1337k  Geiriadur Basgeg-Cymraeg : Diccionari basc-gal·lès : Basque-Welsh Dictionary : Bask-Welsh díkshĝnĝri

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_basgeg_cymraeg_AZERIA_z_1337k.htm

Yr Hafan

..........1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

............................. 1798k Geiriaduron - tudalen dewis seiliaith y geiriadur

.......................................1794k Cynhwyslen i'r Geiriaduron yn Gymraeg ar y wefan hon

....................................................0048k Mynegai i'r Geiriadur Basgeg

 

.....................................................................y tudalen hwn


.. 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Adran 5: Geiriaduron
 

GEIRIADUR BASGEG-CYMRAEG

LLYTHYREN Z
 Adolygiad diweddaraf  05 04 2002

 

0448k
Enwau lleoedd Gwlad y Basg (rhestr o ffurfiau llygredig Ffrangeg a Chastileg a'r ffurfiau brodorol)
Topònims del País Basc (llista de les formes dels topònims en llengüa estrangera - francès i castellà - i les formes autòctones)

 

   

Cafodd ffeiliau’r geiriadur hwn, a wnaed gennyf  rhwng 1985 a 1995, eu difw˙no r˙wsut.

Yr wyf wedi rhoi yr hyn a oedd yn bosibl ei achub ar y tudalennau hyn, gan obeithio cael amser i’w diwygio r˙wbr˙d

 -z  enwau cyffredinamhenodoldifywion a bywion3 -z ar ôl llafariad, -ez ar ôl cytsain)pwncgalde|zkagof˙n = y weithred o holi am beth (am = olddodiad -z)

Orduez eta egunez galde|zka
gof˙n am yr amser ac am y d˙dd
E

preguntandoEEEE hd 371 żżżż

 

1 (defn˙dd)  zilarr|ez egin|a da = o arian mae wedi ei gwneud  

 

2 (iaith) latin|ez jakin = gw˙bod Lladin euskara|z hitzegin = siarad Basgeg

 

3 (cerb˙d)    auto|z = mewn car, gyda'r car hegazkin|ez = mewn awyren tren|ez = mewn trên, gyda'r train

 

4 (llw˙br) mendi|z = dros y myn˙dd itxaso|z = dros y môr lurr|ez = dros y tir

5 (ymadroddion eraill i ddynodi ym mha fodd) bake|z bizi izan = b˙w mewn heddwch

 

6 (ar ôl ffurf anherfynnol y ferf = trw˙) ikastola|ra etorri|z, asko ikas|ten dugu = trw˙ f˙nd i'r ysgol, dysgwn lawer

 

i ffurfio arddodiaid-

-z gainera  ar wahân i, yn ogystal â  

-z gero  oddi ar  

 

 

Z, z  chweched llythyren ar hugain yn yr w˙ddor Rufeinegenw Basgeg: zeta  

z|a|it|za|da|n ukan3 - presennol dibynnol) (fel yr) w˙f + chi (unigol
 


z|a|it|za|gu ukan 11 - gorchmynnol)chi (unigol
+ bydded i ni


z|a|it|za|gu|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel yr) yd˙m + chi (unigol


z|a|it|za|ke (zu hark) ukan 5 - presennol galluogol
gall hi / ef + chi (unigolz|a|it|za|ke|gu ukan 5 - presennol galluogol
gallwn ni + chi (unigol


z|a|it|za|ke|t ukan 5 - presennol galluogol
gallaf fi + chi (unigol


z|a|it|za|ke|te ukan 5 - presennol galluogol
gall hi / ef + chi (lluosog)


z|a|it|za|ke|te ukan 5 - presennol galluogol
gallant hw˙ + chi (unigol


z|a|it|za|ke|te|gu ukan 5 - presennol galluogol
gallwn ni + chi (lluosog)


z|a|it|za|ke|te|t ukan 5 - presennol galluogol
gallaf fi + chi (lluosog)


z|a|it|za|ke|te|te ukan 5 - presennol galluogol
gallant hw˙ + chi (lluosog)


z|a|it|za|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel y) mae + chi (unigol


z|a|it|za|t ukan 11 - gorchmynnol)

z|a|it|za|te ukan 11 - gorchmynnol)bydded iddi / iddo + chi (lluosog)

z|a|it|za|te ukan 11 - gorchmynnol)bydded idd˙nt hw˙ + chi (unigol


z|a|it|za|te|da|n ukan3 - presennol dibynnol)

z|a|it|za|te|gu ukan 11 - gorchmynnol)

z|a|it|za|te|gu|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel yr) yd˙m + chi (lluosog)

z|a|it|za|te|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel y) maent + chi (unigol


z|a|it|za|te|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel y) maent + hi / ef

z|a|it|za|te|t ukan 11 - gorchmynnol)

z|a|it|za|te|te ukan 11 - gorchmynnol)bydded idd˙nt hw˙ + chi (lluosog)

z|a|it|za|te|te|n ukan3 - presennol dibynnol)(fel y) maent + hw˙

z|a|ki|zki|da|ke  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (unigol
+ iddi / iddo


z|a|ki|zki|da|ke|te  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (lluosog) + iddi / iddo


z|a|ki|zki|da|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (unigol
+ i mi


z|a|ki|zki|da|te  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (lluosog) + i mi

z|a|ki|zki|da|te|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (lluosog) + iddi / iddo

z|a|ki|zki|e  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (unigol
+ idd˙nt hw˙


z|a|ki|zki|e|ke  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (unigol
+ idd˙nt


z|a|ki|zki|e|ke|te  (izan 16 - presennol galluogol

gellwch chi (lluosog) + idd˙nt


z|a|ki|zki|e|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (unigol
+ idd˙nt


z|a|ki|zki|e|te  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (lluosog) + idd˙nt

z|a|ki|zki|e|te|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (lluosog) + idd˙nt

z|a|ki|zki|gu  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (unigol
+ i ni


z|a|ki|zki|gu|ke  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (unigol
+ i ni


z|a|ki|zki|gu|ke|te  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (lluosog) + i ni


z|a|ki|zki|gu|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (unigol
+ i ni


z|a|ki|zki|gu|te  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (lluosog) + i ni

z|a|ki|zki|gu|te|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (lluosog) + i ni

z|a|ki|zki|o  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (unigol
+ iddi / iddo


z|a|ki|zki|o|ke  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (unigol
+ iddi / iddo


z|a|ki|zki|o|ke|te zuek hari  (izan 16 - presennol galluogol
gellwch chi (lluosog) + iddi / iddo


z|a|ki|zki|o|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (unigol
+ iddi / iddo


z|a|ki|zki|o|te  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (lluosog) + iddi / iddo

z|a|ki|zki|o|te|n  (izan 14 - presennol dibynnol)(fel yr) + yd˙ch (lluosog) + iddi / iddo

z|a|ki|zki|t  (izan 22 - gorchmynnol)bydded i chi (unigol
+ i milagun zaikizkit! = helpwch fi!


z|a|ra  (izan 1 - presennol mynegol
yr yd˙ch (unigol


z|a|ra|te  (izan 1 - presennol mynegol
yr yd˙ch (lluosog)Gasteiz|era joan zarete? = aethoch i Gasteiz?

z|aitu|da|n ukan 1 - presennol mynegol
(oherw˙dd etc) bod genn˙f + chi (unigol
 / fu mod I yn eich (gweld) CHI / mai fi s˙dd yn eich...


z|at|zai|zki|da|te  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (lluosog) + i mi  


z|at|zai|zki|e  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (unigol
+ idd˙nt

z|at|zai|zki|e|te zuek haiei  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (lluosog) + idd˙nt

z|at|zai|zki|gu zu giri  (izan 12 - presennol mynegol

yr yd˙ch chi (unigol
+ i ni

z|at|zai|zki|gu|te zuek guri  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (lluosog) + i ni

z|at|zai|zki|o zu hari  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (unigol
+ iddi / iddo

z|at|zai|zki|o|te zuek guri  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (lluosog) + iddi / iddo

z|at|zai|zki|t zu niri  (izan 12 - presennol mynegol
yr yd˙ch chi (unigol
+ i mi

ŞŞzaude

z|i|r|a|te|ke|en  (izan 10 - gorffennol amodol
byddent hw˙ wedi  


z|i|te|z|en  (izan 4 - gorffennol dibynnol) buont hw˙  

z|i|te|z|ke|en  (izan 7 - dichonol galluogol
gallent hw˙ fod wedi  


z|in|te|ke|en  (izan 7 - dichonol galluogol) gallai hi / ef fod wedi  

z|in|te|z|ke|en  (izan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi  


z|in|te|z|ke|te|n  (izan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi  


z|int|u|da|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙f + chi (unigol
 


z|int|u|en ukan 2 - gorffennol mynegol
bu ganddi / ganddo + chi (unigol
 


z|int|u|gu|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙m + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke ukan 9 - presennol amodol
byddai hi / ef + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|da|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddwn i wedi + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|en ukan 10 - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|gu ukan 9 - presennol amodol
byddem ni + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|gu|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddem ni wedi + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|t ukan 9 - presennol amodol
byddwn i + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|te ukan 9 - presennol amodol
byddai hi / ef + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te ukan 9 - presennol amodol
byddent hw˙ + hi / ef + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|te|da|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddwn i wedi + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|gu ukan 9 - presennol amodol
byddem ni + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|gu|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddem ni wedi + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddai ef wedi + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddent hw˙ wedi + chi (unigol
 


z|int|u|z|ke|te|t ukan 9 - presennol amodol
byddwn i + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|te ukan 9 - presennol amodol
byddent hw˙ + chi (lluosog)  


z|int|u|z|ke|te|te|n ukan 10 - gorffennol amodol
byddai hi / ef wedi + chi (lluosog)  


z|int|u|zte|da|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙f + chi (lluosog)  


z|int|u|zte|gu|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙m + chi (lluosog)  


z|int|u|zte|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu ganddi / ganddo + chi (lluosog)  


z|int|u|zte|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu gandd˙nt + chi (unigol
 


z|int|u|zte|te|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu gandd˙nt + chi (lluosog)  


z|int|za|da|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu genn˙f + chi (unigol
 


z|int|za|gu|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu genn˙m + chi (unigol
 


z|int|za|ke ukan 7 - dichonol galluogol
gall hi / ef + chi (unigol
 


z|int|za|ke|da|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallwn fod wedi + chi (unigol
 


z|int|za|ke|en ukan 6 - gorffennol galluogol
gall fod wedi + chi (unigol
 


z|int|za|ke|gu ukan 7 - dichonol galluogol
gallwn ni + chi (unigol
 


z|int|za|ke|gu|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallem fod wedi + chi (unigol
 


z|int|za|ke|t ukan 7 - dichonol galluogol
gallaf fi + chi (unigol
 


z|int|za|ke|te ukan 7 - dichonol galluogol
gall hi / ef + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te ukan 7 - dichonol galluogol
gallant hw˙ + chi (unigol
 


z|int|za|ke|te|da|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallwn fod wedi + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|gu ukan 7 - dichonol galluogol
gallwn ni + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|gu|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallem fod wedi + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gall fod wedi + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + chi (unigol
 


z|int|za|ke|te|t ukan 7 - dichonol galluogol
gallaf fi + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|te ukan 7 - dichonol galluogol
gallant hw˙ + chi (lluosog)  


z|int|za|ke|te|te|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + chi (lluosog)  


z|int|za|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu genn˙m ganddi / ganddo + chi (unigol
 


z|int|za|te|da|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu genn˙f + chi (lluosog)  

z|int|za|te|gu|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu genn˙m + chi (lluosog)  

z|int|za|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu ganddi / ganddo + chi (lluosog)  

z|int|za|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu gandd˙nt + chi (unigol
 


z|int|za|te|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu gandd˙nt + chi (lluosog)  

z|int|zai|ZKI|da|ke  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ i mi  


z|int|zai|ZKI|da|ke|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + i mi  


z|int|zai|ZKI|da|ke|te  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + i mi  


z|int|zai|ZKI|da|ke|te|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + i mi  


z|int|zai|ZKI|da|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (unigol
+ i mi  


z|int|zai|ZKI|da|te|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (lluosog) + i mi  


z|int|zai|ZKI|e|ke  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|e|ke|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|e|ke|te  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|e|ke|te|en  (izan 21 - gorffennol amodol

byddech chi (lluosog) wedi + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|e|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (unigol
+ idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|e|te|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (lluosog) + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|gu|ke  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ i ni  


z|int|zai|ZKI|gu|ke|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + i ni  


z|int|zai|ZKI|gu|ke|te  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + i ni  


z|int|zai|ZKI|gu|ke|te|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + i ni  


z|int|zai|ZKI|gu|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (unigol
+ i ni  


z|int|zai|ZKI|gu|te|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (lluosog) + i ni  


z|int|zai|ZKI|o|ke  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ iddi / iddo  


z|int|zai|ZKI|o|ke|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + iddi / iddo  


z|int|zai|ZKI|o|ke|te  (izan 20 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|o|ke|te|en  (izan 21 - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + idd˙nt  


z|int|zai|ZKI|o|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (unigol
+ iddi / iddo  


z|int|zai|ZKI|o|te|n  (izan 13 - gorffennol mynegol
buoch (lluosog) + iddi / iddo  


z|it|za|ke ukan 7 - dichonol galluogol
gall hi / ef + hw˙  


z|it|za|ke|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gall fod wedi + hw˙  


z|it|za|ke|te ukan 7 - dichonol galluogol
gallant hw˙ + hw˙  


z|it|za|ke|te|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + hw˙  


z|it|za|n ukan 4 - gorffennol dibynnol)
bu ganddi / ganddo + hw˙  


z|it|za|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol) bu gandd˙nt + hw˙  

z|u|e|n  eich... -chi (lluosog)  

z|u|ke|en  cymaint â thi, yr un faint o... â thi  

z|u|ke|te|n ukan 10- gorffennol amodol
hi / ef + byddai hi / ef wedi
z|ut|e|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu gandd˙nt + hi / ef   


za|bil|tza  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (unigol
yn cerdded  


za|bil|tza|te  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (lluosog) yn cerdded  

za|bil|zki|da|te  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (lluosog) yn cerdded + i mi 

za|bil|zki|e  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (unigol
yn cerdded + idd˙nt 


za|bil|zki|e|te  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (lluosog) yn cerdded + idd˙nt 

za|bil|zki|gu  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (unigol
yn cerdded + i ni 


za|bil|zki|gu|te  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (lluosog) yn cerdded + i ni 

za|bil|zki|o  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (unigol
yn cerdded + iddi / iddo 


za|bil|zki|o|te  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (lluosog) yn cerdded + iddi / iddo 

za|bil|zki|t  (ibili - presennol mynegol cyfredol)yr yd˙ch chi (unigol
yn cerdded + i mi 


zabal  llydan  

zabal
1 llydanP
z

zabal|buru  pen y maes     Zabalburu = cyfenw  

zabal|di  lle llydan, gwastadedd     Zabaldi = cyfenw  

zabal|du  agor  

zabal|du  agor     lledaenu, cyhoeddi  

zabal|dura   XXXXX

zabal|era  lled  

zabal|erazi   XXXXX

zabal|garri   XXXXX

zabal|go   XXXXX

zabal|gune  estyniad, ehangiad  

zabal|ik egon  bod ar agor  

zabal|ik  ar agor, yn agored  

zabal|keta  agoriad  

zabal|ki   XXXXX

zabal|kor   XXXXX

zabal|kunde  agoriad     cyhoeddi, gyrru ar led  

zabal|tasun  lled     haelioni  

zabal|tzaile  crïwr tref     ??gwerthwr  

zabal|tze  ehangu, ehangiad  

zabala handi|ko etxe|a  tŷpellaf y maes / gwastadedd     Zabalahandikoetxea = cyfenw  

Zabaldika

Zabaltza  cynghorfan  

zabal-zabal  yn gyhoeddus  

zabar  diog, amharod i weithio     esgeulusedig  

zabar|keria  esgeulustod  

zabar|keta   XXXXX

zabar|tu   XXXXX

zabolo  gwastadedd     Zabolo = cyfenw  

zabor  gweddillion     ysbwriel, sothach  

zabor|tegi  tip ysbwriel  

zaborr|eria  ysbwriel  

zaborr|ontzi  sgip = cynhw˙s˙dd at ysbwriel  

zabu egin

zabu  hwntian, honcian o'r naill ochr i'r llall, cerddediad sigledig     siglen (ee mewn chwaraefan i blant)  

zabu|ka egin

zabu|ka  dan hwntian, dan gerdded yn sigledig  

zabu|ka|tu  hwntian, honcian o'r naill ochr i'r llall, cerdded yn sigledig  

zabun

zador  pant  

zafla|tu   XXXXX

zaflada  clatjen, erg˙d â chledr y llaw  

zafladako   XXXXX

zahagi  croen gwin = math ar botel ledr  

zahar  hen     {-{e}-} person hen; (x( zaharr|ak )x) = yr hen bobl, yr henoed     zaharr|en|a   yr hynaf (y person hynaf) 

zahar|berri|tu  adnewyddu  

zahar|ki  fel hen ŵr neu hen wraig  

zahar|ki|tu  heneiddio  

zahar|min  heneiddiad  

zahar|sari  pensiwn ymddeol  

zahar|tasun  hynafiaeth = hynafoldeb, y cyflwr o fodyn hen iawn  

zahar|tegi  cartref i'r henoed  

zahar|tu   XXXXX

zahar-gazte|ak  hen ac ifainc   

zaharr|en|a  yr hynaf  

zahartz|aro  henaint  

zahato  croen gwin bach = math ar botel ledr  

zahi  bran = eisin neu ruddion gwenith, haidd, etc  

zai *|zai|k ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i ti (gwr˙w)


zai egon  aros  

Zai

-zai

-zai-   XXXXX

zai  dan ddisgw˙l  

zai|tegi (e)   disgw˙lfa     Zaitegi = cyfenw  

zai|zki|e ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + idd˙nt hw˙ falta zaizkie|n diru|a = yr arian y mae arn˙nt eu heisiau


zai|zki|gu ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i ni


zai|zki|k ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i ti (gwr˙w)


zai|zki|n ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i ti (ben˙w)


zai|zki|o ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + iddi / iddo


zai|zki|t ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i mi


zai|zki|zu haiek zuri ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i chi (unigol


zai|zki|zue ukan 12 - presennol mynegol
maent hw˙ + i chi (lluosog)


zai|zu ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i chi (unigol


zai|zue ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i chi (lluosog)


zai·zue
1 “mae ef-hi i chi i g˙d” ail berson lluosog, presennol mynegol o’r ferf ukan = bod.
Zer irudi·tu zai·zue afari·a? (Zer irudi·tu zai·zue afari·a?)
“Beth / wedi ei ymddangos / y mae ef i chwi / y swper?” Sut oedd y swper i chi?
TARDDIAD:
hura zu·ei zai·zue (ef-hi) + (i chi - lluosog) + (zai mae ef-hi + zue i chi - lluosog)


 

zaia  sgert  

zaie *|zai|e ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + idd˙nt hw


zaigu *|zai|gu ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i ni


zail  anodd     dyfalbarháus  

zail|du   XXXXX

zail|tasun  anhawster     dyfalbarhâd  

zain *|zai|n ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i ti (ben˙w)


zain egon  aros (am = -a|ren)  

zain  dan aros  

-zain  gofalwr  

zain  gwarchodwr  

zain  gw˙thïen = pibell yn y corff s˙'n cario'r gwaed i'r galon     tendon  

zain|dari  ceidwad, gwarchodwr, amddiffynnwr     nawddsant  

zain|du  edr˙ch ar ôl, gofalu     amddiff˙n ei hun  

zain|ga   XXXXX

zain|gela   XXXXX

zain|go   XXXXX

zain|gorri  rhydweli  

zain|hori  moronen, carotsen  

zain|odi  capílari  

zain|pe|ko   XXXXX

zain|tira|tu  ysigiad = effaith gorymest˙n (ac efallairhw˙go) y cyh˙r  

zain|txuri   XXXXX

zain|tze  gofalu, gwarchod  

zain|zuri  tendon  

zaint|sare  gwe capiliarïau  

zaint|zaile  ceidwad, gwarchodwr  

zaintetxola   XXXXX

zaintzale   XXXXX

zaio *|zai|o ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + iddi / iddo


zaiote

zait *|zai|t ukan 12 - presennol mynegol
mae hi / ef + i mi

zer garta|tu|ko zai|t?
= beth ddigw˙ddiff i mi?

* (ef, hi) + zai mae + -t imi

zaite *|zaite ??
arin ibili zaite, berandu da-ta
Como Aprender el Vasco Facilmente
Cerwch yn glou, gan ei fod yn ddiweddar


 

zaitez *|z|a|i|te|z  (izan 11 - gorchmynnol) bydded i chi (unigol
 


zaitez *|z|a|i|te|z|en  (izan3 - presennol dibynnol) yr yd˙ch (unigol
 


zaitez *|z|a|i|te|z|ke  (izan 5 - presennol galluogol
gellwch (unigol
 


zaitez *|z|a|i|te|z|ke|te  (izan 5 - presennol galluogol
gellwch (lluosog)  


zaitez *|z|a|i|te|z|te  (izan 11 - gorchmynnol) bydded i chi (lluosog)  

zaitez *|z|a|i|te|z|te|n  (izan3 - presennol dibynnol) yr yd˙ch (lluosog)  

zaitu-  mae (rh˙wun) yn eich dal  

zaitu|* ukan 1 - presennol mynegol
mae ganddi / ganddo + chi (unigol
 


zaitu|gu ukan 1 - presennol mynegol
mae genn˙m + chi (unigol
 


zaitu|t ukan 1 - presennol mynegol
genn˙f + yr-r˙ch-chi (unigol
    ukan 1 - presennol mynegol
yr-w˙f yn eich dal chi (unigol
  


zaitu|z|te ukan 1 - presennol mynegol
mae gandd˙nt + chi (unigol
 


zaitu|zte|* ukan 1 - presennol mynegol
mae ganddi / ganddo + chi (lluosog)  


zaitu|zte|gu ukan 1 - presennol mynegol
mae genn˙m + chi (lluosog)  


zaitu|zte|t ukan 1 - presennol mynegol
mae genn˙f + chi (lluosog)


zaitu|zte|te ukan 1 - presennol mynegol
mae gandd˙nt + chi (lluosog)  


zakar  garw     treisiol  

zakar  ysbwriel, gweddillion, mwnws     broc môr  

zakar|dura  crach (gwaed wedi ceulo)  

zakar|keria  garwder     iaith gwrs, iaith arw   

zakar|ki   XXXXX

zakar|tasun   XXXXX

zakarr|ontzi  bin ysbwriel  

zakatz  (pysgod˙n) tagell  

zakil  pid˙n  

zakil|moko  blaen pid˙n  

zaku  sach  

zakur  ci = ci mawr  

zakur|keria   XXXXX

zakurr|eztul   XXXXX

zakuto  ffetan, sach fach     bag cyfrw˙ (beisicl)  

zal-

zal|burdi  coetj  

zal|degi  lle ceffylau     Zaldegi = cyfenw  

zal|dun  marchog  

Zal|dun|bide  enw lle, cyfenw; heol y marchog  

Zalain

zalantza argi|tu  clirio amheuaeth  

zalantza  ansicrw˙dd  

zalantza|gabe   XXXXX

zalantza|garri   XXXXX

zalantza|kor   XXXXX

zalantza|n dago  bod yn ansicr, amau  

zalantza|tu   XXXXX

zalaparta  twrw, dadwrdd, cynnwrf  

zalapartari   XXXXX

Zalba

Zald|ibar  enw lle, cyfenw     pentref yn Bizkaia  

zaldain  dringfa (o'r cei i long)  

Zaldaitz

zaldar  pothell  

zaldi laster|te|ka  ras ceffylau     merri-go-rownd = peiriant mewn ffair  

zaldi salto|ka  math ar gêm (â cheffylau gw˙ddbw˙ll)  

zaldi  ceff˙l     Zaldi   cyfenw  

zaldi|arrain  ceff˙l môr  

zaldi|aulki  cyfrw˙  

zaldi|bide  heol geffylau     Zaldibide = cyfenw  

zaldi|gorotz  tom ceff˙l  

zaldi|ka  ar gefn ceff˙l  

zaldi|ka|tu  marchogaeth  

zaldi|ki  cig ceff˙l  

zaldi|ko-maldi|ko  un mewn dawns Fasgaidd s˙'n cynrychiolimarchog ar gefn ceff˙l  

zaldi|ño  ebol  

zaldi|tegi   XXXXX

zaldi|teria   XXXXX

zaldi|z  ar gefn ceff˙l  

zaldi|zko  (wrth sôn am un yn eistedd ar gefn ceff˙l)  

zaldi|zko  joci  

Zaldibia  cynghorfan  

zaldipotentzia   XXXXX

Zaldo   XXXXX   enw lle, cyfenw = Zaldu  

zaldu  perth, llw˙n     goöerfa, gwerfa; llw˙n lle ceisir cysgod gan y gwartheg  

Zaldu|a  enw lle, cyfenw; = Zaldu  

Zaldu|alde  enw lle, cyfenw  

Zaldu|degi  enw lle, cyfenw  

Zaldu|endo  enw lle, cyfenw  

Zaldu|ondo  enw lle, cyfenw     cynghorfan (A)  

zale  (-a|ren zale) hoff o  

zale|keria  gwanc  

zale|tasun  hoffter  

zale|tu  dod yn hoff o  

zalgi   XXXXX

Zalgize-Donestebe  cynghorfan  

zali  llw˙ fawr  

zalu  yn gyfl˙m   

zalu  ystw˙th, plygadw˙     lluniaidd  

zalu|ki   XXXXX

zalu|tasun   XXXXX

zalu|tu   XXXXX

zam|ontzi  llong nw˙ddau  

zama  llw˙th, baich  

zama|gain   XXXXX

zama|tu  llw˙tho  

zama|tu  llw˙tho  

zamal

zamal|da   XXXXX

zamal|euli  cleren lw˙d = trychfil˙n o'r teuluTabanidae, s˙dd yn sugno gwaed  

zamal|ka|tu  marchogaeth, brychgáu  

zamal|ko   XXXXX

zamal|tzain   XXXXX

zamar   XXXXX

zamari   XXXXX

zamari  anifail pwn = anifail s˙'n cario llw˙th, megis mwls˙n  

zamau  lliain bwrdd  

zamauntzi   XXXXX

zamauteria   XXXXX

Zamudio   XXXXX

zan  (Gipuzkoa) = zen  

Zanbrana  cynghorfan  

zanbulu  siglen (ee mewn chwaraefan i blant)  

Zandio

Zandueta

zanga  ffos  

zanga-  ffurf gyfunol ar zango = coes  

zanga|luze  (ader˙n) recurvirostra avosetta = cambig  

zanga|luze  hirgoesog  

zangada   XXXXX

zangar  crimog = asgwrn mawr rhan flaen y goes  

zangar  dewr  

zangar|tasun  dewrder  

zangazola   XXXXX

zango  coes  

zango|atzal  croth y goes  

zango|leku  troedle  

zango|motz  b˙r ei goesua  / ei choesau  

zango|trab  maglu, tripio  

zango|zabal  coesgam  

zango|zorro   XXXXX

Zangoza  cynghorfan  

zankarroi   XXXXX

zankuluka   XXXXX

zanpa  swn dychmygeirol erg˙d, neu drawiad ar ôl cw˙mp  

zanpa|gailu   XXXXX

zanpa|tu  gormesu, gorthrymu  

zanpantzar  d˙dd Mawrth Yn˙d = diwrnod olaf Gw˙l y Gyffes, y diwrnod c˙n Mercher y Lludw     delw yr eir â fe mewn gorymdaith arFawrth Yn˙d, cyn ei losgi yn sgwâr y pentref  

zanpat|zaile  gormeswr, gorthrym˙dd  

zantar  brwnt, aflan, anllad  

zantar|keria  bryntni, anlladrw˙dd  

zantar|ki   XXXXX

zantzo egin  rhoi bonllef o lawen˙dd  

zantzo  bonllef o lawen˙dd  

zantzu  sumptom     arw˙dd  

zapa|buru  penbwl  

zapa|tegi  siop esgidiau  

zapal  gwastad, fflat  

zapal|du  gwasgu  

zapal|dura   XXXXX

zapal|gailu  roler stêm = peiriant s˙'n gwasgu tarmac new˙dd ei osod  

zapal|keta  gwasgiad     gormes  

zapal|kor   XXXXX

zapal|kuntza   XXXXX

zapal|tzaile  gormeswr  

zapal|tze|a  gwasgu, gwasgiad     gormes  

zapar  sŵn glaw trwm  

zaparr|ada  glaw trwm  

zapat|ari  cr˙dd  

zapata  esgid  

zapata|gin

zapata|sal|tzaile  masnachwr esgidiau  

zapategi|a

zapatu  d˙dd Sadwrn  

zapelaitz  (ader˙n) accipiter nisus = gwalch glas  

zapi  clwt˙n     mac˙n gwddwg  

zapi|ta|ko   XXXXX

zaplada  cernod, clowten, erg˙d  

zapladako   XXXXX

zaplaz|ta|tu   XXXXX

zapo  llyffant     bradwr  

zapokeria   XXXXX

zapora|tu   XXXXX

zapore  blas  

zapore|gabe   XXXXX

zapore|tsu   XXXXX

zaporezta|tu   XXXXX

zaputz  anghyfeillgar  

zapuz|keria   XXXXX

zapuz|keta   XXXXX

zapuz|tu  gadael, cefnu ar     rhw˙stro  

zaragi  croen gwin  

Zaragueta

zaram|ari  d˙n casglu ysbwriel  

zaram|ontzi  bin ysbwriel  

zarama  ysbwriel, sothach     ysbwriel = lle ysbwriel  

zarama-kamoi  lori ysbwriel  

zarata  sŵn, twrw  

zarata|tsu  swnll˙d  

Zaratamo-Elexalde

Zarautz (Gipuzkoa)  cynghirdre  

zarba

zarba (e)   cangen ddeiliog   

zarbail|du  torri'n ddarnau, chwalu, adfeilio

zare  basged fawr  

Zare  cynghorfan  

zare|gile  basgedwr

Zarimutz (Gipuzkoa)tafodiaith Bizkai|a (yn ôl map Bonaparte)

Zaro  cynghorfan  

zarpail  carpiog, bratiog  

zarpail  rhecs˙n, cerp˙n  

zarpail|du   XXXXX

zarpail|tsu   XXXXX

zarrailu   XXXXX

Zarrakaztelu  cynghorfan  

Zarrantz

zarrapastaka   XXXXX

zarrasta

zarrastada   XXXXX

zarrastatu   XXXXX

zarratu   XXXXX

zart|ada  erg˙d ffon     erg˙d  

zarta  ffon  

zarta|tu   XXXXX

zartadako   XXXXX

zartagi

zartagina  padell ffrio, ffrimpan  

zartailu  chwip  

zartako   XXXXX

zatar   XXXXX

zatar  salw, h˙ll  

zatarkeria   XXXXX

zati  darn, pish˙n  

zati  wedi'i rannu gyda  

zati (enw)
1 rhan
lehen zati·a = rhan un
zati|dura   XXXXX

zati|ezin   XXXXX

zati|garri   XXXXX

zati|ka   XXXXX

zati|ka|tu   XXXXX

zati|keta   XXXXX

zati|ki  ffracsiwn  

zati|kizun   XXXXX

zati|kor   XXXXX

zati|tu  rhannu  

zato  croen gwin bach  

zaude apur bat|ez  aros eiliad  

zaude  ˙ch, yd˙ch  

zauli

zaunka egin  cyfarth  

zaunka  cyfarth  

zaunkalari   XXXXX

zaur|t|ezin   XXXXX

zaur|tsu   XXXXX

zauri  clw˙f, archoll  

zauri|tu (zauri, zauri|tu, zauri|tzen, zauri|tu|ko ukan) clw˙fo, anafu     (izan) cael ei glw˙fo  / ei chlw˙fo, cael ei anafu  / ei hanafu    

zazeitu   XXXXX

zazeiu   XXXXX

zazpi t'erdi|etan

zazpi  saith  

zazpi|ak bat

zazpi|ak dira

zazpi|garren  seithfed  

zazpi|ki   XXXXX

zazpir|ehun  saith cant  

zazpir|ehun|da laur|ogei

zazpir|ehun|da

zazpir|etan

ze hatxe  èc aitsh, enw'r ddeugraff estron Ch, ch  

ze hautsi  ec esnod, enw'r llythyren estron Ç, ç  

ze  beth     pam  

ze  èc, enw'r llythyren estron C, c  

ze|ki|a|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i ti (ben˙w)   


ze|ki|a|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + i ti (ben˙w)  

ze|ki|da|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i mi  


ze|ki|da|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + i mi  

ze|ki|e|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + idd˙nt  


ze|ki|e|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + idd˙nt  

ze|ki|gu|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i ni   


ze|ki|gu|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + i ni  

ze|ki|ka|ke|en

ze|ki|ka|n

ze|ki|na|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i ti (gwr˙w)   


ze|ki|na|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + i ti (gwr˙w)  

ze|ki|o|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + iddi / iddo  


ze|ki|o|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + bu + iddi / iddo   

ze|ki|zki|a|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i ti
gwr˙w)  


ze|ki|zki|a|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i ti (gwr˙w)  

ze|ki|zki|da|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i mi   


ze|ki|zki|da|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i mi  

ze|ki|zki|e|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + idd˙nt   


ze|ki|zki|e|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + idd˙nt    

ze|ki|zki|gu|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i ni  


ze|ki|zki|gu|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i ni  

ze|ki|zki|ka|ke|en

ze|ki|zki|ka|n

ze|ki|zki|na|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i ti (ben˙w)    


ze|ki|zki|na|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i ti (ben˙w)   

ze|ki|zki|o|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + iddi / iddo   


ze|ki|zki|o|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + iddi / iddo    

ze|ki|zki|zu|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i chi (unigol
 


ze|ki|zki|zu|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i chi (unigol
 


ze|ki|zki|zue|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + i chi (lluosog)   


ze|ki|zki|zue|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buont + i chi (lluosog)  

ze|ki|zu|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i chi (unigol
 


ze|ki|zu|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) bu + i chi (unigol
 


ze|ki|zue|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallai fod wedi + i chi (lluosog)  


ze|ki|zue|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) bu + i chi (lluosog)  

ze|la  a oedd (zen   = oedd, + la   = geir˙n) 

ze|la|ko |||n!  dyna|||!  

ze|la|ko  pa fath o|||?  

ze|za|ke

ze|za|ke|en (hura hark)%% ukan 6 - gorffennol galluogol
gall fod wedi + hi / ef


ze|za|ke|te (hura haiek) ukan 7 - dichonol galluogol
gallant hw˙ + hi / ef


ze|za|ke|te|n (hura haiek) ukan 6 - gorffennol galluogol
gallent fod wedi + hi / ef


ze|za|n hura hark) ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu ganddi / ganddo + hi / ef

ze|za|te|n hura haiek) ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu gandd˙nt + hi / ef


Zeanuri

Zearrotza   XXXXX

zebadura   XXXXX

zebatu   XXXXX

zebra  zebra, sebra  

zebrabide   XXXXX

zebra-pasa|gune  croesfan zebra  

zebu  zebw (anifail o'r Affrig)  

zedarri   XXXXX

zedatu   XXXXX

zedin z.e.d.i.n  (izan 4 - gorffennol dibynnol)bu hi / ef

zedro (e)  cedrw˙dden  

Zeelanda Berri.a  Zeland New˙dd  

Zegama  cynghorfan  

zeha|tu  torri'n ddarnau     curo, cosbi  

zehar  trw˙  

zehar|bide  trawsffordd = heol s˙'n m˙nd trw˙ o un pen i'r llalli bentref, ond heb fod yn Heol Fawr  

zehar|ka ibili  m˙nd igam-ogam  

zehar|ka   XXXXX

zehar|ka  igam-ogam  

zehar|ka|ko   XXXXX

zehar|ka|ri   XXXXX

zehar|ka|tu   XXXXX

zehar|ki   XXXXX

zehar|tu  croesi  

zeharo   XXXXX

zeharr|abe  croesbren (rheilffordd)  

zeharr|argi   XXXXX

zehatz mehatz   XXXXX

zehatz  manwl  

zehatz  yn fanwl  

zehaz|gabe

zehaz|gabe|kisun

zehaz|gabe|tasun

zehaz|tu

zehazt|asun  manylder  

zehe  cledr y llaw  

zehe|tasun   XXXXX

zeihar   XXXXX

zeihar|ka   XXXXX

zeihar|ka|tu   XXXXX

zein

zein  pa un? (beth, pw˙)     pob un  

zein|ek

zein|ek   goddr˙ch + berf anghyflawnpa rai?   

zein|ek  goddr˙ch + berf gyflawnpa rai?   

zein|ekin  â pha un?    

zein|ekin  â pha...  

zein|ekin  â pha...   

zein|en   XXXXX

zein|en  pa un biau|||?   

zein|en|gan  ym mha un?  

zein|en|gan|a  at ba un?  

zein|en|gan|dik  o ba un?  

zein|en|gatik?  er mw˙n pa un?  

zein|en|tzat  ar gyfer pa un?  

zein|eta|ko  pa un?  

zein|eta|n  ym mha un?    

zein|eta|ra  i ba un?    

zein|eta|ra|ino  tuag at ba un?  

zein|eta|ra|ko  ar gyfer pa un?  

zein|eta|ra|ntz  h˙d at ba un?  

zein|eta|tik  o ba un?    

zein|eta|z  am ba un?    

zein|ez  â pha un?    

zein|i  i ba un?   

zein|tzu  pa rai?  

zein|tzu|k goddr˙ch + berf anghyflawnpa rai?   

zein|tzu|rekin  â pha rai?     

zein|tzu|ren  pa rai biau|||?   

zein|tzu|ren|gan  ym mha rai?  

zein|tzu|ren|gan|a  at ba rai?  

zein|tzu|ren|gan|dik  o ba rai?  

zein|tzu|ren|gatik? (rhagenw 13 - llesiannol)
  er mw˙n pa rai?   

ŞŞzeinzein|tzu|ren|tzat  ar gyfer pa rai?  

zein|tzu|ri  i ba rai?   

zein|tzu|ta|ko  pa rai?  

zein|tzu|ta|n  ym mha rai?   

zein|tzu|ta|ra  i ba rai?  

zein|tzu|ta|ra|ino  tuag at ba rai?  

zein|tzu|ta|ra|ko  ar gyfer pa rai?  

zein|tzu|ta|ra|ntz  h˙d at ba rai?  

zein|tzu|ta|tik  o ba rai?    

zein|tzu|ta|z  am ba rai?    

zein|tzu|z  â pha rai?    

zeina|tu   XXXXX

zeini  i bw˙, i beth, i ba un  

zeinu   XXXXX

zeinuka   XXXXX

zeinuketa   XXXXX

zeinuti   XXXXX

zekale   XXXXX

zeken  crintach, cybyddl˙d  

zeken|keria  cybydd-dod  

zeken|ki   XXXXX

zekor  tarw ifanc  

zekor|kari   XXXXX

zekor|keta   XXXXX

zela  cyfrw˙  

zela|tu   XXXXX

zelai  maes     Zelai|a enw lle, cyfenw  

zelai|gune   XXXXX

zelai|tu   XXXXX

zelan  sut     zelan? = sut mae'r hw˙l? sut mae hi?  

zelari   XXXXX

zelat|ari  ysbïwr  

zelata  disgw˙l, sbïo     llechu, aros dan gudd er mw˙n dal yn ddirybudd  

zelata|ka  dan gudd  

zelata|n egon  bod dan gudd  

zelata|tu   XXXXX

zelatan   XXXXX

zelatari   XXXXX

zelati   XXXXX

zelo   XXXXX

zelo  tâp gludog  

zelta  Celt  

zelula|bakarreko   XXXXX

zelular|te|ko   XXXXX

zemai

zemai|tu   XXXXX

zementu  sment  

zen  (izan 2 - gorffennol mynegol
bu hi / ef 


zen  diweddar = wedi marw 

zen|ba|tasun   XXXXX

zen|ba|tsu  sawl (peth) mw˙ neu lai, tua faint o  

zen|bait leku|tan   XXXXX

zen|bait  rhai (daw enw amhenodol ar ei ôl; gellir defnyddio berf unigol neu luosog - mae’r ddw˙ yn gywir) 

zen|bat  ordu|tan? = mewn faint o oriau?

zen|bat aldi|z  sawl gwaith?  

zen|bat  (= zen|bat diru) faint o arian?

zen|bat irabaz|ten duzu?
faint o arian yd˙ch chi'n ennill?

zen|bat penodair)    sawl.., faint o..  

zen|bat|ean dago?  (pris) faint ˙w e?  

zen|bat|ek  goddr˙ch + berf anghyflawnsawl un?

-Zen|bat|ek  daki?  -Bost|ek  daki|te
-Sawl un s˙'n gw˙bod? -Pump s˙'n gw˙bod

zen|bat|ekin  â sawl...  

zen|bat|ekin (rhagenw 5 - c˙dfynedol)  â sawl un  

zen|bat|en  sawl un biau||?  

zen|bat|en|gan (rhagenw 8 - lleol)  mewn sawl un?

zen|bat|en|gan  mewn sawl un?  

zen|bat|en|gan|a (rhagenw 9 - cyrchfannol)  at sawl un? 

gweler -ren|gan|a

zen|bat|en|gan|a  at sawl un?  

zen|bat|en|gan|dik (rhagenw 12 - deilliol)  o sawl un?

zen|bat|en|gan|dik  o sawl un?  

zen|bat|en|gatik  er mw˙n sawl un  

zen|bat|en|tzat

zen|bat|en|tzat  ar gyfer sawl un?  

zen|bat|era = zen|bat|eta|ra

zen|bat|era

zen|bat|era|ino = zen|bat|eta|ra|ino

zen|bat|era|ino

zen|bat|era|ko = zen|bat|eta|ra|ko

zen|bat|era|ko

zen|bat|era|ntz = zen|bat|eta|ra|ntz

zen|bat|era|ntz

zen|bat|eta|n

zen|bat|eta|n  mewn sawl un?  

zen|bat|eta|n  mewn sawl un?  

zen|bat|eta|n  mewn sawl|||?  

zen|bat|eta|n  sawl gwaith  

zen|bat|eta|n  sawl gwaith  

zen|bat|eta|ra  at sawl un  

zen|bat|eta|ra  at sawl un  

zen|bat|eta|ra|ino  tuag at sawl un

zen|bat|eta|ra|ino  tuag at sawl un  

zen|bat|eta|ra|ko  ar gyfer sawl un  

zen|bat|eta|ra|ko (rhagenw 6 - anelog)   ar gyfer sawl un  

zen|bat|eta|ra|ntz  h˙d at sawl un  

zen|bat|eta|ra|ntz  h˙d at sawl un  

zen|bat|eta|tik  o sawl un

zen|bat|eta|tik  o sawl un  

zen|bat|eta|z  am sawl un  

zen|bat|eta|z (rhagenw 7 - offerynnol)  am sawl un  

zen|bat|etik = zen|bat|eta|tik

zen|bat|etik

zen|bat|ez  â sawl un  

zen|bat|ez  â sawl un  

zen|bat|ezin   XXXXX

zen|bat|i  i sawl un?  

zen|ean   pan oedd (zen + an) 

zen|eza|ke ukan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
+ hi / ef  


zen|eza|ke|en ukan 6 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef  


zen|eza|ke|te ukan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) + hi / ef  


zen|eza|ke|te|n ukan 6 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hi / ef  


zen|eza|n ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef  


zen|eza|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef  

zen|it|u|en ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hw˙   


zen|it|u|z|ke ukan 9 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙  


zen|it|u|z|ke|en ukan 10 - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + hw˙  


zen|it|u|z|ke|te ukan 9 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙  


zen|it|u|z|ke|te|n ukan 10- gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + hw˙  


zen|it|u|zte|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hw˙   


zen|it|za|ke ukan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
+ hw˙  


zen|it|za|ke|en ukan 6 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hw˙  


zen|it|za|ke|te ukan 7 - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) + hw˙  


zen|it|za|ke|te|n (haiek zuek) ukan 6 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hw˙    


ŞŞzenizen|it|za|n ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hw˙  


zen|it|za|te|n ukan 4 - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hw˙  

zen|ki|zki|da|ke  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (unigol
+ i mi  


zen|ki|zki|da|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + i mi  


zen|ki|zki|da|ke|te  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (lluosog) + i mi  


zen|ki|zki|da|ke|te|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + i mi  


zen|ki|zki|da|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (unigol
+ i mi   


zen|ki|zki|da|te|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (lluosog) + i mi  

zen|ki|zki|e|ke  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (unigol
+ idd˙nt  


zen|ki|zki|e|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + idd˙nt  


zen|ki|zki|e|ke|te  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (lluosog) + idd˙nt  


zen|ki|zki|e|ke|te|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + idd˙nt  


zen|ki|zki|e|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (unigol
+ idd˙nt  


zen|ki|zki|e|te|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (lluosog) + idd˙nt  

zen|ki|zki|gu|ke  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (unigol
+ i ni  


zen|ki|zki|gu|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + i ni  


zen|ki|zki|gu|ke|te  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (lluosog) + i ni   


zen|ki|zki|gu|ke|te|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + i ni  


zen|ki|zki|gu|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (unigol
+ i ni   


zen|ki|zki|gu|te|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (lluosog) + i ni  

zen|ki|zki|o|ke  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (unigol
+ iddi / iddo  


zen|ki|zki|o|ke|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + iddi / iddo  


zen|ki|zki|o|ke|te (zuek hari  (izan 18 - dichonol galluogol
gallech (lluosog) + iddi / iddo   

zen|ki|zki|o|ke|te|en  (izan 17 - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + iddi / iddo  


zen|ki|zki|o|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (unigol
+ iddi / iddo   


zen|ki|zki|o|te|n  (izan 15 - gorffennol dibynnol)(fel y) + buoch (lluosog) + iddi / iddo   

zen|u|en ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef   


zen|u|ke ukan 9 - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef  


zen|u|ke|en ukan 10- gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + hi / ef  


zen|u|ke|te ukan 9 - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef  


zen|u|ke|te|n ukan 10- gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + hw˙  


zen|u|te|n ukan 2 - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef  


zenba|kailu   XXXXX

zenbait|zu   XXXXX

zenbaketa   XXXXX

zenbaki oso

zenbaki  rhif     rhif = maint dilled˙n, esgid  

zenbaki|tu   XXXXX

zenbal|ailu  cyfrifiannell  

zenbat|u  rhifo  

zenbatgarren   XXXXX

zenbatnahi   XXXXX

zenbatzaile   XXXXX

zenbatzaile   XXXXX

zenbatzu   XXXXX

zenbatzu   XXXXX

zendu  marw  

zeni|da|ke ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef + i mi  


zeni|da|ke|en (hura niri zuk) ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + hi / ef + i mi
   

 zeni|da|ke|te ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + iddi / iddo  


zeni|da|ke|te|n ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + hi / ef + iddi / iddo  


zeni|da|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch chi (unigol
+ hi / ef + i mi  


zeni|da|te|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch chi (lluosog) + hi / ef + i mi  


zeni|e|ke ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|e|ke|en ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙   


zeni|e|ke|te ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + idd˙nt hw˙   


zeni|e|ke|te|n ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) wedi + ef / hi + idd˙nt hw˙   


zeni|e|n ukan 13a - gorffennol mynegol

bu genn˙ch chi (unigol
+ hi / ef + idd˙nt hw˙   


zeni|e|te|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch chi (lluosog) + hi / ef + idd˙nt hw˙   


zeni|eza|da|ke ukan 18a - dichonol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef + i mi  


zeni|eza|da|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef + i mi  


zeni|eza|da|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hi / ef + i mi  


zeni|eza|da|ke|te|n ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hi / ef + i mi  


zeni|eza|da|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch chi (unigol
+ hi / ef + i mi  


zeni|eza|da|te|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef + i mi  

zeni|eza|gu|ke ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hi / ef + i ni  


zeni|eza|gu|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef + i ni  


zeni|eza|gu|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hi / ef + i ni  


zeni|eza|gu|ke|te|n ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hi / ef + i ni  


zeni|eza|gu|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef + i ni  


zeni|eza|gu|te|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef + i ni  

zeni|eza|ie|ke ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|ie|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|ie|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|ie|ke|te|n ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|ie|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|ie|te|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef + idd˙nt hw˙  

zeni|eza|io|ke ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hi / ef + iddi / iddo  


zeni|eza|io|ke|en ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hi / ef + iddi / iddo  


zeni|eza|io|ke|te ukan 18a - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi
+ hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|io|ke|te|n ukan 17a - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hi / ef + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|io|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef + iddi / iddo  


zeni|eza|io|te|n ukan 15a - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef + iddi / iddo  

zeni|eza|zki|da|ke ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + i mi  


zeni|eza|zki|da|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech (unigol
fod wedi + hw˙ + i mi  


zeni|eza|zki|da|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + i mi  


zeni|eza|zki|da|ke|te|n ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hw˙ + i mi  


zeni|eza|zki|da|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + i mi  


zeni|eza|zki|da|te|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + i mi  

zeni|eza|zki|e|ke ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|zki|e|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|zki|e|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|zki|e|ke|te|n ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|zki|e|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|eza|zki|e|te|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + idd˙nt hw˙  

zeni|eza|zki|gu|ke ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + i ni  


zeni|eza|zki|gu|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + i ni   


zeni|eza|zki|gu|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + i ni  


zeni|eza|zki|gu|ke|te|n ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + i ni  


zeni|eza|zki|gu|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + i ni  


zeni|eza|zki|gu|te|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + i ni  

zeni|eza|zki|o|ke ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + iddi / iddo  


zeni|eza|zki|o|ke|en ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech chi (unigol
fod wedi + hw˙ + iddi / iddo  


zeni|eza|zki|o|ke|te ukan 18b - dichonol galluogol
gallech chi (lluosog) fod wedi + hw˙ + iddi / iddo  


zeni|eza|zki|o|ke|te|n ukan 17b - gorffennol galluogol
gallech (lluosog) fod wedi + hw˙ + iddi / iddo  


zeni|eza|zki|o|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + iddi / iddo  


zeni|eza|zki|o|te|n ukan 15b - gorffennol dibynnol)bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + iddi / iddo  

zeni|gu|ke ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef + i ni   


zeni|gu|ke|en ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef + i ni   


zeni|gu|ke|te ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + i ni   


zeni|gu|ke|te|n ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + i ni   


zeni|gu|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch chi (unigol
+ hi / ef + i ni   


zeni|gu|te|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch chi (lluosog) + hi / ef + i ni   


zeni|o|ke ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef + iddi / iddo   


zeni|o|ke|en ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hi / ef + iddi / iddo   


zeni|o|ke|te ukan 20a - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + iddi / iddo   


zeni|o|ke|te|n ukan 21a - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) + hi / ef + iddi / iddo   


zeni|o|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hi / ef + iddi / iddo   


zeni|o|te|n ukan 13a - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hi / ef + iddi / iddo   


zeni|zki|da|ke ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + i mi   


zeni|zki|da|ke|en ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + i mi   


zeni|zki|da|ke|te ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + i mi   


zeni|zki|da|ke|te|n ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + i mi   


zeni|zki|da|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + i mi  


zeni|zki|da|te|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + i mi  


zeni|zki|e|ke ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + idd˙nt hw˙   


zeni|zki|e|ke|en ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + idd˙nt hw˙   


zeni|zki|e|ke|te ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + idd˙nt hw˙   


zeni|zki|e|ke|te|n ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + idd˙nt hw˙   


zeni|zki|e|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|zki|e|te|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + idd˙nt hw˙  


zeni|zki|gu|ke ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + i ni   


zeni|zki|gu|ke|en ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + i ni   


zeni|zki|gu|ke|te ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + i ni  


zeni|zki|gu|ke|te|n ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi + hw˙ + i ni   


zeni|zki|gu|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + i ni  


zeni|zki|gu|te|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + i ni  


zeni|zki|o|ke ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + iddi / iddo   


zeni|zki|o|ke|en ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (unigol
+ hw˙ + iddi / iddo   


zeni|zki|o|ke|te ukan 20b - presennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + iddi / iddo   


zeni|zki|o|ke|te|n ukan 21b - gorffennol amodol
byddech chi (lluosog) + hw˙ + iddi / iddo   


zeni|zki|o|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (unigol
+ hw˙ + iddi / iddo  


zeni|zki|o|te|n ukan 13b - gorffennol mynegol
bu genn˙ch (lluosog) + hw˙ + iddi / iddo  


Zenotz

zentilitro   XXXXX

zentimetro, zentimetro|a  séntimetr  

zentimo  sentim = canfed rhan o beseta  

zentral|etxe  canolfan rheoli gorsaf bŵer  

zentrale elektriko  gorsaf bŵer  

zentrale   XXXXX

zentraliza|tu   XXXXX

zentraliza|tzaile   XXXXX

Zentroniko  cynghorfan  

zentru  canolfan  

zentru|kide   XXXXX

zentsa|tu   XXXXX

zentsu   XXXXX

zentsura  sensoriaeth  

zentsura, (7)˙˙zentsura˙˙   sensoriaeth  

zentsura|garri   XXXXX

zentsura|tu   XXXXX

zentsura|tzaile   XXXXX

zentsura|tzaile  sensor  

zenturioi   XXXXX

zentza-  ffurf gyfunol ar +zentzu

zentza|bide   XXXXX

zentza|tu  ymddw˙n yn dda  

zentzarazi   XXXXX

zentzategi   XXXXX

zentzazio   XXXXX

zentzu bakar  (heol) unffordd  

zentzu   XXXXX

zentzu  synnw˙r     yst˙r  

zentzu|dun   XXXXX

zentzu|dun  call, doeth  

zentzu|gabe   XXXXX

zentzu|gabe|keria   XXXXX

zentzu|gabe|ki   XXXXX

zentzu|gabe|koi   XXXXX

zentzu|gabe|tasun   XXXXX

zentzu|tasun   XXXXX

zentzu|tu   XXXXX

zentzu|z   XXXXX

zentzu|zko   XXXXX

zentzual   XXXXX

zentzun

zeo|zer  rh˙wbeth  

zepa   XXXXX

zepilu  brwsh  

zer balio du?  faint ˙w..., faint ˙w pris...  

zer edo zer  rh˙wbeth  

zer izen du?  beth ˙w enw..., beth ˙ch chi'n galw...  

zer moduz?  Sut hw˙l? Shw mai?  

zer ordu|tan?  am ba br˙d?  

zer  (hef˙d: ze) (goddr˙ch, berf gyflawn) pa beth  

zer  pa (+ enw amhenodol)  

zer|bait  rh˙wbeth  

zer|egin  tasg, dyletsw˙dd  

zer|egin|tsu  prysur, â llawer o waith  

zer|ekin  â pha beth?  

zer|en  (yn aml â'r olddodiad perthynol -n _) oherw˙dd  

zer|en  beth biau  

zer|en|a  un pa beth  

zer|esan   XXXXX

zer|ez   XXXXX

zer|ez  â pha beth?  

zer|ez|ko?  o ba deun˙dd?  

zer|gatik?  pam?  

zer|i buru|zko  am beth  

zer|i buruz  am beth  

zer|i  i ba beth   

zer|i  i beth?  

zer|k

zer|k   XXXXX

zer|nahi   XXXXX

zer|ta|ko

zer|ta|ko  beth?  

zer|ta|ra  i ba beth  / pam = i wneud pa beth?  

zer|ta|ra|ino  h˙d at beth  

zer|ta|ra|ko  ar gyfer beth? pam? (diben rh˙w oddr˙ch, offer˙n, etc)  

zer|ta|ra|ntz  tuag at beth  

zer|ta|tik  o ba beth  

zer|tan  ym mha beth  

zer|taz  am ba beth?  

zer|tu  diffinio  

zer|txo|bait  rh˙wbeth  

zer|tzat  megis pa beth  

zer|tzu  beth? (lluosog diwrthr˙ch)  

zer|tzu|k  beth? (lluosog gwrthr˙chol)  

zera

zera 

zera  rh˙wbeth  

Zerain  cynghorfan  

zerba  (planhigyn) beta vulgaris cicla = betysen flaendardd  

zerbitz|ari  gwasanaeth˙dd  

zerbitza|tu  gwasanaethu  

zerbitzu  gwasanaeth  

zeremonia|tsu   XXXXX

zeremoniale   XXXXX

zeremonios|ki   XXXXX

zerga   XXXXX

zerga  treth  

zerga|garri   XXXXX

zerga|pe|tu   XXXXX

zerga|pen   XXXXX

zergati   XXXXX

zergatik   XXXXX

zergura   XXXXX

zerikusi   XXXXX

zer-nori

zer-nori-nork

zer-nork

zero   XXXXX

zero  dim, zero  

zero|ri   XXXXX

zeroi  morfil sberm  

zerorrek  y chi  

zerr|agin   XXXXX

zerr|akin   XXXXX

zerr|ari   XXXXX

zerr|arrain   XXXXX

zerra  llif fetel     tafell, sleisen  

zerra|tegi   XXXXX

zerra|toki  melin lifo  

zerra|tu   XXXXX

zerrail|tzulo  twll clo  

zerraila  clo  

zerraldo  â'i hw˙neb i lawr  

zerraldo  arch  

zerrauts  blawd llif  

zerrenda  rhestr     ym˙l  

zerri  (anifail) moch˙n     moch˙n = person brwnt  

zerri|eme, (7)˙˙zerri|eme|a  hwch  

zerri|keria   XXXXX

zerri|kume   XXXXX

zerrote  llif = offer˙n torri coed  

zertifikatu  tystysgrif  

zertzeta  (ader˙n) anas querquedula = hw˙ad addfain  

zeru  w˙bren  

zeru|ko   XXXXX

zeru|ra|tu   XXXXX

zeru|tar  nefol  

zesto|ar  brodor o Zestoa  

Zestoa