2012-06-14 Geiriadur Rwseg / Diccionari rus / Russian Dictionary (delwedd 0322)

 

 

baner rwsia

Geiriadur Trawslythrenedig - mewn llythrennau Rhufeinig

Rwseg-Cymráeg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari en lletra romana

Rus-gal·lčs-(catalŕ-anglčs)

 LLYTHRENNAU A-M

:: a   ond 

:: Áakhen Аахeн [aa-khin]
CYMRAEG: Aachen, Yr Almaen
CATALŔ: Aachen, Alemanya
ENGLISH: Aachen, Germany (Aix-la-Chapelle)

:: Afíni АФини [a-fii-nř]
CYMRAEG: Athen, prifddinas Groeg
CATALŔ: Atenes, capital de Grčcia
ENGLISH: Athens, capital of Greece

:: akh  ah!

:: Alzhir Алжир [al-zhiir]
CYMRAEG: Aljiers / Al-Jezair (prifddinas Aljeria)
CATALŔ: Algiers / Al-Jezair (capital d’Algčria)
ENGLISH: Algiers / Al-Jezair (capital of Algeria)

:: Amérika [a-MYE-ryi-kř]
CYMRAEG: América
CATALŔ: Amčrica
ENGLISH: America

:: amerikánets  Americanaidd

:: amerikánskiď Americanaidd

:: anglíďskiď  Seisnig

:: Ankará Анкара [an-ka-ra]
CYMRAEG: Ankara (priffddinas Twrci)
CATALŔ: Ankara (captial de Turquia)
ENGLISH: Ankara (capital of Turkey)

:: Antvérpen Антвeрпeн [ant-vyer-pin]
CYMRAEG: Antwerpen, Gwlad Belg
CATALŔ: Antwerpen, (Anvers) Bčlgica
ENGLISH: Antwerpen (Antwerp), Belgium

:: appéndiks аппендикс [a-pyen-diks]
CYMRAEG: cefnded˙n
CATALŔ: apčndix
ENGLISH: appendix

:: Arkhangel’sk Архангeльск [arkh-an-gyelysk]
CYMRAEG: dinas yn Rwsia
CATALŔ: ciutat de Rúsia
ENGLISH: city in Russia

:: ármi˙a [AR-myi-yř]
CYMRAEG: byddin
CATALŔ: exčrcit
ENGLISH: army

:: ármi˙a byddin

:: artéri˙a артерия [ar-tye-ri-ya]
CYMRAEG: rhedweli, árteri
CATALŔ: artčria
ENGLISH: artery

:: ávgust [AV-gust]
CYMRAEG: Awst
CATALŔ: agost
ENGLISH: August

:: Avstráli˙a [af-STRAL-yi-yř]
CYMRAEG: Awstralia
CATALŔ: Austrŕlia
ENGLISH: Australia

:: avtomobíl’ [af-tř-ma-BYILY]
CYMRAEG: car
CATALŔ: cotxe
ENGLISH: car, automobile

:: ávtor  awdur

:: b   1 yn  2 i   

:: bába  1 gwladwraig  2 hen wraig

:: bábushka [BA-bu-shkř]
CYMRAEG: mam-gu / nain
CATALŔ: ŕvia
ENGLISH: grandmother, granny

:: bábushka nain, mam-gu

:: bank [BANK]
CYMRAEG: bank
CATALŔ: banc
ENGLISH: bank

:: bashmák [ba-SHMAK]
CYMRAEG: esgid
CATALŔ: sabata
ENGLISH: shoe

:: Basílyď [x]
CYMRAEG: Basil
CATALŔ: Basil
ENGLISH: Basil

:: báza canolfan

:: bédnyď [BYČD-niy]
CYMRAEG: tlawd
CATALŔ: pobre
ENGLISH: poor

:: bedró бедро [byed-ro]
CYMRAEG: clun
CATALŔ: maluc
ENGLISH: hip

:: Beirút Бeирут [bei-ruut]
CYMRAEG: Beirwt, prifddinas Libanus
CATALŔ: Beirut, capital de Líban
ENGLISH: Beirut, capital of Lebanon

:: Belgrád БeлграД [byel-grat]
CYMRAEG: Belgrâd, prifddinas Serbia
CATALŔ: Belgrad, capital de Sčrbia
ENGLISH: Belgrade, capital of Serbia

:: bélyď   gw˙n  

:: bélyď [BYČ-liy]
CYMRAEG: gw˙n
CATALŔ: blanc
ENGLISH: white

:: béreg   glan  

:: Berlín Бeрлин [byer-lyiin]
CYMRAEG: Berlin, prifddinas yr Almaen
CATALŔ: Berlin, capital d’Alemanya
ENGLISH: Berlin, capital of Germany

:: beséda  sgwrs

:: bez   heb  

:: bezhát’   rhedeg  

:: bit’   bod  

:: bit’  curo

:: blast’ gr˙m

:: blízkiď  agos

:: blízko  mae’n agos; agos

:: boevoď  batl

:: Bog [BOKH]
CYMRAEG: Duw
CATALŔ: Deu
ENGLISH: God

:: bog Duw

:: bogátstvo  cyfoeth

:: bogátyď cyfoethog

:: boď [BOY]
CYMRAEG: batl
CATALŔ: batalla
ENGLISH: battle

:: boď brw˙dr

:: bol’shinstvó  mw˙afrif

:: bol’shóď   mawr  

:: bol’shóď pálets большой палец [bal’-shoi pa-lyets]
CYMRAEG: bawd, b˙s bawd
CATALŔ: polze
ENGLISH: thumb

:: ból’zhe   mw˙   

:: bólee   mw˙  

:: bor’bá   brw˙dr  

:: borót’s˙a brw˙dro (yn erb˙n)

:: bo˙át’s˙a   bod arno ofn  

:: brag  gel˙n

:: brat   brawd  

:: brat’ cymr˙d

:: brém˙a   amser  

:: brósit’ taflu

:: Br˙ussél’ Брюссeль [bryu-syely]
CYMRAEG: Brwsel, prifddinas Gwlad Belg
CATALŔ: Brusseles, capital de Bčlgica
ENGLISH: Brussels, capital of Belgium

:: Budapésht БуДапeшт [bu-da-pesht]
CYMRAEG: Bwdapésht, prifddinas Hwngari
CATALŔ: Budapest, capital de Hungŕria
ENGLISH: Budapest, capital of Hungary

:: búdto fel petái

:: búdushchiď    dyfodol   ...b búdushchem godú   y flw˙dd˙n nesaf  

:: Bukharést Бухарeст [bu-kha-ryest]
CYMRAEG: Bwcharést, prifddinas Rwmania
CATALŔ: Bucharest, capital de Romŕnia
ENGLISH: Bucharest, capital of Romania

:: bumága papur

:: by   (pe) byddai  

:: býstro   yn gyfl˙m  

:: býstryď  cyfl˙m

:: byvát’   bod (dro ar ôl tro)  

:: chaď  te

:: chas   awr  

:: chast’   rhan  

:: chásto yn aml

:: chasý  cloc, watsh

:: chelovécheskiď dynol

:: chelovék   person   

:: chél˙ust’ челюсть [che-lyuust’]
CYMRAEG: gęn, asgwrn gęn
CATALŔ: mandíbula
ENGLISH: jaw

:: chem (mw˙, gwell, ayyb) na

:: chérez   tros; ym mhen (awr)  

:: chërnyď   du  

:: chérnyď [CHOR-niy] ·(ansoddair)
CYMRAEG: du
CATALŔ: negre
ENGLISH: black
 


:: chërt diafol

:: chest’  anrhydedd

:: chetvërtyď pedwer˙dd

:: chetýre   pedwar  

:: chirát’   darllen  

:: chisló 1 rhif  2 dyddiad

:: chistyď pur, glân

:: chitátel’  darllennwr

:: chlen   aelod  

:: chto   beth  

:: chtób’   er mwyn  

:: chtó-nibud’ rh˙wbeth

:: chtó-to rh˙wbeth; rh˙wsut, rh˙wfaint

:: chut’   o’r braidd  

:: chúvstvo   teimlad  

:: chúvstvovat’  teimlo

:: chuzhóď  estron; yn perth˙n i r˙wun arall

:: da   1 ie  2 a  3 ond  

:: dácha dáa-cha (eb) cyrchfan wyďau (yn llythrennol anrheg, rhoi)

:: dáchnik dáach-nik (eg) un ar ei wyďiau

:: dachnyď dáach-niy (ans) gwyliau

:: dal' daaly (eb) 1 pellter 2 pellenigrwydd

:: dál’she   ymhellach  

:: dalëkiď da-lyóo-kiy (ans) pell, pellennig

:: dalekó da-le-kóo (adf) ymhéll, pell

:: dal'néďshiď daly-nyée-shiy (ans) 1 pellach

:: dálniď dáaly-niy (ans) pell

:: dal'nobóďnyď daly-na-bóoy-niy (ans) ?

:: dál'nost' dáaly-nasty (eb) pellter mawr

:: dal'novídyď daly-na-víid-niy (ans) pell-weledol

:: dal'nozórkiď daly-na-zóor-kiy (ans) pell eich gwelediad, pellweledol

:: dal'nozórkost' daly-na-zóor-kasty (eb) gwelediad pell, pellwelediad

:: dál'she dáaly-e (adf) yn bellach

:: dáma dáa-ma (eb) 1 boneddiges, ledi 2 (cardiau) brenhines

:: dámka dáam-ka (eb) (drafftiau) brenin

:: dan' daany (eb) 1 treth, teyrnged 2 cyfraniad


:: Dáni˙a [x]
CYMRAEG: Denmarc
CATALŔ: Dinamarca
ENGLISH: Denmark


:: dánnoe dáa-na-ye (ed) datwm, ffaith

:: dánnyď  wedi ei roi

:: dantíst dan-tíist (eg) deintydd

:: dar daar (eg) anrheg

:: darít' da-ríity (b) rhoi'n anrheg

:: darmoéd dar-ma-yéed (eg) páraseit

:: darmoédstva dar-ma-yéet-stvo (ed) diogi

:: dárom dáa-ram (adf) yn rhad ac am ddim, yn ofer

:: darovánie da-ra-váa-ni-ye (eg) dawn

:: darovát' da-ra-váaty (b) rhoi = grant

:: darovítost' da-ra-víi-tasty (eb) dawn

:: darovítyď da-ra-víi-tiy (ans) dawnus

:: darovóď da-ra-vóoy (ans) am ddim, rhad

:: dárstvennyď daar-stvyin-niy (ans) cyflwynedig

:: darý da-ríi (eg ll) Sacramentau

:: dat' daaty (b) 1 rhoi 2 cynhyrchu 3 caniatáu

:: dat’   rhoi  

:: data dáa-ta (eb) dyddiad

:: datirovat' da-tíi-ra-vaty (b) dyddio

:: davát’   rhoi  

:: davít da-víity (b) 1 gwasgu 2 malu

:: dávka dáaf-ka (eb) gwasgfa

:: davlénie dav-lée-ni-ye (ed) pwysedd

:: dávniď dáav-niy (ans) anghysbell

:: davníshniď dav-níi-niy (ans) hynafol

:: davnó am amser hir, ers talwm

:: davnó dav-nóo (adf) 1 yn barod  2 beth amser yn ol

:: dávnost’ dáav-nasty (eb) hynafiaeth

:: dázhe   h˙d yn oed  

:: dázhe dáa-ze (adf) hyd yn oed

:: de dyee (b) (ar lafar) meddai

:: debáty de-báa-ti (eg ll) dadl

:: débet dyée-bit (eg) debid

:: debetovát’ dye-be-ta-váaty (b) debydu?

:: debitór dye-bi-tóor (eg) dyledwr

:: debr’ dyeebry (eb) prysglwyn, prysgoed

:: debyút dye-byúut (eg) ymddangosiad cyntaf

:: ded  taid, tad-cu

:: ded dyeed (eg) 1 tad-cu 2 hen w^r

:: dédovskiď dyée-daf-skiy (ans) yn perthyn i dad-cu

:: dédushka dy´´e-dush-ka (eg) tad-cu

:: defékt dye-fyéekt (eg) nam, diffyg

:: defitsít dye-fi-tsíit (eg) diffyg

:: deďstvie dyée-i-stvi-ye (ed) gweithrediad

:: déďstvie gweithred

:: deďstvítel’no   yn wir, wir i ti  

:: deďstvítel’no dye-i-stvíi-tyďly-no (adf) yn wir

:: deďstvítel’nost’ dye-i-stvíi-tyďly-nasty (eb) reáliti

:: deďstvítel’nyď dye-i-stvíi-tyily-niy (ans) 1 gwirioneddol 2 effeithiol

:: deďstvovat´ dyée-i-stva-vaty (b) actio

:: déďstvovat’  effeithio, gweithredu

:: deďstvuyushchiď dyée-i-stvu-yush-chiy (b) gweithredol

:: dekábr’ dye-káabry (eg) Rhagfyr

:: deklamátsiya dyik-wa-máa-tsi-ya (eb) adroddiad

:: deklamírovat’ dyik-wa-míi-ra-vaty (b) adrodd

:: deklarátsiya dyďk-wa-ráa-tsi-ya (eb) datganiad

:: dekoratívnyď dye-ka-ra-tíiv-niy (ans) addurniadol

:: dekorátsiya dye-ka-ráa-tsi-ya (eb) golygfa lwyfan.

:: dekorírovat’ dye-ka-ríi-ra-vaty (b) addurno

:: dekrét dye-kryéet (eg) dyfarniad, ordinhâd, ordeiniad, gorchymyn

:: dél’nyď dyéel-niy (ans) craff, ffel

:: delát’ dyée-waty (b) gwneud

:: délat'sya dyée-waty-sya (b) 1 dod (yn rhywbeth) 2 digwydd

:: delegát dye-le-gáat (eg) dirprwy, cynrychiolydd

:: delegátsiya dye-le-gáa-tsi-ya (eb) dirprwyaeth

:: deléts dye-lyéets (eg) dyn busnes

:: delëzh dye-lyóoz (eg) rhannu, rhaniad

:: Déli Дeли [dye-lyi]
CYMRAEG: Deli, prifddinas yr India
CATALŔ: Delhi, capital d’Índia
ENGLISH: Delhi, capital of India


:: delikátnost' dye-li-káat-nasty (eb) l manwl gywirdeb 2 tringarwch

:: delikátnyď dye-li-káat-niy (ans) l manwl gywir 2 tringar

:: delít’ dye-líity (b) rhannu

:: délo   mater, busnes  

:: délo dyée-wo (ed) 1 busnes 2 mater 3 batl

:: deloproizvodítel’ dye-wa-pra-iz-va-díi-tyily (eg) rheolwr swyddfa

:: delovítost' dye-wa-víi-tasty (eb) craffter, ffelni

:: delovóď dye-wa-vooy (ans) pwrpasol, trefnus, effeithiol

:: demagóg dye-ma-góog (eg) démagog

:: demisezónnyď dye-mi-sye-zóon-niy (ans) (dillad) a wisgir yn y gwanwyn neu’r hydref

:: demokrát dye-ma-kráat (eg) démocrat

:: demokratícheskiď dye-ma-kra-tíi-che-ski-yi (ans) democrataidd

:: demokrátiya dye-ma-kráa-ti-ya (eb) democratiaeth

:: démon dyée-man (eg) diawl

:: demonstrativnyď dye-man-stra-tíiv-niy (ans) dangosol

:: demonstrátsiya dye-man-stráa-tsi-ya (eb) gwrthdystiad

:: demonstrírovat' dye-man-stríi-ra-vaty (b) gwrthdystio

:: demoralisátsiya dye-ma-ra-li-záa-tsi-ya (eb) digaloni

:: den' dyeeny (eg) dydd, diwrnod

:: den’   d˙dd  

:: denaturát dye-na-tu-ráat (eg) gwirod methul, sbirit methul

:: dénezhiyď dyee-nyďz-nye (ans) ariannol

:: déngi dyéen-vi (eb ll) arian

:: dennóď dyďn-nóo-i (ans) yn perthyn i ddydd

:: dénshchik dyďnsh-chíik (eg) gwas

:: denygi arian

:: departáment dye-par-táa-myint (eg) adran

:: depésha dye-pyée-sha (eb) télegram

:: depó dye-póo (ed) depo

:: deputat dye-pu-táat (eg) dirprwy

:: deputátsiya dye-pu-táa-tsi-ya (eb) dirprwyaeth

:: derevenskiď dye-rye-vyéen-ski-yi (ans) pentrefol

:: derévn˙a 1 pentref  2 cefn gwlad

:: derévnya dye-réev-nya (eb) pentref

:: dérevo   coeden, pren  

:: dérevo [DYE-ryi-vř]
CYMRAEG: coeden (cf y gair Cymraeg derwen, o’r un gwreidd˙n Indoewropeg)
CATALŔ: arbre
ENGLISH: tree

:: dérevo dyée-rye-vo (ed) 1 coeden, pren 2 pren

:: derevyánnyď dye-rye-vyáan-ni-yi (ans) pren

:: dërgát' dyóor-gaty (b) tynnu

:: dermó dyir-móo (ed) (poblogaidd) sothach

:: dërn dyoorn (eg) tywarch

:: dernístyď dyir-níis-tiy (ans) tywarchog

:: derzhát' dyir-zháaty (b) dal

:: derzhát’ dal, cadw

:: derzhava dyďr-zháa-va (eb) 1 ymerodraeth 2 grym

:: derzhávnyď dyďr-zháa-ni-yi (ans) goruchaf, sofran

:: dérzkiď dyéer-ski-yď (ans) haerllug

:: derznovénnyď dyďr-zna-vyéen-niy (ans) dewr

:: dérzost' dyéer-zasty (eb) haerllugrwydd

:: desánt de-sáant (eg) glaniad, disgynfa

:: desért de-syéert (eg) pwdin

:: desértnyď dye-syéert-niy (ans) pwdin = yn perthyn i bwdin

:: deshevét' dye-she-vyéety (b) dod yn rhatach

:: deshevít’ dye-she-víity (b) tenbrisio, iselbrisio

:: deshevízna dye-she-víiz-na (eb) rhadrwydd

:: deshëvka dye-shóof-ka (eb) sothach

:: dëshevo dyóo-she-vo (adf) yn rhad

:: deshëvyď dye-shóo-vij (ans) rhad

 

:: déskat' dyées-katy (b) (ar lafar) meddai

:: desná dyis-náa (eg) gwn

:: déspot dyées-pot (eg) unben

:: despotícheskiď dyis-pa-tée-che-skiy (ans) despotaidd

:: dest' dyeesty (eb) cwîr

:: désyat' dyée-syety (ans) deg

:: dés˙at’   deg  

:: desyatícnnyď dye-sye-tíich-niy (ans) degol

:: desyatirublëvka dye-sye-ti-rub-lóof-ka (eb) papur deg rw^bl

:: desyátka dye-syáat-ka (eb) 1 deg 2 (cardiau)deg

:: desyátnik dye--syáat-nik (eg) fforman

:: des˙átok  deg; degawd

:: desyátyď dye-syáa-tiy (ans) degfed

:: detáll dye-táaly (eb) manylyn

:: detënysh dye-chóo-ni (eg) (anifeiliaid) llwdn, cyw

:: déti   plant  

:: détskaya dyéet-ska-ya (eb) meithrinfa

:: détskiď dyéet-skiy (ans) plant

:: détskiď plant (ansoddair)

:: détstvo dyéet-stvo (ed) plentyndod

:: detvorá dyit-va-ráa (eb) plant

:: déva dyée-va (eb) gwrwyf

:: devát' dye-váaty (b) rhoi, gosod

:: devchónka dyif-chóon-ka (eb) maeden, sopen, ffriten, jaden

:: déver’ dyée-vyďry (eg) brawd-yng-nghyfraith

:: dévich’ya dyée-vi-chi-ya (eb) ystafell gwas

:: dévich’ya famíliya dyée-vi-chi-ya fa-míi-li-ya (eb) enw morwynol

:: dévichiď dyée-vii-chiy (ans) yn gysylltiedig â merch

:: devítsa dye-víi-tsa (eb) merch

:: dévka dyéef-ka (eb) merch o’r wlad, gwerinwraig

:: dévochka dyé-vach-ka (b) merch fach

:: dévochka merch fach

:: dévushka   merch   

:: dévushka dyée-vush-ka (eb) morwyn

:: devyanósto dye-vya-nóo-sto (ans) deg a phedwar ugain, naw deg

:: dévyat’ dyée-vyety (ans) naw

:: dev˙at’sót   naw cant  

:: devyat’sót dyee-vyaty-sóot (ans) naw cant

:: devyátka dye-vyáat-ka (eb) 1 ffigur naw 2 (cardiau) naw

:: devyatnádsat’ dye-vyat-naat-tsaty (ans) pedwar ar hugain

:: devyatnádsatyď dye-vyat-náat-tsa-tiy (ans) pedwerydd ar hugain

:: devyátyď dye-vyáa-tiy (ans) nawfed

:: déyatel’ dyée-ye-tyily (eg) gweithredydd, gwneuthurydd

:: dé˙atel’nost’  gweithrediad

:: déyatel’nost’ dyée-ye-tyily-nasty (eb) gweithred

:: déyatel’nyď dyee-ye-tyily-niy (ans) gweithredol

:: dezertír dye-zyir-tíir (eg) enciliwr, gwrthgiliwr, dihangwr

:: dezhúrit dye-zúu-rity (b) bod ar ddyletswydd

:: dezhúrnyď dye-zúu-niy (ans) ar ddyletswydd

:: dezinféktsionnyď dye-zin-fik-tsi-óon-niy (ans) diheintiol

:: dezinféktsiya dye-zin-fyék-tsi-ya (eb) diheintiad, diheintio

:: dezorganizovát' dye-zar-ga-ni-váaty (b) anhrefnu

:: diabét di-a-byeet (eg) clefyd siwgr

:: diafrágma di-a-fráag-ma (eb) diaphragm

:: diagnóz di-ag-nóoz (eg) diagnosis

:: diagonál’ di-a-ga-naaly (eb) lletraws

:: diagrámma di-a-gráam-ma (eb) díagram

:: dialékt di-a-lékt (eg) tafodiaith

:: dialektícheskiď di-a-lek-tíi-chis-kiy (ans) dialectic

:: dialéktika di-a-lék-ti-ka (eb) dialectics

:: dialóg di-a-wóog (eg) ymddiddan, sgwrs

:: diámetr di-áa-myitr (eg) tryfesur, diamedr

:: diametrál’lnyď di-a-myit-raaly-niy (ans) tryfesurol, diametrol, diametral

:: diapazón di-a-pa-zóon (eg) (llais) cywair

:: dich’ dichy (eb) ednod gwyllt 2 lle gwyllt

:: dichát di-cháaty (b) mynd yn wyďlt

:: dichít'sya di-chíity-sya (b) bod yn swil

:: diéta di-ée-ta (eb) deiet

:: difterít dif-tye-ríit (eg) difftheria

:: dikár di-káar (eg) dyn gwyďlt

:: díkiď díi-kii (ans) 1 gwyďlt 2 swil

:: dikóst' dii-kasty (eb) gwyďltineb

:: dikóvinna di-kóo-vi-na (eb) anghyffredindod

:: dikóvinnyď di-kóo-vin-niy (ans) 1 anghyffredin 2 ardderchog

:: diktátor dik-táa-tor (eg) unben

:: diktátorskiď dik-táa-tor-skiy (ans) unbennol

:: diktovát’ dik-ta-váaty (b) arddweud

:: diktóvka dik-tóof-ka (eb) arddywediad

:: diktsiya díik-tsi-ya (eb) dweud

:: dilémma di-léem-ma (eb) dilema, cyfyng-gyngor

:: dilizháns di-li-zháans (eg) coetsh

:: dinámika di-náa-mi-ka (eb) deinameg

:: dinamít di-na-míit (eg) déinameit

:: dinámo di-náa-mo (ed) déinamo

:: diplóm dip-wóom (eg) dipoma

:: diplomát dip-wa-máat (eg) díplomat

:: diplomátiya dip-wa-máat-ti-ya (eb) diplomyddiaeth

:: direktív di-ryík-tíiv (eg) cyfarwyddyd

:: diréktor cyfarw˙ddwr

:: diréktor di-ryéek-tor (eg) rheolwr

:: diréktsiya di-ryéek-si-ya (eb) bwrdd rheolwr

:: dirizhábl' di-ri-zháably (eg) llong awyr

:: dirizhër di-ri-zhóor (eg) arweinyydd cerddorfa

:: disk disk (eg) 1 disc 2 record

:: diskánt dis-káant (eg) soprano

:: diskónt dis-kóont (eg) disgownt

:: diskontírovat' dis-kan-tíi-ra-vaty (b) disgowntio

:: diskreditírovat' dis-krye-di-tíi-ra-vaty (b) anghredu, methu coelio

:: diskússiya dis-kúus-si-ya (eb) trafodaeth

:: dísput díis-put (eg) ffrae

:: dissertátsiya di-syir-táa-tsi-ya (eb) traethawd

:: dissonans di-sa-náans (eg) anghyseinedd (mewn cerddoriaeth)

:: distántsiya dis-táan-tsi-ya (eb) pellter

:: distillirovat' dis-ti-líi-ra-vaty (b) distyllu

:: distsiplína dis-tsi-plíina (eb) disgybliaeth

:: distsiplinnarnyď dis-tsi-pli-náar-niy (ans) disgyblaethol

:: ditá di-tyáa (eg) babi, baban

:: dit˙á  plent˙n

:: diván di-váan (eg) soffa

:: divertismént di-vyr-ti-smyént (eg) difyrrwch

:: dividénd di-vi-dyénd (eg) dífidend

:: divít' di-víity (b) synnu, rhyfeddu

:: divizión di-vi-zi-áon (eg) adran farchoglu

:: divíziya di-víi-zi-ya (eb) adran fyddin

:: dívnyď díiv-niy (ans) rhyfeddol

:: dívo díi-vo (ed) rhyfedd, athrylith

:: dliná dli-náa (eb) hyd

:: dlínnyď dlíin-niy (ans) hir

:: dlínnyď hir

:: dlit’s’a dlíity-sya (b) parháu

:: dlítel’nyď dlíi--tyily-niy (ans) hir, araf, oediog

:: dl˙a   ar gyfer  

:: dlyá dlyaa (arddodiad) ar gyfer

:: dlyá togó chtóby dlyaa ta-vóo chóo-bi (arddodiad) er mwyn

:: dnevník dnyiv-níik (eg) dyddiadur


:: dno  gwaelod (y môr, yr afon, ffynnon)

:: do   tan, h˙d nes  

:: dóbryď da,  caredig

:: doch’  merch (= plent˙n y rhieni)

:: doklád adroddiad

:: dóktor medd˙g

:: dólgiď  hir (amser)

:: dólgo   am amser hir  

:: dólzhen (dolzhá, dolzhó, dolzhý)   dylai  

:: dom [DOM]
CYMRAEG: ty^
CATALŔ: casa
ENGLISH: – house
▀ dóma [DO-mř]
CYMRAEG: gartref
CATALŔ: a casa
ENGLISH: at home
▀ domó [do-MOI]
CYMRAEG: adref
CATALŔ: cap a casa
ENGLISH: home (with verbs of going)

:: dóma   gartref  

:: domóď   adref  

:: donimát’   deall  

:: doróga   heol, ffordd  

:: dorogóď   drud  

:: doská bwrdd

:: dostátochno  yn ddigon

:: drug [DRUK]
CYMRAEG: ffrind, cyfaill
CATALŔ: amic
ENGLISH: friend

:: drug drúga ei gil˙dd

:: drugóď   gwahanol  

:: drúzhba  cyfeillgarwch

:: Dúblin ДуБлин [dub-lyiin]
CYMRAEG: Baile Átha Cliath / Dul˙n, prifddinas Iwerddon
CATALŔ: Baile Átha Cliath / Dublín, capital d’Irlanda
ENGLISH: Baile Átha Cliath / Dublin, capital of Ireland

:: dúmat’   meddwl  

:: dushá enaid

:: dva (dve = dw˙)    dau  
   

:: dva dvaa (ans) dau

:: dvádtsat' dváat-tsaty (ans) ugain

 

:: dvadtsát'yď dvat-tsáa-tiy (ans) ugeinfed

:: dvásdy dvásh-di (adf) ddwywaith

:: dvenádtsat' dvye-náat-tsaty (ans) deuddeg

:: dvenádtsatyď dvye-náat-tsa-tiy (ans) deuddegfed

:: dver’ dvyeery (eb) drws

:: dvernóď dvyir-nóoy (ans) drws

:: dvértsa dvyéer-tsa (eb) drws bach

:: dvésti dvyée-sti (ans) dau gant, deucant

:: dvíganie dvíi-ga-ni-ye (ed) symud

:: dvígat’ dvíi-gaty (b) symud

:: dvigatel’ dvíi-ga-tyďly (eg) modur

:: dvizhénie   mudiad  

:: dvizhénie dvi-zée-ni-ye (ed) symudiad

:: dvízhimost' dvíi-zi-masty (eb) eiddo symudol

:: dvízhimyď dvíi-zi-miy (ans) symudol

:: dvóe dvóo-ye (ans) (rhagenw) dau

:: dvoedúshnyď dva-ye-dúush-niy (ans) ffuantus, annidwyll, fflas, rhagrithiol

:: dvoekrátnyď dva-ye-kráat-niy (ans) deublyg

:: dvoezhénets dva-ye-zée-nyits (eg) bígamydd, dwyrwreigiwr

:: dvóďka dvóoy-ka (eb) 1 ffigur dau 2 (cardiau) dau 3 marc ysgol isel

:: dvóďni dvóoy-ni (eb ll) gefeilliaid

:: dvoďník dvoy-níik (eg) dwbl

:: dvoďnóď dvoy-nóoy (ans) dwbl

:: dvóďstvennyď dvóoy-stvyin-niy (ans) deuol

:: dvor dvoor (eg) cwrt, iard

:: dvoréts dva-ryéets (eg)
CYMRAEG: palas
CATALŔ: palau
ENGLISH: palace

 

:: dvorétskiď dva-ryéets-kiy (eg) gweinydd

:: dvórnik dvóor-nik (eg) porthor ty^

:: dvornyága dvar-nyáa-ga (eb) mwngrel

:: dvortsóvyď dvar-tsóo-viy (ans) palas

:: dvoryanín dva-rye-níin (eg) bonheddwr

:: dvoryánskiď dva-ryáan-skiy (ans) aristocrataidd

:: dvoryánstvo dva-ryáan-stvo (ed) bonedd

:: dvoyákiď dva-yáa-kiy (ans) deublyg, dwbl

:: dvoyáko dva-yáa-ko (adf) mewn dwy ffordd

:: dvoyúrodnaya sestrá dva-yúu-rad-na-ya sye-stráa (eb) cyfnither

:: dvoyúrodnyď brat dva-yúu-rad-niy braat (eg) cefnder

:: dvubórtnyď dvu-bóort-niy (ans) dwbl-brest, â llabedi croes, croeslabedog

:: dvuglávyď dvu-gwáa-viy (ans) deuben

:: dvugrívenyď dvu-gríi-vyďn-niy (eg) darn ugain copec

:: dvukhehtázhnyď dvukh-e-táazh-niy (ans) deulawr

:: dvukhkoléďnyď dvukh-ka-lée-i-niy (ans) trac ddwbl

:: dvukólka dvu-kóol-ka (eb) cab dwy-olwyn

:: dvulíchie dvu-líi-chi-ye (ed) rhagrith

:: dvulíchnyď dvu-liich-niy (ans) dauwynebog

:: dvuméstnyď dvu-myées-niy (ans) dwy sedd

:: dvusmýslennost’ dvu-smíi-slin-nasty (eb) amwysedd

:: dvusmýslennyď dvu-smíi-slin-niy (ans) amwys, ac iddo ddau ystyr

:: dvuspál’naya krovat’ dvu-spáaly-na-ya-kra-váaty (eb) gwely dwbl

:: dvustorónniď dvu-sta-róon-niy (ans) dwyochrog

:: dvuyazýchnyď dvu-ya-zíit-niy (ans) dwyieithog
 

:: d˙ád˙a ew˙rth

:: dzighít dzi-ghíit (eg) marchog tric Cosac

:: edínstvenn˙i  unig

:: edvá  bron â

::    ei  

:: egó   ei  

:: ehkonomícheskiď economaidd

:: ehlemént  elfen

:: ehnérgi˙a ynni

 

:: Ehstl˙ándi˙a [x]
CYMRAEG: Estonia
CATALŔ: Estňnia
ENGLISH: Estonia

:: éhto   hwn, hwnna, ef, hon, honna, hi  

:: éhtot   hwn (éhta = hon, éhto = ffurf dir˙w, éhti = y rhai h˙n)   

:: ékhat’ m˙nd (mewn cerb˙d)

:: éshchë   eto  

:: ésli   os  

:: est’   oes...?  

:: est’ bw˙ta

:: etázh [x]
CYMRAEG: llawr (bloc o fflatiau)
CATALŔ: planta (d'un edifici)
ENGLISH: floor (of a block of flats)

:: Evrópa [yiv-RO-př]
CYMRAEG: Ewrop
CATALŔ: Europa
ENGLISH: Europe

:: fábrika   ffatri  

:: fakt  ffaith

:: fevrál’ [fyi-RALY] ·(eg)
CYMRAEG: Chwefror
CATALŔ: febrer
ENGLISH: February

:: flot  ffl˙d

:: fórma ffurf

:: franchúzskiď  Ffrengig

:: front  ffrynt (rhyfel)

:: frukt [x]
CYMRAEG: ffrw˙th
CATALŔ: fruita
ENGLISH: fruit

:: futból [x]
CYMRAEG: pęl-droed
CATALŔ: futbol
ENGLISH: football

:: Gáaga Гаага [gaa-gř]
CYMRAEG: Den Haag / ‘s Gravenhage, yr Iseldiroedd
CATALŔ: Den Haag / ‘s Gravenhage, L’Haia, Holanda
ENGLISH: Den Haag / ‘s Gravenhage, The Hague; The Netherlands

:: garázh [x]
CYMRAEG: garej
CATALŔ: garatge
ENGLISH: garage

:: Gavr Гавр [gavr]
CYMRAEG: Le Havre, tref yn Ffrainc
CATALŔ: Le Havre, ciutat d Frŕncia
ENGLISH: Le Havre, town in France

:: gazéta   papur new˙dd  

:: gde   ble  

:: gdé-to  r˙wle

:: generál cyffredinol

:: Gent Гeнт [gent]
CYMRAEG: Gent, Gwlad Belg
CATALŔ: Ghent, Belgium
ENGLISH: Ghent, Bčlgica

:: geróď arwr

:: glas   llygad  

:: glavá  pennaeth; pennod

:: glavá [gla-VA]
CYMRAEG: pennod
CATALŔ: capítol
ENGLISH: – chapter

:: glaz глаз [glas]
CYMRAEG: llygad
CATALŔ: ull
ENGLISH: eye

:: Glázgo Глазго [gláz-go]
CYMRAEG: Glaschu (Glasgow), Yr Alban
CATALŔ: Glaschu (Glasgow), Escňcia
ENGLISH: Glaschu (Glasgow), Scotland

:: glubiná  dyfnder

:: glubókiď  dwfn

:: gl˙adet’ edr˙ch ar

:: god   blw˙dd˙n  

:: gólos   1 llais  2 pleidlais  

:: golová   pen  

:: golová голова [ga-la-va]
CYMRAEG: pen
CATALŔ: cap
ENGLISH: head

:: golubóď  glas golau

:: gor´sa myn˙dd, brŃyn

:: gorá [ga-RA]
CYMRAEG: madarchen
CATALŔ: bolet
ENGLISH: mushroom

:: górad   tref  

:: górlo горло [gor-la]
CYMRAEG: llwnc
CATALŔ: garganta
ENGLISH: throat

:: górod [GO-rřt]
CYMRAEG: tref
CATALŔ: poble, ciutat
ENGLISH: town

:: gor˙áchiď  poeth

:: gospód’  Duw, yr Arglw˙dd

:: gospodín bonheddwr

:: gost’   gwestai  

:: gosudárstvennyď gwladwriaethol

:: gosudárstvo gwladwriaeth

:: gotóvyď parod

:: govorít´   siarad  

:: grádus [GRA-dus]
CYMRAEG: gradd (tymheredd, ayyb)
CATALŔ: grau
ENGLISH: degree

:: grávnyď   prif    ... grávnata úlitsa   heol fawr  

:: grip [GRIP]
CYMRAEG: pennod
CATALŔ: capítol
ENGLISH: chapter

:: gromádnyď  enfawr

:: grud’ грудь [gruut’]
CYMRAEG: bron
CATALŔ: pit
ENGLISH: breast

:: grudná˙a klétka грудная клетка [gruud-na-ya klyet-ka]
CYMRAEG: brest, mynwes
CATALŔ: pit
ENGLISH: chest

:: grúppa   grwp  

:: gub´sa  gwefus

:: gubá губа [guu-ba]
CYMRAEG: gwefus
CATALŔ: llavi
ENGLISH: lip

:: idé˙a  syniad

:: idtí   cerdded  

:: Ierusalím Иeрусалим [ie-ru-sa-lyiim]
CYMRAEG: Jerwsalem
CATALŔ: Jerusalem
ENGLISH: Jerusalem

:: iglá [i-GLA]
CYMRAEG: nodw˙dd
CATALŔ: agulla
ENGLISH: needle

:: igrá gęm

:: igrát’   chwarae  

:: ikh   eu  

:: íli   neu  

:: imét’   bod ganddo  

:: ímmeno   yn union  

:: ím˙a   enw  

:: ináche  fel arall

:: inogdá   weithiau  

:: inóď arall

:: institút   sefydliad  

:: interés diddordeb

:: inzhenér periann˙dd

:: iskát’ chwilio am

:: iskússtvo  celfydd˙d

:: ispól’zovat’  defnyddio

:: istóchnik  tarddiad

:: istói˙a   1 hanes = disgrifiad o’r gorffenol  2 hanes = ystori  

:: istorícheskiď  hanesyddol

:: istóri˙a [i-STO-ryi-yř]
CYMRAEG: hanes
CATALŔ: histňria
ENGLISH: history; story

:: Itáli˙a [i-TAL-yi-ya]
CYMRAEG: yr Eidal
CATALŔ: Itŕlia
ENGLISH: Italy

:: Iván [i-VAN] ·(eg)
CYMRAEG:
Ifan
CATALŔ: Joan
ENGLISH:
John
▀ ego zovút Ivánom [yi-vo za-VUT i-VA-nřm]

CYMRAEG:
Ifan ˙w ei enw
CATALŔ: es diu Joan
ENGLISH:
he's called John

:: iz   allan o  

:: izdélie peth wedi ei gynhyrchu

:: izvéstno  mae’n hyb˙s

:: izvéstnyď enwog

:: iz-za 1 o’r tu ^l  2 oherw˙dd

:: k   tua  

:: kabinét  sw˙ddfa, stydi

:: káchestvo ansawdd

:: Kaír Каир [ka-iir]
CYMRAEG: Cairo, yr Aifft
CATALŔ: el Caire, Egipte
ENGLISH: Cairo, Egypt

:: kak   sut  

:: kakóď   pa fath o  

:: kakóď-nibud’  unrh˙w; unrh˙w fath o

:: kak-to  r˙wsut; unwaith

:: Kal’kúta Калькута [kal’-kuu-ta]
CYMRAEG: Calcwta, yr India
CATALŔ: Calcuta, Índia
ENGLISH: Calcutta, India

:: Kalé Калe [ka-lye]
CYMRAEG: Calais, Ffrainc
CATALŔ: Calais, França
ENGLISH: Calais, France

:: kámen’ carreg

:: kapitalízm  cyfalafiaeth

:: karmán  poced

:: kárta  map; cerd˙n

:: kartína   llun  

:: kásha [·]
CYMRAEG: uwd (fel rhan o'r brecwast y bw˙tir 'kásha'; fe'i gwneir o wenith du, semolina neu reis, â llaeth)
CATALŔ: blat bullit
ENGLISH: Russian porridge (made of buckwheat, semolina, or rice; plus milk)

:: Katalóni˙a [x]
CYMRAEG: Catalonia
CATALŔ: Catalunya
ENGLISH: Catalonia

:: kazát’s˙a   ymddangos  

:: kazhdyď   pob  

:: kharákter cymeriad

:: khdózhnik   artist  

:: khleb [KHLYEP] ·(eg)
CYMRAEG: bara
CATALŔ: pa
ENGLISH: bread

:: khod mudiad, cyflymdra

:: khodít’   m˙nd a dod nôl  

:: khodít’ [·] ·(b)
CYMRAEG: cerdded
CATALŔ: caminar
ENGLISH: walk

:: khólodno [KHO-lřd-nř]
CYMRAEG: oer
CATALŔ: fred
ENGLISH: cold

:: khólodnyď [KHO-lřd-niy] ·(adj)
CYMRAEG: mae hi'n oer / mae'n oer
CATALŔ: fa fred
ENGLISH: it's cold

:: kholódnyď oer

:: khor [KHOR]
CYMRAEG: côr
CATALŔ: coral
ENGLISH: choir

:: khoróshiď   da  

:: khoroshó   mae’n iawn  

:: khot’ er

:: khotát’s˙a aw˙dd arno

:: khotét’   bod eisiau arno, ynof˙n  

:: khotét’ [x]
CYMRAEG: ymof˙n
CATALŔ: demanar
ENGLISH: ask

:: khot˙á   er (bod...)  

:: khoz˙áin meistr, perchennog

:: khoz˙áďstvo ecónomi

:: khudózhestvennyď artistaidd

:: khvatát’  cipio; ymafl˙d yn; bod yn ddigon

:: kilométr cilomedr

:: kishéchnik кишечник [kii-shech-niik]
CYMRAEG: perfedd˙n
CATALŔ: intestí
ENGLISH: intestine

:: kishká кишка [kiish-ka]
CYMRAEG: ymysgaroedd
CATALŔ: budells
ENGLISH: bowels

:: kist’ кисть [kiist’]
CYMRAEG: llaw
CATALŔ: mŕ
ENGLISH: hand

:: Kitáď [kyi-TAI]
CYMRAEG: Tsheina
CATALŔ: la Xina
ENGLISH: China

:: kitáďskyď [kyi-TAY-skřy]
CYMRAEG: Tshineaidd
CATALŔ: xinčs
ENGLISH: Chinese

:: klass [KLAS]
CYMRAEG: dosbarth
CATALŔ: classe (escola)
ENGLISH: class (school)

:: klass dosbarth; ystafell ddosbarth

:: klímat [KLYI-mřt]
CYMRAEG: hinsawdd
CATALŔ: climate
ENGLISH: clima

:: kloun [KLAUN]
CYMRAEG: clown
CATALŔ: pallassó
ENGLISH: clown

:: klub clwb

:: kl˙och [KLYÜCH]
CYMRAEG: allwedd
CATALŔ: clau
ENGLISH: key

:: kl˙uchítsa ключица [klyu-chii-tsa]
CYMRAEG: pont yr ysgw˙dd
CATALŔ: clavícula
ENGLISH: collarbone

:: kníga   ll˙fr  

:: kogdá   pr˙d  

:: koléno  pen-glin

:: koléno колено [ka-lye-na]
CYMRAEG: pen glin
CATALŔ: genoll
ENGLISH: knee

:: kólhoz fferm gyfunol

:: kolíchestvo nifer, swm

:: kománda 1 tîm, criw  2  corfflu, comando

:: komitét   pw˙llgor  

:: kommuníst Comiyn˙dd

:: kommunízm Comiwnyddiaeth

:: kómnata   ystafell  

:: kon’  ceff˙l

:: konéchno   wrth gwrs  

:: konéts   diwedd  

:: Kopengágen Копeнгагeн [ko-pen-ga-gen]
CYMRAEG: Copenhagen, Denmarc
CATALŔ: Copenhague, Dinamarca
ENGLISH: Copenhagen, Denmark

:: koráb’ llong

:: kóren’  gwreidd˙n

:: korrespondént  goheb˙dd

:: kost’ кость [kost’]
CYMRAEG: asgwrn
CATALŔ: ňs
ENGLISH: bone

:: kotóryď   yr hwn, yr hon, yr hyn  

:: kózha кожа [ko-zha]
CYMRAEG: croen
CATALŔ: pell
ENGLISH: skin

:: kraď  ym˙l, goror, rhanbarth

:: krasívyď hardd

:: krásnyď   coch  

:: krásnyď [KRA-sniy]
CYMRAEG: coch
CATALŔ: vermell, roig
ENGLISH: red

:: krest’˙ánin  gwladwr

:: krichát’   gweiddi  

:: krome ac eithrio, ar wahân i

:: krov’  gwaed

:: krov’ кровь [krof’]
CYMRAEG: gwaed
CATALŔ: sang
ENGLISH: blood

:: krug  c˙lch

:: krúpnyď mawr, pw˙sig

:: kruzhók c˙lch, clwb

:: kto   pw˙  

:: któ-to rh˙wun

:: kudá   i ble?  

:: kúkhi˙a  cegin

:: kulák  1 dwrn  2 gwladwr (cyfoethog)

:: kultúra diwylliant

:: kup´t’  prynu

:: kvartíra   fflat  

:: láger’ gwers˙ll

:: lámpa  lamp

:: Látvi˙a [x]
CYMRAEG: Latfia
CATALŔ: Letňnia
ENGLISH: Latvia

:: lëgkiď  ysgafn, hawdd

:: legkó yhn hawdd; mae’n hawdd

:: lëgkoe лёгкое [lyo-ka-ye]
CYMRAEG: ysgyfant
CATALŔ: pulmó
ENGLISH: lung

:: les   coed, fforest  

:: léto [LYE-to] ·(eg)
CYMRAEG: haf
CATALŔ: estiu
ENGLISH: summer

:: li   a (oes, f˙dd, ayyb)  

:: líchnyď personol

:: limón [lyi-MON]
CYMRAEG: lemon
CATALŔ: llimona
ENGLISH: lemon

:: líni˙a  llinnell

:: lisá [lyi-SA] ·(eg)
CYMRAEG: llw˙nog / cadno
CATALŔ: guineu
ENGLISH: fox

:: lish’   dim ond  

:: Lissabón ЛиссаБон [lyii-sa-bon]
CYMRAEG: Lisbon, Pórtiwgal
CATALŔ: Lisboa, Portugal
ENGLISH: Lisbon, Portugal

:: list 1 deilen  2 dalen (o bapur)

:: literatúra  llęn

:: litsó   1 w˙neb  2 person  

:: litsó лицо [lii-tso]
CYMRAEG: w˙neb
CATALŔ: cara
ENGLISH: face

:: Litvá [x]
CYMRAEG: Lithwania
CATALŔ: Lituŕnia
ENGLISH: Lithuania

:: lob лоб [lop]
CYMRAEG: talcen
CATALŔ: front
ENGLISH: forehead

:: lodíshka лодишка [la-dish-ka]
CYMRAEG: ffęr, swrn, migwrn
CATALŔ: turmell
ENGLISH: ankle

:: lókot’ локоть [-kat’]
CYMRAEG: penelin
CATALŔ: colze
ENGLISH: elbow

:: lósos’ [x] ·(eg)
CYMRAEG: eog
CATALŔ: salmó
ENGLISH: salmon

:: lúchshe   gwell  

:: luná  lleuad

:: l˙ázhka ляжка [lyash-ka]
CYMRAEG: morddw˙d
CATALŔ: cuixa
ENGLISH: thigh

:: l˙ubít’   caru, hoffi  

:: l˙ubóď yr un a fynnoch chi

:: l˙ubóv’  cariad

:: l˙udi   pobl  

:: Lyúttikh Люттих [lyuu-tikh]
CYMRAEG: Ličge (Luik), y dref fwyaf Ffrangeg ei hiaith yng Ngwad Belg
CATALŔ: Ličge (Luik), la ciuta francesoparlant més gran de Bčlgica
ENGLISH: Ličge (Luik), largest French-speaking town in Begium

:: magazín  siop

:: mál’chik   bachgen  

:: malén’kiď   bach  

:: málo   ychydig o  

:: mályď  bach

:: máma mam

:: mashína   peiriant; car  

:: mashína [x]
CYMRAEG: peiriant
CATALŔ: mŕquina
ENGLISH: machine

:: mássa crynswth

:: máster   meistr  

:: mat’   mam  

:: mat’ [MATY] ·(b)
CYMRAEG: mam
CATALŔ: mare
ENGLISH: mother

:: materiál deun˙dd

:: materiál’nyď  materol

:: mátka матка [mat-ka]
CYMRAEG: croth
CATALŔ: matriu
ENGLISH: womb

:: mëd [MYOT]
CYMRAEG: męl
CATALŔ: mel
ENGLISH: honey

:: médlenno yn araf bach

:: mélkiď  bach

:: ménee  llai

:: méra mesur

:: meshát’  tarddu; atal, rhw˙stro

:: mésti  cario

:: mésto   lle  

:: més˙ats   1 mis  2 lleuad  

:: métod  method

:: metr  medr (mesur)

:: mézhdu   rhwng  

:: mezhdunaródnyď c˙d-wladol, rhyngwladol

:: mi   ni  

:: millíon miliwn

:: mílyď annw˙l

:: mímo  gorffennol

:: mindáliny миндалины [miin-da-lii-ni]
CYMRAEG: cilchwarren, tonsil
CATALŔ: amígdales
ENGLISH: tonsils

:: minúta   munud  

:: minúta [myi-UN-tř]
CYMRAEG: munud
CATALŔ: minut
ENGLISH: minute
míshtsa мишца [mish-tsa]
CYMRAEG: cyhyr˙n
CATALŔ: muscle
ENGLISH: muscle

:: mir   1 b˙d  2 heddwch  

:: mírnyď  heddwch

:: mirovóď b˙d (ansoddair)

:: mitropolít [myi-trř-př-LYIT] ·(eg)
CYMRAEG: metropolis
CATALŔ: metropoli
ENGLISH: metropolis

:: mnénie piniwn

:: mnógo   llawer  

:: moch’   gallu  

:: mochá моча [ma-cha]
CYMRAEG: trwth
CATALŔ: orina
ENGLISH: urine

:: mochevóď puzír’ мочевой пузирь [ma-che-voi pu-zir’]
CYMRAEG: pledren
CATALŔ: bufeta
ENGLISH: bladder

:: moď   fy  

:: molchát’   bod yn dawel  

:: molodói   ifanc  

:: molodóď [mř-lř-DOI]
CYMRAEG: ieuanc / ifanc
CATALŔ: jove
ENGLISH: young

:: molokó [x]
CYMRAEG: llaeth / llefrith
CATALŔ: llet
ENGLISH: milk

:: molokó llaeth

:: momént  moment, eilaid; nodwedd

:: móre   môr  

:: morskóď  golwg

:: moskóď  morwrol, llyngesol

:: Moskvá Москва [mask-va]
CYMRAEG: Moscow, prifddinas Rwsia
CATALŔ: Moscow, capital de Rúsia
ENGLISH: Moscow, capital of Russia

:: most [MOST]
CYMRAEG: pont
CATALŔ: pont
ENGLISH: pont

:: mózhno   mae’n bosib  

:: múkha [MU-khř]
CYMRAEG: cylionen
CATALŔ: mosca
ENGLISH: fly

:: muravéď [mu-rř-VYEY]
CYMRAEG: morgrug˙n (cf De Cymru - myrionen)
CATALŔ: formiga
ENGLISH: ant

:: mush [MUSH]
CYMRAEG: gwr (= d˙n priod)
CATALŔ: marit
ENGLISH: husband

:: mushchína [mu-SHCHI-nř]
CYMRAEG: d˙n
CATALŔ: home
ENGLISH: man

:: muzéď  amgueddfa

:: muzh  gwr (priod)

:: muzhchína d˙n

:: muzhík  gwladwr Rwsaidd

:: múzika  cerddoriaeth

:: múzyka [MU-zi-kř]
CYMRAEG: cerddoriaeth, miwsig
CATALŔ: música
ENGLISH: music

:: m˙áso [MYA-sř]
CYMRAEG: cig
CATALŔ: carn
ENGLISH: meat

:: mysh’ [MISH]
CYMRAEG: llygoden
CATALŔ: ratolí
ENGLISH: mouse


:: mysl’   meddyliad

 

 

-------------------------------------------------

[č] = e agored

[i] = fel yr u ogleddol (Gwynedd, Clw˙d)

0580 Rhestr o eiriau (Rwseg-Cymráeg-Cataloneg-Saesneg) : llista de paraules (rus-gal·lčs-catalŕ-anglčs) : list of words (Russian-Welsh-Catalan-English) : list řv wřř(r)dz (Rú·shřn-Welsh-Kátřlan-Íngglish)

Geiriadur Rwseg trawslythrenedig: Rwseg - Cymráeg - Cataloneg - Saesneg
Diccionari rus transliterat : rus - gal·lčs - catalŕ - anglčs
Transliterated Russian Dictionary: Russian - Welsh - Catalan - English

http://www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_rwseg_cymraeg_LLYGODEN_a_0581kce.htm

2012-06-14, 31 03 2002 - adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions – latest updates

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pŕgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weř(r) ŕm ai? Yůu ŕa(r) víziting ř peij frňm dhř "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katřlóuniř) Wébsait

Free counter and web stats
Ymwelwyr â’r Geiriadur Rwseg oddi ar 14 Mehefin 2012
Visitants al diccionari de rus des del 14 juny 2012

 Yr Hafan

diwedd / fi