http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_f_kce.htm  

Y Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0032k Cyfeirddalen y Geiriadur Ocsitaneg / Guia del diccionari occità

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


.. 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Ocsitaneg-Cymráeg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari occità-gal
·lès-(català-anglès)Llythrennau F G H I J K L M Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 

 

Geiriadur Ocsitaneg (y dafodiaith Gasconeg, a’r is-dafodiaith Araneg)
Rhan 1 -  Llythrennau F, G, H, I, J, K, L, M
·····
Diccionari d’occità
(dialecte gascó, i la seva variant local aranesa)
Part 1 -  Lletres F, G, H, I, J, K, L, M
·····
Occitan Dictionary
(Gascon dialect, and the local Aranese variant)
Part 1 -  Letters F, G, H, I, J, K, L, M

 


OCCITÀ (Gasconha / Aran): façada
CATALANEG: façana
CYMRAEG: talcen (t˙)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): faena
CATALANEG: feina
CYMRAEG: gwaith, job
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): farmàcia
CATALANEG: farmàcia
CYMRAEG: fferyll˙dd
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): fautulh
CATALANEG: sofà
CYMRAEG: soffa
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ficha
CATALANEG: fitxa
CYMRAEG: ffeil
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): finau; entà finaus d'an
CATALANEG: final; per finals d'any
CYMRAEG: diwedd; erb˙n diwedd y flw˙dd˙n
ENGLISH:
EX:  Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser... Es trabalhs deth nau punt de visita poirien èster prèsti entà finaus d'an / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden... Fe allai'r gwaith adeiladu y lle new˙dd i ymwéld ag e fod yn barod erb˙n diwedd y flw˙dd˙n


OCCITÀ (Gasconha / Aran): fira (Val d'Aran) = heira
CATALANEG: fira
CYMRAEG: ffair
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): fira de bestiar
CATALANEG: fira de bestiar
CYMRAEG: ffair wartheg
ENGLISH:
EX:  Un dia dempús dera hèira de Les, Salardú siguec eth centre dera unica fira de bestiar que se conserve en Naut Aran / Un diwrnod ar ôl y ffair yn Les bu Salardú yn llw˙fan i'r unig ffair wartheg s˙dd yn dal i gael ei chynnal yn Aran Uchaf)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): firau
CATALANEG: firal
CYMRAEG: yn perth˙n i ffair
ENGLISH:
EX:  (Eth recinte firau, emplaçat enes prats qu'entoren eth camp de fótbol, compèc damb un visitaire d'excepcion... eth Conselhèr de Trabalh dera Generalitat / Bu ymwel˙dd arbennig yn y ffair (yn lleoliad y ffair), wedi ei lleoli yn y dol˙dd o gwmpas y cae pêl-droed - Gweinidog Cyflogaeth Llywodraeth Catalonia ("Generalitat"))


OCCITÀ (Gasconha / Aran): fotografia
CATALANEG: fotografia
CYMRAEG: ffótograff
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): forestau
CATALANEG: forestal
CYMRAEG: (adj) coedwig
ENGLISH:
EX:  deluns se signèc ena Sedença deth Govèrn aranés es convènis, damb cada un des representants des pòbles, en que s'establie eth marc de collaboracion entar us e gestion de pistes forestaus e cabanes de nauta montanha / dd˙dd Llun llofnodw˙d ym ?Mhencadl˙s Llywodraeth Aran â phob un o gynrychiolw˙r y pentrefi y cytundebau lle gosodw˙d allan y mesurau er mw˙n c˙dweithredu ym mater defn˙ddio a rheoli'r llw˙brau coedwig a'r cabanau yn rhan uchaf y mynyddoedd.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): França
CATALANEG: França
CYMRAEG: Ffrainc
ENGLISH:
EX:  Siguec justament eth maitin deth dimèrcles en que se hèren es exposicions des responsables de: França, Regne Unit-Irlanda, Finlàndia, Benelux, Paisi der Est d'Europa e Paisi Escandinaus, en tot sajar de definir es sons mercats / Fore d˙dd Mercher rhoddw˙d yr anerchiadau gan gynrychiolw˙r Ffrainc, y De˙rnas Unedig ac Iwerddon, y Ffindir, Bénelwcs, gwled˙dd Dw˙rain Ewrop, y gwled˙dd Esgandinafaidd, gan roi cynnig ar ddiffinio eu marchnadau


OCCITÀ (Gasconha / Aran): front
CATALANEG: front, davant
CYMRAEG: blaen
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): garia
CATALANEG: gallina
CYMRAEG: iâr
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): garia bòrnia
CATALANEG: gallina cega
CYMRAEG: (gêm plant) mwgwd yr ieir
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Garona
CATALANEG: Garona (nom de riu)
CYMRAEG: Garona (enw afon)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Garòs
CATALANEG: Garòs
CYMRAEG: Garòs (enw pentref)
ENGLISH:
EX:  (acaben es òbres de restauracion deth campanau de Garòs / mae gwaith trwsio clochd˙ Garòs yn dod i ben)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gascon
CATALANEG: gascó
CYMRAEG: Gasconeg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gat
CATALANEG: gat
CYMRAEG: cath
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Gausac (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): generacion
CATALANEG: generació
CYMRAEG: cenhedlaeth
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): generau
CATALANEG: general
CYMRAEG: cyffredinol
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gent
CATALANEG: gent
CYMRAEG: pobl
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gèr
CATALANEG: gener
CYMRAEG: Ionawr
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): xxGessa (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gestion
CATALANEG: gestió
CYMRAEG: rheolaeth, rheoli
ENGLISH:
EX:  deluns se signèc ena Sedença deth Govèrn aranés es convènis, damb cada un des representants des pòbles, en que s'establie eth marc de collaboracion entar us e gestion de pistes forestaus e cabanes de nauta montanha / dd˙dd Llun llofnodw˙d ym ?Mhencadl˙s Llywodraeth Aran â phob un o gynrychiolw˙r y pentrefi y cytundebau lle gosodw˙d allan y mesurau er mw˙n c˙dweithredu ym mater defn˙ddio a rheoli'r llw˙brau coedwig a'r cabanau yn rhan uchaf y mynyddoedd.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): glèisa
CATALANEG: església
CYMRAEG: eglw˙s
ENGLISH:
EX:  (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): globau
CATALANEG: global
CYMRAEG: hollgynhw˙sol
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gojada
CATALANEG: noia (16+)
CYMRAEG: llances (16+)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gojat
CATALANEG: noi (16+), gojat
CYMRAEG: llanc (16+), bachan
ENGLISH:
EX:  Eth chofèr que le portaue ère un gojat de Vielha / Bachan o Vielha oedd y gyrrwr oedd yn m˙nd ag e


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gosset
CATALANEG: gosset
CYMRAEG: ci bach
ENGLISH:
EX:  (Dempús, en madeish camp de fótbol, se hec ua exibicion de gossets d'atac atau coma de localisacion de persones / At h˙n, yn yr un cae pê-droed, bu arddangosfa ?cwn defaid yn ogystal â chwn olrhain)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gosset d'atac
CATALANEG: ?gosset d'atur
CYMRAEG: ?ci defaid
ENGLISH:
EX:  (Dempús, en madeish camp de fótbol, se hec ua exibicion de gossets d'atac atau coma de localisacion de persones / At h˙n, yn yr un cae pê-droed, bu arddangosfa ?cwn defaid yn ogystal â chwn olrhain)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gosset de localisacion de persones
CATALANEG: ?gosset de localització de persones
CYMRAEG: ci olrhain
ENGLISH:
EX:  (Dempús, en madeish camp de fótbol, se hec ua exibicion de gossets d'atac atau coma de localisacion de persones / At h˙n, yn yr un cae pêl-droed, bu arddangosfa ?cwn defaid yn ogystal â chwn olrhain)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gradon
CATALANEG: marxapeu
CYMRAEG: step˙n drws
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gran, grana
CATALANEG: gran
CYMRAEG: mawr
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): gravadís
CATALANEG: pedra, calamarsa
CYMRAEG: cesair, cenll˙sg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): grincha
CATALANEG: (carena de la serra, esp. si és rocosa) (= català "clenxa")
CYMRAEG: crib
ENGLISH:
EX:

a
OCCITÀ (Gasconha / Aran): guaire
CATALANEG: gaire
CYMRAEG: r˙w lawer
ENGLISH:
EX:  N'i credi pas guaire / Dw i ddim yn ei gredu r˙w lawer

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): guardader
CATALANEG: mirador
CYMRAEG: tremfa
ENGLISH:
EX:  Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu torisitic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden


OCCITÀ (Gasconha / Aran): guardar
CATALANEG: mirar
CYMRAEG: edr˙ch
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): guèrra [GÈ-rro] (f)
CATALANEG: guerra [GÈR-rrĝ] (f)
CYMRAEG: rhyfel [HRĜ-vel] (m)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): grop [GRUP] (m)
CATALANEG: grup [GRUP] (m)
CYMRAEG: grwp
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): h
CATALANEG: h
CYM h
ENGLISH:
EX:  Mae yn nhafodiaith Gwasgw˙n 'h' gychwynnol mewn geiriau a ddaeth o eiriau Lladin gydag 'f' gychwynnol.
Yn Gataloneg (fel yn yr ieithoedd Neo-Ladinaidd eraill) cedwir yr 'f' hon. Enghreifftiau - Lladin festa, Ocsitaneg festa, Ocsitaneg (tafodiath Gwasgw˙n) hèsta, Cataloneg festa, Ffrangeg fête. Yst˙r Gwasgw˙n (Gasconha) oedd 'Basgiaid'; dw˙ fil o flynyddoedd yn ôl Basgiaid oedd trigolion y parthau h˙n. Yn yr iaith Fasgeg yn y cyfnod hwnnw nid oedd gandd˙nt y gytsain ffw˙thol 'f', ac yn ei lle defnyddient sain anadlog. Mae gwreiddiau'r iaith Gastileg ('Sbaeneg') i'w cael hef˙d yn hen diriogaeth y Basgiaid, ac fell˙ y mae'r un peth i'w weld yn yr iaith honno hef˙d - fiesta.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): haro
CATALANEG: = "far", avet que es planta a la plaça de Sant Joan (per a una ceremònia) i allí roman plantat tot un any fins que és cremat amb gran gatzara la vigília del Sant Joan següent
CYMRAEG: pol˙n gaiff ei losgi ar nosw˙l Ifan ar ôl aros am flw˙dd˙n ar ganol sgwâr y pentref
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran):
CATALANEG: fa
CYMRAEG: gwnaiff
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hec
CATALANEG: va fer
CYMRAEG: gwnaeth
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hè uns dies
CATALANEG: fa uns dies
CYMRAEG: rai dyddiau yn ôl
ENGLISH:
EX:  (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): heira (però el catalanisme fira és més normal a la Val d'Aran)
CATALANEG: fira
CYMRAEG: ffair
ENGLISH:
EX:  Un dia dempús dera hèira de Les, Salardú siguec eth centre dera unica fira de bestiar que se conserve en Naut Aran / Un diwrnod ar ôl y ffair yn Les bu Salardú yn llw˙fan i'r unig ffair wartheg s˙dd yn dal i gael ei chynnal yn Aran Uchaf)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): heired / hered
CATALANEG: fred
CYMRAEG: oerfel
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hemna
CATALANEG: dona
CYMRAEG: gwraig
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hereuèr
CATALANEG: febrer
CYMRAEG: Chwefror
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hèr
CATALANEG: fer
CYMRAEG: gwneud
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hèsta
CATALANEG: festa
CYMRAEG: gw˙l
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hèt [ÈT] (m)
CATALANEG: fet [FÉT] (m)
CYMRAEG: ffaith [FAITH] (f)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hiestra [i É stro] (f)
CATALANEG: finestra [fi NÉ strĝ] (f)
CYMRAEG: ffenestr [FÉ nèst] (f)
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): homent
CATALANEG: blat
CYMRAEG: gwenith
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): horat [u-RAT] (m)
CATALANEG: forat [fu-RAT] (m)
CYMRAEG: twll [TULH] (m) (twll petit ˙w 'horat' fel arfer; 'clòt' ˙w un mw˙ o faint
ENGLISH:
EX:

b
OCCITÀ (Gasconha / Aran): Hòs
CATALANEG: Hòs (poble de Gascunya)
CYMRAEG: Hòs (pentref yng Ngwasgw˙n)
ENGLISH:
EX:  maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): huec
CATALANEG: foc
CYMRAEG: tân
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hum
CATALANEG: fum
CYMRAEG: mwg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hum
CATALANEG: fum
CYMRAEG: mwg
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): humar
CATALANEG: fumar
CYMRAEG: ysmygu, smocio
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): humenèja (francès cheminée)
CATALANEG: xemeneia
CYMRAEG: shimnai
ENGLISH:
EX:


OCCITÀ (Gasconha / Aran): husta
CATALANEG: fusta
CYMRAEG: pren
ENGLISH:
EX:  Ben, era principau activitat que desvolopam ei era extraccion dera husta des bòsqui / Wel, y gweithgarwch mw˙af s˙dd gennym ni ˙w tynnu'r pren o'r coed˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): hustèr
CATALANEG: fuster
CYMRAEG: saer coed
ENGLISH:
EX:  (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): i
CATALANEG:
CYMRAEG:
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): i a
CATALANEG: hi ha
CYMRAEG: y mae
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): igual que
CATALANEG: igual que
CYMRAEG: yr un peth (â)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): imaginar
CATALANEG: imaginar
CYMRAEG: dychmygu
ENGLISH:
EX:  (Imaginatz per un moment qu'era populacion der estat espanhòu se pòt plaçar tota en aguesta plana deth diari / Dychmygwch am funud ei bod yn bosibl rhoi holl boblogaeth y wladwriaeth Sbeinig ar y tudalen hwn o'r papur new˙dd)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): important (1)
CATALANEG: important
CYMRAEG: pw˙sig, o bw˙s
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): important (2)
CATALANEG: important
CYMRAEG: mawr
ENGLISH:
EX:  Tot e qu'eth nombre era plan important, es tractants non poderen crompar oelhes dat que'es baishes temperatures que s'enregistrèren dimèrcles ena Val d'Aran non permeteren trasladar caps de bestiar d'aquesta espècie entath recinte / er bod yno nifer fawr (o wartheg), nid oedd modd i'r masnachw˙r brynu defaid am nad oedd yn posibl dod â gwartheg o'r math hwn i faes y ffair oherw˙dd y tymhereddau isel a gafodd ei recordio dd˙dd Mercher yng Nghwm Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): inauguracion
CATALANEG: inauguració
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): incluidir
CATALANEG: incluir
CYMRAEG: cynnw˙s
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): indústria
CATALANEG: l' indústria
CYMRAEG: diwydiant
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): inexistent
CATALANEG: inexistent
CYMRAEG: (ddim yn bod)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): institucion
CATALANEG: institució
CYMRAEG: sefydliad
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): interessant
CATALANEG: interessant
CYMRAEG: diddorol
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): interessar
CATALANEG: interessar
CYMRAEG: ymddiddori
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): interior
CATALANEG: interior
CYMRAEG: tu fewn
ENGLISH:
EX:  (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs entà esvitar que i entre umitat en son interior / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs rhag iddo ollwng dwr)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): invertir
CATALANEG: invertir
CYMRAEG: buddsoddi
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Irlanda
CATALANEG: Irlanda
CYMRAEG: Iwerddon
ENGLISH:
EX:  Siguec justament eth maitin deth dimèrcles en que se hèren es exposicions des responsables de: França, Regne Unit-Irlanda, Finlàndia, Benelux, Paisi der Est d'Europa e Paisi Escandinaus, en tot sajar de definir es sons mercats / Fore d˙dd Mercher rhoddw˙d yr anerchiadau gan gynrychiolw˙r Ffrainc, y De˙rnas Unedig ac Iwerddon, y Ffindir, Bénelwcs, gwled˙dd Dw˙rain Ewrop, y gwled˙dd Esgandinafaidd, gan roi cynnig ar ddiffinio eu marchnadau


OCCITÀ (Gasconha / Aran): isard
CATALANEG: isard
CYMRAEG: isard, isardiaid
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): istòria (PLURAL: istòries)
CATALANEG: història (PLURAL: històries)
CYMRAEG: stori
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): italian
CATALANEG: italià
CYMRAEG: Eidaleg, Eidelig
ENGLISH:
EX:  (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): iuèrn / uvèrn
CATALANEG: hivern
CYMRAEG: gaeaf
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): jamès (1)
CATALANEG: mai
CYMRAEG: b˙th
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): jamès (2)
CATALANEG: mai
CYMRAEG: erióed
ENGLISH:
EX:  Ne l'èi pas vist james / Dw i ddim wedi ei weld erióed


OCCITÀ (Gasconha / Aran): jardinèr
CATALANEG: jardiner
CYMRAEG: garddwr
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): joeni
CATALANEG: joves
CYMRAEG: pobl ifainc
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): jolh
CATALANEG: genoll
CYMRAEG: pen-glin
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): jornada
CATALANEG: jornada
CYMRAEG: diwrnod; jornades = cynhadledd
ENGLISH:
EX:  (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Joue - riu Joeu (mapa Coromines)
CATALANEG: *
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): junh
CATALANEG: juny
CYMRAEG: Mehefin
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): junhsèga / juriol
CATALANEG: juliol
CYMRAEG: Gorffennaf
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): juriol = junhsèga
CATALANEG: juliol
CYMRAEG: Gorffennaf
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Josèp [JU-zèp]
CATALANEG: Josep
CYMRAEG: Joseff
ENGLISH:
EX:  (Segontes er Archiprèste dera Vall d'Aran, Mossen Josèp Amiell... / Yn ôl archoffeiriad Cwm Aran, y Parchedig Josèp Amiell)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): l'
CATALANEG: l' (el, pronom acusatiu)
CYMRAEG: ef, rhagenw gwrthrychol
ENGLISH:
EX:  (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lac
CATALANEG: llac
CYMRAEG: ll˙n
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): laguens (illâc - Lladin = yna + ens; cf occ. lasins < lai-ens)
CATALANEG: dins
CYMRAEG: o fewn
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lairar
CATALANEG: lladrar
CYMRAEG: cyfarth
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): laituga
CATALANEG: enciam
CYMRAEG: letysen
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): lana
CATALANEG: plana
CYMRAEG: gwastadedd
ENGLISH:
EX:  En Baish Aran, en Quate Lòcs, se tròbe Les.
En Les an: ua gran lana, un antic castèth, uns vielhs Banhs, era tradicion deth Haro... / Yn Aran Isaf, ym Mhedwar-lle, y mae Les. Yn Les y mae gwastadedd mawr, hen gastell, hen faddonau, traddodiad yr 'aro' (Haro - pol˙n s˙'n cael ei losgi ar nosw˙l Ifan)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Lanas de Bordèu
CATALANEG: Lanas de Bordèu - contrada de la Gascunya septentrional (francès: Grande Lande)
CYMRAEG: Lanas de Bordèu - rhanbarth yng Ngogledd Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Grande Lande)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): land - de land en land
CATALANEG: a bat a bat, totalment
CYMRAEG: led y pen
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): larmièra
CATALANEG: canalera
CYMRAEG: peipen ddwr, peipen landar; cwter
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lauader (lavader)
CATALANEG: rentador (safareig, o cóm adjacent a la font pública, on es rentava la roba)
CYMRAEG: golchfa
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lèbe
CATALANEG: llebre
CYMRAEG: ysgyfarnog
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): leçon
CATALANEG: lliçó
CYMRAEG: gwers
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): legenda
CATALANEG: llegenda
CYMRAEG: chwedl
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): legislacion
CATALANEG: legislació
CYMRAEG: deddfwriaeth
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lengua
CATALANEG: llengua
CYMRAEG: iaith
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): leon
CATALANEG: lleó
CYMRAEG: llew
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lenha
CATALANEG: llenya
CYMRAEG: coed tân
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Les
CATALANEG: Les (nom de poble)
CYMRAEG: Les (enw pentref)
ENGLISH:
EX:   Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden

OCCITÀ (Gasconha / Aran): léser
CATALANEG: oci
CYMRAEG: hamdden
ENGLISH:
EX:  Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Lhèida
CATALANEG: Lleida
CYMRAEG: Lleida
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): libre
CATALANEG: llibre
CYMRAEG: ll˙fr
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): libre de text
CATALANEG: llibre de text
CYMRAEG: gwersl˙fr
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): linha
CATALANEG: línia
CYMRAEG: llinell
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lit / lich (topònim: Fonts dels Lit)
CATALANEG: allau de neu
CYMRAEG: llithriad eira
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): literatura
CATALANEG: literatura
CYMRAEG: llên
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lòc
CATALANEG: lloc
CYMRAEG: lle
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Lois
CATALANEG: Llúis
CYMRAEG: Lew˙s
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Lomanha
CATALANEG: Lomanha - contrada del nordest de la Gascunya  (francès: Lomagne)
CYMRAEG: Lomanha - rhanbarth yng Ngogledd-ddw˙rain Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Lomagne)
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): long
CATALANEG: llarg
CYMRAEG: hir
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lop /LUP/
CATALANEG: llop
CYMRAEG: blaidd
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Lorda
CATALANEG: Lorda = ciutat de Gasconha (francès: Lourdes)
CYMRAEG: Lorda = tref yng Ngwasgw˙n (Ffrangeg: Lourdes)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): losat
CATALANEG: teulada de lloses
CYMRAEG: to cerrig
ENGLISH:
EX:  (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lòsa
CATALANEG: llossa de teulada, llossat de teulada
CYMRAEG: teilsen
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): losèra
CATALANEG: mina de "lòsa"
CYMRAEG:
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lúbia / líbia
CATALANEG: llívia = carro sense rodes per transportar llenya, herba, etc
CYMRAEG: car, slèd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lucana
CATALANEG: lluerna; obertura a la teulada amb finestra i teuladeta
CYMRAEG: ffenestr ddormer
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lueira (Coromines: loeira)
CATALANEG: llúdria
CYMRAEG: dyfrgi
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lum
CATALANEG: llum
CYMRAEG: golau, lamp
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lum de pé
CATALANEG: llum de peu??
CYMRAEG: lamp sef˙ll/lamp hirgoes
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lum de taula
CATALANEG: llum de taula
CYMRAEG: lamp fwrdd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): lumedar (llatí lîmitare)
CATALANEG: llindar
CYMRAEG: trothw˙
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): madeish
CATALANEG: mateix
CYMRAEG: yr un
ENGLISH:
EX:  (Dempús, en madeish camp de fótbol, se hec ua exibicion de gossets d'atac atau coma de localisacion de persones / At h˙n, yn yr un cae pê-droed, bu arddangosfa ?cwn defaid yn ogystal â chwn olrhain)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mai
CATALANEG: maig
CYMRAEG: Mai
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mainada
CATALANEG: filla
CYMRAEG: merch
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mainatge
CATALANEG: criatura
CYMRAEG: plent˙n
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mainatges
CATALANEG: criatures
CYMRAEG: plant
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): maishina
CATALANEG: màquina
CYMRAEG: peiriant
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): maitin
CATALANEG: matí
CYMRAEG: bore
ENGLISH:
EX:  Siguec justament eth maitin deth dimèrcles en que se hèren es exposicions des responsables de: França, Regne Unit-Irlanda, Finlàndia, Benelux, Paisi der Est d'Europa e Paisi Escandinaus, en tot sajar de definir es sons mercats / Fore d˙dd Mercher rhoddw˙d yr anerchiadau gan gynrychiolw˙r Ffrainc, y De˙rnas Unedig ac Iwerddon, y Ffindir, Bénelwcs, gwled˙dd Dw˙rain Ewrop, y gwled˙dd Esgandinafaidd, gan roi cynnig ar ddiffinio eu marchnadau


OCCITÀ (Gasconha / Aran): man
CATALANEG: mà
CYMRAEG: llaw
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): manca
CATALANEG: manca, falta
CYMRAEG: diff˙g
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): manèra
CATALANEG: manera
CYMRAEG: ffordd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): manguèra
CATALANEG: manguera
CYMRAEG: hos
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mantenir
CATALANEG: mantenir
CYMRAEG: cynnal
ENGLISH:
EX:  Dempús des amassades mantengudes mesi en darrèr entre Conselh Generau d'Aran e es alcaldes e pedanis des entitats menors descentralisades... / Ar ôl y cyfarfod˙dd a gynhaliw˙d rai misoedd yn ôl rhwng Cyngor Cyffredinol Aran a meiri'r pentrefi bach ("meiri a 'pedanis' (pedani = maer pentref bach) o'r c˙rff bach datganoledig")


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Manuèla
CATALANEG: Manuela
CYMRAEG: *
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mar (f)
CATALANEG: mar
CYMRAEG: môr
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): marc
CATALANEG: marc
CYMRAEG: fframwaith
ENGLISH:
EX:  deluns se signèc ena Sedença deth Govèrn aranés es convènis, damb cada un des representants des pòbles, en que s'establie eth marc de collaboracion entar us e gestion de pistes forestaus e cabanes de nauta montanha / dd˙dd Llun llofnodw˙d ym ?Mhencadl˙s Llywodraeth Aran â phob un o gynrychiolw˙r y pentrefi y cytundebau lle gosodw˙d allan y mesurau er mw˙n c˙dweithredu ym mater defn˙ddio a rheoli'r llw˙brau coedwig a'r cabanau yn rhan uchaf y mynyddoedd.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): març
CATALANEG: març
CYMRAEG: Mawrth
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Marem na Marensin
CATALANEG: Marem na Marensin - contrada del sudest de la Gascunya  (francès: Marensin)
CYMRAEG: Marem na Marensin - rhanbarth yn Ne-orllewin Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Marensin)
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Marinhac
CATALANEG: Marinhac (poble de Gascunya)
CYMRAEG: Marinhac (pentref yng Ngwasgw˙n)
ENGLISH:
EX:  maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): marinèr
CATALANEG: mariner
CYMRAEG: llongwr
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): masia
CATALANEG: masia
CYMRAEG: ffermd˙
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): massa
CATALANEG: massa
CYMRAEG: gormod
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): matança
CATALANEG: matança
CYMRAEG: lladd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): matança - matança deth porcèth
CATALANEG: matança - matança del porc
CYMRAEG: lladd - lladd moch˙n
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): materiau
CATALANEG: material
CYMRAEG: deun˙dd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): maugrat que
CATALANEG: malgrat que
CYMRAEG: er (bod)
ENGLISH:
EX:  Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd

OCCITÀ (Gasconha / Aran): mei
CATALANEG: més
CYMRAEG: mw˙
ENGLISH:
EX:  Ne'n poish pas mei / Dw i ddim yn gallu gwneud rhagor (mae'n amhosibl imi f˙nd ymláen)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): memòria
CATALANEG: memòria
CYMRAEG: cof
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mena (toponims)
CATALANEG: mena
CYMRAEG: mw˙n
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mès
CATALANEG: però
CYMRAEG: ond
ENGLISH:
EX:  (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mesi en darrèr
CATALANEG: ?fa uns mesos
CYMRAEG: ?rai misoedd yn ôl
ENGLISH:
EX:  Dempús des amassades mantengudes mesi en darrèr entre Conselh Generau d'Aran e es alcaldes e pedanis des entitats menors descentralisades... / Ar ôl y cyfarfod˙dd a gynhaliw˙d rai misoedd yn ôl rhwng Cyngor Cyffredinol Aran a meiri'r pentrefi bach ("meiri a 'pedanis' (pedani = maer pentref bach) o'r c˙rff bach datganoledig")


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mès de
CATALANEG: més de
CYMRAEG: mw˙ na
ENGLISH:
EX:  Aguesta tresau hèira tanben compdèc tanben damb mès de dues centes paradetes ambulantes / Bu yn y drydedd ffair hon fw˙ na dau gant o stondinau

OCCITÀ (Gasconha / Aran): més tà baish
CATALANEG: més avall
CYMRAEG: is i lawr
ENGLISH:
EX:  maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mètge
CATALANEG: metge
CYMRAEG: medd˙g
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): miei naturau
CATALANEG: medi natural
CYMRAEG: amgylchedd
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): mielhor
CATALANEG: millor
CYMRAEG: gwell
ENGLISH:
EX:  No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mil
CATALANEG: mil
CYMRAEG: mil
ENGLISH:
EX:  (Es òbres an agut un còst totau de quate centes mil pessetes pagades per Ajuntament deth Naut Aran / mae'r gwaith adeiladu wedi costio pedwar mil o besetas a dalw˙d gan Cyngor Naut Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mina
CATALANEG: mina
CYMRAEG: mw˙nglodd
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Miquèu
CATALANEG: Miquel
CYMRAEG: Mihangel
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): miralh [mi RALY] (m)
CATALANEG: mirall [mi RALY] (m)
CYMRAEG: dr˙ch [DRIIKH] (m)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): misharnon
CATALANEG: bolet
CYMRAEG: madarchen, masiarwm (N), shrwmpsen (S)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mocador (del
CATALANEG: mocador de coll
CYMRAEG: cadach gwddf
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mocador (del cap)
CATALANEG:
CYMRAEG:
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): modificacion
CATALANEG: modificació
CYMRAEG: newid
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mòla
CATALANEG: molí
CYMRAEG: melin
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): molti
CATALANEG: molts
CYMRAEG: llawer o
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): moment
CATALANEG: moment
CYMRAEG: moment
ENGLISH:
EX:  (Imaginatz per un moment qu'era populacion der estat espanhòu se pòt plaçar tota en aguesta plana deth diari / Dychmygwch am funud ei bod yn bosibl rhoi holl boblogaeth y wladwriaeth Sbeinig ar y tudalen hwn o'r papur new˙dd)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): monard
CATALANEG: mono
CYMRAEG: mwnci
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mond
CATALANEG: món
CYMRAEG: b˙d
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): montanha; nauta montanha
CATALANEG: muntanya; alta muntanya
CYMRAEG: myn˙dd; la montanha = y myn˙dd, y mynyddoedd; nauta montanha = rhan uchaf y mynyddoedd
ENGLISH:
EX:  deluns se signèc ena Sedença deth Govèrn aranés es convènis, damb cada un des representants des pòbles, en que s'establie eth marc de collaboracion entar us e gestion de pistes forestaus e cabanes de nauta montanha / dd˙dd Llun llofnodw˙d ym ?Mhencadl˙s Llywodraeth Aran â phob un o gynrychiolw˙r y pentrefi y cytundebau lle gosodw˙d allan y mesurau er mw˙n c˙dweithredu ym mater defn˙ddio a rheoli'r llw˙brau coedwig a'r cabanau yn rhan uchaf y mynyddoedd.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mos
CATALANEG: ens
CYMRAEG: ini
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mosca
CATALANEG: mosca
CYMRAEG: cleren
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mossen
CATALANEG: mossen
CYMRAEG: (teitl offeiriad, 'Y Parchedig' = 'fy syr')
ENGLISH:
EX:  (Segontes er Archiprèste dera Vall d'Aran, Mossen Josèp Amiell... / Yn ôl archoffeiriad Cwm Aran, y Parchedig Josèp Amiell)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mòstra
CATALANEG: mostra
CYMRAEG: enghraifft
ENGLISH:
EX:  (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): municipi
CATALANEG: municipi
CYMRAEG: pentref/tref
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): musica [mu-ZI-kĝ]
CATALANEG: música
CYMRAEG: cerddoriaeth
ENGLISH:
EX:  XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Murèth
CATALANEG: Murèth - poble de la Gascunya oriental (francès: Muret)
CYMRAEG: Condon- pentref yng Nw˙rain Gwasgw˙n (Ffrangeg: Muret)
ENGLISH:
EX:  XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): mut [MÜT] (adj)
CATALANEG: mut [MUT] (adj)
CYMRAEG: mud [MIID]
ENGLISH:
EX:  XX

 Gwelwch y tudalen nesaf / Vegeu la pàgina següent / See the next page / Sii dhĝ nekst peij
 Llythyren N / Lletra N / Letter N / Létĝrr N
 

 

Occitan/Aranpag01, Occitan/Aranpag02

·····  

 Geiriadur Ocsitaneg (Araneg / Gwasgyneg) : Diccionari d’occità (aranès / gascó) : Occitan Dictionary (Aranese / Gascon) :  Óksitan Díkshĝnĝri (Arĝníiz / Gáskon)

 

adolygiad diweddaraf – darrera actualització - latest update
01 11 2001

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weĝ(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

diwedd / fi