http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_ocsitaneg_aran_cymraeg_ARTH_t_kce.htm  

Y Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0032k Cyfeirddalen y Geiriadur Ocsitaneg / Guia del diccionari occità

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


.. 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Ocsitaneg-Cymráeg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari occità-gal
·lès-(català-anglès)Llythrennau T U V W X Y Z Adolygiad diweddaraf 
Darrera actualització

2005-02-01
 

   

Geiriadur Ocsitaneg (y dafodiaith Gasconeg, a’r is-dafodiaith Araneg)
Rhan 1 -  Llythrennau T,U,V,W,X,Y,Z
·····
Diccionari d’occità
(dialecte gascó, i la seva variant local aranesa)
Part 1 -  Lletres T,U,V,W,X,Y,Z
·····
Occitan Dictionary
(Gascon dialect, and the local Aranese variant)
Part 1 -  Letters T,U,V,W,X,Y,Z

 

 
OCCITÀ (Gasconha / Aran): tà (variant de entà)
CATALANEG: per a
CYMRAEG: ar gyfer, i gyfeiriad
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tà baish - més tà baish
CATALANEG: avall - més avall
CYMRAEG: tuag i lawr : is i lawr
EX: maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): taishon
CATALANEG: teixó
CYMRAEG: twrch daear
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): talament coma
CATALANEG: tal com
CYMRAEG: yn union fel
EX: (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): tamb  = damb
CATALANEG: tamb - vegeu damb (= amb)
CYMRAEG: tamb : gweler damb (= â, gyda)
EX: No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tanben
CATALANEG: també
CYMRAEG: hef˙d
EX: Aguesta tresau hèira tanben compdèc tanben damb mès de dues centes paradetes ambulantes / Bu yn y drydedd ffair hon fw˙ na dau gant o stondinau


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tapís
CATALANEG: catifa
CYMRAEG: rwg
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tar (variant de entar)
CATALANEG: per a (+ vocal)
CYMRAEG: ar gyfer yr, i gyfeiriad yr
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tara (variant de entara)
CATALANEG: per a la (+ vocal)
CYMRAEG: ar gyfer yr, i gyfeiriad yr
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Tarbas
CATALANEG: Tarbas = ciutat de Gasconha (sud-central) (francès: Tarbes)
CYMRAEG: Tarbas = tref yn Ne Canolbarth Gwasgw˙n (Ffrangeg: Tarbes)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tardor
CATALANEG: tardor
CYMRAEG: hydref
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tàs (variant de entàs)
CATALANEG: per als, per a les
CYMRAEG: ar gyfer, i gyfeiriad
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tath (variant de entath)
CATALANEG: per a (+ consonant)
CYMRAEG: ar gyfer yr, i gyfeiriad yr
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tauleta de centre
CATALANEG: tauleta
CYMRAEG: bwrdd coffi
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): televisor
CATALANEG: televisor
CYMRAEG: set teledu
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temperatura
CATALANEG: temperatura
CYMRAEG: tymheredd
EX: (es baishes temperatures que s'enregistrèren dimèrcles ena Val d'Aran / y tymhereddau isel a gafodd ei recordio dd˙dd Mercher yng Nghwm Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temple
CATALANEG: temple
CYMRAEG: eglw˙s
EX: (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temps (1)
CATALANEG: temps
CYMRAEG: amser
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temps (2)
CATALANEG: temps
CYMRAEG: tyw˙dd
EX: Maugrat qu'enguan eth temps non acompanhèc massa, eth President dera Associació de Pagesi, Manel Barella, hec ua avaloracion globau positiua des tres fires / er nad oedd y tyw˙dd yn rh˙ ffafriol eleni, barn Manel Barella, Llyw˙dd Undeb y Ffermw˙r, oedd mai llw˙ddiant oedd y tair ffair a chymr˙d popeth at ei gil˙dd


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temps - ath madeish temps
CATALANEG: temps - al mateix temps
CYMRAEG: ar yr un pr˙d
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): temps - en d’auti tempsi
CATALANEG: temps - en altres temps
CYMRAEG: amser - yn yr hen amser
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tèrme; portar a tèrme
CATALANEG: terme ; portar a tèrme = portar a terme
CYMRAEG: amser - (cyflwr gorffenedig); portar a tèrme = gorffen
EX: (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tèrra [TÈ ro]
CATALANEG: terra [TÈ rĝ] (f)
CYMRAEG: tir [TIIR]
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): terratrèm
CATALANEG: terratrèmol
CYMRAEG: daeargr˙n
EX: (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): territòri
CATALANEG: territori
CYMRAEG: tiriogaeth
EX: (Non cau jamès desbrembar quan parlam dera Val d'Aran e der aranés que mos referim a un bocinet petit, mès qu'a ath sòn front (ath són naut o ath sòn darrèr, segontes coma se guarde) tot un territori força mès gran: Occitània / Rhaid inni beidio ag anghofio b˙th wrth drafod Cwm Aran ein bod yn sôn am dern˙n bach ond bod ganddo o'i flaen (neu uwch ei ben, neu y tu ôl iddo, yn ôl sut yr ˙m ni yn edr˙ch arno) gwlad mw˙ o lawer o ran ei maint - Ocsitania)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): testimoni
CATALANEG: testimoni
CYMRAEG: tystiolaeth
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): testimoni - ei un testimoni de
CATALANEG: testimoni - és un testimoni de
CYMRAEG: mesur - mae’n fesur o
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tet
CATALANEG: teulada
CYMRAEG: to
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tet de lòses
CATALANEG: teulada de lloses
CYMRAEG: to cerrig
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tèxt (tekst)
CATALANEG:
CYMRAEG:
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tipe
CATALANEG: tipus
CYMRAEG: math
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tipe - d’aguest tipe
CATALANEG: tipus - d’aquest tipus
CYMRAEG: math – o’r math yma
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tobogan
CATALANEG: ?slide
CYMRAEG: llithrfa
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): torisme
CATALANEG: turisme
CYMRAEG: twristiaeth
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): toristic
CATALANEG: turístic
CYMRAEG: twristaidd
EX: Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tortilha (f)
CATALANEG: truita (f)
CYMRAEG: omled
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tot
CATALANEG: tot; tot eth mes de seteme = tot el mes de setembre
CYMRAEG: gydol; tot eth mes de seteme = gydol mis Medi
EX: (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs); EX2: (Imaginatz per un moment qu'era populacion der estat espanhòu se pòt plaçar tota en aguesta plana deth diari / Dychmygwch am funud ei bod yn bosibl rhoi holl boblogaeth y wladwriaeth Sbeinig ar y tudalen hwn o'r papur new˙dd)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tot ço que i a
CATALANEG: tot allò que hi ha
CYMRAEG: yr h˙n s˙dd
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): totau
CATALANEG: total
CYMRAEG: cyfan
EX: (Es òbres an agut un còst totau de quate centes mil pessetes pagades per Ajuntament deth Naut Aran / mae'r gwaith adeiladu wedi costio pedwar mil o besetas a dalw˙d gan Cyngor Naut Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tot e que
CATALANEG: tot i que
CYMRAEG: er, er gwaethaf
EX: Tot e qu'eth nombre era plan important, es tractants non poderen crompar oelhes dat que'es baishes temperatures que s'enregistrèren dimèrcles ena Val d'Aran non permeteren trasladar caps de bestiar d'aquesta espècie entath recinte / er bod yno nifer fawr (o wartheg), nid oedd modd i'r masnachw˙r brynu defaid am nad oedd yn posibl dod â gwartheg o'r math hwn i faes y ffair oherw˙dd y tymhereddau isel a gafodd ei recordio dd˙dd Mercher yng Nghwm Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): toti
CATALANEG: tots
CYMRAEG: i g˙d
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): toti - toti aqueri
CATALANEG: tots aquells
CYMRAEG: pawb
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): totun
CATALANEG: tot i això
CYMRAEG: serch hynn˙
EX: ((la restauracion deth campanau de Garòs) Totun aguest non ei un trabalh d'immediata execucion perque eth son estat actuau non compòrte cap perilh d'esbaus, se tracte sonque d'ua question d'imatge / (Gwaith trwsio clochd˙ Garòs) Serch hynn˙, nid gwaith y mae rhaid ei wneud ar fyrder ˙w ef am nad oes per˙gl i'r ?? meini syrthio yn ei gyflwr presennol - mw˙ na dim mater o sut olwg s˙dd arno ˙w e)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): trabalh (tribalh)
CATALANEG: treball
CYMRAEG: gwaith
EX: ((la restauracion deth campanau de Garòs) Totun aguest non ei un trabalh d'immediata execucion perque eth son estat actuau non compòrte cap perilh d'esbaus, se tracte sonque d'ua question d'imatge / (Gwaith trwsio clochd˙ Garòs) Serch hynn˙, nid gwaith y mae rhaid ei wneud ar fyrder ˙w ef am nad oes per˙gl i'r ?? meini syrthio yn ei gyflwr presennol - mw˙ na dim mater o sut olwg s˙dd arno ˙w e)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): trabalhs
CATALANEG: obres
CYMRAEG: gwaith adeliadu
EX: Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser... Es trabalhs deth nau punt de visita poirien èster prèsti entà finaus d'an / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden... Fe allai'r gwaith adeiladu y lle new˙dd i ymwéld ag e fod yn barod erb˙n diwedd y flw˙dd˙n


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tractant
CATALANEG: tractant
CYMRAEG: masnachwr, prynwr, gwerthwr
EX: Tot e qu'eth nombre era plan important, es tractants non poderen crompar oelhes dat que'es baishes temperatures que s'enregistrèren dimèrcles ena Val d'Aran non permeteren trasladar caps de bestiar d'aquesta espècie entath recinte / er bod yno nifer fawr (o wartheg), nid oedd modd i'r masnachw˙r brynu defaid am nad oedd yn posibl dod â gwartheg o'r math hwn i faes y ffair oherw˙dd y tymhereddau isel a gafodd ei recordio dd˙dd Mercher yng Nghwm Aran)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): tradicion
CATALANEG: tradició
CYMRAEG: traddodiad
EX: En Baish Aran, en Quate Lòcs, se tròbe Les.
En Les an: ua gran lana, un antic castèth, uns vielhs Banhs, era tradicion deth Haro... / Yn Aran Isaf, ym Mhedwar-lle, y mae Les. Yn Les y mae gwastadedd mawr, hen gastell, hen faddonau, traddodiad yr 'aro' (Haro - pol˙n s˙'n cael ei losgi ar nosw˙l Ifan)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tradicionau
CATALANEG: tradicional
CYMRAEG: traddodiadol
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): tramvai
CATALANEG: tramvia
CYMRAEG: tramffordd
EX: maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): trapar
CATALANEG: trobar
CYMRAEG: dod o h˙d i
EX: (Era Glèisa, que siguec bastida entre es segles XII i XV, compde damb eth campanau que pertanh ath segle XVII. Aguest a estat reformat der estat en qué se trapaue coma conseqüéncia d'un terratrèm que se produsic er an 1923 qu'afectèc ad aguest part deth temple / Fe adeiladw˙d yr eglw˙s rhwng y ddeuddegfed a'r bymthegfed ganrif, ac mae ganddo glochd˙ s˙'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg. Cafodd hwnnw ei ailadeiladu am ei fod mewn cyflwr drwg yn sgil daeargr˙n yn y flw˙dd˙n 1923 a effeithiodd ar y rhan hon o'r eglw˙s)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): trasladar
CATALANEG: traslladar
CYMRAEG: symud, cario
EX: Tot e qu'eth nombre era plan important, es tractants non poderen crompar oelhes dat que'es baishes temperatures que s'enregistrèren dimèrcles ena Val d'Aran non permeteren trasladar caps de bestiar d'aquesta espècie entath recinte / er bod yno nifer fawr (o wartheg), nid oedd modd i'r masnachw˙r brynu defaid am nad oedd yn posibl dod â gwartheg o'r math hwn i faes y ffair oherw˙dd y tymhereddau isel a gafodd ei recordio dd˙dd Mercher yng Nghwm Aran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): trenta
CATALANEG: trenta
CYMRAEG: deg ar hugain / tri deg
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tres
CATALANEG: tres
CYMRAEG: tri/tair
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tresau
CATALANEG: tercer
CYMRAEG: tryd˙dd
EX: Aguesta tresau hèira tanben compdèc tanben damb mès de dues centes paradetes ambulantes / Bu yn y drydedd ffair hon fw˙ na dau gant o stondinau


OCCITÀ (Gasconha / Aran): tretze
CATALANEG: tretze
CYMRAEG: tri ar ddeg / un deg tri
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): tropicau
CATALANEG: tropical
CYMRAEG: trofannol
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ua
CATALANEG: una
CYMRAEG: (bannod)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): uart
CATALANEG: hort
CYMRAEG: gardd lysiau
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): uei (aué - Aran)
CATALANEG: avui
CYMRAEG: heddiw
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ueit
CATALANEG: vuit
CYMRAEG: w˙th
EX: i èrem ueit carretèrs: dus de Pontaut e sies de Les / Roedd w˙th ohonom ni, y certw˙r - dau o Pontaut i chwech o Les


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ueitanta
CATALANEG: vuitanta
CYMRAEG: pedwar ugain, w˙th deg
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ues
CATALANEG: unes
CYMRAEG: (bannod)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): umitat
CATALANEG: humitat
CYMRAEG: dwr
EX: (Un equip de hustèrs a portat a tèrme, pendent tot eth mes de seteme, es òbres de reparacion deth losat deth campanau dera Glèisa Sant Julian de Garòs entà esvitar que i entre umitat en son interior / Ar ôl gweithio gydol mis Medi, mae tîm o seiri coed wedi gorffen y gwaith trwsio ar do clochd˙ Eglw˙s Sant Julian yn Garòs rhag iddo ollwng dwr)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): un
CATALANEG: un
CYMRAEG: (bannod)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): un
CATALANEG: un
CYMRAEG: un
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ungla
CATALANEG: ungla
CYMRAEG: ewin
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Unha
CATALANEG: Unha, poble de la Vall
CYMRAEG: Unha, pentref Cwm Aran
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): unic
CATALANEG: únic
CYMRAEG: unig
EX: Un dia dempús dera hèira de Les, Salardú siguec eth centre dera unica fira de bestiar que se conserve en Naut Aran / Un diwrnod ar ôl y ffair yn Les bu Salardú yn llw˙fan i'r unig ffair wartheg s˙dd yn dal i gael ei chynnal yn Aran Uchaf)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): uns
CATALANEG: uns
CYMRAEG: (bannod)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): us
CATALANEG: ús
CYMRAEG: defn˙dd
EX: deluns se signèc ena Sedença deth Govèrn aranés es convènis, damb cada un des representants des pòbles, en que s'establie eth marc de collaboracion entar us e gestion de pistes forestaus e cabanes de nauta montanha / dd˙dd Llun llofnodw˙d ym ?Mhencadl˙s Llywodraeth Aran â phob un o gynrychiolw˙r y pentrefi y cytundebau lle gosodw˙d allan y mesurau er mw˙n c˙dweithredu ym mater defn˙ddio a rheoli'r llw˙brau coedwig a'r cabanau yn rhan uchaf y mynyddoedd.


OCCITÀ (Gasconha / Aran): utís
CATALANEG: eina
CYMRAEG: offer˙n, arf
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vaca
CATALANEG: vaca
CYMRAEG: buwch
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): val
CATALANEG: vall
CYMRAEG: cwm
EX: (Hè uns dies ena Val Pellice, val occitana deth Piamonte italian, se desvolopèren ues jornades enes que s'explicauen e s'amassauen mòstres europèes de desvolopament sostenible / Rai dyddiau yn ôl yng Nghwm Pellice, cwm Ocsitaneg yn y Piamonte Eidelig, bu cynhadledd lle cafw˙d sôn am gasgliad o enghreiffitau Ewropeaidd o ddatblygiad cynaliadw˙)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Val d’Aran
CATALANEG: Vall d’Aran
CYMRAEG: Cwm Aran
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vaquer
CATALANEG: vaquer
CYMRAEG: llaethwr
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vath [VAT] (f)
CATALANEG: vall [VALY] (f)
CYMRAEG: cwm [KUM]
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): veïcul
CATALANEG: vehicle
CYMRAEG: cerb˙d
EX: maugrat qu'era Val non a agut jamès trèn, i auie un veïcul d'aguesti que portaue eth nòm de 'tramway du Val d'Aran', er antic tramvai que "gessie dera estacion de ferrocarril de Marinhac - quinze quilòmetres mès tà baish - e venguie per Sant Beat, Arlòs e Hòs enquia Pònt de Rei ..."/ er nad oedd erióed yr un trên yng Nghwm Aran, yr oedd rheilffordd o'r enw 'tramway du Val d'Aran', yr hen dramffordd  ?aeth? o'r orsaf reilffordd ym Marinhac - pymtheg cílomedr is lawr - a daeth trw˙ Sant Beat, Arlòs a Hòs ?i gyfeiriad? Pònt de Rei


OCCITÀ (Gasconha / Aran): veir
CATALANEG: veure
CYMRAEG: gweld
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): veira
CATALANEG: vidre (de finestra)
CYMRAEG: chwarel (ffenestr)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ventader
CATALANEG: ventilador
CYMRAEG: gw˙nt˙ll
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vente = vrente
CATALANEG: ventre
CYMRAEG: bola
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): ventilador
CATALANEG: ventilador
CYMRAEG: gw˙nt˙ll
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): vèrn
CATALANEG: vern
CYMRAEG: gwernen
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): vernar
CATALANEG: verneda
CYMRAEG: gwernllw˙n
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): vernatar
CATALANEG: verneda
CYMRAEG: gwernllw˙n
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): veu
CATALANEG: veu
CYMRAEG: llais
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): viatjar
CATALANEG: viatjar
CYMRAEG: teithio
EX: No i a arren de mielhor com viatjar tamb avion / Nid oes dim gwell na theithio mewn awyren


OCCITÀ (Gasconha / Aran): viatge
CATALANEG: viatge
CYMRAEG: taith
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): Vicvilh
CATALANEG: Vicvilh - contrada de la Gascunya central  (francès: Vic-Bilh)
CYMRAEG: Vicvilh - rhanbarth yng Nghanolbarth Gwasgw˙n  (Ffrangeg: Vic-Bilh)
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vida
CATALANEG: vida
CYMRAEG: byw˙d
ENGLISH:
EX: XX

OCCITÀ (Gasconha / Aran): vielh (adj) (1)
CATALANEG: vell
CYMRAEG: hen
EX: En Baish Aran, en Quate Lòcs, se tròbe Les. En Les an: ua gran lana, un antic castèth, uns vielhs Banhs, era tradicion deth Haro... / Yn Aran Isaf, ym Mhedwar-lle, y mae Les. Yn Les y mae gwastadedd mawr, hen gastell, hen faddonau, traddodiad yr 'aro' (Haro - pol˙n s˙'n cael ei losgi ar nosw˙l Ifan)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vielh (2)
CATALANEG: vell
CYMRAEG: person hen
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vielha
CATALANEG: vella
CYMRAEG: hen wraig
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Vielha
CATALANEG: Vielha / Viella
CYMRAEG: Vielha
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): Vielha-Mijaran
CATALANEG: Vielha-Mijaran / Viella-Mitjaran
CYMRAEG: Vielha-Mijaran (Vielha a Chanolbarth Aran)
EX: (Eth Conselhèr de Trabalh visitèc era fira de Vielha convidat per Ajuntament de Vielha-Mijaran / Ymwelodd y Gweinidog dros Gyflogaeth Ffair Vielha yn sgil gwahoddiad gan Gyngor Vielha-Mijaran)


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vin
CATALANEG: vi
CYMRAEG: gwin
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vin caud
CATALANEG: vi calent
CYMRAEG: gwin tw˙m
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vint
CATALANEG: vint
CYMRAEG: ugain
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): viradisques
CATALANEG: tocadiscos??
CYMRAEG: Chwaraewr recordiau
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): viscut
CATALANEG: viscut
CYMRAEG: wedi b˙w
EX: (Era Euròpa, talament coma l'auem eretada deth segle passat, a viscut en aguest segle; aquera dera indústria e dera borgesia; seguidament: des pàtries; dempús: des nacions; darrèrament: era Euròpa des banques, des borses / Mae'r Ewrop honno yr ˙m wedi etifeddu o'r ganrif ddiwethaf, wedi bod yn y ganrif hon - Ewrop diwydiant a'r fwrgeisiaeth; wed˙n, y famwlad (= y wladwriaeth wedi ei mutholegi); wedi hynn˙: y cenhedloedd; yn ddiweddar - Ewrop y banciau a'r cyfnewidfé˙dd stoc)

OCCITÀ (Gasconha / Aran): visita
CATALANEG: visita
CYMRAEG: ymweliad
EX: Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser... Es trabalhs deth nau punt de visita poirien èster prèsti entà finaus d'an / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden... Fe allai'r gwaith adeiladu y lle new˙dd i ymwéld ag e fod yn barod erb˙n diwedd y flw˙dd˙n


OCCITÀ (Gasconha / Aran): visitaire
CATALANEG: visitant
CYMRAEG: ymwel˙dd
EX: (Eth recinte firau, emplaçat enes prats qu'entoren eth camp de fótbol, compèc damb un visitaire d'excepcion... eth Conselhèr de Trabalh dera Generalitat / Bu ymwel˙dd arbennig yn y ffair (yn lleoliad y ffair), wedi ei lleoli yn y dol˙dd o gwmpas y cae pêl-droed - Gweinidog Cyflogaeth Llywodraeth Catalonia ("Generalitat"))


OCCITÀ (Gasconha / Aran): viu [BIU] (adj)
CATALANEG: viu [BIU] (adj)
CYMRAEG: b˙w [BIU]
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): víuer
CATALANEG: viure
CYMRAEG: b˙w
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): volcan
CATALANEG: vulcà
CYMRAEG: llosgfyn˙dd
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): volontat
CATALANEG: voluntat
CYMRAEG: ew˙ll˙s
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vop
CATALANEG: guineu
CYMRAEG: llw˙nog / cadno
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vos
CATALANEG: us
CYMRAEG: i chi
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): vrente (Var: vente)
CATALANEG: ventre
CYMRAEG: bola
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): zèro
CATALANEG: zèro
CYMRAEG: dim
ENGLISH:
EX: XX


OCCITÀ (Gasconha / Aran): zòna
CATALANEG: zona
CYMRAEG: ardal, cylchfa
EX: Eth guardader que se bastís en Les, un nau atractiu toristic e ua zòna de léser / Y dremfa s˙'n cael ei hadeleiladu yn Les - atyniad new˙dd twristaidd a chylchfa hamdden

 

 

Occitan/Aranpag01, Occitan/Aranpag02

 Geiriadur Ocsitaneg (Araneg / Gwasgyneg) : Diccionari d’occità (aranès / gascó) : Occitan Dictionary (Aranese / Gascon) :  Óksitan Díkshĝnĝri (Arĝníiz / Gáskon)

adolygiad diweddaraf – darrera actualització - latest update


01 11 2001

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weĝ(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ĝ peij fròm dhĝ "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katĝlóuniĝ) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 diwedd / fi