2012-06-14 Geiriadur Rwseg / Diccionari rus / Russian Dictionary (delwedd 0322)

 

  

baner rwsia

Geiriadur Trawslythrenedig - mewn llythrennau Rhufeinig

Rwseg-Cymráeg-(Cataloneg-Saesneg)
Diccionari en lletra romana

Rus-gal·lčs-(catalŕ-anglčs)

 LLYTHRENNAU  N-Z::
na   1 ar  2 i  


::
nachál’nik   pennaeth  


::
nachálo dechreuad


::nachát’   dechrau  


::
nachát’s˙a   dechrau  


::
nachinát’   dechrau  


::
nachinát’s˙a dechrau


::nad   uwchben  


::
nadézhda  gobaith


::nádo   mae yn rhaid  


::
nakhodít’s˙a bod wedi ei leoli


::nakonéts   yn y diwedd  


::
napisát’   ysgrifennu  


::
napravlénie  dynr˙w


::naprimér er enghraifft


::naród   pobl  


::
naródnyď   yn perth˙n i’r bobl  


::
nash   ein  


::
nasto˙áshchiď   1 gwir  2 presennol  


::
natsionál’nyď cenedlaethol


::nauchít’s˙a dysgu (gwneud rh˙wbeth)


::naúchnyď gw˙ddonol, ysgolheigaidd


::naúka gw˙ddoniaeth; ysgolheictod


::nazád    yn ôl (bedair blynedd yn ôl, ayyb)  


::
nazvát’  enwi


::nazyvát’ galw


::ne   ni, nid  


::
nébo w˙bren, nefoedd


::nébol’shóď bach


::nedávno   yn ddiweddar  


::
nedél˙a w˙thnos


::nékotoryď   rh˙w (i r˙w raddau, ayyb)  


::
nemnógo dim ond ychydig


::neobkhodímo  mae’n angenrheidiol


::neobkhodímyď angenrheidiol


::
nerv нерв [nyerf]
CYMRAEG: nerf
CATALŔ: nervi
ENGLISH: nerve


::néskol’ko   rhai  


::
nesmotr˙á  er gwaethaf


::net   nage, dim  


::
neuzhéli  yd˙’n bosibl?


::
ni   dim un   ni..ni..   na... na...  


::
nichegó 1 dim b˙d  2 yn iawn, dim problem


::
nichtó   dim  


::
nikakóď dim


::
nikogdá   b˙th  


::
niktó   neb  


::
niktó [nyik-TO] (rhagenw)
CYMRAEG:
neb
CATALŔ: ningú
ENGLISH: nobody, no-one


::
no   ond  


::
noch’   nos  


::
noéhtomu   fel canlyniad  


::
nogá   coes, troed  


::
nogá нога [na-ga]
CYMRAEG: coes
CATALŔ: cama
ENGLISH: leg


::
nómer 1 rhif  2 ystafell gwest˙


::nos trw˙n


::nos нос [nos]
CYMRAEG: trw˙n
CATALŔ: nas
ENGLISH: nose


::
nóvyď   new˙dd  


::
nrádit’s˙a plesio


::
nu yn dda


::
núzhno   mae’n rhaid  


::
núzhnyď   angenrheidiol  


::
N’yu Iork Нью Йорк [nyuu-iork]
CYMRAEG: Efrog New˙dd
CATALŔ: Nova York
ENGLISH: New York


::
o   am  


::
oba y ddau, y ddw˙


::
óblast’ 1 rhanbarth  2 maes (gweithrediadau)


::
óbraz 1 ffordd  2 ffurf  3 fell˙


::
obrazovánie  add˙sg


::
obshchéstvennyď cymdeithasol, cyhoeddus


::
óbshchestvo cymdeithas


::
óbshchiď   cyffredinol  


::
óchen’   iawn  


::
ochered’ cwt, ciw


::
odnáko serch hynn˙


::
odnázhdy unwauth, un d˙dd


::
ofítsér sw˙ddog


::
ogón’ tân; golau


::
ogrómnyď   enfawr  


::
okazát’s˙a   digw˙dd bod  


::
okázyvat’s˙a  cael eich hun


::oknó   ffenestr  


::oknó [a-KNO]
CYMRAEG:
ffenestr
CATALŔ: finestra
ENGLISH: window


::
on   ef  


::
oná   hi  


::
onó   ef, hi  


::
op˙át’   eto  


::
ópyt 1 profiad  2 arbrawf


::organizátsi˙a corff (= cymdeithas)


::orúzhie  arfau


::
ósen’ [O-syeny] (b)
CYMRAEG:
hydref
CATALŔ: tardor
ENGLISH: autumn


::
Óslo Осло [o-slo]
CYMRAEG: Oslo, prifddinas Norw˙
CATALŔ: Oslo, capital de Noruega
ENGLISH: Oslo, capital of Norway


::osnóva  sylfaen


::osnovnóď sylfaenol


::osóbenno   yn arbennig  


::
osóbyď arbennig


::ostal’noď  y gweddill o


::ostanovít’s˙a aros, stopio


::ostát’s˙a   aros  


::
ostavát’s˙a aros


::
ostávit’ gadael


::
óstrov  yn˙s


::
otdát’  rhoi yn ôl


::
otdél’nyď  unigol


::
otéts   tad  


::
otkrýt’ agor


::
otkrýtyď  agor


::
otkúda o ble


::
otnoshénie agwedd, cysylltiadau


::
otnosít’s˙a  bod yn gysylltiedig â


::
otvéchat’   ateb  


::
otvét ateb


::
otvétit’   ateb  


::
pádat’  cw˙mpo


::
pádno  yn gytun; iawn te


::
paibólee  y mw˙af


::
páďtí   dod o h˙d i   


::
pakét [pa-KYČT]
CYMRAEG:
paced
CATALŔ: paquet
ENGLISH: packet


::
pálets b˙s; b˙s troed


::
pálets na nogé палец на ноге [pa-lyets na na-gye]
CYMRAEG: bys (y troed)
CATALŔ: dit del peu
ENGLISH: toe


::
pálets палец [pa-lyets]
CYMRAEG: b˙s
CATALŔ: dit
ENGLISH: finger


::pám˙at’  cof


::
pápa   1 tada  2 y Pab  


::páren’ bachgen


::
Parízh Париж [pa-riizh]
CYMRAEG: Paris, priffdinas Ffrainc
CATALŔ: Paris, capital de França
ENGLISH: Paris, capital of France


::partíďnyď  plaid (ansoddair)


::partí˙a   plaid wleidyddol  


::
Páskha [PAS-khř]
CYMRAEG:
Pasg
CATALŔ: Setmana Santa
ENGLISH: Easter


::
Patagóni˙a [x]
CYMRAEG:
Patagonia
CATALŔ: Patagňnia
ENGLISH: Patagonia


::
páuza seibiant


::
Pável [PA-vyil] (eg)
CYMRAEG:
Pawl
CATALŔ: Pau
ENGLISH: Paul


::paz    unwaith  


::
pech’   araith; llafar  


::
pech’  pobi


::
pechen’ печень [pye-chen’]
CYMRAEG: afu, iau
CATALŔ: fetge
ENGLISH: liver


::
Pekín Пeкин [pye-kyin]
CYMRAEG: Bei-jing, prifddinas Tsheina
CATALŔ: Pekin, capital de la Xina
ENGLISH: Bei-jing (Peking), capital of China


::pel’z˙á   ddim yn gallu  


::
pélat’   gwneud  


::péred   o flaen  


::
peredát’  cyfléu, trosglw˙ddo


::
perestát’  peidio


::
períod  cyfnod


::
pérvyď   cyntaf  


::pésn˙a   cân  


::
pesók  tywod


::pet’   canu  


::
péto   1 haf  2 (â rhifau) blynedd  


::
pezhát’   gorwedd  


::
pis’mó   llyth˙r  


::
pisátel’ awdur


::pit’ yfed


::piterésnyď   diddorol  


::
pívo [PYI-vř]
CYMRAEG:
cwrw
CATALŔ: cervesa
ENGLISH: beer


::
plákat’  llefain


::plan   cynllun  


::
plechó плечо [plye-cho]
CYMRAEG: ysgw˙dd
CATALŔ: muscle, espatlla
ENGLISH: shoulder


::
pletsó   ysgw˙dd  


::
plókho yn ddrwg


::po   1 ar h˙d  2 yn ôl 3 o gwmpas  


::
pobéda buddugoliaeth


::pochemý   paham  


::
póchka почка [poch-ka]
CYMRAEG: aren
CATALŔ: ronyó
ENGLISH: kidney


::
pochtí   ymron  


::
pod   o dan  


::
podboródok подбородок [pad-ba-ro-dak]
CYMRAEG: gęn
CATALŔ: barba, barbó, mentó
ENGLISH: chin


::
podi˙át’ codi


::podi˙át’s˙a dringo


::podnimát’  codi


::podnimát’s˙a  dringo, esg˙n


::podóbnyď  teb˙g


::podoďtí   dynesu (ar draed)  


::
podozhdát’  aros am


::podúmat’   meddwl  


::
poéchat’   m˙nd (mewn cerb˙d)  


::
poďtí   cerdded  


::
poká   tra (= yn ystod)  


::
pokazát’s˙a  ymddangos


::pokazhát’   dangos  


::
pokázybat’ dangos


::pokhózhiď teb˙g


::pol  1 llawr  2 rh˙w


::pól’zovat’s˙a  defnyddio


::póle   maes  


::
póle [PO-lyi]
CYMRAEG:
maes (o’r un gwreidd˙n Slafonig daw’r enw Gwlad “Pw˙l”)-
CATALŔ:
camp (de la mateicxa arrel eslava ‘Polňnia’)
ENGLISH:
(from the same Slavonic root – ‘Poland’)


::
pólinyď   llawn  


::
políticheskiď gwleidyddol, politicaidd


::polítika gwleidyddiaeth; pólisi


::polovína  hanner


::
polovóď chlen половой член [pa-la-voi chlyen ]
CYMRAEG: pid˙n
CATALŔ: penis
ENGLISH: penis


::polozhénie lleoliad


::polozhít’  gosod


::poluchát’  derb˙n


::polucháts˙a  bod fel canlyniad


::poluchit’   derb˙n  


::
pómnit’   cofio  


::
pomóch’   cynorthw˙o  


::
pomogát’   helpu  


::
pómoshch’   cymorth  


::
pon˙át’   deall  


::
pon˙át’  gwela i! rw˙ i’n deall!


::
popást’ 1 curo  2 cyrraedd


::
porá   mae’n br˙d...  


::
por˙ádok trefn


::
poslédniď   olaf  


::
posmotrét’   gw˙lio  


::
postávit’ rhoi ar sef˙ll, lleoli


::
poter˙át’  colli


::
potóm   yno, wedyn  


::
potomú   dyna pam   ..potomú chto   oherw˙dd  


::
povérkhost’  arw˙neb


::
po˙avít’s˙a ymddangos


::
poyavl˙át’s˙a  ymddangos


::
pózdno diweddar, hw˙r


::
pozháluď  yn deb˙g iawn


::
pozhályďsta os gwelwch yn dda; peidiwch â sôn


::
pozvólit’ caniatáu


::
pozvonóchnik позвоночник [pa-zva-noch-nik]
CYMRAEG: asgwrn cefn
CATALŔ: columna vertebral
ENGLISH: spine


::
prábo   1 hawl  2 cyfraith  


::
Prága Прага [pra-ga]
CYMRAEG: Praha, Prâg, prifddinas Tshecia
CATALŔ: Praha, Prag, captial de Txčquia
ENGLISH: Praha, Prague, capital of Czechia


::
právda   gwir  


::
právil’no yn iawn


::
pravítel’stvo llywodraeth


::
právyď  de, asgell dde


::
prázdnik   gw˙l  


::
predlozhénie  cynnig; brawddeg


::
predmét  gwrthr˙ch; pwnc


::
predpri˙átie busnes, ffactri


::
predsedátel’ cadeir˙dd


::
predstátvit’  cyflw˙no


::
predstavítel’  cynrychiol˙dd


::
predstavl˙át’ cyflw˙no


::
prekrásnyď  hardd


::
prézhde c˙n  prézhde vsegó yn gyntaf oll


::
pri   1 yng ngw˙dd (rh˙wun)  2 o dan (yn ystod llywodraeth rh˙wun)   


::
prichína achos (dros wneud rh˙wbeth)


::
priékhat’   cyrraedd (mewn cerb˙d)  


::
priëm  derbyniad; methpd, dyfais


::
priďtí   cyrraedd  


::
priďtís’ rheidrw˙dd ar


::
prikhodít’   cyrraedd (ar draed)  


::
prikhodít’s˙a rhaid iddo


::
primér  enghraiift


::
prinestí dod â


::
prinimát’  derb˙n


::
prin˙át’ derb˙n


::
priróda natur


::privestí  dod â, arwain i


::pro   am (clywed am, ayyb)  


::
probléma problem


::próchiď  arall


::prodolzhát’   parháu  


::
prodúktsi˙a  cynhyrchiant


::prográmma  rhaglen


::proiskhod´t’  digw˙dd


::proďtí   m˙nd trwodd (ar draed)  


::
proizoďtí digw˙dd


::proizvedénie gwaith (nofel, drama, ayyb)


::proizvódstvo cynhyrchiad


::prokhodít’ m˙nd trw˙


::promýshlennost’ diwydiant


::próshlyď    sýdd wedi m˙nd heibio, diwethaf    ...v próshlom godú   y llynedd  


::
prosít’   gof˙n i r˙wun i wneud rh˙wbeth  


::
prostít’  maddau


::prósto   yn s˙ml  


::
prostóď s˙ml


::prótiv yn erb˙n, gyferb˙n â


::protsént  y cant, %; canran


::protséss 1 achos (ll˙s)  2 proses, gweithrediad


::provodít’  hala (amser)


::pr˙ámo   s˙th ymláen  


::
pr˙amóď  s˙th


::ptítsa ader˙n


::puch peledr˙n


::púchshiď   gwell, gorau  


::
pustít’  gadael, caniatáu


::put’   ffordd, taith  


::
p˙at’   pump  


::
p˙átka пятка [pyat-ka]
CYMRAEG: sawdl
CATALŔ: taló
ENGLISH: heel


::
p˙átyď   pumed  


::
pytát’s˙a  ceisio


::rabóchiď 1 gweithiwr (coler las)  2 (ansoddair) s˙dd yn gweithio


::rabóta   gwaith  


::
rabotát’   gweithio  


::
rabótnik gweithiwr


::raďón   rhanbarth  


::
rán’she   yn gynharach  


::
ráno  cynnar; mae’n gynnar


::rasskáz hanes, hanes˙n


::rasskazát’   dweud  


::
rasskázyvat’   dweud, siarad  


::
rastí tyfu


::ravnó cyfartal


::rávnyď  cyfartal


::razgovór   sgwrs  


::
rázhnyď   amr˙w  


::
razlíchnyď gwahanol


::rázve    yn wir    ... rázve... ne...   does bosib na  


::
razvítie datblygiad


::
rebënok [ryi-BYO-nřk] (plural: deti)
CYMRAEG:
plent˙n
CATALŔ: nen
ENGLISH: child


::rebënok plent˙n


::
rebró ребро [ryeb-ro]
CYMRAEG: asen
CATALŔ: costella
ENGLISH: rib


::reb˙áta plant


::reká afon


::reshénie penderfyniad, datrysiad


::respúblika   gwerinlywodraeth  


::
revol˙utsiónn˙i  chwyldroadol


::revol˙útsi˙a chwyldro


::rezhít’   penderfynnu, datr˙s  


::
rezul’tát canlyniad


::risúnok  darlun


::rod  teulu; genedigaeth; math; rh˙w


::ródina  mamwlad


::
román [ra-MAN]
CYMRAEG:
nofel
CATALŔ: novel·la
ENGLISH: novel


::
Rossí˙a [ra-SYI-yř]
CYMRAEG:
Rwsia
CATALŔ: Růsia
ENGLISH: Russia


::rost  tyfiant, cyn˙dd, uchder


::
rot рот [rot]
CYMRAEG: ceg
CATALŔ: boca
ENGLISH: mouth


::rubl’  rwbl


::rúka   braich  


::
ruká [x]
CYMRAEG:
llaw
CATALŔ: mŕ
ENGLISH: hand


::
ruká рука [ru-ka]
CYMRAEG: braich
CATALŔ: braç
ENGLISH: arm


::
rukovodítel’  arwein˙dd, rheolwr


::rússkiď   Rwseg, Rwsaidd; Rwsiad  


::
rússkyď [RU-skřy]
CYMRAEG:
Rwseg
CATALŔ: rus –
ENGLISH: Russian
▀ po-russki [pa-RU-skyi]
CYMRAEG:
yn Rwseg
CATALŔ: en rus
ENGLISH: in Russian


::
r˙ad llinnell; cyfres


::r˙ádom   wrth ochr  


::
s   1 â  2 o  


::
s’ezd cyngres


::sad   gardd  


::
sadít’s˙a esistedd; esg˙n i gerb˙d


::
sákhar [SA-khar]
CYMRAEG:
siwgwr
CATALŔ: sucre
ENGLISH: sugar


::sam (samá, samó, sámi)   ei hun  


::
samolët awyren


::sámyď   mw˙af  


::
schást’e  llawen˙dd, lwc


::schastlívyď  hapus, lwcus


::schitát’   cyfrif  


::
sdélat’   gwneud  


::
sebr˙á   ei hunan  


::
sed’móď seithfed


::sedó  pentref


::segódn˙a   heddiw  


::
seď  hwn (mewn ymadroddion gosod)


::seďcháts   yn awr  


::
sekretár’   ysgrifenn˙dd  


::
sél’skiď  gwledig


::sem’ saith


::sem’˙á teulu


::sém˙a  hed˙n, had˙n


::ser’ëznyď  cyfrifol


::sérdtse   calon  


::
sérdtse сердце [syer-tse]
CYMRAEG: calon
CATALŔ: cor
ENGLISH: heart


::
sest’   1 eistedd 2 esg˙n i gerb˙d  


::
shag cam


::
sheká шека [shye-ka]
CYMRAEG: boch
CATALŔ: galta
ENGLISH: cheek


::shes’t chwech


::shestóď cheched


::
shé˙a шея [shye-ya]
CYMRAEG: gwddf (gwddw, gwddwg)
CATALŔ: coll
ENGLISH: neck


::shirókiď   llydan  


::
shkól’nik   bachgen ysgol  


::
shkól’nyď ysgol (ansoddair)


::shkóla ysgol


::shofër  gyrrwr


::
Shotlándi˙a [x]
CYMRAEG:
Yr Alban
CATALŔ: Escňcia –
ENGLISH: Scotland
▀ shotlándets [x]
CYMRAEG:
Albanwr, Sgot˙n
CATALŔ: escocčs (home)-
ENGLISH: Scot, Scotsman
▀ shotlándskyď [x] (ansoddair)
CYMRAEG:
Albanaidd, Sgotaidd
CATALŔ: escocčs (adjectiu)
ENGLISH: Scottish


::sidét’   eistedd  


::
síl’no  yn gr˙f


::síl’nyď   nerthol  


::síla   nerth  


::
síniď  glas tyw˙ll


::
sistéma sustem


::
skazát’   dweud  


::
skól’ko   pa faint?  


::
skóro   yn fuan  


::
skórost’  cyflymdra


::
skvoz’  trw˙


::
sláva  gogoniant, enwogrw˙dd


::
slédobat’ 1 dil˙n  2 bod yn ofynnol


::
sléd˙ishchiď  dilynol, canlynol


::
slepóď [slyi-POY]
CYMRAEG:
dall
CATALŔ: ceg
ENGLISH: blind


::
slezá  deigr˙n


::
slíshkom gormod, rh˙


::
slósob  ffordd, modd, method


::
slosóbnyď  galluog


::
slóvno   fel pe  


::
slóvo   gair  


::slóvo [SLO-vř]
CYMRAEG:
gair
CATALŔ: paraula
ENGLISH: word


::
slozhnyď cymhleth


::slúchaď   achos; digw˙ddiad  


::
sluchít’s˙a digw˙dd


::slúshat’   gwrando ar  


::
slúshat’[x] (v)
CYMRAEG: clywed
CATALŔ: sentir
ENGLISH: hear


::
slúzhba  gwasanaeth


::sluzhít’ gwasanaethu


::slýshat’   clywed  


::
smert’ marwolaeth


::sme˙at’s˙a chwerthin ar


::smoch’ gallu


::smotrét’   gw˙lio  


::
smysl  yst˙r


::snachńala o’r dechrau, yn y dechrau


::sneg   eira  


::
snóva   eto, unwaith eto  


::
sn˙at’  cymr˙d oddi ar; tynnu llun o; rhentio


::sobirát’s˙a 1 casglu 2 bod ar fi 3 bod yn fwriad gan


::sobránie   cyfarfod  


::
Sófiya СоФия [sof-yř]
CYMRAEG: Sofia, prifddinas Bulgaria
CATALŔ: Sňfia, prifddinas Bulgŕria
ENGLISH: Sofia, capital of Bulgaria


::
soldát milwr


::sólitse   haul  


::
solýtie  digw˙ddiad


::sórok   deugain  


::
sostáv  lluniad


::sostavl˙át’  cyfansoddi


::sosto˙á  cynnw˙s


::sosto˙anie  cyflwr


::sótn˙a  cant


::sotsál’nyď  cymdeithasol


::sovershénno yn cyfan


::soveshchémie  cyfarfod


::sovét   cyngor  


::
sovétskiď   Sofietaidd  


::
sovreménnyď modern, cyfoes


::sovsém   yn hollol  


::
so˙uz   undeb  


::
sozdát’ creu


::sozdńanie  creuad; creadur


::spasíbo  diolch


::spat’   cysgu  


::
spetsiál’nyď  arbennig


::
spiná спина [spi-na]
CYMRAEG: cefn
CATALŔ: esquena
ENGLISH
::back


::spokóďno yn dawel


::sportívnyď chwaraeon (ansoddair)


::spráshivat’   gof˙n (am)  


::
sprosít’   gof˙n  


::
srázu   ar unwaith  


::
sredí   ymhlith  


::
srédniď   1 canol  2 cyfartal  


::
srédstvo  moddion, adnoddau


::stánovít’s˙a dod yn; sef˙ll


::starát’s˙a ceisio, rhoi cynnig ar


::stárshiď   hynaf  


::
starúkha  hen wraig


::stáryď   hen  


::
stat’   dechrau  


::
státsi˙a gorsaf


::stávit’  gosod


::stekló  gw˙dr


::stená   wal, mur  


::
sténen’  gradd


::step’  stepdir, gwastatir


::stikh  llinnell o farddoniaeth


::sto   cant  


::
stóit’  costio


::
Stókgol’m Стокгольм [sto-golym]
CYMRAEG: Stóc-holm, prifddinas Sweden
CATALŔ: Estocolm, Stockholm, capital de Sučcia
ENGLISH: Stockholm, capital of Sweden


::stol   bwrdd, bord  


::
stol [STOL]
CYMRAEG:
bwrdd
CATALŔ: taula
ENGLISH: table


::
stol’  mor (ddiddorol, ayyb)


::storná   ochr  


::
sto˙át’   sef˙ll  


::
strakh  ofn


::straná   gwlad  


::
straná [stra-NA]
CYMRAEG:
gwlad
CATALŔ: país
ENGLISH: country


::
stranítsa  tudalen


::stráshno  ofnadw˙


::stráshnyď  ofnadw˙


::stroď  sustem, cyfundrefn; llu milwrol


::stróďka 1 adeilad 2 lle adeiladu


::stróit’ adeiladu


::stroítel’ adeilad˙dd


::stroítel’stvo adeiladaeth


::stséna  llw˙fan; golygfa


::studént   myfyriwr  


::
stul [STUL]
CYMRAEG:
cadair (Preseli: stôl)
CATALŔ: cadira
ENGLISH: chair


::
stupn˙á ступня [stuup-nya]
CYMRAEG: troed
CATALŔ: peu
ENGLISH: foot


::
sud’bá tynged


::
sukhozhílie сухожилие [su-kha-zhi-li-ye]
CYMRAEG: gew˙n, tendon
CATALŔ: tendó
ENGLISH: tendon


::sushchestvovát’  bodoli


::sust’   gadael  


::
sustáv сустав [suu-staf]
CYMRAEG: cymal
CATALŔ: articulació
ENGLISH: joint


::
svet   1 golau  2 b˙d  


::
svobóda  rhyddid


::svobódnyď  rh˙dd


::svoď   ei hun = s˙dd yn perth˙n iddo ei hun  


::
svóďstvo  nodwedd


::sv˙az0 cysylltiad


::sv˙azát’  clymu, cysylltu


::syn   mab  


::
s˙udá    yma (i’r fan hon)  


::
tak   mor (tak býstro – mor gyfl˙m)  


::
tákzhe hef˙d


::tam   yna  


::
teátr  theatr


::techénie  llif, cwrs


::
Tegerán Тeгeран [tye-gye-raan]
CYMRAEG: Teheran, prifddinas Irán
CATALŔ: Teheran, capital d’Irán
ENGLISH: Teheran, capital of Irán


::tekhnícheskiď  technegol


::tékhnika technoleg


::telefón  ffôn


::
televídenie [tyi-lyi-VYI-dyi-nyi-yi]
CYMRAEG:
teledu
CATALŔ: televisió
ENGLISH: television


::télo   corff  


::
tem  cymaint


::téma  pwnc


::tëmnyď  tyw˙ll


::temperatúra  tymheredd


::teóri˙a  damcaniaeth


::tepér’   yn awr  


::
tëplyď  tw˙m


::tesntral’nyď  canol


::tët˙a  modr˙b, bopa


::tíkho   tawel  


::
to   1 hynny  1 yno, wed˙n    ... to est’   hynn˙ ˙w  


::
tóchka  dot, pw˙nt, atalnod llawn


::tochnó yn union


::togdá   y pr˙d hynn˙  


::
Tókio Токио [tok-io]
CYMRAEG: Tocio, prifddinas Japán
CATALŔ: Tňquio, capital del Japó
ENGLISH: Tokyo, capital of Japan


::
tól’ko   dimond  


::
tónkiď  tenau


::tónna  tunnell


::tot    hwnna (ta = honna, to = ffurf dir˙w, te = y rhai h˙n)  


::
továrishch   cydymaith  


::
tózhe   hef˙d  


::
tramváď [tram-VAI]
CYMRAEG:
tram
CATALŔ: tramvia
ENGLISH: tram


::
trébovat’ mynnu


::trétiď   tryd˙dd  


::
tri   tri  


::
trídtsat’   tri deg, deg ar hugain  


::
troď   dy  


::
trúbka  tiwb, pibell; ffôn, derbynn˙dd


::trud   gwaith   


::
trúdno   mae’n anodd  


::
trúdnyď  annodd


::tsel’ amcan, diben


::tselá  pris


::tsélyď   cyfan  


::
tsená (pl. tsény) [x]
CYMRAEG:
pris
CATALŔ: preu
ENGLISH: price


::
tsentr  canol


::tsérkov’  eglw˙s


::
tsirk [TSIRK]
CYMRAEG:
syrces
CATALŔ: circ
ENGLISH: circus


::
tsvet [TSVYET]
CYMRAEG:
lliw
CATALŔ: color
ENGLISH: color / colour


::tsvetók blod˙n


::
Tsyúrikh Цюрих [tssyuu-rikh]
CYMRAEG: Zürich, prifddinas y Swistir
CATALŔ: Zuric, capital de la Suissa
ENGLISH: Zurich, capital of Switzerland


::tudá i’r fan honno


::
turíst [tu-RYIST] (eg)
CYMRAEG:
ymwelwr
CATALŔ: turista
ENGLISH: tourist


::tut   yma  


::
t˙azhëlyď trwm


::týs˙acha   mil  


::
ubít’  lladd, llofruddio


::ucheník   disg˙bl  


::
uchënyď 1 (ansoddair) ysgolheigaidd  2 (enw) ysgolháig, gw˙ddon˙dd


::uchít’ dysgu


::uchít’s˙a   astudio  


::
udát’s˙a  llw˙ddo


::Uéhl’s [x]
CYMRAEG:
Cymru
CATALŔ: País de Gal·les
ENGLISH: Wales


::
úgol cornel


::
uďtý   ymadael (ar draed)  


::
úkho ухо [uu-kha]
CYMRAEG: clust
CATALŔ: orella
ENGLISH: ear


::
úlitsa   heol  


::
ulybát’s˙a  gwenu


::
ulybenút’s˙a gwenu ar


::um  meddwl (enw)


::umét’   medru  


::
úmnyď  deallus


::upravlénie  gweinyddiaeth, rheolaeth


::urók   gwers  


::
úroven’  lefel, safon


::usílie  ymdrech


::uslóvie amod


::uspékh llw˙ddiant


::uspét’   1 bod ganddo amser  2 bod mewn pr˙d  


::
útka [x]
CYMRAEG:
hw˙aden
CATALŔ: ŕnec
ENGLISH: duck


::
útro bore


::uvídet’   gweld  


::
uzh / uzhe mewn gwirionedd


::uzhé   yn barod  


::
uznát’   adnabod; cael gw˙bod  


::
v`vse  o gwbl


::
Varsháva Варшава [var-sha-va]
CYMRAEG: Farsiafa (Warsaw), prifddinas Gwlad Pw˙l
CATALŔ: Varsňvia, capital de Polňnia
ENGLISH: Warsaw, capital of Poland


::vash   eich  


::Vashingtón [x]
CYMRAEG:
Washington
CATALŔ: Washington
ENGLISH: Washington


::
Váshington Вашингтон [va-shing-ton]
CYMRAEG: Washington, prifddinas yr Unol Daleithiau
CATALŔ: Washington, capital dels Estats Units
ENGLISH: Washington, capital of the USA


::
vázhnyď pw˙sig


::vchéra  ddoe


::vdrug   yn syd˙n  


::
vécher   hw˙r, gyda’r nos  


::
vécherom yn yr hw˙r


::ved’   w˙ddoch  


::
vek canrif, oes


::velíkiď   mawr  


::
Vena Вeна [vye-na]
CYMRAEG: Fiena (Wien), Awstria
CATALŔ: Viena (Wien), Ŕustria
ENGLISH: Vienna (Wien), Austria


::
véna вена [vye-na]
CYMRAEG: gw˙thďen
CATALŔ: vena
ENGLISH: vein


::
Véra [VYE-rř]
CYMRAEG: '
Fera'
CATALŔ: Vera
ENGLISH: Vera


::
vérit’ credu mewn


::vérno yn wirioneddol; mae’n wir


::vernút’s˙a   dod yn ôl, dychwel˙d  


::
vero˙átno  mae’n deb˙g


::ves’   i gyd  


::
ves’má  iawn


::vesëlyď llawen, siriol


::veshch’ peth


::veshxhestvó  mater, sylwedd


::vesná  gwanw˙n


::
vesná [vyi-SNA] (eg)
CYMRAEG:
gwanw˙n
CATALŔ: primavera
ENGLISH: spring


::vestí   arwain  


::
véter   gw˙nt  


::
vi   chwi (lluosog; unigol ffurfiol)  


::
vid   1 golwg  2 rh˙wogaeth  


::
vídet’   gweld  


::
vídno amlwg


::
Víktor [VYIK-třr] (eg)
CYMRAEG:
Gw˙thur
CATALŔ: Victor
ENGLISH: Victor


::vkhodít’   dod i mewn, m˙nd i mewn  


::
vlagálishche влагалище [vla-ga-lii-shye]
CYMRAEG: gwain
CATALŔ: vagina
ENGLISH: vagina


::
vméste   gyda’i gil˙dd  


::
vmésto  yn lle


::vnimánie   rhoi s˙lw i  


::
vnútrenniď  mwenol


::vodá   dwr  


::
voénnyď 1 (ansoddair) milwrol, rhyfel  2 (enw) milwr


::voďná   hryfel  


::
voďná [vay-NA]
CYMRAEG:
rhyfel
CATALŔ: guerra
ENGLISH: war


::
voďská  byddin, milw˙r


::voďtí   m˙nd i mewn, dod i mewn  


::
vokrúg o gwmpas


::
vokzál [vak-ZAL]
CYMRAEG:
gorsaf drenau
CATALŔ: estació de ferrocarril
ENGLISH: rail station


::volná ton


::vólos  blew˙n


::
vólos [VO-lřs] (eg)
CYMRAEG:
gwallt
CATALŔ: cabells
ENGLISH: hair


::vol˙a  ew˙ll˙s; rhyddid


::von  allan, i ffwrdd, acw


::voobshché yn gyffredin


::voprós   cwestiwn  


::
vor [VOR] (eg)
CYMRAEG:
lleidr
CATALŔ: lladre
ENGLISH: thief


::
vos’móď w˙htfed


::vósem’ w˙th


::vospitánie  magwriaeth


::
vostók [va-STOK]
CYMRAEG:
dw˙rain
CATALŔ: est
ENGLISH: east


::vot   dyma, dyna. dacw  


::
vózdukh aw˙r


::vózle  agos


::vozmózhnost’ posibilrw˙dd


::voznikát’  codi


::vozvrashchát’s˙a  dychwel˙d


::vperëd ymláen


::vpervýe am y tro cyntaf


::vpolné  yn gyfan, yn llawn


::vpróchem  ond yn hytrach


::vrodó  fel


::vsë   bob amser  


::
vsegdá   bob amser  


::
vsegó  i g˙d: dim ond


::vsë-taki serch hynn˙


::vspominát’  cofio


::vspómnit’ cofio


::vstat´ codi (o’r gwel˙)


::vstrécha cyfarfod


::vstrétit’ cyfarfod


::vs˙ákiď   unrh˙w  


::
vtorói   ail  


::
výďti   m˙nd allan  


::
výkhod  allanfa


::vykhodít’ m˙nd allan


::vysókiď   uchel, tal  


::
vysotá  uchder


::vystupát’  ymddangos o flaen y cyhoedd


::výzvat’  achosi; galw


::vyzyvát’  galw, achosi


::vzgl˙ad golwg


::vzgl˙anút’  poblogaeth


::vz˙at’   cymr˙d  


::
y   1 wrth 2 gan  


::
˙a   fi  


::
˙aichki яички [yiich-ki]
CYMRAEG: ceilliau
CATALŔ: testicles
ENGLISH: testicles

 

::Ϋákov [YA-křf]
CYMRAEG:
Jacob
CATALŔ: Iago
ENGLISH: Jacob

·····


::
źálta Ялта [zhi-nye-va]
CYMRAEG: Ialta, Wcrain
CATALŔ: Ialta, Ucraďna
ENGLISH: Yalta, Ukraine


::
Ϋapóni˙a [x]
CYMRAEG:
Japán
CATALŔ: el Japó
ENGLISH: Japan


::
˙árkiď  llachar


::˙ásno  yn amlwg; mae’n amlwg


::˙ásnyď  clir


::˙avíts˙a  ymddangos


::˙avlénia  ffenómenon


::˙avl˙át’s˙a bod yn (rh˙wbeth – arwein˙dd, ayyb)


::˙azhýk   iaith, tafod  


::
˙azík язик [yii-zik]
CYMRAEG: tafod
CATALŔ: llengua
ENGLISH: tongue


::za   1 ar gyfer  2 tu ôl  


::
zabýt’ anghofio


::
zachém   paham?  


::
zachém [za-CHČM]
CYMRAEG:
pam
CATALŔ: per quč
ENGLISH: why


::
zadácha   tasg, problem  


::
zakón cyfraith, deddf


::
zal neuadd


::
zamechátel’nyď  hynod, esblenn˙dd


::
zamétyt’   sylwi  


::
zanimát’s˙a   ymrói i  


::
zan˙át’  meddiannu


::
zan˙átie dosbarthiadau, astudiaethau


::
západnyď  gorllewinol


::
zap˙ást’e запястье [za-pyas-tye]
CYMRAEG: arddwrn
CATALŔ: canell
ENGLISH: wrist


::
zatém ar ôl hynn˙


::
zavód ffatri, ffactri


::
závtra   yfor˙  


::
za˙avít’  datgan


::
zdánie adeilad


::
zdes’   yma  


::
zdraróv’e [zdra-ROV-yř]
CYMRAEG:
iech˙d
CATALŔ: salut
ENGLISH:
health


::
zdrávstvovat’ bod yn iach, ffynu  zdrávstvuď sut mae?


::
zdrávstvuďte [x]
CYMRAEG:
helo
CATALŔ: hola
ENGLISH: hello


::
zelënyď gw˙rdd


::
zeml˙á   tir  


::
zérkalo [ZYČR-kř-lř]
CYMRAEG:
dr˙ch
CATALŔ: mirall
ENGLISH: mirror


::
zhárka [ZHAR-kř]
CYMRAEG:
mae hi'n dw˙m
CATALŔ: fa calor
ENGLISH: it's hot


::
zhdat’   aros  


::
zhe   (pw˙sleisia’r gair blaenorol)  


::
zhelát’  dymuno


::
zhelezá железа [zhe-lye-za]
CYMRAEG: chwarren
CATALŔ: glŕndula
ENGLISH: gland


::
zheléznyď  haearn


::
zhëltyď [ZHOL-třy]
CYMRAEG:
mel˙n
CATALŔ: groc
ENGLISH: yellow


::
zhelúdok желудок [zhe-luu-dak]
CYMRAEG: stumog
CATALŔ: estomac
ENGLISH: stomach


::
zhená [zhř-NA]
CYMRAEG:
gwraig
CATALŔ: esposa
ENGLISH: wife


::
zhená gwraig briod


::
Zhenéva Жeнeва  [zhi-nye-va]
CYMRAEG: Genefa (Genčve, Genf), Y Swistir
CATALŔ: Geneva (Genčve, Genf), Suissa
ENGLISH: Geneva (Genčve, Genf), Switzerland


::
zhénshchina   gwraig  


::
zhit’   b˙w  


::
zhizn’   bywyd  


::zimá [ZYI-ma] (eg)
CYMRAEG:
gaeaf
CATALŔ: hivern
ENGLISH: winter


::
znachénie yst˙r, pw˙sigrw˙dd


::znáchit’   meddwl    ...chto éhto znáchit?   beth y mae hyn yn ei feddwl?  


::
znachítel’nyď  arw˙ddocaol


::znakóm’ď 1 cyfarw˙dd  (ansoddair) 2 c˙dnabod (= pobl gyfarw˙dd)


::znamenítyď  enwog


::známie gw˙bodaeth


::znat’   gw˙bod   


::
zóloto [ZO-lř-tř]
CYMRAEG:
aur
CATALŔ: or
ENGLISH: gold


::
zolotóď  aur


::
zolotóď [zř-la-TOY]
CYMRAEG:
aur, euraidd
CATALŔ: d'or
ENGLISH: gold, golden


::zub  dant


::zvat’ galw

::
zvezdá [zvyiz-DA]
CYMRAEG:
seren
CATALŔ: estel
ENGLISH: star


 
·····

 

-------------------------------------------------

[č] = e agored

[i] = fel yr u ogleddol (Gwynedd, Clw˙d)

0580 Rhestr o eiriau (Rwseg-Cymráeg-Cataloneg-Saesneg) : llista de paraules (rus-gal·lčs-catalŕ-anglčs) : list of words (Russian-Welsh-Catalan-English) : list řv wřř(r)dz (Rú·shřn-Welsh-Kátřlan-Íngglish)

Geiriadur Rwseg trawslythrenedig: Rwseg - Cymráeg - Cataloneg - Saesneg
Diccionari rus transliterat : rus - gal·lčs - catalŕ - anglčs
Transliterated Russian Dictionary: Russian - Welsh - Catalan - English

http://www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_rwseg_cymraeg_LLYGODEN_a_0582kce.htm

0581 Rhestr o eiriau (Rwseg-Cymráeg-Cataloneg-Saesneg) : llista de paraules (rus-gal·lčs-catalŕ-anglčs) : list of words (Russian-Welsh-Catalan-English) : list řv wřř(r)dz (Rú·shřn-Welsh-Kátřlan-Íngglish)

2012-06-14, 2005-02-01- adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions – latest updates

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pŕgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weř(r) ŕm ai? Yůu ŕa(r) víziting ř peij frňm dhř "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katřlóuniř) Wébsait

Free counter and web stats
Ymwelwyr â’r Geiriadur Rwseg oddi ar 14 Mehefin 2012
Visitants al diccionari de rus des del 14 juny 2012

 Yr Hafan

diwedd / fi