2012-06-17 annwyl + soft mutation

 


(delwedd 7898a)

 

(delwedd 0322)ANNWYL

 

annwyl = dear

fannwyl = my dear (fy + annwyl)

 

The adjective is placed before the noun when used as a salutation in letters, as in English and other languages.

 

It causes soft mutation (c-g, p-b, t-d; g-ZERO, b-f, d-dd; m-f, ll-l, rh-r)

 

The initial consonant of proper names (Catrin, Gwilym = Catherine, William) is not soft-mutated.

 

Rarely, soft mutation does not occur before certain common nouns, or is optional..

 

Translate into Welsh:

 

1 Marged (= Margaret) Dear Margaret _______________

2 golygydd (= editor) Dear Editor _______________

3 cyfaill (= friend) Dear Friend _______________

4 Syr (= Sir) Dear Sir _______________

5 Madam (= Madam) Dear Madam _______________

6 brawd (= brother) my dear brother _______________

7 Sin (= John) Dear John _______________

8 Glyn (mans name) Dear Glyn _______________

9 Boneddigion (= Sirs) Dear Sirs _______________

10 Mrs Jones Dear Mrs Jones _______________

11 Mr Evans Dear Mr Evans _______________

12 Miss Roberts Dear Miss Roberts _______________

13 chwaer (= sister) my dear sister _______________

14 bonwr (= mister) Dear Mr Morgan _______________

15 pawb (= all, everyone) Dear All _______________

16 boneddiges (= mrs) Dear Mrs Rhys _______________

17 mab (= son) my dear son _______________

18 rheolwr (= manager; bank manager, shop manager, etc) Dear Manager _______________

19 rhieni (= parents) Dear Parents _______________

20 Bonwr / Boneddiges (= Sir / Madam) Dear Sir / Madam _______________

21 ffrindiau (= friends) Dear Friends _______________

22 cyfeillion (= friends) Dear Friends _______________

23 gweinidog (= minister) Dear Minister _______________

24 prifathrawes (= headmistress) Dear Headmistress _______________

25 Ioan )= John) Dear John _______________

26 gynghorydd (= councillor) Dear Councillor _______________

27 mam (= mother) my dear Mother _______________

28 Dr Williams Dear Dr Williams _______________

29 merch (= daughter) my dear daughter _______________

30 mam-gu (= grandmother) Dear Grandma _______________

31 tad-cu (= grandfather) Dear Grandad _______________

32 taid (= grandfather) Dear Grandad _______________

33 cadeirydd (= chairman) Dear Chairman _______________

34 llywydd (= president) Dear President _______________

35 modryb (= aunt) Dear Aunt _______________

36 cefnder (= [male] cousin) my dear cousin _______________

37 cyfnither (= [female] cousin) my dear cousin _______________

38 aelod (= member) Dear Member _______________

39 cyd-ddisgyblion (= fellow pupils) Dear Fellow Pupils _______________

40 cwsmer (= customer) Dear Customer _______________

 

 

ANSWERS

 

1 Marged (= Margaret) Dear Margaret Annwyl Marged (no mutation)

2 golygydd (= editor) Dear Editor Annwyl Olygydd

3 cyfaill (= friend) Dear Friend Annwyl Gyfaill

4 Syr (= Sir) Dear Sir Annwyl Syr (non-mutable initial consonant)

5 Madam (= Madam) Dear Madam Annwyl Fadam (or Annwyl Madam)

6 brawd (= brother) my dear brother fannwyl frawd

7 Sin (= John) Dear John Annwyl Sin (non-mutable initial consonant)

8 Glyn (mans name) Dear Glyn Annwyl Glyn (no mutation)

9 Boneddigion (= Sirs) Dear Sirs Annwyl Foneddigion

10 Mrs Jones Dear Mrs Jones Annwyl Mrs Jones (no mutation)

11 Mr Evans Dear Mr Evans Annwyl Mr Evans (no mutation)

12 Miss Roberts Dear Miss Roberts Annwyl Miss Roberts

13 chwaer (= sister) my dear sister Annwyl chwaer (non-mutable initial consonant)

14 bonwr (= mister) Dear Mr Morgan Annwyl Fonwr Morgan

15 pawb (= all, everyone) Dear All Annwyl Bawb

16 boneddiges (= mrs) Dear Mrs Rhys Annwyl Foneddiges Rhys

17 mab (= son) my dear son fannwyl fab

18 rheolwr (= manager; bank manager, shop manager, etc) Dear Manager

Annwyl Reolwr

19 rhieni (= parents) Dear Parents Annwyl Rieni

20 Bonwr / Boneddiges (= Sir / Madam) Dear Sir / Madam

Annwyl Fonwr / Foneddiges

21 ffrindiau (= friends) Dear Friends Annwyl Ffrindiau (non-mutable initial consonant)

22 cyfeillion (= friends) Dear Friends Annwyl Gyfeillion

23 gweinidog (= minister) Dear Minister Annwyl Weinidog

24 prifathrawes (= headmistress) Dear Headmistress Annwyl Brifathrawes

25 Ioan (= John) Dear John Annwyl Ioan (non-mutable initial consonant)

26 gynghorydd (= councillor) Dear Councillor Annwyl Gynghorydd

27 mam (= mother) my dear Mother Annwyl Mam (no mutation - it has the status of a proper name)

28 Dr Williams Dear Dr Williams Annwyl Dr Williams (no mutation of the title)

29 merch (= daughter) my dear daughter fannwyl ferch

30 mam-gu (= grandmother) Dear Grandma Annwyl Fam-gu (Annwyl Mam-gu)

(usually without soft mutation, as it has the status of a proper name)

31 tad-cu (= grandfather) Dear Grandad Annwyl Dad-cu (Annwyl Tad-cu)

(usually without soft mutation, as it has the status of a proper name)

32 taid (= grandfather) Dear Grandad Annwyl Daid (Annwyl Taid)

(usually without soft mutation, as it has the status of a proper name)

33 cadeirydd (= chairman) Dear Chairman Annwyl Gadeirydd

34 llywydd (= president) Dear President Annwyl Lywydd

35 modryb (= aunt) Dear Aunt Annwyl Fodryb Sin (Annwyl Modryb Sin)

(usually without soft mutation, as it has the status of a proper name)

36 cefnder (= [male] cousin) my dear cousin fannwyl gefnder

37 cyfnither (= [female] cousin) my dear cousin fannwyl gyfnither

38 aelod (= member) Dear Member Annwyl Aelod (non-mutable initial consonant)

39 cyd-ddisgyblion (= fellow pupils) Dear Fellow Pupils Annwyl Gyd-ddisgyblion

40 cwsmer (= customer) Dear Customer Annwyl Gwsmer

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archwiliwch y wefan hon
---
Adeiladwaith y wefan
---
Gwaith cynnal a chadw

 

Sumbolau: ŵỳẁŷ 

 

http: www.kimkat.org/amryw/gwefan_newyddbethau_1_1203k.htm

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəluniə) Wbsait (ngglish)

 

CYMRU-CATALONIA