritzola

Urrobi

Urrosolo  enw lle, cyfenw; llw’n c’ll  

Urrotz

urru|ti   XXXXX

urru|ti|ra|tu   XXXXX

urruki

urruma   XXXXX

urrun  pell  

urrun|dik  o bell, o hirbell  

urrun|du   XXXXX

urrun|go  pell, anghysbell  

urrun|kide   XXXXX

urrun|kor   XXXXX

urrun|tasun   XXXXX

urrun|tu  ymbellhįu, symud i ffwrdd  

Urrunaga

Urruńa  cynghorfan  

urrutizkin   XXXXX

Ürrüxtoi-Larrabile  cynghorfan   

urt|aro  tymor  

urt|ezin   XXXXX

urtar   XXXXX

urtarril  mis Ionawr  

Urtasun

urte asko|tan    

urte  blw’dd’n  

urte|ak bete  cael pen-blw’dd  

Urte|berri|a  y Flw’dd’n New’dd  

urte|bete|tze  pen-blw’dd  

urte|buru   XXXXX

urte|kari   XXXXX

urte|ko  blynyddol     joan den urte|ko   y llynedd  

urte|ro   XXXXX

urte|tsu   XXXXX

urte|urren  blw’ddiant  

urte|zahar   XXXXX

urte·bete enw blw’dd’n gyfan, blw’dd’n gron
[urte = blw’dd’n, bete = llawn]

urte·bete·tze enw pen-blw’dd
[urte = blw’dd’n, bete = llawn, tze = olddodiad enwol ]
■ urte·bete·tze egun enw pen-blw’dd, d’dd pen-blw’dd x
gaur nire urte·bete·tze egun·a da
·····
 

 
 

 
 urten   XXXXX

urtsu   XXXXX

urtu|ezin   XXXXX

urtu|garri   XXXXX

Urtuella  cynghorfan  

urtza|ro   XXXXX

Urtzi  Duw  

urun

Urzainki  cynghorfan     ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Erroncarieg (Urzainki, Erronkari)  

us|antza   XXXXX

usa|kume   XXXXX

usa|tegi   XXXXX

usa|tu  defnyddio  

usadio   XXXXX

usai|men   XXXXX

usain  arogl  

usain|du  aroglu  

usain|gabe   XXXXX

usain|garri   XXXXX

usain|gozo  persawr  

usain|tsu   XXXXX

usaio   XXXXX

usan|du

usapal   XXXXX

usario   XXXXX

Usetxi

Usi

usin   XXXXX

usma   XXXXX

usma|tu   XXXXX

usna  arogl = arogliad, synnw’r arogleuo  

usna|kari  da ei arogl  / ei harogl  

usna|tu   XXXXX

uso  colomen  

Usotz

usta  chwip  

uste den|ez  credir  

uste izan  meddwl, credu  

uste ukan   XXXXX

uste  barn, piniwn  

uste|gabe   XXXXX

uste|gabe|an   XXXXX

uste|kabe  syrpréis  

uste|tsu   XXXXX

uste|z  yn 'y marn ķ  

ustel  pydredig, llygredig  

ustel|du   XXXXX

ustel|gabe   XXXXX

ustel|gaitz   XXXXX

ustel|keria  llygriad (= coll gwerthoedd moesol)   

ustel|kor   XXXXX

ustel|tasun   XXXXX

ustel|tzaile   XXXXX

ustia|tu   XXXXX

usu  yn aml  

Usua  cynghorfan  

Usurbil  cynghorfan  

usurpa|tu   XXXXX

usurpa|tzaile   XXXXX

Uterga  cynghorfan  

utikan   XXXXX

utz  gadael     caniatįu  

utz|i

utzi|era   XXXXX

utzi|ezin  amhosibl i'w roi o'r neilltu  

uxa|tu  gyrru ofn ar  

uxa|tzaile   XXXXX

Uxanuri  cynghorfan  

uzker   XXXXX

uzker|ti   XXXXX

uzkerr|ontzi   XXXXX

uzketa   XXXXX

uzkin   XXXXX

uzkur   XXXXX

uzkur|dura   XXXXX

uzkur|tu   XXXXX

uzta  cynhaeaf  

uzta|il  mis Gorffennaf  

uzta|il|eko  mis Gorffennaf = yn perth’n i fis Gorffennaf  

uztabil|gailu   XXXXX

uztai  (offerynnau cerdd) bwa     (baril) c’lch  

uztapiku   XXXXX

uztar  (ychen, etc) iau  

uztar|tu   XXXXX

uztar|tu|rik dago   XXXXX

Uztaritze  cynghorfan     ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Naffareg Isaf (Uztaritze, Kanbo, Ezpeleta, Itsaso)  

Uztarroze  cynghorfan     ardal dafodieithol, is-dafodiaith o Erroncarieg (Uztarroze, Izaba)  

uzte  hepgoriad  

Uztegi

 
 

 


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymrįeg)
On sóc?
Esteu visitant una pągina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal|les-Catalunya) (catalą)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weų(r) ąm ai? Yłu ąa(r) vķziting ų peij frņm dhų "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katųlóunių) Wébsait (Ķngglish)

CYMRU-CATALONIA