http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_a_0333kce.htm

Y Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0032k Cyfeirddalen y Geiriadur Ocsitaneg / Guia del diccionari occità

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


.. 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Ocsitaneg-Cymráeg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari occità-gal
·lès-(català-anglès)
 


Llythrennau A B
  


Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 

 

Geiriadur Ocsitaneg (y dafodiaith Gasconeg, a’r is-dafodiaith Araneg)
Rhan 1 -  Llythrennau A, B
·····
Diccionari d’occità
(dialecte gascó, i la seva variant local aranesa)
Part 1 -  Lletres A, B
·····
Occitan Dictionary
(Gascon dialect, and the local Aranese variant)
Part 1 -  Letters A, B


OCCITÀ (Gasconha / Aran): a
CATALANEG: a
CYMRAEG: i
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): a - i a
CATALANEG: ha - hi ha
CYMRAEG: a : i a = mae cf Saesneg /dheĝr iz/ "there is", 'mae yna, mae 'na'  (i = yno, a = cf Saesneg /hav/ "have")
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): abans prep, adv
CATALANEG: abans
CYMRAEG: c˙n
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): abille -a
CATALANEG: hàbil
CYMRAEG: dechau
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): abitacion
CATALANEG: habitació
CYMRAEG: ystafell wel˙
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): abitant (syn: poblan)
CATALANEG: habitant
CYMRAEG: brodor
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): abriu
CATALANEG: abril
CYMRAEG: Ebrill
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aciu ( aquíu, var: aquí)
CATALANEG: allà
CYMRAEG: yna
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ací
CATALANEG: aquí
CYMRAEG: yma
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): acompanhar
CATALANEG: acompanyar
CYMRAEG: hebrwg, c˙dgerdded, canl˙n; ??bod yn g˙dgerddwr > bod yn addas
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): acte
CATALANEG: acte
CYMRAEG: act
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): activitat
CATALANEG: activitat
CYMRAEG: busnes/gweithgarwch
ENGLISH:
EX:  Ben, era principau activitat que desvolopam ei era extraccion dera husta des bòsqui / Wel, y gweithgarwch mw˙af s˙dd gennym ni ˙w tynnu'r pren o'r coed˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): actuacion
CATALANEG: actuació
CYMRAEG: perfformans
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): actuau
CATALANEG: actual
CYMRAEG: presennol
ENGLISH:
EX:  ((la restauracion deth campanau de Garòs) Totun aguest non ei un trabalh d'immediata execucion perque eth son estat actuau non compòrte cap perilh d'esbaus, se tracte sonque d'ua question d'imatge / (Gwaith trwsio clochd˙ Garòs) Serch hynn˙, nid gwaith y mae rhaid ei wneud ar fyrder ˙w ef am nad oes per˙gl i'r ?? meini syrthio yn ei gyflwr presennol - mw˙ na dim mater o sut olwg s˙dd arno ˙w e)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ad
CATALANEG: a
CYMRAEG: i
ENGLISH:
EX:  (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): afectar
CATALANEG: afectar
CYMRAEG: effeithio (ar)
ENGLISH:
EX:  (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): agost / aost
CATALANEG: agost
CYMRAEG: Awst
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): agradable
CATALANEG: agradable
CYMRAEG: dymunol
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): agricultura
CATALANEG: agricultura
CYMRAEG: amaeth, amaethyddiaeth
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aguest
CATALANEG: aquest
CYMRAEG: hwn
ENGLISH:
EX:  (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aguinèu
CATALANEG: guineu
CYMRAEG: llw˙nog / cadno
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): agut
CATALANEG: hagut
CYMRAEG: a agut = wedi cael
ENGLISH:
EX:  (Es òbres an agut un còst totau de quate centes mil pessetes pagades per Ajuntament deth Naut Aran / mae'r gwaith adeiladu wedi costio pedwar mil o besetas a dalw˙d gan Cyngor Naut Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aiga
CATALANEG: aigua
CYMRAEG: dwr
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aire
CATALANEG: vent
CYMRAEG: gw˙nt
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aishamplament
CATALANEG: eixamplament
CYMRAEG: estyniad
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ajuda
CATALANEG: ajuda
CYMRAEG: help
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ajudar
CATALANEG: ajudar
CYMRAEG: help
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ajuntament
CATALANEG: ajuntament
CYMRAEG: cyngor tre
ENGLISH:
EX:  (Es òbres an agut un còst totau de quate centes mil pessetes pagades per Ajuntament deth Naut Aran / mae'r gwaith adeiladu wedi costio pedwar mil o besetas a dalw˙d gan Cyngor Naut Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): alcalde
CATALANEG: alcalde
CYMRAEG: maer
ENGLISH:
EX:  Dempús des amassades mantengudes mesi en darrèr entre Conselh Generau d'Aran e es alcaldes e pedanis des entitats menors descentralisades... / Ar ôl y cyfarfod˙dd a gynhaliw˙d rai misoedd yn ôl rhwng Cyngor Cyffredinol Aran a meiri'r pentrefi bach ("meiri a 'pedanis' (pedani = maer pentref bach) o'r c˙rff bach datganoledig")


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aleman
CATALANEG: alemany
CYMRAEG: Almaeneg
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): alemand
CATALANEG: alemany
CYMRAEG: Almaenwr
ENGLISH:
EX:  Pera ràdio auia entenut qu'es alemands avien aucupat era Hauta (sic) Garona / ar y radio roeddwn i wedi clywed fod yr Almaenw˙r wedi meddiannu (ardal) Garona Uchaf

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): alumne, alumna
CATALANEG: alumne, alumna
CYMRAEG: myfyriwr, myfyrwraig
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): amarc, amarga
CATALANEG: amarg, amarga
CYMRAEG: chwerw
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): amassada
CATALANEG: reunió
CYMRAEG: cyfarfod
ENGLISH:
EX:  Dempús des amassades mantengudes mesi en darrèr entre Conselh Generau d'Aran e es alcaldes e pedanis des entitats menors descentralisades... / Ar ôl y cyfarfod˙dd a gynhaliw˙d rai misoedd yn ôl rhwng Cyngor Cyffredinol Aran a meiri'r pentrefi bach ("meiri a 'pedanis' (pedani = maer pentref bach) o'r c˙rff bach datganoledig")


OCCITÀ (Gasconha / Aran): amass-
CATALANEG: amassar
CYMRAEG: casglu at ei gil˙dd
ENGLISH:
EX:  (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): amic, amiga
CATALANEG: amic, amiga
CYMRAEG: ffrind, cyfaill
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): an
CATALANEG: any
CYMRAEG: blw˙dd˙n
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): anem! (syn: vam!)
CATALANEG: anem!
CYMRAEG: awn ni!
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): animau
CATALANEG: animal
CYMRAEG: anifail
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): anonciar
CATALANEG: anunciar
CYMRAEG: datgan
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): antic, antiga
CATALANEG: antic, antiga
CYMRAEG: hen
ENGLISH:
EX:  En Baish Aran, en Quate Lòcs, se tròbe Les.
En Les an: ua gran lana, un antic castèth, uns vielhs Banhs, era tradicion deth Haro... / Yn Aran Isaf, ym Mhedwar-lle, y mae Les. Yn Les y mae gwastadedd mawr, hen gastell, hen faddonau, traddodiad yr 'aro' (Haro - pol˙n s˙'n cael ei losgi ar nosw˙l Ifan)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aost = agost
CATALANEG: agost
CYMRAEG: Awst
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): apréner
CATALANEG: aprendre
CYMRAEG: dysgu
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): apruprètz
CATALANEG: gairebé
CYMRAEG: mw˙ neu lai
ENGLISH:
EX:  (Imaginatz per un moment qu'era populacion der estat espanhòu se pòt plaçar tota en aguesta plana deth diari. Era populacion corresponenta a Catalonha serie apruprètz era corresponenta a ua setau part dera plana / Dychmygwch am funud ei bod yn bosibl rhoi holl boblogaeth y wladwriaeth Sbeinig ar y tudalen hwn o'r papur new˙dd. Byddai poblogaeth Catalonia yn llenwi seithfed rhan o'r tudalen mw˙ neu lai)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aprestar
CATALANEG: preparar
CYMRAEG: paratói
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aquera (pr, adj)
CATALANEG: aquella
CYMRAEG: honna
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aqueri
CATALANEG: aquells
CYMRAEG: rhein˙
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aquerò (pr dem neut)
CATALANEG: allò
CYMRAEG: hynn˙
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aquesta (pr, adj)
CATALANEG: aquesta
CYMRAEG: hon
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aqueste (pr, adj)
CATALANEG: aquest
CYMRAEG: hwn
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aqueth (pr, adj)
CATALANEG: aquell
CYMRAEG: hwnna
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ar
CATALANEG: al (+ vocal)
CYMRAEG: i'r
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ara
CATALANEG: a la
CYMRAEG: i'r
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Aran
CATALANEG: Aran (Vall d'Aran)
CYMRAEG: Aran (Cwm Aran)
ENGLISH:
EX:  eth Baix Aran / Aran Isaf, eth Naut Aran / Aran Uchaf (Es òbres an agut un còst totau de quate centes mil pessetes pagades per Ajuntament deth Naut Aran / mae'r gwaith adeiladu wedi costio pedwar mil o besetas a dalw˙d gan Cyngor Naut Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aranés
CATALANEG: aranès (variant del gascó, dialecte occità, de la vall d'Aran)
CYMRAEG: Araneg (amrywiad ar y Wasgwyneg, tafodiaith Ocsitaneg, o Gwm Aran)
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aranesi
CATALANEG: aranesos
CYMRAEG: Araniaid
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aranés
CATALANEG: aranès
CYMRAEG: Araneg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): archiprèste
CATALANEG: ??rector (sacerdot que governa una parròquia)
CYMRAEG: archoffeiriad
ENGLISH:
EX:  (Segontes er Archiprèste dera Vall d'Aran, Mossen Josèp Amiell... / Yn ôl archoffeiriad Cwm Aran, y Parchedig Josèp Amiell)

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Arlòs
CATALANEG: Arlòs (poble de Gascunya)
CYMRAEG: Arlòs (pentref yng Ngwasgw˙n)
ENGLISH:
EX:  maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Armanhac
CATALANEG: Armanhac - contrada de la Gascunya central  (francès: Armagnac)
CYMRAEG: Armanhac - rhanbarth yn Nghanolbarth Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Armagnac)
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): arren
CATALANEG: res
CYMRAEG: dim
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren; N'i  compreni pas arren / Dw i'n deall dim

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): arren de + adjectiu
CATALANEG: res de + adjectiu
CYMRAEG: dim, dim b˙d + adjectiu
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren ; N'i  compreni pas arren / Dw i'n deall dim

c
OCCITÀ (Gasconha / Aran): arrés
CATALANEG: ningú
CYMRAEG: neb
ENGLISH:
EX:  N'èi pas vist arrés / Dw i ddim wedi gweld neb


OCCITÀ (Gasconha / Aran): arribar
CATALANEG: arribar
CYMRAEG: cyrraedd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): arriu
CATALANEG: riu
CYMRAEG: afon
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Arròs (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): arroi [a RUI] (adj)
CATALANEG: roig [ROJ] (adj)
CYMRAEG: coch
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): article
CATALANEG: article
CYMRAEG: erth˙gl
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Arties
CATALANEG: Arties (nom de poble)
CYMRAEG: Arties (enw pentref)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): as; visites as bòsqui
CATALANEG: als, a les; visites als boscs
CYMRAEG: i'r; ymweliadau â'r coedwigoedd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aso [A-zu] (m)
CATALANEG: ase [A-zĝ] (m)
CYMRAEG: as˙n [A-sin]
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): associacion
CATALANEG: associació
CYMRAEG: cymdeithas
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Astarac
CATALANEG: Astarac - contrada de la Gascunya central  (francès: Astarac)
CYMRAEG: Astarac - rhanbarth yn Nghanolbarth Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Astarac)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): atau
CATALANEG: tal
CYMRAEG: fell˙
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): atau com
CATALANEG: tal com
CYMRAEG: a hef˙d
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): atencion
CATALANEG: atenció
CYMRAEG: s˙lw
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): atge
CATALANEG: edat
CYMRAEG: oedran
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ath
CATALANEG: al (+ consonant)
CYMRAEG: i'r
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): atractiu
CATALANEG: atractiu
CYMRAEG: atyniad
ENGLISH:
EX:  Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Aubert (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auca
CATALANEG: oca
CYMRAEG: gw˙dd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aucupar
CATALANEG: ocupar
CYMRAEG: meddiannu
ENGLISH:
EX:  Pera ràdio auia entenut qu'es alemands avien aucupat era Hauta (sic) Garona / ar y radio roeddwn i wedi clywed fod yr Almaenw˙r wedi meddiannu (ardal) Garona Uchaf

 
OCCITÀ (Gasconha / Aran): audèth
CATALANEG: ocell
CYMRAEG: ader˙n
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aué (Aran) (gascó uei)
CATALANEG: avui
CYMRAEG: heddiw
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auem
CATALANEG: havem
CYMRAEG: r˙m ni wedi
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auents = deseme
CATALANEG: desembre
CYMRAEG: Rhagf˙r
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auer sòs
CATALANEG: tenir peles
CYMRAEG: bod ganddo hosan go lew
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aufèrta
CATALANEG: oferta
CYMRAEG: cynnig
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): auia
CATALANEG: havia
CYMRAEG: oedd wedi
ENGLISH:
EX:  Pera ràdio auia entenut qu'es alemands avien aucupat era Hauta (sic) Garona / ar y radio roeddwn i wedi clywed fod yr Almaenw˙r wedi meddiannu (ardal) Garona Uchaf


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aulor
CATALANEG: olor
CYMRAEG: aroglau
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aunor
CATALANEG: honor
CYMRAEG: anrhydedd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aurelha
CATALANEG: orella
CYMRAEG: clust
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auritla
CATALANEG: llúdria
CYMRAEG: dyfrgi
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ausèth
CATALANEG: ocell
CYMRAEG: ader˙n
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): aut = naut
CATALANEG: alt
CYMRAEG: uchel
ENGLISH:
EX:

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Auta Garona
CATALANEG: Alta Garona
CYMRAEG: Garona Uchaf
ENGLISH:
EX:  Pera ràdio auia entenut qu'es alemands avien aucupat era Hauta (sic) Garona / ar y radio roeddwn i wedi clywed fod yr Almaenw˙r wedi meddiannu (ardal) Garona Uchaf


OCCITÀ (Gasconha / Aran): atau que
CATALANEG: així que
CYMRAEG: yn ogystal â
ENGLISH:
EX:  (Dempús, en madeish camp de fótbol, se hec ua exibicion de gossets d'atac atau coma de localisacion de persones / At h˙n, yn yr un cae pê-droed, bu arddangosfa ?cwn defaid yn ogystal â chwn olrhain)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): aute
CATALANEG: altre
CYMRAEG: arall
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): auti
CATALANEG: altres
CYMRAEG: eraill
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): autor
CATALANEG: autor
CYMRAEG: awdur
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): autoritat
CATALANEG: autoritat
CYMRAEG: awdurdod
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): avaloracion
CATALANEG: avaloració
CYMRAEG: er (bod)
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): auien
CATALANEG: havien
CYMRAEG: oedd˙nt wedi
ENGLISH:
EX:  Pera ràdio auia entenut qu'es alemands avien aucupat era Hauta (sic) Garona / ar y radio roeddwn i wedi clywed fod yr Almaenw˙r wedi meddiannu (ardal) Garona Uchaf

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): avion
CATALANEG: avió
CYMRAEG: awyren
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Bagergue
CATALANEG: Bagergue
CYMRAEG: Bagergue
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): baile
CATALANEG: batlle
CYMRAEG: maer
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): baish, a
CATALANEG: baix, a
CYMRAEG: isel
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): baishar
CATALANEG: baixar
CYMRAEG: disg˙n
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): eth Baish Aran
CATALANEG: el Baix Aran
CYMRAEG: Aran Isaf
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): balcon
CATALANEG: balcó
CYMRAEG: bálconi
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): banc
CATALANEG: banc
CYMRAEG: banc
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): banca (1)
CATALANEG: banca
CYMRAEG: mainc
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): banca (2)
CATALANEG: banca
CYMRAEG: banc
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): banh
CATALANEG: bany
CYMRAEG: baddon
ENGLISH:
EX:  En Baish Aran, en Quate Lòcs, se tròbe Les. En Les an: ua gran lana, un antic castèth, uns vielhs Banhs, era tradicion deth Haro... / Yn Aran Isaf, ym Mhedwar-lle, y mae Les. Yn Les y mae gwastadedd mawr, hen gastell, hen faddonau, traddodiad yr 'aro' (Haro - pol˙n s˙'n cael ei losgi ar nosw˙l Ifan)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): barar
CATALANEG: ballar
CYMRAEG: dawnsio
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Basadés
CATALANEG: Basadés - contrada del centre-nord de la Gascunya  (francès: Bazadais)
CYMRAEG: Basadés - rhanbarth yng nghanol Gogledd Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Bazadais)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bastir
CATALANEG: construir
CYMRAEG: adeiladu
ENGLISH:
EX:  (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg)
 
OCCITÀ (Gasconha / Aran): ??bastir-se
CATALANEG: construir-se
CYMRAEG: cael ei adeiladu, cael ei godi
ENGLISH:
EX:  Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bastissa
CATALANEG: edifici
CYMRAEG: adeilad
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): batalha
CATALANEG: batalha
CYMRAEG: batl
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Bausenn (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): be
CATALANEG: (partícula exclamativa)
CYMRAEG: (geir˙n ebychiadol)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Bearn
CATALANEG: Bearn
CYMRAEG: Beárn
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bèca
CATALANEG: beca
CYMRAEG: grant
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Begós (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ben
CATALANEG: bé
CYMRAEG: wel
ENGLISH:
EX:  Ben, era principau activitat que desvolopam ei era extraccion dera husta des bòsqui / Wel, y gweithgarwch mw˙af s˙dd gennym ni ˙w tynnu'r pren o'r coed˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): beneficià's ??
CATALANEG: beneficiar-se
CYMRAEG: cael budd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Benós (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): beròi-beròia
CATALANEG: atractiu
CYMRAEG: pert (ond dywedir polit-polita yng ngorllewin Gwasgw˙n)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): besonh
CATALANEG: necessitat
CYMRAEG: angen
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bèstia
CATALANEG: bèstia
CYMRAEG: bw˙stfil
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bestiar
CATALANEG: bestiar
CYMRAEG: gwartheg (Nord), da (Sud)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bèth, bèra
CATALANEG: bell
CYMRAEG: prydferth
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Betlan (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Betrenn (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): béver
CATALANEG: beure
CYMRAEG: yfed
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Bigorra
CATALANEG: Bigorra - contrada de la Gascunya central meridional  (francès: Bigorre)
CYMRAEG: Bigorra - rhanbarth yn Ne Canolbarth Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Bigorre)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): blanc, a
CATALANEG: blanc, a
CYMRAEG: gw˙n
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): blu (francesisme)
CATALANEG: blau
CYMRAEG: glas (benthyciad o'r Ffrangeg ˙ 'blu')
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): boca
CATALANEG: boca
CYMRAEG: ceg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bocinet
CATALANEG: bocí
CYMRAEG: darn
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bohar [bu A] (v)
CATALANEG: bufar [bu FA] (v)
CYMRAEG: chwythu [KHWĜ thi]
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bòrda
CATALANEG: borda
CYMRAEG: sied wair
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): borgesia
CATALANEG: burgesia
CYMRAEG: bwrgeisiaeth
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): borsa [BU-so] (f) (1)
CATALANEG: bossa [BÓ-sĝ] (f)
CYMRAEG: pwrs [PURS] (m)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): borsa (2)
CATALANEG: borsa
CYMRAEG: cyfnewidfa stoc
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bòsc, PL: bòsqui [BOSK, BO-ski] (f)
CATALANEG: bosc, PL: boscs/boscos (f)
CYMRAEG: coed, coedwig; PL: coedwigoedd,
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Bossòst [bu SOST] (f)
CATALANEG: Bossòst (f)
CYMRAEG: (enw pentref)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): braç
CATALANEG: braç
CYMRAEG: braich
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): brana
CATALANEG: bruc
CYMRAEG: grug
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): branar
CATALANEG: bruguerar, lloc cobert de bruc
CYMRAEG: tir grugog, grugle, grugos
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): brembà-se
CATALANEG: recordar-se
CYMRAEG: cofio
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): bric ( briga, variant: bric)
CATALANEG: gens
CYMRAEG: o gwbl
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): briga
CATALANEG: res
CYMRAEG: dim
ENGLISH:
EX:  Ne'm a pas escotat briga / Dw i ddim wedi gwrando arnaf fi o gwbl


OCCITÀ (Gasconha / Aran): broma
CATALANEG: núvol
CYMRAEG: cwmwl
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): broma baixa
CATALANEG: boira
CYMRAEG: niwl
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Buc de Bordèu
CATALANEG: Buc de Bordèu - contrada de la Gascunya occidental  (francès: Buch)
CYMRAEG: Buc de Bordèu - rhanbarth yn Ngorllewin Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Buch)
ENGLISH:
EX:

Gwelwch y tudalen nesaf / Vegeu la pàgina següent / See the next page / Sii dhĝ nekst peij

 Llythyren C / Lletra C / Letter C / Létĝrr C

 

Occitan/Aranpag01, Occitan/Aranpag02

·····  

 Geiriadur Ocsitaneg (Araneg / Gwasgyneg) : Diccionari d’occità (aranès / gascó) : Occitan Dictionary (Aranese / Gascon) :  Óksitan Díkshĝnĝri (Arĝníiz / Gáskon)

adolygiad diweddaraf – darrera actualització - latest update
01 11 2001

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weĝ(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

diwedd / fi