SECTION 10 The Welsh in Exile / ADRAN 10 Y Cymry Alltud

SECTION 10b. The Welsh in the United States: Minnesota / Adran 10b. Y Cymry yn yr Unol Daleithau: Mnnestoa

 

baneri 

Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Gal·les i Catalunya

Wales-Catalonia Website
 


http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_minnesota_2812e.htm

Home Page / Yr Hafan 0001 kimkat0001

2003e Siteplan in English / Yr Arweinlen yn Saesneg kimkat2003e

1804e Reference Page to the Welsh in Exile / Cyfeirddalen y Cymry Alltud kimkat1804e

1050e Reference Page to the Welsh in America / Cyfeirddalen y Cymry yn América kimkat1050e
→ this page / y tudalen hwn


(delw 0825)


http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg
  Y tudalen hwn yn Gymraeg kimkat2810k


 Aquesta pàgina en català kimkat2811c

 

...
(delwedd 7867b)

 

(delwedd 7868)

 

(delwedd 7857i)

 

 

1927e  kimkat1927e

On this website we have the full text of / Ar y wefan hon y mae gennym y cyfan o

 

History of the Welsh in Minnesota, Foreston and Lime Springs, Iowa, gathered by the Old Settlers
Editors: The Revs. Thomas E. Hughes and David Edwards, and Messrs Hugh G. Roberts and Thomas Hughes. 1891


Hanes y Cymry yn Minnesota, Foreston a Lie Springs, Iowa. Wedi ei gagslu gan yr hen sefydlwyr.

Golygyddion: Y Parchedigion Thomas E. Hughes a David Edwards, a’r Meistri Hugh G. Roberts a Thomas Hughes. 1891. Yn Saesneg y mae’r rhan fwyaf o’r llyfr.

 

 

Ble’r wyf? Yr ych yn ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ə peij fròm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

End / Diwedd

Latest updates - Adolygiadau diweddaraf

01 08 2011